You are here

Při tvorbě nového vizuálního stylu ČVUT bylo snahou zachovat vše dobré, čím se ČVUT ve své více než třísetleté historii prezentovalo. Je to především znak českého lva s rozevřeným odpichovacím kružidlem, který ikonicky navazuje na erb Benedikta Rejta. Vývoj jeho nové stylizace prošel drobnými úpravami. Aktuální řešení respektuje tradicí zavedenou kresbu, kterou graficky upravuje, tvarově sjednocuje a detailně precizuje. Novým vizuálním stylem získává ČVUT nově vlastní písmo – font Technika ve čtyřech rozdílných silách tahů – Light, Book, Regular, Bold. Písmo bylo vytvořeno výhradně pro potřebu ČVUT, je autorsky a licenčně vázané pro ČVUT. Všechny důležité prvky jednotného vizuálního stylu jsou prezentovány v grafickém manuálu identity ČVUT v Praze.

Soubory ke stažení

Kompletní grafické materiály včetně šablon jsou k dispozici v univerzitním systému Inforek (vyžaduje přihlášení).

Vlastník stránky: Andrea Vondráková