• česky
  • english

SMZ02003NL - Veřejná soutěž (MZ0/NL)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMZ02003NL
PoskytovatelMZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
ProgramNL - Výzkum a vývoj v oblasti Farmakologie a farmacie (1998-2005)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2003
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení3.4.2002
Uzávěrka příjmu návrhů projektů10.5.2002 15:00
Datum vyhlášení výsledků31.1.2003
Způsob podání přihlášky českyPrihláška - Návrh projektu
Doba pro podávání návrhů8:00 až 15:00
Způsob oznámení výsledků českyPísemně
Finanční prostředky, o které se soutěží5 968 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyÚčastnit se mohou právnické osoby s trvalým sídlem v ČR a fyzické osoby, které mají oprávnění podle přísl. předpisů (zákon č. 455/1991Sb.). Témata projektů musí naplňovat Ministerstvem zdravotnictví vyhlášené Programy výzkumu a vývoje, resp. přispívat k řešení problémů našeho zdravotnictví. Z hodnocení budou vyloučeny přihlášky, které nesplní podmínky veřejné soutěže a Pravidla IGA MZ vč. pokynů pro vyplnění přihlášky.
Kritéria hodnocení přihlášky českyKvalita projektu, resp. význam projektu pro zdravotnictví, odborná úroveň navrhovatele a řešitelského týmu, připravenost - vybavenost pracoviště k řešení, finanční náročnost projektu.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mzcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiInternet - stránky MZ, Zdravotnické noviny, Obchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo zdravotnictví ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 2 Palackého náměstí 4 12801
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo zdravotnictví ČR
Adresa pracovištěPraha 2 Palackého náměstí 4 12801
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2002
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2002/MZ0/MZ02VS/N/4:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Skutečné datum vyhlášení soutěže3.4.2002
Skutečné datum uzávěrky10.5.2002
Skutečné datum vyhlášení výsledků11.3.2003
Počet doručených návrhů projektů10
Počet hodnocených návrhů projektů9
Počet podporovaných projektů8
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži11 932 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2003
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2003/MZ0/MZ03VS/N/4:5
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektNL7418 - Farmakologická modifikace potencionálních signálních systémů ovlivňujících metabolismus lipidů v adipocytech a hepatocytech a jejich význam u obezity (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7455 - Sledování závislosti účinku na dávce a základních farmakokinetických parametrů u originálních látek s antioxidačním účinkem (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7567 - Vliv polyfenolů a chelátů na toxicitu a účinky anthracyklinů a taxanů (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7681 - Experimentální farmakoterapie chronické myelodní leukemie: proteomový přístup (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7682 - Ovlivnění akutní a chronické pooperační bolesti preemptivně podaným ketaminem (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7684 - Role serotoninu v účincích atypických antipsychotik na animálním modelu schizofrenie. (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7688 - Studium přípravy (18F) fluorothymidinu a ověření jeho farmakokinetiky v PET studiích. (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7689 - Vývoj elektroforetických technik jako kontrolních analytických metod ve farmacii (2003-2005, MZ0/NL)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.