• česky
  • english

SMSM20147F1 - Veřejná soutěž (MSM/7F)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMSM20147F1
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program7F - Finanční mechanismy EHP/Norsko (2008-2017)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2014
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení29.11.2013
Uzávěrka příjmu návrhů projektů3.2.2014 14:00
Datum vyhlášení výsledků15.5.2014
Způsob podání přihlášky českyelektronicky, doporučenou zásilkou
Doba pro podávání návrhů8:00 - 15:00
Způsob oznámení výsledků českyna webových stránkách poskytovatele
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období2014201520162017celkem
Výše účelové podpory252 177 tis. Kč75 654 tis. Kč75 653 tis. Kč16 811 tis. Kč420 295 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyKritéria hodnocení jsou stanovena v zadávací dokumentaci
Kritéria hodnocení přihlášky českystanoveny v Příručce pro hodnotitele
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2014-08-07
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2017
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžihttp://www.eeagrants.cz/
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinistertsvo školství, mládeže a tělovýchovy
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Karmelitská 7 11812
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinistertsvo školství, mládeže a tělovýchovy
Adresa pracovištěPraha 1 Karmelitská 7 11812
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2013
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES13-MSM/08:8
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů389
Počet hodnocených návrhů projektů383
Počet podporovaných projektů19
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období2014201520162017celkem
Výše přidělené účelové podpory82 336 tis. Kč149 231 tis. Kč150 844 tis. Kč51 137 tis. Kč433 548 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2014
Poslední rok přidělení účelové podpory2017
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2014
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES14-MSM/08:8
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
Projekt7F14009 - Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14045 - Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosomy k posouzení potenciálu (bio)degradace (2015-2017, MSM/7F)
Projekt7F14047 - Harvesting big text data for under-resourced languages (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14057 - Biomaterials and stem cells in the treatment of stroke and spinal cord injury (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14058 - Governance, social investments and social INNovation in CARE services in the Czech Republic and Norway (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14061 - Phosphorylation-mediated signalling in DNA damage response and cancer (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14083 - 3D yeast colony genomics: A model for cancer progression and development of drug resistance in biofilms (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14122 - Konzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku (2015-2017, MSM/7F)
Projekt7F14155 - Regulace metabolizmu buněčné stěny rostlin prostřednictvím cytokininů: Nové vývojové mechanizmy pro kvalitnější biomasu (2015-2017, MSM/7F)
Projekt7F14156 - Tissue engineering of genetically competent corneal and conjunctival cells for subsequent grafting in human medicine (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14208 - Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules: macroecological analysis of palaeobiological datasets (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14236 - Naturalness in Human Cognitive Enhancement (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14287 - Source-Term Determination of Radionuclide Releases by Inverse Atmospheric Dispersion Modelling (STRADI) (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14308 - Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních myši, miniprasete a člověka (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14316 - Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14330 - A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14341 - Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14358 - Advanced Detectors for Better Awareness of Neutrons and Gamma rays in environment (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14369 - NuArch: Nuclear Architecture in the regulation of autophagy, DNA repair and gene expression (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14392 - Phosphine Ligands for Environmentally Friendly C-C Bond Forming Reactions (2015-2017, MSM/7F)
Projekt7F14442 - Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky (2015-2017, MSM/7F)
Projekt7F14466 - Phase behaviour in CCS systems (Fázové přechody v CCS systémech) (2014-2017, MSM/7F)
Projekt7F14500 - Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů (2014-2017, MSM/7F)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.