• česky
  • english

SMPO2012/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMPO2012/01
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2012
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení15.6.2011
Uzávěrka příjmu návrhů projektů29.7.2011 23:59
Datum vyhlášení výsledků31.12.2011
Způsob podání přihlášky českyElektronicky a písemně 4x
Doba pro podávání návrhůPo-Pá 8.00-16.00
Způsob oznámení výsledků českyZveřejněním na www.mpo.cz
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období20122013201420152016celkem
Výše účelové podpory514 046 tis. Kč725 000 tis. Kč650 000 tis. Kč235 000 tis. Kč20 000 tis. Kč2 144 046 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPodle zákona a rámce
Kritéria hodnocení přihlášky českyViz vyhlášení www.mpo.cz
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2012-01-01
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2016
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mpo.cz/
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiinzerát v Obchodním věstníku
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůOdbor průmyslového výzkumu a vývoje
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Na Františku 32 11015
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěOdbor průmyslového výzkumu a vývoje
Adresa pracovištěPraha 1 Na Františku 32 11015
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2011
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES11-MPO/01:1
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů805
Počet hodnocených návrhů projektů721
Počet podporovaných projektů122
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období20122013201420152016celkem
Výše přidělené účelové podpory490 000 tis. Kč612 000 tis. Kč521 000 tis. Kč256 000 tis. Kč16 000 tis. Kč1 895 000 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2012
Poslední rok přidělení účelové podpory2016
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2012
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES12-MPO/02:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektFR-TI4/010 - Vývoj střešních DC odpojovačů kolejových vozidel modulární koncepce (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/014 - *Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/015 - *Výzkum a vývoj metod zkoušení střel frangible pro účely legislativního zařazení. (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/030 - Výzkum a vývoj mechanických vlastností nových typů odlitků ze superslitin na bázi niklu, vyvinutých technologiemi přesného lití pomocí metody vytavitelného modelu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/032 - Softwarový nástroj pro implementaci Nařízení REACH, Nařízení CLP a související dokumentace. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/039 - Nový univerzální teréní a cestovní motocykl JAWA 1200 (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/054 - Zvyšování únosnosti ozubení čelního soukolí optimalizací tepelného, chemicko-tepelného a mechanického zpracování (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/059 - *Nové řezné nástroje ze slinutých karbidů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/065 - *Zvyšování parametrů proudových motorů řady TJ100 (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/067 - *Flexografická potiskovací linka vč. potiskovacího stroje, dvoubarevná, určená pro potisk log na skleněné textilní mřížky-perlinky, typ GF-PL100DC. (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/070 - *Výzkum a vývoj nové řady parních sterilizátorů STERIVAP Light (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/092 - *Výzkum přípravy monospecificky nakažených klíšťat a způsob jejich správné aplikace na pokusná zvířata za účelem testace účinnosti přípravků proti klíšťaty přenášeným nákazám a tvorby dosud neexistujícího článku Evropského lékopisu k této problematice. (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/104 - *Výzkum a vývoj izolačního systému malých elektrických strojů (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/114 - *SCR (Selective Catalytic Reduction) systém s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/119 - Vývoj plně automatického skupinového balicího stroje pro balení kostek másla/margarínu a jiných produktů do kartonů. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/133 - *Nízkoenergetická recyklace odpadních polykarbonátů s využitím obnovitelných zdrojů pro přípravu nových polymerních materiálů (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/134 - Výzkum a vývoj dvoupříčníkového souběžně řízeného CNC obráběcího centra UP 4000 VFM II. se dvěma samostatně řízenými otočnými hlavami (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/136 - *STROJNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ METODY STABILIZACE A SOLIDIFIKACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ODPADŮ Z DŮLNÍ A ZPRACOVATELSKÉ ČINNOSTI (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/137 - Výzkum a vývoj technologie zhotovení optimálních polotovarů mosazných klecí menších rozměrů (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/139 - Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/143 - *Vývoj deoxygenačních katalyzátorů pro výrobu motorových paliv a surovin pro petrochemický průmysl na bázi obnovitelných surovin (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/148 - *Hybridní bezdrátová technologie pro municipální sítě (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/151 - Výzkum a vývoj technologie pro detekci emocí v nestrukturovaných datech (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/159 - Light structures - progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/167 - VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH FOREM AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU INFORMACÍ Z VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ POLYGRAFICKÉHO PODNIKU (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/168 - Výzkum a vývoj technologie broušení těsnicích kroužků do turbodmychadel. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/177 - *Nové katalyzátory a jejich aplikace pro cross-coupling v ekologicky přijatelných rozpouštědlech (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/178 - Výzkum a vývoj technologie tepelného zpracování a tváření niklových slitin s cílem omezení vzniku trhlin a strukturních vad při kování (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/182 - *Modulová řada vřeteníkových jednotek obráběcích strojů nové generace (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/183 - *Vývoj prototypu deskového stroje s hydrostatickým vedením (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/184 - *Supravodivé krystaly pro praktické aplikace (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/189 - *Výzkum nových pigmentových preparací s využitím iontových kapalin. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/193 - Výzkum a vývoj nového typu důlního kombajnu pro energetický průmysl (2012-2012, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/194 - *Výzkum a vývoj technologie výroby netoxických malorážových střel (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/202 - *KOMPOZITEX - Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/210 - Modulární řada multifunkčních obráběcích strojů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/221 - *Výzkum a vývoj nových, energeticky úsporných, pohonů tvářecích strojů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/243 - *Inprocesní měření (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/244 - *Výzkum a vývoj axiálních kuličkových ložisek s jednodílnými plechovými klecemi do průměru 500 mm (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/247 - Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/254 - *Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/258 - *Vývoj nové generace multifunkčního zdravotního kočárku střední kategorie (2012-2012, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/259 - *Kompozitní materiál pro výplň kostních defektů (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/261 - Výzkum chování injektážních směsí při aplikaci pod hladinou podzemní vody, vývoj nových injektážních směsí, metodiky jejich návrhu, způsobu monitoringu a provádění. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/269 - Výzkum získávání tepelné energie z horninového prostředí tunelových staveb (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/270 - Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/271 - Výzkum a vývoj šicích mechanismů s maximální mírou automatizace pro kalhotovou konfekci (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/272 - Systém bezkontaktního přenosu informací z železniční tratě na kolejové vozidlo - Eurobalíza ABA-12 (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/273 - Polychromatický biostimulační laser s flexibilnímí světlovody a zpětnovazební regulací (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/278 - *VÝZKUM A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE REMEDIACE KOMPLEXNĚ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/280 - Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/288 - *Výzkum a vývoj metod zkoušení černého prachu pro účely použití v ručních palných zbraních (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/290 - *Tuhé pohonné hmoty s limitními rychlostmi hoření (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/295 - Výzkum a vývoj valivého uložení převodovek domíchávačů betonu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/296 - Ekologicky přijatelné způsoby plstění (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/310 - Zvýšení životnosti dopravních pásů namáhaných rázovým zatížením (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/311 - *Technologie pro zachycování škodlivých látek typu PCDD/F z kouřových plynů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/317 - *Vývoj hi-tech kompozitních sendvičů pro balistickou ochranu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/327 - Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/328 - *Projekt dermatologie (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/329 - *Výzkum a Vývoj - tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/330 - *Výzkum a vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/331 - *Vývoj kitu pro stanovení plazmatických metanefrinů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/332 - *Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/333 - *Vývoj nové řady přístrojů pro pohybovou terapii (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/335 - Nové progresivní technologie sanace sypaných hrází (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/349 - *VÝZKUM A VÝVOJ SKELETU AUTOBUSU Z NEKONVENČNÍCH MATERIÁLŮ (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/353 - *Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/363 - *Výzkum a vývoj technologie výroby železanů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/364 - *Výzkum a vývoj technologie výroby nanočástic oxidu zinečnatého (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/365 - *Výzkum a vývoj senzorického mikrosystému určeného pro telemedicínu a monitoring pacientů v jejich přirozeném prostředí s využitím přístupů personalizované medicíny (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/369 - *Nové správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí s vyšší odolností proti požárům (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/370 - *Inovace průmyslových trhavin (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/374 - Výzkum metod analýz rizika a těžkých havárií k návrhu koncepce dalšího zvyšování bezpečnosti provozu JE v ČR po událostech ve Fukušimě (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/384 - *Technologie výroby ultračistých hydroxidů (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/398 - *Výzkum, vývoj a aplikace elektromembránových modulů nové generace (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/399 - *Nové perspektivní nano-kompozitní materiály na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro fotovoltaické nátěrové hmoty (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/406 - *Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/412 - Vývoj a koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/417 - Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/419 - Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/429 - *Inovační materiály na bázi hydroxylapatitu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/430 - PRAVDĚPODOBNOST PORUCHY SVAROVÉHO SPOJE LAMELOVÝCH PÁSNIC S INDIKACEMI ZJIŠTĚNÝMI PROGRESIVNÍMI NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/436 - Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/443 - *Vývoj technologických postupů při opravách vysoce namáhaných zápustek kovacích lisů pomocí mikropulsního navařování. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/455 - *Vývoj testovací stolice servopohonů pro zkoušení a nastavování elektrických servomotorů MODACT. (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/457 - Plně automatizovaný mikrodialyzační systém s implementací elektrochemického senzoru pro on-line monitoring biologicky aktivních látek (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/481 - *Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/497 - Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 oC (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/499 - Výzkum a zavedení technologie přepracování odpadního ochuzeného a přírodního uranu pro snížení objemu ukládání jaderného materiálu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/500 - *mmTRAIN Multimediální informační systém pro vlaky na bázi SOA (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/504 - *Produkce rekombinantního DNA-vazebného proteinu HMGB1 pro diagnostické využití (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/507 - *Speciální membrány pro rozvoj a intenzifikace elektromembránových technologií (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/509 - *Vývoj nové technologie opravného svařování provozovaných tlakových nádob jaderných reaktorů VVER 1000 (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/513 - *STAVEBNICE ČTYŘMÍSTNÉHO KOMPOZITOVÉHO LETOUNU TL 4000 (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/522 - *Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/530 - *Bezkontaktní technologie pro internet věcí (IoT) (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/543 - *Projekt INKOM - Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/569 - *Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/580 - Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optickou síť (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/582 - *Možnosti průmyslového využívání fluidních popílků z nízkoteplotního spalování pro výrobu stavebních hmot (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/592 - *Těžký horizontální stroj HCW4000-CX (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/600 - *Pevná náběžná hrana letounu KC-390 (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/601 - *Kabinové dveře, nákladová rampa a zadní část trupu letounu KC-390 (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/602 - *Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/603 - *Pokročílé křídlo letounu AJT (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/623 - *Nanostrukturované obalové materiály mimořádných užitných vlastností a se snadnější recyklací (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/624 - MEXPAL Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proutků tlakovodních reaktorů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/625 - Nové deriváty 5-azacytosinových nukleosidů jako demetylační léčiva: identifikace klinických kandidátů a biomarkerů účinnosti. (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/638 - *Vývoj nové lékové formy kyseliny nikotinové s řízeným uvolňováním (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/642 - *MISE - využití moderních inteligentních MEMS senzorů pro automatizaci a bezpečnost v budovách (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/647 - *Integrační server s kryptografickým zabezpečením (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/651 - *Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/654 - *Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/655 - Programovatelný vysokovýkonný stroj pro bezdeformační prostřihování a dělení profilů (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/659 - *Akreditovaná metodika fyzického zabezpečení biologických materiálů a laboratoří (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/660 - *Multimodální holografický mikroskop (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/667 - *Vývoj nových vazebných biomolekul pro in vitro diagnostické použití v onkologii (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/670 - *Nová průmyslová náložkovaná trhavina typu heavyanfo. Návrh složení trhaviny a návrh technologie výroby. (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/672 - *Vývoj nového typu malorážového náboje (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/675 - *Synchronní motory se zlomkovým vinutím pro použití v manipulační technice (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/692 - Výzkum a vývoj efektivní kombinované výroby elektrické a tepelné energie s reálným ověřením dosažených výsledků. (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/696 - Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného optovláknového senzoru na velké vzdálenosti (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/701 - *Vize budoucnosti - Helický paprsek (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/709 - *Vývoj výrobní linky na obalové sklo s možností jednoduché přestavby na tří až čtyř kapkovou výrobu (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/714 - Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/734 - *Vláknové optické součástky pro eye-safe spektrální oblast v okolí 2 um (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/751 - Výzkum a vývoj závěsné médiové stěny s modulární koncepcí, s možností variabilní instalace a s volbou optimální polohy nad pracovními stoly, zajišťující rozvod elektrické energie, datových sítí a kapalných i plynných médií (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/765 - *Výzkum a vývoj technologií a metod pro časnou diagnostiku bronchogenního karcinomu pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti (2012-2014, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/787 - *Integrovaný lůžkový systém pro bariatrické pacienty (2012-2013, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/801 - Vysokootáčkové vačkové mechanizmy s radiálními vačkami (2012-2016, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/802 - *Vývoj nových chemických sloučenin využitelných v protinádorové terapii a regenerativní medicíně (2012-2015, MPO/FR)
ProjektFR-TI4/804 - *Výroba peptidické substance Lecirelinu pro výrobu farmaceutického prostředku (2012-2014, MPO/FR)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.