• česky
  • english

SMK0200800004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200800004
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDE - Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2008
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení6.6.2007
Uzávěrka příjmu návrhů projektů13.7.2007 15:00
Datum vyhlášení výsledků27.12.2007
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 13. 7. 2007 (rozhoduje datum doručení). Doručením podatelně do 13. 7. 2007 do 15.00 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 27.12. 2007 stejným způsobem jako vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Ve stejné lhůtě bude jednotlivým uchazečům zasláno písemné vyjádření MK k přihlášeným návrhům projektů.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období2008200920102011celkem
Výše účelové podpory564 tis. Kč509 tis. Kč1 202 tis. Kč414 tis. Kč2 689 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže, b) nesplnění podmínek uvedených v bodě 7 Podmínek veřejné soutěže, c) naplnění podmínek uvedených v § 14 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, soulad cíle projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele (uchazeče) a jeho řešitelského týmu,vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu , splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2008-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury – Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2007
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES07-MK0/02:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů5
Počet hodnocených návrhů projektů4
Počet podporovaných projektů3
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období2008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory564 tis. Kč509 tis. Kč1 202 tis. Kč414 tis. Kč2 689 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2008
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2007
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES07-MK0/02:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDE08P04OMG001 - Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako doplňující prvek studia květeny Moravské brány (2008-2011, MK0/DE)
ProjektDE08P04OMG002 - Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS (2008-2011, MK0/DE)
ProjektDE08P04OMG003 - Biodiversita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Jizerské hory (2008-2011, MK0/DE)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.