• česky
  • english

SMK0200800002 - Veřejná soutěž (MK0/DC)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200800002
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2008
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení6.6.2007
Uzávěrka příjmu návrhů projektů13.7.2007 15:00
Datum vyhlášení výsledků27.12.2007
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 13. 7. 2007 (rozhoduje datum doručení). Doručením podatelně do 13. 7. 2007 do 15.00 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 27. 12. 2007 stejným způsobem jako vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Ve stejné lhůtě bude jednotlivým uchazečům zasláno písemné vyjádření MK k přihlášeným návrhům projektů.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období2008200920102011celkem
Výše účelové podpory3 314 tis. Kč5 833 tis. Kč8 535 tis. Kč925 tis. Kč18 607 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže, b) nesplnění podmínek uvedených v bodě 7 Podmínek veřejné soutěže, c) naplnění podmínek uvedených v § 14 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, soulad cíle projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele (uchazeče) a jeho řešitelského týmu,vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu , splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2008-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury – Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2007
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES07-MK0/02:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů14
Počet hodnocených návrhů projektů12
Počet podporovaných projektů9
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období2008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory3 170 tis. Kč5 475 tis. Kč7 259 tis. Kč925 tis. Kč16 829 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2008
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2007
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES07-MK0/02:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDC08P02OUK001 - Geografická bibliografie ČR online (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK002 - Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK003 - Digitální kopie nepublikovaných textů divadelních her ve fondu knihovny Divadelního ústavu a jejich zpřístupnění (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK004 - Katalogizace a zpřístupnění typového materiálu brouků (Coleoptera) uloženého ve sbírkách Entomologického oddělení Národního muzea v Praze (2008-2010, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK005 - Digitalizace moravských knihovních sbírek (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK006 - Staré mapy online (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK007 - Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK008 - Evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění (2008-2011, MK0/DC)
ProjektDC08P02OUK009 - Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu (2008-2010, MK0/DC)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.