• česky
  • english

SMK0200700001 - Veřejná soutěž (MK0/DB)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200700001
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDB - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2007
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení21.6.2006
Uzávěrka příjmu návrhů projektů28.7.2006 15:00
Datum vyhlášení výsledků27.12.2006
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 28.7.2006 (rozhoduje datum doručení). Osobním doručením podatelně do 28.7.2006 do 15 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 27. 12. 2006 stejně jako vyhlášení této soutěže ve výzkumu a vývoji (Obchodní věstník, VES, www.mkcr.cz). Písemné vyjádření Ministerstva kultury bude zasláno všem uchazečům ve stejné lhůtě.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období20072008200920102011celkem
Výše účelové podpory608 tis. Kč617 tis. Kč723 tis. Kč725 tis. Kč220 tis. Kč2 893 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže, b) nesplnění podmínek uvedených v bodě 7 Podmínek veřejné soutěže, c) naplnění podmínek uvedených v § 14 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji , soulad cíle projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele (uchazeče) a jeho řešitelského týmu,vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu , splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2007-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2006
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2006/MK0/MK06VS/N/3:3
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů4
Počet hodnocených návrhů projektů3
Počet podporovaných projektů2
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období20072008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory547 tis. Kč559 tis. Kč723 tis. Kč291 tis. Kč117 tis. Kč2 237 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2007
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2006
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2006/MK0/MK06VS/N/3:3
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDB07P01RNK001 - Lidová plastika a betlémy neprofesionálních tvůrců 20. a 21. století na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Katalog autorů, prací. (2007-2009, MK0/DB)
ProjektDB07P01RNK002 - Encyklopedie českých vesnic IV. a V. (2007-2011, MK0/DB)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.