• česky
  • english

SMK0200600003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200600003
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDD - Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůN - Soutěž o prostředky na nový program
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2006
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení15.6.2005
Uzávěrka příjmu návrhů projektů21.7.2005 15:00
Datum vyhlášení výsledků28.12.2005
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 21.7.2005 (rozhoduje datum doručení). Osobním doručením podatelně do 21.7.2005 do 15 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 28. 12. 2005 stejně jako vyhlášení této soutěže ve výzkumu a vývoji (Obchodní věstník, VES, www.mkcr.cz). Písemné vyjádření Ministerstva kultury bude zasláno všem uchazečům ve stejné lhůtě.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období200620072008200920102011celkem
Výše účelové podpory2 046 tis. Kč3 545 tis. Kč3 173 tis. Kč3 173 tis. Kč3 173 tis. Kč3 176 tis. Kč18 286 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji včetně neúplného návrhu, b) nesplnění požadavků na způsobilost, povinnost prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podlebodu 9, c) nedodržení dalších povinností, podmínek nebo závazků uvedených v § 14 odst. 4 zákona.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: soulad cile projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza,originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele a jeho řešitelského týmu, vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu, splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2006-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2005
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2005/MK0/MK05VS/N/2:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů26
Počet hodnocených návrhů projektů12
Počet podporovaných projektů7
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období200620072008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory1 951 tis. Kč2 052 tis. Kč2 046 tis. Kč1 888 tis. Kč1 883 tis. Kč1 895 tis. Kč11 715 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2006
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2005
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2005/MK0/MK05VS/N/2:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDD06P03OUK001 - Eliáš Dollhopf (1703-1773) - barokní malíř západních Čech (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK002 - Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK003 - Zpracování korespondence Františka Langera a její ediční příprava; bibliografie a vydání vzpomínek na F.L. (2006-2008, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK004 - Teoretická knihovna III (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK005 - Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti. (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK006 - Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK007 - Příprava vybraných památek české kantorské hudby pro pramenné vydání (2006-2011, MK0/DD)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.