• česky
  • english

SMK0200600001 - Veřejná soutěž (MK0/DB)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200600001
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDB - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůN - Soutěž o prostředky na nový program
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2006
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení15.6.2005
Uzávěrka příjmu návrhů projektů21.7.2005 15:00
Datum vyhlášení výsledků28.12.2005
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 21.7.2005 (rozhoduje datum doručení). Osobním doručením podatelně do 21.7.2005 do 15 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 28. 12. 2005 stejně jako vyhlášení této soutěže ve výzkumu a vývoji (Obchodní věstník, VES, www.mkcr.cz). Písemné vyjádření Ministerstva kultury bude zasláno všem uchazečům ve stejné lhůtě.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období200620072008200920102011celkem
Výše účelové podpory2 494 tis. Kč3 854 tis. Kč8 446 tis. Kč10 545 tis. Kč11 335 tis. Kč2 929 tis. Kč39 603 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji včetně neúplného návrhu, b) nesplnění požadavků na způsobilost, povinnost prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podlebodu 9, c) nedodržení dalších povinností, podmínek nebo závazků uvedených v § 14 odst. 4 zákona.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: soulad cile projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza,originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele a jeho řešitelského týmu, vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu, splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2006-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2005
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2005/MK0/MK05VS/N/2:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů48
Počet hodnocených návrhů projektů23
Počet podporovaných projektů11
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období200620072008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory2 368 tis. Kč3 086 tis. Kč3 684 tis. Kč3 435 tis. Kč3 175 tis. Kč2 483 tis. Kč18 231 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2006
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2005
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2005/MK0/MK05VS/N/2:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDB06P01OPP001 - Odborné zhodnocení a komplexní dokumentace vybraných lokalit České republiky a koordinace koncepčních prací pro jejich nominaci na Seznam světového dědictví (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP002 - Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP003 - Hrady, hrádky a tvrze okresu Pardubice (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP004 - České hrady - záchrana pramenů (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP005 - Studium možností dodatečného zpevnění umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP006 - Braškov - nové naleziště starého acheuléenu ve středních Čechách (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP007 - Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. (2006-2009, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP008 - Pravěká a časně historická hradiska na Moravě III (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01RNK001 - Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku - identifikace, dokumentace, prezentace (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01RNK002 - Výroční obyčeje jako součást společenského života obyvatelstva východních Čech (současný stav v návaznosti na tradici a možné perpektivy) (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01RNK003 - Plzeňský kraj - identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území regionu (2006-2008, MK0/DB)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.