• česky
  • english

SMK020041 - Veřejná soutěž (MK0/DA)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020041
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDA - Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí (1998-2005)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2004
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení13.8.2003
Uzávěrka příjmu návrhů projektů19.9.2003 0:00
Datum vyhlášení výsledků31.12.2003
Způsob podání přihlášky českyPodmínky a přihlášky s informacemi administrativního typu ve lhůtě podání projektu na Ministerstvu kultury (Koordinační centrum pro výzkum a vývoj), Praha 7, Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác), tel. 233371873. V pracovní dny 9 - 12, 13 - 15 hodin.
Doba pro podávání návrhů8-16
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky budou oznámeny 31. 12. 2003 stejným způsobem, jako vyhlášení soutěže. Předkladatelé obdrží vyjádření vyhlašovatele ve stejné lhůtě písemně.
Finanční prostředky, o které se soutěží2 409 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPředkladatelé projektů musí vyhovovat podmínkám § 18 zákona České republiky č. 130/2002 Sb. ze dne 14. 3. 2002, o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Přihláška projektu ve formě předepsané vyhlašovatelem soutěže musí být předložena písemně ve trojím vyhotovení. Adresa pro zaslání projektů: Ministerstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Lhůta pro podání návrhů je do třiceti šesti dnů od zveřejnění, tj. 18. 9. 2003 (rozhoduje den doručení). Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok. Důvodem pro vyloučení návrhu projektů z hodnocení předložených návrhů je nesplnění podmínek veřejné soutěže.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny podle zásadních kritérií stanovených nařízením zákonem č. 130/2002 Sb. ze dne 14. 3. 2002, o podpoře výzkumu a vývoje veřejných prostředků, podle jejich odborné vědecké úrovně, zabezpečení a náročnosti. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní vyhlašovatelem soutěže.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven
Adresa pracovištěPraha 1 Maltézské náměstí 1 11000
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2003
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2003/MK0/MK03VS/N/2:4
Údaje o vyhodnocené soutěži
Skutečné datum vyhlášení soutěže13.8.2003
Skutečné datum uzávěrky18.9.2003
Skutečné datum vyhlášení výsledků31.12.2003
Počet doručených návrhů projektů21
Počet hodnocených návrhů projektů21
Počet podporovaných projektů13
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži2 409 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2003
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2003/MK0/MK03VS/N/2:4
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDA04P01OUK001 - Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury) (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK002 - Sepulkrální umění ve středních Čechách (1870-1900) (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK003 - Výzkum a odborné zhodnocení díla architekta Arnošta Wiesnera (1890 - 1971) v letech 1919 - 1939 (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK004 - Ikonografie perspektivy - perspektiva a reprezentace (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK005 - Příspěvek k činnosti pražských architektů a stavebních mistrů na Moravě v 1. polovině 18. století (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK006 - Činnost německých divadelních společností v českých provinciích 19. století (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK007 - Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK008 - Místopis - počítačová databáze českého amatérského divadla (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK009 - Česká divadelní encyklopedie - Hudební divadlo 1890 - 1945. Biografická a bibliografická maketa svazku (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK010 - Teoretická knihovna II (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK011 - Neznámé hodnoty (zpracování, soupis a zpřístupnění fondu tzv. "varií" v LA PNP) (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK012 - Kritická edice korespondence Arne Novák a Josef Pekař (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK013 - August Wilhelm Ambros, Pražské hudební kritiky 1841 - 1871. Historicko-kritická edice (2004-2005, MK0/DA)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.