• česky
  • english

SMK020035 - Veřejná soutěž (MK0/DM)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020035
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDM - Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační společnosti (2000-2002)
Stav veřejné soutěžeN/VRZ - Došlo k podstatné změně okolností, za nichž veřejná soutěž byla vyhlášena
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2003
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení5.6.2002
Uzávěrka příjmu návrhů projektů12.7.2002 0:00
Datum vyhlášení výsledků31.12.2002
Způsob podání přihlášky českyPodmínky a přihlášky s informacemi administrativního typu ve lhůtě podání projektu na Ministerstvu kultury (Koordinační centrum pro výzkum a vývoj), Praha 7, Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác), tel. 02-57085408. V pracovní dny 9 - 12, 13 - 15 hodin.
Doba pro podávání návrhů8-16
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky budou oznámeny 31. 12. 2002 stejným způsobem, jako vyhlášení soutěže. Předkladatelé obdrží vyjádření vyhlašovatele ve stejné lhůtě písemně.
Finanční prostředky, o které se soutěží1 200 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPředkladatelé projektů musí vyhovovat podmínkám § 8 nařízení vlády České republiky č. 88/2001 Sb. ze dne 31. 1. 2001, o státní podpoře výzkumu a vývoje. Přihláška projektu ve formě předepsané vyhlašovatelem soutěže musí být předložena písemně ve trojím vyhotovení. Adresa pro zaslání projektů: Ministerstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Lhůta pro podání návrhů je do třiceti šesti dnů od zveřejnění, tj. 11. 7. 2002 (rozhoduje den doručení). Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok. Důvodem pro vyloučení návrhu projektů z hodnocení předložených návrhů jsou: 1) nesplnění podmínek veřejné soutěže, 2) nesplnění smluv o poskytnutí prostředků na řešení předcházejících projektů, pokud neoprávněně použité prostředky byly vyšší než 5000 Kč.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny podle zásadních kritérií stanovených nařízením vlády ČR č. 88 ze dne 31. 1. 2001, o státní podpoře výzkumu a vývoje, podle jejich odborné vědecké úrovně, zabezpečení a náročnosti. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní vyhlašovatelem soutěže.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury ČR, odbor hromadných sdělovacích prostředků
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2002
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2002/MK0/MK02VS/N/3:1
Údaje o vyhodnocené soutěži
Skutečné datum vyhlášení soutěže5.6.2002
Skutečné datum uzávěrky11.7.2002
Skutečné datum vyhlášení výsledků31.12.2002
Počet doručených návrhů projektů1
Počet podporovaných projektů0
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži0 tis. Kč
Bližší informace o důvodu odvolání nebo nepřidělení účelové podpory českySnížení výše účelových prostředků na VaV z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury v souvislosti s úhradou povodňových škod.
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2003
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2003/MK0/MK03VS/N/2:4