• česky
  • english

SMK020023 - Veřejná soutěž (MK0/RK)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020023
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramRK - Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd (1996-2005)
Stav veřejné soutěžeN/VRZ - Došlo k podstatné změně okolností, za nichž veřejná soutěž byla vyhlášena
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2002
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení20.6.2001
Uzávěrka příjmu návrhů projektů27.7.2001 0:00
Datum vyhlášení výsledků31.12.2001
Způsob podání přihlášky českyPodmínky a přihlášky s informacemi administrativního typu ve lhůtě podání projektu na Ministerstvu kultury (Koordinační centrum pro výzkum a vývoj), Praha 7, Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác), tel. 02-57085408. V pracovní dny 9 - 12, 13 - 15 hodin.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky budou oznámeny do 31. 12. 2001stejným způsobem, jako vyhlášení soutěže. Předkladatelé obdrží vyjádření vyhlašovatele ve stejné lhůtě písemně.
Finanční prostředky, o které se soutěží13 307 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPředkladatelé projektů musí vyhovovat podmínkám zákona č. 1/1995 Sb., § 3, odst. 1, písm. a) a § 6, odst. 1 cit. zákona. Přihláška projektu ve formě předepsané vyhlašovatelem soutěže musí být předložena písemně ve trojím vyhotovení. Adresa pro zaslání projektů: Ministerstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Lhůta pro podání návrhů je do třiceti šesti dnů od zveřejnění (rozhoduje den doručení, příp. den uvedený na podacím razítku pošty). Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok. Důvodem pro vyloučení návrhu projektů z hodnocení předložených návrhů jsou: 1) nesplnění podmínek veřejné soutěže včetně neúplného návrhu, 2) nesplnění smluv o poskytnutí prostředků na řešení předcházejících projektů, pokud neoprávněně použité prostředky byly vyšší než 5000 Kč.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny podle zásadních kritérií stanovených usnesením vlády ČR. č. 27 ze dne 3. ledna 1996, o pravidlech pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje podle jejich odborné vědecké úrovně, zabezpečení a náročnosti. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní vyhlašovatelem soutěže.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury ČR, odbor muzeí a galerií
Adresa pracovištěPraha 7 Dukelských hrdinů 47 17000
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2001
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2001/MK0/MK01VS/1:1
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace24.5.2001
Skutečné datum vyhlášení soutěže20.6.2001
Skutečné datum uzávěrky26.7.2001
Skutečné datum vyhlášení výsledků17.10.2001
Počet doručených návrhů projektů68
Počet podporovaných projektů0
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži0 tis. Kč
Bližší informace o důvodu odvolání nebo nepřidělení účelové podpory českyK odvolání veřejné soutěže došlo z důvodů snížení výše účelových prostředků na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole MK ČR.
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2002
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2002/MK0/MK02VS/N/3:1