• česky
  • english

SMK020005 - Veřejná soutěž (MK0/DM)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020005
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDM - Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační společnosti (2000-2002)
Stav veřejné soutěžeA - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůN - Soutěž o prostředky na nový program
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace3.6.1999
Skutečné datum vyhlášení soutěže16.6.1999
Skutečné datum uzávěrky16.7.1999
Skutečné datum vyhlášení výsledků16.10.1999
Počet doručených návrhů projektů5
Počet podporovaných projektů2
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži2 000 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2000/MK0/MK00VS/3:3
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDM00P05HSP001 - Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace (2000-2003, MK0/DM)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.