• česky
  • english

SMK020004 - Veřejná soutěž (MK0/PK)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020004
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramPK - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu (1996-2010)
Stav veřejné soutěžeA - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace3.6.1999
Skutečné datum vyhlášení soutěže16.6.1999
Skutečné datum uzávěrky16.7.1999
Skutečné datum vyhlášení výsledků16.10.1999
Počet doručených návrhů projektů68
Počet podporovaných projektů23
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži6 306 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2000/MK0/MK00VS/3:3
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektPK00P04OPP001 - České hrady - tvorba korpusu (2000-2005, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP002 - Historický místopis Litovle II - domy s várečným právem, pivovary a zaniklé památky na území města. (2000-2001, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP003 - Evropská novověká keramika. Vybrané fondy evropské novověké keramiky v památkových objektech. (2000-2003, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP004 - Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě. (2000-2003, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP005 - Evidence a dokumentace mohylníků na Moravě (2000-2004, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP006 - Staré Mýto - urbanismus počátku středověkých měst. Vyhodnocení archeologického výzkumu. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP007 - Katalogizace drobných feudálních opevněných sídel na území středověké Moravy. (2000-2001, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP008 - Archeologická památková péče - letecká prospekce, okres Klatovy (2000-2004, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP009 - Soupis památkových varhan v České republice - revize současného stavu. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP010 - Velkomoravské hradisko v Uherském Hradišti a povodně v 9. a ve 20. století. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP011 - Alternativní techniky restaurování tapiserií - perspektivy využití pro české sbírkové fondy. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP012 - Mapa stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci - rozšíření. (2000-2001, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP013 - Velké Přítočno - sídliště staropaleolitického člověka ve středních Čechách. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP014 - Přínos nových archeologických pramenů pro poznání geneze i dalšího vývoje královského města Kadaně. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP015 - Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP016 - Výzkum drobné sakrální architektury na Podluží, její identifikace a kulturní konotace. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP017 - Průzkumy, památková obnova a prezentace státního zámku a parkového areálu Uherčice, okr. Znojmo. (2000-2002, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP018 - Přehled textilního průmyslu na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách. (2000-2001, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP019 - Zjištovací terénní průzkum autentických forem stavebního projevu v regionu Opavska. (2000-2001, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP020 - Inventarizační průzkum a soupis lidové architektury okresu Bruntál a vytvoření typologie objektů (2000-2004, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP021 - K syntéze výtvarných umění v době secese na Moravě a ve Slezsku. (2000-2001, MK0/PK)
ProjektPK00P04OPP022 - Obnova identifikace nemovitého památkového fondu v České republice (2000-2007, MK0/PK)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.