• česky
  • english

SMK020003 - Veřejná soutěž (MK0/RK)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020003
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramRK - Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd (1996-2005)
Stav veřejné soutěžeA - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace3.6.1999
Skutečné datum vyhlášení soutěže16.6.1999
Skutečné datum uzávěrky16.7.1999
Skutečné datum vyhlášení výsledků16.10.1999
Počet doručených návrhů projektů4
Počet podporovaných projektů1
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži3 800 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2000/MK0/MK00VS/3:3
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektRK00P03OMG001 - Vědecké zdokumentování a prezentace společenského a kulturního vývoje v českých zemích v období kolem roku 1000: Účast na mezinárodní výstavě Europas Mitte um 1000. (2000-2001, MK0/RK)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.