• česky
  • english

SMK020002 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020002
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramKZ - Zpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti (1997-2004)
Stav veřejné soutěžeA - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace3.6.1999
Skutečné datum vyhlášení soutěže16.6.1999
Skutečné datum uzávěrky16.7.1999
Skutečné datum vyhlášení výsledků16.10.1999
Počet doručených návrhů projektů22
Počet podporovaných projektů12
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži16 856 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2000/MK0/MK00VS/3:3
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektKZ00P02OLK001 - Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK002 - Zpřístupnění fondů velkých českých knihoven: Národní knihovna České republiky (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK003 - Zpřístupnění fondů velkých českých knihoven: Moravská zemská knihovna v Brně (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK004 - Pokračování retrokonverze katalogů SVK v Olomouci do elektronické podoby s využitím Internetu. Subsystém národního programu retrokonverze. (2000-2003, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK005 - Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK006 - Optimalizace hybridní technologie reformátování ohrožených knihovních fondů. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK008 - Restaurování iluminovaných rukopisů. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK009 - Digitalizace nejvzácnějších rukopisů z fondů Moravské zemské knihovny v Brně (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK010 - Zavedení automatizovaného zpracování článkové bibliografie v systému T - Series. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK011 - Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK012 - Digitalizace sbírky skleněných stereodiapozitivů ve fondu knihovny Technického muzea v Brně (2000-2004, MK0/KZ)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.