• česky
  • english

RIV/61989592:15310/11:33118861 - Nový syntetický přístup k produkci cis-zeatinu (2011)

Údaje o výsledku
Identifikační kódRIV/61989592:15310/11:33118861
Název v původním jazyceNový syntetický přístup k produkci cis-zeatinu
DruhZ/B - Ověřená technologie
Jazykcze - čeština
OborCC - Organická chemie
Rok uplatnění2011
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku1
Tvůrci výsledku
Počet tvůrců celkem4
Počet domácích tvůrců4
TvůrceZatloukal Marek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 8905428)
TvůrceNovák Ondřej (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 3686957)
TvůrceDoležal Karel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 5991803)
TvůrceStrnad Miroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 4712048)
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyceNový způsob přípravy dovoluje produkci interního standardu cis-zeatinu pro využití v analýzách rozmanitých biologických vzorků a také pro širokou škálu produkce. Výhoda této technologie je v jejím použití v široké škále produkce látky. Látka byla syntetizována pomocí kondenzace 6-chloropurinu a (Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamin oxalátu, čištěna krystalizací z vody a n-propanolu. Byla získána bílá, mikrokrystalická pevná látka rozpustná ve vodném roztoku etanolu.
Klíčová slovapurine, cytokinine, chemical production, mass spectrometry, analytical chemistry
Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcemcis-zeatin
LokalizaceLaboratoř růstových regulátorů PřF UP
Technické parametryOlChemIm s.r.o., Šlechtitelů 241/27, Olomouc, 770 10, IČ: 47154845, DIČ: CZ47154845 smlouva o poskytnutí a využití know-how č. 3 uzavřena dne 22. 12. 2011
Ekonomické parametryTato výrobní technologie umožňuje produkci cis-zeatinu pro komerční využití. Produkt umožní originální přístup k analýzám a produkci cytokininů cis-zeatinového původu a licence technologie přinese i neveřejné finance pro Laboratoř růstových regulátorů PřF UP. Firmě Olchemim umožní licence výrobu a prodej produktu v celém světě.
Kategorie aplikovaného výsledku podle nákladů na jeho vytvořeníA - Do 5 mil. Kč
IČO vlastníka výsledku61989592
Název vlastníkaUniverzita Palackého
Stát vlastníkaCZ - Česká republika
Druh možnosti využitíA - Nabytí licence je nutné vždy
Požadavek na licenční poplatekA - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek
Údaje o tomto záznamu o výsledku
PředkladatelUniverzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
DodavatelAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Rok sběru2012
Systémové označení dodávky datRIV12-AV0-15310___/01:1
Datum dodání17.5.2012
SpecifikaceRIV/61989592:15310/11:33118861!RIV12-AV0-15310___
Kontrolní kód[D32DE57C8ABD]
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
ProjektKAN200380801 - Imunonanotechnologie pro diagnostiku látek hormonální povahy (2008-2012, AV0/KA)