• česky
  • english

RIV/49777513:23330/10:00503889 - Volby do evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy (2010)

Údaje o výsledku
Identifikační kódRIV/49777513:23330/10:00503889
Název v původním jazyceVolby do evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy
DruhJ - Článek v odborném periodiku
Jazykcze - čeština
OborAD - Politologie a politické vědy
Rok uplatnění2010
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku1
Tvůrci výsledku
Počet tvůrců celkem1
Počet domácích tvůrců1
TvůrceCabada Ladislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 7068395)
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyceCílem textu je reflektovat debatu o teorii/modelu voleb druhého řádu a aplikovat základní hypotízy teorie voleb druhého řádu na situaci deseti postkomunistických zemí EU. Naše analýza na podkladě voleb do EP v roce 2009 ověřuje, nakolik jsou tyto postuláty relevatní i pro nové členské země EU.
Klíčová slovaEuropean Parliament; elections; Central Eastern Europe; Second-Order Elections
Název periodkaWorking Papers Fakulty mezinárodních vztahů
ISSN1802-6591
Svazek periodika4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku11
Stát vydavatele periodikaCZ - Česká republika
Počet stran výsledku22
Údaje o tomto záznamu o výsledku
PředkladatelZápadočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická
DodavatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Rok sběru2011
Systémové označení dodávky datRIV11-GA0-23330___/01:1
Datum dodání30.5.2011
SpecifikaceRIV/49777513:23330/10:00503889!RIV11-GA0-23330___
Kontrolní kód[11DCE1AE0F8B]
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
ProjektGAP408/10/0295 - Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy (2010-2012, GA0/GA)