• česky
  • english

MSM6840770040 - Využití radionuklidů a ionizujícího záření (2007-2012, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM6840770040
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVyužití radionuklidů a ionizujícího záření
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborBG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
Vedlejší oborCH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
Další vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2007
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění institucionální podpory2.2.2012
Číslo smlouvy464/2011-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období200720082009201020112012celkem
Podpora ze státního rozpočtu25 902 tis. Kč25 765 tis. Kč26 581 tis. Kč25 728 tis. Kč25 536 tis. Kč17 005 tis. Kč146 517 tis. Kč
Celkové uznané náklady27 410 tis. Kč27 265 tis. Kč27 689 tis. Kč26 800 tis. Kč26 600 tis. Kč26 570 tis. Kč162 334 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr integruje hlavní směry a pracoviště na ČVUT, zabývající se využitím ionizujícího záření a radionuklidů v energetické oblasti od jednotek keV (respektive u neutronů od tepelných energií) do řádu MeV. V souladu se soudobými trendy je hlavní akcent položen na studium různých materiálů a jejjich modifikace, tj. na analytické a jim příbuzné metody využívající ionizujícího záření a na radiační technologie. Do záměru byla začleněna i Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek, vzniklá v rámci projektu MŠMT VS 96052 a po skončení programu zahrnutá do výše zmíněného záměru. Z toho vyplývá důraz na využití záření pro účely archeometrie a studia památek s určitým přesahem mimo oblast ionizujícího záření k dalším fyzikálním metodám, zajišťujícím komplexnost studia konkrétního památkového objektu. Důležitým a tradičním směrem je také orientace metod, které jsou v rámci záměru rozvíjeny, do oblasti životního prostředí a medicíny.
Klíčová slova v anglickém jazyceradionuclides; ionising radiation; applications
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyŘešení výzkumného záměru přispělo k rozvoji analytických metod, metodice zpracování dat a metodice přípravy materiálů. Rozšířilo možnosti mezioborové spolupráce, mj. do oblasti umění, archeologie a památkové péče. Přispělo ke kvalifikačnímu a odbornému růstu členů týmu. Finanční prostředky byly využity podle plánu.
Rok dodání údajů do CEZ2013
Systémové označení dodávky datCEZ13-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu28.6.2013
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Řešitelprof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7713886)
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV534
Výsledek druhu BRIV/68407700:21110/14:00227508 - Mobilní laserové skenování (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/14:00208101 - Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula (2014)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21110/13:00212500 - Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00210430 - Development of absorption fiber optic sensor for distributed measurement of ammonia gas (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/13:00202165 - Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00200384 - The effect of biological shielding on neutron transport in the VVER-1000 mock-up on the LR-0 research reactor (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00199462 - Extraction of cesium in seawater off Japan using AMP-PAN resin and quantification via gamma spectroscopy and inductively coupled mass spectrometry (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00199460 - Fast concentration of dissolved forms of cesium radioisotopes from large seawater samples (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/13:00214898 - High resolution radiography of ambers with pixel detectors (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00213992 - Influence of preparation and calibration method of PAGAT dosimeter on TSE MR readout results (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00213891 - Magnetic properties of carbon nanodisk and nanocone powders (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/13:00214922 - Micro-radiography of biological samples with medical contrast agents (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00211933 - Neutron diffraction study of the crystallographic preferential orientation of metagabro mylonite (2013)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/13:00214646 - Photo- or radiation- Induced degradation of EDTA and Its Complexes of Heavy Metals (2013)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/13:00216956 - Radiation Removal of Cadmium from Aqueous Solutions (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00216569 - Synthesis of selectively deuterated and tritiated lupane derivatives with cytotoxic activity (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/13:00200424 - Využití digitální aerotriangulace s přidanými neznámými (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00201800 - Využití optických vláken k detekci průmyslových plynů (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00210428 - Vývoj opto-chemického senzoru na bázi optických vláken (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/13:00201687 - X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21670/13:00217052 - X-ray radiography/tomography combined with X-ray fluorescence spectroscopy for position sensitive elemental analysis of studied objects (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/13:00215474 - Zámecká kaple ve Smiřicích. Využití i meze využití soudobé techniky při rozboru architektonické kompozice a otázka autorství. (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/13:00203925 - Způsob kalibrace distorze objektivu (2013)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21340/13:00211308 - Způsob stanovení průběhu rychlosti pádu regulačního prvku jaderného reaktoru (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/13:00215514 - 3D imaging of radiation damage in silicon sensor and spatial mapping of charge collection efficiency (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00203736 - A Highly Miniaturized and Sensitive Thermal Neutron Detector for Space Applications (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00194776 - Analýza stínění ozařovny s očním paprskem v PTC Praha (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00199829 - Archeologie ve stínovaném reliéfu (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197343 - Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21110/12:00204465 - Calibration field for lens distortion calibration (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197495 - Changes in lysyl oxidase (LOX) distribution and its decreased activity in keratoconus corneas (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00222752 - Combination of modern visualization techniques for imaging of biological samples (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/12:00203582 - Contrast optimization in X-ray radiography with single photon counting imagers of Medipix type (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/12:00191591 - Developing web map application based on user centered design (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/12:00192145 - Development of Distributed Fiber Optic Sensor of Ammonia Gas (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00198388 - DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSOR OF AMMONIA GAS (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00200560 - Discovering of human activity traces in the landscape by using ALS in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00208214 - Documentation and visualization of historical monuments using 3D imaging technologies (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00200545 - Documentation of geoglyphs in Peru Using VHR and SAR satellite data (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00204290 - Dokumentace památek pomocí UAV a laserového skenování (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/12:00204728 - Dynamic Deformation Measurement (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00204235 - Dynamics of Charge Collection in Pixelated Semiconductor Sensor Studied with Heavy Ions and Timepix (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/12:00204006 - The Effects of Citric Acid in Liquid Wastes and Possible Ways of its Degradation (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00195690 - From declassified satellite images to VHR data; temporal analysis of city growth (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/12:00204419 - Gama a fluorescenční kamera (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197646 - Gemstones and noble metals adorning the sceptre of the Faculty of Science of Charles University in Prague: integrated analysis by Raman and XRF handheld instruments (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/12:00193940 - Hyperspektrální družicové skenery a zpracování dat (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00200783 - Influence of preparation and calibration method of PAGAT dosimeter on TSE MR readout results (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00204303 - Interaktivní mapa citadely Al-Qala v Iráku (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/12:00196573 - Interaktivní model jaderného reaktoru malého výkonu (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/12:00204770 - Lens Distortion Calibraton Using Pinhole Element (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/12:00189223 - Letecké laserové skenování a DMT v archeologii (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00204293 - Letecké laserové skenování v ČR a možnosti využití dat pro dokumentaci historické těžby nerostných surovin (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00195655 - Mapa polohových chyb kontrolních bodů na Ortofotu ČR v pásmu Západ 2011 (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00202479 - Mapa pozůstatků středověké cesty - Via Magna (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00196785 - Measurement of proton beam fluence by PIXE analysis of residual gas (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00204234 - Monitoring of Ion Beam Energy by Tracking of Secondary Ions: First Measurements in a Patient-like Phantom (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00205041 - Monte Carlo modelling for the in vivo lung monitoring of enriched uranium: Results of an international comparison (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00199361 - Monte Carlo simulation of surface plasmon polariton excitation on U-bent multimode optical fiber (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/12:00195402 - Možnosti tvorby panoramatické fotografie s GigaPan Epic Pro (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00200380 - Neutron and Gamma Field Investigations in the VVER-1000 Mock-Up Concrete Shielding on the Reactor LR-0 (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00189890 - Neutronographic Texture Analysis of Zirconium Based Alloys (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00189873 - New Data Collection Subsystem for Powder Neutron Diffractometer with Position Sensitive Detectors. (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/12:00204460 - Ortho-range image from point cloud (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00216414 - Perspectives of the pixel detector timepix for needs of ion beam therapy (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/12:00204297 - Photo UnWrap (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/12:00196550 - Pixel detector Timepix operated in pile-up mode for pulsed imaging with ultra-soft X-rays (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/12:00196547 - Pólový rotační reaktorový oscilátor s Cd absorbátorem (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197644 - Precise energy of the 9.4 keV gamma transition observed in the 83Rb decay (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00187376 - Preparation of inorganic crystalline compounds induced by ionizing, UV and laser radiations (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00198307 - Příprava skla bohatého voudou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/12:00215610 - Radiation induced corrosion of nuclear fuel and materials (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00194173 - Radiation-induced preparation of pure and Ce-doped lutetium aluminium garnet and its luminescent properties (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197494 - Reconstruction of the relief of an investigated object with scanning X-ray fluorescence microanalysis and Monte Carlo simulations of surface effects (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00204412 - Rentgenová fluorescenční analýza a mikroanalýza inkoustů a pigmentů (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00195671 - Set of maps showing vegetation cover in Ore Mountains during years 1978, 1986, 1989, 1998, 2004 and 2011 (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00200182 - Shielding Calculation for the Proton Therapy Center in Prague, Czech Republic (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00204517 - Soubor geometricky transformovaných fotoplánů historického objektu na hradě Grabštejn pro restaurátorské práce v interaktivní podobě (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00204509 - Tematická mapa skládky Žacléř - ortofoto, digitální model terénu a rozložení termální aktivity (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00204442 - Tematická ortofotomapa hlavních fasád zámku v Litomyšli včetně nádvoří pro účely dokumentace a restaurování (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00195708 - Temporal analysis of vegetation changes in Ore Mountains (Black trianhle, Czech Republic) by using remote sensing (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00189318 - Texture and Structure Analysis of Metagabbro by Neutron Diffraction (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/12:00208118 - Thermal Imaging and Photogrammetry by Using UAV (2012)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/12:00195891 - Topografická mapa geoglyfů na planině Nasca (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00191578 - Two-dimensional silicon-based detectors for ion beam therapy (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/12:00195783 - Ultralineární neutronový detekční systém s reaktimetrem (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00195583 - Using of Mobile Laser Scanning for Highway Deformation Detection (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/12:00204545 - Using of UAV for photogrammetry and thermal imaging (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00198384 - Vývoj absorpčního opticko-vláknového senzoru (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00191534 - Výzkumná plavba v západním Pacifiku v souvislosti s havárií v jaderné elektrárně Fukushima (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00195750 - X-ray fluorescence analysis of ancient and medieval brass artifacts from south Moravia (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00197493 - X-ray fluorescence analysis of archaeological finds and art objects: Recognizing gold and gilding (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00194185 - X-Ray Fluorescence in Investigations of Cultural Relics and Archaeological Finds (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00200848 - Zpracování radarových dat (2012)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21340/12:00195978 - Způsob přípravy syntetických struktur na bázi lutecito-hlinitého granátu (LuAG) (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00196572 - Způsob stanovení průběhu rychlosti pádu regulační tyče jaderného reaktoru (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/12:00204191 - 3D Beam Monitoring for 12C Radiotherapy by Tracking of Secondary Ions Using the Timepix Detector (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/12:00191524 - 3D measurement of the radiation distribution in a water phantom in a hadron therapy beam (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00191837 - A pilot study of the dependence of radon concentration on the tectonic structures, using simple geophyisical methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191672 - Absorption and phase X-ray imaging using reflected beam (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191351 - Advanced X-ray radiography and tomography in several engineering applications (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00188912 - Aktuální dění v dozimetrii vnitřního ozáření (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00181661 - Alteration halos around radioactive minerals in plutonic and metamorphic rocks of the northern Moldanubian area, Bohemian massif (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188105 - Analogue signal from common electrode of pixelated detector for triggering and spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00175130 - Analysis of painted arts by energy sensitive radiographic techniques with the Pixel Detector Timepix (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191786 - Application of the Medipix2 technology to space radiation dosimetry and hadron therapy beam monitoring (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191796 - Application of the Medipix2 technology to space radiation dosimetry and hadron therapy beam monitoring (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00203960 - Characterization of Charge Collection in Various Semiconductor Sensors with Energetic Protons and Timepix Device (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00177233 - Characterization of weakly deformed limestone from Chotec, Bohemia by neutron transmission (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00185102 - Coincidence Imaging System with Electron Optics (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190734 - Design, implementation and first measurements with the Medipix2-MXR detector at the Compact Muon Solenoid experiment (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00188291 - Detection and Track Visualization of Primary and Secondary Radiation in Hadron Therapy Beams with the Pixel Detector Timepix (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191789 - Detection of fast neutrons with particle tracking detector Timepix combined with plastic scintillator (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/11:00193194 - Detection of Soft X-rays with the Pixel Detector Timepix operated as a highly sensitive Dark-Current free CCD-like Camera (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21450/11:00191894 - Development of interdisciplinary cooperation of technical disciplines in architectural and arts tasks solving (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00187024 - Documentation of geoglyphs on Nazca Plain, Peru using remotely sensed data (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/11:00191997 - Dosimetric plugin for Pixelman software using Timepix device for measurement on ISS (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191791 - Dosimetry verification in eye brachytherapy using silicon pixelated detectors (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191794 - Energy sensitive Timepix silicon detector for electron imaging (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191767 - Equalization of Medipix2 imaging detector energy thresholds using measurement of polychromatic X-ray beam attenuation (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00173846 - EURADOS COORDINATED ACTION ON RESEARCH, QUALITY ASSURANCE AND TRAINING OF INTERNAL DOSE ASSESSMENTS (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191520 - Evaluation of a YAG:Ce scintillation crystal based CCD X-ray imaging detector with the Medipix2 detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00178253 - Evaluation of strain field in microstructures using micro-CT and digital volume correlation (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190733 - Fast neutron detection efficiency of ATLAS-MPX detectors for the evaluation of average neutron energy in mixed radiation fields (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00204195 - Feasibility study of Pa-233 and U-233 determination in neutron irradiated thorium for future applications in thorium-uranium nuclear fuel cycle (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00175134 - FITPix - fast interface for Timepix pixel detectors (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00192076 - Fotogrammetrická dokumentace jezdecké sochy Jana Žižky na Vítkově v Praze (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/11:00191872 - Geoinformatics FCE CTU (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00191892 - Google Earth: Inspiration and Instrument for the Study of Ancient Civilizations (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/11:00191899 - HDRplan (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00173834 - HEAD CALIBRATION PHANTOMS FOR ACTINIDES: MEASUREMENTS AND SIMULATIONS. (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188819 - High resolution X-ray imaging of bone-implant interface by large area flat-panel detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188264 - Image processing for X-ray transmission radiography with 3D voxel detector (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00188520 - Imaging with Secondary Radiation in Hadron Therapy Beams with the 3D Sensitive Voxel Detector (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188271 - Influence of electromagnetic interference on the analog part of hybrid Pixel detectors (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00189886 - Integrace mostů do DMR 4G (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/11:00191900 - Interactive thematic map of selected historical monuments in Prague for scientific actions attendees in historical monuments care (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/11:00189740 - iRLoop User programmed MATerial model (UMAT) for Shape Memory Alloys (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00191898 - Lékařská aplikace fotogrammetrie (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/11:00189485 - Linux Driver for ADLink PCI-9812 using the Q-Buf Mechanism (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/11:00192243 - Lisovací přípravek na peletky ze vzorků bioty pro měření metodou XRF (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191674 - Measurement of pattern recognition efficiency of tracks generated by ionizing radiation in a Medipix2 device (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191573 - Measurement of secondary radiation during ion beam therapy with the pixel detector Timepix (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190731 - Medipix2 based CdTe microprobe for dental imaging (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191586 - Metal and hybrid TimePix detectors imaging beams of particles (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191592 - Metal grain structure resolved with table-top micro-tomographic system (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188835 - Microradiography of biological samples with Timepix (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/11:00186632 - Miniaturní zařízení pro rentgenovu fluorescenční analýzu stopových prvků v lehké matrici (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00192152 - Monte Carlo simulation of light propagation in U-bent optical fiber (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00189892 - New Data Collection Subsystem for Powder Neutron Diffractometer with Position Sensitive Detectors (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00186924 - New Experimental Instrumentation for Study of Reactor Dynamics at Zero Power Reactor VR-1 (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00191893 - New Low-cost Automated Processing of Digital Photos for Documenation and Visualisation of the Cultural Heritage (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00192082 - Overview of the Methods for Orto-image Generation From the Coloured Laser Scan Dataset (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190730 - Past, Present and Future of the n_TOF Facility at CERN (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191679 - Penetrating heavy ion charge and velocity discrimination with a TimePix-based Si detector (for space radiation applications) (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00191895 - Photogrammetrical documentaion of the bronze equestrian sgtatue of Jan Žižka in the form of the accurate 3D model of the bronze plate joints (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00175136 - Pixelman: a multi-platform data acquisition and processing software package for Medipix2, Timepix and Medipix3 detectors (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00182313 - Polymer gel dosimetry using computed tomography (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/11:00191914 - Position control unit for stepper motors (2011)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/11:00183655 - The Potential of Triterpenoids in the Treatment of Melanoma (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00187029 - Použití družicových dat pro dokumentaci geoglyfů na planině Nazca, Peru (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191681 - Precise energy calibration of pixel detector working in time-over-threshold mode (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/11:00191950 - Probe and scanning system for 3D response mapping of pixelated semiconductor detector with X-rays and the timepix device (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/11:00182722 - Proceedings of the 23rd CIPA Symposium (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00185957 - Project of New Irradiation System on Horizontal Channel of Training Reactor VR-1 (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/11:00191981 - Python scripting plugin for Pixelman software (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00189902 - Qauntitative Texture Analysis of Metals, Polymers and Rocks by Neutron Diffraction. (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191800 - Quantized hard-x-ray phase vortices nucleated by aberrated nanolenses (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00176325 - Radiolytic formation of ferrous and ferric ions in carbon steel - deaerated water system (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00191829 - Radon dose calculation methodology for undeground workers in the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00184234 - Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00181660 - Reduction of surface effects and relief reconstruction in X-ray fluorescence microanalysis of metallic objects (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190728 - Remote control of ATLAS-MPX Network and Data Visualization (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00173927 - RESULTS OF AN INTERNAL DOSE ASSESSMENT INTERCOMPARISON EXERCISE AFTER A EURADOS/IAEA TRAINING COURSE (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00179292 - Scintillation properties of Sc-, Pr-, and Ce-doped LuAG epitaxial garnet films (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188840 - The scope of detector Medipix2 in micro-radiography of biological samples (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188281 - Selective detection of secondary particles and neutrons produced in ion beam therapy with 3D sensitive voxel detector (2011)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/11:00174883 - Simulation of Distributed Detection of Ammonia Gas (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00174697 - Single grating method for low dose 1-D and 2-D phase contrast X-ray imaging (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190727 - Small Dosimeter based on Timepix device for International Space Station (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/11:00191999 - Software for spectrometric measurements with Medipix2 pixel detectors (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21340/11:00192022 - Soubor map pro verifikaci sanace odkaliště ze zpracování uranových rud jako ekologické zátěžeTENORM (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191126 - Space situational awareness satellites and ground based radiation counting and imaging detector technology (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/11:00191993 - Spetrometric module for Medipix2 USB interface (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/11:00191924 - Stepper motor control for Position control (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191503 - Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191665 - Study of the charge sharing in silicon pixel detector by means of heavy ionizing particles interacting with a Medipix2 device (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/11:00192264 - Tématická mapa archeologické lokality Hacienda de la Peña (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/11:00191901 - Tématická mapa stavební a historické dokumentace historického kostela San Xavier v Peru (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/11:00191903 - Tématická mapa stavební a historické dokumentace madrásy Quba Han (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00189167 - Texture Analysis of Rock Materials (GABRO) by Neutron Diffraction (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/11:00191902 - Thematical maps of valuable historical monuments in Iraq (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00191683 - Three-dimensional dosimetry imaging of I-125 plaque for eye cancer treatment (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/11:00191992 - Timepix calibration plugin for Pixelman software (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00192153 - U-optrode-based Fiber Optic Thermometers (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00190726 - USB Lite-Miniaturized readout interface for Medipix2 detector (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/11:00191910 - USB rozhraní pro řízení rentgenové trubice Oxford Instruments XTF5011 mikrokontrolerem (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00191853 - The use of caves as observatories for recent geodynamic activity and radon gas concentrations in the Western Carpathians and Bohemian massif (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188824 - The use of contrast agent for imaging biological samples (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21450/11:00182728 - Using of Non-destructive Underground Geophysical Testing for Building Historical Research (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00187168 - Visualization of a development-led excavation (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00191525 - X-ray Based Methods for 3D Characterization of Charge Collection and Homogeneity of Sensors with the Use of Timepix Chip (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00188293 - X-ray beam hardening based material recognition in micro-imaging (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00181785 - X-ray Phase Contrast Imaging Using Single Absorption Coded Aperture (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/11:00190284 - Zařízení pro měření úhlové odezvy detektoru ionizujícího záření (2011)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21340/11:00183478 - Způsob přípravy nanočástic oxidu nikelnatého s vysokou katalytickou aktivitou (2011)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21340/11:00183432 - Způsob přípravy oxidu hlinitého (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00191897 - 23. symposium CIPA v Praze a směry vývoje při dokumentaci památkových objektů (2011)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21110/11:00191896 - 23rd Symposium CIPA (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00192374 - 23rd Symposium CIPA, Prague, Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/11:00175075 - 3D sensitive voxel detector of ionizing radiation based on Timepix device (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00165401 - A revolutionary graphitisation system: Fully automated, compact and simple (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171098 - Alternative methods for cellulose preparation for AMS measurement (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00176486 - AMS and magnetic properties of folded low anisotropy limestone bed (Prague Synform, Bohemicum, Bohemian Massif) (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00171468 - ANALÝZA STAVU DETEKTORU PFS IK01 na HVB1 Elektrárny TEMELÍN (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174064 - Analýza stínění pro centrum protonové terapie (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00167498 - Application of X-ray Fluorescence in Investigations of Bohemian Historical Manuscripts (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174996 - Behavior of cadmium(II) in irradiated aqueous solutions (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00166049 - Characterization of VCSEL Diodes Emitting in Mid-infrared Range of Spectra (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00173776 - Comparison of geometries for in vivo measurements of actinides in the skull. (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00177014 - Complex documentation of the bronze equestrian statue of Jan Zizka by using photogrammetry and laser scanning (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226870 - Coralco: Cosmic rays - light, compact & low-cost device for the real-time radiation environment measurement in the atmosphere and stratosphere (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00177186 - Determination of 59Ni in radioactive waste (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00170172 - Determination of the effective delayed neutron fraction for training reactor VR-1 (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00166105 - Distributed Ammonia Detection Based on OTDR Measurements (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00179617 - Documentation of the Abadoned Town La Ciudad Perdida In Peru Combining of VHR Satellite and Terrestrial Mesurement (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00177730 - Documentation, visualization and interpretation of valuable historical monuments in Iraqi Kurdistan (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00173742 - Dose Overshoot Reduction by Tetrakis Hydroxymethyl Phosphonium Chloride in Polyacrylamide Gel Dosimeter (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00176318 - Effect of dose and dose rate of gamma radiation on catalytic activity of catalase (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226444 - Energeticky citlivá rentgenová radiografie pro účely nedestruktivního průzkumu historických maleb (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226201 - Energy sensitive X-ray radiography for the non-destructive inspection of historical paintings (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00176377 - Enhancement of Optical Activity in Polymeric Chiro-Waveguides Doped with alpha-Santonin (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174889 - Environmental and Radon Measurements in the Underground Workplaces in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171467 - Equipment for Neutron Measurements at VR-1 Sparrow Training Reactor (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226068 - Evaluation of the radiation hardness and Charge Summing Mode of a Medipix3-based detector with synchrotron radiation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00175112 - Exploitation of Acoustic Emission Method for Flow-Accelerated Corrosion (FAC) Monitoring (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00164606 - Extraction chromatographic material with HDEHP on polyacrylonitrile (PAN) (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00225945 - Fast neutron tracker based on 3D position sensitive semiconductor voxel detector (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/10:00179806 - FITPix - Fast Interface for TimePix (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00167496 - Gamma Spectrometric Measurements of Depth-related Radionuclide Distribution in Walls (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/10:00176442 - Gonioc - User interface client for the goniod daemon (formerly known as HuberSMC) used for goniometer control (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00173878 - High Energy Radiation Emitted from Nanofibres (2010)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/10:00178919 - Komplexní geofyzikální mapa archeologické lokality Panenský Týnec (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00225862 - Low dose X-ray phase contrast imaging sensitive to phase effects in 2-D (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174206 - Luminescence and scintillation characteristics of YAG:Ce single crystalline films and single crystals (2010)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/10:00178920 - Mapová dokumentace historického kostela San Jose v Peru (2010)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/10:00178921 - Mapový soubor porovnání stavu Karlova mostu před a po částečné opravě (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00172464 - Measurement of growth and survival curves of microorganisms influenced by radiation (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00176779 - Měření zařízení BMNIK a LCM310 na reaktoru VR-1 Vrabec (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171099 - MICADAS - Routine and High-precision Radiocarbon Dating (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169222 - Monte Carlo Simulations of Disturbing Effects in Quantitative In-situ X-ray Fluorescence Analysis and Microanalysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226031 - Monte-Carlo simulation of fast neutron detection using double-scatter events in plastic scintillator and Timepix (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00179999 - Nasca,Peru: Der Astronaut ist ein Fischer (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00175450 - Neutron Dosimeter Development Based on Medipix2 (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00176450 - New data collection subsystem for the position sensitive detectors of the KSN-2 neutron diffractometer (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00177724 - Non Expensive 3D Documentation and Modelling of Historical Objects and Archaeological Artefacts by Using Close Range Photogrammetry (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00225784 - Non-contact imaging with enhanced spatial resolution by secondary electron detection (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171097 - Optimization of the Graphitization Process at AGE-1 (2010)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/10:00169777 - Pentacyclic Triterpenes as Promising Agents in Cancer (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00172775 - Photo- and radiation-induced preparation of nanocrystalline copper and cuprous oxide catalysts (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00177725 - Photogrammetrical measuring of the dynamical deformation of the joint and the column web panel at elevated temperature (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00177650 - Photoluminiscence of Pb2+-doped SrHfO3 (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175301 - Possibilities of the Acoustic Emission Method for the Detection of Flow-Accelerated Corrosion (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00176783 - Použití TEMA LCM310 pro měření neutronového toku PFS HVB2 elektrárny Temelín v rámci spouštění po GO v červnu 2010. (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174780 - Prekambrické stáří systému Th-U-Pb v titanitu v pegmatitu z lomu Vepice (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174997 - Products of radiation removal of lead from aqueous solutions (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00177197 - (Radio)Chemistry in AMS - a Servant or a Partner? (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00167497 - Recognition of Pigment Layers in Illuminated Manuscripts by Means of K(alpha)/K(beta) and L(alfa)/L(beta) Ratios of Charakteristic X-rays (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00173937 - RESULTS OF INTERNAL DOSE ASSESSMENT INTERCOMPARISON EXERCISE AFTER THE 2009 EURADOS / IAEA ADVANCED TRAINING COURSE (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174891 - Seasonal Variation of Radon in the Bozkov Cave (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00175138 - Sensing Applications of U-optrodes (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226899 - Simultaneous X-ray and optical inspection of the crack advancing (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00176481 - Small Angle Scattering Distortion in Neutron Texture Analysis of Limestone (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/10:00178916 - Software pro optimalizaci parametrů vnitřní orientace kamery (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00173386 - Spectral flux of the p-7Li(C) Q-M neutron source measured by proton recoil telescope (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174887 - Statistické zpracování dat porodnosti v ČR v období před a po havárii v Černobylu (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00153292 - Structure and Texture Analysis of PVC Foils by Neutron Diffraction (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00176781 - Studie možnosti zrušení testu F2 fyzikálního spouštění na elektrárně Temelín (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00167752 - Studium pevných extrahentů HDEHP-PAN pro stanovení 90Sr (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00167511 - Testing Monte Carlo Computer Codes for Simulations of Electron Transport in Matter (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00173784 - Twelve years of follow up of cases with old 241Am internal contamination. (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/10:00175161 - Vectors and submicron precision: redundancy and 3D stacking in silicon pixel detectors (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175050 - Vlastnosti rentgenového zařízení s polykapilární fokusací a možnosti jeho použití (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/10:00175449 - Voxel detector based on Timepix devices (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175024 - VUV-UV-visible luminescence of Nd3+, Er3+ and Tm3+ in LiLuF4 single crystal host (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00167500 - X-ray Fluorescence Analyzers for Investigating Postmediaeval Pottery from Southern Moravia (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/10:00226010 - X-ray fluorescence imaging with the Medipix2 single-photon counting detector (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169233 - X-ray Fluorescence K(alpha)/K(beta) Ratios for a Layered Specimen: Comparison of Measurements and Monte Carlo Calculations with the MCNPX Code (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/10:00172295 - Zařízení pro studium vlastností fotoneutronových zdrojů (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00177196 - 236U in Well Water - A Tool for Uranium Prospection? (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00178413 - 59Ni and 63Ni separation from boric acid concentrates produced at NPP (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00173387 - 65Cu(d,p)66Cu excitation function at deuteron energies up to 20 MeV (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:10153852 - A coated pixel device TimePix with micron spatial resolution for UCN detection (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00153291 - Acoustic Emission Monitoring of Crack Initiation and Propagation in Steering Actuator Bracket (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00165796 - Analýza stavu detektorů PFS IK04 na HVB2 Elektrárny TEMELÍN (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166851 - ATLAS-MPX detector device (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/09:00166880 - Back-side pulse and cluster processing for particle traces measured by pixel detector (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/09:00166885 - Beam Hardening Correction for X-ray radiography of soft biological samples (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00167414 - Box pro měření radonu ve vysokých vlhkostech (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:04156261 - Catalytic activity of radiation induced silver nanoparticles in hydrogen peroxide decomposition (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165376 - Comparison of Single Photon Counting and Charge-Integrating Detectors for X-ray High Resolution Imaging of Small Biological Objects (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/09:00166349 - Detailed documentation and 3D model creation of Dalal Bridge using terrestrial photogrammetry in Zakhu, northern Iraqi Kurdistan (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00166852 - Effect of Flux Composition on the Structural and Emission Properties of Epitaxial Ce3+-Doped LuAG Scintillation Films (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:04156259 - Effect of radiation on copper ions in aqueous solutions (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165122 - Energy- and position-sensitive pixel detector Timepix for X-ray fluorescence imaging (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165388 - Energy-sensitive X-ray radiography and charge sharing effect in pixelated detector (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00163985 - Enhancement of spatial resolution of roentgenographic methods (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:04153285 - Evolution of internal stresses in the plain ferritic steel studied by neutron diffraction in-situ upon tensile straining (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/09:00166896 - Flat Panel HW library for Pixelman software (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166318 - Fotogrammetrická dokumentace historického mostu v Zakho/Irák (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166336 - Fotogrammetrické zaměření dynamické deformace nosníku za vysokých teplot (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00166864 - The Alpha-Particle Excited Scintillation Response of YAG:Ce thin Films Grown by Liquid Phase Epitaxy (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00159472 - Heterocyklické deriváty triterpenů s cytotoxickou aktivitou (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166518 - Hi-Speed portable USB-TimePIX Interface (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00163794 - Influencing of Properties of Mixed Oxide Catalysts by Ionizing Radiation (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/09:00166352 - Low-cost Culture Heritage Documentation and Preservation Using Optical Correlation Scanner (OCS) (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00166936 - Lu3Al5O12-Based Materials for High 2D-Resolution Scintillation Detectors (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00160460 - Magneto-Elastic Attenuation in Phase of Ni-Mn-Ga Alloy Investigated by Ultrasonic Methods (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00165824 - Manganová lázeň pro neutronové zdroje s malou emisí (2009)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/09:00166499 - Mapa geofyzikálního průzkumu archeologické lokality Panenský Týnec (2009)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/09:00166516 - Mapa geofyzikálního průzkumu opevnění u Litoměřic (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166332 - Mapový server projektu Nazca (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00167159 - Measurements of Cross-sections of the Neutron Threshold Reactions and Their Usage in High Energy Neutron Measurements at "Energy plus Transmutation" (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165468 - The Medipix2-based network for measurement of spectral characteristics and composition of radiation in ATLAS detector (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00166023 - Mercury and Methylmercury in Hair of Selected Groups of Czech Population (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/09:00165614 - Neutron detector based on TimePix pixel device with micrometer spatial resolution (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00163695 - Neutron Diffraction Texture Analysis od Rock Materials (Limestone) by Inversion Pole Figures (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00165818 - Neutronová instrumentace reaktoru LVR-15 - Návrh řešení s modulem \"310\" (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00166014 - New Radiochromic Gel for 3D Dosimetry Based on Turnbull Blue: Basic Properties (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21110/09:00166494 - Optický korelační skener OKS (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00166606 - Optimalizace a způsob využit analyzátoru TEMA EMK310 pro neutronová měření. (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00165822 - Podklady pro zajištění jakosti pro řešení NIS reaktoru LVR-15 s modulem "310" (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00165832 - Polohovací zařízení pro posun neutronového detektoru. (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166347 - Porovnání stavu Karlova mostu před a po částečné opravě (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165389 - Position-sensitive spectroscopy of ultra-cold neutrons with Timepix pixel detector (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166339 - Příspěvek ke kalibraci digitálních komor (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165380 - Radiogram enhancement and linearization using the beam hardening correction method (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:04153904 - Reaction orders of radiation-induced dechlorination of some aliphatic chlorinated hydrcarbons in aqueous solutions (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/09:00165567 - Readout and DAQ for Pixel Detectors (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165383 - Real-time in-vivo mu-imaging with Medipix2 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00152323 - Recent Development Progress within Project INDECS in year 2008 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00166854 - Scintillation Properties of LuAG:Ce Single Crystalline Films Grown by LPE Method (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/09:00166894 - Scripting plugin for Pixelman software (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165593 - Semiconductor Pixel detectors and their applications in life sciences (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00166657 - Skenovací zařízení pro stanovení lineárního vyhoření palivového článku typu IRT (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/09:00166776 - Software optický korelační skener (SOKS) (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/09:00166882 - Software package for per pixel energy calibration of Timepix pixel detector (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/09:00166887 - Step motor control for SMCU-7 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00163903 - Structure Analysis of Chemisorbed Faujasite Aluminosilicates by Powder Neutron Dffraction (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165386 - Study of charge sharing in a silicon pixel detector with heavy ionizing particles interacting with a Medipix2 device (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/09:00165728 - Study of the Charge Sharing Effect with Protons Interacting with a Medipix2 Detector (2009)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/09:00166505 - Tématická mapa geoglyfů Nasca/Peru (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00166749 - Termomechanický výpočet paliva MOX pomocí kódu FEMAXI-6 (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00152288 - Texture Research of Metal and Rocks on the KSN-2 neutron Diffractometer (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00166215 - Training Reactor VR-1 Neutron Spectrum Determination (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00164124 - Two-dimensional Thermomechanical Model for Combined Loading on NiTi Wire Structures (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166843 - USB interface for TIMEPIX (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00166847 - USB Lite interface for MEDIPIX detector (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/09:00165564 - Vakuová komora s elektronovou optikou (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166319 - Využití georadaru a magnetometru při dokumentaci historicko-archeologických lokalit (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00163797 - Vývoj metodiky sledování růstových křivek pod vlivem ionizujícího a UV záření (2009)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21110/09:00166306 - Workshop fotogrammetrie, DZP, laserového skenování a GIS (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/09:00165610 - X-ray polarimetry by means of Compton scattering in the sensor of a hybrid photon counting pixel detector (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166331 - Zpracování družicových dat z oblasti Nasca/Peru (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00166323 - 22.symposium CIPA v Kyotu a příprava 23.symposia v r.2011 v Praze (2009)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/09:00165966 - 31. Dny radiační ochrany (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/08:04153478 - AEROTRANS (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04150100 - Analysis of Potassium in Bricks-Determining the Dose Rate from K 40 for Thermoluminescence Dating (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:06148116 - Apparent properties of trabecular bone determined using voxel-based FE models and nanoindentation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154769 - Application of new vizualization methods with interactive elements for monument preservation (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21670/08:15152519 - ATLAS-MPX control and visualization software with web interface (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/08:15152479 - ATLAS-MPX USB Switch (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04153482 - Bratislavské antifonáře - rentgenová fluorescenční analýza inkoustů a pigmentů (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00146685 - Capabilities of Medipix2 and Timepix Devices as Detectors for Lobster Eye X-Ray Optics (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152325 - Charge Collection Characterization with Semiconductor Pixel Detector Timepix (2008)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21340/08:04153195 - Complex TODF-N :Quantitative texture analysis by neutron diffraction (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:06148115 - Correlation of trabecular bone mechanical properties to its microstructure using μct-based FE modeling (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01154774 - Creating of Digital Surface Model and Orthophoto from ASTER Satellite Data and their Application in Land/Water Research (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151985 - Detection of fast neutrons with Medipix2 pixel detector (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04151171 - Detection of Gaseous Ammonia Using Evanescent Optical Sensor (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153388 - Determination of Mercury and Methylmercury in Hair of the Czech Children's Population (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04150568 - Determination of Neutron Energy Spectrum in Reactor Core C1 of Reactor VR-1 Sparrow (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00151968 - Digitální transmisní radiografie s pixelovými detektory Medipix (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154767 - The Documentation of Historical Monuments in Peru (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04153497 - DRÁT - Zařízení pro měření lineární aktivity ozářených vzorků (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152082 - The Effect of Hydrolysis and Radiolysis on the Extraction of actinides and Lanthanides with Diamides of Dipicolinic Acid (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153427 - Efficiency Calibraton of a Gamma Sectrometry Measurement System (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:10151988 - Energy calibration measurements of Medipix2 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:10151901 - Energy (TOF) and Position Sensitive Detection of Ultra Cold Neutrons with Micrometric Resolution Using the TimePix Pixel Detector (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152340 - Enhancement of spatial resolution of roentgenographic methods (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152326 - Enhancement of Spatial Resolution of Roentgenographic Methods Using Deconvolution (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152362 - Evaluation of Silicon Monolytic APS as a Neutron Detector (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152351 - Evaluation of the ATLAS-MPX Devices for Neutron Field Spectral Composition Measurement in the ATLAS Experiment (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:10151908 - Event by Event Energy Sensitive Imaging with TimePix Pixel Detector and its Application for Gamma Photon Tracking (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154771 - Expedice Nazca Perú, srpen-září 2008 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01150177 - Expedice Peru 2008 (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04128337 - Experimentální měřící kanál EMK-310 (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04153448 - Final report of CONRAD work package 5 Coordination of research on internal dosimetry. ECproject num FP6-12684 EURATOM 2005-2008 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154773 - Fotogrammetrická analýza historických snímků kostela Sv.Mikuláše a Sv.Alžběty v Che (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/08:04153199 - GDA - Tool for creating orientation distribution function 1D and 2D cuts (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:00153196 - Hladinoměrný senzor na bazi optického vlákna s elektronickou jednotkou UEU-1 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153347 - Hybridní systémy v medicícně (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152009 - INDECS: PSD Acquisition Path (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153272 - Influencing of Properties of Mixed Oxide Catalysts Using Hydrogen Reduction (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151406 - Inovace horizontálních kanálů školního reaktoru VR-1 pro potřeby experimentální výuky (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00151977 - Integrace obrázků řízená externím spouštěcím signálem (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152046 - Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153315 - Internal Dose Assessments: Uncertainty Studies and Update of Ideas Guidelines and Databases within CONRAD Project (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153316 - Internal Dosimetry: Towards Harmonisation and Coordination of Research (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152268 - Investigation of Microstructural Anisotropy of Limestone (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153406 - K(alfa)/K(beta) Ratio of Fluorescence X-rays as an Information Source on the Depth Distribution of Iron in Low Matrix (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04151356 - Long-wavelength Emission of Quantum Dots (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:10151981 - Material Analysis Using Characteristic Transmission Spectra (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153424 - Measurements and Unfolding of X-ray Spectra of a Low Power X-ray Tube (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152338 - Medipix in extremely hostile environment (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152358 - Měření s detektorem Medipix (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152453 - Method of Interpolated Ellipses Based on Image Correlation Technique (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151982 - Micrometric scale measurement of material structure moving utilizing μ-radiographic technique (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152404 - Micro-Radiographic Measurement of Material Damage Evolution (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152402 - Microradiographic Observation of the Strain Field in Vicinity of the Crack Tip (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21260/08:00152405 - Mikroradiografické měření rozložení a koncentrace mědi v duralovém vzorku (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:15152366 - Mikroradiografie biologických objektu pixelovými detektory (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00152412 - Mikroradiografie biologických vzorků (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00152452 - Mikroradiografie v materiálovém výzkumu (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04153495 - Monitor neutronů JKA300n (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153313 - Monte Carlo Modelling of Germanium Detectors for the Measurement of low Energy Photons in Internal Dosimetry: Results of an International Comparison (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152371 - Monte Carlo Simulations of a Multi-Layer Semiconductor Gamma Photon Tracker (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:04152445 - Network of Radiation Detectors for ATLAS (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/08:04153201 - Neutron texture goniometer HuberSMC - Daemon for remote control of the Huber SMC9300 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152010 - New Data Collection Subsystem for Powder Neutron Diffractometer with Position Sensitive Detectors (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152025 - New Data Collection Subsystem for the Position Sensitive Detectors of the KSN-2 Neutron Diffractometer (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:17149800 - New extraction chromatographic material for rhenium separation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154807 - New Low-cost 3D Scanning Techniques for Cultural Heritage Documentation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:00153422 - New Radiochromatic Gel for 3D Dosimetry Based on Turnbull Blue: Characteristic and Optical Computed Tomography Evaluation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04145227 - Non-Destructive Survey of Bratislava Antiphonaries Collection-Bratislava Antiphonary II (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04151172 - On the evaluation of temperature dependence of elastic constants of martensitic phases in shape memory alloys from resonant ultrasound spectroscopy studies (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154770 - Optický 3D skener (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153310 - Optimal Geometry for in vivo Measurement of the Activity of 241Am in the Skull (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153354 - Ověření výpočtu elektronové dávkové distribuce v Eclipse gelovým dozimetrem a metodou Monte Carlo (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:10151987 - Pattern recognition of tracks induced by individual quanta of ionizing radiation in Medipix2 silicon detector (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154766 - Photogrammetric Documentation of Citadel Al-Qala in Erbil (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/08:04153202 - PIPO - Tool for creating Inverse Pole Figures (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151881 - Pixel detectors for imaging with heavy charged particles (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:00151974 - Polohově citlivá spektrometrie s pixelovými detektory Timepix (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153429 - Polymer Gel Dosimetry Using X-ray Computed Tomography (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:15155848 - Použití detektorů Medipix2 v mikroradiografii biologických objektů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154772 - Použití VHR družicových dat pro lokalizaci potenciálních archeologických nalezišť a jejich verifikace pomocí geofyzikálních metod (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/08:04153203 - PPPO and FPPO - Tool for creating Direct Pole Figure Quadrants and Full Direct Pole Figures (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04153433 - Přenosné zařízení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153426 - Property of the Diamond Radiation Detector (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04153481 - Průzkum návrhů československých bankovek metodou rentgenové fluorescenční analýzy (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04150715 - The Q-Buf Kernel Stream Buffering Engine (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00153287 - Quantitative Texture Analysis of Metals, Polymers and Rocks by Neutron Diffraction (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04153496 - Radiační monitorovací systém RMS VR-1 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152081 - Radiation dechlorination of some chlorinated aliphatic hydrocarbons (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152079 - Radiation Removal of Different Species of Lead from Aqueous Solutions (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04151971 - Radiation Removal of Ionic Forms of Lead and Cadmium from Aqueous Solutions - Summary (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:00153507 - Radiogenic Characteristics of Rock Environment in Show Caves in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152407 - Real-time in-vivo imaging of small organisms (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152451 - Real-Time X-Ray 2-D and 3-D Micro-Imaging of Living Animals with Medipix2 Single Photon Counting Detector (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04151504 - Removal of nickel and cobalt ions from aqueous solutions using electron-beam treatment (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01154818 - Research of the Arbil Citadel, Iraqi Kurdistan, First Season (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152324 - RUIN - Rapid Universal Interface for Medipix Detector (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153469 - Scintilation Response of Crystals-Excitation and Measurements Using HPTM (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153470 - Scintillation Response of the Liquid Phase Epitafy Grown YAG:CE thin Films (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04152044 - Shape Recovery Mechanism Observed in Single Crystals of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151983 - Signal processor controlled USB2.0 interface for Medipix2 detector (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21670/08:15152474 - Single channel analyzer (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153286 - Single-line diffraction profile analysis method used for evaluation of microstructural parameters in the plain ferritic steel upon tensile straining (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04153434 - Skener pro rentgenovou fluorescenční mikroanalýzu (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/08:01148387 - Software Point Cloud Manager 1.0 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04149203 - Stanovení ročního vyhoření U-235 v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 Vrabec (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04149173 - Study od Nuclear Fuel Burn-up in a Low Power Reactor (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:10151991 - Study of the charge sharing in silicon pixel detector by means of alpha particles interacting with a Medipix2 device (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:15152427 - Study of the Charge Sharing in Silicon Pixel Detector with Heavy Ionizing Particles Interacting with a Medipix2 and a Timepix Device (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:17155736 - Syntéza selektivně značených lupanových triterpenoidů s cytotoxickou aktivitou (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153184 - Texture Analysis of Organic Materials by Neutron Diffraction (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04151428 - Texture Research of Metal and Rocks on the KSN-2 neutron Diffractometer (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153602 - Textury vápencových vrstev (2008)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21110/08:00143016 - Thematical map of citadel Al-Qala in Erbil/Iraq (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:00163146 - Treatment of AE signal at contact damage tests of materials and bearings (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:00154821 - Using of Remote Sensing and Photogrammetry for Documentation of Geoglyphs in Nazca/Peru Region (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:00154822 - Using of VHR Satellite Data and Aerial Orthophoto for Archaeological Prospection (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01154824 - Using of VHR satellite data for potential digs localisation and their verification using geophysical methods (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153270 - Vliv záření na kovové sloučeniny ve vodných roztocích (2008)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21110/08:01154768 - Workshop fotogrammetrie, DPZ, laserového skenování a GIS (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/08:03146472 - X-Ray Fluorescence Imaging with Pixel Detectors (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/08:04149924 - Zobrazovací vlastnosti rentgenové optiky račí oko - srovnání teorie a experimentu (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:17151475 - Způsob studia vlivu ionizujícího záření na aktivitu enzymů (2008)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/08:04153548 - 7th International Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04140061 - The Alpha-Particle Excited Scintillation Response of the Liquid Phase Epitaxy Grown LuAG:Ce thin Films (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141515 - Analýza železogalových inkoustů a barevné vrstvy fondu desek zemských a dvorských pomocí rentgenfuorescence (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04132354 - České desky zemské, Desky dvorské - průzkum železogalových inkoustů a pigmentů (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139697 - Computer Modeling of Solid State Crystallographic Texture (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04140239 - Crystallographic Studies of Intermolecular Interactions of Fc-fragment of Immunoglobulin (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21670/07:15132586 - Data Processing and Image Reconstruction Methods for Pixel Detectors (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139561 - Detection of Gaseous Ammonia Using Evanescent Optical Sensor (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139412 - Determination of Mercury and Mercury in Hair of the Czech Children´s Population (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139559 - Development of Fiber Optic Sensor of Alkali Ions in Water (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139691 - Extraction of Alkali Ions Investigated by Conductometric and pH Measurements (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01140902 - Fotogrammetrická dokumentace citadely v Erbilu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01140894 - Fotogrammetrická dokumentace citadely v Erbilu a tvorba mapového podkladu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01142162 - Fotogrammetrické firmy v České republice - průzkum současného stavu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04140021 - Influencing of properties of mixed oxides catalysts using electromagnetic and corpuscular radiation (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21340/07:04139498 - Metodický postup a software pro vyhodnocování radiochromních gelových dozimetrů optickou tomografií (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01140897 - Optický 3D skener (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01142159 - Podrobné zaměření katedrály sv.Ducha v Hradci Králové metodou laserového skenování (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139461 - Position Sensitive Detector Data Acquisition Path (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04138878 - Program monitorování pracoviště školního reaktoru VR-1 Vrabec a přilehlých laboratoří (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139460 - Project INDECS:A System for Driving a Neutron Diffraction (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141514 - Průzkum památek metodou rentgenfluorescenční analýzy (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:17139331 - Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních vod (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04140022 - Radiation removal of Co(II) and Ni(II) from aqueous solutions (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/07:01140915 - Rectification of Petroglyphs with photogrammetrical methods (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/07:01142112 - Research of the Citadel at Arbil, Kurdish Autonomous Region, Iraq (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01142158 - SilentCube - 3D informační systém památkového objektu (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04138827 - Školní reaktor VR-1 Vrabec - Experimentální stanovení vybraných parametrů - příloha č.4 Bezpečnostní zprávy (2007)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/07:00143128 - Software pro prohlížení a vedení 3D informačního systému Karlova mostu v Praze (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04132348 - Techniques for Depth Heterogeneity Identificaton in X-Ray Fluorescence (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04140809 - Teoretická predikace vlivu koncentrace kyslíku na výtěžky poškození DNA působených ionizujícím zářením (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139435 - Texture of PVC Foils Investigated by Neutron Diffraction (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01140904 - Tvorba fotogrammetrické dokumentace na záchranu citadely v severoiráckém Erbilu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01140899 - Tvorba informačního systému historické citadely v Erbilu (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04132353 - Use of MCNP Code in Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141062 - Vliv velikost voxelu při Monte Carlo simulacích s fantomem hlavy (2007)
Výsledek druhu ZRIV/68407700:21110/07:00142742 - Využití fotogrammetrických metod pro analýzu historických neměřických snímků (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21110/07:01140893 - Workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04132356 - X-Ray Fluorescence Analysis and its use for Czech Medieval Frescos (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04132347 - X-Ray Fluorescence as a Tool for Investigating Archaeological Finds (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04132352 - X-Ray Fluorescence in Investigations of Archaeological Finds (2007)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/07:04153549 - XXiX. Dny Radiační Ochrany (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21340/07:04139494 - Zařízení pro vyhodnocování gelových dozimetrů optickou tomografií (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139473 - Zpráva o průběhu řešení etapy E03 projektu "Jaderný transmutační systém SFINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů" v roce 2007 (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:00140917 - 3D documentation of sculptures by using image correlation techniques (2007)