• česky
  • english

MSM6840770020 - BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM6840770020
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyBEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborBG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
Vedlejší oborJF - Jaderná energetika
Další vedlejší oborDL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu17 907 tis. Kč17 907 tis. Kč19 988 tis. Kč20 314 tis. Kč22 592 tis. Kč13 543 tis. Kč6 772 tis. Kč119 023 tis. Kč
Celkové uznané náklady20 314 tis. Kč20 314 tis. Kč20 314 tis. Kč20 314 tis. Kč22 592 tis. Kč20 314 tis. Kč20 314 tis. Kč144 476 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNavrhovaný výzkumný záměr Bezpečnost jaderných zařízení respektuje reálnou energetickou potřebu a představu (uplatňovanou nejen v ČR), že pro výrobu elektrické energie (případně perspektivně i vodíku) bude v poměrně velkém měřítku využívána jaderná energjader. Pokud má tato představa platit až do průmyslového využití termojaderné fúze, je nutné počítat s různými, postupně zdokonalovanými, reaktorovými systémy. Základním požadavkem uplatňovaným při využívání jadernéenergie je bezpečnost, proto se na ni nzaměřuje. Cíle, principy a požadavky na jadernou bezpečnost se promítají prakticky do všech oblastí činností souvisejících s využíváním jaderné energie. Předmětem výzkumného záměru pak jsou základní důrazy jaderné bezpečnosti, se kterými má uchazeč dlouhnezbytné odborné zázemí i vybavení. Hlavním cílem záměru je systémové sledování a studium bezpečnosti jaderných zařízení, a to zejména v delším časovém horizontu. V záměru však nechybí ani odpovídající důraz na řešení problematiky nakládání s radioaktivn
Klíčová slova v anglickém jazyceSAFETY; NUCLEAR INSTALLATIONS
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr byl zaměřen na aktuální problémy, byl naplněn v souladu se zadáním, významným způsobem přispěl k posílení výzkumu a vývoje na řešitelském pracovišti a k rozvoji souvisejících vědních disciplín. V jeho rámci vzniklo významné množství výsledků a došlo k uplatnění v mezinárodní výzkumné komunitě. Prostředky byly vynaloženy efektivně.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
ŘešitelIng. Ĺubomír Sklenka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4288270)
Účastník - subjektČeské vysoké učení technické v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV435
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/14:00219444 - Properties of PAN-TBP extraction chromatographic material (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00202843 - Pu and Am sorption to the Baltic Sea botrtom sediments (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/13:00202820 - Sorption of 125I(-), 137Cs(+), 85Sr(2+) and 152,154Eu(3+) during their transport in undisturbed vertical and horizontal soil cores under dynamic flow conditions (2013)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/12:00203949 - Anglické uživatelské rozhraní pro školní reaktor (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00203991 - Angličtina pro komunikaci s rozhraní člověk-stroj na školním reaktoru VR 1 (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00187978 - CFD simulations of separate effects in an HTGR lower plenum under air ingress condition (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00203943 - ENEN-RU Project for Cooperation in Nuclear Education (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00187995 - Experimentální zařízení Gaslift (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/12:00203972 - Inovovaný systém pro vyhodnocení bezpečnostního signálu od minimálního výkonu školního reaktoru (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00202735 - Kinetics of plutonium and americium sorption to natural clay (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00204754 - Optimization of the long cycles with new types of fuel (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00203979 - Recommendation on the general terms of the pilot items for the E&T to be implemented by WP3 and WP4 (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00173726 - Simulation and Experimental Verification of Dose Distributions of Electron Beams (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/12:00184458 - Size independent fracture energy of concrete (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00204226 - Small modular reactors: Simpler, safer, cheaper? (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00192729 - Studium extrakčních vlastností BTBP-sloučenin (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/12:00191561 - Synthesis amd evaluation of lipophilic BTBP ligands for An/Ln separation in nuclear waste treatment: The effect of alkyl substitution on extraction properties and implications for ligand design (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00203984 - Vision report on the nuclear E&T in EU and Russia (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/12:00191142 - Zavedení a ověření XRF-analýzy pro studium možností dekontaminace organické fáze vznikající při procesech DIAMEX a SANEX. (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/12:00203988 - Změna vyhodnocování bezpečnostního a varovného signálu od minimálního výkonu na VR-1 (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00188035 - The activation of Fe by deuterons at energies up to 20 MeV (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00187817 - Air Ingress Process Simulations in CFD (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00187943 - Calibration of new I&C at VR-1 training reactor (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00188566 - Characterization of Uranium Behavior in the Ruprechtov Site (CZ) (2011)
Výsledek druhu VRIV/68407700:21340/11:00187613 - Charakteristiky použitého jaderného paliva v ČR (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00173701 - Contribution of atmospherical radon to in-situ scintillation gamma spectrometry data (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00188543 - Decontamination of Spent DIAMEX Solvents Containing Contaminants Difficult to Strip (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/11:00203544 - Detailní 3-D model reaktoru VVER-440 pro simulace stacionárních stavů (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00191551 - Determination of 137Cs and 85Sr transport parameters in fucoidic sand columns and groudwater system (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00169247 - Effect of gamma irradiation on properties of hardened cement paste (2011)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/11:00186133 - European Nuclear Young Generation Forum 2011 (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/11:00187086 - Experimentální studio (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00189797 - Experimentální zařízení pro simulaci zatopení a obrácení proudu (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00180265 - Extraction Properties of Thiacalixarene Dendrimer Molecules (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180550 - Important Aspects of Thorium Fuel Utilisation in Nuclear Reactors (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00180009 - Jaderné vzdělávání v ČR (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00189758 - Jak si příroda vytvořila svůj vlastní jaderný reaktor (2011)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/11:00190415 - Letní škola jaderného inženýrství (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00188310 - Low and medium energy deuteron-induced reactions on 63,65Cu nuclei (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00182285 - Materiály pro IV. generaci jaderných reaktorů (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00184278 - Monte Carlo není jenom hazard (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00187950 - New Control and Data Acquisition of Experiments (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00190418 - Ocenění efektů dosažitelných novými typy paliva v reaktoru VVER 440 optimalizací palivových vsázek (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00190417 - Optimization by the ATHENA code (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00186827 - Porovnání estimačních metod využitelných v JE (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00186470 - PROCESS DATA VALIDATION IN HV SYSTEMS OF POWER STATIONS (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00186151 - Procesy porušování povlakových trubek ze Zr Slitin (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00185957 - Project of New Irradiation System on Horizontal Channel of Training Reactor VR-1 (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180555 - Reactor Physics Phenomena of Large Units at Zero Power Reactors (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00188792 - Relativistické jaderné technologie při studiu transmutace jaderného paliva (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00183028 - Role of EERRI reactor coalition in nuclear educational and training (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180256 - SCW Facilities Installed in JRC Petten - Past, Present and Future (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/11:00188785 - SMYČKA - Zařízení pro studium teplotních efektů reaktoru VR-1 (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21340/11:00192027 - Soubor map koncentrace radionuklidu 137Cs v biotě v okolí JE Temelín (2011)
Výsledek druhu NRIV/68407700:21340/11:00192022 - Soubor map pro verifikaci sanace odkaliště ze zpracování uranových rud jako ekologické zátěžeTENORM (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00188309 - Spectral flux of the p-7Li(C) quasi-monoenergetic neutron source measured by proton-recoil telescope (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00178705 - Stress Corrosion Cracking Susceptibility of Austenitic Stainless Steels in Supercritical Water Conditions (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180255 - Stress Corrosion Cracking Testing in SCW - Results of SSRT Tests (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/11:00184269 - Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající při TODGA procesu (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00191140 - Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající v procesech DIAMEX (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00185970 - Štúdium produktov aktivačných reakcií neutrónov pomocou polovodičovej a scintilačnej gama-spektrometrie (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00191549 - Study of Pu(IV) and Am(III) sorption to clay minerals: laboratory experiments and modeling (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00188349 - Study of the speciation in the system UO2(2+)-SO4(2-)-H2O by means of the UV-VIS spectrophotometry (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00187977 - Supercritical CO2 Regeneration Bypass Cycle - Comparison to Traditional Layouts (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/11:00180103 - Systém pro harmonické buzení rezonanční únavové zkoušky (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00179346 - Temperature Reactivity Effects Calculations for Needs of Dedicated Instrumentation Design on Zero Power Reactor Using MCNP5 (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180546 - Utilisation of VR-1 Reactor for Nuclear Education and Training (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00182447 - Vliv kyslíku a vodíku na porušování slitin typu Zr1Nb (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00189798 - Zařízení pro ověření kolektoru babotážní nádrže JE Temelín (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00173113 - A Feasibility Study of Nonelastic Reactions in Thorium and Uranium by the Spallation Neutrons (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00166435 - A study of nuclear transmutation of Th and U-nat with neutrons produced in a Pb target and U blanket irradiated by 1.6 GeV deuterons (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00166538 - Air Kerma Rate estimation by means of in-situ gamma spectrometry: A Bayesian approach (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175245 - An approach for acquiring data for description of diffusion in safety assessment of radioactive waste repositories (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00166528 - An evaluation of the response of a scintillation detector for estimating the radionuclide composition of a contaminated cloud (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00173569 - Analýza možnosti využití U-Th cyklu v reaktorech generace III a III+ (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174064 - Analýza stínění pro centrum protonové terapie (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00174040 - Analýza účinnosti stínění pro pracoviště III. kategorie - PTC Praha (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00166522 - Calculation of responses and analysis of experimental data for silicon gamma spectrometer (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/10:00176430 - Data Validation sw (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00170172 - Determination of the effective delayed neutron fraction for training reactor VR-1 (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00169241 - Effect of Gamma Irradiation on Hardened Cement Paste (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175888 - Effect of natural clay components on sorption of Cs, Pu and Am by the clay (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174821 - Eliminace negativního vlivu metody přizemnění postižené fáze při zemních spojeních v systémech vn (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171467 - Equipment for Neutron Measurements at VR-1 Sparrow Training Reactor (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175864 - Experimental study and modelling of Cs-137 sorption behaviour in the Baltic Sea and the Curonian Lagoon (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168825 - Extensive utilisation of Vr-1 reactor for nuclear education and training (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/10:00176439 - Failure Data Recorder (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00166450 - Fractal Aspects of Ductile and Cleavage Fracture Surfaces (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174833 - Hodnocení bezpečnosti chodu soustavy (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175242 - HTO as a conservative tracer used for characterization of contaminant migration in porous rock environment (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00166507 - In-situ gamma spectrometry in environmental monitoring (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00173295 - Isotope production rates in a thick lead target in the reaction d+Pb at 2,52 GeV (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/10:00177614 - Izotermní blok pro rázovou zkoušku (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00179250 - Je jaderný reaktor jen lidským výtvorem? (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00179111 - JSOU OBAVY Z MIGRACE RADIONUKLIDŮ Z HLUBINNÝCH ÚLOŽIŠŤ OPRÁVNĚNÉ? (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168203 - Kapalinová extrakce minoritních aktinoidů pomocí BTBP-sloučenin (2010)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/10:00173647 - Letní škola jaderného inženýrství (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175253 - Modeling of transport of radionuclides in beds of crushed crystalline rocks under equilibrium non-linear sorption isotherm conditions (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00174916 - Modelování difúzního transportu kontaminantů v materiálech bariér (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00166423 - Možnosti vzájemné separace americia a curia (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171134 - Networking - nový trend v jaderném vzdělávání? (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00180358 - Neutronic Analysis of Two-Fluid Thorium Molten Salt Reactor (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00179343 - Neutronické výpočty teplotních efektů pro potřeby reaktorů nízkého výkonu (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00168817 - Neutronově fyzikální charakteristiky konfigurace AZ C5 (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00175836 - New human-machine interface at VR-1 reactor (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00175853 - Nové poznatky v oblasti výzkumu chování lidského činitele v kontextu interakce člověk-stroj-řízení procesů (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00179261 - Nuclear education and knowledge management in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00170009 - Osnovy pro přípravu vybraných pracovníků školního reaktoru VR-1 (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00172012 - Podklady k hodnocení programu MCNP5 pro výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik reaktoru VR-1 (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00174888 - Posouzení ozáření obyvatel v zájmové oblasti v okolí JE Temelín z přírodních a umělých zdrojů ionizujícího záření (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00170012 - Pracovní činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti na školním reaktoru VR-1 (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174824 - Předpokládaný vývoj jaderné energetiky v ČR (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175091 - Preparation of Samples for Alpha-spectrometry by Direct Evaporation of Extracted Species (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00180067 - Preprocesor pro stanovení látkových vlastností CO2 (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00168818 - Program zabezpečování jakosti při provozu školního reaktoru VR-1 (2010)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/10:00192704 - RadChem 2010 - 16th Radiochemical conference (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00165426 - Radiation sources in the environment near NPP Temelin (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00180059 - Rekompresní S-CO2 Braytonův oběh (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00168798 - Role of small reactors in education and training in radiological protection (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00180054 - S-CO2 Braytonův oběh (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00180060 - S-CO2 Braytonův oběh s regeneračním bypassem (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00171715 - Školní reaktor VR-1 - jeden z pílířu jaderného vzdělávání slaví 20 let od uvedení do provozu (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175846 - Software for Protection System of VR-1 Training Reactor (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00172565 - Současnost a budoucnost jaderného paliva (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00179501 - Stanovení nejdůležitějších transportních parametrů sorpce 125I-, 137Cs+ a 85Sr2+ v některých horninách a půdách (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00175003 - Studium sorpčních/desorpčních vlastností vzorků hornin odebraných v lokalitě RUPRECHTOV (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00173080 - Štúdium zastúpenia zložiek neutrónového spektra po dĺžke horizontálneho radiálneho kanálu školského reaktora VR 1 (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00169378 - Study of deep subcritical electronuclear systems and feasibility of their application for energy production and radioactive waste transmutation (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00177213 - Study of HDEHP-PAN Solid Extractants for the Determination of 90Sr (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00184276 - Study of Properties of Extraction-Chromatographic Material TBP-PAN (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175261 - The study of the speciation of uranyl-sulphate complexes by UV-Vis absorption spectra decomposition (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00174633 - Study on Liquid Lithium Target System for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00173289 - Symmetric and asymmetric fission modes in proton-induced fission at 660 MeV of 238U (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/10:00180092 - Systém pro instrumentaci rázové zkoušky (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175262 - Transport and sorption of Sr-85 and I-125 in crushed crystalline rocks under dynamic flow conditions (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00175284 - Transport of 125I-, 137Cs+ and 85Sr2+ in granitoidic rock and soil columns (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00180332 - Usage of Thorium Based Nuclear Fuel in VVER reactors (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174826 - Validace procesních dat v prostředí LabView při měření na fyzikálním modelu bloku elektrárny (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00175032 - Vliv nepřesnosti teplotního modelu na výpočty makrokódem ANDREA. (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00177398 - Vnitřní havarijní plán školního reaktoru VR-1 (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/10:00169045 - Využití BTBP sloučenin pro separaci minoritních aktinoidů při recyklaci vyhořelého jaderného paliva (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00166397 - Využitie horizontálneho radiálneho kanálu školského reaktora VR-1 pre experimenty neutrónovej aktivačnej analýzy (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/10:00172309 - Výzkum metod optimalizace palivového cyklu pro JE v ČR (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/10:00172295 - Zařízení pro studium vlastností fotoneutronových zdrojů (2010)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21340/10:00174103 - Způsob nedestruktivního a neinvazivního rozlišování počátečního obohacení jaderného paliva (2010)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21340/10:00170454 - Způsob neinvazivního rozlišování počátečního obohacení jaderného paliva (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00165960 - Biomonitoring radionuklidů v okolí JE Temelín v roce 2009 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00165059 - Calibration of New I&C at VR-1 Training Reactor (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00164707 - Carbonation of Hardened Cement Paste Due to Radiation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00167854 - CFD modelování molekulární difuze (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00167850 - CFD studie termohydrauliky proudění vzduchu v okolí jednoho OS Castor 1000/19 v meziskladu vyhořelého jaderného paliva JE Temelín (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00165423 - Data Analysis from Monitoring of Radionuclides in the Nuclear Power Plant Temelin Ecosystem Area (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00168335 - Disturbance influence on partial discharge measurement and methods of its elimination in case of digital data processing (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00160821 - Dozimetrické výpočty pro dveře HK reaktoru JHR (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00162746 - Experimentální kanál reaktoru VR-1 (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00166024 - Expertní posouzení Dokumentacie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia transportný kontejner C-30 podľa vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 z. z. (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/09:00165373 - Fuel Cost Calculator (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165909 - Fyzikální dynamický model elektrické části elektrárenského bloku (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00204100 - HTR pebble fuel burnup experimental benchmark (2009)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/09:00165634 - International Forum on Harmonization of Reactor Design Requirements (2009)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/09:00164157 - Letní škola jaderného inženýrství (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00160061 - Modeling of Behaviour and Stress Field of 15Ch2MFA Reactor Pressure Vessel Steel (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00174921 - Modelling of through-diffusion experiments using PHREEQC2: influence of the characterization of uranyl sorption on mesoporous silica MCM-41 by a surface complexation model (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00157224 - Modernization of the VR-1 training reactor VR-1 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00165912 - Možné přístupy ke zvýšení validity měřených procesních dat (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00167851 - Návrh a ověření různých strategií rozmísťování obalových souborů v meziskladu vyhořelého paliva z hlediska odvodu zbytkového tepla přirozenou cirkulací (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00168782 - Neutronic Design of Instrumentation for Thermal Effects Measurement on VR-1 Reactor (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00166404 - Neutronická analýza dvouokruhového thoriového solného reaktoru (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00157230 - Neutronově fyzikální charakteristiky konfigurace AZ C4 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00165076 - New Digital I&C for VR-1 Training Reactor (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00167409 - Odběrové zařízení pro gama spektrometrické měření v hloubkových profilech (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00168334 - Problémy při provozním měření částečných výbojů v izolačních systémech elektrických strojů a možnosti jejich řešení (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/09:00163809 - Radiotracer study of thorium complexation with humic acid at pH 2-11 using free-liquid electrophoresis (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00204210 - Research Reactor VR-1 and Determination of Neutron Spatial Distribution in Its Radial Experimental Channel (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00165734 - Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů (Etapa 4) (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/09:00166458 - Školní generátor radionuklidu 137mBa (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00165914 - Soubor modelů komponent primárního okruhu JE s VVER (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00162984 - Stabilization of Bidirectional Operation of Intracavity Synchronously Pumped OPO (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00162930 - Stanovení charakteristik komplexu Ca2UO2(CO3)3 na základě vyhodnocení fluorescenčních spekter získaných pomocí TRLFS (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00164716 - Status of Education for Nuclear Renaissance in the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00166749 - Termomechanický výpočet paliva MOX pomocí kódu FEMAXI-6 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00165626 - Training reactor deployment: advanced experimental course on designing the new reactor core (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/09:00166215 - Training Reactor VR-1 Neutron Spectrum Determination (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00160573 - Vliv expozice v páře na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/09:00165831 - Výpočet funkcí a matice odezvy polovodičového křemíkového detektoru v polích záření gama a analýza experimentálních gama-spektrometrických dat (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00167476 - Výzkumné zařízení pro vizualizaci dvoufázového proudění (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00167852 - Zabezpečení sodíkové smyčky na Borských polích v projektovém záměru udržitelná energetika (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21110/09:00165705 - 1DHeatMoist (2009)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/09:00165636 - 2009 World Nuclear University Summer Institute (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00155529 - A rail transportable lead-bismuth cooled reactor (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151677 - Analýza základních teplotechnických charakteristik paliva rychlých reaktorů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152232 - Approaches to the Study of Contamination in the Fucoid Sandstone at Straz pod Ralskem Site - Northern Bohemia, Czech Republic (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04153503 - Biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů v okolí jaderné eketrárny Temelín v roce 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00155531 - Boiling heat transfer behavior of lead-bismuth-steam-water direct contact two-phase flow (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04145799 - BUBLINKY - Zařízení pro simulaci studium varu v reaktoru a pro studium dutinového koeficientu reaktivity (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152211 - Characterization of U(VI) behaviour in the Ruprechov site (CZ). (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151649 - Charakteristiky vyhořelého paliva sodíkem chlazených reaktorů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153421 - Cs 137 Data Analysis from the Gama Spectrometry Measurement in the Temelin Ecosystem Area (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152249 - The Czech Nuclear Education Network Association (The Role of Training Reactor VR-1 in Nuclear Education in The Czech Republic) (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01147215 - Degradation of Hardened Cement Paste Due to Gamma Iradiation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04150568 - Determination of Neutron Energy Spectrum in Reactor Core C1 of Reactor VR-1 Sparrow (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04153497 - DRÁT - Zařízení pro měření lineární aktivity ozářených vzorků (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01147504 - The Effect of High Temperatures on Toughness and Porosity of Concrete (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04149449 - Effect of Irradiation on Mechanical Properties of 15Ch2MFA Reactor Pressure Vessel Steel (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01147499 - Effect of the Concrete Carbonation on Durability of Framework of the Buildings (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:00146298 - Electrophoretic Characterization of Thorium Humate Complexes in Aqueous Solutions (2008)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/08:04152307 - ENS YGN Core Committee meeting (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151600 - Experimentální ověření vybraných provozních jednotek demonstračního jaderného transmutoru FANTOM s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů (2008)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/08:04152308 - General Assembly Meeting of the European Nuclear Education Network Association (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04145798 - HOPIK - Zařízení pro studium dynamiky reaktorů (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151406 - Inovace horizontálních kanálů školního reaktoru VR-1 pro potřeby experimentální výuky (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04150098 - Irradiation of Population in the Surrounding Area of Nuclear Power Plant Temelin (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145951 - Jaderná energetika v ČR - Současnost a budoucnost (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04152396 - Komplexní výzkum vlastností bariér - příprava fyzikálních modelů (2008)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/08:04152304 - Letní škola jaderného inženýrství (2008)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21340/08:04152310 - Májové setkání CYG ČNS (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04149438 - Mechanisms of Fracture in Neutron-Irradiated 15Ch2MFA Steel (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:00140301 - Měření výbojové činnosti a jeho význam v elektrodiagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03140299 - Měření výbojové činnosti a jeho význam v elektrodiagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00155532 - Modeling and optimization of steam dryer for removal of lead-bismuth droplets (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:00148434 - Modelování Charpyho zkoušky metodou konečných prvků (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04150316 - Možnosti využití paliva typu MOX v jaderných elektrárnách v České republice (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151646 - Neutronická a termohydraulická analýza solného reaktoru se dvěma oddělenými solemi (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:17149818 - On the Way to a Chromatographic Process for Minor Actinides Partitioning from High Level Liquid Wastes (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:00143756 - Partial Discharge Measurement in Operation: Problems with Disturbances and their Removing (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151018 - Počítačové modelování ve fyzice jaderných reaktorů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04147799 - Porušování povlakových trubek ze Zr-slitin po expozici v argonu a rychlém ochlazení (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04153502 - Posouzení ozáření obyvatel v zájmové oblasti v okolí JE Temelín z přírodních a umělých zdrojů ionizujícího záření (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145952 - Příspěvek k bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147176 - Problémy měření částečných výbojů: Eliminace rušení (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21680/08:17146432 - Radiolysis of oxalic and citric acids using gamma rays and accelerated electrons (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04152218 - Research of Processes Occurring in Near-Field of Deep Geological Repository. Final Report. (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04152162 - Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/08:04151444 - SHUTTER - Zařízení pro studium svazku neutronů a gama záření v horizontálních kanálech školního reaktoru VR-1 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153409 - Simulation of the Spherical Experimental Assemblies for Mixed Neutron-Gamma Reference Fields Implementation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150906 - Simulations of Two-Phase Flow in Fluent (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21340/08:04151952 - Software pro systém nezávislé výkonové ochrany experimentálního jaderného reaktoru (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04151675 - Současnost a budoucnost jaderných systémů řízených urychlovačem (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04153441 - Stanovení modelových funkcí odezvy polovodičového křemíkového detektoru v polích záření gama (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21680/08:17146442 - Studium speciace europia s kyselinou glykolovou metodou TRLFS (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04151137 - Study of Iron Oxide Coating Effects on Cs, Pu and Am Sorption to Clays (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00155530 - Study on lead-bismuth droplets' generation and their removal by an electrostatic precipitator (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04152300 - Teze k disertační práci Studium sekundárních neutronu a jader vznikajících pri reakcích protonu a neutronu v tercích z uranu a plutonia (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03151280 - Thermal - Oxidation Stability of Insulating Fluids (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04152301 - Transmutation of Th and U with Neutrons Produced in Pb Target and U-Blanket System by Relativistic Deuterons (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/08:04153271 - TRLFS study of uranyl interaction with humic acid (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04151889 - Úpravy a validace software systému nezávislé výkonové ochrany pro experimentální reaktor LR0 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152107 - Uran - levný a čistý zdroj energie (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:17152535 - Uranium U(VI) sulfate complexation studied by TRLFS (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04152216 - Uranium(VI) sulfate complexation as a function of temperature and ionic strength studied by TRLFS. (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02152121 - Verifikace teplotního rozložení na výstupu z aktivní zóny reaktoru VVER-440 (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/08:04150324 - Vliv vyššího vyhoření paliva v reaktorech typu VVER na inventář transuranů v palivu a termomechanické vlastnosti paliva (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02152119 - Vyšetřování trojrozměrného proudového a teplotního pole v sestupné šachtě a dolní směšovací komoře tlakovodního reaktoru VVER-440 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03143755 - Význam měření výbojové činnosti v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21680/07:17143304 - A Proposal of a Chromatographic Process for the Separation of Minor Actinides from Solutions Issuing Reprocessing of Spent Nuclear Fuel (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139320 - About the First Experiment on Investigation of 129I, 237Np, 238Pu and 239Pu Transmutation at the Nuclotron 2.52 GeV Deuteron Beam in Neutron Field Generated in U/Pb-Assembly 'Energy Plus Transmutation' (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139431 - Aktivní zkoušky inovovaného ovládacího zařízení školního jaderného reaktoru VR-1 (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141069 - Analýza použitelnosti scintilační spektrometrie pro odhad složení kontaminovaného mraku po nehodě jaderně energetického zařízení (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04135107 - Bezpečnostní zpráva školního reaktoru VR-1 (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139845 - Biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů v okolí Jaderné elektrárny Temelín v roce 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139279 - Budeme mít dostatek odborníků pro potřeby jaderné energetiky? (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04138279 - Cesium Uptake from Aqueous Solution by Bentonite: Multicomponent Sorption with Ion-Exchange Models. (2007)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/07:00016091 - Cesium uptake from aqueous solutions by Bentonite: A comparison of multicomponent sorption with Ion-exchange models (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02131079 - CFD výpočty v reaktorových nádobách - problematika velkých výpočtových sítí (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139094 - Charakteristika palivového cyklu s reaktory PWR a GEN IV (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04138829 - Determination of a Neutron Flux Density Distribution in the Core C1 of the Training Reactor VR-1 Sparrow (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04138844 - The Determination of Neutron Energy Spectrum in Reactor Core C1 of Reactor VR-1 Sparrow (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139282 - Development of the CENEN Association in 2006 (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03137348 - Development of the Digital Measuring Equipment for Discharge Activity Monitoring and for Evaluation of the State of High Voltage Insulation Systems by the Help of Artificial Intelligence (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139470 - Dílčí podklady pro řešení projektu FANTOM (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04137479 - Distribution of Fission Power in Molten Salt Reactor (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02143875 - Experimental and Analytical Study of Lead-Bismuth-Water Direct Contact Boiling Two Phase Flow (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139464 - Feasibility Study of the DND Set-up Requiring no Change of PBMR (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139382 - Feasibility Study of the PND Set-up Requiring no Change of PBMR (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/07:01132320 - Influence of Temperature on Induction Period and on Ultimate Porosity of Hardening Cement Paste (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04135097 - Limity a podmínky pro trvalý provoz školního reaktoru VR-1 Vrabec (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139710 - MCNP-based computational model for the Leksell Gamma Knife (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141074 - Metoda hloubkové lokalizace Bi 214 ve stěnách budov pomocí terénní spektrometrie záření gama (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04135076 - Micro-Mechanisms of Fracture in 15Ch2MFA Steel (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139225 - Monte-Carlo Simulations: FLUKA vs. MCNPX (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04138819 - Návrh způsobu vyřazování školního reaktoru VR-1 Vrabec z provozu (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139426 - Neaktivní zkoušky inovovaného ovládacího zařízení školního jaderného reaktoru VR-1 (2007)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21340/07:17143224 - New Developments and Improvements in Processing of 'Problematic' Radioactive Waste (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139400 - New I&C at VR-1 Training Reactor (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139367 - New Protection System of VR 1 Training Reactor (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02131082 - Nové a perspektivní jaderné bloky pro Českou republiku (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139940 - Nuclear Education in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/07:01132838 - Nucleation of Voids in Gamma-Irradiated Concrete: Kinetec Coefficients (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04138861 - Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 Vrabec (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133520 - Postavení metody měření částečných výbojů v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139459 - Potential Methods of Discrimination between the Start-up Fuel Spheres and the Equilibrium Fuel Spheres at the PBMR Reactor. (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141064 - Program AEROTRANS 1.05 - modelování průchodu radioaktivních aerosolů netěsnostmi kontejnmentu JE (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04135104 - Program provozních kontrol na školním reaktoru VR-1 Vrabec (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139477 - Program základního kritického experimentu s AZ C2B na školním reaktoru VR-1 (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04127565 - Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04138412 - Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. První průběžná zpráva (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21340/07:00143241 - Separation of Radionuclides from Complex Waste Matrices (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141070 - Seven Years of Biomonitoring in the Environment Near NPP Temelin (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04137470 - Studie Th-U palivového cyklu solného reaktoru a jeho srovnání s palivovým cyklem reaktoru VVER-440 (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:17140005 - Studium speciace uranu v prostředí síranových iontů metodou TRLFS (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:17139978 - Studium speciace U(VI) metodou TRLFS (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:17140004 - Studium speciace U(VI) metodou TRLFS (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:00165867 - Štúdium ťažko merateľných aktivačných reakcií (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04139220 - Study of Nuclear Fuel Burn up in Low Power Reactor (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132447 - Testování validace dat jaderných elektráren (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139283 - Transmutation of 129-I, 237-Np, 238-Pu, 239-Pu, and 241-Am Using Neutrons Produced in Target-blanket System 'Energy plus Transmutation' by Relativistic Protons (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139274 - Transmutation Studies of Radioactive Nuclei (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139415 - Validace systému nezávislé výkonové ochrany (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139422 - Validace systému provozního měření výkonu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141075 - Vlivy variací přírodního pozadí na in-situ gama spekrometrická měření (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:00131085 - Vysokoteplotní reaktory a jejich budoucnost (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04138899 - Výzkum procesů pole blízkých interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů. Modelování zdrojového členu (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04138286 - Výzkum procesů pole blízkých interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů - průběžná technická zpráva č. 3 (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:04139473 - Zpráva o průběhu řešení etapy E03 projektu "Jaderný transmutační systém SFINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů" v roce 2007 (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04124070 - Analýza speciace a sorpce aktinidů v podzemních vodách horninového prostředí a v bariérách úložišť odpadů. Pátá průběžná zpráva. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, červen 2006 (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04124083 - Analýza speciace a sorpce aktinidů v podzemních vodách horninového prostředí a v bariérách úložišť odpadů. Závěrečná zpráva. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, listopad 2006 (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04125977 - Analýza zahraničních poznatků o migraci vybraných radionuklidů přes materiály blízkých interakcí (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04155296 - Assessment of the Accuracy in Ophthalmic Radiosurgery (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00129327 - Bezpečnost jaderných elektráren (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123568 - Carbon Steel Canister Performance Assessment: Iron Transfer Study (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04124110 - Characterization of Tempoval and Spectral Properties of Laser Diodes by TRLFS System Spectrograph (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/06:01121476 - Degradation Risk Assessment of External Envelopes: a Practical Engineering Approach (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21680/05:17143399 - Development and testing of solid extractants (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04127514 - Dvacet let od jaderné havárie v Černobylu. Co se v dubnu 1986 stalo v jaderné elektrárně Černobyl? (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04127523 - Dvacet let od jaderné havárie v Černobylu. Jaké byly následky havárie v jaderné elektrárně Černobyl? (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04127736 - Dynamics of Molten Salt Reactors (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123678 - The Effect of 1000°C Steam Exposure on Fracture Morphology of Zr Alloy Cladding of Fuel Rods (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02126477 - The Effect of Spacer Grids on Velocity and Temperature Distribution in VVER 440 Fuel Assemblies (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/06:01121174 - Effect of Temperature on Composition of Concrete for Nuclear-Safety Structures (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122090 - Expert Systems as a Tool for the Evaluation of Diagnostic Measurement on High Voltage Insulating Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00122091 - Expertní systémy pro vyhodnocování stavu izolačních systémů a jejich praktické využití (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04124054 - Geochemical Study of Uranium Mobility in a Tertiary Argillaceous System at Ruprechtov Site, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04128341 - HEU Minimization in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123809 - Influence of Microstructure on Fracture Energy of Low-Alloy Steels (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04123323 - Investigation of thin YAP and YAG Scintillator Characteristics for Alpha Radiation Spectrometry (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:17141094 - Jaderná chemie na ČVUT v Praze po zavedení strukturovaného studia a zřízení CRRC (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21340/06:04128436 - Kanál provozního měření výkonu (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123269 - Konstrukce a využití VOXEL fantomů při výpočtech dávek v lékařských aplikacích (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04127587 - Krátkodobá instrumentální neutronová aktivační analýza v pracovním režimu školního reaktoru VR-1 VRABEC (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:17126195 - Leach Resistant Cesium and Strontium-bearing Wasteforms from Hexagonal Tungsten Bronze-Polyacrylonitrile Composite Absorbers (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04124056 - Modelling of Caesium Transport through Sand-bentonite Mixtures (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04126999 - Modelling of Nuclear Waste Repository Processes in GoldSim Environment (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04124060 - Modelling of Processess Occuring in Deep Geological Repository - Development of New Modulesin the GoldSim Environment (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04155545 - Modelling of Uranium Release from Waste Rock Pile (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:00120107 - Monitorování životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín pomocí bioindikátorů (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04127633 - New Measuring and Protection System at VR-1 Training Reactor (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:17122808 - New TRLFS laboratory at the CTU in Prague (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04127454 - Nové přístrojové vybavení pro experimentální výuku na školním reaktoru VR-1 VRABEC určené pro plynové detektory neutronů a scintilační sondy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123276 - PGIS Portable Gamma Ray Spectrometer (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123270 - Photon Fields Analysis in the Ionizing Radiation Sources Test-hall Building and the his Vicinity (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04121765 - Porušování povlakových trubek ze Zr-slitin při simulaci havárie LOCA (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04126799 - Posouzení výpočtu teplot obalového souboru NOS 1000 (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127646 - Požadavky na programové vybavené systému provozního měření výkonu školního jaderného reaktoru VR-1 (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127644 - Požadavky na systém provozního měření výkonu školního jaderného reaktoru VR-1 (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127645 - Požadavky na technické vybavené systému provozního měření výkonu školního jaderného reaktoru VR-1 (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:00129328 - Priority jaderné energetiky z hlediska vývoje reaktorů (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04126424 - Příprava školního reaktoru VR-1 na záměnu paliva (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127558 - Program základního kritického experimentu s AZ C2 na školním reaktoru VR-1 (2006)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/06:04128450 - Provozní aktivní zóna s LEU palivem IRT-4M (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04123383 - Radiochemical Studies in Development of Deep Geological Repository in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00129326 - Renesance jaderné energetiky na začátku 21. století (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04125978 - Sensitivity Analyses for Radionuclide Release from the Near Field (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04126246 - Separation of radiocobalt from NPP evaporator concentrate (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04126431 - Školní reaktor VR-1 úspěšně pracuje s nízko obohaceným palivem IRT-4M (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123264 - Sledování měrné aktivity radionuklidů v ŽP v okolí jaderné elektrárny Temelín (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04127641 - Software for Independent Power Protection System of VR-1 Training Reactor (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04127640 - Software Requirements for New Independent Power Protection and Control Systems of VR-1 Training Reactor (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04124061 - Some Methodological Modifications of Determination of Diffusion Coefficients in Compacted Bentonite (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04122677 - Sorption of Cs(I) and Sr(II) on a Mixture of Bentonite and Magnetite Using SCM + IExM: A Parametric Study (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:00126609 - Sorption Properties Of New Solid Extractants Based On Malonamide Compounds (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04124048 - Study od Caesium Srption on Na and Ca-Mg Bentonites Using Batch and Diffusion Experiments (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:17122721 - Study of Europium and Selected Actinides Uptake on Composite Material CMPO-PAN (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:17122825 - Study of solid extractants based on malonamides, dyglicolamides, and pyridines for the partitioning of minor actinides from high active wastes (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04126466 - Training Courses at VR 1 Reactor (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04127408 - Transmutation Studies of Plutonium at JINR Dubna (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04127412 - Transmutation studies with GAMMA-2 setup using relativistic proton beams of the JINR Nuclotron (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:17122810 - Treatment of spent NTA-based decontamination solutions (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04120104 - The Uranium Mining and Storage of Nuclear Waste in Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04123322 - Use of Gamma Spectrometry Method for Environmental Monitoring in the Area of NPP (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04126551 - Utilization and strategic planning at VR-1 Reactor - part I. Education and training courses (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122072 - Užití prvků umělé inteligence při vyhodnocování stavu izolačních systémů (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:17155617 - Validation of an Extraction Chromatographic Method with SrResin(R) for Determination of Pb-210 in Various Matrices (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04127643 - Verification and Validation of VR-1 Training Reactor Independent Power Protection System (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04127091 - Využití bioindikátorů v monitorování radionuklidů vypouštěných z JE (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04124062 - Výzkum procesů pole blízkých interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů. Průběžná technická zpráva č. 2 (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127485 - Začlenění studijního oboru jaderné inženýrství (jaderného vzdělávání v ČR) do evropských vzdělávacích struktur (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04125976 - Zahraniční poznatky o modelech zdrojového členu (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127583 - Zhodnocení obalového souboru TK-S16 s upravenou vnitřní vestavbou pro transport podkritického blanketu Blažka (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127584 - Zhodnocení radiační ochrany v rámci transportu a nakládání s podkritickým souborem BLAŽKA v ÚJF AV ČR (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:04127581 - Zpráva o průběhu řešení etapy E03 projektu \\\"Jaderný transmutační systém SFINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů\\\" v roce 2006 (2006)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21340/06:00192703 - 15th Radiochemical conference (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/06:04128291 - 1st Full Conversion of Russian-designed HEU Fuel: Sparrow Flies Lower (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/05:04116948 - Analýza korekce na mrtvou dobu gama spektrometru DART (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/05:04114706 - Analýza speciace a sorpce aktinidů v podzemních vodách horninového prostředí a v bariérách úložišť odpadů. Čtvrtá průběžná zpráva pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/05:04114714 - Analýza speciace a sorpce aktinidů v podzemních vodách horninového prostředí a v bariérách úložišť odpadů. Třetí průběžná zpráva pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04112850 - Application of the Mathematical Modeling and Human Phantoms for Calculation of the Organ Doses (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04114600 - Benchmark on the Determination of the Cleavage Triggering Sites in a RPV Steel in the DBT Range (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/05:04108770 - Calculation of the Mixed Neutron-Gamma Reference Fields Characteristics (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04112854 - Characteristic of the New Scintillators for Alpha Radiation Spectrometry (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/05:01109695 - Circulation of an Electron Pair in a Superconductor (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:17144860 - Comparison of Sorption Properties of Malonamide-based Solid Extractants with the Behaviour of their Active Components in Liquid-Liquid Extraction (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/05:01109858 - Determination of Size-Independent Specific Fracture Energy of Concrete (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21340/05:04116458 - Development of NDA Procedures for the QA/QC Characterization of Large Volume Radiactive Waste Packages (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04108321 - The Dose Absorbed by an Ion-Exchanger in a Column for the Separation of 137Cs (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:01109823 - Effect of Gamma-Irradiation on Strength of Concrete for Nuclear-Safety Structures (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04114669 - Electrophoretic Characterization of Thorium Species in Very Dilute Solutions Containing Humic Acid (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:10116110 - Equilibrium and kinetic modelling of Pb+2 biosorption by granulated agar extraction algal waste (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:10115202 - Experimental Study and Mathematical Modeling of Cs (I) and Sr (II) Sorption on Bentonite as Barrier Material in Deep Geological Repository (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04109017 - Fracture of a Reactor Pressure Vessel Steel in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04112859 - Gamma Spectrometry Method for Biomonitoring in the Area of NPP Temelín (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04108234 - Influence of Irradiation on the Ductile Fracture of a Reactor Pressure Vessel Steel (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04109020 - Influence of Neutron Fluence on Ductile Crack Growth in Reactor Pressure Vessel Steel (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04116368 - Je jaderná energetika dosud něčím výjimečná? (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:10115213 - Mathematical Modeling of a Cs(I) - Sr(II) - Bentonite - Magnetite Sorption System, Simulating the Processes Taking Place in a Deep Geological Repository (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04108786 - Measurement of Radon Daughters in Water and in Air Using the Detection Unit "YAPMARE" with YAP:Ce Scintilation Detector (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/05:04116949 - Měření gama složky směsného pole neutronů a gama pomocí detektoru HPGe (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04115364 - Migrace radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadů (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04114696 - Migration Case Studies and the Implications of Humic Substances for the Radiological Performance Assessment of Radioactive Waste Repositories (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04106412 - Modelling of the Charpy Impact Test in the DBTT Range (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04115435 - Pokročilé palivové cykly jaderných elektráren (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04106400 - Prediction of Cleavage Fracture for a Low Alloy Steel in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02126641 - Přehled reaktorů III. a IV. generace se zaměřením na jejich perspektivu pro ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04113288 - Procesy porušování Zr-slitin (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:10116104 - Separation of Cesium and Strontium from Acidic Radioactive Waste Simulants Using a Microporous Tungstate/Polyacrylonitrile (PAN) Composite Adsorbent (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21680/06:17143501 - Separation of Radionuclides from Complex Waste Matrices (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02126643 - Shrnutí dostupných technických parametrů reaktorů VHTR a SCWR (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:00140615 - Spallation neutron spectrum on a massive lead/paraffin target irradiated with 1 GeV protons (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04108787 - Spectrometry Characteristic of Photon Fields and Atmospheric Radionuclide Deposits Monitoring in one Part of Southern Bohemia (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04115368 - Study of Uranium Release from Uranium Waste Rock Pile Material: Column Experiments (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:04109019 - Tensile Properties of Neutron Irradiated Reactor Pressure Vessel Steel (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/05:01109850 - The Use of Ultrasound Appliance for Education in Laboratories of the Faculty of Civil Engineering (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21680/05:17143393 - Vývoj a testování pevných extrakčních činidel (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/05:04115398 - Vývoj deterministického modelu zdrojového členu. Etapa 4.1 projektu ev. č. 1H-PK/25 "Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů" (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/05:04115393 - Výzkum procesů pole blízkých interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů. Průběžná technická zpráva č. 1 (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21680/05:17143370 - European Research Program for the Partitioning of Minor Actinides from High Active Wastes Issuing the Reprocessing of Spent Nuclear Fuels (EUROPART) (2005)