• česky
  • english

MSM6840770012 - Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM6840770012
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyTransdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborJD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Vedlejší oborFS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
Další vedlejší oborJJ - Ostatní materiály
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu43 993 tis. Kč43 993 tis. Kč45 098 tis. Kč45 131 tis. Kč50 456 tis. Kč30 088 tis. Kč15 044 tis. Kč273 803 tis. Kč
Celkové uznané náklady43 993 tis. Kč43 993 tis. Kč45 098 tis. Kč45 131 tis. Kč50 456 tis. Kč45 131 tis. Kč45 131 tis. Kč318 933 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyProjekt je členěn na 2 stěžejní výzkumné směry: biomechanika člověka a biomateriály (1) a inženýrské problémy biologie a medicíny (2). Směr (1) zahrnuje: biomateriálové inženýrství; svalověkosterní systém a jeho náhrady; dentální biomechaniku, výzkum orgbiomechaniku ve sportu a rehabilitaci. Směr (2) zahrnuje: modelování biologických systémů; zpracování biologických 1D signálů; digitální zpracování biomedicínských obrazů; využití metod UI pro zpracování biomedicínských dat a informací;algoritmy a přístrPlánovaný výzkum úzce navazuje na výsledky stejnojmenného VZ řešeného 1999-2004. Cíle VZ jsou velmi široké: od získání poznatků základního charakteru v oblasti živých tkání po aplikace v průmyslu či klinické praxi.Plánované výstupy budou jak teoretické ve formě navržených metodik, modelů a postupů, tak praktické ve formě zejména prototypů HW a SW systémů, návrhu implantátů, technologií a materiálů. Výsledky budou též průběžně publikovány.
Klíčová slova v anglickém jazyceBiomedical Engineering
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr zahrnoval: biomateriálové inženýrství; svalověkosterní systém a jeho náhrady; dentální biomechaniku, výzkum orgánových struktur a tkání; biomechaniku ve sportu a rehabilitaci; modelování biologických systémů; zpracování biologických 1D signálů; digitální zpracování biomedicínských obrazů; využití metod UI pro zpracování dat a informací; algoritmy a přístroje k diagnostice a terapii.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní
Řešitelprof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6532012)
Účastník - subjektČeské vysoké učení technické v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV2464
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/14:00212069 - A comparative study of muscle force estimates using Huxley's and Hill's muscle model (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/14:00222511 - A Comparative Study: The Effect of the Perturbation Vector Type in the Differential Evolution Agorithm on the Accuracy of Robot Pose and Heading Estimation (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21730/14:00221647 - Atrial Electrogram Complex Fractionated Entropy Study (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00219926 - Comparison of JADE and Canonical Correlation Analysis for ECG de-noising (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00224019 - Deep Versus Broad Knowledge in Interdisciplinary Education (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21730/14:00222553 - Dynamic Approximate Entropy Electroanatomic Maps Detect Rotors in a Simulated Atrial Fibrillation Model (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/14:00218889 - Eye Movements in Ephedrone-Induced Parkinsonism (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/14:00222506 - Global Robot Localization Under Noise Stress Utilizing EA Methods and Semisemantic Classification of a Known Environment (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00220269 - Hierarchický pravděpodobnostní model osvojování jazyka (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/14:00218358 - Influence of surface roughness of carbon materials on human osteoblast-like cell growth (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/14:00218091 - Mathematical modelling for the comparison of plate and intramedullary osteosynthesis stability in intraarticular distal radius fractures (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/14:00216905 - Polysaccharides - Possibilities and Limitations in Influencing Metabolic Disorders (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/14:00219420 - Possibilities of Personal Health Status Monitoring (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00219617 - Practical Experence with Implementation of Legal Regulations in Biomedical and Clinical Engineering in the Czech Republic (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/14:00224015 - Support of Students with Special Needs at the Czech Technical University in Prague (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/14:00213187 - Vybrané partie z oblasti počítačového zpracování dlouhodobých EEG záznamů (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/14:00224418 - 18. Beyond Skeletomotor Function of Human Basal Ganglia: Oculomotor, Visual and Affective Neurons (2014)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00206708 - A Modular System for Rapid Development of Telemedical Devices (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207015 - Adaptive Model of Cardiovascular system: realization and signal database (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207032 - Analýza chování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00208240 - Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00202138 - Beat Detection Enhancing Using AdaBoost (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00206544 - Bioelectrical Impedance Analysis or Basic Anthropometrical Parameters for Evaluating Weight Loss Success? (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/13:00208558 - Biological Evaluation of Polydimethylsiloxane Modified by Calcium Phosphate Nanoparticles for Potential Application in Spine Surgery (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207181 - Biomedicínské inženýrství a informatika: výuka, výzkum a praxe (2013)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/13:00189422 - Bioreaktor (2013)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/13:00189507 - Bioreaktor dlja funkcional'noji tkanynnoji inženeriji (2013)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/13:00189510 - Bioreattore per l'ingegneria tessutale funzionale (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00206574 - Case Studies of Students´ Involvement in Research (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00206546 - Changes in Bioimpedance and Body Composition Parameters Depending on Measurement Conditions (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00194840 - Correlation-based Neural Gas for Visualizing Correlations between EEG Features (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00205106 - Diaphragm Postural Function Analysis Using Magnetic Resonance Imaging (2013)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/13:00207024 - Does IT Bring Hope for Wellbeing? (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/13:00193465 - EEG Based Sleep Staging in Term Newborns (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00212220 - EEG Feature Selection Based on Time Series Classification (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00196150 - Electrocardiogram Beat Detection Enhancement Using Independent Component Analysis (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/13:00193463 - Feature Selection for Adults Sleep and Neonatal Polysomnographic Data (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00205024 - Gender Ratio in Engineering Disciplines: Why Are There Differences (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00190269 - Hinge-type knee prosthesis wear tests with a mechanical load and corrosion properties monitoring (2013)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/13:00211684 - Interoperability of Medical Devices and Information Systems (2013)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/13:00211678 - Knowledge-Based Support of Medical Work in Home Care (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207029 - Mechanical Model of Cardiovascular System: Determination of Cardiac Output by Thermodilution method (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207031 - Mechanický model kardiovaskulárního systému (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207036 - Měření hemodynamických parametrů: metody, realizace, problémy (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00216510 - Možnosti ovlivnění diplopie domácí léčbou u dospělých pacientů (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/13:00213659 - Může počítačová simulace pomoci v chirurgické léčbě wobbler syndromu u psů? (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207030 - Návrh algoritmů na detekci rozsahu pohybů v signálu naměřeným akcelerometrem (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207034 - Optimalizace parametrů modelu KVS (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00201409 - Počítačová analýza klinických EEG záznamů (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00201414 - Pokročilé metody vizualizace EEG signálu (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00205023 - Proposal of a Multi-Layer Data model for Electronic Health Care Record (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00207026 - Pulse Transition Time in Haemodynamic Measurement (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00214652 - Remotely Support for Diagnosis and Treatment (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00201489 - Skalpové projekce vs. 3D rekonstrukce EEG (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21240/13:00203405 - Spatio-Temporal Data Classification using CVNNs (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00194838 - Visualization in Information Retrieval from Hospital Information System (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00201487 - Vizualizace EEG v reálném čase (2013)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/13:00216507 - Využití dotykových panelů pro efektivní stimulaci mozkových zrakových center (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/13:00201415 - Využití EEG při psychologických úlohách (2013)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/13:00207023 - Zařízení pro měření hemodynamických parametrů (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/12:00193040 - A comparative study of muscle force estimates using Huxley's and Hill's muscle model (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00199145 - A Comparison of Global Search Algorithms for Continuous Black Box Optimization (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00196483 - Accuracy of tracer stimulus response experiments in laminar flows (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193450 - A-EGM Features Extraction Using Wavelet Signal Processing (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00184358 - Age estimation based on a combined arteriosclerotic index (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00181291 - Age-related distribution of longitudinal pre-strain in abdominal aorta with emphasis on forensic application (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/12:00198988 - Aplikace pro demonstraci napájení z tištěné baterie (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00199150 - Benchmarking the Differential Evolution with Adaptive Encoding on Noiseless Functions (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/12:00189294 - Beyond System Integration: Who, What, How, and When (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00198558 - Bezdrátové napájení a přenos dat v mikrosystémech a senzorových systémech (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00213876 - Biomechanics simulation helps disproove the unequivocal murder (2012)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/12:00189315 - Bioreaktor dlja funkcional'noj tkanevoj inženerii (2012)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/12:00189329 - Bioreaktor pre funkčné tkanivové inžinierstvo (2012)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/12:00189509 - Biorreactor para la formación de repuestos de tejidos (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00193325 - Comparative Evaluation of Set-level Techniques in Predictive Classification of Gene Expression Samples (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00195695 - Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00206571 - Computer Algorithms in the Search for Unrelated Stem Cell Donors (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196087 - Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193456 - CTG Annotator - Novel Tool for Better Insight into Expert-obstetrician Decision Making Processes (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193454 - Database of A-EGM Signals for Manual and Automated Complexity Evaluation of Complex Fractionated Atrial Electrograms (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194698 - The database of the cardiovascular system related signals (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196084 - Detection of Epieptic Seizure from Scalp EEG as a Support for SPECT Scan (2012)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21110/12:00189535 - Dřík, zejména náhrady kyčelního kloubu (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00183620 - DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT TISSUES LOCALIZED BY FLUORESCENCE MICROSCOPE OBTAINED USING NANOINDENTATION (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00194300 - EEG database merging for BCI applications (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193461 - Effective Free-Text Medical Record Processing and Information Retrieval (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00192788 - eHealth: Case Studies in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00193189 - Empirical Evidence of the Applicability of Functional Clustering through Gene Expression Classification (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/12:00185593 - Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00199147 - Experimental Comparison of Six Population Based Algorithms for Continuous Black Box Optimization (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193468 - Extraction of Beats from Noisy ECG Using ICA (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00194674 - The Fifth Biomedical Engineering Conference of Young iomedical Engineers and Researchers YBERC 2012 (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00201495 - Frames of Reference and Their Neural Correlates Within Navigation in a 3D Environment (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00195850 - Frequency Domain Modification Filter in Correlation Methods for Epilepsy Seizure Detection in EEG Monitoring for Ictal SPECT (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00187936 - Global Gene Expression Changes in Human Embryonic Lung Fibroblasts Induced by Organic Extracts From Respirable Air Particles (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/12:00193513 - How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/12:00199452 - Identification of relaxation parameter of a small latex tube (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/12:00195887 - Identification of relaxation parametr composite tube from fluid transient experiment (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00197482 - IMPLEMENTATION OF THE BLUETOOTH WIRELESS COMMUNICATION USING THE FINITE STATE MACHINE (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/12:00192818 - The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/12:00196961 - Intelligent Primer Nurse (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00192787 - Interoperability in Integrated Biomedical Systems (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193128 - Intracavitary Helix Applicator to Be Used for BPH and for Prostate Cancer Treatments (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/12:00199839 - Investigation of In-Vivo Hinge Knee Behavior Using a Quasi-Static Finite Element Model of the Lower Limb (2012)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21460/12:00184855 - Izuchenie vzaimodejstvija ligandov s adenozinovymi receptorami in silico (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00199149 - JADE, an Adaptive Differential Evolution Algorithm, Benchmarked on the BBOB Noiseless Testbed (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00199407 - Kinematics of human spine during hippotherapy (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00189333 - LOCAL MICROMECHANICAL PROPERTIES OF DENTAL COMPOSITES (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194639 - Lokalizace zdrojů epileptiformních výbojů při peroperační kortikografii (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00196135 - Magnetopneumography - Real-World Phantom Inversion (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00194697 - Mechanical Model of the Cardiovascular System: Determination of Cardiac Output by Dye Dilution (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/12:00190978 - Methods of Measurement and Evaluation of Eye, Head and Shoulders Position in Neurological Practice (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00193627 - Metody inicializace neuronálních modelovacích polí vedoucí k nalezení optimálního počtu konceptů (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00197480 - MINIATURE WIRELESS DEVICE FOR INERTIAL MEASUREMENT (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194702 - Modular development telemonitoring system (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/12:00192752 - Možnost využití počítačového modelování při analýze specifických komplikací metody DHS (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00184044 - NANOINDENTATION OF GELATINE/HAP NANOCOMPOSITE (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00197001 - Nanoindentation Testing of Composite Based on Collagen and Poly(DL-Lactide) Nanofibers (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00185120 - Nanoscratch and Nanowear of Dental Filling Composites (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00184747 - Nanowear Testing of Composite Materials (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/12:00201789 - Obstetric Medical Record Processing and Information Retrieval (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00201493 - Odlišnosti užívání referenčních rámců během orientace v 3D prostoru (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194699 - Patient monitoring using bioimpedance signal (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00191149 - Počítačová podpora domácí léčby a teletestování (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00191479 - Podpora výuky tvorby bezbariérového webu (2012)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/12:00196382 - Post Processing of Results of EM Field Simulators (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194641 - Practical Problems and Solutions in Hospital Information System Data Mining (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/12:00197003 - Primer Nurse Application (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00194695 - Rehabilitation of Patients Using Accelerometers: First Experiments (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00197479 - REHABILITATION USING ACCELEROMETERS: TINNETI BALANCE ASSESSMENT TOOL AND MEASUREMENTS OF PACIENT AFTER HIP REPLACEMENT (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00185306 - Relation between Mechanical Properties and Pyrolysis Temperature of Phenol Formaldehyde Resin for Gas Separation Membranes (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00181581 - Relationships between the fretting wear behavior and mechanical properties of thin carbon films (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194246 - Robust Spike Detection for Quantitative Evaluation of Multichannel Intracranial Electroencephalography (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00194926 - Scoring System for 12 Lead ECG Quality Assessment (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00196538 - Segmentation of Speech and Humming in Vocal Input (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/12:00196142 - Sestava DENTAL III - přípravek na zalévání implantátů (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/12:00186091 - Short-Term Potentiation Effect on Pattern Recall in Sparsely Coded Neural Network (2012)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21220/12:00199356 - Soudní lékařství a jeho moderní trendy (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/12:00186127 - Stochastic Interpolation Model of the Medial Superior Olive Neural Circuit (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00207041 - Střípky z konferencí Smart Homes 2012 a AAL Forum 2012 (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/12:00196065 - Structural constitutive model of human vena cava reflecting collagen orientation and waviness (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00186303 - Suppression of Environmental Noise in Magnetopneumography by the use of Higher Order Gradients (2012)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/12:00201804 - SW pro obsluhu plošného snímače tlaků, zobrazení a zpracování naměřených dat (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00192784 - Telemedicine: Case Studies in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00192410 - Účinek rázové vLny na kostní cement ajejí potenciáLní využitiv ortopedii (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00196089 - Use of Correlation Analysis for Onset Epileptic Seizure Detection (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00195704 - Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00197469 - User involvement and system adaptability (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00193060 - Using Nonlinear Features for Fetal Heart Rate Classification (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00191150 - Vázané řiditelné biologické pseudooscilátory (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/12:00184042 - VISCOELASTIC PROPERTIES OF PORCINE APOPHYSEAL JOINT (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00193066 - Visualization of Microwave Exposure in Industrial and Medical Applications (2012)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/12:00199167 - Visualizing Correlations Between EEG Features by Two Different Methods (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/12:00194629 - Wrapper Feature Selection for Small Sample Size Data Driven by Complete Error Estimates (2012)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/12:00190859 - Zařízení pro bezkontaktní určení polohy hlavy (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/12:00198918 - Zařízení pro reprodukci zvuku napájené z tištěné baterie (2012)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/12:00198904 - Zařízení pro simultánní měření EKG a GSR (2012)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21230/12:00199032 - Zevní jednostranný fixátor (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/12:00194400 - Zevní jednostranný fixátor (2012)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21110/12:00194397 - Způsob prodloužení dlouhých kostí (2012)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00180885 - A comparison between exponential and limiting fiber extensibility pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00187553 - A Weak Structure Model for Regular Pattern Recognition Applied to Facade Images (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00181917 - Acoustic analysis of voice and speech characteristics in early untreated Parkinson's disease (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00181927 - Acoustic Assessment of Voice and Speech Disorders in Parkinson's Disease Through Quick Vocal Test (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00181313 - Acoustic markers of speech degradation in early untreated Parkinson's disease (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00200619 - An Algebraic Approach to Camera Calibration Based on Distance Constraints (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183848 - An Analysis of Iterative Algorithm for Estimation of Harmonics-To-Noise Ratio in Speech (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182383 - An Anisotropic pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00187765 - An Automatic Method for Holter ECG Denoising Using ICA (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182703 - An overview of Microwave Systems used for SAR Evaluation and Inspecting Effects in Biological Tissue (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00171443 - ANALOGOVÁ KOREKCE PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY POMOCÍ OBVODU V PROUDOVÉM MÓDU (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00186579 - Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00186571 - Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00186578 - Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00186231 - Ant Inspired Techniques in Textual Information Retrieval from a Hospital Information System (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185589 - Aparatura pro kalibrace tenzometrického měření deformací na testovacím systému MTS Mini Bionix (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182301 - Applicators for Research of Biological Effects of EM Field (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00187072 - ASSESMENT OF LOCAL ELASTIC PROPERTIES OF GELATINE/HAP NANOCOMPOSITES (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00183182 - The Atlas of Physiology and Pathophysiology: Web-based multimedia enabled interactive simulations (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00183422 - Audiovisual record of vowel /a:/ phonation (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00182829 - Automatic Evaluation of Intrapartum Fetal Heart Rate Recordings: A Comprehensive Analysis of Useful Features (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00181031 - Automatic Removal of Sparse Artifacts in Electroencephalogram (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00186283 - Automatická segmentace hlásek při rychlém opakování slabik (/pa/ /ta/ /ka/) u hypokinetické dysartrie (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185304 - Bioapatite Made from Chicken Femur Bone (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00190983 - Bio-inspired Model of Spatial Cognition (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00184909 - Biomechanical Analyses of Proximal Femur Osteosynthesis by DHS System (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00189389 - Biomechanical Analysis of Helical Lamellae in Bone Osteons (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00181730 - Biomechanical factors influencing the beginning and development of osteoarthritis in the hip joint (2011)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21110/11:00189945 - Biomechanical Properties of Synovial Fluid in/Between Peripheral Zones of Articular Cartilage (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00181057 - Biomedical Properties of Laser Prepared Silver-Doped Hydroxyapatite (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182573 - Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00181658 - Bootstrap Optical Flow Confidence and Uncertainty Measure (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00183657 - Boron Doped Nanocrystalline Diamond Films for Biosensing Applications (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00189932 - Brdicka Curve - a New Source of BioMarkers (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00186583 - Can We Generate Systemic Arterial Hypertension by Pulsatile LVAD in Our Patients? (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00185595 - Capacitive couplings in conductor systems of integrated circuits (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00191191 - Capacitive Sensors with Precalculable Capacitance (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00183690 - Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00183689 - Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182326 - Cellular Radiofrequency Electromagnetic Field can be measured only by Nanotechnological Methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182373 - Change evaluation of Bayesian detector for dysfluent speech assessment (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/11:00184208 - Classification of Spatio-Temporal Data Using Complex-Valued Neural Networks (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00186870 - COBALT BASED FERROMAGNETIC SHAPE MEMORY ALLOYS (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186875 - Collagen Fibers Orientation within the Vein Wall (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182412 - Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186877 - Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00181871 - Communication and Powering scheme for wireless and battery-less measurement (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00181929 - Comparative Evaluation of Set-Level Techniques in Microarray Classification (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182305 - Comparison of Several Horn Apertures for Impedance Matching of Microwave Applicators (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00185826 - Compensation of Inhomogeneous Fluorescence Signal Distribution in 2D Images Acquired by Confocal Microscopy (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182327 - Complex Permittivity Measurement as Imaging Method (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/11:00182698 - Complex-Valued Self-Organizing Map Using Amplitude and Phase (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00181879 - Computation of Forces Acting in Temporomandibular Joint and Masticatory Muscles During Mastication (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00160387 - Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182488 - Constructing a Brain-Computer Interface (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00185744 - Context-Sensitive Refinements for Stochastic Optimisation Algorithms in Inductive Logic Programming (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00176130 - Correlation of Dynamic Impact Testing, Histopathology and Visual Macroscopic Assessment in Human Osteoarthritic Cartilage (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00181623 - Correlations between Age, Prestrain, Diameter and Atherosclerosis in the Male Abdominal Aorta (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183256 - Data Synchronization for Independent USB Devices (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182493 - Demonstration of the Risk of Fixed Ejection Volume in Ventricular Assist Devices in Small Patients Using Web Simulator (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00189503 - Der Bioreaktor für funktionelles Gewebe Engineering (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00184171 - Design and Control of a Demand Flow System Assuring Spontaneous Breathing of a Patient Connected to an HFO Ventilator (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/11:00185073 - Design and Personification of the Mathematical Model of the Human Respiratory System (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00190035 - Detection of Persons with Parkinson's Disease by Acoustic, Vocal, and Prosodic Analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00190350 - Determining the Position of Head and Shoulders in Neurological Practice with the use of Cameras (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00187746 - Device for long term measurement of heart rate (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00189313 - Digital Signal Processing and Artificial Intelligence Methods for Intracardial Signal Complexity Evaluation (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00190980 - Disambiguace mnohoznačných slov pomocí vizuální informace (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00189435 - Distribuce viskózních vlastností synoviální tekutiny mezi protilehlými povrchy artikulární chrupavky (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00185241 - Distribuované řešení znalostí podpory domácí péče (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185027 - Držák pro implantaci za zvýšené teploty (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00181872 - Dual frequency system for power-demanding measurement in the isolated areas (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00185423 - Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183927 - ECG SIGNAL PROCESSING AND HEART RATE FREQUENCY DETECTION METHODS (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00190982 - EEG Analysis of the Navigation Strategies in a 3D Tunnel Task (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186873 - Effect of deformation rate on the Mullins effect in arteries (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182304 - Effect of Dynamic Changes of Processed Material on Applicator Characteristics (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00192447 - EFFECT OF LIGHT ABSORPTION ON INDENTATION MODULUS OF DENTAL FILLING COMPOSITES (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21460/11:00186893 - Effects of HFOV Ventilatory Parameters upon the Lung Hemodynamics in Rat Heart and Lung Dissection (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185993 - Elastic deformations in hexagonal phases studied by small-angle X-ray diffraction and simulations. (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00183056 - Electronically regulated lengthening of diaphyses in children (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182619 - Eliminace interindividuálních rozdílů v oblasti zpracování EEG (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182317 - EM Field Based Microwave Technologies in Industry (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182307 - EM Field Based Microwave Technologies in Medicine (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00184077 - Epileptic Discharges Propagation in Electrocorticography (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182331 - Equivalent Circuit Model for Zeroth-Order Resonator Antenna (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00185573 - Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00184914 - Evolutionary-Based Iterative Local Search Algorithm for the Shortest Common Supersequence Problem (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/11:00187401 - Experimental verification of the external fixator for lengthening of long bones (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00185676 - Experimentální tepelná trubice s řízeným transportem tepla magnetickým polem (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185604 - Experimentální trať k měření tlakových pulsací a viskoelastických vlastností přímých trubek (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185599 - Experiment-Based FE Simulation of Oncology Knee Endoprosthesis (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00182871 - Exploiting Temporal Context in High-Resolution Movement-Related EEG Classification (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/11:00177444 - Fotografické zařízení pro identifikaci vzájemné polohy hlavy a ramen pacienta (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182747 - Gender Ratio in Biomedical Engineering (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00185142 - Gene Interaction Extraction from Biomedical Texts by Sentence Skeletonization (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21460/11:00179366 - Grafický model změn psychosomatických veličin člověka při jeho psychickém zatěžování (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00180869 - Heating of knee joint replacement on simulator during "ISO Gait" and normal physiological walking (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21460/11:00186842 - Heliox Administration in Patients with COPD Exacerbation by Using Modified Anesthesiologic Circuit with Rebreathing (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00186215 - Hodnocení povrchových vrstev slitiny Ti-6Al-4V z hlediska opotřebení protikusu z materiálu PEEK (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00181926 - Hodnocení vokalických parametrů u patologických hlasů (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00183645 - Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00182820 - Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem (2011)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21110/11:00189925 - Hydrogel Scaffolds Contribute to the Osteogenesis and Chondrogenesis in the Small Osteochondral Defects (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00180908 - Hydrolytic Decomposition in a Polyamide/PDMS Composite for Orthopaedic Usage (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00179367 - ICT v medicíně a problematika standardů (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00180508 - Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186880 - Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21460/11:00184885 - Identification of primary characteristics of MR-imagers with respect to their purchase (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00184418 - Identification the speaker from continual signal by formants analyses (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182578 - Implantace mechanických srdečních podpor jako totální srdeční náhrada: důvod k obdivu nebo odsouzení? (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00184521 - Improvement of UHMWPE Properties for Bioimplants by Gamma Irradiation (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182263 - In Situ Longitudinal Pretension in Human Aorta (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182278 - In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186881 - Inelastic phenomena in soft tissues arteries (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00181496 - Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182272 - Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00181729 - Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00182005 - Information Technology in Bio- and Medical Informatics (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182008 - Integration of Procedural Knowledge in Multi-Agent Systems in Medicine (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00181014 - Inteligentní protéza dolní končetiny pro chůzi po nerovném terénu (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00225522 - Interdisciplinary areas: Lessons learned and new challenges (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182293 - Intracavitary Hyperthermia Applicator Research for Cancer Treatments (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00184188 - Investigation and Diagnostic of Magnetic Control of Cryogenic Heat Pipes (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00184194 - Investigation and Diagnostic of Magnetic Control of Cryogenic Heat Pipes (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00185615 - Investigation of In-Vivo Hinge Knee Behavior Using a Quasi-Static Finite Element Model of the Lower Limb (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00181179 - IN-VITRO STUDIE BIOMECHANICKÉHO ZATÍŽENÍ PÁTEŘE STABILIZOVANÉHO TRANSPEDIKULÁRNÍ FIXACÍ (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183313 - Kohonenovy samoorganizující se mapy a možnosti jejich aplikace v rehabilitačním procesu (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/11:00181025 - Laser Deposition of TiO2 for Urethral Catether (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00159693 - Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185521 - Lisovací forma na výrobu kompozitových vzorků (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00181998 - Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00186629 - Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182308 - Longitudinal prestrain in male abdominal aorta from pulse wave velocity viewpoint (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00183541 - Luminescence properties of engineered nitrogen vacancy centers in a close surface proximity (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00185986 - Magnetic Fluids and their Applications (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00181705 - Mathematical model-based markers of autonomic nervous activity during the Valsalva Maneuver and comparison to heart rate variability (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00187755 - Measurement of hemodynamic parameters: design of methods and hardware (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00186978 - Mechanismus přenosu kroutícího momentů na testované vzorky a převádějící kyvný pohyb motoru na rotační v uložení ložisek hřídele. (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00186946 - Mechanismus přenosu zatížení z akčního šlenu na simulátoru KKK ELO R2011 na zkušební vzorky (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00169975 - Metodika pro dynamické testování dlah pro osteosyntézu proximální části tibie (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00192705 - Metodika výpočetních pevnostních analýz vhodných pro vývoj náhrad kolenního kloubu disertační práce (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182303 - Microwave Applicators for Industrial Purposes (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182321 - Microwave Exposure Systems for Research of Biological Effects of EM Field (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00185247 - Mobilní řešení pro podporu domácí péče (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186888 - Model of "aorta-iliac arteries" branching (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00171687 - Modeling of load transmission and distribution of deformation energy before and after healing of basal dental implants in the human mandible (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00187152 - Modeling Symmetries for Stochastic Structural Recognition (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00187123 - Modelling composite shapes by Gibbs Random Fields (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00187671 - Modul pružnosti v tahu vrstvy titanového nástřiku (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00183656 - Monitoring of peptide induced disruption of artificial lipid membrane constructed on boron-doped nanocrystalline diamond by electrochemical impedance spectroscopy (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182007 - Monitoring of Physiological Signs Using Telemonitoring System (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/11:00184277 - Motion Camera System for Measuring Finger Tapping in Parkinson's Disease (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00182888 - The Mullins effect in arterial tissue (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182498 - Multimedia Support in Education of ECG Signal Analysis (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182538 - Multimediální podpora výuky analýzy EKG signálů (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00185411 - Náhrada meziobratlového disku (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00187670 - Nanoindentační zkouška vzorků titanového nástřiku (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00174303 - Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00184707 - Nanowear Testing of Composite Materials (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21670/11:00182579 - Netradiční zobrazení reakce člověka při psychickém zatěžování (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00186491 - Nízkoenergetický systém pro bezdrátovou komunikaci (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182328 - Non-invasive Measurement of Complex Permittivity of Dielectric Substrates (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00185832 - Nonrigid Registration of CLSM Images of Physical Sections with Discontinuous Deformations (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00185689 - Normativy pro testování spinálních náhrad (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00186864 - Normocapnic High Frequency Oscillatory Hyperventilation Increases Oxygenation in Pigs (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00203370 - Novel Nature Inspired Techniques in Medical Data Mining (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182006 - Novel Nature Inspired Techniques in Medical Information Retrieval (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00187570 - Nový způsob podávání helioxu polouzavřeným okruhem u pacientů s exacerbací CHOPN - modelové ověření na zdravých dobrovolnících (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00184022 - The Number of Spectral Changes in Speech Segments for Evaluation of Dysfluent Speech (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182330 - Numerical Dosimetry of Whole-Body Exposure System (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00178007 - Objectification of dysarthria in Parkinson's disease using Bayes theorem (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00189226 - On the mechanism of charge transfer between neutral and negatively charged nitrogen-vacancy color centers in diamond (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00184401 - Optical Behaviour of Copper Phthalocyanine Preparations for Inkjet Inks (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00183547 - Optical Detection of Charged Biomolecules: Towards Novel Drug Delivery Systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00186233 - Optimizers Derived from Human Opinion Formation (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185089 - Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with Calcium Phosphate Additives (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00184061 - Parameter Less Local Optimizer with Linkage Identification for Deterministic Order k Decomposable Problems (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182455 - Parameters for Mean Blood Pressure Estimation Based on Electrocardiography and Photoplethysmography (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182699 - Parametric Study of Heating of Oil and Water Emulsions during Microwave Assisted Emulsion Separation (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183986 - Parametrization of the Intracranial Electroencephalography via Wavelet Transformation (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185530 - Polohovací a fixační modul konfokálních sond (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00185989 - POLYETHYLENE WEAR AND PATIENT SPECIFIC CONTACT STRESS IN TOTAL HIP ARTHROPLASTY (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185990 - Polyethylene wear is related to patient-specific contact stress in THA. (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/11:00191059 - Polysomnographic Data Processing Toolbox for Matlab (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00182877 - Post-operatlve remodelling of the mandibular bone allows the incorporation of stiff clrcular bridges on four strategically placed basal implants in an immediate load protocol (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00190354 - Prediction of lower extremities' movement by angle-angle diagrams and neural networks (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/11:00190125 - Prediction of lower extremities movement using characteristics of angle-angle diagrams and artificial intelligence (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182704 - Přehled práce v oblasti buněčného elektromagnetického pole (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185420 - Přípravek na testování únavy kompozitních materiálů v ohybu (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00188575 - Přípravek pro měření impedance buněčných kultur (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00186621 - Profilometrie kolení kloubní náhrady (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00186706 - Properties and Behaviours of Pathological Synovial Fluid at Patients with Osteoarthritis and Rheumatic Arthritis (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00186715 - Properties and Behaviours of Synthetic Synovial Fluid (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182300 - Prospective Applications of EM Fields in Medicine (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00179605 - Prospects for Radiofrequency Hyperthermia Applicator Research (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00177209 - Quantitative acoustic measurements for characterization of speech and voice disorders in early untreated Parkinson's disease (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00184743 - Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/11:00185112 - Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00186944 - Rám prototypu simulátoru KKK ELO R2011 (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/11:00191966 - Recurrent Neural Networks Package (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183228 - Regulace BLDC pohonů pro asistivní technologie (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00183644 - Reologické vlastnosti synoviální tekutiny (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00189924 - Replacement of Local Osteochondral Defects as Hybrid Biocomposite (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00180658 - Residence time distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183871 - Robust pitch detection algorithms for estimation of fundamental frequency of prolonged vowels phonations at pathological voices (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00181923 - Robustní algoritmy detekce špiček pro odhad základní hlasivkové frekvence prodloužených fonací samohlásek u patologických hlasů (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185995 - Role of optimization criterion in static asymmetric analysis of lumbar spine load (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185002 - Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183985 - Rules for Spike Detection in Multichanel Intracranial Electroencephalography (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00192395 - Sada měřicích přípravků pro měření a demonstraci parametrů tranzistorů MOSFET (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183126 - Schizophrenia Prediction with the Adaboost Algorithm (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182504 - Seizure Onset Zone Detection and Localization in iEEG Using DTF (2011)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21220/11:00180950 - Sekretii bazalnojj implantologii (2011)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21240/11:00184434 - Self-organization of Supervised Models (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00191146 - Self-Organizing Maps as Data Classifier in Medical Applications (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00183545 - Separation of intra- and intergranular magnetotransport properties in nanocrystalline diamond films on the metallic side of the metal-insulator transition (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185422 - Sestava BIAXIAL - II. generace (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185419 - Sestava DENTAL - II. generace (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185513 - Sestava přípravků na statické a únavové testování hole (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21340/11:00185421 - Sestava přípravků na testování radiolucence kompozitních materiálů (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185192 - Sestava pro testování mechanických vlastností potkaních femurů (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00184213 - Simple Mathematical Models of High Energy Ion Beam Assisted Deposition Concentration Profiles in Binary Thin Films (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00186612 - Simplified Social Impact Theory Based Optimizer in Feature Subset Selection (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00182679 - Simulace tlakových a průtokových křivek u různě velikých pacientů s pulsatilní srdeční podporou (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00174792 - Skener iontového proudu (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00169342 - Software Project Portfolio Optimization with Advanced Multiobjective Evolutionary Algorithms (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/11:00191753 - Soubor webových úloh pro domácí léčbu některých forem strabismu/šilhavosti (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182117 - Spectral Approximations for Sibilant Classification (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182494 - Standardization and Interoperability: Basic Conditions for Efficient Solutions (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00187677 - Statická MKP analýza necementované kolenní endoprotézy - komplexní model dolní končetiny (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00185305 - Sterilization Decomposition Evaluation of Composite Materials based on Carbon Fibers for use in Medicine (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/11:00180909 - Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00186122 - Stochastic Model Explains Role of Excitation and Inhibition in Binaural Sound Localization in Mammals (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00182817 - Stress distribution within basal dental implants and on the interface to the bone. Influence of the design of the bridgework in the atrophied posterior mandible: the concept of supporting polygon. (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182292 - Study of SAR Distribution by Using Two Layers of Microwave Stripline TEM Mode Applicators (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00180003 - Sturge-Weber syndrome: a favourable surgical outcome in a case with contralateral seizure onset and myoclonic-astatic seizures (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182309 - Superficial Hyperthermia: Clinical Study in the Treatment of Patients with Head and Neck Cancers (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183236 - System approach to AAL applications: a case study (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182198 - System Interpretation of Causality Measures in Frequency Domain Used in EEG Analysis (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00181991 - Systém k odlévání umělého aortálního větvení (2011)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21230/11:00181245 - Systém pro měření biologických signálů s potlačením rušení (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00187668 - Tahové zkoušky vzorků titanového nástřiku (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182575 - Telemedicína jako součást výuky lékařské elektroniky (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182499 - Telemedicine: New Approach to Modern Education of Medical Electronics (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00183292 - Test 3F. Dysartrický profil (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/11:00189430 - Tixotropní vlastnosti synoviální tekutiny (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/11:00180141 - TKA wear testing input after kinematic and dynamic meta-analysis: technique and proof of concept (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/11:00186076 - Treatment of Children Scoliosis by Corrective Brace with Regular Force Effect (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00181215 - Účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00190987 - Unsupervised Grounding of Spatial Relations (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/11:00185532 - Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182627 - The Use of Ant Inspired Methods in Hospital Information System Text Mining (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/11:00184975 - The Use of Interactive Newborn Simulator Device in Clinical Setting (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00185427 - Using the Semi-analytical Method for the Analysis of the Heart Shape Motivated Elastic Composite Models (2011)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/11:00192067 - Visual Vector Agent Environment - ViVAE (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182618 - Vliv podmínek při měření na hodnoty tělesného složení (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/11:00185650 - Vyhodnocení otěrových experimentů alfa-slitiny Ti s povlakem DLC na "malých vzorcích" (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/11:00184060 - Výměnný valivý dotyk pro úchylkoměry (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/11:00183381 - Výuka lékařské techniky - Biomedicínské inženýrství a informatika na FEL ČVUT (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00178736 - Výukový model inteligentní budovy (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/11:00186967 - Water hammer experiment in composite tube (2011)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/11:00184494 - What is More Important for Radiated Power from Cells - Size or Geometry? (2011)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21230/11:00169168 - Zapojení feromagnetické sondy pro měření gradientu magnetického pole (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00183233 - Zariadenie pre dlhodobý záznam srdečnej tepovej frekvencie (2011)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/11:00183380 - Zařízení pro měření hemodynamických parametrů (2011)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/11:00190802 - Zařízení pro měření velikosti síly pod chodidly a polohy tíhové síly těla pacienta (2011)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21460/11:00190929 - Zařízení pro snímání teploty určené pro měřicí celu přístroje pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00182581 - Záznam a integrace dat a událostí v experimentálním prostředí (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/11:00185730 - The Zolotarev transform used with Cochlear Implants (2011)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21460/11:00185389 - 3D Visualization of Collagen in Artificial Scaffolds Using Two-Photon Excitation and Second-Harmonic Generation Imaging (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169638 - A Comparative Evaluation of Gene Set Analysis Techniques in Predictive Classification of Expression Samples (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172077 - A Decision Support Tool in the Field of Electroencephalography (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00168252 - A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00166163 - A Novel Concept of the Database Systems in Medicine and Healthcare Course (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170693 - A pseudo-elastic model for the Mullins effect in human aorta (2010)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21220/10:00173790 - Acetabular loading in rehabilitation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171815 - Acoustic Analysis of Utterances: Children With Developmental Dysphasia (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170638 - Affective Man-Machine Interface: Unveiling Human Emotions through Biosignals (2010)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/10:00178568 - Aktívna elektróda na snímanie bioelektrických signálov (2010)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/10:00176205 - Aktivní elektroda pro snímání bioelektrických signálů (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00166165 - An e-learning Module of the Visualization Toolkit VTK (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174105 - Analysis of Cascaded Filters with Decimation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00168851 - Analysis of Fetal Hearth Rate Using Chaos Theory (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170674 - Analysis of Fricative Consonant /s/ in Dysarthria Test (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00175902 - Analysis of Heart Rate Variability During Respiration (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00173017 - Analysis of the Heart Motivated Anisotropic Elastic Tube (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170654 - Analysis of the Internal Structure of Vein (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169524 - Analýza hlasu v laboratorních úlohách při výuce studentů biomedicínského inženýrství (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/10:00173267 - Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169595 - Analýza promluv dětí s vývojovu dysfázií (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172563 - Analýza subjektivního hodnocení dětského věku dle promluv (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00175891 - Analýza variability srdečního rytmu v závislosti na dýchání (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00173078 - Antibacterial Properties of Ag-Doped Hydroxyapatite Layers Prepared by PLD Method (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00169669 - Application of Clustering for Increasing the Evaluation Objectivity of Electroencephalographic Recordings (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00168769 - Application of Morphology Filters to Compensation of Lateral Illumination Inhomogeneities in Confocal Microscopy Images (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172715 - ASSESSMENT OF DYSFLUENCY IN STUTTERED SPEECH (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169295 - Assessment of Fricative Consonants on PC: Analysis of Recording Scheme (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00178899 - Astronomické omyly provázející pražský orloj (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169668 - Automatic Classification of Intrapartal Fetal Heart Rate Recordings - can it compete with experts? (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170618 - Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00168939 - Biocompatibility and Sp3/Sp2 Ratio of Laser Created DLC Films (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00168989 - Bioimpedance in Medicine: Measuring Hydration Influence (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00172074 - Biomechanical and biochemical conditions regulate the osteo/chondro-genesis (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00173643 - Biomechanická analýza osteosyntézy distálního konce vřetenní kosti (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00172051 - Biomechanické, biochemické a biologické podmínky vzniku nové artikulární chrupavky (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00171862 - Biomechanics of DNA encapsulation in phospholipid bilayer (2010)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/10:00173786 - Bioreaktor pro funkční tkáňové inženýrstv (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171003 - Black-Box Optimization Benchmarking of Two Variants of the POEMS Algorithm on the Noiseless Testbed (2010)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/10:00169117 - Broadband Complex Permittivity Determination for Biomedical Applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170872 - The Carbon Layers for Bio-tribological Aplitions (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00167942 - Částicový kompozitní materiál na bázi polydimethylsiloxanu a nano fosforečnan vápenaté výztuže jako náhrada kostní tkáně (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00167941 - Částicový kompozitní materiál na bázi polydimethylsiloxanu a nano hydroxyapatitové výztuže jako náhrada kostní tkáně (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00168929 - The Change of Prefrontal QEEG Theta Cordance as a Predictor of Response to Bupropion Treatment in Patients Who Had Failed To Respond To Previous Antidepressant Treatments (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174423 - Classification Degree of the Developmental Language Disorders. (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00171587 - Classification of Spatio-Temporal Data (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00173984 - Classification of the EEG feature components (2010)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/10:00177423 - Classifiers Based on Inverted Distances (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00172088 - Clinical treatments of osteochondral defects - biomechanical conditions: The movie presentation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171032 - Comparison of Cauchy EDA and pPOEMS algorithms on the BBOB noiseless testbed (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00169113 - Comparison of Constant and Temperature Dependent Blood Perfusion (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171034 - Comparison of G3PCX and Rosenbrock's algorithms on the BBOB noiseless testbed (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00173026 - Comparison of Methods of Measurement of Head Position in Neurological Practice (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170787 - Complex permittivity measurement of substrates using ring resonator (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00171916 - The Conditions of Vibrations and Collapse of Human Blood Vessels (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00180922 - Conductive Gas Sensors Prepared Using PLD (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00157737 - Constitutive modeling of coronary artery bypass graft with incorporated torsion (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171012 - Context-sensitive Refinements for Stochastic Optimization Algorithms in Inductive Logic Programming (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00174782 - Control of Process of Ion Implantation and Registration of Technological Parameters (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00174422 - Control of scanning of ion current density (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00177274 - Crossfield Effect in Commercial Fluxgate and AMR Sensors (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00172702 - Cycloolefin-Copolymer/Polyethylene (COC/PE) Blend Assists with the Creation of New Articular Cartilage (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170064 - Data Management of Harvest and Transplant Centers (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00167200 - DENTAL-přídavné části testovacího systému MTS MiniBionix (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170686 - Design of a Modular Brain-Computer Interface (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00171229 - Design of a Modular Brain-Computer Interface (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171511 - Design of Real-time Signal Processing Framework in C#.NET (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170777 - Design of the custom made replacements for skeletal defects reconstructions (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00177883 - Design of the Mathematical Model of the Human Respiratory System with Respect to the Asymmetry of the Bronchial Tree (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00168847 - Detection of Myocardial Infarction Using ICA (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00173733 - Determination of hip joint contact pressure from CT or MR images (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00172047 - The Development of Modules for the Support of Education in the Field of Biomedical Engineering (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170690 - The Development of Modules for the Support of Education in the Field of Biomedical Engineering (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00173083 - Diamond/Graphite Content and Biocompatibility of DLC Films Fabricated by PLD (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172089 - Diaphragm Postural Function Analysis Using Magnetic Resonance (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00168941 - Direct Electrical Stimulation Using a Battery-Operated Device for Induction and Modulation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00179125 - Distributed Decision Support in Home Care (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00173185 - DNA membrane encapsulation (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00168993 - Doped Biocompatible Layers Prepared by Laser (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/10:00173742 - Dose Overshoot Reduction by Tetrakis Hydroxymethyl Phosphonium Chloride in Polyacrylamide Gel Dosimeter (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00174865 - Držák s měřící elektrodou (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00174861 - Držák vzorků pro měření propustnosti světla tenkých vrstev (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00176549 - Důvody poškozování organismů slunečním zářením a nezbytnost fotoprotekce (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00164372 - DYNAMIC NANOINDENTATION OF BOVINE INTERVERTEBRAL END PLATE (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00162588 - Dynamical analysis of elastic rod (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00175233 - Dynamical Analysis of Elastic Rod Chain (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00169976 - Dynamické testování dlah pro osteosyntézu distální části femuru (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00172076 - Effect of Bioligand Binding Fields on the Biocompatibility of the Implant (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00170540 - The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Content and Bone Strength in Male Rats (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00170491 - The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Content and Bone Strength in Male Rats (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00168552 - EFFECT OF TIME ON NANOINDENTATION ELASTIC MODULUS OF THREE DIFFERENT DENTAL RESTORATIVE COMPOSITES (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171014 - Efficient stochastic local search algorithm for solving the shortest common supersequence problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00170807 - Elastic Alignment of Microscopic Images Using Parallel Processing on CUDA-Supported Graphics Processor Units (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00172078 - Elastic Properties of the Peripheral Surface of Implants (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00168767 - Elastic Registration of Biomedical Images on CUDA-Supported Graphics Processor Units (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00178210 - Electrical Impedance Tomography Confirms Improvement of Lung Aeration and Ventilation in Spontaneously Breathing Pigs During HFOV (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00176035 - Electro-Acoustic Analogy and Its Use for Modelling of Biological Systems (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00174867 - Elektroda pro omezení sekundární elektronové emise (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/10:00172483 - Elektronický tonometr (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174420 - Emotions analysed by music theory. (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00167945 - Epileptic high-frequency network activity in a model of non-lesional temporal lobe epilepsy (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00166168 - European Marrow Donor Information System - Concept and Praxis (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00175976 - European Marrow Donor Information System: Concept and Praxis (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00165330 - Evaluation of a Patch Antenna Applicator for Time Reversal Hyperthermia (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00177120 - Evaluation of Atrial Fibrillation in Human Using Artificial Intelligence Methods (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172400 - Evaluation of dysphonia in untreated Parkinsons disease (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174110 - Experiments with Blood Pressure Monitoring Using ECG and PPG (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00175984 - External Forces in Case of Human Downfall (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00178207 - External Forces in Case of Human Downfall (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00171783 - FAST SUPERVISED FEATURE EXTRACTION FROM STRUCTURED REPRESENTATION OF TEXT DATA (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174424 - Formant analysisis - vowel detection of children with developmental dysphasia. (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00171876 - GAME MODEL UTILIZATION FOR FEATURE RANKING AND FEATURE SELECTION (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170585 - Heating of total knee joint replacements during normal walking (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00177603 - High-performance Implementation of Recurrent Neural Networks on Graphics Processing Units (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00173174 - Hip joint contact stress after incongruent reduction of acetabular fracture (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00170481 - Hlavice řadící páky pro osobní automobil - "Octavia HRP1" (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00170482 - Hlavice řadící páky pro osobní automobil - "Octavia HRP2" (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170786 - Hodnocení důrazu, emocí, rytmu, artikulační rychlosti a pravidelnosti u Parkinsonovy nemoci (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172716 - Hodnocení koktavosti a experimenty s adaptivním prahem (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172713 - Hodnocení neplynulosti promluv (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00175521 - How To Teach Stereoscopic Matching? (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00168995 - Human Downfall (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170684 - Huxley vs. Hill Type Muscle Model: A Comparison Study Based on Muscle Forces Determination (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00179213 - Huxley's vs. Hill's muscle models: determination of muscle forces during movement (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00167940 - Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano fosforečnanem vápenatým jako náhrada kostní tkáně (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00167939 - Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano hydroxyapatitem jako náhrada kostní tkáně (2010)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21220/11:00180952 - Immediate Loading (2011)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172726 - The Impact of Noise on Directional Hearing Simulation for Cochlear Implants (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00171875 - Implementace "Hybridniho" materiálového modelu UHMWPE pro implicitní MKP řešič Abaqus (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00171896 - Implementace konstitutivního modelu UHMWPE do prostředí implicitního řešiče Abaqus 6.9 s využitím user subrutiny UMAT (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00168843 - The influence of anatomical structures on human biomechanics (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171470 - Influence of conductor systems on the crosstalks in integrated circuits (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170692 - The Influence of Short-Term Simulated Body Fluid Storage on the Mechanical Properties of Composites Based on Polyamide Fibers and PDMS matrix modified by CaP nano/micro particles (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170113 - Influence of Torsion on Constitutive Behavior of Arteries (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170788 - Information system for management and analysis of medical data (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172569 - Initial Analysis of the EEG Signal Processing Methods for Studying Correlations between Muscle and Brain Activity (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00172714 - The Initial Bearing Capacities of Subchondral Bone Replacements Considerably Contributing to Chondrogenesis (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170066 - International Cooperation on Software Development for Stem Cell Donor Registries: Prometheus Project (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00171051 - Kapsule pro výrobu a úpravu nanovlákenných vzorků pro nanoindentaci (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00169217 - Kinematic analyse of mobile type artificial disc replacement (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171711 - Klasifikace mezi /s/ a /š/ na základě parametrizace vstupního signálu pomocí LSF (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00170768 - Klimatická komora pro bioreaktor s řízenou atmosférou (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170708 - Knee Wear - Experimental Conditions for dynamic loading Tests (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00167943 - Kombinovaný válcový implantát pro in vivo testy kompozitních materiálů (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169523 - Kvantitativní akustické analýzy u Parkinsonovy nemoci (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/10:00173757 - La détermination de la pression contacte dans la hanche des images de TDM et RMN (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172493 - Laboratory Kit for Oscillometry Measurement of Blood Pressure (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170789 - Laboratory tasks from voice analysis in the study of biomedical engineering using matlab (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00170809 - Lateral Brightness Correction in Confocal Microscopy Images Using Mathematical Morphology Filters (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00168985 - Lung Simulator Used to Study the Respiratory Mechanics Effect upon the Intrapulmonary Pressure (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/10:00172790 - Magnetoterapeutické zařízení s plochým poddajným aplikátorem (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00174869 - Manipulátor pro implantaci rotačních vzorků (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00172928 - Measurement of Head Position by Cameras and Accelerometers (2010)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21220/10:00171632 - Mechanical properties of cortical bones. Measurement of tensor of elastic coefficients for cortical bone by ultrasonic techniques (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/10:00171861 - Mechanické zkoušky zevního fixátoru zlomenin acetabula SYNTHES (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21240/10:00167763 - Meta-learning approach to neural network optimization (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00173134 - Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00161903 - Microwave Applicator for Hyperthermia Treatment on in Vivo Melanoma Model (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00171982 - Mikrotopografie artikulární chrupavky na mediální kloubní ploše tibie (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00168921 - Model Fitting Using RANSAC for Surgical Tool Localization in 3-D Ultrasound Images (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/10:00172952 - MODELING OF FLOW AND PRESSURE PATTERNS. EVALUATION OF AN APPROPRIATE PUMP CHAMBER OF VAD FOR DIFFERENT SIZED PATINETS (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171877 - Modelling of Age from the Teeth Development (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170435 - Modification of ECMO Therapy for Acute Circulatory Failure (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00172633 - Modulární nástřikový systém pro nástřik kontrastních látek do proudu kapaliny (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00172635 - Modulární systém uchycení elastických trubic pro dynamické i statické tlakové zatěžování (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172799 - Možné způsoby transportu tepla a jejich využití v medicíně (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00169559 - Možnosti automatického hodnocení při syčení (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172759 - Možnosti detekce SOZ v intrakraniálním EEG signálu (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00167128 - Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00168251 - Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170688 - Multimediální podpora ve výuce biomedicinského inženýrství (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171013 - Multiobjective evolutionary algorithm for software project portfolio optimization (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172262 - Multivariate Autoregressive Modelling of Causal Connections in EEG (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170801 - Nanoindentation of dental composites (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170436 - Nature Inspired Clustering Methods in The Electrocardiogram Interpretation Process in Cardiology (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00176059 - Neuronal Jitter: Can We Measure the Spike Timing Dispersion Differently? (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00166078 - New Methods for Feature Ranking (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00173360 - Novel Analog Synthesis Tool Implemented to the Cadence Design Environment (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00173358 - Novel Methods of the Analogue Integrated Circuit Design Teaching (2010)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/10:00163060 - Nucleus Basic Programming Workshop (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00172767 - Numerical analysis of nanoDMA experiment applied on end plate (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00171917 - Numerical Simulation and Experimental Modelling of Fluid - Structure Interaction in Veins (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00173749 - One-Legged Stance as a Representative Static Body Position for Calculation of Hip Contact Stress Distribution in Clinical Studies (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00171213 - Operating system of the biogas reactor (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00168100 - Optical sensor for detecting bubbles in the diver's body (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00169003 - Optimization of a Semi-Closed Circuit for a New Way of Heliox Application in COPD Exacerbation Patients (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00173357 - Optimization of Analogue Integrated Circuits Using Ocean and Differential Evolution (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/10:00174652 - Optimization of Moisture Absorption in a Aramid/Polydimethylsiloxane Composite for Orthopaedic Usage (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170704 - Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with CaP Additives (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00169907 - Orientations of collagen fibers in aortic histological section (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00168055 - Palpační pero (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00176031 - Particulate Composite on the Basis of HA and TCP Microparticles and Nanoparticles as a Possible Biomaterial for Spine Therapy (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00172373 - PCB Fluxgate Gradiometer Measuring dBx/dy (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170862 - PERFORMANCE STUDY OF CAUSALITY MEASURES (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00178208 - Personification of the Mathematical Model of the Respiratory System Using Computed Tomography (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00175341 - Perspektiva, výhody a rizika zimního opalování (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00172067 - Pevnost kolagenních vláken I. typu - verifikace "In vitro" (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00173237 - Pevnost kolagenních vláken mezi plazmaticky modifikovanými povrchy COC-blend polymerů (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00179105 - Photocatalytic and wettability properties of Titanium dioxide thin films prepared at low temperatures by Pulsed laser deposition (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00169020 - Physical and Photocatalytic Properties of Laser Fabricated Crystalline TiO2 at Low Temperatures (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/10:00174172 - Piezoelectric response of AlGaN/GaN based circular-HEMT structures (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00174102 - Popis spektrálních vlastností sibilantů /s/, /š/, /z/ a /ž/ na základě LSP parametrizace (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170289 - Possibilities of Automated Assessment of /s/ (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171440 - Potentiality of the Inductive Powering for Measurement in the Enclosed Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171441 - Powering for Long Term Monitoring in the Enclosed Areas (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00172843 - Přípravek na dvouosou nanoindentaci (2010)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/10:00161866 - Privacy Preserving and Use of Medical Information in a Multiagent System (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00177988 - Problematika solárií. (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172055 - Processing Holter ECG signal corrupted with noise: Using ICA for QRS complex detection (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00174295 - Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00174182 - Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172071 - PSGLab Matlab Toolbox for Polysomnographic Data Processing: Development and Practical Application (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00186070 - Quantitative Evaluation of Motor Functions Based on Periodic Upper Limb Movement (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00175989 - Quantitative Evaluation of Motor Functions Based on Periodic Upper Limb Movement (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172727 - Real Time Simulations for Cochlear Implants (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00169058 - Realizace složitějších matematických funkcí (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00164986 - Refinement of Surface Mesh for Accurate Multi-View Reconstruction (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00176552 - Rentgenoterapie benigních kožních onemocnění. (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00173991 - Reprezentace objektů v prostoru pomocí dvou vizuálních drah (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00172193 - Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170109 - Residual Strains of Arteries as Forensic Index (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00171095 - Restoration of Guyton´s Diagram for Regulation of the Circulation as a Basis for Quantitative Physiological Model Development (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00171806 - ROAD MESH MODELLING USING THE SPATIOTEMPORAL CLUSTERIZATION (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170053 - Sampling-Based Motion Planning for Terrain Mobile Robots (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00175527 - Semi-automated segmentation of Symptomatic Exudate-Associated Derangements (SEADs) in 3D OCT using layer segmentation (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00171850 - Sestava pro testování fixátoru zlomenin acetabula (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171469 - Shielded conductor systems in integrated circuits (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172571 - Simple signal processing method for pulse oximetry (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00168994 - Simulace pádu člověka (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00171589 - Simulation and Genetic Evolution of Spiking Neural Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/10:00171885 - SIMULATION OF ANT COLONIES WITH HINTS GENERATED BY PARALLEL HEURISTICS (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00173033 - Simultaneous Measurement of the Postural Stability of the Bipedal Body by the Cameras, Accelerometers and Force Platform (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170423 - Single-lockin Detection of AC Magnetic Fields by Fluxgate Sensor (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00176047 - Single-Unit Activity Evaluation (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00169002 - Single-Unit Activity Monitoring (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00174871 - Skener iontového proudu (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174020 - Software tool for cardiology data processing (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171004 - Solving the DNA Fragment Assembly Problem Efficiently Using Iterative Optimization with Evolved Hypermutations (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00173495 - Speech characteristics for developmental dysphasia assessment (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00173943 - SPOJ-přídavné části testovacího systému MTS MiniBionix (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00176548 - Spontaneous Breathing During High-Frequency Oscillatory Ventilation Improves Regional Lung Characteristics in Experimental Lung Injury (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00177897 - Spontaneous Breathing of Heliox Using a Semi-Closed Circuit Reduces Expensiveness of Ventilation While Preserving the Positive Heliox Effects: A Bench Study (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00176041 - Spontaneous Breathing of Heliox Using a Semi-Closed Circuit Reduces Expensiveness of Ventilation While Preserving the Positive Heliox Effects: A Bench Study (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00179538 - Stand pro identifikace dynamických parametrů labyrintové ucpávky (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00176069 - Stochastic Model Shows How Cochlear Implants Process Azimuth in Real Auditory Space (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00168938 - Studium biokompatibilních vrstev TiO2/Si pomocí FTIR spektroskopie (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00168981 - Study of Bio-Compatible Materials using FTIR Spectroscopy (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00173023 - Study of Gait Angles and Posture in Physiotherapy by Cyclograms and AI (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00172922 - Study of Gait Angles and Posture in Physiotherapy by Cyclograms and Method of AI (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00173034 - Study of Human Walking by SimMechanics (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00176154 - Subspace clustering and the structural chessboard problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/10:00172186 - Surface modification of cyclic olefin copolymers for osteochondral defect repair can increase pro-destructive potential of human chondrocytes in vitro (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/10:00177851 - SW pro podporu diagnostiky a rehabilitace strabismu (šilhavosti) (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00169569 - Synchronous FSM Design Methodology for Low Power Smart Sensors and RFID Devices (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00178341 - System for Real-Time Mapping of Body Surface Potential Changes (2010)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/10:00178571 - Systém na polygrafické snímanie a vyhodnocovanie biologických signálov v reálnom čase (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00168888 - Systém pro automatické hodnocení (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/10:00177853 - Systém pro handicapované uživatele pro ovládání počítače, jeho aplikací a dalších zařízení (2010)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/10:00176201 - Systém pro polygrafická snímání a vyhodnocování biologických signálů v reálném čase (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00172401 - Systém pro zpracování EEG v reálném čase (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00172628 - Systém transparentního větvení pro sledování disperze látek v proudící kapalině (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00172146 - Targeted weight reduction using Sibutramine (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/10:00169283 - Tensile Testing of Medical Grade UHMWPE to Rupture with Utilization of 3d Optical Correlation System (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00172888 - Testate Amoebae Examined by Confocal and Two-Photon Microscopy: Implications forTaxonomy and Ecophysiology (2010)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/10:00173572 - TUHOST - diagnóza transplantované kloubní chrupavky (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00178352 - Tumor Endoprosthesis of a Knee Joint - Dynamic Finite Element Analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00176654 - Ultrasound RF Signal Acquisition for Elastography (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00169001 - Understanding Gastric Forces Calculated from High-Resolution Pill Tracking (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00171444 - Universal Test Bench for Characterization of Distance-measuring and Strain Sensors (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00171437 - UNIVERSAL TEST BENCH FOR SENSOR CHARACTERIZATION (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/10:00171447 - Univerzální charakterizační lavice pro testování senzorů (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00177045 - Univerzální DB zejména pro lékařská data (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174108 - Usability of ECG and PPG for Continuous Blood Pressure Monitoring (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00170860 - THE USE OF MATLAB AND SIMULINK IN SIGNAL AND SYSTEM THEORY COURSE (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00168849 - Using One-Rule Algorithm To Find Optimal Thresholds For Detection Of Inferior Myocardial Infarction (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00177420 - Using Singularity Exponent in Distance Based Classifier (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/10:00177391 - Using the Nonsmooth Analysis in a Learning Process (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00174109 - Vliv průměrování na možnosti odhadu krevního tlaku z EKG a PPG (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/10:00172031 - The Volume regulation and accumulation of synovial fluid between articular plateaus of knee joints (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/10:00172890 - Vývoj technik PLIF a TLIF (2010)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21220/10:00165784 - Výzkum kompozitních materiálů jako náhrad kostních štěpů pro aplikace ve formě jader meziobratlových rozpěrek (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/10:00168988 - Význam vitamínů v organizmu a možnosti stanovení (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170694 - Water hammer experiment in artificial blood vessel (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00170754 - Wear Resistance of PolyarylEtherEtherKetone Against DLC Coat on Ti6Al4V Alloy (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00169184 - Women with incorrect pelvic floor statics: A biomechanical answer to the mechanical loading of the vagina-endopelvic fascia complex (2010)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21230/10:00169167 - Zapojení feromagnetické sondy pro měření gradientu magnetického pole (2010)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21460/10:00178555 - Zařízení pro snímání a/nebo monitorování a/nebo analýzu fyziologických signálů z povrchu těla koně (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00170769 - Zatěžovací mechanismus bioreaktoru kloubních chrupavek (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00170696 - Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro (2010)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/10:00162868 - Zaváděcí instrumentárium fyxačního systému plastiky předního zkříženého vazu (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/10:00173526 - Zygapophyseal Joint Cartilage - Its Mechanical Properties and its Role in Intervertebral Joints (2010)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/10:00212640 - 3D Ultrasound real-time monitoring of surgical tools (2010)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00160949 - A novel methodology for in vivo monitoring of chewing forces acting on a single lower molar during bolus processing (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157366 - A System for Automated Acquisition of 3D Biomedical Images Using Confocal Microscopy (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00179274 - A Web-based Database of Cardiac Pathology (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159247 - A Web-Based Software Package for Clinical Cardiac Autonomic Tests (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160963 - Accreditation and Certification in Biomedical Engineering in the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161469 - ACIF krční meziobratlový implantát (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159366 - Active Brain Centres Selection for Function Connection Analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:4557 - Akauzální 'vzkříšení' Guytonova diagramu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161049 - Akreditace a certifikace v biomedicínském inženýrství jako důležitý příspěvek k zajištění kvality ve zdravotní péči (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157732 - Akusticko-fonetické míry pro hodnocení neplynulosti čtených promluv (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161409 - ALIF meziobratlový implantát (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158292 - Analýza ekonomické náročnosti ventilace helioxu s otevřeným a polouzavřeným okruhem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4210 - Analýza základní frekvence, amplitudového a frekvenčního kolísání hlasivek u Parkinsonovy nemoci (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/09:03155873 - Ant Colonies and Data Mining (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158865 - Applicability of the Inductive Powering for Enclosed Systems and Data Transfer (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:03153946 - Application of Mobile Devices in Medical Decision Support (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00155868 - Artificial Intelligence Methods in Electrocardiogram and Electroencephalogram Data Clustering (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161042 - Asistivní technologie a eInclusion jako nástroje pro zlepšení kvality života zdravotně postižených (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161958 - Assessment of Non-Linear Features for Intrapartal Fetal Heart Rate Classification (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00166492 - Automated Mathematical Proof Simplifier (version 1.0) (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159186 - Automatic Human Body Segmentation Using Mean-Shift Clustering As Assistance in The Hyperthermia Treatment Planning (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160340 - Automatic Identification of Complex Fractionated Atrial Electrograms During Catheter Ablation of Atrial Fibrillation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157263 - BBOB benchmarking the DIRECT global optimization algorithm (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157268 - BBOB Benchmarking the Rosenbrock's Local Search Algorithm (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157265 - BBOB Benchmarking Two Variants of the Line Search Algorithm (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160160 - BCI založený na manifestaci pohybové aktivity v EEG II (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00147719 - BEZDRÁTOVÉ NAPÁJENÍ INDUKČNÍ VAZBOU (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:02156686 - Binary Directions 2 (2009)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21460/09:00162907 - Biofizičeskie osnovy elektrokardiotopografičeskich metodov. (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00158746 - Biogas Production Enhancement by Ultrasonic Disintegration of Biomass (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00167729 - Bioimpedance - metoda měření tělesného tuku, rizikového faktoru aterosklerózy (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00158977 - Bioinspired Nanocomposite Structures for Bone Tissue Regeneration Based on Collagen, Gelatin, Polyamide and Hydroxyapatite (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:00159485 - BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů) (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158298 - Biomechanics of Human Gait Simulation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158071 - Biomechanics of Human Gait Simulation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00156839 - Black-Box Optimization Benchmarking of Prototype Optimization with Evolved Improvement Steps for Noiseless Function Testbed (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158305 - Body Impedance Analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/09:00159941 - Building Automation Simulator and Control Strategy for Intelligent and Energy Efficient Home (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00158041 - Calculation of the Electromagnetic Field Around a Microtubule (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159274 - Cardiac Response to Autonomic Tests with Cold Stimulus in Horses (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21460/09:00158304 - CDCSIS C++ (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158302 - CDCSIS - Software for Discrete Continuous Simulation (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161584 - Čelist pro tahové zkoušky měkkých tkání (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161478 - Čelisti pro mechanické testy měkkých tkání (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00160616 - Čelisti pro měkké tkáně, pro zátěž pod mikroskopem (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157642 - Cellular Nanomechanical and Electrical Oscillations in kHz Range: a Path to Biological Nanoelectromechanics (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/09:00161933 - Chondrogenesis -Biological Response to the Biomechanical stability of Subchondral Bone Replacements (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/09:00173045 - Classification by the Use of Decomposition of Correlation Integral (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159618 - Classification of the Emotional States Based on the EEG Signal Processing (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158898 - Combining Multiple Inputs in HyperNEAT Mobile Agent Controller (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00156727 - Combining Sequence and Itemset Mining to Discover Named Entities in Biomedical Texts: A New Type of Pattern (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00161325 - Comparative Study of Macro vs. Micro Test of Osteoporotic Rat Bones (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160108 - Comparison of Directional Hearing for Cochlear Implants (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159145 - Comparison of k-Means and Bayes classifiers for Human Body Motions Classification (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/09:00189630 - Comparison of Several Classifiers to Evaluate Endocardial Electrograms Fractionation in Human (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00155944 - Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Joint Replacement (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00156737 - Compensation of Illumination Inhomogeneities in Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) Images (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00157738 - Computer-Aided Analysis of Arterial Wall Architecture (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00157445 - Constitutive Behavior of Coronary Artery Bypass Graft (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21240/09:00159293 - Correlation-based Feature Ranking in Combination with Embedded Feature Selection (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00164505 - The Creation of Standardized Certification for Low Level Laser Therapy (LLLT) (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00159112 - Decorative a-C:H coatings (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00161471 - DEFORMABLE NET METHOD TO BE USED FOR RHEOLOGICAL IDENTIFICATION OF SPINAL SOFT TISSUES (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:12154579 - Demand Flow Facilitates Spontaneous Breathing During High-Frequency Oscillatory Ventilation in a Pig Model (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00158441 - Derivation of criterion suitable for evaluation of multichannel noise reduction systems for speech processing (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00158978 - Design for a Filler of an Intervertebral Cage for Spine Treatment on the Basis of Fibers and Particulate Composites (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00157857 - Design of the Custom Made Replacement after Large Mandibular Resection (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00173038 - Design of the Mathematical Model of the Respiratory System Using Electro-Acoustic Analogy (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00154728 - Design of the Time-Reversal Hyperthermia System (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157740 - Detekce očních artefaktů v 19-ti svodovém EEG s využitím analýzy nezávislých components (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00159233 - Developmental Potential of the Murine Embryonic Stem Cells Transplanted into the Healthy Rat Brain-Novel Insights into Tumorigenesis (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161991 - Diabetes Management in OLDES Project (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/09:03151580 - Discovering Knowledge from Local Patterns in SAGE Data (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163124 - Discrete curvature calculation for fast level set segmentation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00203834 - Discriminating between V and N Beats from ECGs Introducing an Integrated Reduced Representation along with a Neural Network Classifier (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00162010 - Discrimination of Endocardial Electrogram Disorganization Using a Signal Regularity Analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161045 - Distribuované řešení znalostní podpory domácí péče (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:03152923 - Document Annotations in Genetics domain for Eurogene Project (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00156702 - EEG aktivita při navigaci v prostoru pomocí referenčních rámců (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159427 - The EEG Correlates of the Allocentric and the Egocentric Spatial Reference Frames Processing (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/09:00154520 - EEG Data Mining Using PCA (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00158795 - Elastic Modulus Determination on Osteoporotic Rat Bones by the Three-point Bending Test and Nanoindentation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00157616 - Elastic modulus of dental filling composites: Different determination methods. (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159253 - Electrical Impedance Tomography in Optimisation of Artificial Lung Ventilation Strategy (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160466 - Electronic Thermometer (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00162625 - Elektroencefalograf s aktivními okcipitálními elektrodami (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00158294 - Elektrotaktilní stimulace jazyka: nová možnost rehabilitace posturální stability - kazuistika (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:12154508 - Embedded Tensile Strenght Test Machine FM1000 - An Upgrade of Measurement and Control (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00149516 - Encapsulation of Small Spherical Liposome into Larger Flaccid Liposome Induced by Human Plasma Proteins (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159242 - Estimation of Sympathetic and Parasympathetic Level during Orthostatic Stress using Artificial Neural Networks (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163372 - Evaluation of Endocardial Electrograms Fractionation Complexity in Human Using Statistical Pattern Recognition (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:12154339 - Evaluation of Head Position and Related Parameters in Neurology (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00158801 - Experimental Evaluation of Orthopaedics Suitability of Different Biomaterials Combinations (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21240/09:00159934 - FAKE GAME (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00158705 - FE Simulation of Total Knee Endoprosthesis Loading during Stance (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159262 - Feature Extraction and Classification of EEG Sleep Recordings in Newborns (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159262 - Feature Extraction and Classification of EEG Sleep Recordings in Newborns (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159213 - Feedback-Feedforward Model of the Cold Face Test Response (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161550 - Femoral head of total hip replacement with AP asymmetry (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161932 - Fetal Heart Rate Data Pre-Processing and Annotation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00158402 - Flexural strength and modulus of nanofilled and low-shrinkage dental restorative composites: Three-point bending test. (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00159010 - Flow stability in tube - thermodynamic analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160434 - FORANA (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00156812 - Formantová analýza a nové metody pro hodnocení míry artikulace u Parkinsonovy nemoci (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00165143 - Fyzické modely respirační soustavy a možnosti jejich využití (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21240/09:00158508 - GAME - Hybrid Self-Organizing Modeling System Based on GMDH (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159995 - GaN, GaAs and Silicon based Micromechanical Free Standing Hot Plates for Gas Sensors (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/09:00173042 - Genetic Selection Algorithm and Cloning for Data Mining with GMDH Method (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160191 - Grangerova kauzalita a EEG (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:12154338 - Hand Movement Analysis of Parkinsonians (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00165608 - Hands-free Interaction with a Computer and Other Technologies (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157598 - Hardware pro číslicové zpracování signálů (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00155113 - High temperature oxidation protective chromium-based coatings prepared by IBAD and PACVD methods (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159502 - High-Temperature Strain-Gauges Based on Nanocrystalline Diamond Layers (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:03153079 - HLA Explorer (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:03156670 - HLA Explorer (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00170067 - HLA Haplotypes Frequencies Tool for Support of Search for Unrelated Stem Cells Donors (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158301 - Hodnocení tělesného složení (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00185524 - Human Downfall Simulation (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00158073 - Human Gait Simulation (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158896 - HyperNEAT Controlled Robots Learn How to Drive on Roads in Simulated Environment (2009)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/09:00158531 - Hypobarická a hyperbarická komora, zejména pro malé savce (2009)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/09:00159988 - IDESA - Design for Manufacturing flow workshop (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00161422 - Image Registration Procedure Used in Intrasubject Comparison of Pelvic Configuration (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00161423 - Image Registration Procedure Used in Intrasubject Comparison of Pelvic Configuration (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:00156684 - Imcontour7 (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00164064 - Implantabilní levostranná podpora v levé síni (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00163958 - Implantable Mechanical Circulatory Support Device in the Left Atrium (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:03156563 - Implementace sériových aritmetických operátorů na moderních programovatelných hradlových polích (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158866 - IMPROVED METHOD FOR TID ESTIMATION (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159090 - Improvements in Processing of Neonatal Sleep Electroencephalographic Recordings (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:02156120 - Individual Reconstructive Surgery of Skeletal Defects (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:02154525 - Individual Replacement of the Frontal Bone Defect: Case Report (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:02154465 - Individuální 3D tibiální augmentace pro náhrady kolenního kloubu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160870 - Inductive Coupling in Integrated Circuits (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00157392 - Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/09:00161920 - The Initial Biomechanical Stiffness of Materials Substituting the Subchondral Bone has the Fundamental Influence on Both the Quality and the Quantity of New Articular Cartilage (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158540 - Inovace předmětu Úvod do biomedicíského inženýrství (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160962 - Interactive Catalogue of Models in Biomedical Engineering (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00164430 - Interaktivní katalog modelů v biomedicínském inženýrství (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00161571 - Interconnecting measured data of in vivo kinematics and spinal functional unit in vitro (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00157800 - Investigation of Influence Location of Mobile Type Artificial Disc Replacement on the Lower Cervical Spine Loading and Stability (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:00161553 - JHipstress (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:03154232 - Knowledge-Based Feature Extraction in Genomics (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/09:00166467 - LearnTex Technical Report 2009 (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00165497 - Léčba rázovou vlnou u onemocnění pohybového ústrojí (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/09:00161928 - Lengthening Callus Strength Prediction According to its X-Ray Geometry (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163955 - Limity pulsatilních mechanických srdečních podpor (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00175490 - Line filtering for detection of microtools in 3D ultrasound data (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165334 - Linearizační převodník A-D 16 bitů pro přesný elektronický teploměr (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165345 - Lineární nízkošumový předzesilovač 1000x (60 dB) pro přesné měření vstupu zesilovače AGC (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00157799 - Loading of the temporomandibular joint after artificial joint implantation on the opposite side (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163120 - The Lung TIME-Annotated Lung Nodule Dataset and Nodule Detection Framework (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158209 - Magnetic Field Control of Cryogenic Heat Pipes (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00162600 - Magnetic Field Control of Heat Pipes (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00158472 - Magnetic Field Inversion for Magnetopneumography (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00156458 - Magnetic Markers Detection Using PCB fluxgate array (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158207 - Magneto-Caloric Effect in Gadolinium (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00160442 - Magnetoterapeutické zařízení s kruhovým aplikátorem využívající pulzní náhodný signál (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00161596 - Mathematical model of inverted hexagonal phase in biomembranes influenced by anisotropic constituents (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157321 - Measurement and Computer Simulation of Electromagnetic Oscillations of Living Cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157315 - Measurement of Electrical Oscillations and Mechanical Vibrations of Yeast Cells Membrane Around 1 kHz (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158647 - Measurement of eye and head position in neurological practice (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00161999 - Measuring Body Temperature Series Regularity Using Approximate Entropy and Sample Entropy (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00158563 - Mechanical and Tribological Properties of Carbon Layers (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/10:00157751 - Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin (2010)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00161577 - Mechanická zkouška odolnosti proti otěru ROD - kombinace PEEK a TiAl6V4 s DLC na mezivrstvě Cr (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00161338 - Mechanické zkoušky nitrokostních dentálních implantátů (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00158794 - Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/09:00161907 - Mechanism of Lubrication in Articular Cartilage (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00158967 - Mechanismus pro testování biotribologických vlastností kolenní náhrady závěsného typu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158589 - Meranie impedancie biologických objektov (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21240/09:00159939 - Meta-optimization survey and possible applications of Inductive Approach in this field (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21240/09:00159935 - Methods of true data mining model selection - with experimental results (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00159175 - Metodika testování životnosti náhrady obratlového těla (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158064 - Microwave Drying Machine for Textile Materials (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00154736 - Microwave Medical Imaging and Diagnostics (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165455 - Mikroprocesorová deska pro přenos senzorových dat GSM/GPRS sítí (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160969 - Mobile Devices for Medical e-Services (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159275 - Model Based Methods for Quantification of Autonomous Neural System Interaction with a Cardiovascular System (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/09:00162857 - Model Fitting using RANSAC for Surgical Tool Localization in 3D Ultrasound Images (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159816 - Model of Cardiovascular Control During Valsalva Maneuver (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00165144 - Model of the Respiratory System with Gas Exchange Simulation (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/09:00163971 - Model reprezentace prostorových vztahů (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157996 - Modely respiračního systému, jejich návrh a omezení z hlediska využití (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157795 - Motion Capture of Patients with Neurological Disorders by HD Digital Cameras (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00158074 - MR/CT marker (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00164431 - MRI Diaphragm Analyser (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00155419 - Multifunctional wear and corrosion resistant decorative nanostructured carbon-base coatings (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159174 - Multimedia Support in the Field of Interdisciplinary Education (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159091 - Multimediální podpora ve výuce elektroencefalografie (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163352 - Multimediální slabikář (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00165947 - Multimediální slabikář (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157138 - Multiple Layer Scanning in Magnetopneumography (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00154515 - Multivariate Analysis of Full-Term Neonatal Polysomnographic Data (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161475 - Náhrada obratlového těla (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/09:00158374 - Nanoelectromechanics of Yeast Cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00159173 - Nanoindentation of Osteoporotic Rat Bones (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00160439 - Nanokompozitní Ag - HA biokompatibilní vrstvy (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00153800 - Návrh aritmetických operátorů na FPGA (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00162701 - Návrh frameworku pro zpracování signálů v reálném čase v prostředí .NET (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159310 - NEAT in HyperNEAT Substituted with Genetic Programming (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00159014 - The Necessity of Physiological Muscle Parameters for Computing the Muscle Forces: Application to Lower Extremity Loading During Pedalling (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160303 - The Neural Corellates of the Processing of Allocentric and Egocentric Spatial Reference Frames (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00159775 - The Neural Correlates of Spatial Reference Frames Processing (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00158314 - Neuronal Jitter: Can We Measure the Spike Timing Dispersion Differently? (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159999 - New Micromechanical Free Standing Hot Plates with HEMT Heater (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21240/09:00163368 - New Robust Method of Atrial Electrograms Classification to Identify Complex Fractionated Atrial Electrograms (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157844 - Noise Reduction in Car Speech (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158648 - Non-Contact Method for Measurement of Head Posture by Two Cameras and Calibration Means (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160031 - Nová koncepce předmětu Databázové systémy v medicíně a ve zdravotnictví (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160964 - Opinion Formation Models and Optimization (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:03153945 - Optimizing Parameters of Filtering and Feature Extraction Methods Applied to Biological Signal Processing (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/09:03151450 - Optimizing Society - the Social Impact Theory based Optimizer (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157733 - Oslabení okluzí v promluvách pacientů s Parkinsonovou chorobou (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00162811 - Parametry zkoumající pravidelnost energie a znělosti řečového signálu neplynulých promluv (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00158986 - Particulate Composites Based on Nano HA/TCP Particles For Bone Graft Replacements (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157322 - Planar Applicators for Hypertermia Treatments (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157959 - Planar Applicators for Local Hyperthermia (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161477 - PLIF meziobratlový implantát (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00165142 - Poddajnost a rezistance v rigidních modelech respirační soustavy (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00159813 - Polypyrrole Thin Films for Gas Sensors Prepared by Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation Technology: Effect of Deposition Parameters on Material Properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00158983 - Porous Composite Materials with Polyamide Reinforcement and Siloxane Matrix with Nano-Hydroxyapatite as Biomaterials (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158646 - Position of the head measured by digital photograph analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00155145 - Předpověď průběhu nemoci (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159260 - Principy, vlastnosti a použití elektrické impedanční tomografie (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161048 - Přípravek pro kalibraci systémů DIC (Digital Image Correlation) (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00159805 - Přípravek pro měření ultrazvukovými sondami (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00159159 - Přípravek pro testování mechanických vlastností UHMWPE určeného pro výrobu implantátů dle ASTM F2183-02, Small punch testing (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21460/09:00165499 - ProBio8 - systém pro měření, vyhodnocování a vizualizaci biologických signálů v RT (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158532 - PROCARDIO 8 - THE 8TH GENERATION OF THE HIGH RESOLUTION ECG MAPPING SYSTEM (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157641 - Program 3D-DOCTOR pro vytvoření modelů reálné biologické tkáně a jejich použití pro numerické výpočty v hypertermii (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00153073 - Program pro registraci 3D MRI snimků (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21460/09:00158649 - Program pro vyhodnocení polohy hlavy pomocí dvou fotoaparátů s možností kalibrace (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00164427 - Properties of tin/plasma polymer nanocomposites (2009)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02143536 - Průřezové charakteristiky (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:12154577 - Pulsed Laser Deposition: Passive and Active Waveguides (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00162842 - Pulsní oximetr (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00158431 - Quantitative analysis of the relative local speech rate (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157597 - Recording and recognition of movement related EEG signal (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00161901 - Regulation of Strains/Stresses in Femoral Walls by Application of Hip Replacement with Collagen Encapsule (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/09:00161733 - Regulation of Strains/Stresses in Femoral Walls by Application of Hip Replacement with Collagen Encapsule (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00163956 - Regulovaný zdroj napětí nastavitelný s přesností na 1mV (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00162865 - Relation between Structural Changes in B-mode Ultrasound Images of Thyroid Parenchyma and the Presence of Thyroid Antibodies in Blood Sample (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157727 - Rerence noise method of removing powerline noise from recorded signals (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163135 - Respiratory Motion Estimation from Cone-Beam Projections Using a Prior Model (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158469 - Retrieval of New Characteristic Features for Description of Cartilage Tissue Properties Using Blunt Impact Testing Approach (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00166457 - RFID 125kHz vývojový modul (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160197 - Rhythm evaluation in early untreated Parkinson's disease (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00163441 - Robust Classification of Endocardial Electrograms Fractionation in Human using Nearest Mean Classifier (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00161654 - Role of phospholipid asymmetry in stability of inverted hexagonal mesoscopic phases (2009)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21230/09:00157297 - Rozhraní mozek-stroj s automatickou identifikací uživatele (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159313 - Schola Ludus in Modern Garment: Use of Web Multimedia Simulation in Biomedical Teaching (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160972 - Security and Data Protection in Distributed Healthcare Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00156557 - Selected Biosensors for Neurotoxicity Testing (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00159105 - Selected properties of a-C:H PACVD coatings (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:02154440 - Sestava DENTAL (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00157251 - Sestava přípravků pro statické a dynamické testování předloketní berle. (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00156424 - Sestava ROD II (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158870 - Simple Wireless A/D Converter for Isolated Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159768 - SIMULACE ŘEČOVÉ STRATEGIE ACE A ACEV V REÁLNÉM ČASE (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/09:00158327 - Simulace v neurovědách, příklad modelu prostorového slyšení (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157997 - Simulation of the Different Respiratory Mechanics Effect upon the Efficiency of Artificial Lung Ventilation Using Mathematical Model of the Respiratory System (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165335 - Široce přeladitelný stabilní vf. LC oscilátor (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00154586 - Slot-Line Applicator for Microwave Hyperthermia (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21460/09:00147998 - Software pro podporu rehabilitace poruch stability pomocí biologické zpětné vazby (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:00161395 - Software pro výpočet síly a jejího směru působení z měření provedeného pomocí tenzometrické měrné korunky (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:00161405 - Software pro zobrazení dat z skenovacího akustického mikroskopu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158726 - Solving the Multiple Sequence Alignment Problem Using Prototype Optimization with Evolved Improvement Steps (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00156838 - Solving the Sorting Network Problem Using Iterative Optimization with Evolved Hypermutations (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00158319 - Sound Encoding in Auditory Pathway, Implications for Cochlear Implants (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157531 - Speech and voice disorders in early untreated Parkinson's disease (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158093 - ssMRP state detection for brain computer interfacing using hidden Markov models (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00161277 - Stabilita rigidních implantátů s periferní elastickou vrstvou (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/09:00161272 - Stability of Rigid Implants with Peripheral Elastic Layer (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00192636 - Stabilizace bederní páteře (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00158991 - Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/09:00159199 - Stanovení materiálových vlastností parametrů Hybridního modelu UHMWPE (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00169240 - Stanovení metodiky testování předloketní berle (2009)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/09:00158682 - Strip Microwave Applicator for Local Thermotherapy (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/09:00166717 - Structure and mechanical properties of biocompatible ZrN film on various substrates (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00156836 - Structure Aware Two Point Crossover for Grammatical Evolution (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157995 - Studium interakce mezi mechanickými parametry respiračního systému a intrapulmonálními poměry na simulátoru plic (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00157169 - Superhydrophobic surface structures in thermoplastic polymers by interference lithography and thermal imprinting (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165349 - Superlineární adaptivní (AGC) zesilovač pro zpracování senzorových signálů (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21460/09:00148000 - SW moduly pro analýzu specificky zadaných pohybů v 3D prostoru pro rehabilitaci pacientů po mozkové příhodě (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157847 - Systém pro presentaci biomedicínských modelů (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:03153976 - Systém pro presentaci modelů (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21460/09:00157259 - Systém pro rehabilitaci závrativých stavů (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157202 - Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment: The Case of Prosody Synthesis (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200192 - Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment: The Case of Prosody Synthesis (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00159826 - Technické možnosti podání heIioxu pacientů v respirační tísni - hodnocení průtočných odporů vybraných komponent ventilačních okruhů (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00163951 - Temperační komora pro charakterizaci součástek (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157831 - Tenké hydroxyapatitové vrstvy dopované stříbrem připravené pulsní laserovou depozicí (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161362 - Tenzometrická zubní měrná korunka pro měřeni velikosti a směru žvýkacích sil in vivo a v reálném čase (2009)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/09:00158530 - Termostatovaná cela, zejména pro malé savce (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21240/09:00159932 - Testing of Inductive Preprocessing Algorithm (2009)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21230/09:00159989 - Third STIMESI Workshop on MEMS and Microsystems Research and Teaching (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00163738 - Tissue Morphology and Cell Impedance Based Biosensors for Toxicity Testing (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161473 - TLIF meziobratlový implantát (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00161467 - TLIF meziobratlový implantát paralelní (2009)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/09:00164436 - Tool Localization in 3D Ultrasound Images (Demonstration Application) (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157644 - Toolkit for EASYS2 EEG data format processing in Matlab, EEGLAB and sLoreta environment (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00158018 - Totalni nahrada meziobratloveho disku - modifikace III (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00158299 - Treatment Prognosis (2009)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/09:00159990 - Tronics MEMS SOI H.A.R.M Process (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00157369 - Two Image Preprocessing Methods for Confocal Laser Scanning Microscopy (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165456 - Univerzální mikroprocesorová deska pro časovaný sběr senzorových dat, jejich záznam a distribuci (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00158966 - Upínací přípravky pro testování opotřebení kolenní náhrady závěsného typu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159184 - Useful Matlab tool for radio frequency designer (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00157656 - Vibrations of Electrically Polar Structures in Biosystems Give Rise to Electromagnetic Field: Theories and Experiments (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/09:00161904 - Viskoelastické vlastnosti periferní vrstvy artikulární chrupavky - principy lubrikace artikulárního povrchu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159342 - Visualization Methods Used for Evaluation of Neonatal Polysomnographic Data (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159342 - Visualization Methods Used for Evaluation of Neonatal Polysomnographic Data (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159198 - Vizualizace oscilometrických dat v Matlabu (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00153773 - Volume Reconstruction of Large Tissue Specimens from Serial Physical Sections Using Confocal Microscopy and Correction of Cutting Deformations by Elastic Registration (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00156738 - Volume Reconstruction Using Confocal Microscopy Images and Correction of Deformations by Elastic Registration (2009)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21230/09:03151022 - Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při zpracování signálů (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00160815 - Vymezovací vložka - modul kortikalni kost (2009)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/09:00161233 - Výpočetní analýza namáhání totální náhrady zápěstního kloubu Medin (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/09:00165348 - Vysoce lineární předzesilovač pro měření zkreslení regulovaného výstupního signálu zesilovače AGC (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159148 - Výuka lékařské elektroniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158539 - Výuka předmětu Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví v magisterské etapě oboru Zdravotnická technika na 1.LF UK (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00160028 - Výukový modul vizualizacnej sady nástrojov VTK (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00159257 - Využití nelineárního modelu k monitorování mechanických parametrů respirační soustavy a alveolárního tlaku v reálném čase při řízené mechanické ventilaci (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00155618 - Využití termovize u pacientů s revmatoidní artritidou (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00157599 - Využití, vývoj a automatizace nejen průmyslových nástrojů pro biomedicínské výukové simulátory (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00159832 - Význam dechového objemu a jeho monitorování při vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/09:00158660 - Wards Clustering Method for Distinction Between Neonatal Sleep Stages (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00158065 - Water Bolus Influence on Temperature Distribution of Applicator for Small Melanoma Tumors (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/09:00158706 - Working Fluid Quantity Effect on Magnetic Field Control of Heat Pipes (2009)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/09:00156713 - Zařízení pro detekci pohybu bránice (2009)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21460/09:00158525 - Zařízení pro monitorování psychofyziologického stavu člověka (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21460/09:00158650 - Zařízení pro pupilometrii (HW+SW) (2009)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/09:00159015 - Zatěžovaci stroj A1-mikro (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/09:00155765 - Zhodnocení efektu helioxu na dechovou práci spontánně dýchajícího pacienta u polouzavřeného ventilačního okruhu (2009)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/09:00169112 - Zobrazení vokálního traktu pomocí MRI (2009)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21460/09:00157121 - Způsob detekce a signalizace únavy řidiče během řízení vozidla a zařízení k provádění tohoto způsobu (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/09:00159489 - Zvýrazňování řeči v osobním automobilu (2009)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21220/09:00161582 - 10th Workshop on Applied Mechanics (2009)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145878 - A Classification Method of Children with Developmental Dysphasia Based on Disorder Speech Analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02142365 - A composite based on glass fibers and siloxane matrix as bone replacement (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03146827 - A New Approach to Automated Assessment of Fractionation of Endocardial Electrograms During Atrial Fibrillation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145894 - ACE Strategy Using Virtual Electrodes (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03149007 - ACE Strategy with Virtual Channels (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145751 - Advanced Monitoring System for Conventional and High-Frequency Ventilation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12144541 - Advances in Keeping the Spontaneous Breathing during High-Frequency Artificial Lung Ventilation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148709 - Akustická analýza intenzity a rychlosti řeči u Parkinsonovy nemoci (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148759 - Akustická analýza základního hlasivkového tónu a rychlosti (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03142338 - Algorithm for Distance-Based Visualization of Data in Computational Intelligence (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145747 - Allowing Spontaneous Breathing During High-Frequency Oscillatory Ventilation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147670 - Analysis and measurement of capacitive coupling in integrated circuits (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00152275 - Analysis of forces acting during hard and soft bolus processing (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145662 - Analysis of Human Brain NMR Spectra in Vivo Using Artificial Neural Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02152855 - Analysis of Influence Location of Intervertebral Implant on the Lower Cervical Spine Loading and Stability (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00148567 - The Analysis of the Influence of Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145660 - Analysis of Vestibular-Ocular Reflex by Evolutionary Framework (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03150975 - Analýza formantů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00149559 - Analýza relativní rychlosti řeči (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03148761 - Analýza rychlosti řeči a intenzity u Parkinsonovy nemoci (2008)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21460/08:00154364 - Anatómia psa: Atlas s praktickým využitím: choroby - výživa - správanie (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146411 - Ant Colony Cooperative Strategy in Electrocardiogram and Electroencephalogram Data Clustering (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03139643 - Ant Colony Inspired Metaheuristics in Biological Signal Processing: Hybrid Ant Colony and Evolutionary approach (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145814 - Ant Colony Optimization with Castes (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00147052 - Ant Colony Optimization with Parallel Subsolutions Heuristic (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154379 - Applications of Medical Thermography to the Musculoskeletal System of the Human Body (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02155418 - ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151593 - Assistive Technologies: New Challenges for Education (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145839 - Automatic Method for Data Preprocessing for the GAME Inductive Modelling Method (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145522 - Automatic Search of Individual Signal Complexes in Complex Fractionated Atrial Electrograms Us (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00145875 - Basic Data Reduction Techniques and Their Influence on GAME Modeling Method (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00149219 - BCI založený na manifestaci pohybové aktivity v EEG (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145893 - Behaviour of FeRaNGA method for Feature Ranking during learning process using Inductive Modelling (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02148565 - Bendanle vs. Angulated Dental Implants: Consideration of Elastic and Plastic Material Properties Based On Experimental Implant Material Data and FEA (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03144653 - Better diabetes compensation in OLDES project (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02149172 - Binary directions (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12150475 - Biocompatible layers fabricated using KrF laser (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149413 - Biological Signals (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:00154398 - Biomechanické pomery v chrbtici při práci s ťažkými bremenami (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12144309 - Biomechanics of Leg Deformity Treatment (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151594 - Biomedical Engineering Education: New Curricula, New Experience (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:00150638 - Bioreactor for tissue cartilage engineering (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148091 - Biosenzory pro testování neurotoxicity (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:03151851 - Biosignály jako součást vzdělávání v biomedicínských oborech (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02146542 - Biosimulator Control System for Testing of Knee Joint Replacements (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12144428 - Body Surface Potential Mapping for Noninvasive Ischemia Detection (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12142222 - Brace with Force Effect (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03142696 - Broadband Measurement of Complex Permittivity Using Reflection Method and Coaxial Probes (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150634 - Can Mathematical Models be Used to Predict Hip Joint Peak Contact Stress in the Clinical Studies? (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149412 - Change Detection with Applications to Speech (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12146568 - Child Leg Deformity Treatment (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00145377 - Classification Algorithms Comparison for EEG Movement Recognition (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151553 - Classification Of Intrapartum Foetal Data (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145733 - Color Calibration of Digital Images for Improvement of Movement Analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02146299 - Comparison of an inhomogeneous orthotropic and isotropic material models used for FE analyses (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154386 - Comparison of Different Evaluation Chambers for Analysis of Rabbit Spermatozoamotility Parameters Using CASA System (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03144957 - Comparison of Statistical and Non-statistical Classifiers for Thumb Motion Clasification (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148563 - Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Hip Joint Replacements (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12145530 - Compensation and Evaluation of Errors of 3D Reconstructions from Confocal Microscopic Images (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12142218 - Compensation of the Light Attenuation with Depth of Images Captured by a Confocal Microscope Using a MRF Deformation Model and Graph Cuts (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147568 - Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by hydroxapatite nanoparticles (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00147964 - Computer insight into the molecular level of heart failure. What is the role of NCX? (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12153901 - Condition of Child Leg Deformity Orthotic Treatment (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02147070 - Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147220 - Constitutive modeling of arterial wall based on fiber extensibility (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03141950 - Constraint-based knowledge discovery from SAGE data (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12149116 - Contactless Head Posture Measurement (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145710 - Contact-less Measurement of Head Posture for Objectification and Quantification of CNS Disorders (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00147069 - Continual Evolution Algorithm and its Application to the Artificial Neural Networks Adaptation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12153915 - Correlation Integral Decomposition for Classification (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12150050 - Curriculum of Bachelor Studies - Biomedical Technician at the Czech Technical University (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150640 - Deformation energy of inverted hexagonal phase in biomembranes (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:00156570 - Design and evaluation of a semi-closed circuit for noninvasive ventilation with heliox (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:00145884 - Design of the Mathematical Model of the Respiratory System Using Electro-Acoustic Analogy (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03150737 - Design of the state machine for A/D converter (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150636 - Deviation from sphericity in HII phase (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12149352 - Digital Wireless Craniocorpography with Sidelong Scanning by TV Fisheye Camera (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12148101 - DLC Coating of Textile Blood Vessels using PLD (2008)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21110/08:00147183 - Dominant Stress Changes Regulate the Osteoporotic Bone Density (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154533 - Early Reduction in Prefrontal Theta QEEG Cordance Value Predicts Response to Venlafaxine Treatment in Patients with Resistant Depressive Disorder (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145833 - ECG Signal Classification using GAME Neural Network and its comparison to other classifiers (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147333 - Effect of Composite Ceramic Paste Velocity Profile on Extrudate Microstructure (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02147579 - Effect of nano/micro particles of calcium phosphates on the mechanical properties of composites based on polysiloxane matrix reinforced by polyamide (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145832 - Efficient Implementation of the THSOM Neural Network (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03144634 - Electrocardiogram Signal Processing using Ant Colony Approach and Dynamic Time Warping Distance Measure (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12155527 - Electrocardiographic Diagnosis of Left Ventricular Hypertrophy on the Basis of Dipole Electrocardiotopography Method (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:00145350 - Electrode Position Scalling in Realistic Laplacian Computation (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12144551 - Elektrická impedanční tomografie a její využití v respirační péči (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154380 - Embedded Tensile Strenght Test Machine FM1000 - an Upgrade of Measurement and Control (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148270 - EMC přístrojů pro magnetoterapii (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12142220 - Error Assessment of Volume Reconstruction of Biological Specimens from Confocal Microscopy Images (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02149028 - Evaluation of Dominate Directions in Binary Pixel Maps (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151551 - Evaluation of Feature Subsets for Classification of Cardiotocographic Recordings (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03139638 - Evaluation of Novel Algorithm for Search of Signal Complexes to Describe Complex Fractionated Atrial Electrogram (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145712 - Evaluation of Periodic Hand Motion in Parkinson´s Disease (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02148570 - The Evaluation of the Influence of Head Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142570 - Experiences with Superficial Hyperthermia in the Treatment of Patients with Head and Neck Cancers (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148716 - Experimental Detection of Chewing Force (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148569 - Experimental Evaluation of the Influence of Implant Head Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148809 - Experimental Measurements and Numerical Simulations of the Mechanical Loading Influence on the Hip Joint Osteoarthritis (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:00148419 - Experimentální rychlosti pulzní vlny (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142527 - Exposure System for Verification of Effects of Electromagnetic Field (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03150831 - Fairing of Discrete Surfaces with Boundary That Preserves Size and Qualitative Shape (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03150832 - Fast no ground truth image registration accuracy evaluation: Comparison of bootstrap and Hessian approaches (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142607 - Feasibility Study of Superficial Hyperthermia Treatment Planning Using COMSOL Multiphysics (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145492 - Feature Ranking Derived from Data Mining Process (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02142634 - FEMINA-1D software for CFD, RTD and structural analysis (biomechanics) (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147747 - Fiber Bragg Gratting Sensor Using for a Tendon Force (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02148069 - Finite Element Analysis of Lower Limb (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:02146780 - Fixační objímka francouzké berle (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00146880 - Fixační objímka francouzské berle (2008)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/08:02150024 - Fixační objímka francouzské berle (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:02146774 - Fixační systém plastiky předního zkříženého vazu (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12144303 - Force Prescribing Brace for Child Scoliosis Treatment (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149468 - Formant Analysis - The Appropriate Frequency of Formant Analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03147715 - GaAs based micromachined thermal converter for gas sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147064 - The GAME Algorithm Applied to Complex Fractionated Atrial Electrograms Data Set (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147718 - GaN and GaAs Micromechanical Thermal Converter for Gas Sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148149 - Geometric Model of Human Tongue (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02149154 - Geometric Model of Human Tongue During Phonation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00146975 - Grammatical Evolution for Development of Neural Networks with Real-valued Weights Using Cellular Encoding (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00146974 - Hardware Acceleration for Computational Intelligence - THSOM Neural Network on x86 hardware (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03143057 - High-Resolution Movement EEG Classification (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02150628 - Hip contact stress during normal and staircase walking: the influence of acetabular anteversion angle and lateral coverage of the acetabulum (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/08:03152112 - HLA Explorer I. (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:03151857 - Hodnocení novorozeneckých polysomnografických záznamů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02149555 - Homogenization via statistical mechanics (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01147187 - How to Regulate the Bending Rigidity of Femoral Diaphyses (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148635 - Human Body Motions Classifications (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02142040 - HUMASS-02.0 (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:00141873 - HUTEND-02.0 (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00145831 - Hybrid Evolution of Heterogeneous Neural Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153347 - Hybridní systémy v medicícně (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01147300 - Hyperelastic Deformations of Articular Hyaline Cartilage during the Extension and Flexion (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02152253 - Identification of the Changes in Extent of Loading the TM Joint on the Other Side Owing to the Implantation of Total Joint Replacement (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02147983 - Implementation of Contact Definitions Calculated by FEA to Describe the Healing Process of Basal Implants (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145519 - Improved Ant Colony Inspired Algorithms in Biomedical Data Processing (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12145726 - Improved Marker Detection for Hand Movement Analysis in Parkinson's Disease (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146334 - Independent Component Analysis of Movement-Related EEG and Classification of Selected Components (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147316 - Inductance Powering for Electronic Systems (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/08:03150819 - Inflection Point Preserving Fairing of Discrete Surfaces with Boundary (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12148471 - Influence of crystallinity on bio-physical properties of hydroxapatite films (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02134202 - Influence of dynamic loading on the Wear of Knee Prosthesis (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146483 - Informační technologie pro hledání dárců krvetvorných buněk (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03151882 - The Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia: an Extension of a Mirror-design Follow-up (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01147174 - Interaction Between the Implanted Stem and Wall of Femoral Diaphyses (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146457 - ITAREPS Improves Life Quality of Schizophrenic Patients (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03144286 - ITAREPS: Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia (2008)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21230/08:03147461 - Kapacitní snímač výšky hladiny kapalin (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:00148072 - Knee Joint Edoprosthesis - Verification of Contact Pressures by Pressure Sensitive Films (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02149039 - Kontinuální vlnková transformace ve zpracování zrakových evokovaných potenciálů (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:02148452 - Laserový nůž s variabilním úhlem vyzařování (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00147046 - Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02147355 - Limiting fiber extensibility model for arterial wall (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00159124 - Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00149415 - Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02148665 - The Limits of renewable energy sources in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154378 - Load Speed Affects the Values of Skin Wound Strength Measured by a Newly Developed Highly Sensitive Testing Device (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145665 - Long Short-Term Memory for Apnea Detection based on Heart Rate Variability (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154527 - LORETA Functional Imaging in Antipsychotic-Naive and Olanzapine-, Clozapine- and Risperidone-Treated Patients with Schizophrenia (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/08:03148282 - Magnetoterapeutické zařízení využívající pulzní magnetické pole a mající charakter náhodného signálu (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147883 - Mandible and Temporomandibular Disc Movements on Physiological Subjects with Use of MRI (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:00160432 - Manipulátor pro iontovou implantaci do jemnozrnných substrátů (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:00160429 - Manipulátor pro iontovou implantaci do substrátů ve vertikální poloze (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150627 - Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142524 - Measurement of Dielectric Properties of Moisture Textile (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00148967 - Measurement of Masticatory Force (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02147965 - Mechanical behavior of polymer-matrix biocomposites modified by nano/micro additives (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147558 - Mechanical behaviour of aramid fibers/polysiloxane matrix composites modified by bioactive nano/micro particles (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02154437 - Mechanical Properties of Zirconia Ceramics with Roughened Surface (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00152205 - Mechanické vlastnosti tkáně rohovky a modelování laserové termokeratoplastiky (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147759 - Medical Diagnostics Using Reflection Method and Waveguide Probes - Feasibility Study (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:00201979 - Medical imaging and diagnostics based on microwaves (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:00150062 - Měření polohy očí a hlavy v neurologii (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/08:03151179 - Meřící systém pro analýzu elektromagnetických vazeb ve vnitřních strukturach integrovaných obvodů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148067 - Methodology of the pulse wave velocity measurement (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149297 - Metody pro analýzu spontánní aktivity mozku (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:03151849 - Metody zpracování dlouhodobých EEG záznamů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12146538 - Metrologie zdravotnických prostředků (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00147081 - Microwave Medical Imaging and Diagnostics (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/08:03153355 - Mikrovlnná sušárna plošných textilií 17 kW (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/08:03153399 - Mikrovlnný reaktor pro ohřev kyselin 6 kW (2008)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21110/08:00147182 - Minimalizace štítového účinku rigidních implantátů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151592 - Mobile Devices for e-Services in Home Care (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21460/08:03144234 - Mobilní systém pro snímání koncentrovaných biologických dat v zátěži (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145750 - The Model of the Respiratory System as an Educational Device for Simulation of the Ventilatory Parameters Effect Upon the Intrapulmonary Conditions (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12145879 - Model prostorového slyšení (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03141737 - Model-Driven Development of Intelligent Mass Customization Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145749 - Modelling of the Gas Flow in the Airways: Use of Heliox During Spontaneous Breathing (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02148804 - Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:03151855 - Modelování spánkových stavů v EEG u nejmenších dětí (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12148097 - Modelování vlivu zastoupení helia v inspirační směsi na vlastnosti proudění směsi (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02148811 - Modely rozložení dob prodlení při nestacionárním průtoku (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03141923 - Multiobjective Prototype Optimization with Evolved Improvement Steps (2008)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21220/08:02143807 - Náhrada meziobratlového disku (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150684 - Nanoindentation - the Tool For Material Identification of Biological Tissues (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151590 - Nature Inspired Concepts in Long-Term Electrocardiogram Clustering (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151586 - Nature Inspired Concepts in the Electrocardiogram Interpretation Process (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151584 - Nature Inspired Methods in the Radial Basis Function Network Learning Process (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03143877 - Návrh obvodů na programovatelných hradlových polích (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:00148640 - Návrh specifických struktur na programovatelných hradlových polích (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142609 - New Methods for Treatment of Atherosclerosis (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02147678 - The New Solution of Clamping Problem in Tendon Strain Estimation Without Using of an Extensometer (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147311 - NMOS and PMOS Translinear Multiplying Cell for Current-Mode Signal Processing (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145725 - Non-Contact and Non-Invasive Method for Measurement of Head Posture in Neurology (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02149994 - Numerical simulation of the laser thermokeratoplasty (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149414 - Objective and Subjective Evaulation of Dysfluent Speech (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145666 - OLDES: new solution for long-term diabetes compensation management (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02149501 - OPC klient v Excelu pro Simotion P350 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00843989:_____/08:00100025 - Optimalizace ozařovací částí hypertermické soupravy pro léčbu nádorových onemocnění (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145837 - Optimizing Models Using Continuous Ant Algorithms (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147065 - Parallel computing of GAME models (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03150795 - Parallel Integral Projection Transform for Straight Electrode Localization in 3-D Ultrasound Images (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12149115 - Parametric Representation of Hand Movement in Parkinson's Disease (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145659 - Particle Swarm Optimization of Hidden Markov Models: a comparative study (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150635 - Patient specific model of spine loading (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149465 - Performance Study of Bivariate Granger Causality (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01147186 - Periferní elastická/poroelastická vrstva rigidního implantátu (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142641 - Planar Spiral Appliator for Local Microwave Thermotherapy (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:00147181 - Polymer Replacement of Articular Cartilage - Numerical Analyses (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01148837 - Polymer Replacements of Subchondral Bone and Articular Cartilage (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148750 - Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci - analýza výskytu a charakteru příznaků (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145746 - Possibilities of Intracranial Monitoring of Local Physiological Parameters (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154381 - Possibilities of Total Hip Endoprosthesis Wearing Examination (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/08:03152926 - PostPrioMed Commander (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03144652 - Postural Function Analysis using Propriomed (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:00150111 - Použití jazyka VHDL pro návrh číslicových obvodů (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03143825 - The Precision of Gastric Motility and Volume Sensing by Implanted Magnetic Sensors (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03150837 - Přesnost počítačem asistované CT diagnostiky plicních uzlů ve srovnání s klasickými postupy hodnocení (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145842 - Preventing Premature Convergence in a Simple EDA via Global Step Size Setting (2008)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/08:02148211 - Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03139673 - Programovatelná hradlová pole (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148139 - Propagation of a flow pulse in an elastic tube (2008)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21220/08:02146469 - Pružný člen kloubního pouzdra simulátoru kloubních náhrad (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154529 - QEEG Changes During Switch from Depression to Hypomania/mania: A Case Report (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154399 - Quality of Rabbit Transgenetic Embryos (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12149119 - Real-Time BSPM Processing System (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147286 - Řečová strategie ACE s virtuálními elektrodami pro kochleární implantáty (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03150828 - Regional Image Similarity Criteria Based on the Kozachenko-Leonenko Entropy Estimator (2008)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/08:00154406 - Rehabilitacja pacjentów z paraplegia i tetraplegia (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00147031 - Rekurentní umělé neuronové sítě s heterogenními jednotkami v systému Wolfram Mathematica (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21110/08:01147175 - Replacement of Hyaline Cartilage in Big Joints - Verifications "in Vivo" (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00156703 - Reprezentace významu pomocí multimodálních reprezentací (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03148087 - Review of Neurotoxicity Testing Methods Based on Image Processing (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02152679 - Rheological properties of myometrium: Experimental quantification and mathematical modeling (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02149503 - Role of Phospholipid Asymmetry in the Stability of Inverted Hexagonal Mesoscopic Phases (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02141397 - Scanner - Zpravování záznamu laserového scaneru na 3D data (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12154377 - Scoliosis Diagnostic: the New Application for X-ray Image Analysis (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12142224 - Scoliosis Treatment with Force Prescribed Brace (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146513 - Search for Unrelated Bone Marrow Donors (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00146593 - Security and Reliability Considerations for Distributed Healthcare Systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00151843 - Security Recommendations for Implementation in Distributed Healthcare Systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145697 - Selection and Classification of EEG Movement-Related Independent Components (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03136549 - Sequential Data Mining: A Comparative Case Study in Development of Atherosclerosis Risk Factors (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/08:03144808 - Šestikanálový gradiometrický systém pro magnetopneumografii (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02149551 - Shape prediction via homogenized lipid membrane model (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:02150625 - Shear stress in epiphyseal growth plate is a risk factor for slipped capital femoral epiphysis (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02148415 - Simulace pulzního proudění elastickou trubicí z Hookova materiálu (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02146540 - Simulation of Knee Joint Dynamics and Kinematics Under Realistic Conditions (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02147366 - Simulation of knee joint dynamics and kinematics under realistic conditions - part II. (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142631 - Slotted Applicator for Microwave Local Hyperthermia (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03146409 - Social Impact and Optimization (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146412 - Social Impact based Approach to Feature Subset Selection (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12144559 - Současné možnosti technického zajištění a monitorování vysokofrekvenční umělé plicní ventilace (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12149342 - Specialized glasses - projection displays for neurology investigation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149348 - Speech Analysis Using Operator Maps (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149531 - Speech fundamental frequency and velocity analysis in Parkinsons disease (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148354 - Stability of Velocity Fields (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01147188 - Stavy stlačitelnosti a nestlačitelnosti artikulární chrupavky během jejího fyziologického zatěžování (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148096 - Strain energy function for arterial walls based on limiting fiber extensibility (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02150626 - Struktura a mechanické vlastnosti biokompatabilní vrstvy ZrN na různých typech podložky (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12147116 - Systém CDCSIS for Discrete Continuous Simulation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12146530 - System for Interactive EEG Analysis (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21460/08:03144229 - Systém pro vyhodnocování a vizualizaci parametrů při zátěžovém měření (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00150923 - System to Study the Effects of Microwave Hyperthermia on In-vivo Melanoma Model (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12148100 - Technical Support of Intracranial Single Unit Activity Measurement (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/08:02149996 - Temperature Data Acquisition Software (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:02149995 - Temperature sensor for monitoring of tensile test specimens (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00145486 - Temporal Hebbian Self-Organizing Map for Sequences (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/08:03144354 - Temporomandibular disk segmentation using fast level set method (2008)
Výsledek druhu FRIV/68407700:21230/08:03148261 - Tepelná trubice řízená statickým magnetickým polem (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03147682 - Theory of Evanescent Mode Applicators (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12149358 - Thermoelectrical Stimulator for Patients´Quantitative Sensory Testing (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12148102 - Thin SiCx Layers Prepared by Hybrid Laser-Magnetron Deposition (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149967 - Three-dimensional segmentation of bones from CT and MRI using fast level sets (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03149556 - Tools development for physiological educational simulators (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01148996 - Treatment of Osteochondral Defects by Polymer Mini-replacement (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/08:01147299 - Treatment of Small Subchondral Defects by the Hybrid Polymer Replacements (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145767 - Tree-based Indirect Encodings for Evolutionary Development of Neural Networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:03151848 - Trendy ve zpracování EEG (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03150743 - Tutorial of the control logic design for analogue integrated circuits designers (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12148202 - The Use of Confocal and Two Photon Excitation Microscopy to Study Testate Amoebae (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145520 - The Use of Derivative Dynamic Time Warping in Ant Colony Inspired Clustering (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/08:00135853 - The Use of Finite Element Analysis to Model Bone-Implant Contact with Basal Implants (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12148099 - Use of Heliox during Spontaneous Ventilation: Model Study (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03146408 - Using Bio-Pathways in Relational Learning (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03145523 - Using PSO Algorithm to Optimize Parameters of Time-Domain Method for Complex Fractionated Atrial Electrograms Evaluation (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:03151547 - Vliv prostorových referenčních rámců na EEG aktivitu (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00146297 - Vliv změny mechanického zatížení na kyčelní kloub během chůze (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:03151861 - Vybrané příklady vizualizace EEG dat a procesu jejich analýzy (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/08:04153352 - Vyhodnocení polymerního gelového dozimetru prostřednictvím rentgenového CT (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/08:03148298 - Výpočet a experimentální ověření vzduchových ventilů řady EV-05 (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/08:00150739 - Výpočtová MKP analýza meziobratlových implantátů (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/08:02148059 - Vyšetřování elastických vlastnosti kompozitu akustickými metodami (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/08:12144558 - Vysokofrekvenční oscilační ventilace v léčbě respirační nedostatečnosti dospělých, zvláště potom ARDS (2008)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/08:12154403 - Využití autologního buněčného implantátu v léčbě pohybového aparátu (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/08:00142522 - Waveguide Probes for Complex Permittivity Measurement (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/08:03153081 - XGENE.ORG: Cross-GENomE Cross-ORGanism expression data analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/08:03151031 - Záření - škodí nebo prospívá ? (2008)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:00160433 - Zařízení pro měření hustoty iontového proudu v průřezu iontového svazku (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145734 - 3D Reconstruction of Images Captured by Confocal Microscopy from Large Biological Specimens with Rectification of Deformations by Elastic Registration (2008)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/08:12145057 - 3D Reconstruction of Large Tissue Specimens Using Confocal Microscopy Data and Correction of Deformations by Elastic Registration (2008)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21230/08:03152925 - 3D Slice Viewer (2008)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03128780 - A Brief Introduction to the Continual Evolution Algorithm (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03137364 - A Multi-Agent System for Information Retrieval (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12130777 - A Novel Diagnostic Tool for Rational Application of Artificial Lung (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:00130686 - A Novel Diagnostic Tool for Rational Application of Artificial Lung Ventilation in Adults (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/07:03130800 - ACE Strategy with Virtual Electrodes (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136951 - Acetabular Forces and Contact Stresses in Active Abduction Rehabilitation (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02136939 - Acetabular Loading in Active Abduction (2007)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/07:00151361 - A/D converter for RFID devices (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132514 - Advances in Monitoring of Artificial Lung Ventilation and its Application in Ventilatory Regimen Optimisation (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133042 - Age Prediction from Skeletal Indicators using Computational Intelligence Methods (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133128 - Alhorithm for DRM Signal Recognition in Time Domain and Hardware Realization (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02143808 - Analyses of the Temporomandibular Disc (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02134349 - Analysis of a contact stress distribution of a hip cup (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02134114 - The Analysis of the Influence of UHMWPE Modifications on the Wear Resistance (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135970 - Analýza namáhání svalově kosterního systému dolní končetiny během šlapání Na jízdním kole (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03135543 - Analýza řeči dětí s vývojovou dysfázií. (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12134927 - Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/07:00124857 - Aplikace pro automatické zpracování trajektorií nasnímaného prostorového pohybu dolní čelisti (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129971 - Application of Inductive Modeling to Sleep Stages Classification (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03137608 - Application of Neural Networks Inversion in Magnetopneumography (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135211 - Application of Simplified Ray Method for the Determination of the Cortical Bone Elastic Coefficients by the Ultrasonic Wave Inversion (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03132233 - Approximation of statistical distribution of magnitude squared coherence estimated with segment overlapping (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133219 - Aproximate String Matching by Combining Automaton Approach and Binary Neural Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02133474 - Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02131061 - Artificial Intervertebral Disc (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02131063 - Artificial Intervertebral Disc (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02133482 - Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133990 - Automated Classification Tree Evolution through Hybrid Metaheuristics (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03135528 - Automatic Segmentation of the Speech Signal by Artificial Neural Networks. (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03132850 - Balík SW nástrojů pro optorehabilitaci (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/07:04141061 - Bayesian Approach for Determination of Energy Response of Some Radiation Detectors to Neutrons (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12134938 - The Behavior of SiC Films Fabricated by Hybrid Laser-Magnetron Deposition after Immersion (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132874 - BioDat-Web-based System for Storing and Analyzing 1D Signals (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132872 - BioDat-Web-Based System for Storing and Analyzing 1D Signals (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135237 - Biomechanical Analysis of Bolus Processing (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12130720 - Biomechanics of Hand (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12129233 - Biomechanics of Power Grip of Hand (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/07:12128579 - Biomechatronic Systems in Artificial Lung Ventilation (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03134190 - Biomedical Engineering as Health Care Profession (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131944 - Biomedicínské inženýrství jako zdravotnický obor na ČVUT FEL Praha (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135557 - Bolus Processing Analysis as a Data Source for Finite Element Models (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132247 - Camera System for Movement Analysis in Parkinson's Disease (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12154534 - Can Prefrontal Theta Cordance Differentiate Between Depression Recovery and Dissimulation? (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03132435 - Causality detection based on information-theoretic approaches in time series analysis (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133891 - Characterisation of Biocompatible Thin Films by Optical Spectroscopy (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03130795 - Characterization of Ferromagnetic Powders for Magnetopneumography and Other Applications (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/07:00135846 - Chewing Force Acting on Natural Molar Tooth - in vivo measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136958 - Coalescence of phospholipid vesicles mediated by beta2GPI - experiment and modelling (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03135515 - Comparison Between Two Slot-line Applicators for Microwave Hyperthermia (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02129857 - Comparison of an inhomogeneous orthotropic and isotropic material models used for FE analyses (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132905 - Comparison of Inductive Modeling Method to Other Classification Methods for Holter ECG (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:00205705 - Comparison of isotropic and orthotropic material property assignments on femoral finite element models under two loading conditions (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02132417 - Comparison of surgical techniques influence on the lumbar spine stiffness (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132908 - Comparison of Two Time-Domain Methods to Identify Complex Fractionated Atrial Electrograms for Navigation During Catheter Ablation of Electrophysiological Substrate of Atrial Fibrillation (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132512 - Computer Aid Design of Brace for Scoliosis Treatment (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12131098 - Computer Aid to Child Scoliosis Treatment (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02137007 - Computer simulation of molecular level pathology in failing heart (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/07:03135494 - Constructions of quantum structures (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133039 - Continual Evolution Algorithm for Building of ANN-based Models (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03134420 - Cortical mapping by Laplace-Cauchy transmission using a boundary element method (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/07:00133688 - Current-mode DC Signal Processing (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132525 - Dataset Visualization Based on a Simulation of Intermolecular Forces (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136979 - Deformations of lipid membrane (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:00135523 - Demand-Flow Improves Maintenance of Spontaneous Breathing During HFOV in Pigs (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12131097 - Deposition of Organic Metalocomplexes for Sensor Applications by MAPLE (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03137146 - Design and Characterization of new GaAs Micromechanical Thermal Converter developed for Microwave Power Sensor (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03137126 - Design and Modeling of Micromechanical GaAs based Hot Plate for Gas Sensors (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/07:00137881 - Design of High NMR A/D Converter for RFID Devices (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03137879 - Design of High NMR A/D Converter for RFID Devices (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03135444 - Detection of Cortical Oscillations Induced by SCS Using Power Spectral Density (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133665 - Digitally Tunable Section for an Analog Current-Mode Predistortion (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03132442 - Directionality of Coupling from Bivariate Time Series: How to Avoid False Causalities and Missed Connections (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:00138364 - Disordered Speech Assesment Using Different Speech Parameterizations (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03130351 - Diversity visualization in evolutionary algorithms (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132714 - Diversity Visualization in Niching Evolutionary Algorithms Based on Simulation of Intermolecular Forces (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134793 - Does the Movement of the Temporomandibular Joint during Mouth Opening Differ among Physiological Subjects? (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136963 - Effect of abduction exercises on the spatial distribution of the acetabular load (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02135927 - The effect of chronic nicotine administration on bone mineral content and bone strength in normal and castrated male rats (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12132753 - Elastická registrace následných souborů optických řezů získaných rastrovacím laserovým konfokálním mikroskopem - modul uživatelského softwarové rozhraní Rapid3D (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132005 - Electrical Vibrations of Yeast Cell Membrane (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03129824 - Endobronchyální teploměr s PDA (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131105 - Estimation of Fitness Landscape Contours in EAs (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134787 - Evaluation of the Temporomandibular Joint Disc Movement during Mouth Opening on Young Volunteers (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/07:00131839 - The Evaluation of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134111 - Experimental Analysis of the Wear Resistance of Biomaterials (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134876 - Experimental and Numerical Analyses of the Temporomandibular Disc (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03132176 - Experimentální biotelemetrický systém se základními moduly (EKG, teplota, kožní odpor) pro podporu výzkumu v oblasti měření a rekonstrukce fyziologických dat (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12131862 - Experimentální měřič síly stisku prstů pro neurologické pacienty (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133803 - Experiments of MAPLE Thin Film Technology (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03131103 - Extending Temporal Ontology with Uncertain Historical Time (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02131060 - FE Analysis and Experimental Measurement of the Mechanical Loading Influence on the Onset and Development of Hip Joint Osteoarthritis (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02131062 - FE Analysis and Experimental Measurement of the Mechanical Loading Influence on the Onset and Development of Hip Joint Osteoarthritis (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135562 - FE Model of Right Leg in Stance with Implanted Total Knee Endoprosthesis (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135568 - FEM Model of the Total Knee Replacement - Stress Analysis (Part 4) (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132242 - Flexible Multichannel System for Bioelectrical Fields Analysis (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03138160 - Formant analysis - FORANA. (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132896 - FPGA Implementation of RBF Neural Network Using Special Arithmetic (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132802 - Genetic Selection and Cloning in GMDH MIA Method (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12135259 - Genetically Modified GMDH Method with Cloning (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134865 - Geometric Model of a Tongue During Phonation of the Vowel /A/ (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134866 - Geometric Model of Tongue During Phonation of Vowel /a/ (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135119 - Geometrie dutiny vokálního traktu pro výpočet akustických vlastností (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129010 - GL v projektu K4CARE (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03146945 - Guytons Diagram Brought to Life - from Graphic Chart to Simulation Model for Teaching Physiology (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132250 - Hand Motion Detection Using MATLAB Software Environment (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12130191 - Hardware and Software Support for EEG Biofeedback (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03134575 - High-Dimensional Entropy Estimation for Finite Accuracy Data: R-NN Entropy Estimator (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/07:03135605 - High-Resolution Movement EEG Classification (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136961 - Hip stress distribution may be a risk factor for avascular necrosis of femoral head (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02136980 - Hlavice totální náhrady kyčelního kloubu optimalizující rozložení kontaktního tlaku (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134780 - How to Develop a New Temporomandibular Joint Replacement - Instruction for Students (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129447 - Human Body Movements Classification (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02136720 - Human Osteoblast-Like MG 63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites Coated with Zirconium Nitride (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133122 - Hybrid Inductive Models: Topology of Model can Reveal much about Problem (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132666 - Hybridized Swarm Metaheuristics for Evolutionary Random Forest Generation (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02136944 - Hydroxyapatite Porous Coating and the Osteointegration of the Total Hip Replacement (2007)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/07:00151362 - IC operational amplifier with automatic compensation of a voltage offset (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03135611 - ICA Model Order Estimation Using Clustering Method (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02134875 - Imcontour5 (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03135965 - Implementation of Kohonen Self-Organizing Map (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129283 - Improved Detection of Boundaries of Phonemes in Speech Databases (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02124804 - Individualizovaný senzor pro snímání pohybu dolní čelisti (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131975 - Induced Cortical Activity Detection using Spectral Analysis of Electroencephalogram (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133125 - Inductive Modeling in Newborn Sleep Stage Recognition (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132260 - Inductive Modelling of Temporal Sequences by Means of Self-organization (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133124 - Inductive Modelling World Wide the State of the Art (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02134727 - The influence of a short-term tissue culture medium storage on the mechanical properties of composites based on glass fibers and polysiloxane (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02133473 - Influence of Contact Surfaces of Jaws on Clamping of Tendon (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02134733 - Influence of nanoparticles additivies on mechanical properties of fabric reinforced composites (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/07:00135639 - Intelligent Sensors and Sensor Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03134197 - Interdisciplinarity as a Driving Force of Research and Education (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136977 - Intrinsic shapes of membrane lipids determine polymorphism of lipid structures (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02133466 - Is the Error in Measurement of Tensile Properties of Tendons Without Extensometer Significant? (2007)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21230/07:03133119 - IWIM 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03137970 - Je opalování pro děti vhodné nebo jim škodí ? (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12130738 - Jednobodový bezkontaktní snímač teploty s digitálním výstupem a bezdrátovým rozhraním (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02133486 - Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131979 - Klasifikace pohybů prstu z obrazového záznamu (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:00135704 - Knee Joint Endoprosthesis Loading in Full Extension (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02156072 - Knee Joint Endoprosthesis Loading in Full Extension (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12132754 - Kompenzace útlumu jasu a kontrastu s hloubkou obrazů nasnímaných rastrovacím laserovým konfokálním mikroskopem - modul uživatelského softwarové rozhraní Rapid3D (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02136111 - Kontroler pro Micro-tester (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132876 - Kvantifikace vlivu sympatického a parasympatického autonomního nervového systému. (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/07:00135640 - Level, Position and Distance (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03137971 - Lidský organismus a záření (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136978 - Lipid mebrane as prestressed structure (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03135447 - Localization of Cortical Oscillations Induced by SCS Using Coherence (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03132976 - Magnetic Heating by Cobalt Ferrite Nanoparticles (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12136119 - Magnetic Resonance Imaging in Biomedical Engineering (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/07:00135641 - Magnetic Sensors (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132093 - Magneto-Caloric Effect in Refrigeration Technology (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03122686 - Magnetopneumography - Advances in Measurement Procedure, Modeling and Inversion Using Artificial Neural Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03136089 - Magnetopneumography - Supression of Background Field Variations in Scanned Data for Inversion Using Multiple Fluxgates (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02143109 - Manipulátor pro povrchové úpravy sférických ploch speciálními fyzikálními postupy (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135517 - MASTICATORY FORCE MEASUREMENT IN NATURAL DENTITION (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02141753 - Matematický model elektromechanického srdečního kontraktilního aparátu - elektronické "k.o." Na+/Ca2+ výměníku (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132772 - Mathematical Model of the Respiratory System - Comparison of the Total Lung Impedance in the Adult and Neonatal Lung (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135513 - Measurement of Elastic Coefficients of Bovine Cortical Bone of General Shape by Ultrasonic Immersion Technique (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/07:02137100 - Mechanické vlastnosti materiálů pro jádra meziobratlových klecí - experimantální analýza (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02128707 - Mechanický expansní systém obratlových těl (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/07:12132179 - Mechanisms of Coincidence Detection in the Auditory Brainstem: Examples (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133409 - Mechanismy tranportu plynu v respirační soustavě při vysokofrekvenční a konvenční umělé plicní ventilaci (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136962 - Mechanobiology of the cartilage - mathematical model (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02140243 - Mechanobiosenzory založené na biologickej membráne (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132081 - Měření magnetického pole aplikátorů magnetoterapeutických přístrojů (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03137182 - Micromechanical GaAs Hot Plates for Gas Sensors (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132766 - Microstrip Applicator for Local Hyperthermia (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02136110 - Micro-tester (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131961 - Microwave Applicator for Treatment of Atherosclerosis (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129363 - Microwave Thermotherapy for Cancer Treatment (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02124787 - Miniaturní polovodičový deformační snímač pro měření žvýkací síly v obecném směru (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132900 - Missing Data Imputation and the Inductive Modelling (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135790 - Model for Muscle Force Calculation Including Dynamics Behavior and Vicoelastic Properties of Tendon (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12153775 - Model of the Regulation of Drosophila Flight by Mechanosensory Feedback (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133984 - Modelling of the Effect of the Gas Properties upon the efficiency of the Artificial Lung Ventilation (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133983 - Modelling of the Respiratory System in Matlab (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/07:00140436 - Modelování respirační soustavy: využití elektroakustické analogie (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136975 - Models of biological membrane - overview (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132648 - Modified Ant Colony Clustering Method in Long-term Electrocardiogram Processing (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129755 - Modified Microstrip Ring Applicator for Superficial Hyperthermia (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02135971 - Modifikované vložky do hydraulických čelisti MTS (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03144103 - Modul pro měření vzdálenosti (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12128565 - Monitor vysokofrekvenční ventilace a plicní mechaniky (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/07:04139369 - Monte Carlo Simulations to Optimize Experimental Dosimetry of Narrow Beams used in Gamma Knife Radio-Surgery (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02134798 - MRI-based registration of pelvic alignment affected by altered pelvic floor muscle characteristics (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03134196 - Multi-Agent System as a Platform for Management of Medical Documentation (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02134368 - Musculotendon Forces Derived by Different Muscle Models (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132441 - Mutual Information Estimation in Higher Dimensions: A Speed-Up Of A K-Nearest Neighbor Based Estimator (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/07:00134754 - Náhrada meziobratlového disku (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129973 - Nature Inspired Methods for Models Creation and Optimization (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133989 - Návrh aplikace pro zpracování HRV signálu v prostředí Matlab (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134738 - Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03134577 - Neural mass model parameter identification for MEG/EEG (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03129826 - Neurologické kladívko s digitálním výstupem (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03132446 - New Tc-tuned Magnetic Nanoparticles for Self-controlled Hyperthermia (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132655 - New Trends in Simulation of Neural Networks (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12139885 - Noninvasive Assessment of Local Myocardium Repolarization Changes Using High-Resolution Surface ECG Mapping (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135421 - Noninvasive Optical Measurement of Elastic Tube Deformations (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133974 - Novel Approach to Search for Individual Signal Complexes in Complex Fractionated Atrial Electrograms Using Wavelet Transform (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138418 - Nucleus FREEDOM Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138419 - Nucleus FREEDOM Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138417 - Nucleus FREEDOM Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138424 - Nucleus Programming Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03137808 - Nucleus Programming Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138425 - Nucleus Programming Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138427 - Nucleus Programming Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138422 - Nucleus Programming Workshop (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21230/07:03138426 - Nucleus Programming Workshop (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02135345 - Numerical model for verification of constitutive laws of blood vessel wall (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02134888 - NUMERICAL SIMULATION OF FLOW IN AN ELASTIC TUBE (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133878 - Objective Assessment of Patients with Parkinson's Disease (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03146936 - Od obrázkových schémat k modelům pro výuku (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133022 - On Visualization of Diversity in Evolutionary Algorithms Based on Simulation of Physical System (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/07:03133146 - Optimalizace klasifikace pomocí vlnkové transformace (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133126 - OPTIMIZATION OF MODELS: LOOKING FOR THE BEST STRATEGY (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132668 - The optimization of the EEG-based biometric classification (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131926 - Optimization via Classification (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03136009 - Optimizing Events Traffic in Event-based Systems by means of Evolutionary Algorithms (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129321 - Particle Swarm Optimization for Processing and Analysis of Biological Signals (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132430 - Particle Swarm Optimization of Multiple Classifier Systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12132181 - Pattern Storage in a Sparsely Coded Neural Network with Cyclic Activation (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03134160 - Philosophising Remarks on Deterministic Chaos (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132182 - Počítačová vizualizace trojrozměrných biomedicínských dat (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02137006 - Počítačový model změn v dynamice kalcia v kardiomyocytu při městnavém srdečním selhávání (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02140242 - Pohybová analýza a analýza svalové činnosti ramenního komplexu (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03144777 - Polohovací lehátko pro magnetopneumografii s nezávislým portálem pro sondy (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132907 - Porovnání dvou metod identifikace komplexně frakcionovaných atriálních elektrogramů (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02141057 - Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132168 - Použití prostředí Matlab-Simulink pro měření variability srdečního tepu (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:00136521 - Praktické využití statistických metod navrhování experimentů (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133877 - Precise Advanced Head Posture Measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132051 - Predicting Relapse in Schizophrenia Using Communication Technology and Pattern Recognition Techniques (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03136695 - Předzpracování pohybového EEG pomocí ICA a klasifikace nezávislých komponent (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02137807 - Preliminary measurements of lumbar spine kinematics and stiffness (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03133290 - Prevence relapsů schizofrenie (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133044 - Probability Control Functions Settings in Continual Evolution Algorithm (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03142411 - Programový balík pro snímání a analýzu endobronchyálních teplot na PDA (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132871 - QT Intervals Are Prolonging Simultaneously with Increasing Heart Rate during Dynamical Experiment in Healthy Horses (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132899 - RBF Neural Network with Linearly Approximated Functions on FPGA (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133120 - Reconstruction of Eye Movements Signal using Inductive Model Detecting Saccades (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02135747 - Registration Approach Used for Intrasubject Comparison of MRI Data within Pelvic Region (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133123 - Regularization of Evolving Polynomial Models (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03136204 - Regularization Techniques in Realistic Laplacian Computation (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02137040 - Reologický model šlachy (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02137031 - Reologie - nastroj k modelovani mekkych tkani (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02137033 - Reologie vazkoelastickych latek (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12129428 - Research and Development of the Interactive System with New Biofeedback Algorithms to Be Directly Used in Multidisciplinary Clinical Research (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12130195 - Research and Implementation of New Algorithms for Real-Time EEG Mapping (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03137968 - Rizika opalování a možnosti ochrany kůže před zářením (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12132511 - Scoliosis Treatment by Brace with Force Prescribing (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02136976 - Self assembly of biological membrane - water and oil interface (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/07:03131750 - Serial Arithmetic IP cores (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12134083 - Signal Processing and Evaluation in Artificial Lung Ventilation Monitoring (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03132055 - Simple Digitalization of Fluxgate Sensor (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12128564 - Simulátor konvenčního dechu pro studium minimalizace dechové práce (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132248 - Sledování pohybu ruky u pacientů s Parkinsonovou chorobou (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132428 - Social Impact Theory based Optimizer (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03130759 - Software na výpočet parametrů variability srdečního rytmu (platforma WinXP/Linux) (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03132842 - Software pro diagnostiku a stimulaci sakadických pohybů (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03132844 - Software pro vyhodnocení dat z endobronchyálního teploměru (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03133933 - Softwarová komponenta pro 3D vizualizaci mnohokanálového EEG (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03133954 - Softwarová komponenta pro vizualizaci a zpracování mnohokanálového EKG (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03132178 - Softwarová komponenta pro zpracování a vyhodnocení dechové křivky (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03132180 - Softwarová komponenta pro zpracování signálu kožního odporu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03137957 - SOM Laboratory for Speech Analysis (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03130870 - Speech Defect Analysis Using Hidden Markov Models (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/07:00140435 - Spontánní a umělá plicní ventilace: Pokroky v umělé plicní ventilaci (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02135571 - Static Finite Element Analysis of Lower Limb (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132873 - Statistical Analysis of QT/RR Hysteresis in Healthy Horses (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132513 - Studium fyzikálních vlastností helioxu a jeho využití při umělé plicní ventilaci (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12133970 - Studium vlastností signálů a akčních potenciálů v mozku při umělé plicní ventilaci (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03126330 - Systém pro dlouhodobé neinvazivní monitorování fyzické aktivity pokusných zvířat (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03128628 - Systém pro měření biologických a technických veličin v prostředí silného a proměnlivého elektromagnetického pole (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12140177 - Systém pro monitoraci teploty v jícnu při izolaci plicních žil jako prevence síňo-jícnové fistuly (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03126286 - Systém pro sledování a vyhodnocení psychofyziologických veličin v reálném čase (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12133853 - Systém pro snímání teploty určené pro měřicí celu přístroje pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance. (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12140488 - Temperature Sensitivity of Cu K-alpha Imaging Efficiency Using a Spherical Bragg Reflecting Crystal (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03133880 - Teplotně stabilizovaná MRI kompatibilní hypo- a hyper-barická komora (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12131854 - Termoelektrický stimulátor pro kvantitativní určení teplotního prahu u pacientů (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133379 - Text Encoding and Recall Speedup for Correlation Matrix Memories (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12135268 - Thin Layers of Bovine Serum Albumin by Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/07:02135252 - TIME ANALYSIS OF HARD AND SOFT BOLUS PROCESSING (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03133121 - Time Series Prediction by means of GMDH Analogues Complexing and GAME (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12133480 - Titan modifikovaný hydroxyapatitem a zirkonem - biologické vlastnosti (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12129429 - Tools for 3D Visualization of Structures in Biology (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12131919 - Tools for Visualization of Large Three-Dimensional Objects in Biology (2007)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21230/07:03133559 - Umělá inteligence (5) (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02143103 - Univerzální implantační manipulátor (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/07:00135802 - Usage of Ultrasonic Wave Inversion for the Determination of Bone Elastic Coefficients (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12132751 - Uživatelské softwarové rozhraní Rapid3D pro zpracování a vizualizaci 2D/3D dat z konfokálního mikroskopu (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03130054 - Validace výstupních signálů senzorů (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03130756 - Veterinární monitor bioimpedance s digitálním výstupem (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03130755 - Veterinární monitor EKG s digitálním výstupem (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12133882 - Veterinární monitor fonokardiogramu s digitálním výstupem (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132654 - Visualization of Diversity in Computational Intelligence Methods (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03136553 - Visualization techniques utilizing the sensitivity analysis of models (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03132097 - Vliv magnetického pole na transfer tepla (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03136339 - Vliv parametrů vícekanálového systému na zvýraznění řeči (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/07:02133478 - Vliv upnutí zmaražených konců šlach na tahové vlastnosti šlach při in vitro testování (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/07:02134894 - Vodivostní sonda pro měření v trubicích (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/07:03130757 - Vodovzdorný EKG snímač s PDA (pro potápěče do hloubky max. 50 m) (2007)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/07:00150757 - Voice activity detector (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12132244 - Vyhodnocování okamžité polohy očí, hlavy, končetin a těla v klinické praxi (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03138368 - Vyhodnocování poruch řečí dětí s využitím více řečových charakteristik (2007)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/07:02130554 - Výpočtová analýza stabilizace bederní páteře (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/07:12130784 - Vysokofrekvenční oscilační ventilace (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03131978 - Výuka lékařské techniky v novém studijním plánu magisterského studia na FEL ČVUT v Praze (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132878 - Výuka zpracování biosignálů na ČVUT FBMI (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12132515 - Využití elektrické impedanční tomografie pro sledování distribuce dechového objemu při umělé plicní ventilaci (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03138023 - Využití rostoucí hierarchické samoorganizující se mapy pro analýzu dětské řeči (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12140179 - Využití termovize v lékařské diagnostice (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03135614 - Výzkum a návrh algoritmů pro klasifikaci EEG (2007)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21220/07:02134722 - Winter Workshop of Applied Mechanics (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12133854 - Zařízení pro měření biologických a technických veličin v prostředí silného a proměnlivého elektromagnetického pole. (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12131090 - Zařízení pro snímání a/nebo monitorování a/nebo analýzu fyziologických signálů z povrchu těla koně (2007)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/07:12127838 - Zařízení pro snímání teploty určené pro měřící celu přístroje pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/07:00140434 - Zdravotnická technika: Umělá plicní ventilace a její režimy (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03129166 - Znalostní systém pro informační podporu domácí péče ve stárnoucí Evropě (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/07:12140180 - Zpracování EKG map v reálném čase (2007)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/07:03135498 - Zpracování obrazu počítačem v medicíně (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/07:03135604 - Zvýrazňování řeči pomocí vícekanálového zpracování (2007)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/07:03127653 - The 3D Surface Laplacian Filtration with Integrated Sampling Error Compensation (2007)
Výsledek druhu MRIV/68407700:21220/07:02135007 - 8th Workshop of Applied Mechanics (2007)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120621 - A concept of accelerator for Kohonen Self-Organizing Maps (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12122419 - A New Method for the Evaluation of the Signal Acquired from the Quantitative Seismocardiograph (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02123337 - A new Methodology of Elastic Properties Evaluation of Cortical Bone by Ultrasonic Wave Inversion (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02122433 - A Numerical Approach in Estimation of Tendon Slack Length in Individual Lower Extremity Muscles (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123144 - A Tribological Method for Testing of Materials for Artifical Knee Joints (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125301 - A Wearable Sensor System for Recording Activity and ECG: First Results of a Clinical Application (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12128773 - Ablation of Solids Using a Femtosecond Extreme Ultraviolet Free Electron Laser (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03127674 - Accuracy of Divergence Measures for Detection of Abrupt Changes (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122487 - Acetabulární komponenta totální kyčelní náhrady s mediálně asymetrickou kloubní plochou (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122486 - Acetabulární komponenta totální kyčelní náhrady s otvorem (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12127458 - Achilles Tendon Resting Tension Measurement (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02142684 - Adhesion, Gowth and Differentiation Markers in Human Osteoblast-like Cells Cultured on Surface-modified Metallic Materials Designed for Bone Implants (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02126294 - Adhesion, Gowth and Differentiation Markers in Human Osteoblast-like Cells Cultured on Surface-modified Metallic Materials Designed for Bone Implants (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125244 - Akcelerátor pro KSOM (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02123978 - Akustický imerzní skener pro měření elastických konstant anisotropního materiálu obecného tvaru (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121215 - Algorithms for Detection of Technical Artifact in Biological Signal Measured in High Noise Environment (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00126094 - An Accelerator for Kohonen Self-Organizing Maps (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02122359 - The Analysis of Crosslink Influence on the Wear Resistance of UHMWPE (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:00122009 - The Analysis of the Influence of UHMWPE Modification on the Wear Resistance (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121018 - Analytical Model of Metatarsals (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/06:03132677 - Analýza charakteristik EEG signálu doprovázejícícho pohyby palce a malíčku (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125256 - Analýza dětské řeči s vývojovou dysfázií pomocí Supervised SOM (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125252 - Analýza EEG pomocí ICA - odhad dimenze modelu (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121352 - Analýza experimentů samobuzených oscilací tenkostěnné elastické trubice (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/06:00127515 - Ant Colony System and Edge Histogram Resampling (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21220/06:02121068 - Application of Composite Lamination Theory to the Complex Model of the Intervertebral Disc (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03122884 - Application of Fluxgate Gradiometer in Magnetopneumography (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/06:00122673 - Application of Neural Networks Inversion in Magnetopneumography (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03130638 - Application of the Kohonen's self-organizing map and the group of adaptive models evolution in social cognition research (2006)
Výsledek druhu ERIV/68407700:21230/06:03129941 - Artificial Intelligence at the Czech Technical University (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121466 - Asistivní technologie neboli eInclusion (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03128286 - Automatic categorization of fanatic texts using random forests (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03118296 - The Base Neuronal Model of the Critical Physiological Mechanisms that Underlie the Electrical Signals Measured on the Scalp (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120566 - Basic EEG and Biofeedback Experiments (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02122360 - Bending of Femoral Neck - Methodology of Experiment (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:00123980 - Biomateriály a jejich aplikace v ortopedii (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121019 - Biomechanics and Biomechanical Experiments (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124437 - Biomechanics of the Reconstruction of Posterior Wall Fracture of Acetabulum (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03118514 - Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Praha (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21110/06:01122649 - Bone Formation by Metamorphosis from Fibrosis Tissue to Lamellar Bone on Distraction Osteotomy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123123 - Bone Replacements Based on Glass Fibers and Polysiloxane (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120762 - Building of 3D Environment Models for Mobile Robotics Using Self-organization (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00116279 - Cache Misses Analysis by Means of Data Mining Methods (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12119243 - Camera Calibration and Reconstruction of Points Using Linear Transformation (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:00142270 - Cévní zásobení stěny normální a varikózní vena saphena magna (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00124084 - Characterization of MEMS sensor for RF Transmitted Power Measurement (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03126019 - Characterization of MEMS sensor for RF Transmitted Power Measurement (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12118937 - Chemical Bonding Study of Nanocrystalline Diamond Films Prepared by Plasma Techniques (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03123010 - Classification of Fanatic Texts Using Random Forests (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00127398 - Classification of Fetal Heart Rate Signals Based on Features Selected Using the Binary Particle Swarm Algorith (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03127526 - Classification of Speech Disorders of Children with Developmental Disphasia (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123373 - Combined strain energy density function for an aortic wall (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123427 - Comparison of Calculated and Measured Tendon Slack Lengths in Human Lower Extremity Musculotendons (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122449 - Comparison of Contact Pressure Results of an Experiment with a FEA (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03135016 - Comparison of eight methods for measurement of divergence in spectra of signals (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125982 - Component diagnosability via directional resolution (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121084 - Composite Materials Based on Glass Fabrics and Siloxane Matrix as Substitutive and Connective Elements of Bones in Orthopaedics (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121146 - Computer Aid Conservative Treatment of Scoliosis (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00120006 - Computer Aid Treatment of Spine Deformities (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121220 - Concept of NMR Compatible Devices for Sensing Biological Signals (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03124641 - Consistent and Elastic Registration of Histological Sections (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123255 - Constitutive modeling of an arterial wall (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02123255 - Constitutive modeling of an arterial wall. (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120667 - Constraints in Particle Swarm Optimization of Hidden Markov Models (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02124429 - Contact Stress in Hips with Osteonecrosis of the Femoral Head (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121360 - The Contact Stress in New Shape of a Hip Cup (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/06:01122442 - The Contribution to the Exact Determination of Biomechanochemical Processes at Indirect Healing in Callus after the Distration Femoral Osteotomy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121712 - Controlling FPGA with Matlab (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00153911 - Correlation Dimension Estimation for Classification (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12130815 - Correlation Dimension Estimation for Classification (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00121402 - Correlation Dimension-Based Classifier (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121902 - Correlation of Data Obtained Usány the PIV Method (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03123320 - Coupling Capacitances of Connecting-lead Systems in Integrated Circuits (2006)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21220/06:02149997 - CPRESS (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00120138 - The Current Trends in Technical Solution of Supportive Ventilatory Techniques During Artificial Lung Ventilation (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03124670 - Defuzzification using Steiner points (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02125984 - Dependence of the Pyrolitic Graphite Biocompatibility on the Surface Roughness (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02125456 - Designing Suspension-Mixing Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121287 - Detection of Repetitive Intervals in the Seismocardiographical Signal (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125120 - Detekce elektrokortikálních rytmů vnucených míšním neurostimulátorem u pacientů trpících chronickou bolestí (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125253 - Detekce korové aktivity vyvolané míšním neurostimulátorem u pacientů trpících nezvladatelnou neuropatickou bolestí (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02123328 - Determination of Elastic Coefficients of Bone and Composite Materials by Acoustic Immersion Technique (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02129139 - Determination of Rheological Parameters from Measurements on a Viscometer with Coaxial Cylinders (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:00134121 - Determination of Rheological Parameters from Measurements on a Viscometer with Coaxial Cylinders - Choice of Reference Radius (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/06:00123428 - Determination of the Cortical Bone Elastic Coefficients by the Ultrasonic Wave Inversion - An Approach of the Wave Propagation through the Curvilinear Anisotropic Sample (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02137764 - The Development of Artificial Disc (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121212 - Diagnostic Measuring of Galvanic Cells in the Oral Cavity (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121024 - Diagnostic Tool for Reasonable Application of High-Frequency Oscillatory Ventilation in Adults (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:00123295 - The Different Effects of CMV and HFOV in a Model of Extrapulmonary ARDS (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121025 - Different Forms of Adult Respiratory Distress Syndrome Simulated in the Mathematical Model of the Respiratory System (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124027 - Different Patterns of Mastication during Processing of Hard and Soft Nutriment (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121447 - Discrete and Continuous Aspects of Nature Inspired Methods (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122682 - Discrimination Ability of Metal Detectors (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120601 - Disordered Speech Evaluation Using the DTW Algorithm (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03123014 - Dopředné a inverzní modelování v EEG (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02123585 - Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121598 - Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03126903 - EEG Beamforming and Efficient Way to Extract Cortical Control of Muscles (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121283 - EEG Mapping Acceleration Using Delaunay Triangulation (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120600 - EEG-based Biometric Person Identification (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03119693 - EEG-EMG Coherence Enhancement (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/06:03130594 - EEGLab (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121147 - The Effect of CMV vs. HFOV on Oxygenation and Lung Copliance in Model of ARDS (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123536 - Effect of Laminectomy on Stability of Lumbar Spine (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:00123523 - Effect of Laminectomy on Stability of Lumbar Spine - FEM study (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/06:12124971 - EKG mapovací systém s vysokým rozlíšením (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123008 - Elastické trubice v režimu samobuzených oscilací (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02122307 - The estimation of theoretical values of tendon slack length for individual muscle in humans (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121266 - Evaluation of Novel Approaches to Automatic Peak Detection of Visual Evoked Potentials (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00121663 - Evolutionary Search for Interesting Behavior of Neural Network Ensembles (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122864 - Experimental detection of the pulse wave velocity in latex tubes (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02122864 - Experimental detection of the pulse wave velocity in latex tubes (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02122010 - Experimental Evaluation of the Influenceof UHMWPE Crosslink on the Wear Resistance (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122856 - Experimental measurement of pulse wave velocity in elastic tube (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02122856 - Experimental measurement of pulse wave velocity in elastic tube (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121449 - Experimental Measurement of the Lumbar Spine Kinematics and Stiffness (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:00121365 - Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Stiffness And Range Of The Motion (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121380 - Experimental Measurement of the Lumbar Spine Stiffness - Influences on the Various Surgical Techniques (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02124503 - Experimentální analýza kontaktních tlaků na artikulačních plochách náhrady kolenního kloubu (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121183 - Experimentální analýza rázové vlny procházející homogenním izotropním prostředím pro predikci letálních účinků této vlny na lidský organizmus (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02126823 - Experimentální hodnocení otěrové tribologie náhrad kolenního kloubu (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121368 - Experimentální měření kinematiky bederní páteře (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00121375 - Experiments with elastic tubes in the mode of self-excited oscillation (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02121375 - Experiments with elastic tubes in the mode of self-excited oscillation (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00121056 - FEA of Human Knee Joint Replacement Using Real Bone Models (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02118849 - FEM Model OF the Total Knee Replacement- Stress Analisis (Part 3) (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122471 - Finite Element Analysis of the Contact Stress Distribution in New Shape of aHip Cup (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123607 - Fracture Mechanics of the Human Femur - FE Simulation (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03124668 - Fuzzy Control - Expectations, Current State, and Perspectives (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03128454 - GaAs based micromachined thermal converter for gas sensors (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/06:03128374 - GaAs Thermally Based MEMS Devices - Fabrication Techniques, Characterization and Modeling (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03124646 - Generalized Head Models for MEG/EEG: BEM beyond Nested Volumes (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121342 - Generation of Two Successive Shock Waves Focused to a Common Focal Point (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121072 - Geometrical, Biological, and Structural Analysis of the Neck of the Thigh Bone (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121243 - Geometrical Model of Lower Extremity (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121012 - Geometry and Internal Structure of Thigh Bone (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12131035 - Head in Space - Non-invasive Measurement of Head Posture (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125303 - Heartbeat Classification Using Gaussian Mixture Models (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00121312 - High Resolution ECG Mapping System for Noninvasive Cardiac Diagnostics (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02124423 - Hip Joint Reaction Force - Review (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03121034 - Historical Evolution of Microwave Hyperthermia for Cancer Treatment (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121078 - Hodnocení míry vady u dětí s poruchami řeči (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04128624 - Hot surface ionic line emission and cold K-inner shell emission from petawatt-laser-irradiated Cu foil targets (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/06:01121543 - How the Bone Tissue Substantially Reduce Enormous Stresses and Strains in Diaphyses (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/06:01122441 - How the stress changes regulate the rate of bone thinning/thickening in the bone with high/low density (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12117676 - Hybrid ICP/Sputter Deposition of TiC/CaO Nanocomposite Films for Biomedical Application (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121289 - Identification of Grasp Algorithms of Muscles Interplay of Upper Limb. (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02123445 - Identification of material parameters of an aortic wall (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123256 - Identification of material parameters of arterial walls (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02123256 - Identification of material parameters of arterial walls. (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03141569 - IL Progetto Europeo K4CARE: un Sistema Intelligente per I (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12119246 - Image Processing Algorithms in MontiVision Programming Environment (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00121392 - Impact of Variable Autonomous Neural Gain to Cardiovascular System Control (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/06:12121392 - Impact of Variable Autonomous Neural Gain to Cardiovascular System Control (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122277 - Implementace Bayesova klasifikátoru a diskriminačních funkcí v prostředí Matlab (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122281 - Implementace skrytých Markovových modelů (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03119682 - Implementing Virtual Channels in NucleusŽ 24 Cochlear Implants (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12118951 - Imposed Work of Breathing during High-Frequency Oscillatory Ventilation: a Bench Study (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:00123290 - Imposed Work of Breathing Reduction During High-Frequency Oscillatory Ventilation (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121436 - The Influence of Crosslink on the Wear Resistance of UHMWPE (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21110/06:01122652 - Influence of Rigidity of Hip Replacements upon the Stress State in the Walls of Femoral Diaphysis with Regard of Bending Stiffness between Replacement and Bone Tissue (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121267 - Influence of the Input Muscle Parameters to the Resulting Muscle Forces. (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122491 - Influence of theModification of a Geometry of a Hip Joint Cup to the Contact Stress Distribution (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03127619 - Infračervený teploměr v medicíně (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/06:01121541 - The Interation of Mechanics and Biology in Knee Joint Restoration and Regeneration (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123447 - Intraindividual MRI-Data Registration - Approach Comparison (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120031 - Iterative Prototype Optimisation with Evolved Improvement Steps (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120581 - Iterative Query Based Approach to Efficient Task Decomposition and Resource Allocation (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02143534 - JEZDEC - software vyhodnocující sílu na cyklistický pedál (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121861 - K současným problémům vzdělávání v Estonsku (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121462 - K4CARE - znalostní podpora domácí péče ve stárnoucí Evropě (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02124815 - Kalibrační klec pro měření pohybu dolní čelisti pomocí metody pohybové analýzy (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122622 - Kalibrační objekt pro 3D videoanalýzu pohybu (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02124846 - Kalibrační přípravek pro miniaturní deformační snímač pro měření žvýkací síly (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124918 - Kinematics and Transmission Properties of Spine (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21220/06:02124920 - Kinematics and Transmission Properties of Spine-the System View and Its Possibilities in Application for Prosthetic Creation (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03124661 - Kleene-isomorphic Sigma-complete MV-algebras with product are isomorphic (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02143535 - KOLO - software pro sběr dat z cyklotrenažéru (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121194 - Kompozitní materiály s otevřenou pórovitostí pro náhrady kostní tkáně (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121064 - Kostní dlaha na bázi polysiloxanu a R-skla s protlačovanými otvory pro kortikální šrouby: a) dlaha s křížením vláken 45/45°; b) dlaha s křížením vláken 0/90° (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02122357 - Laboratoř mechanických zkoušek (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121011 - Laminate Tube Vibration (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121923 - Laserová depozice tenkých vrstev (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122711 - Linka pro sledováni přechodových jevů při pulzačním proudění (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121013 - Locally Orthotropic Material-the Foundation of Tissue Mechanics (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03118309 - Long-term Atypical EEG Data Analysis - Preprocessing, Classification and Visualization (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00125378 - Low-cost motivated rehabilitation system for post-operation exercises (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123486 - Lumbar Spine Stability in Laminectomy Angle of View (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12122151 - Magnetic Resonance Imaging of the Rat Brain after Epileptic Seizures - Preliminary Results (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00123394 - Magnetická levitace a její technické využití (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03128798 - Maintaining Diversity in Population of Evolved Models (2006)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21220/08:00160418 - Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy (2008)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02126875 - Matematické modelování meziobratlového skloubení s uvážením poddajnosti - rovinný model (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121272 - Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02123561 - Matematický model zatíženého krčního meziobratlového implantátu - zhodnocení podmínek pro osseointegraci - I. etapa (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/06:12121393 - Mathematical Model of Seismocardiogram (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121014 - Mathematical Model of the Cortical Bone Osteon (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124373 - Mathematical Modeling of Spine and Its Possibilities in Aplication for Prosthetic Creation (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/06:12128560 - Mathematics Modelling of Gas Flow in the Lung Structure Using the Finite Element Method (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123458 - Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03121032 - Measurement of Dielectric Properties of Chemicals (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02123341 - Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121282 - Measurement of the Temporomandibular Joint Disc Movement during Mouth Closure (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121216 - Measurements of Atmosferic Ions (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121210 - Measuring and Processing of Thermobronchoscopy Signals (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121285 - Measuring the Energy Emitted from the Human Body Surface (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02126859 - Mechanické vlastnosti materiálů pro jádra meziobratlových klecí - příprava experimantální analýzy (2006)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21220/06:02121016 - Mechanist's Jotter 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118974 - Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase v prostředí Matlab-Simulink (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121503 - Měřící zařízení SETL 20 (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121214 - The Method and the Equipment for Detection of Fatigue and Alcohol Intoxication in Operators and Drivers using the Analysis of Signals of Cardiovascular System (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121015 - Method of Femoral Diafysis Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121624 - Methodologies for Bone Mechanical Testing (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12120277 - Methods for Compensation of the Light Attenuation with Depth of Images Captured by a Confocal Microscope (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02126415 - Metodika výpočtu životnosti femorálního dříku totální kyčelní endoprotézy (2006)
Výsledek druhu GRIV/68407700:21230/06:00151363 - Micromechanical Thermal Converter for Microwave Power Sensor (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03121028 - Microstrip Dipole Antenna as Applicator for Microwave Hyperthermia (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02150717 - Microstructure and Mechanical Characteristic of Intervertebral Disc and Annulus Fibrosus (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00119704 - Microwave Medical Imaging (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03119704 - Microwave Medical Imaging (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00119833 - Mining Plausible Patterns from Genomic Data (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03121338 - Mispronunciation Research in the Time and in the Spectral Domain (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118947 - Místo vysokofrekvenční oscilační ventilace v léčbě ARDS dospělých (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120602 - Modelling and Recognition of Movement Related EEG Signal (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121280 - Modelling of Temporomandibular Joint and FEM Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118944 - Modelling of the Inhomogeneous Changes in the Lung Mechanics Using an Electro-acoustic Model of the Respiratory System (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02125279 - Modelling of the TMJ and Assessment of the TMJ and the TM Disc Movement (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12122500 - Modelování a simulace biologických systémů v učebních plánech Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12111958 - Modelování biologických systémů metodou elektrických analogií a její aplikace na respirační soustavu (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122532 - Modelování thalamokortikálního propojení (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03127618 - Monitorování teploty jako forma předcházení febrilních křečí (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118946 - Monitorování vysokofrekvenční oscilační ventilace (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12120461 - Motivated Rehabilitation and its Technical Solution (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12120545 - Movement Analysis in Parkinson's Disease (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120605 - Movement-Related EEG Decomposition Using Independent Component Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120599 - Movement-Related EEG Decomposition Using Independent Component Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00123393 - Možnosti ovlivňování transportu tepla magnetickým polem (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03119403 - Možnosti vizualizace dat a informací v medicíně (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02143533 - MPT2006 - MRI Processing Tool (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123451 - MR Image Registration - Algorithm and Errors (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03117845 - Nanobiotechnologie, nanomedicína (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12119175 - Nanocrystalline Diamond/Amorphous Carbon Composite Films for Applications in Tribology, Optics and Biomedicine (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00121191 - New Methods for Automatic Detection of Evoked Potentials of a Human Primary Visual Cortex (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121406 - New Robust Methods for Pseudo-Period Detection in Seismocardiographic Signal (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125328 - New Thresholding Function for Noise Reduction in Electrocardiographic Signals (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12120437 - Noninvasive Temperature Monitoring Using Ultrasound Tissue Characterization Method (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12118962 - Normocapnic High-Frequency Oscillatory Ventilation Affects Differently Extrapulmonary and Pulmonary Forms of Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122278 - Nucleus Matlab Toolbox pro kochleární implantáty (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00123331 - Numerical Analysis of Electromagnetic Fields in Interconnecting Grids (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03126315 - Numerical Analysis of Electromagnetic Fields in Interconnecting Grids (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12119245 - Object Visualization with Virtual Reality Modeling Language (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120756 - Odhadování struktury a asociativní úložiště dat (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124408 - One-legged Stance - a Representative Static Body Position for the Hip Contact Stress Calculation (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/06:03127237 - Opalování, ochrana kůže před zářením , nebezpečí poškození kůže (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02121225 - Opotřebení komponent kolenní kloubní náhrady z UHMWPE (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121229 - Optical Evaluation of the Pulse Wave Velocity (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121223 - Optimization of the PWV Measurement in Arteries (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123098 - Osseointegration Improvement of Glass Fibers Based Composites (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120561 - Particle Swarm Optimization for Hidden Markov Models with Application to Intracranial Pressure Analysis (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122627 - Plastové čelisti pro uchycení biologického materiálu (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21460/06:12122422 - Počítačem podporovaný kvantitativní seismokardiograf (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123179 - Porous Composites Based on Siloxane Resin for Hard Tissue Replacements (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122280 - Porovnání metod pro měření odlišnosti spekter signálů (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02120954 - Poškození UHMWPE kolenních kloubních komponent (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121294 - Potovanje točke z maksimalnim tlakom po površini acetabuluma in glavice stegnenice pri hoji in vzpenjanju po stopnicah (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02126936 - Použití skenovací elektronové mikroskopie při detekci povýstřelových částic (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12120005 - Power Grip of Hand (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118967 - Power Grip of Hand (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121070 - Přípravek na lisování a vytvrzování kostních kompozitních dlah obsahující trny na protlačování děr pro kortikální šrouby (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121485 - Připravek pro čtyřbodový ohyb kostních dlah pro simulaci struktury kost-dlaha se simulovanou frakturou (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122658 - Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02128561 - Přípravek pro testování kontaktních tlaků v totální náhradě kolenního kloubu (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02124512 - Přípravek pro testování kyčelních implantátů dle ISO 7206-4 (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03128355 - Processing the Time Context Based Data Using Soft Computing Methods in Mathematica (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/06:03132274 - Program pro modelování a simulaci přenosových vlastností obrazových senzorů (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:00121290 - Propagation of Acoustic Waves in Composite Materials and Cortical Bone (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21220/06:00123995 - Propagation of Acoustic Waves in Composite Materials and Cortical Bone (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/06:04128623 - První uživatelské experimenty s rentgenovým laserem na volných elektronech v HASYLAB/DESY (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120399 - Pulse Source for Power Supply of Magnetotherapeutic Devices (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02123437 - Pulse wave velocity in elastic tube (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02121364 - Pulse wave velocity in elastic tube (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/06:00121961 - Pulsed Laser Deposition of Biomedical Materials (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121907 - QRS detektor v prostředí Simulink (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123266 - Radiační zátěž pacienta při radikální radioterapii externími fotonovými svazky (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02122620 - Real and Theoretical Muscle Parameters for Muscle Modeling (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:00120039 - Real-Parameter Optimization by Iterative Prototype Optimization with Evolved Improvement Steps (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121209 - Real-Time EEG Map Visualization (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121213 - Real-Time Method for Segmentation of the Seismocardiographic Signal (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121153 - Reduction of Imposed Work of Breathing during High-Frequency Oscillatory Ventilation (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123347 - Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120903 - Relational Subgroup Discovery for Descriptive Analysis of Microarray Data (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121148 - The Relationship Between Lung Compliance and Oxygenation during CMV and HFOV in Experimental ARDS (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:00123301 - The Relationship Between Oxygenation and Lung Copliance During CMV and HFOV in Experimental ARDS (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/06:01121538 - Remodelace fibrózní tkáně a modelace lamelární kosti v interfragmentálním prostoru: kauzální vztahy mezi jejich komponentami (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121510 - Remote Access to Hardware Simulation of Neural Networks (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123384 - Residual strains distribution in human aortic bifurcation (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02123384 - Residual strains distribution in human aortic bifurcation (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124028 - Resorption of Bone Bed in the Surrounding of Dental Implant - Comparison with FEA (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02121934 - Rozšířený geometrický model dolní končetiny a příklad jeho využití (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122625 - Sada kovových čelistí pro uchycení biologického materiálu vysoké pevnosti (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122626 - Sada plastových čelistí pro uchycení biologického materiálu vysoké pevnosti (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122854 - Samobuzené kmitání tenkostěnných elastických trubic (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02122854 - Samobuzené kmitání tenkostěnných elastických trubic (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12128771 - Search for Low-Energy Nuclear Transitions in Laser-Produced Plasma (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122859 - Self-excited oscillations of an elastic tube (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02122859 - Self-excited oscillations of an elastic tube (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03121571 - Self-Organizing Neural Networks for Signal Recognition (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120563 - Sensor Data Fusion (2006)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21230/06:03122755 - Senzory neelektrických veličin (3. díl) - Měření průtoku a výšky hladiny (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122084 - Sestava BIAXIAL (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122013 - Sestava OPTISTAT (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122015 - Sestava ROD (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03142976 - Shape and Size of Dental Arch, A Five-year Prospective Study (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121904 - Simple and Effective Probability Density Estimation and Classification (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02124826 - The Simplification of the Muscle Force Prediction Using Sensitivity Analyses (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123022 - Simulace a vyhodnocení otěru funkčních ploch tibiální komponenty z UHMWPE (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122672 - Simulation and Evaluation of Wear Processes of UHMWPE Knee Joint Components (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02122308 - The simulation of cycling - optimization of sport performance based on different frequency of pedaling (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122624 - Sklíčidla pro uchycení čelistí (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122479 - Skosená acetabulární komponenta totální kyčelní náhrady (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120495 - Sledování morfologie objektů metodami konfokální mikroskopie (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12121284 - Software for Real-Time EEG Map Visualization (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123104 - Some Surface Improvement and Osseointegration (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00120137 - Sophisticated Methods Used During Artificial Lung Ventilation to Increase The Patients Benefit (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03128027 - Source Imaging of the Cortical 10Hz Oscillations during Cooling and Warming in Humans (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03127114 - Speech Analysis of children with developmental dysphasia by Supervised SOM (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121151 - Srovnání vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) a konvenční ventilace na modelu ARDS při experimentálním pokusu na králičím modelu. Vliv na oxygenaci a selektivní monitoring poddajností plíce a hrudní stěny (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02127426 - Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123378 - Stress distribution in human artery based on several types of SEDF (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02123378 - Stress distribution in human artery based on several types of SEDF (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123257 - Stress distribution in human artery with respect to residual strain and composite structure (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12111968 - Studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00125987 - The Study of the Surface Properties of Biomaterials (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03117834 - Summarizing gene-expression-based classifiers by meta-mining comprehensible relational patterns (2006)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21220/06:02121176 - Summer Workshop of Applied Mechanics (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122623 - Synchronizační klapka pro analýzu pohybu (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121222 - System Design for Scanning Biological Signals in Strong Magnetic Field, an Application to Small Mammals (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00120121 - The System for Real-Time Signal Map Visualization (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02122466 - The System View of the Spinal System and the Mathematical Modeling of the Spine (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120607 - Teaching Field Programmable Gate Array Design of Digital Signal Processing Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118943 - Technical Support for Optimisation of Artificial Lung Ventilation (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12123298 - Technické zajištění podrobné diagnostiky mechaniky respirační soustavy pacientů s ARDS v reálném čase (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03119153 - TeleMoSt: Přenost oscilometrických pulzací (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03124445 - Temperature CMOS Transducer (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121657 - Testovací přípravky simulátoru KKK (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03119700 - Thermal Distribution of the Lucite Cone Applicator for Microwave Thermotherapy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120964 - Thermal Simulations and Measurement of the Waveguide Strip Horn Applicator for Microwave Thermotherapy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120603 - Thumb Motion Classification using Discrimination Functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120598 - Thumb Motion Classification Using k-Means Clustering (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:00126391 - Ti(C,N) Films Deposited from Organometallics Using LT PACVD (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00123406 - Time Analysis of Chewing Patterns during Mastication of Hard and Soft Bolus (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/06:02123406 - Time Analysis of Chewing Patterns during Mastication of Hard and Soft Bolus (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121599 - Totální náhrada meziobratlového disku (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122373 - Totalni nahrada meziobratloveho disku - modifikace II (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122643 - Translinear Subthreshold MOS Filter for the Wireless Sensors Applications (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02152681 - Treatment of deep cartilage defects of the knee with autologous chondrocyte transplantation on a hyaluronic acid ester scaffolds (Hyalograft C) (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12111972 - Trendy technického zabezpečení umělé plicní ventilace u pacientů s respiračním selháním (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02127434 - Tuhostních charakteristiky segmentu lumbální páteře a jeho fyziologická pohyblivost - experimentální analýza (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12120540 - Two-Dimensional Cross-Correlation and Morphological Image Analysis Based Marker Detection (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02134157 - Umělé kloubní pouzdro simulátoru kloubních náhrad (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02121656 - Umělé kolenní kloubní pouzdro simulátoru KKK (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03118885 - Uncertain Temporal Support for Medical Record Ontology (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120430 - Uncertain Temporal Support in Multiagent Medical Service (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12120464 - Unloading Work of Breathing during High-Frequency Oscillatory Ventilation: a Bench Study (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121211 - The Use of ECG Heart Frequency and the Stress Index in Biological Feedback (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/06:12121156 - Use of Electro-Acoustic Analogy to Develop the Mathematical Model of the Human Respiratory System (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120681 - The Use of Nature Inspired Methods in Electrocardiogram Analysis (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12120462 - Using Electro-Acoustical Analogy to Design a Mathematical Model of the Respiratory System (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03121088 - Using Hidden Markov Models for Movement Classification (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02124435 - Variations in the Hip Joint Cartilage Thickness and Stiffness Significantly Influence Hip Contact Stress Distribution (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/06:04123280 - Verification of Dose Volume Histograms in Stereotactic Radiosurgery and Radiotherapy Using Polymer gel and MRI (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120596 - Virtual Channels in NucleusR 24 Cochlear Implants (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120608 - Virtual Electrodes Discrimination in NucleusR 24 Cochlear Implant (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125255 - Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12118981 - Visualization of Large Biological Tissue Specimens Using Confocal Laser Scanning Microscopy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121909 - Vizualizace biologických signálů v reálném čase pomocí map (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03123035 - Vlnková transformace ve zpracování EEG (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:00120004 - Volume Reconstruction of Large Biological Tissue Specimens (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12119994 - Volume Visualization of Biological Tissue Specimens Using Confocal Microscopy (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12119995 - Volume Visualization of Large Biological Tissue Specimens (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125257 - Vyhodnocování vad řeči dětí s využitím algoritmu DTW (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12123608 - Vysokofrekvenční objemově řízený ventilátor (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02124441 - Vysvetlenie rozdielu medzi kontaktnými tlakmi v bedrovom kĺbe meranými experimentálne a určenými numericky (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03120116 - Výuka biomedicínského inženýrství na ČVUT FEL v Praze (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125336 - Využití shlukové analýzy s částicovými hejny pro segmentaci elektrookulografického signálu (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/06:03117779 - Význam metrologie při měření krevního tlaku (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03120394 - Vzdělávání v oblasti ekologie a recyklaci (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121152 - Vztah mezi plicní poddajností a oxygenací během konvenční a vysokofrekvenční oscilační ventilace u experimentálního ARDS (2006)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/06:03126931 - Waveguide Applicators for Microwave Medical Diagnostics and Treatment (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02121658 - Wear of Knee Joint Prosthesis During Experimental Simulation under Realistic Conditions (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02122085 - Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/06:12120463 - Work of Breathing Evaluation during High Frequency Artificial Lung Ventilation (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21220/06:02122663 - Zařízení pro inflační testy cév (2006)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/06:03123747 - Zařízení pro měření galvanických napětí a proudů v dutině ústní (2006)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/06:02126891 - Zatížení krčního meziobratlového implantátu - matematické modelování (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125118 - Zdokonalenie odhadu povrchového Laplasiánu využívajúceho aproximáciu realistického tvaru hlavy spline funkciami (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12121221 - ZigBee Sensor Network in Bio-Medical Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02123542 - Změny lomového chování na nástrojové oceli pro práci za studena vlivem plasmové nitridace (2006)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/06:12122504 - Zpracování a analýza signálu EKG (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125245 - Zpřesňování hranic mezi fonémy pomocí měření odlišnosti ve spektru signálu (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03122276 - Zvýrazňování řeči pomocí vícekanálového zpracování (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125246 - Zvýrazňování řeči pomocí vícekanálového zpracování (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/06:03125117 - Zvýšenie presnosti koherenčnej analýzy pomocou novo odvodených štatistík pre odhad koherencie s prekryvom segmentov (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02142688 - 3D Evaluation of Surface Roughness using Stereo Images Made in SEM - Influence on Osteoblast Cell Growth (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:02126291 - 3D Evaluation of Surface Roughness using Stereo Images Made in SEM - Influence on Osteoblast Cell Growth (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/06:00122478 - 3D FE Static Model of a Knee Joint - Influence of Loading Direction of Total Knee Replacement on Contact Pressures (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/06:12119826 - 3D Visualization of Large Biological Tissue Specimens Captured by a Confocal Microscope (2006)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21220/06:02121177 - 5th Workshop of Applied Mechanics (2006)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117703 - A Model of Selected Parts of Human Arterial Tree (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03116630 - A new data acquisition system for monitoring circadian variations of activity and ECG: Clinical application (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113998 - A Window into Reality (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117716 - Advanced Methods of Description of Imaging Systems (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109976 - Advantages and Limits of Ensemble Models (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113319 - Agent Architecture for Diagnostics and Monitoring in Medicine (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116527 - AI+Nanotechnologies= Brave New World? (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109013 - An Arterial Segment as a Nonlinear LCRG Transmission Line, Lumped-parameter Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111158 - An Artifical Neural Network in Prediction of Elbow Actuators Forces (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110294 - Analysis of Causes of Unusual Behaviour in Equine Cardiovascular System Control (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109725 - Analysis of Mispronounciation Using Time Alignment of Phonemes (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03107764 - Analýza genomických dat algoritmy strojového učení (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116844 - Analýza mozkové aktivity: inverzní úloha (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113055 - Application of the DTW Algorithm for Disordered Speech Evaluation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113420 - Applied Nature Inspired System: Preliminary Investigation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112210 - Arrays of Waveguide Applicators for Microwave Thermotherapy (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109409 - Ascertaining of the Effects of Magnetic Curtain (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110914 - ATR BIOLAB - System for Achilles Tendon Reflex Measurement (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117712 - ATR BIOLAB - System for Achilles Tendon Reflex Measurement (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112734 - Automatic classification of extra- and intracerebral points in source dipole analysis based on triangular model of realistic cerebral surface (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113026 - Automatic Reconstruction of Utterance Boundaries Time Marks in Speech Database Re-grabbed from DAT Recorder (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113272 - Automatic Sleep Apnea Diagnosis System Using Noninvasive Vital Signals Records (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109872 - The Base Neuronal Model of the Critical Physiological Mechanisms that Underlie the Electrical Signals Measured on the Scalp (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:01114387 - The Basic Regulators of Bone Reconstruction (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109125 - Behavioral Model of a Rodent's Hippocampus (2005)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21230/05:03109310 - Bioelektronika v amatérské praxi (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113409 - Bio-inspired Methods for Analysis and Classification of Reading Eye Movements of Dyslexic Children. (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110416 - Biomaterials Based on Polysiloxanes and Glass Fibers (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113112 - Biomaterilas Based on Polysiloxanes and Glass Fibers (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112336 - Biomechanical Analysis of Rotational Sugioka Osteotomy (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:01114386 - Biomechanical and Biochemical Regulators of Bone Density (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02119022 - Biomechanical Properties of Porous Composites Based on Glass and Polysiloxane (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109458 - Biomechanics of Children Axis Skeleton Defects (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12110368 - Biomechanics of Spine Scoliosis Treatment by Brace (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110154 - Biomechanics of Spine Scoliosis Treatment by Brace (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117704 - Biomechanics of Treatment of Children Axial Skeleton Deformities (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109177 - Biomechatronics and Biomechatronic Systems in Artificial Lung Ventilation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113275 - Biomedical Engineering Education at the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113273 - Biomedical Engineering in the Context of New Legislation in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109417 - Biomedicínské inženýrství v kontextu nové legislativy (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02111599 - Bolus Processing - 3D Motion Analysis of Mastication (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:01117128 - Bone Formation – Dominant Role of Stress Changes (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109134 - Boundary Effect in Multivariate Data (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02115223 - Cages Based on a Carbon-Carbon Composite (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111156 - Calculation of the Knee Muscle Forces During Squatting (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110183 - Camera Calibration and 3D Coordinate Reconstruction (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12110182 - Camera Calibration and 3D Coordinate Reconstruction (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117506 - CCTV Effectiveness Study (2005)
Výsledek druhu RRIV/68407700:21460/05:12117328 - CDCSIS - systém pro kombinovanou diskrétně spojitou simulaci (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21460/05:12117328 - CDCSIS - systém pro kombinovanou diskrétně spojitou simulaci (2005)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21220/05:00113157 - The Challenges of Musculotendon Forces Estimation in Multiple Muscle Systems (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:00110308 - The Challenges of Musculotendon Forces Estimation in Multiple Muscle Systems (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03108506 - Changing Role of Engineers (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109732 - Children Speech Analysis by Supervised SOM (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109999 - Chybová analýza BEM řešení dopředného EEG problému (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03107962 - CIS Speech Coding Strategy Incorporate Tonal Informations for Cochlear Implants (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03110332 - Číslicové filtry (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03110333 - Číslicové filtry II (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03110334 - Číslicové filtry III (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03110498 - Clinical Experience with Local Microwave Hyperthermia (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116535 - Clustering Improvement for Electrocardiographic Signals (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111937 - Comparison Between Two Methods to Determine the Pulse Wave Velocity in the Human Arterial Tree (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02112408 - Comparison Methods for Improving Generalization when Predicting of Muscle Forces Using a Backpropagation Neural Network (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03110699 - Comparison of Different Methods of Time Shift Measurement in EEG (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02110301 - The Comparison of Muscle Forces Derived from Different Muscle Models (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111350 - Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12108532 - Compensation of the Contrast and Brightness Attenuation with Depth in Confocal Microscopy (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113241 - Composite Materials Based on Glass Fibers and Polysiloxanes for Bone Surgery Applications (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109897 - Computational Elastography from Standard Ultrasound Image Sequences by Global Trust Region Optimization (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111345 - Computer Aid Children Scoliosis Treatment (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112444 - Computer Simulation of Cardiomyocyte Ion Channels System (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112451 - Computer Simulation of Cardiomyocyte Ion Channels System and Excitation-Contraction Coupling (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112302 - Computer system for determination of the quantitative anatomy of musculature from CT images (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113018 - Confidence Limit Computation for EEG-EMG Coherence Estimated with Segment Overlapping (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112744 - Cortical Mapping of EEG alpha oscillations during innocuous warm and cold stimulation under different orientations of attentional focus (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03113065 - Current Sensor in PCB Technology (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119187 - Cyklistický pedál s registrací složek působící síly (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/05:00114026 - Defuzzification Using Steiner Points (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12109119 - Demand Flow Device for Ventilator Sensormedics 3100B (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03108107 - Design of Lombard Effect Speech Database (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109135 - Design of the Device Supporting Spontaneous Breathing with Sensormedics 3100B High-Frequency ventilator (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113124 - Detekce rychlosti pulzní vlny v elastické trubici (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/05:00111627 - Determination of Elastic Coefficients of Bone and Composite Materials by Acoustic Immersion Technique (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112984 - Determination of Mechanical Properties of Human Coronary Artery (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110096 - Determination of Mechanical Properties of the Human Articular Cartilage (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03115266 - Deterministic Crowding Helps to Evolve Non-correlated Active Neurons (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110116 - Development of a Complex FE Knee Joint Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110098 - Development of a Finite Element Knee Joint Model after a Total Replacement Operation (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113155 - Development of a New Type Temporomandibular Joint Replacement (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21230/05:00109924 - Development of a Wavelet-assisted Edge-detection Algorithm for Boundary Detection of Fine Needle Aspiration Images of Thyroid Nodules (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112711 - Development of New Design of the Acetabular Component for Total Hip Replacement (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112713 - Development of New Design of the Acetabular Component for Total Hip Replacement (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112736 - Distinction of points laying inside/outside a volume. Optimized algorithm for EEG source analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03107423 - Dolování ordinálních asociačních pravidel (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:01114435 - Dominantní vlivy akcelerující nebo retardující řídnutí a houstnutí kortikalis (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119150 - Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112660 - Dyslexia Detection from Eye Movements Using Artificial Neural Networks (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113020 - EEG and EMG Pre-Processing for EEG-EMG Coherence Computation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112735 - Efects of Handedness on the oscillatory cortex - muscle coupling during isometric hand muscle contraction (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00113116 - The Effect of Alcohol Administration on the Bone Mechanical Properties (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02113211 - Effect of Alendronate Administration on Bone Mineral Density and Bone Strength in Castrated Rats (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02113122 - The Effect of Nicotine Administration on the Femoral Neck Rigidity and Work to Failure on the Rat Osteoporotic Bones (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00113188 - Effect of Surface Treatment on Mechanical Properties of Zirconia Ceramic Materials (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112342 - Effects of the Variation in the Stiffness of the Human Articular Cartilage on the Hip Contact Stress Distribution (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117702 - Efficient Compensation of the Light Attenuation with Depth in Confocal Microscopy (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03114946 - Efficient Construction of Relational Features (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03115975 - Electromagnetic Compatibility of Connecting-lead Systems in Integrated Circuits (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03115995 - Electromagnetic Couplings in Microsystems for Medical Applications (2005)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/05:12112047 - Elektrická analogie arteriálního segmentu (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109974 - Ensemble Techniques for Credibility Estimation of GAME Models (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110325 - Evaluation of the Mechanical Loading Change Influence on the Hip Joint Osteoarthrosis Development (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112498 - Experimental Determination of Elastic Coefficients of Dry Bovine Bone (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02112983 - Experimental Evaluation of Combination of Materials Used for Orthopaedic Implants (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113094 - Experimental Line to the Self-Excited Oscilation of the Thin-Walled Elastic Tubes (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110324 - Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness and Range of Motion (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110544 - Experimentální měření kinematiky lumbální páteře (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:00112266 - Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110541 - Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119225 - Experimentální prvek simulující systémový odpor člověka (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110084 - Experimentální stanovení základních materiálových charakteristik hyalinní chrupavky a její materiálový model (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112766 - Experimentální využití MRI - dat v detekci a simulaci myoskeletálních dysfunkcí (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119255 - Experimentální zařízení pro monitoring samobuzeného kmitání elastických trubic (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110283 - Explanation of Some Features of the Cardiovascular Control in Horses (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109148 - Fast Data Collection System for Electrical Impedance Tomography in Respiratory Care (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03114000 - Fast Multipole Acceleration of the MEG/EEG Boundary Element Method (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109188 - Feature Selection by Reordering (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110315 - FEM Analysis of the Temporomandibular Joint (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02111438 - FEM Analysis of the Temporomandibular Joint (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02112719 - Finite Element Analyses And Other Tests of Ceramic Knee Joint Replacement (WDM System) (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110349 - Finite Element Analyses of Modular Knee Joint Replacement (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110340 - Finite Element Analyses of Modular Knee Joint Replacement (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110346 - Finite Element Analysis of Human Hip Joint (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110336 - Finite Element Analysis of Human Hip Joint (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03116025 - Fluxgate Gradiometer in Magnetopneumography (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03107550 - Fundamentals of Computer Literacy (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113108 - Fyzikální model systémového odporu cévního řečiště člověka - experimentální vyhodnocení (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113114 - Fyzikální model systémového odporu krevního řečiště umožňující prostup částic (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110207 - Geometrické programování (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02113244 - Glass Fibers and Polysiloxanes Based Composite Materials for Biomedical Applications (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110184 - Graphical Representation of 1D and 2D Uniform and Non-uniform B-Splines (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03108342 - Graphical User Interface for Testing Methods of Human Body Movements Classification (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111902 - Gui Based Application for Parenchymal Breast Density Analysis (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109414 - Harmonizace vzdělávání v biomedicínském inženýrství v Evropské Unii (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:00156982 - High temperature corrosion properties of SiNx and CrNx coatings deposited by IBAD method (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:00166370 - Hip Replacements of the Second Generation (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119214 - HIPSTRESS (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109462 - Histogram Warping Based Correction of the Light Attenuation with Depth of Data Sets Captured by a Confocal Microscope (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109596 - History of Cochlear Implants (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113063 - Hodnocení odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s ozařovaným UHMWPE (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113068 - Hodnocení vlastností vinutých pružin (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109132 - How Does the Space Where E-Golem Walks Looks Like (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110296 - Identification of Significant Features in Signals of Equine Cardiovascular System using PCA (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111126 - Image Enhancement of Data Sets in Fluorescent Confocal Microscopy (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04116921 - Impact of IMRT and Leaf Width on Stereotactic Body Radiotherapy of Liver and Lung Lesions (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113043 - Impact of Variance Prior to Sequential DOA Estimate (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111941 - Imposed Work of Breathing During High-Frequency Oscillatory Ventilation: A Bench Study (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109161 - Improvement in Alveolar Oxygen Fraction by Introduction of Tracheal Gas Insulfflation (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03150908 - In vivo conductivity estimation with symmetric boundary elements (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00156410 - The influence of gamma-irradiation and heat treatment on wear of UHMWPE against Co-Cr-Mo alloy in unlubricated conditions (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02141066 - Influence of Materials on Wear of Blade Impellers. (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02111440 - Influence of Mechanical Loading of Hip Joint During Normal Gait (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03111853 - The Influence of the EEG Recording Machine Time Multiplex on the Laplacian Filter: The Simulation with the Real Shaped Head Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112344 - Influence of the thickness of the articular cartilage on the contact stress distribution in the human hip joint (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03107552 - Intelligent Systems in Medicine (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12108522 - Intensity and Contrast Restoration of Data Sets Captured by a Confocal Microscope (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112865 - Intervertebral Mobility and Its Simulation (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109158 - Introduction of HFOV is more beneficial in adult patients with extrapulmonary form of acute respiratory distress syndrome (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111157 - Is the Knowledge of the Real Activation Signal Necessary in the Muscle Forces Calculation? (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111612 - Kinematics of Human Masticatory Movements in Dependence on Bolus Pattern (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03111844 - Klasifikace prostorových pohybů prstu s využitím hierarchického shlukování (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03115273 - Knowledge Extraction from Inductive Models (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03110003 - Kompenzace časového multiplexu kanálů EEG přístroje (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02113540 - Laděná kloubní kinematika aneb "Funkční centrace kloubu" (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110285 - Linear Feedback Analysis of Cardiovascular System Using Seismocardiogram (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03112791 - Longitudinal and Radial Regional Strain Obtained From Gray-Scale Conventional Echocardiography (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03116031 - Magnetic Field of the Lungs - Neural Network Inverse Models (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12111964 - Magnetická rezonance SISCO ve společném pracovišti biomedicínského inženýrství 1. LF UK a FBMI ČVUT (2005)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/05:12112057 - Matematické modelování proudění plynu v plicích využívající metodu konečných prvků (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110401 - Material Model of Articular Cartilage (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110108 - The Material Model of Human Articular Cartilage (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00110319 - Material Parameters of Silicone for FEM Simulation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02112453 - Mathematical Model of Cardiomyocyte Ion Channels System (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110292 - Mathematical Modeling as a Tool for Recognition of Causes of Disorders in QT/RR Interval Relationship in Equine ECG (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111349 - Mathematical Modeling of a New Method for Location of Ischemic Lesion with the Use of the Frank-M Lead System (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113125 - Mathematical Modeling of the Flow Through an Elastic Tube (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110190 - Maximalizace tuhosti prutových konstrukcí (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03115992 - Measurement of Crosstalk inside the Digital Integrated Circuit (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111898 - Measurement of Postural Head Alignment in Neurological Practice (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:00111640 - Measurements of Elastic Coefficients of Cortical Bone and Composite Materials by Ultrasound (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02112063 - Mechanical Properties of Human Articular Cartilage Determination (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113062 - Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným lisováním II (2005)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21220/05:02112874 - Mechanist´s Jotter 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03116775 - Medical Applications of Microwaves (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12111965 - Měření polohy hlavy v neurologické praxi (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03110000 - Měření zpoždění mezi signály EEG: testovací a reálné signály (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110366 - Methodics of IR Imaging in SCI Individuals Rehabilitation (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117713 - Methods and Technical Tools for an Analysis of Sudden Cardiovascular Death in the Horse (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117714 - Methods and Technological Tools for Early Non-Invasive Diagnostics of Bronchogenical Carcinoma by Means of Temperature Measuring in Air Passages (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112665 - Methods and Tools for Processing Biosignals: a Survey Paper (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03107755 - Metody umělé inteligence ve zpracování lékařských dat (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03108870 - Metody zvyšování počítačové gramotnosti, příklad ze zdravotnictví (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03116224 - Micromechanical Structures for Low Level Power Measurement in Medical Systems (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03116251 - Micromechanical Thermal Converters Compatible with HEMT Technology (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03110494 - Microwave Applicator for Deep Local Microwave Thermotherapy: Agreement Between "SAR" Numerical Simulations and Measurements (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112821 - Microwave Applicators for "BPH" Thermotherapy (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03108961 - Microwave Applicators for Medical Applications: Imaging and Thermotherapy Treatment (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:00110768 - Microwave Drying Machine for Textile Materials (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112824 - Microwave Medical Imaging and Diagnostics (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113280 - Mining the Strongest Patterns in Medical Sequential Data (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02118608 - MKP model úplné kolenní náhrady - napěťová analýza (2. část) (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109124 - Model of Behavior of Rodent Hippocampus (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02112716 - Modeling of a New Design of the Acetabular Component for Total Replacement of a Hip Joint (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116250 - Modeling of GaAs MEMS for RF Power Measurement in Telecommunications (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00110317 - Modeling of the Temporomandibular Joint and FEM Analysis (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111355 - Modelling of Biofeedback Using Regulating Process (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117706 - Modelling of Influence of Tracheal Gas Insufflation on Artificial Lung Ventilation (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117711 - Modelling of the Human Respiratory System (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02110548 - Modelování a MKP Analýza Sakroiliakálního Kloubu (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111873 - Models of Cardiovascular System Control in Horses (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03110500 - Modifications of the Waveguide-Horn Applicator for Microwave Thermotherapy (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110185 - Modular Blocks for Education in Biopotencial Measuring and Processing (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111110 - Modular Measuring System "Advanced PDA" Designated for Support of the Medical and Biomedical Engineering Research (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110365 - Modular Measuring System for Assessment of the Thyroid Gland Functional State (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111887 - Modular System for Assessment of the Thyroid Gland Functional State - Biolab (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12111970 - Modulární měřící systém pro biofyzikální vyšetření (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:00111637 - Motion Analysis of Chewing (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03111862 - Movement-Related EEG Separation Using Independent Component Analysis (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03116662 - Možnosti a úskalí léčby kortikoidy v dermatologii (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113059 - Možnosti akreditované zkušební laboratoře LMZ (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109996 - Možnosti predikce epileptického záchvatu (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116839 - Možnosti predikce epileptického záchvatu (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109412 - Možnosti využití multiagentních systémů v medicíně (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03113450 - Možnosti využití multiagentních systémů v medicíně (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109041 - Multi-Camera System for Navigation in Medicine (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111117 - Multifractal Analysis of Heart Rate Variability in Sleep Deprivation and Alcohol Intoxication (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112441 - Na/Ca výměník a jeho vliv na kontraktilitu sarkomery (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21110/05:01114385 - Některé základní principy a teorémy rekonstrukce kosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03108598 - Neural Network Generating Hidden Markov Chain (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03108964 - Neural Networks Application in Modeling of Magnetic Field of the Lungs (2005)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/05:03111545 - Neuromodulačné techniky (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112989 - New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/05:04116916 - The New E&T System of Medical Physicists in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111326 - New Methods for Precise Detection of Systolic Complexes in the Signal Acquired from Quantitative Seismocardiograph (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111114 - New Robust Methods for Detection of Systolic Complexes in the Signal Acquired from Quantitative Seismocardiograph (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113034 - Numerical EEG Forward Problem Solution Optimized for Close Source Dipole Positions (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117709 - Nutritional Information Database System (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113017 - On the Use of the Constant Phase Term in the EEG-EMG Time Delay Estimation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03108990 - On the Utility of Linear Transformations for Population-Based Optimization Algorithms (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113128 - One-Dimensional Mathematical Model of the Flow Through a Collapsible Tube with Applications to Blood Flow Through Human Vessels (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109127 - Open-Loop Model of Equine Heart Control (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112871 - Opotřebení komponent kolenních kloubních náhrad z UHMWPE při realistické simulaci (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110287 - Optical System for Position and Orientation Measuring of Ultrasound Probe for 3D Imaging in Cardiology (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111884 - Optical Tracking for Medical Applications (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117705 - Optical Ultrasound Probe Localization for 3D Imaging in Medicine (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109054 - Optická lokalizace ultrazvukové sondy pro 3D zobrazení (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03107475 - Optimal Parametrization Selection for the Brain-Computer Interface (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116235 - Optimization of GaAs MEMS Structures for Microwave Power Sensor (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116580 - Optimization of GaAs MEMS Structures for Microwave Power Sensor (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116591 - Optimization of GaAs MEMS Structures for Microwave Power Sensor (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03115452 - Optimized Model Tuning in Medical Systems (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112331 - Original Formulation of the Optimisation Criterion for Inverse Dynamical Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112988 - Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109997 - Parametrizace a klasifikace pohybů (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119191 - Perineometr snímající rozložení tlaku (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113076 - Physical Model of the Bloodstream Systemic Resistance of Human (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110387 - Plazma Free Apoptotic DNA as a Predictor of Organ Dysfunction or Death in Critically Ill Patients (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116648 - Polygonal Approximation Of Holter Registers: A Comparative Study For Electrographic Signals Time Compression (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117715 - Possibilities of Deconvolution of Image Sampling Structure (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12118973 - Possibilities of Deconvolution of Image Sampling Structure (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113030 - Possible Methods for Prediction of Epileptic Seizure (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116846 - Použití analýzy nezávislých komponent při zpracování biologických signálů (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110284 - Použití metody ICA při stanovení významných znaků v signálech kardiovaskulárního systému koní (2005)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21230/05:03112891 - Precise Vectorial Magnetic Field Sensors (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02110267 - Prediction of Muscle Forces Using Artificial Neural Network Backpropagation (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110258 - Prediction of Muscle Forces Using Neural Network Backpropagation (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111892 - Principal Component Analysis of Cardiovascular System Dynamics in Horses (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109149 - Principles and properties of protective unconventional lung ventilatory techniques (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113000 - Příprava testu životnosti dříku totální endoprotézy kyčelního kloubu Walter - II (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12117710 - Qualitative Aspects of Image Compression Methods in Multimedia Systems (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111116 - Quantitative Seismocardiography in Stress Level Examination (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00111441 - Rapid Prototyped Models of a Human Vocal Tract Used for Experimental Acoustic Modal Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111133 - Realistic Simulation in Joint Replacement of Human Joints (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109466 - Real-Parameter Optimization Using the Mutation Step Co-evolution (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110186 - Recognition of a vigilant state of man from EEG signals by neuronal network RBF (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03111860 - Recognition of Direction of Finger Movement from EEG Signal Using Markov Models (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03111848 - Recursive Clustering Algorithm for Thumb Motion Classification (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111641 - Registrace žvýkacích pohybu v závislosti na vlastnostech sousta pomocí pohybové analýzy (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112341 - Relationship Between Body Position and Hip Contact Stress During Rehabilitation Exercises (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112561 - Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112343 - Semi-Analytical Mathematical Model of the Hip Joint Contact Stress Distribution in the Human Hip Joint (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111159 - The Sensitivity of the Muscular Parameters to the Muscle Force Prediction (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113004 - Sestavení geometrického modelu lidské kosti - přehled dostupných nástrojů (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02112762 - Sestavení geometrického modelu lidské kosti - princip a pracovní postup (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111352 - Set of Modular Blocks for Education in Biopotencial Processing (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112325 - The Shape of Acetabular Cartilage Optimizes Hip Contact Stress Distribution (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00119088 - The Simplification of the Muscle Force Prediction Using the Sensitivity Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02119087 - Simulace intervertebrální mobility a silových interakcí (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109038 - Simulace medicínských úloh na počítači (2005)
Výsledek druhu TRIV/68407700:21220/05:02119251 - Simulační linka systémového okruhu kardiovaskulárního systému (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109978 - Simulating the Finite State Machines using Fully Recurrent Neural Network (2005)
Výsledek druhu BRIV/68407700:21230/05:03109981 - Simulation Almanac 2005 (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03112822 - Simulation and Measurement of Microwave Thermotherapy Applicators (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03114001 - Spatio-Temporal Non-Rigid Registration for Ultrasound Cardiac Motion Estimation (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03117281 - Special Applicator for Microwave Thermotherapy (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113052 - Speech Reconstruction and Objective Measurement for Cochlear Implants (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113019 - Speech Reconstruction for Cochlear Implants (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111900 - Spem - Based Assessment of Suprasegmental Effects of Selective Posterior Rhizotomy (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/06:02115892 - Stabilita okraje kostního lůžka zatěžovaného implantátu - porovnání s matematickými modely (2006)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02112320 - Stable Shapes of Thin Anisotropic Nanostrips (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02110112 - Stanovení mechanických vlastností kloubní chrupavky a úvod do matematického modelování biologických tkání (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110150 - Stanovení rychlosti šíření pulzní vlny v arteriálním řečišti (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03114028 - The Steiner Point of Fuzzy Sets (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02111604 - Stress Distribution in Bone Bed Influenced by Implant Length and Diameter (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113027 - Study of Speech Defects Caused by Landau-Kleffner Syndrome for Small Children (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109152 - Studying Differences between Conventional Ventilation and High Frequency Ventilation (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12109159 - Studying the Interaction between the Mechanical Properties of the Respiratory System and Artificial Lung Ventilation (2005)
Výsledek druhu WRIV/68407700:21220/05:02110329 - Summer Workshop of Applied Mechanics (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109187 - Synergií biofyziky ke biomedicínskému inženýrství (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21460/05:12111876 - System Approach to an Analysis of Cardiovascular System in Horses to Assess Risk of Sudden Cardiovascular Death (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21460/05:12110295 - System Approach to Cardiovascular System Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112754 - Technologie tnzometrie na živých a neživých součástech (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112654 - Telemedical System for Monitoring of Blood Pressure (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03109410 - Telemedical System for Monitoring of Blood Pressure (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03129892 - Temporal Analysis of Clusters of Supermarket Customers: Conventional versus Interval Set Approach (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02111586 - The Tendon Slack Length Calculation from the Maximal and Minimal Excursion of Musculotendon (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21220/05:02113301 - Testing of Elements Simulating System Resistance of the Human (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112209 - Theory of Evanescent Mode Applicators (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03109387 - Three-Dimensional Thumb Motion Parameterization (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03113050 - Time-based and Note-based Criteria for Assessment of Music Transcription Quality (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03108983 - Towards Society of Wisdom (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110103 - Transversal Isotropic Material Model of Human Articular Cartilage (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110192 - Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12109179 - Úlohy metrológie v systéme manažerstva kvality (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111618 - Ultrasonic Immersion Measurement of CFRP Composites Elastic Coefficients - Preliminary Study for Cortical Bone Elastic Properties Assignment (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112715 - Using a Finite Element Method for Modeling a New Design of the Acetabular Component for Total Replacement of a Hip Joint (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21220/05:02110206 - Úvod do matematické teorie optimálních procesů (2005)
Výsledek druhu CRIV/68407700:21460/05:12112052 - Užití elektroakustické analogie pro návrh matematického modelu lidského respiračního systému (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03113277 - Vestibulo-ocular Reflex Signal Processing Using Evolutionary Algorithm (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03110055 - Vliv magnetického pole na vlastnosti vody a vodních soustav (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02111679 - Vliv průměru a délky implantátu na napětí v okolní kosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112890 - Vliv úprav UHMWPE lisováním na odolnost proti otěru (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02112327 - Vliv žíhacích a deformačních režimů na strukturu a vlastnosti válcovaných polotovarů vyrobených z kontislitků (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116859 - Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS) (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02110545 - Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02111784 - Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21220/05:02113133 - Vývoj metodiky lámání krčků potkaních femurů (2005)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21460/05:00116845 - Vývoj monitorovacího systému vysokofrekvenční plicní ventilace při ARDS (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110363 - Význam metrologie v systémoch manažérstva kvality (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03112819 - Waveguide Horn Applicator for Microwave Thermotherapy with Dielectric Lateral Faces (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:02113060 - Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21220/05:00112987 - Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03115261 - Why Bagging of GAME Inductive Models Does Not Futher Improve their Accuracy? (2005)
Výsledek druhu SRIV/68407700:21230/05:03106372 - Zařízení ke sledování polohy oka, zařízení k ovládání polohy a/nebo funkce jiného zařízení nebo prvku, zejména osobního počítače, a jejich použití (2005)
Výsledek druhu ARIV/68407700:21230/05:03107756 - Získávání znalostí z longitudinálních studií (2005)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21230/05:03112739 - Zobrazování korové aktivace distribučními zdrojovými modely elektroencefalografických potenciálů v psychiatrickém výzkumu (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21230/05:03116854 - Zpětná rekonstrukce řeči a virtuální elektroda pro kochleární implantáty (2005)
Výsledek druhu PRIV/68407700:21230/05:00112793 - Způsob a systém pro měření tvaru kloubní dráhy zejména dolní čelisti (2005)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21460/05:12110359 - Zřízení fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a její rozvoj v Kladně (2005)