• česky
  • english

MSM6046137305 - Teoretické základy potravinářských a biochemických technologií (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM6046137305
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyTeoretické základy potravinářských a biochemických technologií
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborGM - Potravinářství
Vedlejší oborEI - Biotechnologie a bionika
Další vedlejší oborCE - Biochemie
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu59 222 tis. Kč59 219 tis. Kč60 535 tis. Kč60 535 tis. Kč67 735 tis. Kč40 357 tis. Kč20 179 tis. Kč367 782 tis. Kč
Celkové uznané náklady59 222 tis. Kč59 219 tis. Kč60 535 tis. Kč60 535 tis. Kč67 735 tis. Kč60 535 tis. Kč60 535 tis. Kč428 316 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumná činnost v předkládaném výzkumném záměru (dále jen VZ) je v souladu s posláním i názvem Fakulty potravinářské a biochemické technologie (FPBT), Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. FPBT reprezentuje pracoviště, které se systematicky, prakzabývá základním potravinářským výzkumem. Organizačně je rozdělena do tří částí, které pokrývají principy zajištění jakosti a bezpečnosti potravin, moderní biotechnologie (biochemické technologie) a inženýrské procesy v potravinářských a biochemických tevýzkumných zájmů fakulty organicky navazují na předchozí tři výzkumné záměry FPBT řešené v létech 1999 - 2004 pod evidenčními čísly MSM 223300004, MSM 223300005 a MSM 223300006. Současný VZ staví na výsledcích dosažených při řešení uvedených 3 VZ, dalšícbiotechnologií navazuje též na výsledky Centra molekulární genetiky, které bylo založeno v roce 1996 na základě programu MŠMT Posílení vědyna vysokých školách. Předkládaný VZ zahrnuje řadu originálních a vzájemně se doplňujících obsahově vymezených temat
Klíčová slova v anglickém jazyceFood Technologies; Biochemical Technologies
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyZískané výsledky dokladují, že cíle projektu byly splněny. Byla dosažena řada originálních výsledků a to jak teoretických, tak i výsledků s možností přímé aplikace v praxi. Publikační činnost řešitelů má vynikající úroveň. Realizace VZ významně přispěla k profesnímu růstu členů řešitelského kolektivu.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Řešiteldoc. Ing. Karel Melzoch, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4521137)
Účastník - subjektVysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV2295
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896655 - A fast and simple procedure for determination of perfluoroalkyl substances in food and feed: a method verification by an interlaboratory study (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43895093 - Advanced Fermentation Processes ? Chapter 4 in Engineering Aspects of Food Biotechnology (2013)
Výsledek druhu FRIV/60461373:22330/13:43896711 - Alkoholický nápoj s houbovým a lesním aromatem (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/13:43896538 - alpha-L-Fucosidase from Paenibacillus thiaminolyticus: Its hydrolytic and transglycosylation abilities. (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895382 - Amides derived from heteroaromatic amines and selected steryl hemiesters (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896521 - Analytical data for plum paste as a tool for evaluation of plum paste authenticity (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896684 - Antioxidační kapacita nerozpustných složek nápojů (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895551 - Antioxidant effect of mono- and dihydroxyphenols in sunflower oil with different levels of naturally present tocopherols (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896687 - Application of direct analysis in real time ionization--mass spectrometry (DART-MS) in chicken meat metabolomics aiming at the retrospective control of feed fraud (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896659 - Application of solid phase extraction and two-dimensional gas chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry for fast analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in vegetable oils (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896664 - Application of ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC-MS) metabolomic fingerprinting to characterize GM and conventional maize varieties (2013)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/13:43896591 - Bezpečná výživa - Potraviny živočišného původu ve výživě (2013)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/13:43896593 - Bezpečná výživa - Trendy ve výživě I (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896774 - Bezpečnost krmiv a krmných doplňků z pohledu mykotoxinů (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896541 - Biochemical properties of nematode O-acetylserine( thiol)lyase paralogs imply their distinct roles in hydrogen sulfide homeostasis. (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895538 - BIOLOGICKÉ ÚČINKY A TOXICITA KADMIA (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895088 - Brewer's Yeast as a New Source of Palmitoleic Acid-Analysis of Triacylglycerols by LC-MS (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896628 - Case study: Contamination of terrestric environment by industrial fire (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896603 - Cell wall components of Leptosphaeria maculans enhance the resistance of Brassica napus (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/13:43894627 - Changes in Baking Quality of Composite Wheat/Hemp Flour Detected by Means of Mixolab (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896529 - Characteristics of Garlic of the Czech origin (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43894336 - Characterization of a renewable extracellular polysaccharide from defatted microalgae Dunaliella tertiolecta (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896762 - Collaborative investigation of matrix effects in mycotoxin determination by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896544 - Combining chymotrypsin/trypsin digestion to identify hydrophobic proteins from oil bodies (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895565 - Complementary cross-section based protocol of investigation of polychrome samples of a 16th century Moravian Sculpture by optical, vibrational and mass spectrometric techniques (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896600 - Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895020 - DESUGARIZATION, COMPOSITION, PROPERTIES AND APPLICATION POSSIBILITIES OF BEET MOLASSES (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896612 - Determination of fluorotelomer alcohols in food contact materials and food (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896642 - The determination of perfluoroalkyl substances, brominated flame retardants and their metabolites in human breast milk and infant formula (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/13:43895113 - Determination of Silicon in Czech beer and its Balance During the Brewing Process (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22310/13:43895703 - Development of antimicrobial packaging materials with immobilized glucose oxidase and lysozyme (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896957 - Dezintegrace (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896629 - Dust as an indicator of the environemtal pollution with halogenated compounds (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896558 - The effect of concentration on the antioxidant activity of selected culinary herbs (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896662 - Effect of crop protection and fertilization regimes used in organic and conventional production systems on feed composition and physiological parameters in rats (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896464 - The effect of modified whey proteins on texture and sensory quality of processed cheese. (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43893970 - Enzymatic Synthesis of New C-6-Acylated Derivatives of NAG-Thiazoline and Evaluation of their Inhibitor Activities Towards Fungal beta-N-Acetylhexosaminidase (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43895047 - Enzymová technologie (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896962 - Extrakce (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896956 - Extruze (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43895046 - Fermentační technologie (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896534 - Filbertone as the Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896961 - Filtrace (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896654 - Gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry: a powerful tool for the (ultra)trace analysis of multiclass environmental contaminants in fish and fish feed (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896547 - Glycoalkaloid and Calystegine Levels in Table Potato Cultivars Subjected to Wounding, Light, and Heat Treatments (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896658 - High throughput sample preparation in combination with gas chromatography coupled to triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC-MS/MS): A smart procedure for (ultra)trace analysis of brominated flame retardants in fish (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895349 - Human UBL5 protein interacts with coilin and meets the Cajal bodies (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895126 - Identification of regioisomers and enantiomers of triacylglycerols in different yeasts (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896518 - Impact of yacon landraces cultivated in the Czech Republic and their ploidy on the short- and long-chain fructooligosaccharides content in tuberous roots. (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/13:43895519 - IMPROVED APPROACH FOR THE LABELING OF ARGININE, GLUTAMIC, AND ASPARTIC ACID SIDE CHAINS IN PROTEINS USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896743 - Inovace výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR (2013)
Výsledek druhu FRIV/60461373:22330/13:43896713 - Karbanátek z naklíčené cizrny (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895420 - The kinetic studies of the solvent-promoted aggregation of a steroid-porphyrin derivative (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896674 - Konjugované formy mykotoxinů zearalenonu a nivalenolu v ječmeni jarním (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896960 - Krystalizace, nukleace, srážení a distribuce částic (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896935 - Kvalita sušeného droždí pro pekárny (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896710 - Kysličník křemičitý a potraviny (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896933 - Len setý-review (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896657 - Lorazepam photofate under photolysis and TiO2-assisted photocatalysis: Identification and evolution profiles of by-products formed during phototreatment of a WWTP effluent (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896958 - Mechanické a reologické vlastnosti potravin (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896549 - Monitoring fytoestrogenů v travních porostech v závisloti na ošetření a skladování (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896583 - Možnosti snížení rozsahu oxidace tuků a olejů použitím přírodních antioxidantů (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896611 - Multi-analyte method for the determination of organohalogen contaminants in dust (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895462 - Náhradní sladidla (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896613 - New fast strategy to determine ethanol in alcoholiv beverages and overall quality check (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/13:43895074 - New propanoyloxy derivatives of 5 beta-cholan-24-oic acid as drug absorption modifiers (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896772 - Nová analytická strategie pro simultánní stanovení esterů 3-MCPD a glycidolu (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896644 - Occurrence of brominated flame retardants and perfluoroalkyl substances in fish from the Czech aquatic ecosystem (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896647 - Occurrence of perfluoroalkyl substances (PFASs) in various food items of animal origin collected in four European countries (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896533 - On the association of the base pairs on the silica surface based on free energy biased molecular dynamics simulation and quantum mechanical calculations (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896499 - The origin of 3-MCPD esters and glycidyl esters in meat product (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896955 - Pečení, restování a smažení (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43894107 - Plant nucleases from nuclease I family: their properties and antitumor potential (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896660 - Polycyclic aromatic hydrocarbons and halogenated persistent organic pollutants in canned fish and seafood products: smoked versus non-smoked products (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896568 - Použití některých aromatických bylin ke stabilizaci smažicích olejů (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896661 - Představují tuky a oleje po smažení zdravotní riziko? (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895224 - Preparation of amidated derivatives of monocarboxy cellulose (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/13:43895397 - Preparation, preliminary screening of new types of steroid conjugates and their activities on steroid receptors (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896582 - Preventivní a léčebná nutriční doporučení při metabolickém syndromu (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895122 - Production of alcohol-free beer with elevated amounts of flavouring compounds using lager yeast mutants (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895569 - Protein identification and localization using mass spectrometry and staining tests in cross-sections of polychrome samples (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896498 - Původ esterů 3-MCPD a glycidolu v masných výrobcích (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895692 - Quantitative and qualitative analysis of high molecular compounds in vegetable oils formed under high temperatures in the absence of oxygen (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896641 - Rapid and simple method for determination of hexabromocyclododecanes and other LC-MS-MS amenable brominated flame retardants in fish (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896493 - Rapid monitoring of heat-accelerated reactions in vegetable oils using direct analysis in real time ionization coupled with high resolution mass spectrometry (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896578 - Riziko zvýšeného příjmu smažených potravin (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896606 - Senzorické hodnocení kávy (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896959 - Separace podle měrných hmotností (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895422 - Size and branching effects on the fluorescence of benzylic dendrimers possessing one apigenin fluorophore at the core (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896604 - Slaná chuť a její vnímání (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896567 - Složení mastných kyselin v semenech různých odrůd slivoní (Prunus domestica L.) (2013)
Výsledek druhu FRIV/60461373:22330/13:43896712 - Speciální směs hub pro přípravu houbových omáček (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896609 - Stanovení reologických a senzorických parametrů tekutých emulzí (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43894713 - Structural analysis of fungal glucans (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43894591 - Structural diversity of fungal glucans (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896741 - Struktura a vlastnosti biologických membrán (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895398 - Synthesis and Mass Spectral Fragmentation Patterns of Brassinolide Early Biosynthetic Precursors Labeled at C-26 (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43894049 - Synthesis, crystal structure and NMR investigation of a new type of cyclic steroidal dimer based on brassinosteroids (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895831 - Testing the influence of various conditions on the migration of epoxidised soybean oil from polyvinylchloride gaskets (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43896536 - Toward an Accurate Conformational Modeling of Iduronic Acid (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896496 - Vápník v potravinách a jeho význam v lidské výživě (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895541 - VISFATIN ? ADIPOKIN S POTENCIÁLEM V LÉČBĚ PORUCH ASOCIOVANÝCH S OBESITOU? (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/13:43896725 - Výpočetní metody (2013)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/13:43896576 - Využití vybraných rostlinných tuků a olejů pro smažení potravin (2013)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/13:43896685 - XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin (2013)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22320/13:43895872 - Zpracovatelské technologie (2013)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/13:43896663 - 6th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS (RAFA 2013) (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/13:43895200 - ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ? ???? ???????? ???????. (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894080 - A steroid-based gelator of A(LS)(2) type: tuning gel properties by metal coordination (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43894837 - Adsorpce, odbarvování (2012)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/12:43892556 - Alkoholické nápoje s obsahem sladiny a/nebo mladiny (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893976 - An enzymatic glycosylation of nucleoside analogues using beta-galactosidase from Escherichia coli (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894790 - Analysis of isoflavones in soybeans employing direct analysis in real-time ionization-high-resolution mass spectrometry (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894766 - Antioxidační potenciál meduňky lékařské (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894758 - Aplikace LC-ICP-MS pro speciační analýzu fosfátového a fytátového fosforu v obilovinách (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894676 - Applying of derivatives of polysaccharides in medicaments (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894188 - Assessment of functional properties and antimicrobial efficiency of polymer films with lacquer layer containing natamycin in cheese packaging (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894189 - Authenticity and quality of spirit vinegar: Methods for detection of synthetic acetic acid addition (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894670 - Bee pollens as food suplement: composition and source specificity (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894615 - Beta glukany a ječné výrobky (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893274 - Biofiltration of a styrene/acetone vapor mixture in two reactor types under conditions of acetone overloading (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893304 - Biosynthesis and metabolic pathways of pivalic acid (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894109 - Biotechnologické systémy pro jednorázové použití (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894103 - Cadmium-induced production of phytochelatins and speciation of intracellular cadmium in organs of Linum usitatissimum seedlings (2012)
Výsledek druhu RRIV/60461373:22330/12:43894076 - CanMaster (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894751 - Characterization of antilisterial bacteriocin-like substance produced by Enterococcus munditii (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893378 - Chasing after Minerality, Relationship to Yeast Nutritional Stress and Succinic Acid Production (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894600 - The choice of nutritionally lucrative flour streams from barley milling flow (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894621 - The choice of nutritionally lucrative flour streams from barley milling flow (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894015 - Collagen-based proteinaceous binder-pigment interaction study under UV ageing conditions by MALDI-TOF-MS and principal component analysis (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894682 - Compilation and evaluation of data for sorption isotherms of granulated sugar (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894628 - Composite Flours - Characteristics of Wheat/Hemp and Wheat/Teff Models (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893974 - Conformational Free Energy Modeling of Druglike Molecules by Metadynamics in the WHIM Space (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894013 - Critical comparison of spectrometric analyses of non-mineral blue dyes and pigments used in artworks (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894813 - Deoxynivalenol Oligoglycosides: New (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894135 - Design and studies of novel polyoxysterol-based porphyrin conjugates (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43894840 - Destilace (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894946 - Determination of organic engineered nanoparticles in beverages and nutraceuticals (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894785 - Dietary intake of antioxidants in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894800 - Direct analysis in real time high-resolution mass spectrometry for high-throughput analysis of antiparasitic veterinary drugs in feed and food (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43893387 - Effect of alkali pretreatment of wheat straw on removal of lignin and (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894971 - EFFECT OF MULCHING MATERIALS ON POTATO PRODUCTION IN DIFFERENT SOIL-CLIMATIC CONDITIONS (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43894761 - The effect of natural antioxidants in herbs and spices on food shelf-life (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43893891 - The effect of plants and natural compounds on bacterial population in the contaminated soil (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894784 - Effect of temperature and oil composition on the ability of phenolic acids to protect naturally present alfa-tocopherol during the heating of plant oils (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894783 - Effect of temperature on the antioxidant activity of phenolic acids (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894721 - Effect of the Maillard reaction on reducing power of malts and beers (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894767 - Effect of thickening agents on the perceived viscosity and acidity of model beverages (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894204 - Elicitors of Leptosphaeria maculans inducing resistence to blackleg in oil seed rape (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43893109 - Enzymová technologie (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894078 - Female Serum Immunoglobulins G, A, E and Their Immunological Reactions to Seminal Fluid Antigens (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43895044 - Fermentační procesy při výrobě potravin (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43893356 - Fermentační technologie (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894749 - FRAKCIONACE A SPECIACE As, Cd a Zn V NADZEMNÍ BIOMASE PENÍZKU MODRAVÉHO (Thlaspi caerulescens J. (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894108 - Funkce a biologické aktivity rostlinných nukleas (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894587 - Funkční vlastnosti polyfenolů (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894793 - Furanocoumarins in celeriac from different farming systems: a 3-year study (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894602 - Fyzikální vlastnosti a složení mastných kyselin pokrmových tuků a másel v současné tržní síti ČR (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894052 - Glucosylated steroid-porphyrins as new tools for nanotechnology applications (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894104 - The G-Patch Domain of Mason-Pfizer Monkey Virus Is a Part of Reverse Transcriptase (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43893685 - Heavy metal protein transporters and their phenotypical effects in eukaryotic models (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894595 - Historical survey: Contributions of Czech scientists and engineers for the development of sugar technology and analysis (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894198 - Hodnocení autenticity kvasného lihového octa (část I): způsoby výroby a metody analýzy (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894236 - Hodnocení autenticity kvasného lihového octa (část II): analýza vzorků z tržní sítě (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894634 - Hodnocení nových odrůd potravinářské pšenice se žlutým endospermem (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894551 - Hodnota aktivity vody a mikrobiální stabilita systému (2012)
Výsledek druhu GRIV/60461373:22330/12:43895031 - Horácký bramborový salát (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894674 - Identification of hydrocolloids in confectionery jelly (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894639 - Image analysis - comparison of recipe composition effect (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894638 - Image analysis - comparison of recipe composition effect (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894002 - Immunochemical and HPLC identification of isoflavonoids in the Apiaceae family (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894738 - Implementation of comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry for the simultaneous determination of halogenated contaminants and polycyclic aromatic hydrocarbons in fish (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894099 - In Vitro Assembly of Virus-Like Particles of a Gammaretrovirus, the Murine Leukemia Virus XMRV (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894152 - INHIBITORY GALAKTOSYLTRANSFERAS (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894331 - Insertion sequences shared by Bordetella species and implications for the biological diagnosis of pertussis syndrome (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894151 - In-situ enrichment of phosphopeptides on MALDI plates modified by ambient ion landing (2012)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/12:43894723 - International conference on Chemical Reactions in Foods VII (CRF2012) (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43892403 - Investigation of substituted 6-aminohexanoates as skin penetration enhancers (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894684 - Isolation of galactooligosaccharides from whey after treatment by beta-galactosidase (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894933 - Izolace beta-laktoglobulinu z koncentrátu bílkovin syrovátky. (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894618 - Ječné pečivo stárne pomaleji (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894583 - Konzervační látky, vlastnosti a aplikace (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894184 - KOVOVÁ CHUŤ PŘÍRODNÍCH LÁTEK A JEJICH DERIVÁTŮ (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894636 - Kukuřice v cereálních výrobcích (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894074 - Kvalita a autenticita rybích filetů (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894265 - Kvalitativní a semikvantitativní analýza proteinových aditiv v historických maltách (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894542 - Lipid Oxidation of Fat Blends Modified by Monoacylglycerol (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894803 - Liquid chromatography-mass spectrometry-based metabolomics for authenticity assessment of fruit juices (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43894838 - Lisování (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43893110 - Mechanické a reologické vlastnosti potravin (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894759 - Metabolomic fingerprinting employing DART-TOFMS for authentication of tomatoes and peppers from organic and conventional farming (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894197 - Metoda peptidového mapování aplikovaná na analýzu historických malt. (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894536 - Molasses as a by-product of sugar crystallization and a perspective raw material (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894906 - Monitoring estrogenních látek v mléčných výrobcích z tržní sítě (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894745 - Monitoring výskytu herbicidu glyfosátu v čočce prodávané na českém trhu (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894763 - Možnosti použití některých rostlin čeledi Apiaceae ke stabilizaci tuků proti oxidaci (2012)
Výsledek druhu NRIV/60461373:22330/12:43894798 - Multidetekční metoda pro sledování reziduí pesticidů v zelenině (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894345 - MUSHROOM POLYSACCHARIDES - CURRENT AND FUTURE PROSPECTS (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894944 - Mykotoxiny v doplňcích stravy (2012)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/12:43894889 - Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894663 - New concepts of wound dressings (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894886 - Nové technologie a kvalita mlékárenských výrobků. (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894724 - Novel approaches to analysis of 3-chloropropane-1,2-diol esters in vegetable oils (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894860 - Obsah tuku a složení mastných kyselin tuku trvanlivého pečiva (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894735 - Occurrence of brominated flame retardants in household and car dust from the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894976 - Occurrence of Halogenated Contaminants in Fish from Selected River Localities and Ponds in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894609 - Oxidační reakce - hydroperoxidy sterolů a chemická kinetika (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894635 - Pekařské užití pšeničné mouky s přídavkem rosičky krvavé (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894196 - Porovnání metod hmotnostní spektrometrie využívající enzymové štěpení při analýze proteinových pojiv (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894677 - Potential of membrane separation processes in cheese whey fractionation and separation (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894679 - Potential of membrane separation processes in cheese whey fractionation and separation (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894765 - Použití některých aromatických bylin ke stabilizaci smažicích olejů (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894777 - Povrchové vlastnosti laktobacilů. (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894626 - Prací účinnost a její stanovení (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893270 - Preferences in removal of aliphatic and aromatic gasoline components by biofiltration under varied loading (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894073 - The presence of monoiodinated derivates of daidzein and genistein in human urine and its effect on thyroid gland function (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894186 - PROANTHOCYANIDINY A JEJICH ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894778 - Probiotické mikroorganismy v technologii sýrů. (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894614 - Produkce nutričně a technologicky významných pasáží z bezpluchého a pluchatého ječmene (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894787 - Rapid analysis of caffeine in various coffee samples employing direct analysis in real-time ionization-high-resolution mass spectrometry (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894072 - Rapid UPLC-ESI-MS/MS method for the analysis of isoflavonoids and other phenylpropanoids (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894629 - Relation between the grain hardness and other quality parameters of wheat (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43893918 - Remediation of sites contaminated with persistent organic pollutants: Role of bacteria (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893574 - Remediativní funkce mikroorganismů a rostlin (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894637 - Reologické hodnocení směsí mlýnských výrobků (2012)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/12:43894532 - Seminář molekulární a buněčné biologie (2012)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/12:43894782 - Seminář Senzorická analýza potravin a vody (2012)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/12:43894529 - Seminář VŠCHT Praha - Nápoje, technologie a kvalita, XXII. Reprezentační slavnosti piva 2012 (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894771 - Senzorické a reologické vlastnosti čokoládových pomazánek (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894774 - Senzorické vnímání náhražek soli (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894770 - Senzorické vnímání sladidel Stevia a Truvia v mléčných výrobcích (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894970 - Simultaneous screening for T-2/HT-2 and deoxynivalenol in cereals using a surface plasmon resonance immunoassay (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894887 - Složení mastných kyselin roztíratelných tuků, směsných roztíratelných tuků a másel na současném českém trhu (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894672 - Solvent retention capacity for different wheat and flour evaluation (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/12:43894625 - Solvent retention capacity values in relation to the Czech commercial wheat quality (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893487 - Spectral analysis and physical properties of benzylated starch (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894681 - Spectroscopic discrimination of bee pollen and honeycomb pollen samples (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894581 - Srovnání antioxidačního účinku tokoferolů a alkyesterů kyseliny kávové (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894742 - Stanovení organických kontaminantů plynovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (GC-MS/MS) (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/12:43894647 - Stanovení retenční kapacity vybraných druhů kompozitní mouky (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894736 - Streamlining sample preparation and gas chromatography-tandem mass spectrometry analysis of multiple pesticide residues in tea (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894861 - Studium vzniku vybraných procesních kontaminantů z monopalmitinu (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894098 - SUMO-2/3 conjugates accumulating under heat shock or MG132 treatment result largely from new protein synthesis (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894549 - Syntéza acylderivátů 3-chlorpropan-1,2-diolu a možnosti zabránění jejich vzniku při deodoraci rostlinných olejů (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894014 - Synthesis of 2-fluoro and 4-fluoro galactopyranosyl phosphonate analogues of UDP-Gal. (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894081 - Synthesis of cholic acid based calixpyrroles and porphyrins (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43893888 - Toxicity of benzonitrile herbicides and their bacterial degradation products (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894102 - Using dot blot with immunochemical detection to evaluate global changes in SUMO-2/3 conjugation. (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894947 - Using of ELSD for determination of organic engineered nanoparticles (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894941 - Validační studie AO ZON PREP imunoafinitních kolonek pro stanovení aflatoxinů, ochratoxinu A a zearalenonu v cereálních matricích (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893677 - Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu - vznik, využití a optimalizace parametrů. (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43894498 - Vinařství (Technologie potravin: Přehled tradičních potravinářských výrob) (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43895045 - Výroba pekařského droždí a mikrobní biomasy. Výroba octa (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894773 - Vývoj tukové chemie, technologie a tukového průmyslu v zrcadle konferencí pořádaných odbornou skupinou pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii v období 1980 - 2012 (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43894888 - Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894858 - Výživové hodnocení margarínů, směsných roztíratelných tuků a másel v současné tržní síti ČR (2012)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/12:43894760 - Význam ovoce ve výživě (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894593 - Wood-decay fungi beta-glucans - functions and properties (2012)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/12:43894722 - XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin (2012)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/12:43894918 - XLIV. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43893067 - Yeast beta(1-3),(1-6)-D-glucan films: preparation and characterization of some structural and physical properties (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894929 - Zhodnocení komerčně dostupných rychlotestů pro stanovení obsahu deoxynivalenolu v cereáliích (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894923 - Zhodnocení výskytu mykotoxinů v krmivech (2012)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/12:43894849 - Změny triacylglycerolů rostlinných olejů za vysokých teplot (2012)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/12:43893534 - Způsob výroby polyamidového sorbentu pro stabilizaci nápojů a polyamidový sorbent (2012)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/12:43894544 - Způsob zabránění vzniku acylderivátů monochlorpropandiolu při vysokoteplotních úpravách olejů a tuků (2012)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/12:43894797 - 1st European Workshop on Ambient Mass Spectrometry and Related Mass Spectrometry-Based Techniques in Food / Natural Products Control: Safety, Authenticity, Forensics, Metabolomics (2012)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/12:43894530 - 3. ročník konference Automatizace a modernizace pivovarů 2012 (2012)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/12:43893892 - 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891994 - A novel approach for the determination of membrane protein expression levels based on LC-MS/MS (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43871499 - Aerobic Degradation of 2,4-Dinitrotoluene by Individual Bacterial Strains and Defined Mixed Population in Submerged Cultures (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892405 - Aktivní obaly potravin a možnosti využití nanotechnologií (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892739 - Aktivní složky v kosmetických prostředcích X (2011)
Výsledek druhu FRIV/60461373:22330/11:43892523 - Alkoholické nápoje s obsahem sladiny nebo mladiny (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892755 - Allium Discoloration: The Precursor and Formation of the Red Pigment in Giant Onion (Allium giganteum Regel) and Some Other Subgenus Melanocrommyum Species (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892686 - Ambient mass spectrometry employing a DART ion source for metabolomic fingerprinting/profiling: A powerful tool for beer origin recognition (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892691 - Analysis of multiple mycotoxins in food (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893151 - Analytický a reologický profil vybraných odrůd potravinářské pšenice (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892836 - Antimicrobial factors effects on biofilm formation in Staphylococcus aureus (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891575 - Antimikrobiální peptidy: Vztah mezi jejich strukturou a antimikrobiální aktivitou. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892665 - Antioxidační aktivita alkylesterů kyseliny kávové a protokatechuové v polárním prostředí emulze a nepolárním prostředí ME MK slunečnicového oleje (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892041 - Antioxidant Capacity and Antioxidants of Strawberry, Blackberry, and Raspberry Leaves (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892433 - Application of refrigeration in malt production (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892433 - Application of refrigeration in malt production (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892082 - Asymmetrically substituted calix[4]pyrrole with chiral substituents (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892757 - Authentication of animal fats using direct analysis in real time (DART) ionization-mass spectrometry and chemometric tools (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892560 - Bacterial Surface Display of Metal-Binding Sites (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893141 - Bakery potential of the tritordeum lines (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891606 - Bakteriální degradace polybromovaných difenyletherů (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891894 - Bakteriální transportéry těžkých kovů a jejich potenciál využití ve fytoremediačních technologiích (2011)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/11:43892856 - Bezpečná výživa 2011 - Tuky ve výživě (2011)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/11:43892859 - Bezpečná výživa 2011 - Změny při zpracování potravin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43870044 - Biochemical properties of three plant nucleases with anticancer potential (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893114 - Biological effect of beta-glucans on the molecular level (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43892898 - Biologicky aktivní látky semene lnu - změny při technologickém a kulinárním zpracování (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892157 - Biosorption and Metal Removal Through Living Cells. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892750 - Buildrový systém bezfosfátových pracích prostředků (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892751 - Challenging applications offered by direct analysis in real time (DART) in food quality and safety analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/12:43892839 - Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of fusarium spp. Contamination detected by means of new rheological system mixolab (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892745 - Changes in isoflavones concentrations in cheese during processing and ripening (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893080 - Changes of alfa-galactosides in grain legume seeds during germination, high pressure processing and storage (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43892728 - Changes of phosphorus and trace element species in rye and oat flakes and oat porridge induced by simulated digestion (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892770 - Changes of S-alk(en)ylcysteine Sulfoxide Levels During the Growth of Different Garlic Morphotypes (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893149 - Charakteristiky směsí vybraných odrůd tuzemských obilovin (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892962 - Chemical changes in coffee influenced by various factors (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893068 - Chitosan derivatives as bile acid and cholesterol sorbents (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892878 - Chromatografická separace směsi glukosy a mannosy (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892892 - Chromatographic separation of molasses and its model solutions (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892843 - Cleanup strategies and advantages in the determination of several therapeutic classes of pharmaceuticals in wastewater samples by SPE-LC-MS/MS (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892212 - Co je na světě nejsladší? (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/11:43893118 - Cocoa powder characterization (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893083 - Color Analysis and Discrimination of Laboratory Prepared Pasta by means of Spectroscopic Methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892837 - Comparison of Diazinon Toxicity to Embryos of Xenopus laevis and Danio rerio; Degradation of Diazinon in Water (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892544 - Complementary protocol of investigation of proteinaceous additives in historical mortars (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891967 - Crystallization of recombinant bifunctional nuclease TBN1 from tomato. (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892541 - Cyklické peptidy jako účinná antibakteriální léčiva (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892762 - Cyklizace mastných kyselin slunečnicového oleje za vysokých teplot (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892040 - Degradation of juvenogens by termites and soil bacteria (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892760 - Deoxynivalenol, deoxynivalenol-3-glucoside, and enniatins: The major mycotoxins found in cereal-based products on the Czech market (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892850 - The detection and quantification of multi-mycotoxins in beer samples (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892986 - Detection of meat freezing (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43870050 - Determination of phytic acid and inositolphosphates in barley (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892098 - Development of sorbents for immunoaffinity extraction of isoflavonoids (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43893102 - Dezintegrace (2011)
Výsledek druhu FRIV/60461373:22330/11:43892663 - Diagnostická souprava na detekci patogenních mikroorganismů ve vzorcích biologického původu. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893077 - Dietary fibre content and effect of cereal processing technology (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892505 - Different charged short lipopeptides (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892688 - Direct analysis of dithiocarbamate fungicides in fruit by ambient mass spectrometry (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892965 - DISCRIMINATING AMONG TEAS BY SPME/GC TOFMS AND DART-MS ANALYSIS (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892503 - Disintegration of Human Sperm and Characterization of Its Antigens (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891972 - Dispersion interactions of carbohydrates with condensate aromatic moieties: theoretical study on the CH-pi interaction additive properties (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891997 - Disulfide bond decay during matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry experiments (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891899 - Diversita funkčních genů v kontaminované zemině (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892773 - Diversity of S-alk(en)yl cysteine sulphoxide content within a collection of garlic (Allium sativum L.) and its association with the morphological and genetic background assessed by AFLP (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892893 - The effect of applied conditions on whey separation and fractionation using ultra- and nanofiltration (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892879 - Effect of recombinant divercin RV41, structural variants and the activators of potassium channels on Listeria monocytogenes EGDe (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892885 - The effect of selected conditions on demineralization of whey using ultra- and nanofiltration (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892845 - The Effect of Technological Processing on the Content of Isoflavones in Bovine Milk and Dairy Products (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892084 - ELISA for Free S-equol in Human Urine (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892781 - Emolienty v kosmetických emulzích (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892815 - Enzymatic detection of meat freezing. (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892726 - Evaluating environmental impact of STPs situated on streams in the Czech Republic: An integrated approach to biomonitoring the aquatic environment (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892559 - Evaluation of Rhodotorula Growth on Solid Substrate via a Linear Mixed Effects Model (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892793 - Exprese bakteriálních transportérů těžkých kovů v eukaryotech a jejich fenotypový projev (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/11:43891713 - Expression and purification of myristoylated matrix protein of Mason-Pfizer monkey virus for NMR and MS measurements (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892779 - EXPRESSION OF OSMOTIN, AN ANTIFUNGAL PROTEIN FROM NICOTIANA TABACUM, IN ESCHERICHIA COLI (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892860 - Extrakce (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43893104 - Extruze (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892846 - Factors affecting the growth of bifidobacteria in human milk (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892767 - Factors influencing egg white foam quality (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43885720 - Factors influencing the aerobic biodegradation of 2,4-dinitrotoluene in continuous packed bed reactors (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892605 - Fermentační produkce butanolu (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892861 - Filtrace (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892849 - Food contact materials: the source of PFCs in human diet (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892761 - Formation and occurrence of esters of 3-chloropropane-1,2-diol (3-CPD) in foods: What we know and what we assume (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892766 - Formation of acylglycerol chloro derivatives in vegetable oils and mitigation strategy (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892335 - Formation of flavor-active compounds during continuous alcohol-free beer production: the influence of yeast strain, reactor configuration, and carrier type (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891976 - Free-energy simulations of hydrogen bonding versus stacking of nucleobases on a graphene surface (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892842 - Fusarium mycotoxins in wheat samples harvested in Serbia: A preliminary survey (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892208 - Fytoestrogeny a jejich využití v menopauze (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892829 - Fyzikální rafinace olejů - technologie podporující vznik esterů monochlorpropandiolu (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892882 - Geneticky modifikované organismy (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892689 - Halogenated persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in food (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892896 - Hodnocení autenticity vína na základě metabolomických fingerprintů (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893086 - Hodnocení kvality pekařského droždí (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893087 - Hodnocení vybraných druhů kompozitní mouky (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43885715 - Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) - ESI-MS/MS of plasmalogen phospholipids from Pectinatus bacterium (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22810/11:43893115 - Identification of hydrocolloids in confectionery jelly (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892753 - Identifikace sirných sloučenin v methylesterech vyrobených z kafilerního tuku (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893140 - Image Analysis of Czech wheat bread (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892635 - Immunochromatographic strip test for detection of genus Cronobacter (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892409 - The Impact of Xanthohumol on a Brewing Yeast''s Viability, Vitality and Metabolite Formation (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892669 - Imunochemická detekce rodu Cronobacter (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892902 - Inovace výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891794 - Investigation of new acyloxy derivatives of cholic acid and their esters as drug absorption modifiers (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892509 - Isolation of antimicrobial peptides and proteins from tomato (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892185 - Isolation of antimicrobial peptides from New Zealand spinach Tetragonia tetragonioides (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892864 - Isolation of mannose using simulated moving bed chromatography (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891813 - Izolace mikroorganismů degradujících chlorované pesticidy z kontaminovaných zemin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892701 - Jakost tuku ve smažených bramborových hranolcích a lupíncích (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893147 - Jakostní profil komerční potravinářské pšenice (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893145 - Jakostní profil potravinářské pšenice se zaměřením na tvrdost zrna (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892848 - Ječmen betaBARLEY - nový ječmen s vysokým obsahem beta-glukanů (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892824 - Kampylobakter je tu s námi (2011)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/11:43892439 - Kombinovaný materiál na bázi polymerů obsahující nanočástice a způsob jeho přípravy (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893152 - Komerční potravinářská pšenice - změny vlivem lokality a ročníku pěstování (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892876 - Kompilace a vyhodnocení dat pro sorpční izotermy krystalového cukru (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892682 - Korelace mezi antioxidačním efektem a rozpustností kyseliny kávové a jejích esterů (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43893100 - Krystalizace, nukleace, srážení a distribuce částic (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892754 - Krystalizace tukových násad na laboratorním votátoru - optimalizace podmínek. (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893126 - Laktózová intolerance a syntéza prebiotik s využitím beta-galaktosidázy. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892576 - Larvae of fleshfly Neobellieria bullata as a source for novel antimicrobial peptides (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891573 - Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)-Time of Flight Mass Spectrometry- and MALDI Biotyper-based identification of cultured biphenyl-metabolizing bacteria from contaminated horseradish rhizosphere soil (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893158 - Measurement of viscous properties of benzylated wheat starch (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892681 - Mechanismus vzniku acylderivátů chlorpropandiolu a způsob zabránění jejich vzniku při deodoraci rostlinných olejů (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892855 - Měření pružnosti těst s pomocí maturografu (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891977 - Metadynamics in the conformational space non-linearly dimensionally reduced by Isomap (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892870 - Metodika senzorického hodnocení vybraných potravinářských výrobků (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892156 - Microbial Biosorption of Metals - General Introduction (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892619 - Mikrobiální produkce 1-butanolu (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893144 - Mlynářská kvalita vybraných odrůd pšenice ze tří ročníků sklizně (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891974 - Modelling the effect of solvents on carbohydrates (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892424 - Moderní postupy využívané při přípravě vzorků pro stanovení alkoholů, esterů a kyselin v pivu. (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22310/11:43891958 - Modulation of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43893072 - Morfologická a spectroskopická analyza rouškového slunečnicového pylu (Heliannthus annuus L.) (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892817 - Možnosti detekce zmražení masa. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892862 - Mýty o potravinách (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892889 - Mýty o potravinách a výživě - komplikace vzdělávání v prevenci onemocnění výživou (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893078 - Na rozloučenou s profesorem Dandárem (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891965 - Natural glycans and glycoconjugates as immunomodulating agents. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893074 - Neutral sugar bonding in fungal polysaccharides (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891979 - New protein isoforms identified within Arabidopsis thaliana seed oil bodies combining chymotrypsin/trypsin digestion and peptide fragmentation analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891873 - The nine peptidoglycan hydrolases in Lactobacillus helveticus are ubiquitous and early transciped (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892101 - Non-Polar Lipid Components of Human Cerumen (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892883 - Nové procesy a trendy ve výrobě potravin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892542 - Novel Approach to Protein Analysis in Hard Tissues (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892713 - Novel approaches to determination of PAHs and halogenated POPs in canned fish (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892851 - Nový ječmen betaBARLEY s vysokým obsahem beta-glukanů pro pekařské využití (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43884274 - Objektivní hodnocení střídy pečiva analýzou obrazu (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892871 - Obrazová analýza - porovnání vlivu recepturního složení pečiva (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892866 - Obsah tuku a složení mastných kyselin tuku různých odrůd máku a senzorická jakost makových náplní (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892772 - On the role of 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-(4H)-pyran-4-one in antioxidant capacity of prunes (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892667 - Oxidační stabilita konopného oleje v závislosti na použitém antioxidantu (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43893105 - Pečení, restování a smažení (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893088 - Pekařské užití konopné mouky (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892875 - Pekařské výrobky z ječmene a jejich odlišnosti v procesu zpracování (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892847 - Perfluorinated contaminants in food of animal origin: survey in 4 European regions (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892332 - The phosphatidylcholine-hydrolysing phospholipase C NPC4 plays a role in response of Arabidopsis roots to salt stress (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892768 - Pigments of Higher Fungi: A Review (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43882858 - Pivalic acid acts as a starter unit in a fatty acid and antibiotic biosynthetic pathway in Alicyclobacillus, Rhodococcus and Streptomyces (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892828 - Polární paradox antioxidantů (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892603 - Porovnání aktivity celulolytických enzymů a vliv potenciálních inhibitorů (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892891 - Possibilities of membrane separation processes in whey fractionation and purification (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892730 - Postupy a zařízení pro úpravu vzorků (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892717 - Potenciál rostlinných olejů pro nepotravinářské aplikace (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892180 - Potential of Biosorption Technology (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892704 - Potravinové mýty jako informační škodná (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892756 - Precursors and formation of pyrithione and other pyridyl-containing sulfur compounds in drumstick onion, Allium stiptatum (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22310/11:43893119 - Preparation of advanced materials on the base of beta-glucans (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893120 - Preparation of amidated derivatives of oxidized cellulose (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892695 - Príprava esterov 3-chlór-propán-1,2,-diolu enzýmovou katalýzou (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/11:43891739 - PŘÍPRAVA ROSTLINNÝCH VEKTORŮ S GENEM HISCUP A TRANSFORMACE LNU SETÉHO (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892844 - Příprava rostlinných vektorů s genem HisCUP pro transformaci lnu setého. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891892 - Příprava transgenních rostlin podporujících odbourávání PCB (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892203 - Přírodní látky a jejich deriváty chuti pálivé (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892906 - Přirozené antioxidanty jako důležitá složka výživy (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892884 - Přístroje pro výzkum nových separačních procesů (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/11:43892054 - PROBLEMS WITH A CONFORMATION ASSIGNMENT OF ARYL-SUBSTITUTED RESORC[4]ARENES (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892908 - Procesní kontaminanty v tepelně zpracovaných potravinách na bázi cereálií.:- současný stav problematiky (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893159 - Processing of the FTIR spectra of acetylated wheat starch (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892431 - Profilling of Czech Hop Varieties by Means of Analyses of alfa- a beta-Bitter Acids, Essential Oils and Polyphenols. (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43893106 - Prosévání (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892675 - Proteomická identifikace přírodních materiálů v historických maltách a zjištění vlivu stárnutí a pH na jejich identifikaci. (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892172 - Purification and characterization of antimicrobial peptides from fleshfly larvae haemolymph (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891707 - Purification of proteins containing zinc finger domains using immobilized metal ion affinity chromatography (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892881 - Quality of potatoes from different farming systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893138 - Quinoa - wholemeal flour for cereal products (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892853 - Renesance ječmene pro lidskou výživu (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892886 - Reologie a textura opalovacích přípravků (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891905 - Rhizoremediační potenciál rostlin a jejich rhizosférních bakterií při biodegradaci PCB (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892333 - The role of physicochemical interactions and FLO genes expression in the immobilization of industrially important yeasts by adhesion (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892809 - Rozmarýnový extrakt a jeho vliv na vlastnosti masných výrobků (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43877103 - Sensorically and antimicrobially active metabolite production of Lactobacillus strains on Jerusalem artichoke juice (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892907 - Senzorické hodnocení alkoholických nápojů (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43893101 - Separace podle měrných hmotností (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891425 - Separační metody používané pro sklízení mikroskopických řas (2011)
Výsledek druhu FRIV/60461373:22330/11:43892398 - Servírovací podložka vyrobená z vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě piva a vhodného pojiva (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892721 - Simple, high throughput ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry trace analysis of perfluorinated alkylated substances in food of animal origin: Milk and fish. (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892719 - Simplified and rapid determination of polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers, and polycyclic aromatic hydrocarbons in fish and shrimps integrated into a single method (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892880 - Simulace procesu výroby cukru, bioethanolu a bioplynu v moderním cukrovaru s využitím programu SugarsTM (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892207 - SLANÁ CHUŤ PŘÍRODNÍCH LÁTEK A JEJICH DERIVÁTŮ (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892951 - Sledování čerstvosti masa enzymovou detekcí (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892869 - Sledování vlivu podmínek při nanofiltraci syrovátky na spirálně vinutých membránových modulech (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892699 - Sójové nápoje (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/11:43893117 - Spectroscopic identification of fructose and hydrocolloids in bee pollen samples (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891904 - Spolupráce rostlin a mikroorganismů na odstranění chlorbenzoových kyselin z kontaminované zeminy (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43881488 - Spotřebitelsky atraktivní druhy těstovin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892903 - Správná volba potravin - Vím co jím (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892863 - Správná volba potravin - "Vím co jím" (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892425 - Stabilizers for Increased Colloidal Stability of Beer. (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43891731 - Stable Isotope Probing: Uses in Metagenomics (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891868 - Stanovení autolýzy lactobacillus helveticus pomocí Gramova barvení a průtokové cytometrie (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892910 - Stanovení mykotoxinů ve vzorcích máku zakoupených v maloobchodní síti v roce 2011 (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892697 - Stanovení těkavých oxidačních produktů v tukových disperzích se sójovým olejem (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892055 - Stereoselective preparation of four 3-C-mannosylated D- and L-glucals from a single starting compound (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892083 - STEROID AND BILE ACIDS AMIDE CONJUGATES WITH D-GLUCOSAMINE (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892099 - Stigmasterol-Based Novel Low Molecular Weight/Mass Organic Gelators (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892778 - Structure analysis of group I plant nucleases (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892577 - Study of antimicrobial peptide induction in Brassica napus (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892758 - The study of deoxynivalenol and its masked metabolites fate during the brewing process realised by UPLC-TOFMS method (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892716 - Survey study of frying oils used by food services in the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892062 - Švestková povidla aneb černé zlato naší kuchyně (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892752 - Syntéza a strukturní analýza oxidačních a tepelně degradačních produktů sterolů a způsoby jejich izolace v jediném kroku (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892056 - Synthesis, Physico-Chemical Properties and DFT Calculations of New 2-(4-Arylpiperazine-1-yl)-1-(3-ethylbenzofuran-2-yl)ethanols As Potential Antihypertensive Agents (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893122 - Tepelná koagulace bílkovin syrovátky. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892537 - Consequences of systemic enzymotherapy and antibiotic treatment (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893089 - Těstoviny pro bezlepkovou dietu (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891712 - Three metallothionein isoforms and sequestration of intracellular silver in the hyperaccumulator Amanita strobiliformis (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43891973 - Three-dimensional potential energy surface of selected carbohydrates'' CH/pí dispersion interactions calculated by high-level quantum mechanical methods. (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892899 - Transfer fytoestrogenních látek z krmiva do mléka a mléčných výrobků (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892964 - Transfer of proccesing contaminants acrylamide and furan from coffees and coffee surrogates into the brew (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892788 - Transgenní rostliny určené pro fytoremediace těžkých kovů (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892900 - Tuky - metaanalýzy, nové doporučené dávky, novinky v legislativě 2009/2010 (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892901 - Tuky v potravinách a jejich nutriční hodnocení (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892887 - Tuky ve výživě a kosmetice (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892211 - Účinnost a bezpečnost fytoestrogenových přípravků (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892905 - ÚČINNOST NĚKTERÝCH DOPLŇKŮ STRAVY OBSAHUJÍCÍCH ANTIOXIDANTY (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/11:43891937 - VLASTNOSTI beta-GLUKANOVÝCH FILMŮ Z INTAKTNÍCH A DESINTEGROVANÝCH BUNĚK (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43892909 - Vliv aplikace nového stimulátoru růstu na nutriční a senzorické vlastnosti zeleniny z čeledi lilkovitých (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892912 - Vliv ošetření ječmene na hladiny fusariových mykotoxinů (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891897 - Vliv přírodních látek na složení bakteriálních společenstev v zemině kontaminované polychlorovanými bifenyly (PCB) (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892733 - Vliv vnějších faktorů na aktivitu antioxidantů (2011)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/11:43892693 - Volatile compounds in food authenticity and traceability testing (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43893112 - Využití fotokatalýzy při degradaci polutantů v potravinářském průmyslu a její spojení s membránovou filtrací (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43891734 - Využití geneticky modifikovaných rostlin pro remediaci kontaminovaných zemin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892897 - Využití moderních analytických metod pro sledování nanočástic v potravinách (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893150 - Vývoj a hodnocení bezlepkových těstovin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892940 - Vývoj metodiky stanovení loupatelnosti masných výrobků. (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/11:43892872 - Vztahy mezi složením obilných bílkovin a ukazateli pekařské kvality mouky (2011)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/11:43892776 - XLI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43893079 - XVIII. sympozium Asociace Andrewa van Hooka na téma Pokrok v cukrovarnických zařízeních, procesech a produktivitě při výrobě cukru (2011)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22810/11:43892452 - 24. Pivovarsko-sladařské dny (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/11:43892765 - 3-Chloropropane-1,2-diol fatty acid esters in potato products (2011)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/11:43892835 - 49. Mezinárodní konference o olejích a tucích (2011)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024385 - A new, effective method for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in tea (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024433 - A study of filtration kinetics and separation efficiency during whey purification and fractionation (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024354 - Ability of Phenolic Acids to Protect alpha-Tocopherol (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024260 - Absorption and translocation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) by plants from contaminated sewage sludge. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024392 - Acrylamide Analysis in Various Matrices Employing HPLC-MS/MS and UHPLC-TOF MS (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024225 - Aktivní složky v kosmetických prostředcích IX (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024271 - Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024150 - Allergens in beer. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024269 - Aluminium ions inhibit the formation of diacylglycerol generated by phosphatidylcholine-hydrolysing phospholipase C in tobacco cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024424 - Amarant - užití celozrnné mouky pro výrobu pečiva a bezlepkových těstovin (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024193 - An approach to stereoselective preparation of 3-C-glycosylated D- and L-glucals (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/10:00023379 - Analysis of aldehydes in beer by gas-diffusion microextraction: Characterization by high-performance liquid chromatography?diode-array detection?atmospheric pressure chemical ionization?mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024198 - Analysis of isoflavonoids in Ficus carica by HPLC-MS and a comparison of extract Cleanup by Immunoaffinity Chromatography (IAC) and Solid Phase Extraction (SPE) (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024320 - Analysis of multiple mycotoxins in beer employing (ultra)-high resolution mass spectrometry. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024401 - Analysis of multiple mycotoxins under ambient conditions using direct analysis in real time (DART) ionization coupled to high resolution mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024346 - Analytické metody hodnocení účinnosti antioxidantů ve vybraných druzích koření (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024358 - Analytické problémy speciace rtuti v potravinách metodou LC-ICP-MS (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:43892857 - Analýza nabídkových vzorků (2010)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/10:00024240 - Analýza obsahu keramických a skleněných nádob metodou peptidového mapování (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024317 - Anticoagulating Activities of Low-Molecular Weight Fuco-Oligosaccharides Prepared by Enzymatic Digestion of Fucoidan from the Sporophyll of Korean Undaria pinnatifida (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024330 - Antilisteriání aktivita laktokoků vůči persistentním listeriím. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024181 - Antimicrobial and antioxidant properties of phenolic acids alkyl esters. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024176 - Antimicrobial effects of fatty acid fructose esters (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024255 - Antimikrobiální a antioxidační aktivita esterů fenolových kyselin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024180 - Antimikrobiální vlastnosti vybraných derivátů fenolových kysel (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024221 - Antioxidační účinek derivátů fenolových kyselin (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024345 - Antioxidant activity of selected phenols and herbs used in diets for medical conditions (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024313 - Antioxidant properties of whey protein hydrolysates as measured by three methods. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024349 - Antioxidative activity of selected component of diet (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024236 - Antitumor activity of apoptotic nuclease TBN1 from L. esculentum (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024342 - Aplikace metod bioenkapsulace (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024430 - Application of low intensity ultrasonic technique for measurement of physical properties of sucrose and ethanol solution (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024144 - APPLICATION OF WHEAT B-STARCH AS FILLER FOR ADHESIVES (2010)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/10:00024131 - Approaches to microbial diversity analysis in contaminated environments (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024237 - Azo-group reduction during matrix-assisted laser desorption/ionization process in the presence of 2,5-dyhydroxybenzoic acid (2010)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/10:00023758 - Bacterial degradation of polychlorinated biphenyls (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024206 - beta-D-Galactosidase from Paenibacillus thiaminolyticus catalyzing transfucosylation reactions (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024448 - Beta-glucans in food supplements (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024249 - Bieliaci systém práškových pracích prostriedkov (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024213 - The binary phase behavior of 1,3-dilauroyl-2-stearoyl-sn-glycerol and 1,2-dilauroyl-3-stearoyl-sn-glycerol (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024263 - Bioaccumulation of silver in ectomycorrhizal and saprobic macrofungi from pristine and polluted areas (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023759 - Biodegradace fenolu biofilmem bakterie Rhodococcus erythropolis (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024153 - Biofiltration of Paint Solvent Mixtures in Two Reactor Types: Overloading by Hydrophobic Components (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024139 - Biofiltration of styrene and acetone in air: a comparison of data sets and models (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023831 - Bottlenecks in Bacterial Production of Fuel Butanol (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024145 - CASSAVA AS AN EXOTIC SOURCE OF STARCH (2010)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/10:00024273 - Changes in Nutrients, Antinutritional Factors, and Contaminants at Frying Temperatures (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024334 - The Chaperone ClpX Stimulates Expression of Staphylococcus aureus Protein A by Rot Dependent and Independent Pathways (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024118 - Charakteristika transgenních rostlin s bakteriálními geny bphC a todC1C2 (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024117 - Charakterizace a identifikace bakterií degradujících PCB v rhizosféře rostlin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024126 - Charakterizace mikrobiální komunity po izolaci z kontaminovaného sedimentu (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024343 - Chemostat-induced uneven division of Bacillus subtilis (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024431 - Chromatographic separation of glucose and mannose mixture (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024382 - Citlivost hodnotitelů k hořké chuti kofeinu (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024239 - Cloning the bacterial bphC gene into Nicotiana tabacum to improve the efficiency of phytoremediation of polychlorinated biphenyls, Author`s view. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024275 - Co nového v mikrobiologii sýrů? (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024436 - Commercial Wheat Rolls Quality Monitoring (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024434 - Commercial Wheat Rolls Quality Monitoring (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024147 - Comparison of Czech hop cultivars based on their contents of secondary metabolites. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024328 - Comparison of DART-TOFMS, DART OrbitrapMS and LC-MS/MS techniques for determination of cyanogenic glucosides in flaxseed (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024182 - Conformational Behavior of Simple Furanosides Studied by Optical Rotation (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024217 - Conserved and Variable Features of Gag Structure and Arrangement in Immature Retrovirus Part (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023762 - Continuous production of butanol by bacteria of the genus Clostridium (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024393 - Contribution of BFRs and other contaminants to toxicity profiles of the Czech river sediments and sewage sludge (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024202 - Cross-talk between the catalytic core and the regulatory domain in cystathionine beta-synthase: study by differential covalent labeling and computational modeling. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024329 - DART-TOFMS: Innovative approach for characterisation and authentification of medicinal plants (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024112 - Degradation of Dinitrotoluenes by Bacterial Suspension Cultures (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024171 - Detekce zmrazování a rozmrazování masa pomocí citratsynthasy (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024391 - Determination of mycotoxins in infant and baby food using UPLC-MS/MS analytical method (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024413 - Determination of the Fat Globule Size Distribution and Dispersion Stability of Milk. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024230 - Development of colloidal carbon-based immunochromatographic strip for rapid detection of carbaryl in fruit juices. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023765 - Development of flow cytometry technique for detection of thinning of peptidoglycan layer as a result of solvent production by Clostridium pasteurianum (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024325 - Differences in hydrolytic abilities of two crude lipases from Geotrichum candidum 4013 (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024228 - Dispergátory vápenatých mýdel (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024298 - Doplňky stravy na klouby - obsahují deklarované látky? (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024212 - Effect of Dimerizing Domains and Basic Residues on In Vitro and In Vivo Assembly of Mason-Pfizer Monkey Virus and Human Immunodeficiency Virus (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024143 - EFFECT OF REACTION TIME ON THE ACETYLATION OF WHEAT B- STARCH AND CHARACTERIZATION OF THE PRODUCT (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00022880 - Effect of some environmental factors on autolysis of lactococci used for cheese production (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024316 - Electrodialysis in whey desalting process. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024177 - ELISA estimation of S-equol in human body fluids (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024416 - Emulgační vlastnosti syrovátkových bílkovin. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024412 - Emulsifying properties of whey proteins in emulsions produced by ultrasonication and conventional homogenization. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024203 - Enzymatic synthesis of oligo-D-galactofuranosides and l-arabinofuranosides: from molecular dynamics to immunological assays (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024314 - Enzymová a fluorescenční analýza polysacharidů izolovaných z ječmenu: vliv plísňové infekce a rozdíly odrůd (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024175 - Enzymová příprava derivátů mastných kyselin s antimikrobiální aktivitou a jejich využití (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024108 - Evaluation of the bread features (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024322 - Examining the benefits of high resolution mass spectrometry for high throughput screening of priority mycotoxins in food samples (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024408 - The expression of selected genes encoding enterotoxins in Staphylococcus aureus strains (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024302 - Faktory ovlivňující perlení šumivých vín (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023836 - Floridzin jako marker jablečné suroviny (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024387 - Frakcionace bílkovin syrovátky s využitím srážecího a enzymového postupu. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024309 - Fusariové mykotoxiny v nápojích (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024301 - Fusariové mykotoxiny v zrnu ječmene jarního a jejich přenos do sladu (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024300 - Fusarium mycotoxins in various barley cultivars and their transfer into malt (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024194 - Fytoestrogeny a menopauza (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/10:00023571 - Geometric Parameters of Wheat Grain Determined by Image Analysis and FEM Approach (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023851 - GLOBALGAP, Produkce kvalitní suroviny je klíčem pro kvalitní potraviny (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024173 - Hodnocení násadních kvasnic moderními metodami (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024374 - Hodnocení sladké chuti v mléčných výrobcích (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024156 - Hopanoids in Bacteria and Cyanobacteria ? Their Role in Cellular Biochemistry and Physiology, Analysis and Occurrence. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023783 - Hydrolysis and derivatisation of oxidised cellulose (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024305 - Hydrolýza syrovátkových bílkovin pepsinem. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024234 - Hydroxystilbeny, syntéza a vlastnosti (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023842 - Identification/quantification of multiple pesticide residues in food plants by ultra-high-performance liquid chromatography-time-of-flight mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024250 - Identifikace rhizosférních bakterií podílejících se na degradaci PCB s využitím metody Stable Isotope Probing (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024384 - Implemetation of GCxGC-TOF MS for the Simultaneous Determination of PCBs, PBDEs and PAHs in Environmental Samples. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024111 - In vivo Activities of Recombinant Divercin V41 and Its Structural Variants against Listeria monocytogenes (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024406 - Influence of processing and kappa-carrageenan on properties of whipping cream (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024414 - Influence of sugar beet pectin on emulsifying properties of whey proteins. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024377 - Interakce kovové chuti s kyselou chutí (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024222 - Interesterifikační a transesterifikační reakce triacylglycerolů (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024420 - Interrelation of Food Wheat, Wheat Flour and Bread Quality Features (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024188 - Investigating the activity of 2-substituted alkyl-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)hexanoates as skin penetration enhancers (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024196 - Isoflavones in the Lauraceae family (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024197 - Isoflavonoids in the Apiaceae family (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024138 - Isolation of starch and protein from pea seeds (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024388 - Isolation of β-lactoglobulin from whey by pepsin treatment. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024121 - Izolace mikroorganismů z odpadních kalů a sedimentů kontaminovaných polybromovanými difenylethery. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024304 - Izolace β-laktoglobulinu pomocí chitosanu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024170 - Jak rozlišit zmrazené/rozmražené maso od čerstvého. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024282 - Jsou bagety s kuřecím masem bezpečné? (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024353 - Klady a zápory volných radikálů (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024425 - Komplexní hodnocení vybraných mlýnských meziproduktů a výrobků průmyslového mlýna (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023837 - Kvalita a autenticita medu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024238 - Limitovaná a pulzní proteolýza lidského hemoglobinu (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024233 - Mechanismus působení antioxidantů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024224 - Mechanismus reakce vzniku chlorderivátů mono- a diacylglycerolů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024351 - Méně známé zdroje antioxidantů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024352 - Méně známé zdroje antioxidantů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024119 - Metabolismus polychlorovaných bifenylů v rostlinných buňkách (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023840 - Metody hodnocení množství a kvality pekařských náplní (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024115 - Mikrobiální reduktivní dehalogenace polychlorovaných bifenylů (2010)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/10:00024359 - Mikroelementy 2010, 43. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024204 - Modelling of beta-D-glucopyranose ring distortion in different force fields: a metadynamics study (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024428 - Moderní metody hodnocení jakosti pšeničné mouky (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024341 - Monitoring autenticity potravin na základě profilové analýzy (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023761 - Možnosti produkce a využití biobutanolu v podmínkách ČR (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024321 - Multimycotoxin screening and quantitation in beer samples using UHPLC and high resolution and accurate mass approach (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024268 - Mutual regulation of plant phospholipase D and the actin cytoskeleton (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024371 - Náhražky tuků (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024231 - Nebezpečný patogen Enterobacter sakazakii a jeho detekce. (2010)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/10:43893111 - New concept of electrically driven back flush unit for membrane filtration (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:43878717 - New concept of electrically driven back flush unit for membrane filtration (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024158 - Nisin-producing Lactococcus spp. from mayonnaise-based products and their raw materials (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024205 - Nitric oxide synthase isoforms and the effect of their inhibition on meiotic maturation of porcine oocytes (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024380 - Nové poznatky senzorické analýzy tuků (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024262 - Nové trendy v probiotikách (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024333 - NOVÉ TRENDY VE TŘÍDĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY OBNOŽKOVÝCH PYLŮ (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023844 - Novel approaches in analysis of Fusarium mycotoxins in cereals employing ultra performance liquid chromatography coupled with high resolution mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024395 - Novel LC-MS strategy to monitore brominated flame retardants together with their metabolites in food matrices. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024219 - Nutriční hodnocení a fyzikální vlastnosti pokrmových tuků v maloobchodní síti ČR (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024363 - Obsah tuku a složení mastných kyselin tuku jemného pečiva a snídaňových cereálií (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024214 - Olefin production through pyrolysis of triacylglycerols (2010)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/10:00024107 - Oligopyrrolové makrocykly substituované v meso-polohách glykosylovanými steroidy a jejich příprava (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023763 - Optimalizace produkce butanolu (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024307 - Optimalizace vsádkové hydrolýzy laktosy v různých substrátech. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024369 - Optimalization of egg white foam forming (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024133 - Optimization of feeding strategies for ergosterol production by yeasts Saccharomyces cerevisiae (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/10:00022895 - Optimization of feeding strategy for the ergosterol production by yeasts Saccharomyces cerevisiae (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023843 - Ověření možnosti využití stanovení ?fingerprint? oligosacharidů pro detekci nedeklarovaného nebo nepovoleného přídavku cukrů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024183 - Oxidace cholesterolu za vysokých teplot (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024178 - Oxidace tukových disperzí obsahující monoacylglyceroly (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024350 - Oxidované lipidy jako procesní kontaminanty (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024397 - PBDEs, HBCD and other npn-PBDEs flame retardants in car dust sampled in the Czech Republic in 2009 (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024445 - Pekařské užití celozrnné bio žitné mouky (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024291 - Perfluorinated compounds: occurrence of emerging food contaminants in canned fish and seafood products. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024191 - Perfluoroalkylated derivatives of 6-deoxy-6-ethylamino-D-galactose, 1-deoxy-1-methylamino-D-glucitol, and 1-amino-1-deoxy-D-glucitol: syntheses, hemocompatibility, and effect on perfluorocarbon emulsion (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024109 - Physico-chemical properties of ethanol - Compilation of existing data (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023841 - Phytoestrogens in bovine plasma and milk ? LC-MS/MS analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024195 - Phytoestrogens - structural types and taxonomical occurrence (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024290 - Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) contents in house and car dust of Portugal by pressurized liquid extraction (PLE) and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023834 - Polymer films releasing nisin and/or natamycin from polyvinyldichloride lacquer coating: Nisin and natamycin migration, efficiency in cheese packaging. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024315 - Polysacharidové komplexy dřevních hub rodů Phellinus a Inonotus (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024365 - Porovnání bariérových vlastností korunkových uzávěrů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024379 - Porovnání senzorických a nutričních vlastností pokrmů připravených s různými tuky (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024360 - Posouzení čichového vnímání prostřednictvím komerčně dostupné sady pachů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024164 - Použití gramova bervení pro detekci autolýzy Lactobacillus helveticus (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023757 - Použití kometového testu pro hodnocení poškození DNA v rostlinách Nicotiana tabacum pěstovaných v reálně kontaminované zemině (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024296 - POVRCHOVÁ DEKONTAMINACE PLASTOVÝCH OBALŮ PRO HORKÝ ROZLIV OVOCNÝCH NÁPLNÍ (2010)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/10:00024252 - Prací prostředek s vysokou prací účinností a s nízkou tvorbou inkrustů obsahující pouze tenzidy vyrobené z obnovitelných surovin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024293 - PŘEHLED AKTUÁLNÍCH MIKROBIÁLNÍCH DEFEKTŮ VYSKYTUJÍCÍCH SE V NEALKOHOLIVKÝCH NÁPOJÍCH (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023845 - Přenos fytoestrogenů do mléka dojnic a jejich dynamika při technologickém zpracování (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024137 - Preparation of acetates with high degree of substitution from wheat B-starch (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024318 - Preparation of galacto-oligosaccharides using membrane reactor. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024389 - Preparation of the galactooligosaccharides in the batch reactor: Comparison of a commercial β-galactosidase and crude cell extracts from lactic acid bacteria (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024128 - Preparation of transgenic flax with yeast CUP gene for increasing heavy metal accumulation (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024356 - Příjem antioxidantů v ČR a podíl jednotlivých potravin na tomto příjmu (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024166 - Příklady použití obrazové analýzy v řepařství a cukrovarnictví (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024208 - Příprava trangenních rostlin s fytoremediačním potenciálem podporujících rhizosférní mikroflóru (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024122 - Příprava transgenních lnů obsahujících gen pro zvýšenou akumulace těžkých kovů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024207 - Příprava transgenních lnů obsahujících gen pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024116 - Příprava transgenních lnů obsahujících kvasničný gen CUP pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024127 - Příprava transgenních rostlin pro remediaci těžkých kovů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024257 - Příspěvek genů met z plasmidu pA81 bakterie Achromobacter xylosoxidans A8 k resistenci k iontům těžkých kovů (2010)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/10:00023776 - Problematika organochlorovaných xenobiotik v životním prostředí (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024337 - Procesní kontaminanty v tepelně zpracovaných potravinách na bázi cereálií - Současný stav problematiky (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024160 - Production of organic acids by Lactobacillus strains in three different media (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023778 - Produkce biobutanolu na modelovém glukosovém médiu. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023777 - Produkce biobutanolu v přítokovaném uspořádání za použití modelového glukosového média (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023852 - Profiles of S-alk(en)ylcysteine sulfoxides in various garlic genotypes (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024419 - Properties of ethanol and ethanol-water solutions - Tables and Equations (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024247 - Proteomic identification of milk proteins in historical mortars (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024185 - Protilátky Proti Spermiím (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023839 - Průkaz vracení aroma do ovocných šťáv. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023768 - Průtoková cytometrie a její možnosti aplikace na rod Clostridium (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023766 - Průtoková cytometrie - pomocný nástroj k monitorování produkce biobutanolu (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024421 - Quality Evaluation of Selected Tritordeum Lines (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024423 - Quinoa - užití celozrnné mouky pro výrobu pečiva a bezlepkových těstovin (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024400 - Rapid determination of melamine and cyanuric acid in milk powder using direct analysis in real time?time-of-flight mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024396 - Rapid sample preparation procedure for the simultaneous determination of PCBs, PBDEs and PAHs in fish (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024323 - Recognition of beer brand based on multivariate analysis of volatile fingerprint (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023779 - Recovery of acetone, butanol and ethanol from fermentation broth by gas stripping (2010)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/10:00024210 - Rekombinantní rostlinná nukleáza jako protinádorové terapeutikum s nízkými nežádoucími účinky (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00023835 - Release of nisin from polyvinyldichloride lacquer coated on a polyethylene film (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024141 - Removal of saturated aliphatic hydrocarbons (gasoline components) from air via bacterial biofiltration (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024140 - Removing of Simulated and Real Gasoline from Waste Air by Biofiltration (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024179 - Reologické vlastnosti modelových tukových násad na bázi binárních směsí vysokotajících a nízkotajících tuků (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024381 - Reologie a textura tatarských omáček (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023764 - Řepa cukrovka jako surovina pro produkci biobutanolu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024344 - Resistance of Listeria monocytogenesbiofilms to disinfectans (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024361 - Resistant starch intake in Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024415 - Respirometry Kinetics of Phenol Oxidation by Comamonas testosteroni Pb50 under Various Conditions of Nutritional Stress (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024442 - Retenční kapacita komerční potravinářské pšenice (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024443 - Retenční kapacita komerčních mlýnských meziproduktů a výrobků (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:43893085 - Retenční kapacita - příklad užití pro hodnocení ve mlýně (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024405 - Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině: jaké jsou možnosti snížení expozice konzumentů? (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024362 - Rezistentní škrob v bramborách a výrobcích z brambor (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024366 - Rezistentní škrob ve vybraných potravinách (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024248 - Rhizosféra rostlin - Nepopsané proměny světa xenobiotik (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:43892852 - Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024134 - RP-HPLC/MS-APCI Analysis of Branched Chain TAG Prepared by Precursor-Directed Biosynthesis with Rhodococcus erythropolis (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024135 - RP-HPLC/MS-APCI analysis of odd-chain TAGs from Rhodococcus erythropolis including some regioisomers (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024427 - Rýžová mouka - uplatnění do pekařských výrobků, sušenek a bezlepkových těstovin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024340 - Semeno lnu pro zdraví člověka ? sledování biologicky aktivních látek. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024372 - Senzorická analýza sladidel (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024373 - Senzorické srovnání čokolád s různými sladidly (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024157 - Shelf Life Extension of Liquid Whole Eggs by Heat and Bacteriocin Treatment (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/10:00023572 - Size properties of legume seeds of different varieties using image analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024289 - Složení a jakost tuku v bramborových hranolcích a chipsech (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024367 - Složení mastných kyselin tuku čokoládových výrobků a snídaňových cereálií (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024286 - Složení mastných kyselin tuku v bramborových hranolcích a chipsech a jeho nutriční hodnocení (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024284 - Současný stav výživy a zdraví obyvatel Evropy (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024288 - Současný stav výživy a zdraví obyvatel Evropy (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/10:00023553 - SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024281 - Správná výživa, základ péče o pleť (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024403 - Srovnávací analýzy bylinných doplňků stravy dostupných na českém trhu (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024276 - Stability of nutritionally important compounds and shelf life prediction of tomato ketchup (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024308 - Stanovení plísní metodou PCR (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024190 - Steroid conjugates: Synthesis and preliminary biological testing of pro-juvenoids (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024383 - Steroidní fytohormony: funkce, mechanismus účinku a význam (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024229 - Strip-based immunoassay for rapid detection of thiabendazole. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023781 - Stripování plynem jako separační mezikrok při produkci biobutanolu bakteriemi rodu Clostridium. (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/10:00023418 - Structure and antitumour activity of fucoidan isolated from sporophyll of Korean brown seaweed Undaria pinnatifida (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024235 - Studium kritické micelární koncentrace směsí tenzidů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024123 - Studium mikrobiální diversity v závislosti na rostlinném druhu (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024243 - Studium mikrobiální diverzity v kontaminované zemině s přídavkem přírodních látek (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024211 - Study of microorganisms degrading PCB in vegeted contaminated soil (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024432 - Sucrose - an important source for production of biodegradable materials and renewable energy (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024167 - Suppression of Mould Growth on Dry Sausages (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024261 - Surface display of metal fixation motif of bacterial P1-ATPases specifically promotes biosorption of Pb2+ by Saccharomyces cerevisiae (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024130 - Synergistický efekt proteolytických enzymů trypsinu a chymotrypsinu za účelem snížení MIK vybraných antibiotik (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024110 - Synthesis, physico-chemical properties and penetration activity of alkyl-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)hexanoates as potential transdermal penetration enhancers (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024411 - Technologie výroby syrovátkových nápojů (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024426 - Toustový chléb - možnost objektivního hodnocení střídy (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024357 - Trace elements distribution and species fractionation in the wheat (Triticum aestivum) plant (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024324 - Traceability of olive oil based on volatiles pattern and multivariate analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024326 - Tracing the geographical origin of honeys based on volatile compounds profiles assessment using pattern recognition techniques (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024124 - Transgenní rostliny s bakteriálními geny bphC a todC1C2 pro zvýšení účinnosti fytoremediace PCB a toluenu (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024439 - Trendy ve výrobě potravin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024339 - Tropanové alkaloidy (atropin a scopolamin) potenciální kontaminanty krmiv a potravin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024285 - Tuky ? metaanalýzy, nové doporučené dávky, novinky v legislativě 2009/2010 (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024404 - Úroveň kontaminace sladkovodních ryb bromovanými retardátory hoření PBDE a HBCD (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024402 - The use of high performance liquid chromatography?quadrupole time-of-flight mass spectrometry coupled to advanced data mining and chemometric tools for discrimination and classification of red wines according to their variety (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024253 - Using MALDI-TOF as an easy and quick method for identification of microorganisms (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:43892873 - Uživatelské charakteristiky pšenice a žita ze sklizně 2010 (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024368 - Vady masa a masných výrobků (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023767 - Viability determination by flow cytometry during ABE fermentation (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024429 - Viscosity of starch syrups (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024422 - Vláknina potravy a cereální výrobky (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024244 - Vliv anorganických pigmentů na identifikaci pojiv hmotnostní spektrometrií (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024312 - Vliv biochemického potenciálu laktokoků při redukci růstu listerií (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024256 - Vliv chemické struktury tenzidů na velikost micel v roztoku (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024417 - Vliv hydrolyzátu syrovátkových bílkovin na texturní vlastnosti syrovátkových dezertů. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024399 - Vliv karagenanu na vnímání intensity jahodového aroma v modelovém roztoku pudingu. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024227 - Vliv komerčně dostupných antioxidantů na oxidační stabilitu konopného oleje I. část (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024226 - Vliv komerčně dostupných antioxidantů na oxidační stabilitu konopného oleje II. část (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024378 - Vliv kyseliny askorbové na vnímání kovové chuti síranu železnatého (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024332 - Vliv laktokoků na perzistentní kmeny listerií. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024200 - Vliv oxidace na cis-trans izomeraci a polymeraci mastných kyselin slunečnicového oleje (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:43892854 - Vliv pražené diasty na běžné pšeničné pečivo (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024418 - Vliv přídavku hydrolyzátu syrovátkových bílkovin na texturu a reologii tavených sýrů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024440 - Vliv přídavku rýže na vlastnosti pšeničné mouky polosvětlé (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024242 - Vliv přírodních látek na složení bakteriálních společenstev v zemině kontaminované polychlorovanými bifenyly (PCB) (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024370 - Vliv technologie ustájení na obsah mastných kyselin a cholesterolu ve vaječném žloutku (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024283 - Vliv technologie výroby dětských ovocných výživ na změny nutričně a senzoricky významných složek. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00023760 - Vliv vnějších podmínek na biodegradaci aromatických polutantů bakterií Rhodococcus erythropolis (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024201 - Vliv vysokých teplot na kvalitu slunečnicových olejů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024292 - Vliv způsobů tepelného opracování na kvalitativní parametry drůbežího masa (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024376 - Vnímání kovové chuti v mléku (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00022881 - Výběr vysoko-autolytických kmenů Lactobacillus helveticus pomocí detekce genů kódujících peptidoglykan-hydrolasy (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024335 - Výskyt mykotoxinů v pivě a možnosti rychlého sledování i velmi nízkých hladin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024310 - Využití a kontrola vedlejších produktů výroby sladu a piva (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024220 - VYUŽITÍ AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE PRO STUDIUM PŮSOBENÍ VYBRANÝCH OXYSTEROLŮ U ROSTLIN (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024120 - Využití biologických systémů k odstranění chlorbenzoových kyselin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/10:00023538 - Využití etického kodexu při posuzování sporných reklamních aktivit pivovarů (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024232 - Využití geneticky modifikovaných rostlin pro dostraňování kontaminantů z životního prostředí. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024114 - Využití isotopového značení DNA v kombinaci s metagenomikou pro bioremediační účely (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024245 - Využití MALDI-TOF MS pro identifikaci bakterií s bioremediačním potenciálem (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024254 - Využití metody MALDI-TOF při identifikaci půdních mikroorganismů (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024154 - Využití odpadních materiálů na bázi lignocelulózy jako suroviny pro výrobu bioetanolu (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024398 - Využití senzorické analýzy při hodnocení mléčných výrobků (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024441 - Vývoj a hodnocení spotřebitelsky atraktivních těstovin (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024287 - Význam některých druhů potravin v lidské výživě vzhledem k vývoji kardiovaskulárních onemocnění (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024437 - Wheat/Rice Composite Flour for Bread and Biscuit (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024435 - Wheat/Rice Composite Flour for Bread and Biscuit (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024294 - ZLEPŠENÍ TEXTURY A MIKROBIÁLNÍ KVALITY LISTOVÉ ZELENINY V PLNĚNÝCH BAGETÁCH (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024364 - Změny lipidů během mikrovlnného ohřevu v rybím mase (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/10:00024277 - Změny senzorických a nutričních vlastností ovocných dětských výživ, stanovení doby trvanlivosti. (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024125 - Značení DNA stabilními isotopy pro identifikaci bakterií metabolizujících (polychlorované) bifenyly v kontaminované zemině (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024444 - Znaky kompozitní mouky z pšenice a tritordea (2010)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/10:00024174 - α-Sulfomethylestery-výroba a vlasnosti (2010)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022309 - A stereocontrolled synthesis of 3-acetamido-1,3,5-trideoxy- and 1,3,5,6-tetradeoxy-1,5-imino-D-glucitol (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022387 - Acrylamide accumulation in roasted grain of different cereal species (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022265 - Acylfruktózy, enzýmová príprava a antimikrobiálne vlastnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022117 - ADIPOCYTOKINY - NEDÁVNO OBJEVENÉ HORMONY TUKOVÉ TKÁNĚ (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022188 - Advancer in phytoremediation and rhizoremediation (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022347 - Advances in chemistry of isothiocyanate-derived colourants. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022172 - Aerobic Biodegradation of 2,4-Dinitrotoluene in a Continuous Packed Bed Reactor and Effect of 4-Nitrotoluene Presence (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022171 - Aerobic biodegradation of 2,4-DNT and 2,6-DNT: Performance characteristics and biofilm composition changes in continuous packed-bed bioreactors (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022375 - Agaritine content of 53 Agaricus species collected from nature (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022274 - Aktivní složky v kosmetických prostředcích VIII (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022179 - Akumulace hexabromcyklododekanu v rostlinné tkáni (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022376 - Alternative GC?MS approaches in the analysis of substituted pyrazines and other volatile aromatic compounds formed during Maillard reaction in potato chips (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022378 - Ambient mass spectrometry employing direct analysis in real time (DART) ion source for olive oil quality and authenticity assessment (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022202 - Amidated pectin derivatives with n-propyl-, 3-aminopropyl-, 3-propanol- or 7-aminoheptyl-substituents (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00018373 - Amidové konjugáty steroidních a žlučových kyselin s D-glukosaminem a způsob jejich přípravy (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022236 - Amylograph characteristics of composite flours (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022348 - Analysis of bread lipids for 3-MCPD esters. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022311 - Analysis of insect triacylglycerols using liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022414 - Analýza konzumace piva vysokoškolských studentů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022242 - Analýza kvality potravinářské pšenice ve vztahu k jakosti hladké mouky a pečiva (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022215 - Analýza znaků pšeničné mouky, těsta a pečiva s přídavky bezpluchého ječmene (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022264 - Antibakteriální vlastnosti fenolických kyselin a jejich derivátů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022135 - Antimicrobial effect of peptides isolated from plants (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022285 - Antimicrobial properties of 11-cyclohexylundecanoic acid (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022433 - Antioxidační působení rostlinných fenolů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022432 - Antioxidační působení vybraných druhů koření používaných v šetřících dietách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022346 - Antioxidant activity in variously prepared elderberry foods and supplements (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022250 - Antioxidant stability of phenolic acids and their esters (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022251 - Antioxidants in margarine emulsions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4997 - Antitumor Effects and Cytotoxicity of Recombinant Plant Nucleases. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022191 - Antiviral Sesqui-, Di- and Sesterterpenes (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022204 - Application of carbonation lime as filler for adhesives (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022151 - Application of peptide mass mapping on proteins in historical mortars (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022133 - Approaches for diversity analysis of cultivable and non-cultivable bacteria i real soil (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022342 - Asaia sp. as a Bacterium Decaying the Packaged Still Fruit Beverages (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022166 - Biodegradation of PAHs in long-term contaminated soil cultivated with european white birch (betula pendula) and red mulberry (morus rubra) tree (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022130 - Biphenyl-metabolizing bacteria in the rhizosphere of horseradish and bulk soil contaminated by polychlorinated biphenyls as revealed by stable isotope probing. (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00022143 - Bis-spiroanelovaný oligopyrrolový makrocyklus odvozený od lithocholové kyseliny a způsob jeho přípravy (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022389 - Brominated Flame Retardants and Other Organochlorine Pollutants in Human Adipose Tissue Samples from the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022406 - Časový profil sladké chuti sukralózy (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022923 - Cell wall alterations in the yeasts exposed to a humic substance (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022409 - The Changes of α-Galactosides during Germination and High Pressure Treatment of Legume Seeds (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022341 - Changes of antioxidant capacity of Robusta coffee during roasting (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022247 - Changes of rheological behaviour of wheat flour by archaic wheat varieties addition (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022371 - The Changes of Sensory Quality of Minced Fish Flesh during Microwave Heating for Hotel Establishments (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022249 - Changes of sunflower oil polyenoic fatty acids under high temperatures (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022436 - Characterisation of Antibodies for the Immunochemical Detection of Enterobacter sakazakii (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022447 - The characterization of whey proteins-pectin interaction in relation to emulsification properties of whey proteins. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022450 - Charakterizace produkce exopolysacharidů bakteriemi mléčného kvašení v mléku a syrovátce (2009)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/09:00022358 - Chemie potravin (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022359 - Chloropropanols. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022405 - Citlivost hodnotitelů na obsah železnatých iontů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022175 - Cloning the bacterial bphC gene into Nicotiana tabacum to improve the efficiency of PCB phytoremediation (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022370 - Comparative Study on Olive Oils Oxidation during Microwave and Conventional Heating for Catering Management (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022310 - A comparison of HPLC/APCI-MS and MALDI-MS for characterising triacylglycerols in insects: Species-specific composition of lipids in the fat bodies of bumblebee males (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022119 - Conformational changes of the N-terminal part of Mason-Pfizer monkey virus p12 protein during multimerization. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022337 - Conformational free energy surface of a-N-acetylneuraminic acid: An interplay between hydrogen bonding and solvation. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022225 - Correlation analysis of wheat and bread quality parameters (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022304 - Coupling Reactions of alpha-Bromocarboxylate with Non-Aromatic N-Heterocycles (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022451 - Current Trends in Food Research (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/09:00021833 - Cytocompatibility of Ar+ plasma treated and Au nanoparticle-grafted PE (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022425 - Czech Republic National Report (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022330 - Dehalococcoides sp. strain CBDB1 extensively dechlorinates the commercial polychlorinated biphenyl (PCB) mixture Aroclor 1260 (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022429 - Demineralizace sladké syrovátky. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/09:00021834 - Deposition of gold nano-particles and nano-layers on polyethylene modified by (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022391 - Detection of Foreign Enzyme Addition into the Adulterated Honey (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022268 - Detekce těkavých látek metodou SPME-GC/MS (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022273 - Determination of free amino acids in cheeses from the Czech market (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022269 - Determination of gluten in glucose syrups (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022398 - Development of a nucleic acid lateral flow immunoassay for simultaneous detection of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in food (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022198 - Direct ESI-MS analysis of O-acyl glycosylated cardiolipins from the thermophilic bacterium Alicyclobacillus acidoterrestris (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022345 - Distribution of S-alk(en)yl-L-cysteine sulfoxides in garlic (Allium sativum L.) (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022168 - Divercin V41 from gene characterization to food applications: 1998-2008, a decade of solved and unsolved questions (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022165 - DNA-based stable isotope probing: a link between community structure and function (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022434 - Effect of Lactococcus sp. on the growth of Listeria sp. in the model UHT milk system. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022449 - Effect of pectin addition on thermal denaturation of whey proteins (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022362 - Effect of processing on reducing power of honeys (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022385 - Effects of nitrogen nutrition, fungicide treatment and wheat genotype on free asparagine and reducing sugars content as precursors of acrylamide formation in bread (2009)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/09:00002248 - Effects of pollution on chub in the River Elbe, Czech Republic (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022185 - Ekotoxicita, genotoxicita a bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlorovanými bifenylmi (PCB) (2009)
Výsledek druhu NRIV/60461373:22330/09:00022927 - Elektrochemická (chronopotenciometrická) metoda stanovení oxidu siřičitého v pivu (2009)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/09:00022334 - Employability of Chemistry First Cycle Graduates (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022193 - Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii -nová hrozba? (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022277 - Enzýmová príprava a antimikrobiálne vlastnosti acylfruktóz (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022410 - European Nutrition and Health Report 2009. Executive Summary (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022203 - Evaluation of cocoa powder (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022340 - Evaluation of Shelf Life and Heat Treatment of Tomato Products (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022196 - Exploitation of food feedstock and waste for production of biobutanol (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022344 - Factors affecting the softening of pickled cucumbers (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022262 - Falšování potravin bohatých na tuk (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022170 - Fatty acids, unusual glycophospholipids and DNA analyses of thermophilic bacteria isolated from hot springs (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022276 - Fenolické kyseliny a jejich estery - antioxidační účinek (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022197 - Fermentační produkce butanolu - současné reálné možnosti a výhled do budoucnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022139 - Flow cytometry for age assessment of a yeast population and its application in beer fermentations (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022243 - Fortifikace pšeničné mouky světlé přídavky netradičních plodin (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022256 - Fotokatalytická degradace organických sloučenin v potravinářství (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022280 - Fyzikální chemie pracího procesu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022267 - Gelová permeační vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s ELSD detektorem (GP-HPLC/ELSD) v analytice lipidů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022121 - Genetically modified plants in phytoremediation of heavy metal and metalloid soil and sediment pollution. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022180 - Geneticky modifikované rostliny pro remediaci těžkých kovů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022178 - Geotrichum candidum 4013: Extracellular lipase versus cell-bound lipase from the single strain (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/09:00021840 - Glukans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: Structure and potential prebiotic activity (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022324 - GMO detection (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022325 - GMO skríning ve spojení s oligonukleotidovými DNA miroarrays - testování systému (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022372 - Heating of plant oils - fatty acid reactions versus tocopherols degradation (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022227 - Hlavní ukazatele zpracovatelské kvality pšenice a žita ve mlýnech za posledních několik roků (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022357 - Hodnocení kvality vajec na českém trhu. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022208 - Hydrogen Sulfide Removal from Air by Acidithiobacillus thiooxidans in a Trickle Bed Reactor (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022190 - Identification of (S)-11-cycloheptyl-4-methylundecanoic acid in acylphosphatidylglycerol from Alicyclobacillus acidoterrestris. (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022282 - Identifikace chmelových odrůd na základě obsahu pryskyřic, silic a polyfenolů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022154 - Immunochromatographic colloidal carbon-based assay for detection of methiocarb in surface water (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022120 - The impact of altered polyprotein ratios on the assembly and infectivity of Mason-Pfizer monkey virus. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022159 - The impact of cooking procedures on antioxidant capacity of potato and tomato (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022418 - Improvement of Nutritional Value of Tomatoes under Salt Stress Conditions (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022278 - Influence of Enterococci and Lactobacilli on Listeria (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022253 - The influence of interesterification of structured fats on the properties of the fat blends (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022420 - Influence of type of substrate and enzyme concentration on formation of galacto oligosaccharides. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022448 - The influence of whey processing on emulsifying properties of whey proteins. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022177 - Insights into Structure-Activity Relationships in the C-Terminal Region of Divercin V41, a Class IIa Bacteriocin with High-Level Antilisterial Activity_ (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022126 - Isolation and characterization of different plant associated bacteria and their potential to degrade polychlorinated biphenyls (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022125 - Kationické antimikrobiální peptidy (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022173 - Komparitivní studie degradérů celulosy (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022238 - Kompositní mouky - charakteristiky škrobu a pečiva (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022392 - Komunikace rizika v potravinářství nebo šíření poplašných zpráv, Kvalita potravin (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022413 - Konzum piva a vnímání jeho účinků na zdraví studenty středních škol (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11160/09:00210010 - Krása a rozmanitost struktur přírodních antibiotik (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022323 - Laboratory monitoring (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022379 - Lignans in flaxseed (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022252 - Lipid oxidation in dispersive systems with monoacylglyceroles (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022424 - Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022440 - Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022248 - Lupin addition effect on wheat, flour ang bread properties (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022255 - Membránové separační procesy v potravinářském průmyslu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022291 - Měření barvy šunky s přídavkem přírodních barviv a antioxidantů. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022181 - Metabolisace chlorbenzoových kyselin biologickými systémy (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022336 - Metadynamics modelling of the solvent effect on primary hydroxyl rotamer equilibria in hexopyranosides. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022364 - Methoxypyrazines in Sauvignon blanc Wines, Detection of Addition of Artificial Aroma (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022404 - Metodika psychoreologického zkoumání jedlých tuků (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022408 - Metodika psychorheologických zkoumání kosmetických přípravků (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022435 - Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022219 - Microbial dechlorination of polychlorinated biphenyls (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022148 - Migration of nonylphenols from polymer packaging materials into food simulants (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022218 - Modelling of wheat, flour and bread quality parameters (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022403 - Moderní sladidlo sukralóza (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00022142 - Mono-spiroanelované oligopyrrolové makrocykly odvozené od lithocholové kyseliny a způsob jejich přípravy (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022237 - Možnosti pekařského užití ječmene a ovsa (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022232 - Multiinstrumentální analýza vlivu kademnatých iontů na vybrané odrůdy lnu setého (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022129 - The multivariate analysis of vibrational spectra of wood mushrooms of genera Phellinus and Inonotus (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022138 - NMR Structure of the N-Terminal Domain of Capsid Protein from the Mason-Pfizer Monkey Virus (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22810/09:00022561 - Nonmyristoylated Matrix Protein from the Mason-Pfizer Monkey Virus Forms Oligomers (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022206 - Novel Approaches to the Remediation of Building Materials (Wood and Concrete) Contaminated with Chemicals (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022308 - Novel Juvenogens (Insect Hormonogenic Agents): Preparation and Biological Tests on Neobellieria bullata (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022416 - Nucleic Acid Lateral Flow Immunoassay for the Detection of Pathogenic Bacteria from Food (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00024246 - Nukleasy s protinádorovým účinkem (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022349 - Nutritional quality of commercial fruit baby food (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022239 - Obrazová analýza jako objektivní metoda hodnocení střídy pečiva (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022423 - Obsah trans-nenasycených a nasycených mastných kyselin v margarínech a pokrmových tucích, jemném pečivu, čokoládových výrobcích a polevách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022343 - Occurrence of 3-chloropropane-1,2-diol fatty acid esters in infant and baby foods (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022377 - Occurrence of deoxynivalenol and its major conjugate, deoxynivalenol-3-glucoside, in beer and some brewing intermediates (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022288 - The Occurrence of Enterotoxigenic Isolates of B. cereus in Foodstuffs. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022288 - The Occurrence of Enterotoxigenic Isolates of B. cereus in Foodstuffs. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022314 - Od vyvrácené hypotézy k Nobelově ceně (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022350 - Off-flavour defects of packed waters and soft drinks (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022270 - Oleje a tuky v kosmetice (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022295 - Omezení degradace barviv papriky v trvanlivých salámech působením rozmarýnu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022407 - Optimalizace chuti dropsů s citronovou příchutí (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022301 - Optimisation of lab-scale continuous alcohol-free beer production (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022299 - Oxidace lipidů v měkkých salámech s přídavkem přírodních antioxidantů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022259 - Oxidace modelových tukových násad s definovaným strukturním tukem (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022363 - Oxidation Changes of Vegetable Oils during Microwave Heating (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022366 - Oxidation of Olive Oils during Microwave and Conventional Heating for Fast Food Preparation (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022365 - Oxidative Changes of Lipids during Microwave Heating of Minced Fish Flesh in Catering (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022381 - Passive sampling of water and porous media for monitoring of organic pollutants (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022384 - PBDEs and HBCD in sewage sludge and river sediments in the Czech Republic: A 3-year survey (2006-2008) (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022320 - PCR-based identification of toxigenic Fusarium species (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022134 - Peptides with antimicrobial activity isolated from larvae of the fleshly Neobellieria bullata (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022394 - Perspektivy produkce butanolu ze škrobnatých a celulosových (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022158 - Pesticides in Food - Immunochromatographic Detection of Thiabendazole and Methiocarb (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/09:00021836 - pH-Controlled Self-Assembling of meso-Tetrakis(4-sulphonatophenyl)porphyrin-Chitosan Complexes (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022144 - Phospholipase D activation is an early component of the salicylic acid signalling pathway in Arabidopsis cell suspensions. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022131 - Phyto/rhizoremediation studies using long-term PCB-contamination soil (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022194 - Podmínky tvorby biofilmu u Listeria monocytogenes (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022382 - Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in dust samples from Czech households (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022205 - Possibilities for the use of membrane processes for the pre-treatment of wastewater from the production of dried potato purée (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022174 - Použití saturačního kalu jako plniva do lepidel (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022393 - Praktické naplnění požadavků norem IFS a BRC vztahujícího se k obalům (požadavky a způsob naplnění) (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022127 - Přeměna xenobiotik v kořenových systémech rostlin s využitím rhizosférních mikroorganismů. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022306 - Preparation and preliminary biological screening of cholic acid-juvenoid conjugates (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00022115 - Příprava monoklonálních protilátek proti FoxP3 proteinu s použitím modifikovaných virům podobných částic Masonova-Pfizerova opičího viru. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022332 - Probiotické mikroorganismy v mlékárenském průmyslu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022292 - Probiotiká vo fermentovaných mäsových výrobkoch (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022184 - Problematika halogenovaných pesticidů-toxicita a jejich možná degradace (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022275 - Production of Biogenic Amines by Enterococci (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022284 - Produkce tyraminu enterokoky a vliv fyzikálně-chemických parametrů na jeho produkci (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022156 - Proteinová pojiva v mostních konstrukcích a dalších historických objektech (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11410/09:00222218 - Proteomic identification of milk proteins in medieval building constructions (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022322 - Průkaz geneticky modifikovaného lnu využitím metod molekulární biologie (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022261 - Pyrolýza triacylglycerolů (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11410/09:00222219 - Quantification of Plant Membrane Proteins Using iTRAQ Labels (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022333 - Řada slovníkových hesel s chemickou a biochemickou tématikou (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022380 - Rapid method for simultaneous determination of PCBs, PBDEs and PAHs in fish samples (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022361 - Reactions of reductones and methylene-active compounds with Maillard carbonyl intermediates. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022369 - Rezistentní škrob v potravinách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022116 - RNA INTERFERENCE A PRAKTICKÉ ASPEKTY JEJÍHO VYUžITÍ (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022442 - Rozdílné složení zásobních bílkovin a kvalita pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022443 - Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně (2009)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/09:00022431 - S výživou zdravě po celý rok (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022402 - The selection of optimal rate of acid and sweet taste for lemon flavoured drops (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022400 - Sensitivity of assessors to different ferrous salts (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022422 - Separace galakto-oligosaccharidů ze směsi sacharidů. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022235 - Separace směsi solí a sacharidů na nanofiltračních membránách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022272 - Size Distribution of Barley Kernels (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022415 - Složení mastných kyselin tuku čokoládových výrobků, polev na dorty a cukroví a polev na müsli tyčinkách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022351 - Smažení potravin a kvalita olejů používaných při smažení ve stravovacích službách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022312 - Solvent Dependence of the N-Methylacetamide Structure and Force Field (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022216 - Špalda a kamut - užití celozrnné mouky ve směsi s pšeničnou polosvětlou (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022290 - Srovnání dvou způsobů hodnocení barvy masných výrobků (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022368 - Stabilita vybraných rostlinných olejů během mikrovlnného a konvenčního ohřevu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022231 - Stanovení glutathionu a fytochelatinů v rostlinách pomocí HPLC (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022254 - Stanovení šířky metastabilní oblasti pomocí ultrazvuku (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022167 - Steady-State Performance of an Activated Carbon Biofilter Degrading Styrene: Effects of Residence Time and Inlet Concentration (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022114 - Steroids linked with amide bond - extended cholesterol (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022192 - Sterols and Triterpenoids with Antiviral Activity (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022367 - Stravování v Egyptě a receptury oblíbených pokrmů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022157 - Structural Studies of Tomato Nuclease TBN1 (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022339 - Structure Changes Evoked by binding of ligands into the Enzyme Active Site of beta-Galactosidase from Arthrobacter sp. C2-2 (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022183 - Studium degradačních změn PCB v závislosti na vnějších podmínkách (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022169 - Styrene Biofiltration Using Two Packing Materials with Different Adsorption Properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022303 - Synthesis, Characterization and Physico-chemical Properties of New 2-(4-Arylpiperazine-1-yl)-1-(3-methylbenzofuran-2-yl)ethanoles as Potential Antihypertensive Agents (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022140 - Synthesis of spiroannulated oligopyrrole macrocycles derived from lithocholic acid (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022287 - Syrokopčenaja kolbasa - istočnik zdorovja (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022195 - Termigravimetrická metoda stanovení obsahu uhličitanu vápenatého cukrovarnických látek (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00022246 - Termoplastický polyolefinický kompozit vyztužený plnivem na bázi saturařního kalu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022281 - Testovanie bieliaceho systému (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022399 - Textural and Flavour Characteristics of Commercial Tomato Ketchup (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022132 - Therapeutic application of peptides and proteins: parenteral forever? (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022401 - Time intensity study of sweeteners (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022152 - Towards proteomic analysis of milk proteins in historical building materials (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022233 - Toxicita a mutagenita organochlorovaných a benzonitrilových pesticidů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/09:00021878 - Trace elements species fractionation in rye flour and rye (Secale cereale) seedlings (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022374 - Traceability of honey origin based on volatiles pattern processing by artificial neural networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022412 - Trans izomery mastných kyselin ve výživě jako rizikový faktor aterosklerózy (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022356 - Transformation pathways of reductones in the advanced Maillard reaction. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022176 - Transgenic plants to improve rhizoremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs) (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022182 - Transgenní rostliny s bakteriálními geny dioxygenas pro zvýšení účinnosti fytoremediace PCB a toluenu ? příprava a studium (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022550 - Transmembránové proteiny - výzva pro hledání nových analytických přístupů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022257 - Uplatnění chromatografie Simulated Moving Bed v potravinářském průmyslu (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022201 - Using image analysis to identify acetylated distarch adipate in a mixture (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022444 - Uživatelské charakteristiky pšenice a žita ze sklizně 2009 (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022338 - Virtuální Screening (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022229 - Viskosita škrobových sirupů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022263 - Vlastnosti modelových tukových násad na bázi strukturovaných triacylglycerol (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022294 - Vliv barviv a antioxidantů na barvu měkkých salámů (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022279 - Vliv délky acylu sodného mýdla na prací účinnost detergentu (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022260 - Vliv fenolických kyselin a jejich derivátů na oxidační stabilitu olejů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022146 - Vliv fytoestrogenů na symptomy menopauzy (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022437 - Vliv laktokoků na růst listerií v modelovém systému mléka UHT. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022149 - Vliv odrůdy brambor a kulinární úpravy na jejich antioxidační kapacitu (2009)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/09:00022446 - Vliv pěstitelské technologie na jakost hybridní pšenice (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022296 - Vliv rozmarýnového extraktu na stabilizaci lipidů v trvanlivých salámech s paprikou (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022297 - Vliv rozmarýnového extraktu na vlastnosti masných výrobků (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022360 - Vliv technologie ustájení na obsah cholesterolu a mastných kyselin ve vejci. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022395 - Vodík jako vedlejší produkt aceton-butanolové fermentace (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022271 - Využití chemicky modifikovaných látek v pivovarství (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022421 - Využití chitosanu při frakcionaci bílkovin syrovátky. (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022430 - Využití kapalinové chromatografie při stanovení oligosacharidů. (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022213 - Využití vícerozměrných statistických metod pro sledování jakostního profilu komerční pšenice (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022217 - Vztahy jakostních znaků potravinářské pšenice, pšeničné mouky, těsta a pečiva (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022212 - Wheat Hardness in Relation to the Other Quality Factors (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022300 - Yeast vitality determination based on intracellular NAD(P)H fluorescence measurement during aerobic-anaerobic transition (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022315 - Zaměření výzkumu pro využití sacharosy k nepotravinářským účelům v ČR (2009)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/09:00022266 - Zbytky lipidů na povrchu neolitických nástrojů (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022214 - Žito, ječmen, oves - užití celozrnné mouky ve směsi s pšeničnou polosvětlou (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00022302 - Způsob modifikace kvasničného biosorbentu vedoucí ke zvýšení biosorpční kapacity pro Pb2+ navozením mikroprecipitace Pb2+. (2009)
Výsledek druhu PRIV/60461373:22330/09:00022145 - Způsob výroby methyl-(5beta)-3,3-di-1H-pyrrol-2-ylcholan-24-oátu (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022226 - 13. světový kongres ICC: novinky v cereálních laboratorních přístrojích (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022355 - 3-Chloropropane-1,2-diol fatty acid esters in potato products (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/09:00022438 - 4th IDF Dairy Science and Technology Week (2009)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/09:00022390 - 4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2009) (www.rafa2009.eu) (2009)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/09:00022329 - 6. seminář - Pivovarství a kvasné technologie 2009 (2009)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021282 - A challenging approach in rapid monitoring of brominated flame retardants in environmental matrices (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021057 - A photocatalytic degradation of impurities in wastewaters from food industry (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019945 - A review of flavour formation in continuous beer fermentations (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021275 - Advanced strategies in assessment of bio-products quality & safety (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019931 - Aerobic and anaerobic degradation of polybrominated diphenyl ehters in sewage sludge (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019925 - Aerobic Biodegradation of Dinitrotoluenes in Batch Systems by Pure and Mixed Cultures (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021010 - Aerobic treatment of 2,6-DNT by immobilized mixed culture in a batch reactor (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020970 - Affinity chromatography reveals RuBisCO as an ecdysteroid-binding protein. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021152 - Age-dependent changes in structure and function of the male labial gland in Bombus terrestris (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021150 - Age-Dependent Changes in the Chemistry of Exocrine Glands of Bombus terrestris Queens (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021186 - Aktivní složky v kosmetický přípravcích VII (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021093 - Amylograph characteristics of fortificated wheat flour (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019971 - Analysa modrých barviv a pigmentů obsažených v uměleckých dílech. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021271 - Analysis of Fusarium Mycotoxins, Critical Assessment (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021254 - Analytical Approaches to Control Fusarium Toxins and their Metabolites in Cereals and Cereal-based Products: Critical Appraisal (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021067 - Analyz videoizobraženij (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019970 - Analýza uměleckých předmětů hmotnostní spektrometrií. (2008)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16370/08:00001998 - Antibacterial C-Geranylflavonoids from Paulownia tomentosa Fruits. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021156 - Antifungální aktivita kyseliny octové a mléčné na plísně rodu Fusarium (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021015 - Antimicrobial activity of broth produced by Lentinula edodes submerged fermentation (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021145 - Antimikrobiální vlastnosti derivátů mastných kyselin a jejich využití (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021297 - Antioxidační aktivita v reakcích neenzymového hnědnutí (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021136 - Antioxidační kapacita révových vín (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021251 - Antioxidační působení vybraných druhů koření používaných v šetřících dietách (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021300 - Antioxidant activity of peanut skin extracts from conventional and high-oleic peanuts (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021104 - Antioxidant Properties of Free, Soluble Ester and Insoluble-Bound Phenolic Compounds in Different Barley Varieties and Corresponding Malts (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021182 - Antioxidanty v tukových emulzích (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021230 - Antitumor and biological effects of black pine (Pinus nigra) pollen nuclease (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020933 - Application of head-space solid phase microextraction coupled to comprehensive two-dimensional gas chromatography?time-of-flight mass spectrometry for the determination of multiple pesticide residues in tea samples (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021302 - Application of phenolic antioxidants in food products (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021056 - Application of ultrasound in the field of food technologies (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021273 - Application potencial of novel gas chromatography high throughput time-of-light mass spectrometry system (TruTOF) in food and environmental analysis (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019962 - Approaches and methods used for characterization of bacteria in plant rhizosphere growing in contaminated environment (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019933 - APPROACHES TO THE CHARACTERIZATION OF BACTERIAL POPULATIONS PARTICIPATING IN THE RHIZOREMEDIATION OF PCB-CONTAMINATED SOIL (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021261 - Aroma profiles of five basil (Ocimum basilicum L.) cultivars grown under conventional and organic conditions (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021140 - Authenticity Evaluation of Tea-Based Products. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021155 - Autolýza Lactobacillus helveticus 121 (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020942 - Barevné změny česneku (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021224 - Batch and continuous hydrolysis of ovine whey proteins (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021034 - Batch studies to identify suitable conditions for cationic exchange chromatography for a phytase generated by Aspergillus sp. FS3 during citric pulp fermentation (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021393 - Better Bread from Vigorous Grain? (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021069 - Bildanalyse in der Fleischverarbeitung (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021114 - The binary phase behavior of 1,3-dimyristoyl-2-stearoyl-sn-glycerol and 1,2-dimyristoyl-3-stearoyl-sn-glycerol (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020957 - Biodegradace fenolu bakterií Rhodococcus erythropolis rostoucí v biofilmu a v suspenzní populaci (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019940 - Biodegradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) using bacterial strains (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021227 - Biodegradovatelné plasty (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021101 - Biofilm-Based Process for Bioremediation of industrial Wastewaters Polluted by Aniline. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020964 - Biofiltrace jako ekonomicky výhodný proces zpracování odpadních plynů obsahujících lakařská rozpouštědla (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019937 - Biological remediation - success and failure, hypothese and facts (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020973 - The biological systems used for the evaluation of environmental hazards (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021286 - Biopotraviny (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021322 - Biopotraviny (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021293 - Biopotraviny (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019923 - Biosorption of Cd2+ and Zn2+ by cell surface-engineered Saccharomyces cerevisiae. (2008)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/08:00021289 - Biosynthesis of food components (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020937 - Biosynthesis of food constituents: natural pigments: part 2 - a review (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021008 - Biotransformation of isoflavone glycon molecule to aglycon forms under submerse fermentation using soybean molasses (2008)
Výsledek druhu GRIV/60461373:22330/08:00021357 - Bramborový knedlík Duo 500g (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021235 - Caleosin of Arabidopsis thaliana: Effect of Calcium on Functional and Structural Properties (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00021051 - Changes of commercial wheat quality - effect of crop year and planting locality (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020936 - Changes of pesticide residues in apples during cold storage (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021106 - Characterization of monomeric and oligomeric flavan-3-ols from barley and malt by liquid chromatography-ultraviolet detection-electrospray ionization mass spectrometry (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021217 - The characterization of pectin-β-lactoglobulin interaction in relation to degree of pectin esterification. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021219 - Charakteristika, detekce a význam lýze laktokoků v sýrařských technologiích. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019934 - Chlorobenzoates transoformation by plants (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021195 - Cílený posun čtecího rámce - translace alternativních produktů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021181 - Cis-trans izomerace a polymerace slunečnicového oleje za vysokých teplot (2008)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/08:00021323 - Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021392 - Colour Evaluation of Different Pasta Samples (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021087 - Commercial wheat hardness evaluation (2008)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/08:#0000476 - Comparison of Antioxidant Activity of Barley (Hordeum vulgare L.) and Malt Extracts with the Content of Free Phenolic Compounds Measured by High Performance Liquid Chromatography Coupled with CoulArray Detector (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021019 - Comparison of different bioreactors for citric acid production by solid state fermentation using agro-industrial wastes (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/08:00020859 - Comparison of legume seeds of Czech and Turkish varieties using image (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/08:00020864 - Comparison of legume seeds of Czech and Turkish varieties using image analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021265 - Comparison of negative ion electrospray mass spectra measured by seven tandem mass analyzers towards library formation (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/08:00020691 - Conjugation of kojic acid with chitosan (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021331 - The contents of resistant starch in pastes (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020963 - Continuous Aerobic Degradation of Dinitrotoluenes by Immobilized Mixed Microbial Population (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021012 - Continuous metadynamics in essential coordinates as a tool for free energy modelling of conformational changes (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/08:00021361 - Control of Strobilurin Fungicides in Wheat Using Direct Analysis in Real Time Accurate Time-of-Flight and Desorption Electrospray Ionization Linear Ion Trap Mass Spectrometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021309 - Czech medicinal plants as possible sources of antioxidants (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021303 - Degradation of α-galactosides during the germination of grain legume seeds (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021266 - Deoxynivalenol and its conjugates in beer: A critical assessment of data obtained by enzyme-linked immunosorbent assay and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021022 - Detection of genetically modified organisms (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019943 - Detection of pesticides with the use of monoclonal antibodies (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021119 - Detekce a kvantifikace genů Solanum tuberosum pomocí PCR (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021215 - Detekce buněčné lýze u laktokoků. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021110 - Detekce mikroorganismů pomocí polymerázové řetězové reakce (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021120 - Detekce oxidačních produktů v tukových násadách v závislosti na použitém emulgátoru (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019960 - Detekce pesticidu karbaryl pomocí imunochromatografické metody LFIA (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020967 - Determination of content of metallothionein and low molecular mass stress peptides in transgenic tabacco plants (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021102 - Determination of free amino acids in beers: A comparison of Czech and foreign brands (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019944 - Determination of phenolic acids by capillary zone electrophoresis and HPLC (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020932 - Development of an SPME-GC-MS/MS procedure for the monitoring of 2-phenoxyethanol in anaesthetised fish (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1159 - Differences in antitumor effects of various statins on human pancreatic cancer (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021059 - Differential scanning calorimetry of polysaccharides (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021253 - Direct analysis in real time?time-of-flight mass spectrometry: Analysis of pesticide residues and enviromental contaminants (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020940 - Distribuce alk(en)ylcysteinsulfoxidů v rostlině česneku (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021173 - Distribuce emulgátoru v tukových disperzích (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021141 - Dosledovatelnost výrobku na základě instrumentální analýzy. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019966 - D-retrovirus morphogenetic switch driven by the targeting signal accessibility to Tctex-1 of dynein (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019992 - Efekt přírodních antioxidantů z rozmarýnu na na kvalitu dušené šunky (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020984 - The effect of cell adhesion ON POLlUTANT biodegradation (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021332 - Effect of ethanol on interactions of bitter and sweet tastes in aqueous solutions (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020955 - Effect of food preservatives on the growth of spoilage lactobacilli isolated from mayonnaise-based sauces (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021326 - The Effect of Microwave Heating on the Stability of Lard and Various Vegetable Oils for Household and Catering (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019993 - Effect of natural antioxidants extracted from spices on quality of dry sausages. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021208 - Effect of organic wheat cultivation in wider rows on grain yield and quality (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019946 - Effect of Oxygen Supply on Flavor Formation during Continuous Alcohol-free Beer Production: A Model Study (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019964 - The effect of point mutations within the N-terminal domain of Mason-Pfizer monkey virus capsid protein on virus core assembly and infectivity (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020954 - The effect of ryegrass (Lolium perenne) on decrease of PAH content in long term contaminated soil. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019078 - The effects of breed, sex, intramuscular fat and ultimate pH on pork tenderness (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020948 - Electrophoretic determination of calystegines A3 and B2 in potato (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019961 - ELISA method for estimation of equol (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021100 - Enhancement of Biodegradation Capacity of Rhodococcus erythropolis. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021317 - Estery 3-chlorpropan-1,2-diolu s mastnými kyselinami v potravinách (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020938 - Evaluation of garlic (A. sativum L.) genetic resources and selection of genotypes with high ASCOs content (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021018 - Evaluation of propionic acid production by Propionibacterium jensenii in batch fermentation (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021049 - Evaluation of wheat bread features (2008)
Výsledek druhu JRIV/25328859:_____/08:#0000375 - Fate of trichothecene mycotoxins during the processing: Milling and baking (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019980 - Fermentative butanol production: searching for technologically convenient cultivation medium (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020959 - Fluorescenční analýza kvasinek. Srovnávací studie jednotlivých fluorescenčních sond k determinaci viability u Saccharomyces cerevisiae (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021294 - Formation of carboxylic acids during degradation of monosaccharides (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021354 - FT-IR spectroscopic Characteristics of Differently Cultivated Escherichia coli (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021167 - Funkční potraviny - perspektivní oblast mlékárenství (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019927 - Fytoremediace polybromovaných difenyletherů: Vliv na růst rostliny, akumulace v rostlinné tkáni, změny ekotoxicity a biodostupnosti. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021126 - Fyzikální vlastnosti tukových násad (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021178 - Fyziologická a genotypická charakterizace Enterobacter sakazakii (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021269 - Gas chromatography in food analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021277 - GC-TOF-MS and DART-TOF-MS: Challenges in the Analysis of Soft Drinks (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021360 - Genomic damage induced in tobacco plants by chlorobenzoic acids-Metabolic products of polychlorinated biphenyls (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/08:00020862 - Geometric parameters of wheat grains using image analysis and FEM (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021085 - High gravity batch and continuous processes for beer production: Evaluation of fermentation performance and beer quality (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021229 - High throughput -omics approaches to assess the effects of phytochemicals in human health studies (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021336 - Hodnocení barvy potravinářských výrobků (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021291 - Hodnocení kvality vajec na českém trhu (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021089 - Hodnocení technologických vlastností mouky z vybraných dihalpoidních forem tritordea (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021042 - Hodnocení vlastností pšeničného těsta pomocí analýzy NIR spekter mouky (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021278 - HPLC?MS/MS method for analysis of isoproturon in difficult matrix: Poppy seeds (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019928 - Hydroxy-PCBs, Methoxy-PCBs and Hydroxy-Methoxy -PCBs: Metabolites of polychlorinated biphenyls formed in vitro by tabacco cells (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021016 - Hygicult- učinná pomoc při sledování kontaminace potravin (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021199 - Identification of acetylated distarch adipate in a mixture using image analysis measurement of granule sizes. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021020 - Identification of isolated yeasts from Dipteryx alata vogel fruit microflora for bio-ethanol production (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021026 - Identifikace bakterií aktivně metabolizujících xenobiotika s využitím 13C-značených substrátů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019117 - Image analysis as a control tool for the reduction of lime consumption in sugar factories (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020976 - Image vision technology for the characterisation of shape and geometrical properties of two varieties of lentil grown in Turkey (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019963 - Immunoaffinity sorbents for SPE purification of isoflavonoids (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021075 - The Impact of a Xanthohumol-Enriched Hop Product on the Behavior of Xanthohumol and Isoxanthohumol in Pale and Dark Beers: A Pilot Scale Approach (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021279 - Impact of Different Green Manures on the Content of S-Alk(en)yl-L-cysteine Sulfoxides and L-Ascorbic Acid in Leek (Allium porrum) (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019930 - Importance of rhizospheric bacteria for bioremediation and approaches for their studies (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021163 - Imunochromatografická detekce listerií (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021066 - Imunogenita proteinů určených pro terapeutické účely (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021006 - Influence of a biofilter history on degradation performance (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019981 - Influence of abiotic stresses on the winter wheat sprouting plants (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020950 - The influence of ante-mortem treatment on beef texture. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021260 - Influence of fertilisation on furanocoumarins content in two celeriac varieties (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021216 - Influence of processing and kappa-carrageenan on rheological and functional properties of whipping cream. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021033 - Influence of soluble solids and inoculum percentage on alpha-galactosidase production by submerged fermentation from soybean vinasse (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021072 - The influence of surface characteristics on bacterial cell adhesion (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021043 - Influence of variety, growing location and harvest year on wheat quality (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019953 - Interakce rostlin a mikroorganismů v prostředí kontaminovaném PCB (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019959 - Isoflavone synthase homologues in non-legumes (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020971 - Isolation and identification of PCB-degrading microorganisms from contaminated sediments (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021115 - Isolation of anticlostridially active lactobacilli from semi-hard cheese (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00022189 - Isolation of cytoplasmic NADPH-dependent phenol hydroxylase and catechol-1,2-dioxygenase from Candida tropicalis yeast (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020939 - Isothiocyanates as a potential source of discoloration in processed Brassicaceae vegetables (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021177 - Izolace a identifikace kvasinek z potravinářských vzorků (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021076 - Jak závisí křehkost masa na obsahu tukové a pojivové tkáně. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021044 - Jakostní profil pšeničné mouky světlé (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021001 - Je náhrada ETBE za MTBE výhrou? (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021113 - Jsme opravdu odsouzeni k záhubě toxickými chemikáliemi? (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020958 - KOMPARATIVNÍ STUDIE CELULOLYTICKÝCH MIKROORGANISMŮ (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021143 - Komunikace rizika v potravinářství nebo šíření poplašných zpráv? (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021221 - Kontinuální, enzymová příprava GOS s částečnou optimalizací doby zdržení. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021327 - Konzum piva a vnímání jeho účinku na zdraví studenty středních škol (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021142 - Kvalita a autenticita medu (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020962 - Kvalita vepřového masa obohaceného selenem. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021259 - Lignans in flaxseed ? LC-MS/MS determination (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021307 - Luskoviny (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021255 - ?Masked? Fusarium mycotoxins releasing during fermentation of cereals: emerging food safety issue? (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019954 - Metabolity polychlorovaných bifenylů (PCB) v tkáňových kulturách a v rostlinách rostoucích v kontaminované půdě. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021122 - Metagenom - bohatý zdroj nových biomolekul (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021123 - Metagenom -bohatý zdroj nových enzymů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021153 - Metody detekce a identifikace Clostridium tyrobutyricum (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021218 - Metody pro stanoveni buněčné lýze bakterií mléčného kvašení. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020960 - METODY PRO STANOVENÍ BUNĚČNÉ LYZE BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021107 - Metody stanovení lepkových bílkovin v potravinách. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021374 - Microbial agents and activities to interfere with grounwater quality (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020983 - Microbial Dechlorination of Polychlorinated Biphenyls (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019938 - Microbial degradation of polybrominated diphenyl ethers (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019942 - Mikrobiální degradace polybromovaných difenyletherů v odpadních kalech (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021004 - Mikrobiologická bezpečnost potravin (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021183 - Minoritní složky mléčného tuku, kyselina 11-cyklohecylundekanová zvláště (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021228 - mMass data miner: an open source alternative for mass spectrometric data analysis (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021052 - Model of the commercial wheat variety composition (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021007 - Modelling the steady state and dynamics of a bio trickling filter treating styrene (and acetone) in air (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021197 - Modelový průzkum kvality pšeničné mouky pro spotřebitele (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021118 - Molecular Design of Specific Metal-Binding Peptide Sequences from Protein Fragments. Theory and Experiment. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021276 - MONITORING OF ACRYLAMIDE LEVELS USING LC?MS/MS: MALTS AND BEERS (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020989 - MONITORING OF BACTERIAL ADHESSION BY IMAGE ANALYSIS (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019935 - Monitoring of PBDEs contamination in the Czech Republic and their removal using phytoremediation (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021144 - Možnosti konzervace mléčných výrobků nativními mastnými kyselinami a jejich deriváty (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021210 - Možnosti zlepšení pekařské kvality změnou struktury porostu ozimé pšenice v ekologickém zemědělství (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020934 - Multi-residue method for the analysis of pesticides and mycotoxins in cereals by LC-MS/MS (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021390 - Mushrooms of Genus Pleurotus as a Source of Dietary Fibres and Glucans for Food Supplements (2008)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/08:00021267 - Mykotoxiny 2008 (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021135 - Mykotoxiny v alkoholických nápojích (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021274 - Natural=healthy (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021146 - Návrh DNA čipu pro detekci patogenu (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021038 - Near-infrared prediction of milling and baking parameters of wheat varieties (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021041 - The new simulated bed pilot plant-modelling, simulation and application (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021238 - New Technique in Beer Recovery from the Surplus Yeast (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021324 - Nežádoucí látky v rostlinných produktech (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021088 - Non-tradicional cereals effect on pasta colour (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021139 - Nové metody posuzování autenticity výrobků z ovoce (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021272 - Nové poznatky o trichothecenových mykotoxinech v potravním řetězci - I. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021000 - Nové přístupy k identifikaci GMO (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021312 - Nové trendy používání sladidel v potravinářských výrobcích (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021262 - Novel approach to fast determination of multiple pesticide residues using of ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020966 - Novel roles for genetically modified plants in environmental protection (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021213 - Nucleotide sequence, organization and characterization of the (halo)aromatic acid catabolic plasmid pA81 from Achromobacter xylosoxidans A8 (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021328 - Nutriční hodnocení rostlinných tuků (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020951 - Obrazová analýza v potravinářství ? měření plochy plísní na salámech (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021287 - Obsah a složení tuku mražených krémů, trvanlivého pečiva a cukrovinek na českém trhu (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021304 - Obsah a složení tuku trvanlivého a jemného pečiva a listových těst z tržní sítě České republiky (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021091 - Obsah akrylamidu v českém konzumním chlebu (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021296 - Occurrence of 3-MCPD fatty acid esters in human breast milk (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021187 - Odpady a vedlejší produkty výroby kvasných nápojů a jejich využití (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021306 - Olejniny (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021002 - Optimisation of the PCR method for the detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in samples of ready-to-eat chicken meals (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021280 - Organic pollutants in areas impacted by flooding in 2002: A 4-year survey (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020986 - The particle size of carbonation mud, and possibilities for influencing it (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021292 - Perfluorinated compounds in Czech aquatic environment: fish as bioindicator organism (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021029 - Petroleum asphalt emissions treatment by biofiltration (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019947 - Physicochemical and biochemical interactions in yeast immobilization by adhesion to a cellulose based support (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021418 - Physicochemical and biological assesment and characterization of contaminated sediments (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021055 - Physico-chemical properties of ethanol (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020991 - Phytoremediation of polychlorinated biphenyls by transgenic tobacco (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019941 - Phytotransformation of chlorobenzoic acids in relation to bacterial degradation of PCBs (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019936 - Plant metabolites of polychlorinated biphenyls (PCBs) - not only hydroxy-PCBs! (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019932 - Plant uptake of polybrominated diphenyl ethers from contaminated sewage sludge (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021281 - Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked cheese (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021062 - Polysaccharides IV (2008)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/08:00021061 - Polysaccharides IV (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021170 - Porovnání prací účinnosti vybraných tenzidů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021333 - Porovnání senzorických a aplikačních vlastností šlehaček (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021320 - Porovnání spotřebního koše a výpočtu příjmu živin (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021313 - Posouzení schopnosti hodnotitelů rozpoznat kombinace aromat v nápojích (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020929 - Posuzování hořké chuti olejů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020972 - Potencial plant and mikrobial contribution to cycling of PCB and chlorobenzoates in the environment (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021180 - Potenciál strukturovaných TAG nasycených MK pro soft-margaríny (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021236 - Potential of Humic acids as an Additive for PAH Bioremediation (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021065 - Potential-energy and free-energy surfaces of glycyl-phenylalanyl-alanine (GFA) tripeptide: experiment and theory. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021314 - Použití sladidel při přípravě piškotových moučníků (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021310 - Preference masa a masných výrobků u vysokoškoláků na konci dvacátého století (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021225 - Preparation of galacto-oligosaccharides using membrane reactor (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020982 - Preparation of geneticaly modified flax for heavy metal remediation (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021025 - Příprava a stadium transgenních rostlin s geny pro bakteriální dioxygenasy pro zvýšení účinnosti fytoremediace PCB a toluenu (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021160 - Příprava transgenního lnu s geny pro syntézu glutathionu (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021024 - Příprava transgenního lnu s geny pro syntézu glutathionu. (2008)
Výsledek druhu SRIV/60109807:_____/08:8P012149 - Přirozeně barevné (modré, purpurové, růžové, mramorované) smažené bramborové lupínky se zvýšenou antioxidační kapacitou (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021078 - Přísady pro prodloužení údržnosti - ano, ne či jak vlastně? (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021179 - Problematika diferenciace termofilních druhů rodu Campylobacter. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021237 - Production of heterologous protein by Pichia pastoris Mut+ strain grown in continuous culture (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021036 - Production of natural fruity aroma by fungi in solid state fermentation employing citric pulp as substrate (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021035 - Production of organically bound zinc yeast utilizing Pichia guilliermondii Wickerham LPB 063 by liquid-state fermentation (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021028 - Production of yeast biomass enriched with zinc of Pichia guilliermondii Wickerham LPB 063 by liquid-state fermentation using statistical experimental designs (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021125 - Produkce a využití rostliných olejů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021116 - Properties of Oxyethylenated Fatty Acid Methyl Esters and Ethyl Esters, hydrolysis, critical micelle concentrations and foaming (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019968 - Proteomická analýza proteinových aditiv v historických maltách (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021109 - Průtoková cytometrie ve výzkumu kvasinek Saccharomyces cerevisiae a její aplikace v praxi (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020927 - Průzkum spotřeby kosmetických výrobků mezi mladou generací. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021127 - Pyrolýza triacylglycerolů na alkeny, alkany, alkyny a aromáty (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021204 - Quality of winter wheat and triticale for bioethanol production (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020931 - Rapid analysis of multiple pesticide residues in fruit-based baby food using programmed temperature vaporiser injection?low-pressure gas chromatography?high-resolution time-of-flight mass spectrometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020949 - Reactivity of histidine and lysine side-chains with diethylpyrocarbonate - A method to identify surface exposed residues in proteins (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021205 - Relations between wheat storage protein composition and rheological properties of dough (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021037 - Removal of hydrogen sulphide by immobilized Acidithiobacillus thiooxidans in a biotrikling filter packed with polyurethane foam (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021073 - Removal of phenol and aniline by bacterial biofilm (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021175 - Reologické vlastnosti a krystalické modifikace tukových násad (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00020928 - Rheological and Sensory Characteristics of Yoghurt-Modified Mayonnaise (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019989 - Risks and benefits of biological cleaning of the environment polluted with halogenated compounds (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021032 - Rizodegradation of petroleum in contaminated soil using Erythrina crista-galli L., Fabaceae (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021190 - Saturační kal ? možnosti použití a vlastnosti (2008)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/08:00021188 - Sborník 18. Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021151 - Selected chiral alcohols: Enzymic resolution and reduction of convenient substrates (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021031 - Selection of cellulase-producing strains of mushrooms by solid-state fermentation using Brazilian agro-industrial wastes (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020941 - Selection of valuable garlic (Allium sativum L.) genetic resources by DNA markers (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021334 - Senzorické hodnocení jogurtů a jogurtových drinků s jahodovou příchutí (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021335 - Senzorické hodnocení mléčných výrobků s rostlinnými tuky (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021311 - Senzorické hodnocení sýrů a sýrových analogů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021124 - Separace fází tukových násad (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021166 - Short-term effect of soy consumption on thyroid hormone levels and correlation with phytoestrogen level in healthy subjects (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021105 - Significance of SO2 in beer. Part 3: Factors which effect on production of sulphur dioxide during brewing fermentation (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021054 - Simulation of nonwaste production process in a sugar factory (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/08:00020861 - Size distribution of barley grains (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/08:00020858 - Size distribution of barley grains (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021094 - Sledování barvy těstovin (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021137 - Sledování vlivu přídavku taninů na obsah a složení polyfenolických látek révových vín (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021325 - Složení mastných kyselin tuků na pečení a smažení a tuku v bramborových hranolcích (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021319 - Složení mastných kyselin tuků na pečení a smažení a tuku v bramborových hranolcích (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021308 - Složení mastných kyselin tuku ve vybraných potravinářských výrobcích (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22310/08:00020040 - Současný stav a perspektivy využití rostlinných olejů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021077 - Stabilization of Minced Meat Colour by Carbon Monoxide (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021196 - Statistická analýza jakosti komerční pšeničné mouky (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019997 - Stereochemical preference of nucleophilic cleavage in methyl erythrofuranosides explained by density functional theory computations (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019956 - Stereoselective preparation of 2,3-dideoxy-3-C-[(α-D-galactopyranosyl)methyl]- D-arabino-hexopyranose and 2,3-dideoxy-3-C-[(α-D-galactopyranosyl)methyl]- L-arabino-hexopyranose (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021203 - Storage protein composition and quality of winter wheat from organic and conventional ways of growing (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021209 - Storage protein composition and quality of winter wheat from organic farming (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021060 - Structural analysis of algae fucoidans (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021063 - Structure and function of seed lipid body-associated proteins. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021013 - Studies of sugarcane bagasse pretreatment for bioethanol production, (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021111 - Studium degradačních změn PCB v závislosti na vnějších podmínkách (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021222 - Studium možností odstranění hořké chuti enzymového hydrolyzátu bílkovin syrovátky. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021014 - Study of extraction of isoflavone from soy molasses using three different solvents (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021149 - Study of Stability of New Mutual Prodrugs with Antimycobacterial Activity (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019955 - Study of the supramolecular chiral assembly of meso-C-glucoside-porphyrin derivatives in aqueous media (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00018371 - Styrene biofiltration in a trickle-bed reactor (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021185 - Suroviny pro výrobu tenzidů I: Pyrolýza triacylglycerolů na alkeny (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020998 - The susceptibility, resistance of microorganisms in soil and groundwater to chemical contaminants (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021064 - Synthesis, in vitro, and in silico evaluation of organometallic technetium and rhenium thymidine complexes with retained substrate activity toward human thymidine kinase type 1. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021098 - Technologická jakost cukrovky pod vlivem vnitřních a vnějších činitelů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021023 - Ten years of Phyto/rhizoremediation studies usinglong-term PCB contaminated soil from Lhenice dumpsite. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021301 - Tocopherol retention in physically refined rapeseed oil as a function of deodorization temperature (2008)
Výsledek druhu JRIV/60193697:_____/08:#0000491 - Transfer of Fusarium mycotoxins and 'masked' deoxynivalenol (deoxynivalenol-3-glucoside) from field barley through malt to beer (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019952 - Transformace chlorbenzoových kyselin rostlinnými buňkami (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020977 - Transgenic plants containing bacterial todC1C2 genes for improvement of phytoremediation abilities (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020981 - Transgenní rostliny, příprava a jejich využití pro ochranu životního prostředí. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021074 - TRICHOSPORON CUTANEUM: CELL ADHESION ON CELLOPHANE SURFACE (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021298 - Tržní druhy olivových olejů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021086 - Tvrdost komerční potravinářské pšenice (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021082 - Údržnost a kvalita baleného mletého masa. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021148 - Unusual Fatty Acids in the Fat Body of the Early Nesting Bumblebee, Bombus pratorum (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00019996 - Use of humic substance to modulate some functions and properties of fungl biodegraders. Proc. of the 10th Int. UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systéme; ConSoil 2008. (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021411 - Uživatelské charakteristiky kvality sklizně pšenice a žita 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021097 - Uživatelské charakteristiky pšenice a žita ze sklizně 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021047 - Vlastnosti mouky tritordea (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021157 - Vliv fytoestrogenů na symptomy menopausy a rakovinu prsu (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020965 - Vliv fyziologických podmínek při hydrolýze celulosových materiálů (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021220 - Vliv podmínek prostředí na velikost a zeta-potenciál syrovátkových bílkovin. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020952 - Vliv přídavku nisinu na lyzi laktokoků v citrátovém pufru (2008)
Výsledek druhu JRIV/25328859:_____/08:#0000350 - Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020969 - Vliv přítomnosti rostlin na změny diversity mikroorganismů v podmínkách envoronmentálního stru v přítomnosti PCB (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021095 - Vliv pšeničné mouky a dalších komponent na kvalitu těstovin (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019979 - Vliv sucha a vysoké teploty na chemické složení obilek ozimé pšenice (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021129 - Vliv taninů na obsah a složení polyfenolů růžových vín (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021315 - Vnímání pachů a jejich hodnocení. (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021171 - Vplyv builderového systému na praciu účinnosť (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021159 - Výskyt bakterií mléčného kvašení v pasterovaných vaječných hmotách (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021154 - Výskyt Listeria monocytogenes v mlékárenských výrobcích a možnosti jejího potlačení (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00020956 - Využití bakteriální populace při biodegradaci aromatických polutantů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021096 - Využití lupiny do běžného pečiva (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021316 - Využití vaječného bílku a žloutku k nepotravinářským účelům (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021299 - Využití vaječného bílku a žloutku k nepotravinářským účelům (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021288 - Využití vaječného bílku k nepotravinářským účelům (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021112 - Využití značení stabilními izotopy pro detekci mikroorganismů aktivních při degradaci xenobiotik (2008)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/08:00021305 - Výživové a potravinové mýty s ohledem na potraviny rostlinného původu (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021128 - Význam minoritních mastných kyselin v jedlých tucích (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021206 - Vztah mezi skladbou zásobních bílkovin a reologickými parametry ozimé pšenice z různých způsobů pěstování (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021211 - Vztah skladby zásobních bílkovin k reologickým parametrům ozimé pšenice z ekologického způsobu pěstování (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021045 - Wastes from production of biofuels and thein bioprocessing (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00019929 - Whole cell biosensor for polychlorinated piphenyls analysis based on optical detection (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021164 - Zelené dilema (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021174 - Změny v přístupu klonování genů CUP a todC1C2 pro přípravu transgenních lnů (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021046 - Změny vlastností pšeničné mouky vlivem přídavků netradičních plodin (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/08:00021048 - Změny vlastností pšeničného těsta a pečiva vlivem přídavků netradičních plodin (2008)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/08:00021290 - 3-Chlorpropan-1,2-diol a jeho estery ve výrobcích z brambor (2008)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/08:00021189 - 5. Seminář Pivovarství a kvasné technologie 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00021241 - A novel radioimmunoassay of 7-OXO-DHEA and its physiological levels. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022460 - Acrylonitrile in food contact materials - Two different legislative approaches: Comparison of direct determination with indirect evaluation using migration into food simulants (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00018993 - Actual approaches in environmental ecotoxicology (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018988 - Aerobic Biodegradation of Dinitrotoluenes by Free Cells in Batch Systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019253 - Aktivní složky v kosmetických přípravcích V (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018343 - Anaerobic degradation of polychlorinated biphenyls (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019227 - Analysa lipidové frakce instantních přídavků do kávy, šlehaček rostlinného původu ve spreji, dehydrovaných polévek a bujónů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019275 - Analysis of elements species fractions in buckwheat and amaranth flours by SEC/ICP-MS and MALDI-MS (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022457 - Analysis of furanocoumarins in vegetables (Apiaceae) and citrus fruits (Rutaceae) (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019016 - Analysis of the impact of introduction of GMOs designed for rhizoremediation on soil and rhizosphere bacterial communities (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019263 - Analysis of the lipid fractions of coffee creamers, cream aerosols, and bouillon cubes for their health risk associated constituents. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00017988 - Analýza obrazu při hodnocení kvality masa a masných výrobků. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019241 - Antifungální vlastnosti acylglykosidů a jejich využití (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019179 - Antifungálny ucinok laktobacilov na plesne rodu Fusarium a Aspergillus (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019160 - Antimicrobial Resistence of Clinical and Animal Campylobacter jejuni/coli isolates (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019207 - Antimikrobiální aktivita izolátů z majonézových výrobků (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019176 - Antimikrobiální vlastnosti povrchově aktivních látek. 40. seminár o tenzidoch a detergentoch (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019151 - Antioxidační mechanismy Brassica napus při obranných reakcích k Leptosphaeria maculans (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019210 - Antioxidační účinky zelených a černých čajů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019175 - Are natural antioxidants better - and safer - than synthetic antioxidants? (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019126 - Assessment of intestinal permeability in preruminant calves by lactulose/mannitol test (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018133 - Atomic Force microscopy investigation of Mason-Pfizer monkey virus and human immunodeficiency virus type 1 reassembled particles (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019023 - Bakteriální biofilm a rezistence k antibiotikům (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00017991 - Barva trvanlivých masných výrobků (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019200 - Basic Residues in the Mason-Pfizer Monkey Virus Gag Matrix Domain Regulate Intracellular Trafficking and Capsid-Membrane Interactions (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019015 - BDE 209 in sewage (wastewater) sludges and sediments, monitoring of their toxicity and bioremediation by microorganisms in these samples (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019008 - Behavior of different pseudomonas putida strains in chemically contaminated groundwater (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019288 - Biochemical Markers for Assessing Aquatic Contamination (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018330 - Biodegradace MTBE pomocí půdních izolátů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019161 - Biohydrometalurgie (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018132 - Bioléčiva - jaký je jejich skutečný potenciál? (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019107 - Biologická degradace skládkového plynu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018381 - Biologické složky bionsenzorů pro těžké kovy (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018991 - Bioremediace PBDE pomocí konsorcií mikroorganismů z kalů ČOV a sedimentů z českých řek a monitoring jejich ekotoxicity (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019261 - Biosynthesis of food constituents: natural pigments: part 1 - a review. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019258 - Biosynthesis of food constituents: Vitamins. 1. Fat - soluble vitamins - a review. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019259 - Biosynthesis of food constituents: Vitamins. 2. Water - soluble vitamins: part 1 - a review. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019260 - Biosynthesis of food constituents: Vitamins. 2. Water - soluble vitamins: part 2 - a review. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018998 - Biotransformation of PCBs by plants and bacteria - consequences of plant-microbe interactions (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019079 - Blutproteine und die Textur von Wurst. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019284 - Brominated flame retardants and related chlorinated persistent organic pollutants in fish from river Elbe and its main tributary Vltava (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019087 - Buněčná lyze u vybraných kmenů Lactococcus lactis (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019165 - České léčivé rostliny jako možné zdroje antioxidantů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019166 - Changes of colour of different human tissues as a marker of age (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00017983 - Characterization of bacteria in real soil contaminated with persistent halogenated compounds (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019203 - Charakterizace kmenů Lactococcus lactis subsp. lactis a Lactococcus lactis subsp. cremoris z genotypového hlediska. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018333 - Charakterizace rhizosférních bakterií křenu selského v půdě kontaminované polychlorovanými bifenyly (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019152 - Chemical, microbiological and virological consequences of a long term wasteater disposal on oil (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019287 - Chub (Leuciscus cephalus) as a Bioindicator of Contamination of the Vltava River by Synthetic Musk Fragrances (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019010 - Cloning of bacterial genes of environmental importance into plants (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019195 - Co je správná míra? (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019082 - Co se děje na povrchu masných výrobků (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019131 - Cold-active enzymes studied by comparative molecular dynamics simulation (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019061 - Crop Year Effect in Wheat Quality Evaluated by Mathematical Methods (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019050 - Cukr v průmyslu, ve vědě a v životě 1 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019051 - Cukr v průmyslu, ve vědě a v životě 2 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019052 - Cukr v průmyslu, ve vědě a v životě 3 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018997 - Degradace PCB v rostlinných buňkách (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018350 - Degradation of Solvent Mixture Vapors in a Biotrickling Filter Reactor: Impact of Hydrophilic Components Loading and Loading Release Dynamic (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022456 - Determination and occurrence of bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, and bisphenol F diglycidyl ether, including their derivatives, in canned foodstuffs? from the Czech retail market (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019019 - Determination of 17α-hydroxypregnenolone sulfate and its application in diagnostics (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022453 - Determination of banned dyes in spices by liquid chromatography-mass spectrometry (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019112 - Determination of barley prolamins in beer and brewing materials. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019024 - Determination of Glycyrrhizin in liqueurs by on-line coupled capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019035 - Determination of polydextrose as a fat replacer in butter (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019111 - Determination of polyphenols in beer by an effective method based on solid-phase extraction and high performance liquid chromatography with diode-array detection. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019246 - Diagnostika přídavku aromatizujících preparátů do vín metodami SPME/GC/MS a senzorické analýzy (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019070 - Differentiation of coffee varieties according to their sterolic profile (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019055 - Discrimination of Czech wheat varieties according to their bread-baking quality by NIR spectroscopy (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00019004 - Ecology - Related microbiological and biochemical parameters in assessing soils exposed to anthropogenic pollution (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019053 - Effect of Wheat Variety and Crop Year in Technological Quality Studied by Univariable and Multivariable Analyses (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00018995 - Effects of a long-term wastewater Irrigation on Chemical, Microbiological and Virological Status of Soil (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019271 - Ekologické zemědělství a biopotraviny v roce 2006 a prvním čtvrtletí 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019264 - Ekologické zemědělství a výroba biopotravin v roce 2005 a 2006. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019252 - Emolienty v emulzních systémech kosmetických prostředků (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019178 - Enzýmová príprava derivátov fruktózy (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019105 - Extrakce bakteriocinu kmene Enterococcus mundtii EN3 organickým rozpouštědlem a pomocí adsorpce bakteriocinu na buněčnou stěnu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019180 - Faktory ovlivňující životaschopnost bifidobakterií ve fermentovaných mléčných výrobcích (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019038 - Fázové přechody v kandytech (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019073 - FILLBERTON JAKO MARKER POSOUZENÍ OBSAHU LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022459 - Fish as biomonitors of polybrominated diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in Czech aquatic ecosystems: Pollution of the Elbe river basin (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019192 - Flavonoidy ako výživové a senzoricky aktívne zložky hrozna a vína (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019257 - Formation of hydroxycarbonyl and dicarbonyl compounds during degradation of monosaccharides (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019256 - Free and bound 3-chloropropane-1,2-diol in coffee surrogates and malts (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018351 - FT-IR characterization of biofilms formed on engineered biofiltration media treating volatile organic emission for the forest products industry (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022461 - Furanocoumarins in vegetables: influence of farming system and other factors on levels of toxicants (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019092 - Fuzzy control of SMB chromatography process (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00019021 - Fytoestrogeny (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019066 - Fytoremediace (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018353 - Gasoline biofiltration: an analytic model (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018344 - Gasoline Vapor Biofiltration (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018979 - Gazely mezi liliemi (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019188 - Geometrical isomerization of polyunsaturated fatty acids in physically refined rapeseed oil during plant-scale deodorization (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022452 - Headspace SPME of phthalic acid esters from vegetable oil employing solvent based matrix modification (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018345 - High gravity batch process and continuous system for beer production: an evaluation on fermentation performance and obtained products (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019037 - Hodnocení kakaového prášku pomocí vícerozměrové analýzy dat (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00019098 - Hodnocení kvality (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019229 - Hodnocení kvality roztíratelných a směsných roztíratelných tuků na českém trhu (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019231 - Hodnocení složení tuku potravinářských výrobků na našem trhu z hlediska výživy (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019068 - Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019172 - Houbové aroma v tavených sýrech (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019115 - HPLC - nová cesta pro stanovení karbonylů v pivu. (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00018984 - Humic substances as a natural factor lowering ecological risc in estuaries (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019223 - The Hydrolyzed Whey Separation on SMB Continuous Chromatographic System (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019118 - HyperChem (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019041 - Identification of proteinaceous binders in art works by MALDI-TOF mass spectrometry (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019167 - The image analysis of colour changes of different human tissues in the relation to the age. Part 1. Methodological approach (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019013 - Impact of brassinosteroids on the effectivity of phytoremediation of polyhalogenated aromatics (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019168 - Incidence and treatment of dyslipidemia in the Czech army officers (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00020974 - Increasing phytoremediation abilities by introducing genes for bacterial dioxygenase into plant genome (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018320 - Induction and characterization of an unusual α-D-galactosidase from Talaromyces flavus (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018347 - The influence of cell surface properties on brewing yeast adhesion to spent grain particles in a continuous reactor (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019034 - Infrared spectroscopy and outer product analysis for quantification of fat, nitrogen, and moisture of cocoa powder (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019148 - Inositol trisphosphate receptor in higher plants: is it real? (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019127 - Insect Pest Management Agents: Hormonogen Esters (Juvenogens) (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019042 - In-source reduction of azo-group during matrix assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry experiment. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/07:00018392 - Interaction of meso-tetrakis(4-sulphonatophenyl)porphine with chitosan in aqueous solutions (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00018994 - Interactions of organic compounds with mineral particles, and the detection of cell components in bacteria by spectroscopic methods - connections to nanoscience (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018999 - The introduction of genetically modified microorganisms designed for rhizoremediation induces changes on native bacteria in the rhizosphere but not in the surrounding soil (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019020 - Isoflavonoids in non-leguminous taxa: A rarity or a rule? (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019009 - Isolation and identification of pcb-degrading microorganisms from contaminated sediments (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018321 - Isolation and partial characterization of cytoplasmic NADPH-dependent phenol hydroxylase oxidizing phenol to catechol in Candida tropicalis yeast (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019177 - Isolation of antifungally active lactobacilli from edem cheese (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018334 - Izolace a charakterizace antimikrobiálních peptidů z larev masařky Neobellieria bullata (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22340/07:00018400 - Izolace nízkomolekulárních ligandů stopových prvků z rostlinného materiálu pomocí afinitní chromatografie (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019235 - Izomerace mastných kyselin rostlinných olejů za vysokých teplot (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019194 - Jak si vybrat víno? (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019095 - K testu kvality chleba MF Dnes. Ročenka pekaře a cukráře 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019213 - Kvalita a zdravotní nezávadnost drůbežích výrobků a vajec. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019238 - Kvalita olivových olejů na českém trhu (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00021200 - Kvalita pšenice a žita sklizně 2008 v SRN a v Rakousku (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019059 - Laboratorní těstárenský pokus - popis a uplatnění (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11160/07:00006717 - Látky ovlivňující vnímání organoleptických vlastností (2007)
Výsledek druhu ORIV/49608851:_____/07:#0000292 - LC-MS/MS method for determination of phytoestrogens and its metabolities in biological samples (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019110 - Liquid Chromatography-Diode Array (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019204 - Lyze mezofilních a termofilních zákysových kultur v citátovém pufru. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019096 - Měření objemu pekařských výrobků (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00017984 - Metabolic products of PCB degradation and their fate in plant and bacterial cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019147 - Metabolický syndom (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019130 - Metadynamics in essential coordinates: Free energy simulation of conformational changes (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019290 - Metoda analýzy obrazu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019205 - Metody detekce buněčných lyzí u laktokoků. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019106 - METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ANILINU Z ODPADNÍCH VOD (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018336 - Microbial diversity in rhizoremediation of long-term PCB contaminated soil (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019049 - Microorganisms´ Baroinactivation of Germinated Grain Legume Seeds (2007)
Výsledek druhu JRIV/00027022:_____/07:8P009181 - MICROORGANISMS BAROINACTIVATION OF GERMINATED MUNG BEAN (GREEN GRAM) SEEDS (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019212 - MIKROBIOLOGICKÉ A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH PROBIOTICKÝCH SÓJOVÝCH VÝROBKŮ (2007)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/07:00019280 - Mikroelementy 2007 - XLI. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018370 - Mineralization and Uptake of TNT by Microorganisms: Effect of Pretreatment with Alkali (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019222 - Modelling and applications of SMB continuous chromatographic process (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019135 - MODELLING CONFORMATIONAL CHANGES USING METADYNAMICS IN ESSENTIAL COORDINATES (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018365 - Molekulární aspekty fytoremediací (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018389 - Molekulární aspekty fytoremediací (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019141 - Molekulární charakterizace mikrobiálních NAD(P) a Zn-dependentních alkohol dehydrogenas (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019170 - Molekulární základy transkripce u eukaryot ve světle udělení Nobelovy ceny R. D. Kornbergovi v roce 2006 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018388 - Monitoring native vegetation on a dumpsite of PCB-contaminated soil (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019108 - Monitoring of Brewing Yeast Propagation (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018340 - Monitoring of toxicity and DNA damage in plants exposed to environmental pollutants (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018323 - Monitoring toxicity, DNA damage, and somatic mutations in tobacco (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019109 - Možnost využití saturačních kalů při výrobě papíru? (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019072 - Možnost využití saturačních kalů z cukrovarnického průmyslu jako plniva (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019145 - Možnosti stabilizace tuků a olejů proti oxidačnímu žluknutí (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019071 - MOŽNOSTI UŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY SUŠENÉ BRAMBOROVÉ KAŠE (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019187 - Multimerization of the p12 domain is necessary for Mason-Pfizer monkey virus Gag assembly in vitro (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019022 - Necukerné přírodní látky sladké chuti (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019286 - Novel approaches to analysis of steroid estrogens in river sediments (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019149 - Obranné mechanismy řepky proti hemibiotrofnímu patogenu Leptosphaeria maculans (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019230 - Obsah a složení tuku vybraných potravinářských výrobků (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019074 - OBSAH RAJČATOVÉHO PODÍLU V KEČUPECH - OVĚŘENÍ POSTUPŮ PRO (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019228 - Obsah TFA v tucích na trhu v ČR - změny k lepšímu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019114 - Obsah trans- a cis-iso-a-hořkých kyselin jako indikátor senzorické stability piva. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019234 - Obsah trans-izomerů mastných kyselin ve vybraných potravinách (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019011 - Occurrence and Toxicity of Polybrominated Compounds in Sediments and Sludges (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022458 - Occurrence of trichothecene mycotoxins in cereals harvested in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019239 - Olivový olej (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019139 - Otimalizace ELISA metody pro stanovení prolaminů ječmene (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019081 - Oxid uhelnatý v modifikované atmosféře. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019240 - Oxidace lipidů tukové násady v přítomnosti monoacylglycerolů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019237 - Oxidace lipidů v emulzích typu olej ve vodě (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00017992 - Oxidace tukové tkáně v trvanlivých salámech s přídavkem antioxidantů z koření. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019245 - Pachové látky ve vodách (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018981 - PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF RE-USED CARBONATION MUD (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019174 - Peanut skin antioxidants (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019289 - Perfluorované organické sloučeniny - "nové" potravinové kontaminanty (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00021409 - Performance evaluation of a biotrickling filter degrading mixtures of hydrophobic and hydrophilic compounds (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018384 - Phosphatidylinositol 4-kinase activation is an early response to salicylic acid in Arabidopsis suspension cells (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018341 - Physiology of methyl tert-butyl ether (MTBE) degrading microorganisms (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019006 - Phytoremediation of PCBs by transgenic plants carrying bacterial gene for 2,3-dihydroxybiphenyl-1,2-dioxygenase (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018342 - Plant metabolism of chlorobenzoic acids - PCB degradation products (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018339 - Plant metabolites of polychlorinated biphenyls in cell cultures of black nightshade Solanum nigrum SNC-9O and tobacco Nicotiana tabacum WSC-38 (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019120 - Polarographic and voltammetric determination of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin tetrasodium salt at mercury electrodes (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019039 - Porovnání stupně větvení a zastoupení glykosidových vazeb β-glukanů různého původu. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018379 - Possibilities of simultaneous multi-analyte detection of pesticides in environmental and food monitoring (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018338 - Potential plant and microbial contribution to cycling of PCB and chlorobenzoates in the environment (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019189 - Potravinářská technologie a spotřebitel potravin (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00019116 - Použití iso-alfa-hořkých kyselin v pivovarství. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018331 - Použití různých biologických systémů při hodnocení ekotoxicity pcb a produktů jejich odbourávání bakteriemi a rostlinami (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019251 - Použití triacylglycerolů pro výrobu alkenů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019083 - Povrchové jevy na trvanlivých salámech (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019255 - Prací účinnost tenzidů na bázi fosilních a obnovitelných surovin (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019191 - Prečo sú antioxidaanty vína a iných nápojov dôležité pre zdravie (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019054 - Prediction of Technological Parameters and Bread Quality by NIR Analysis of Wheat Flour (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019002 - Přenos bakteriálních genů todC1C2 do rostlin za účelem zvýšení účinnosti fytoremediace toluenu (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019001 - Přenos bakteriálních genů todC1C2 do rostlin za účelem zvýšení účinnosti fytoremediace toluenu (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019199 - Příjem antioxidantů v naší stravě a možnosti jeho zvýšení (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019266 - Příprava enzymových hydrolyzátů v membránovém reaktoru. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019215 - PŘÍPRAVA GALAKTOOLIGOSACHARIDŮ A JEJICH APLIKACE DO MLÉČNÝCH A SÓJOVÝCH MÉDIÍ (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018989 - Příprava geneticky modifikovaných rostlin s genem bakteriální dioxygenasy pro fytoremediaci toluenu a jiných organických polutantů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019283 - Příprava referenčního materiálu pro stanovení polyaromátů a reziduí pesticidů v olivových olejích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11160/07:00006707 - Přírodní látky hořké chuti (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019185 - Protektivní kultury pro výrobu polotvrdých sýrů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019182 - Protektivní kultury pro výrobu polotvrdých sýrů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019184 - Protektivní vlastnosti vybraných kmeňov rodu Lactobacillus (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019248 - Psychoreologie kečupů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/07:00019318 - Quantification of trace element species in human serum fractions by liquid chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018983 - Radioimmunoassay of 16α-Hydroxy-Dehydroepiandrosterone and its Physiological levels (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019247 - Reologické a texturní vlastnosti kečupů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019233 - Reologické a texturní vlastnosti lipidů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019064 - Reologie pšeničného fermentovaného těsta a predikce znaků NIR technikou (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018332 - Respiration of methyl tert-butyl ether (MTBE) degrading microorganisms (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018325 - Response of the bioluminescent bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 to analogs of naphthalene and salicylic acid (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019232 - Rezistentní škrob ve výživě člověka a jeho obsah v těstovinách (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018337 - Rhizosphere microbial communities in PCB soil: their isolation, characterization and their potential to degrade PCB (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019104 - Řízení kontinuální chromatografické separace při izolaci vybraných látek z hydrolyzátu syrovátky (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019030 - RNA interference a jejich možnost při studiu metabolických syndromů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018391 - Rod Pseudomonas: Základní charakteristika, tvorba biofilmu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019201 - The Role of the S-S Bridge in Retroviral Protease Function and Virion Maturation (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018376 - Rostlinné metabolity polychlorovaných bifenylů v hairy root kultuře lilku černého Solanum nigrum SNC-9O. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019218 - Rozhoduje celkové složení tuku (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018378 - Rychlé bioanalytické metody detekce analytů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00022463 - Rychlé metody pro vyšetření reziduí pesticidů v potravinách (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019067 - Sacharido-amylasový komplex pšeničné mouky (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022455 - Safe apples for baby-food production: Survey of pesticide treatment regimes leaving minimum residues (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019080 - Schimmelpilzwachstum und Salzkristallisierung auf Wurstwaren (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019164 - Schopnost antioxidantů ochraňovat tokoferoly (2007)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16270/07:00002545 - Screening of lactic acid bacteria for antimicrobial properties from mayonnaise-based products and raw materials. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019244 - Senzorické hodnocení olivových olejů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019103 - Separace vybraných látek z hydrolyzátu syrovátky pomocí kontinuální chromatografické separace (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018380 - Sestavení "lateral-flow" imunoanalýzy pro detekci vybraných pesticidů v džusech a dětské výživě (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019113 - Significance of SO2 in beer (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019123 - Simulations of vibrational spectra from classical trajectories: Calibration with ab initio force fields (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019242 - Sledování jakosti jedlých roztíratelných a směsných roztíratelných tuků (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019219 - SLEDOVÁNÍ KVALITY FERMENTOVANÝCH SÓJOVÝCH VÝROBKŮ PŮVODEM Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019063 - Sledování plynotvorné schopnosti pšeničné mouky NIR spektroskopií (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019069 - Sledování vlivu přídavku antibakteriálního kmene Enterococcus spp. EN3 do majonézy a tatarské omáčky na dobu jejich trvanlivosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019216 - Složení mastných kyselin tuku instantních přídavků do kávy a čaje, rostlinných šlehaček a dehydrovaných polévek a bujónů (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00019226 - Složení semene řepky (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019243 - Smyslové posouzení pomazánkových másel (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019036 - Solid aggregates of porphyrin macrocycles on chitosan scaffold: preparation and characterization (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00022454 - Solid phase microextraction-comprehensive two-dimensional gas chromatography?time-of-flight mass spectrometry for the analysis of honey volatiles (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019097 - Souvislost obsahu tuku a pojivové tkáně s texturou masa. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019220 - Spolupráce Ústavu chemie a technologie sacharidů s cukrovarnickým průmyslem (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019279 - Stanovení methylrtuti a anorganické rtuti metodou HPLC/ICP-MS (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019090 - Stanovení obsahu škrobu v semenech obilovin a luštěnin, ošetřených postřikem 24-epibrassinolidu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018372 - Start-up and Performance Characteristics of a Trickle Bed Reactor Degrading Toluene (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019137 - Stefan Hecht, Ivan Huc (Eds.) Foldamers (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019134 - Structural Properties and Electrostatics of Cold-active beta-Galactosidase (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019129 - Structural properties of caleosin: A MS and CD study (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018352 - Styrene Degradation in Perlite Biofilter: The Overall Performance Characteristics and Dynamic Response (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019153 - Substrate specifity, regioselectivity and hydrolytic activity of lipases activated from Geotrichum sp. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018377 - Synthesis and solvent driven self-aggregation studies of meso-"C-glycoside"-porphyrin derivatives (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019132 - Synthesis, in vitro and in silico assessment of organometallic Rhenium(I) and Technetium(I) thymidine complexes (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00016507 - Synthesis of analouges of naturally occuring 3-O-(β-D-glucopyranosyl)-fagomine (2007)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/07:00018985 - Teaching and research in environmental microbiology/biotechnology to enhance environmental security in transition and other countries (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019101 - Technologická jakost cukrovky - vliv vnitřních a vnějších činitelů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019173 - Těkavé látky vybraných hřibovitých hub (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019060 - Těstoviny s přídavkem netradičních plodin (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/07:00018394 - Trace elements distribution and species fractionation in Brassica napus plant (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019140 - Transcriptionally regulated adhA gene encodes alcohol dehydrogenase required for ethanol and n-propanol utilization in Corynebacterium glutamicum R (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018996 - Transformace rostlin Nicotiana tabacum bakteriálním genem bphC pro dihydroxybifenyldioxygenasu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019047 - Treatment of wet process hardboard plant VOC emissions by a pilot scale biological system (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019254 - Triacylglyceroly jako zdroj petrochemických surovin pro výrobu tenzidů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019193 - Triesloviny ako výnamné zložky hrozna a vína (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019065 - Úloha rostlinných peroxidas při transformaci polychlorovaných bifenylů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019000 - Úloha rostlinných peroxidas při transformaci polychorovaných bifenylů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019048 - Viabilita a vitalita kvasnic v provozním kvašení (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019208 - Virtuální realita v elektronických potravinářských databázích (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019086 - Vlastnosti bravčového mäsa ovplyvnené prídavkom selénu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00017990 - Vliv antioxidantů na barvu trvanlivých masných výrobků. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019236 - Vliv emolientů na reologické vlastnosti emulzí v/o. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019183 - Vliv plnicí látky na prací účinnost práškových detergentů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00017989 - Vliv přidaných antioxidantů na oxidaci lipidů v masných výrobcích (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019206 - Vliv přídavku dopňkových kultur Lactobacillus sp. na průběh zrání sýry eidam (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019058 - Vliv přídavků netradičních druhů pšenice na vlastnosti těsta a pečiva (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019099 - Vliv přídavku selenu do krmiva prasat na kvalitu vepřového masa. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019062 - Vliv ročníku a intenzity pěstování - využití vícerozměrné analýzy dat (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019102 - Vliv růstových regulátorů na cukrovku v aridním roce 2006 (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019272 - Vliv technologických a kulinárních postupů na antioxidační vlastnosti potravin (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019181 - Vplyv tvrdosti vody na praciu účinnosť vybraných tenzidov (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019211 - VÝBĚR JOGURTOVÉ KULTURY PRO SÓJOVÉ VÝROBKY (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019270 - Výskyt 3-chlorpropan-1,2-diolu a jeho esterů v mateřském mléce a mléčné kojenecké výživě. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019146 - Využití bioluminiscenční detekce ATP pro mikrobiologickou kontrolu v pivovarství a výčepní technologii (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019089 - Využití ošetření vysokým tlakem pro konzervaci naklíčených luštěnin (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00021397 - Využití retrovirových částic pro terapeutické účely (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00018990 - Využití rhizoremediace pro odstranění PCB z dlouhodobě kontaminované zeminy se zaměřením na mikrobiální diversitu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018354 - Využití rodu pseudomonas pro biodegradaci nitrotoluenů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00018992 - Využití saturačních kalů z cukrovarnického průmyslu pro výrobu polymerních kompozitů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019075 - Využití vícerozměrové analýzy dat při hodnocení kakaového prášku. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019091 - Využitie bioprotektorov a štartovacích kultúr na inhibíciu rastu Listeria monocytogenes. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00017987 - Využitie natamycínu pri výrobe fermentovaných mäsových výrobkov (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019093 - Využitie YO-MIX L. paracasei Lpc37 LYO 10 DCU pri výrobe fermentovaných mäsových výrobkov. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019190 - Významné výživové, senzorické a dietetické zložky hrozna a vína (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019100 - Waste Water Treatment by Thermophilic Bacteria (2007)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/07:00019214 - XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat, XII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019088 - Základní charakteristika a buněčná lyze kmenů Lactococcus lactis (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019186 - Závislost oxidační stability přírodních emolientů na podmínkách skladování (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019154 - Zjištění geneticky modifikované řepky olejky metodou PCR (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019122 - Změny obsahu mědi, kadmia, olova a zinku v průběhu pivovarského procesu. (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019056 - Změny spotřebitelských znaků pečiva vlivem recepturního složení (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/07:00019094 - Zpracovatelská kvalita pšenice a žita ze sklizně 2006 (2007)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/07:00019269 - 3-Chlorpropan-1,2-diol a jeho estery v cereálních výrobcích. (2007)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/07:00019282 - 3rd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (2007)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/07:00019143 - 4. Seminář Pivovarství a kvasné technologie 2007 (2007)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/07:00019003 - 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation (2007)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017861 - A simple and inexpensive "solvent in silicone tube extraction" approach and its evaluation in the gas chromatographic analysis of pesticides in fruits and vegetables (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017947 - ACE inhibiční aktivita enzymových hydrolyzátů WPC. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017769 - Aktivační systémy práškových pracích prostředků (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017765 - Aktivní látky v kosmetice IV. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017177 - Aktuálně o jakosti luštěnin (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017889 - Anaglyfy v odborných potravinářských dokumentech (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017827 - Analytické metody stanovení polyfenolů ve sladinách, mladinách a pivech. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017860 - Antibakteriální aktivita izolátů z majonézových výrobků (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017796 - Antiklostridiální aktivita laktobacilů izolovaných z polotvrdých sýrů. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017858 - Antimikrobiální aktivita Lactobacillus paracasei izolovaných z polotvrdých sýrů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017864 - Antimikrobiální aktivita Lactobacillus paracasei proti Clostridium spp. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017776 - Antimikrobiální vlastnosti acylglykosidů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017766 - Antimikrobiální vlastnosti derivátů polyolů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017939 - Antioxidanty z podzemnicových slupek (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017848 - Aplikace metody FISH pro identifikaci laktobacilů z majonézových výrobků a surovin. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017927 - Aplikace techniky mikroextrakce na tuhou fázi v kombinaci s orthogonální dvoudimenzionální plynovou chromatografiív analýze reziduí pesticidů v čaji (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017814 - Arašídy ve výživě dnešních spotřebitelů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017950 - Bakterie mléčného kvašení v sójových fermentovaných výrobcích. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017768 - Bělící systémy v práškových pracích prostředcích. (2006)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/06:00017923 - Bioafinitní metody (2006)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/06:00017922 - Bioafinitní metody (r.2005) (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017200 - Biofilm Composition Changes and Degradation Characteristics During Gasoline Vapor Biofiltration (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017789 - The biofiltration permeable reactive barrier: Practical experience from Synthesia (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017214 - Biological air emissions control for alpha-pinene and formaldehyde for a forest product industry application with a coupled biotrickling filter and biofilter system (2006)
Výsledek druhu ARIV/60461373:22330/06:00017748 - Bioluminiscent-based hygiene monitoring (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00021239 - Biomarkers detected in chub (Leuciscus cephalus L.) to evaluate contamination of the Elbe and Vltava rivers, Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017832 - Biosynthesis of food constituents: Amino acids. 1. The glutamic acid and aspartic acid group - a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017833 - Biosynthesis of food constituents: Amino acids. 2. The alanine-valine-leucine, serine-cysteine-glycine, and aromatic and heterocyclic amino acids group - a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017834 - Biosynthesis of food constituents: Amino acids. 3. Modified proteinogenic amino acids - a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017836 - Biosynthesis of food constituents: Amino acids. 4. Non-protein amino acids - a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017835 - Biosynthesis of Food Constituents: Lipids. 1. Fatty acids and their derivatives- a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017911 - Biosynthesis of Food Constituents: Lipids. 2. Triacylglycerols, glycerophospholipids, and glyceroglycolipids - a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017837 - Biosynthesis of food constituents: Peptides - a review (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017788 - Biotransformation of nitriles by Rhodococcus equi A4 immobilized in LentiKats(R). (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017791 - Carrier technology / humic additives to upgrade biological water treatment (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016458 - Changes in particle size of carbonatation slurry during preliming observed by the image analysis method (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017206 - Characterization of biofilter carriers (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017845 - Charakteristika monoklonální protilátky pro stanovení prolaminů ječmene. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017908 - Cílený posun čtecího rámce - translace alternativních produktů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017795 - Continuous Hydrolysis of Whey Proteins in Membrane Reactor. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017755 - Continuous immobilized yeast reactor system for complete beer fermentation using spent grains and corncobs as carrier materials (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016465 - Correlation between Milling and Baking Parameters of Wheat Varieties (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017800 - Cukerná nesacharosová sladidla a příbuzné látky (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016480 - Database of the properties of sucrose, sucrose solution and food (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00016487 - Degradation of alfa-galactosides during germination of grain legume seeds (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016406 - Determination of biogenic amines by capillary zone electrophoresis with conductometric detection (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016405 - Determination of Domoic acid by on-line coupled capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017859 - Determination of Total Sulphur Dioxide in Beer Samples by Flow-Through Chronopotentiometry. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017221 - Development of a rapid, simple paddle-style dipstick dye immunoassay specific for Listeria monocytogenes (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017828 - Didier Rognan (ed.) : Ligand Design for G Protein-Coupled Receptors - recenze (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017962 - Digitální dírková komora (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017804 - Direct determination of acrylamide in food by gas chromatography-high-resolution time-of-flight mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017226 - Distinct Roles for Nucleic Acid in In Vitro Assembly of Purified Mason-Pfizer Monkey Virus CANC Proteins (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017178 - Distribuce alk(en)ylcysteinsulfoxidů a deoxyalliinu v česneku (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017180 - Distribuce reziduí pesticidů při kulinárním zpracování ovoce (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017959 - Distribuce velikosti částic saturačního kalu a možnosti jejího ovlivnění (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017771 - Dried buttermilk containing galactooligosaccharides - process layout and its verification. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017172 - Effect of Fungicidal Treatment on Selected Quality Parameters of Barley and Malt (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016421 - Effect of methyl tert-butyl ether in standard tests for mutagenicity and environmental toxicity (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016415 - Effect of Nitrate on Biodegradation of Mononitrotoluenes (MNTs) by Several Pure Microbial Strains in Submerged Aerobic Cultures (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017802 - The effect of temperature on the antioxidant activity of tocopherols (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00016494 - Effect of variety and planting year on wheat flour quality (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017818 - Effect of wheat leaf ribonuclease on tumor cells and tissues (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017208 - Effects of Ganoderma lucidum supplemented diet on renal function and immune system in healthy mice (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017885 - Ekologické zemědělství a biopotraviny 2005 a na počátku 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017850 - Elektrochemické stanovení oxidu siřičitého v pivu. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016466 - Evaluation of winter wheat varieties from three crop years (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017948 - Exopolysacharidy bakterií mléčného kvašení. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017909 - Fatty acids esters of 3-chloropropane-1,2-diol in edible oils (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017914 - Fázové přechody v kandytech (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017794 - Filtrační stanice Arno 700 pro membránové separace složek mléka. (2006)
Výsledek druhu ARIV/60461373:22330/06:00017913 - Flavour and color compounds (2006)
Výsledek druhu ARIV/60461373:22330/06:00017747 - Flow cytometric analysis of Saccharomyces cerevisiae (2006)
Výsledek druhu ARIV/60461373:22330/06:00017937 - Food Lipids (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017815 - Formation and decomposition of 3-chloropropane-1,2-diol esters in models simulating processed foods (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017856 - Funkční potraviny - poznatky z IDF World Dairy Summit 2005 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017882 - Funkční vlastnosti bílku upraveného ultrafiltrací (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017942 - Furan - "nový" potravinový karcinogen (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017865 - Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017863 - Gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry in food analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017204 - Gasoline Vapor Removal Along the Bed Height in Perlite Biofilter (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017905 - Genetically modified plants with improved properties for phytoremediation purposes (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017209 - Granulated tire and compost bed biofilters treating gasoline vapors (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017852 - Hops - A source of natural antioxidants. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017822 - Immunochemical determination of gluten in malts and beers. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/06:237 - Impact of biocatalyst and Moisture content on Toluene/xylene mixture biofiltration (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017799 - Influence of hydration of food additive polysaccharides on FT-IR spectra distinction (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016467 - Influence of milk products on fermented dough properties (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017946 - Influence of skim milk powder addition on rheological properties of heat-set gel of whey protein concentrate. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017951 - Inhibiční účinek laktobacilů proti plísním rodu Fusarium a Aspergillus. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/06:239 - Interactions of hydrophobic and hydrophilic Solvent Component Degradation in air-phase biotrickling filter reactor (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017199 - Interactions of hydrophobic and hydrophilic solvent component degradation in an air-phase biotrickling filter reactor (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017222 - Involvement of phospholipase C and D in early response to SAR and ISR inducers in Brassica napus plants (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016469 - Jakost pšeničné mouky hladké světlé. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017829 - Káva (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017928 - Kažení kyselých potravinářských produktů bakteriemi Clostridium tyrobutyricum (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017181 - Kombinace lysozymu a laktokoků produkujících nisin na růst Bacillus cereus DMF 2001 v modelovém systému tvarohu. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017772 - Kontinuálna príprava galaktooligosacharidov v membránovom enzýmovom reaktore. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016479 - Evaluation of alpha-galactosides decrease during storage of germinated pea seeds treated by high pressure. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016476 - Kvalita pšenice a žita ze sklizně 2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017932 - Kvalitu ovplyvňují zmysly (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017764 - Makadamiový olej a jeho použití v kosmetice (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017902 - Microbial resistance to chemical contaminants -an essential precondition of natural attenuation in groundwater aquifer (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00016488 - Microwave and vacuum microwave drying of germinated pea seeds (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017792 - Mild hydrolysis of nitriles by Fusarium solani Strain O1. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016481 - Model of a sugar factory with bioethanol production in program SugarsTM (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017798 - Molecular characterization of thermophilic and mesophilic Bacillus species (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017757 - Možnosti použití FT-NIR techniky v cereální technologii (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017894 - Multimediální obrazové databáze (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017926 - Mythus rostlinných tuků (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017854 - Naděje v kopru? (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017808 - Natural antioxidants from herbs and spices (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00016495 - Near-infrared prediction of milling and baking parameters of wheat varieties (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017807 - New certified and candidate certified reference materials for the analysis of PCBs, PCDD/Fs, OCPs and BFRs in the environment and food (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017745 - New Method of Age Estimation based on the Changes in Human Non-collagenous Proteins from Dentin (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017895 - Obrazová analýza potravin a virtuální realita (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017961 - Obrazová dokumentace ucháče Neuwirthova ( Gyromitra Neuwitrhii ) (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017803 - Occurrence of agaritine in various species of Agaricus (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017819 - Odmítavé reakce na potraviny (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017805 - Optimisation of procedure for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in fish tissue: Estimation of measurements uncertainty (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017843 - Organic versus conventional potatoes - is there basis for consumers preference? (2006)
Výsledek druhu ARIV/60461373:22330/06:00017907 - Organic versus conventional potatoes - is there basis for consumers preference? (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017899 - Organohalogenované kontaminanty ve vodním ekosytému České republiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017890 - Organoleptické vlastnosti uzených sýrů v závislosti na době od otevření originálního balení (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017770 - Oxidační stabilita tukové násady v přítomnosti monoacylglycerolů (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017919 - The perception of strawberry aroma in milk (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017898 - Perfluorované sloučeniny: "Nové" perzistentní potravinové kontaminanty (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017784 - Physical properties of model fat blends (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017903 - Physicochemical and biological assessment and characterization of contaminated sediments (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017215 - Phytase production by Aspergillus ficuum under solid-substrate fermentation (SSF) using citric pulp (CP) and others agro-industrials residues (2006)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/06:00017229 - FOCUS on Biotechnology (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017853 - Pohanka a krevní tlak (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11310/06:9638 - Polarographic and voltammetric determination of selected porphyrines (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017201 - Polychlorinated bacteria associated with the trees in a PCB-contaminated site (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26310/06:PU64571 - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Fruits and Vegetables Grown in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017876 - Polycyklické aromatické uhlovodíky v uzených sýrech (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017867 - Porovnání kvalitativních parametrů pěstované zeleniny v závislosti způsobu hnojení (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017842 - Porovnání kvantitativních a kvalitativních parametrů pěstované zeleniny v závislosti na způsobu hnojení (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016486 - Potravinářská pšenice a žito - pohledy na jejich kvalitu (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017821 - Přednosti a rizika konzumace syrových potravin (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017825 - Přehled metod pro stanovení antioxidační aktivity v pivovarském průmyslu. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017775 - Příprava a vlastnosti acylfruktos (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017779 - Příprava methylpalmitoleátu. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017782 - Příprava tukových násad na laboratorním votátoru (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017855 - Přírodní parabeny (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017797 - Process flavourings and food quality (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017210 - Production of extracellular phytase by solid state fermentation employing an strain Aspergillus niger W2 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017733 - Production of lactic acid by bipolar membrane electrodialysis (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017935 - Production, separation and modification of phospholipids for use in food (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017762 - Properties and crystallization of fat blends (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017241 - Psychorheology of tartar sauce (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00021417 - Purification and characterization of a nitrilase from Aspergillus niger K10 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017174 - Recent trends in the area of mycotoxin analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017734 - Recovery of lactic acid by repeated batch electrodialysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017785 - Rheological properties of model fat blends (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017857 - Role NSLAB při zrání sýrů s nízkodohřívanou sýřeninou. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017207 - Role proteinu CD36 jako vyznamneho rizikoveho faktoru kardiovaskularnich onemocneni (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017887 - Ryby jako potencionální dietární zdroj bromovaných retardátorů hoření (BFR) (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016471 - Sacharido-amylasový komplex pšeničné mouky světlé - možnosti úpravy (2006)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/06:00017749 - Sborník 17. Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu (2006)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/06:00017750 - Sborník 17. Konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017817 - Sensory profiles of sweeteners in aqueous solutions (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017920 - Senzorické hodnocení kvality kakaa, (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017735 - Separation techniques for distillery stillage treatment (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017820 - Session 9: Lipids in Human Nutrition and Health, Reports on Symposia and Congresses, 26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF) (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017892 - Shiitake (Lentinus edodes) jako zdroj biologicky a senzoricky aktivních látek (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017203 - Simple model for the biofiltration of the aliphatic and aromatic fractions of gasoline (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/06:10489 - Simple models for the continuous aerobic biodegradation of phenol in a packed bed reactor (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00016489 - Size particles distribution of carbonation mud and possibilities of influencing (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017884 - Sledování vlivu hnojení na kvalitativní parametry pěstované zeleniny (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017763 - Snížením obsahu tuku ve stravě nebo jeho náhradou k prevenci obezity (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017736 - Solid-phase extraction of 4(5)-methylimidazole (4Mel) and 2-acetyl-4(5)-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole(THI) from foods and beverages with subsequent liquid chromatographic-electrospray mass spectrometric quantification (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017925 - Souvislost mezi vnímáním tučné chuti a citlivosti k látce PROP. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017232 - Speciation analysis of elements in cereal flours by liquid chromatography - inductively coupled plasma mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017866 - Stanovení alkaloidů (kalysteginy, glykoalkaloidy) v rostlinách čeledi Solanaceae (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017844 - Stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého v pivu metodu průtokové chronopotenciometrie. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017875 - Stanovení pesticidů a polycyklických aromatických uhlovodíků v olivovém oleji (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017879 - Stanovení pesticidu diazinonu a jeho degradačního produktu diazinon oxonu (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017897 - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v uzených výrobcích (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017877 - Stanovení pyrazinů, potenciálních markerů tvorby akrylamidu v bramborových lupíncích (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016483 - Stárnutí jemného pečiva s makovými a povidlovými náplněmi (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017740 - State-of-the-art in GMO analyse (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017872 - Studie vzniku esterů 3-MCPD v rostlinných olejích (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017851 - Studium antioxidační kapacity sladových polyfenolů. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017915 - Studium chitin-glukanového komplexu mycelia Aspergillus niger metodami termické analýzy (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017881 - Studium stability česnekových kapek (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017211 - Study of commercial carbon sources addition for the production of citric acid by solid state fermentation using citric pulp (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017838 - Studying of the factors affecting the foaming properties of egg white - a review (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017205 - Styrene biofiltration in a trickle-bed bioreactor (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017945 - Subletální poškození a detekce Candida utilis DMS 1021 a Kluyveromyces marxianus var. marxianus DMF 1005. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017737 - Supercritical fluid extraction (SFE) of 4(5)-methylimidazole (4-MeI) and 2-acetyl-4(5)-(1,2,3,4)-tetrahydroxybutyl-imidazole (THI) from ground-coffee with high-performance liquid chromatographic-electrospray mass spectrometric quantification (HPLC/ES (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016508 - Synthesis and Conformational Properties of Partially Alkylated Methylene-Bridged Resorc[4]arenes - Study of the "Flip-Flop" Inversion (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017738 - Synthesis and structure assignment of 2-(4-Methoxybenzyl) cyclohexyl beta-D-Glucopyranoside enantiomers (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017233 - Synthesis of D-Galactopyranosylphosphonic and D-(Galactopyranosylmethyl)phosphonic Acids as Intermediates of Inhibitors of Galactosyltransferases (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017781 - Technologické znaky vybraných odrůd pšenice pro cereální užití - vliv podmínek a ročníku pěstování (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017893 - Těkavé látky Hadovky smrduté (Phallus impudicus) (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017886 - Těkavé látky vařeného smrže špičatého (Morchella conica (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017730 - Thermophilic Waste Water Treatment (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017240 - Towards the applicability of rhodococci in monoaromatic compounds bioremediation. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017739 - Toxicity and DNA damage in tobacco and potato plants growing on soil polluted with heavy metals (2006)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/06:00017906 - Traceability and the consumer (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017225 - Transformation of plants Nicotiana tabacum with bacterial bphC gene for dihydroxybiphenyldioxygenase (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017868 - Trans-nenasycené mastné kyseliny ve výživě a jejich obsah ve vybraných potravinách (2006)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/06:00017904 - Treatment and containment of contaminated sediments (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017806 - Ultra-Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS): A novel challenge in multiresidue pesticides analysis in food (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017741 - Unique transglycosylation potential of extracellular D-galactosidase from Talaromyces flavus (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017933 - Viete rozptýliť nedostatky? (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017931 - Víno a zdravie človeka. Vplyv alkoholu na zdravie l´udí (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017921 - Vlastnosti komerční otravinářské pšenice - změny vlivem lokality a ročníku pěstování (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017960 - Vlastnosti polyolů a jejich možné průmyslové a výživové aplikace (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016470 - Vlastnosti pšeničné mouky světlé - změny vlivem lokality a ročníku pěstování pšenice (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017777 - Vliv délky řetězce mastných kyselin strukturních tuků na vlastnosti modelových tukových násad (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017949 - Vliv exopolysacharidů jogurtových kultur a koncentrace bílkovin na reologické vlastnosti jogurtu. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016468 - Vliv intenzity a ročníku pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00016482 - Vliv intenzity pěstování na navýnos a analytické parametry jakosti zrna v letech 2004-2005 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017783 - Vliv lipofility monoacylglycerolového emulgátoru na vlastnosti modelových emulzí (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017176 - Vliv ošetření vysokým tlakem na údržnost a obsah alfa-galaktosidů naklíčených semen vigny zlaté (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017756 - Vliv ročníku sklizně a pekařských přípravků na vlastnosti těsta a pečiva (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017778 - Vliv směsi fosfolipidového a monoacylglycerolového emulgátoru na oxidaci lipidů v emulzích (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017883 - Vliv tučnosti mléka a druhu škrobu na sensorické vlastnosti pudingu. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017767 - Vliv typu buildrového systému na prací účinnost. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017888 - Vliv vody na sensorické vnímání modelových roztoků sladidel (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017938 - Vplyv niektorých jednotkových operácií na obsah antioxidantov (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017870 - Výskyt 3-chlorpropan-1,2-diolu a jeho esterů v kávě a kávových náhražkách (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017179 - Výskyt fusariových mykotoxinů v obilovinách a možnosti jejich eliminace (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017780 - Využití huminových kyselin při biologickém odbourávání fenolických látek (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017846 - Využití kapalinové chromatografie pro stanovení karbonylových sloučenin v pivu. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017918 - Využití termické analýzy při určování struktury glukanů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017880 - Vývoj LC/MS/MS metody pro stanovení kvarterních amoniových solí (2006)
Výsledek druhu BRIV/60461373:22330/06:00017917 - Výživa na začátku 21. století - aneb o výživě aktuálně a se zárukou (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017811 - Výživová doporučení a praxe školního stravování (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017751 - Význam bílkovin z hlediska pěnivosti a stability pěny piva (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017824 - Význam obilovin (cereálií) ve výživě dětí (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017746 - Význam oxidu siřičitého v pivu. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017924 - Vznik a degradace esterů 3-chlorpropan-1,2-diolu s mastnými kyselinami (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017731 - Waste water treatment by thermophilic bacteria (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017197 - Water Recycle Optimalization for Hydrogen Sufide Removal in a Sequential Biotrickling Filter and Biofilter Treatment Unit for Wastewater Lift Station Emissions. (2006)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/06:00017941 - XL. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017212 - Xylanase production in solid-state fermentation using agroindustrial residues with Aspergillus niger (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017816 - Zdravá 13 - Výživová doporučení pro dospělé obyvatelstvo České republiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017901 - Zkušební laboratoř Ústavu biochemie a mikrobiologie (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017940 - Změny speciace prvků v potravinách vyvolané trávením (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017869 - Změny tuků při mikrovlnném a konvenčním ohřevu (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/06:00017831 - Změny vlastností kvasinek v pivovarském procesu a rychlé metody jejich sledování (2006)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/06:00017871 - 3-Chlorpropan-1,2-diol a jeho estery ve výrobcích obsahujících ztužené rostlinné tuky (2006)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00022123 - A concise synthesis of 4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy- and 2-acetamido-2-deoxy-D-mannopyranosides (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015474 - Adulteration of wine by artificial aroma addition (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015785 - Aktivní složky v kosmetických přípravcích II (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015953 - Aktivní složky v kosmetických přípravcích II, III (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015786 - Aktivní složky v kosmetických přípravcích II, III (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015954 - Alergeny v potravinách (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015477 - Anthocyanins profiles as a tool for authenticity evaluation of fruit products (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015960 - Antifungální vlastnosti emulgátorů (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015788 - Antifungální vlastnosti emulgátorů (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015481 - Antihyperlipidemic effects of components of Jumbo leek bubble extract powder.-poster (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015966 - Aplikace AFM pro studium vlastností kaseinu. (2005)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/05:00015968 - Aplikace metody PCR v pivovarství (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015486 - Aplikace polymerní fólie s navázaným nisinem a natamycinem při balení potravin. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015969 - Aplikace polymerní fólie s navázaným nisinem a natamycinem při balení potravin. Sborník XXXVI. symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015488 - Apple phenolics in relation to posthervest diseases (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015490 - Application of additive substances fot the extension of shelf life of meat products. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015972 - Application of additive substances fot the extension of shelf life of meat products. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00013219 - Application of Cross-flow Ultrafiltration on Inorganic Membranes in Purification of Food Materials. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015973 - Application of infrared spectroscopy and chemometrics to verify cocoa powder quality (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015793 - Audity dodavatelů privátních značek (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015977 - Beer - nutritional support for coeliacs? (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015980 - Bewertung von Wasserbindungsvermögen mittels Videoimageanalyse (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015983 - Biodiversity of chinese medical plants and traditional medicines secondary metabolites, recent advances. A rewiew (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015989 - Capillary electrophoresis determination of carnitine in food suplements-journal (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015990 - Capillary electrophoresis in food authenticity (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016039 - Characterisation of beta-glucans isolated from Pleurotus sp. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016040 - Characteristics of Fermented Dough Predicted by Using NIR Technique (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015557 - Charakterizace kmenů Lactococcus lactis susbs. lactis a Lactococcus lactis susbs. cremoris z genotypového hlediska. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015558 - Chiral electrophoresis of semisynthetic ergot alkaloids (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016007 - Čištění odpadních vod (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015797 - Citlivost Asaia bogorensis k sanitačnímu ošetření chemickými činidly (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015992 - Citlivost Asaia bogorensis k sanitačnímu ošetření chemickými činidly-sborník (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015993 - Co je na světě nejsladší? (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015508 - Comparison of factors affecting the flavour of mustard seasoning (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00015998 - Conformational preferences of ethyl 2,3-dideoxy-3-[(?-D-glucopyranosyl)methyl]-ß-L- and D-arabino-hexopyranosides (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015803 - Control of seed microcrystal size and distribution by LUCIA image analysis (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015510 - Control of yeast metabolism and morphology by flow cytometry - high gravity brewing (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015511 - Control of yeast metabolism and morphology by flow cytometry - high gravity brewing-II (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016002 - Control of yeast metabolism and morphology by flow cytometry - high gravity brewing-sborník (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016005 - CZE separation of enantiomers of butorphanol and cycloamine (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016006 - CZE separation of enantiomers of lisuride (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015660 - The dependence of pH on the antimicrobial activity fatty acids and their derivatives polyols (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016009 - Desintegrace a třídění na CD 1 Auto Mill (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015515 - Desintegrace a třídění na CD 1 Auto Mill (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015517 - Detection of plant material in meat product # comparison between phytic acid and isoflavones determination (2005)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/05:00016010 - Detekce cizích částic v potravinářském průmyslu (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016012 - DETERMINATION OF COCOA POWDER QUALITY BY NIR AND FTIR SPECTROSCOPY (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016013 - Determination of inorganic oxyhalides in drinking (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015520 - Determination of Lactobacillaceae by PCR methods (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015521 - Determination of Lactobacillaceae by PCR methods-II (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016014 - Determination of Lactobacillaceae by PCR methods-sborník (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016016 - Determination of polydextrose as a fat replacer in milk butter (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016018 - Dlouhodobá antimikrobiální účinnost esterů sacharosy (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015806 - Dlouhodobá antimikrobiální účinnost esterů sacharosy (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015532 - Effect of fermentation on patulin content in fruit juices (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015663 - The effect of Jumbo leek bubble extract powder on improvement in liver function. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016021 - Effect of selected additives on changes of aw and pH during production of dried fermented hams. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015534 - Effect of selected additives on changes of aw and pH during production of dried fermented hams.-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015537 - Effects of Antioxidants on Lipid Change in Pet Foods (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015540 - Elisa of isoflavonoids as a new tool of meat-adulteration probes (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015541 - ELISA of isoflavonoids as a new tool of meat-adulteration probes-II (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016027 - Etienic etienate as synthon for the synthesis of steroid oligoester gelators (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00013224 - Evaluation of a-Galactosides Decrease during Storage of Germinated Pea Seeds Treated by High Pressure (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015810 - Fat Base Oxidation Stability in Margarine Emulsion (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015815 - Fytoestrogeny (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016029 - Fyzikální vlastnosti trinasycených triacylglycerolů a jejich binárních směsí (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015816 - Fyzikální vlastnosti trinasycených triacylglycerolů a jejich binárních směsí (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015820 - HACCP v distribuci potravin (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016031 - Heating of canned fruits and vegetables: Deaeration and texture changes (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00013225 - High pressure treatment of germinated chickpea Cicer arietinum L. seeds (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016034 - Hodnocení nárůstu plísní na trvanlivých salámech pomocí analýzy obrazu (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015551 - Hodnocení nárůstu plísní na trvanlivých salámech pomocí analýzy obrazu-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015552 - Hodnocení technologických vlastností pšeničné mouky pomocí NIR spektroskopie (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015553 - Hodnocení vybraných odrůd ozimé pšenice - technologické a spotřebitelské charakteristiky (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016035 - Hodnocení vybraných odrůd ozimé pšenice - technologické a spotřebitelské charakteristiky (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016036 - Hodnotenie podielu intramuskulárneho tuku a spojivového tkaniva u hovädzieho mäsa pomocou VIA (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015554 - Hodnotenie podielu intramuskulárneho tuku a spojivového tkaniva u hovädzieho mäsa pomocou VIA-poster (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016042 - Image data of bread crumb structure (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015561 - Image data of bread crumb structure (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015562 - Imino-C-glykosidy: Aldolová reakce 3-O-mesylerythrosy s methylketony. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015666 - The Influence of fatty Acids and their Derivatives on the Growth of Kluyveromyces, Saccharomyces and Candida (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016186 - The influence of pH and hydrolysis degree on foaming properties of enzymatic WPC hydrolysates. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015567 - Influence of structural triglyceride composition on physical properties of fat blends (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015568 - Inhibičný účinok vybraných kmeňov Lactobacillus na rast plesní v závislosti na substráte (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016047 - Inhibičný účinok vybraných kmeňov Lactobacillus na rast plesní v závislosti na substráte (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015569 - Inhibition of Clostridium sp. by bacteriocin-like substances produced by lactobacilli isolated from semi hard cheese. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016053 - Isolace beta-glukanů z pivovarských kvasnic. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015828 - Jak probíhají audity výrobců privátních značek? (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015575 - Kinetics of Gasoline Vapor Removal in a Poraver Filled Biofilter (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016055 - Kinetics of Gasoline Vapor Removal in a Poraver Filled Biofilter-sborník (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015830 - Kinetika degradace benzínových par v biofiltru (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016057 - Klaer-As - přípravek omezující zápach odpadních vod cukrovaru v pokampaňovém období (2005)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/05:00016058 - Komentář k článku 7 - 7.8 (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00015948 - Krevní bílkovinné přísady v masné výrobě. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015576 - Krevní bílkovinné přísady v masné výrobě. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016067 - Lze využít vidoeanalýzu při hodnocení hovězího masa? (2005)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/05:00016069 - Manuál označování potravin (2005)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/05:00016070 - Mechanisms of Food Aditivies, Treatments, and Preservation technology (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016071 - Měření biodegradace modelových látek s nepříjemným odérem pomocí směsné kultury mikroorganismů - ASANOL (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015834 - Měření biodegradace modelových látek s nepříjemným odérem pomocí směsné kultury mikroorganismů - ASANOL-přednes (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016072 - Měření distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015835 - Měření distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015581 - Měření termoinaktivačních parametrů bakterie Asaia bogorensis. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016075 - Microbial decontamination of beef carcasses by combination of steaming and lactic acid spray (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016079 - Mléčné produkty - vliv na reologické vlastnosti těsta a znaky pečiva (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016080 - Mlynářské a pekařské charakteristiky vybraných odrůd jarní pšenice (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016081 - Mlynářské a pekařské charakteristiky vybraných odrůd ozimé pšenice (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015836 - Model of a sugar factory with a non-waste technology (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00013239 - Model of a sugar factory with bioethanol production in program Sugars (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016085 - Modelování, simulace a vývoj zařízení SMB. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015837 - Modelování, simulace a vývoj zařízení SMB. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016084 - Modelování vlivu kontaminantů v potravinách na člověka a životní prostředí (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015586 - Modelování vlivu kontaminantů v potravinách na člověka a životní prostředí-poster (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016088 - Monitoring of microbial quality of fermented whole meat products.-j (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015588 - Monitoring of microbial quality of fermented whole meat products.-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015590 - Možnosti aplikace fotokatalytických procesů při rozkladu polutantů v potravinářských technologiích (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016093 - Názor konzumentů na výskyt iridescence na masných výrobcích (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015848 - Nové metody mikrobiologické kontroly v pivovarství (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016097 - Nové pohledy na jatečnictví. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016096 - Nové pohledy na jatečnictví II (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015849 - Nové poznatky o mikrobiologii sýrů presentované na IDF symposiu v Praze v roce 2004. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016098 - Nové poznatky o mikrobiologii sýrů presentované na IDF symposiu v Praze v roce 2004. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016102 - Objektivní metody hodnocení hovězího masa (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015853 - Objektivní metody hodnocení hovězího masa-přednes (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015855 - Occurence and identification of lactic acid bacteria in delicacy products (2005)
Výsledek druhu WRIV/60461373:22330/05:00016107 - Optimalizace ošetření piva před stočením do transportních obalů KEG (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015856 - Optimalizace procesu aerobní propagace pivovarských kvasinek s využitím fluorescenčních technik (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015858 - Ošetření piva před stočením do transportních obalů (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016110 - Pekařský potenciál komerční pšenice (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015602 - Physical and chemical properties of the model fat blends (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016113 - Pork Carcasses Decontamination by Steaming and Lactic Acid. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016115 - POROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ PODÍLU ŽLOUTKU V POTRAVINÁŘSKÝCH (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015607 - POROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ PODÍLU ŽLOUTKU V POTRAVINÁŘSKÝCH-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015861 - Possibilities of the Preparations Alkylesters from Fatty Acids and Triacylglycerols (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015863 - Použití acylglykosidů v kosmetických přípravcích (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015864 - Použití metod rengenové difrakce, diferenční skenovací kalorimetrie a pulzní nukleární magnetické rezonance pro sledování fyzikálních vlastností binárních směsí trinasycených TAG (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016118 - Použití metod rengenové difrakce, diferenční skenovací kalorimetrie a pulzní nukleární magnetické rezonance pro sledování fyzikálních vlastností binárních směsí trinasycených TAG (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016121 - Prediction of Wheat Milling Characteristics by NIR Spectroscopy (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015609 - Predikce mlynářských vlastností potravinářské pšenice pomocí NIR spektroskopie (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016122 - Predikce mlynářských vlastností potravinářské pšenice pomocí NIR spektroskopie - sborník (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015867 - Preparation and Study of Self-Assembling Porphyrins Containing Sugar and Steroid Moieties (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015611 - Preparation of new derivatives of iminohexitols and their application for synthesis of aza-C-disaccharides (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015869 - Přínos profesora pražské techniky C.J.N. Ballinga českému a světovému pivovarství (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015870 - Přínos profesora pražské techniky C.J.N. Ballinga českému a světovému pivovarství II (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016132 - Přírodní barevné látky (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016124 - Prodloužení údržnosti mělněného masa přídavkem aditiv (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015613 - Prodloužení údržnosti mělněného masa přídavkem aditiv-poster (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016126 - Profesor pražské techniky Carl Joseph Napoleon Balling (1805-1868). (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015614 - Properties of oxyethylenated parcial hydrogenated rapeseed oil fatty acid methyl and ethyl esters (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016128 - Prospects for Rapid Bioluminescent Detection Methods in the Food Industry - a Review. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015617 - Působení Laktocidu a Optiform+Purac na růst laktobacilů pocházejících z lahůdkových výrobků (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016134 - Působení Laktocidu a Optiform+Purac na růst laktobacilů pocházejících z lahůdkových výrobků (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015620 - Rapid immunoassays for the detection of N-methylcarbamate pesticides in fruit juices (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015624 - Růst laktobacilů izolovaných z lahůdkových výrobků v přítomnosti organických kyselin (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015903 - Šampony - složení a mycí účinnost (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015626 - Selektivní oxidace kyseliny cholové: Srovnání reakčních podmínek pomocí 1H-NMR spekter (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016145 - Selektivní oxidace kyseliny cholové: Srovnání reakčních podmínek pomocí 1H-NMR spekter (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016148 - Simulation and development of simulated moving bed unit. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015630 - Simulation and development of simulated moving bed unit. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015631 - Sledování kvality fermentovaných sójových výrobků (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016151 - Sledování údržnosti mělněného masa v ochranné atmosféře. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015633 - Sledování údržnosti mělněného masa v ochranné atmosféře-poster (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016157 - Složky chmele s estrogenními účinky a jejich využití. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015636 - Spektroskopická analýza potravinových doplňků obsahujících chitosan (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015640 - Stabilita barvy masa skladovaného v modifikované atmosféře-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015641 - Stabilita barvy mělněného masa v atmosféře oxidu uhelnatého. -poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015642 - Staling of sweet bakery products with differernt fillings (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015643 - Standardizace chuti hořčice (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015645 - Stanovení kyseliny fytové v masných výrobcích metodou CITP-CZE (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016167 - Stanovení kyseliny fytové v masných výrobcích metodou CITP-CZE (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015646 - Stanovení neškrobových polysacharidů a fenolových kyselin v ječmenech a sladech (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016171 - Stanovení stupně methylace pektinových filmů pomocí infračervené spektroskopie (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015649 - Stanovení theaninu kapilární isotachoforesou (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016173 - Stereoselective preparation of precursors of ?-(1->3)-C-linked disaccharides (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015893 - Stereoselective synthesis of a-(1->3)-C-linked disaccharides (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015651 - Stereoselective synthesis of new a-C-(1->3) disaccharides (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015894 - Stereoselektivní příprava analogů disacharidů (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015895 - Steroidy jako součást supramolekulárních zařízení a synthonů (2005)
Výsledek druhu MRIV/60461373:22330/05:00016176 - Struktura a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016177 - Studie kvality kakaového prášku (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015898 - Studium přípravy a vlastností amidických derivátů steroidů (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015899 - Studium přípravy a vlastností konjugatů žlučových kyselin s aminy (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016181 - Study of pectin olygomers (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016182 - Syntéza acylglycerolů (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015900 - Syntéza acylglycerolů (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015901 - Syntéza glykosyl donorů obsahujících 2-deoxy-2-{[(2,2,2-trichloroethoxy)-karbonyl]aminovou} skupinu (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015902 - Syntéza glykosylovaných porfyrinových receptorů typu A2B2 a A4 (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015657 - Synthesized monoacylglycerols and lipid oxidation in water in oil emulsions (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016183 - Sýry v lahůdkářské výrobě. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016185 - Tenzidy- současný stav a trendy (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015904 - Tenzidy- současný stav a trendy (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015905 - Teoretické základy sledovatelnosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016191 - Účinnost chemického ošetření na biofilm Asaia bogorensis (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015908 - Účinnost chemického ošetření na biofilm Asaia bogorensis (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016193 - Uplatnění výživových trendů v pekařské výrobě (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016197 - Use of video image analysis to evaluation of beef carcasses (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016198 - Uvádění alergenních složek na potravinách s cereálními materiály (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015913 - Vlastnosti oxyethylenovaných methyl- a ethyl- esterů parciálně hydrogenovaného oleje (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016200 - Vlastnosti oxyethylenovaných methyl- a ethyl- esterů parciálně hydrogenovaného oleje (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015914 - Vliv builderového systému na detergenční vlastnosti pracího prostředku na bázi sodného mýdla (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016201 - Vliv builderového systému na detergenční vlastnosti pracího prostředku na bázi sodného mýdla (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016202 - Vliv čistoty MgSO4 na kvalitu emulzí typu voda v oleji (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015915 - Vliv čistoty MgSO4 na kvalitu emulzí typu voda v oleji (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016203 - Vliv galaktooligosacharidů na růst bakterií mléčného kvašení. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016205 - Vliv Nis+ a Nis- kmenů Lactococcus lactis na růst Bacillus cereus DMF 2008 v modelovém systému mléka (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015916 - Vliv pH na antifungální aktivitu mastných kyselin a jejich derivátů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016207 - Vliv pH na antifungální aktivitu mastných kyselin a jejich derivátů - sborník (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015678 - Vliv přídavku doplňkových kultur Lactobacillus sp. na průběh zrání sýra Eidam (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016209 - Vliv režimů pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015917 - Vliv ročníku pěstování a technologická jakost vybraných odrůd ozimé pšenice (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016210 - Vliv ročníku pěstování a technologická jakost vybraných odrůd ozimé pšenice (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016211 - Vliv různých faktorů na průběh autolýzy u kmenů rodu Lactococcus. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015679 - Vliv různých faktorů na průběh autolýzy u kmenů rodu Lactococcus. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015918 - Vliv sladu na čirost sladin a filtrovatelnost piva (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016212 - Vliv směsi monoacylglycerolového a fosfolipidového emulgátoru na oxidační stabilitu a reologické vlastnosti emulzí (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015919 - Vliv směsi monoacylglycerolového a fosfolipidového emulgátoru na oxidační stabilitu a reologické vlastnosti emulzí (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016213 - Vliv typu emulgátoru na oxidační stabilitu a reologické vlastnosti emulzí (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015920 - Vliv typu emulgátoru na oxidační stabilitu a reologické vlastnosti emulzí (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015684 - Výskyt autolytických schopností kmenů rodu Lactococcus izolovaných z různých zdrojů. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016221 - Využití agregačního feromonu lýkožrouta vrcholkového (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016222 - Využití analýzy profilů anthokyanů při detekci falšování (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015687 - Využití analýzy profilů anthokyanů při detekci falšování (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016223 - Využití infračervené spektroskopie při sledování kvality kakaového prášku (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015922 - Využití kvasničného glykanu v potravinářském průmyslu. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016225 - Využití prediktivní mikrobiologie při validaci plánu HACCP při výrobě zeleninového salátu (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015688 - Využití prediktivní mikrobiologie při validaci plánu HACCP při výrobě zeleninového salátu-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015924 - Využití prediktivní mikrobiologie při validaci systému HACCP ve výrobě pasterovaných vaječných melanží (2005)
Výsledek druhu CRIV/60461373:22330/05:00016227 - Využití složek chmele s estrogenními účinky (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016229 - Využití technik kapalinové a plynové chromatografie ke stanovení látek migrujících z polymerních obalů do potravin. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015691 - Využití technik kapalinové a plynové chromatografie ke stanovení látek migrujících z polymerních obalů do potravin.-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015692 - Vývoj fermentovaného sójového výrobku (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016231 - Vývoj strukturních tuků a tukových násad (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015929 - Vývoj strukturních tuků a tukových násad (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015930 - Význam identifikace laktokoků ve spojitosti s jejich autolytickými vlastnostmi. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016234 - Význam identifikace laktokoků ve spojitosti s jejich autolytickými vlastnostmi. (2005)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22330/05:00016248 - Zdroje , přenos a zpracování informací v cukrovarnickém podniku (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015697 - Změny obsahu patulinu během kvašení jablečného vína (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015937 - Zpracování pivovarských odpadů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/05:00016251 - Způsoby snímání iridescence na řezu masných výrobků. (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015698 - Způsoby snímání iridescence na řezu masných výrobků.-poster (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015699 - 3-Acetamido-3,5,6-Trideoxy-5-Imino-D-Glyconolactams (2005)
Výsledek druhu ORIV/60461373:22330/05:00015701 - 3-O-sulfonyl and 3-azido tetroses; New synthons for imino-C-glycosides (2005)
Výsledek druhu DRIV/60461373:22330/04:00016073 - Měření termoinaktivačních parametrů bakterie Asaia bogorensis (2004)