• česky
  • english

MSM6046070904 - Informační a znalostní podpora strategického řízení (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM6046070904
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyInformační a znalostní podpora strategického řízení
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAE - Řízení, správa a administrativa
Vedlejší oborBC - Teorie a systémy řízení
Další vedlejší oborGA - Zemědělská ekonomie
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu12 041 tis. Kč12 098 tis. Kč12 907 tis. Kč13 383 tis. Kč15 402 tis. Kč9 546 tis. Kč4 917 tis. Kč80 294 tis. Kč
Celkové uznané náklady12 495 tis. Kč12 525 tis. Kč13 227 tis. Kč13 597 tis. Kč15 402 tis. Kč14 318 tis. Kč14 750 tis. Kč96 314 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyPředmětem výzkumného záměru jsou principy, metody, nástroje a procesy strategického řízení s důrazem na informace a znalosti, a to: 1. z hlediska možností získání a využití informací a znalostí v procesu formulace a implementace strategie; 2. z hlediskakonkurenční výhody.Aplikační doménu pro strategické řízení lze vymezit následujícími třemi oblastmi vlastností: rychle se měnícími požadavky ze strany uživatele informací ; důrazem na kvalitu a efektivnost informačních služeb a dodržování standardů; n(metodiky, objekty, GIS, umělou inteligenci, synergii nástrojů, apod.) Každá jednotlivá oblast vlastností potřebuje řadu svých vlastních nástrojů, metod a přístupů. Obecným cílem výzkumného záměru je vytvoření uceleného souboru metod a nástrojů, které umpodpory pro procesy strategického řízení různých subjektů na základě neúplných a neostrých podkladů. Tento cíl bude naplňován postupně v tématických oblastech charakterizovaných níže: Zpracování principů, metodik, postupů a nástrojů pro efektivní využívá
Klíčová slova v anglickém jazycestrategic management
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyPracovní kapacita a kvalifikace výzkumného týmu odpovídala potřebám realizace výzkumného záměru. Realizace záměru významně přispěla ke zvyšování kvalifikace členů týmu. Splnění cílů výzkumného záměru je doloženo konkrétními výsledky. Dosažené výsledky mají výbornou uroveň a obsahuji jak hodnotné teoretické poznatky, tak i kvalilitní výsledky uplatnitelné v aplikační sféře.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeská zemědělská univerzita v Praze / Provozně ekonomická fakulta
Řešitelprof. Ing. Jan Hron, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1660861)
Účastník - subjektČeská zemědělská univerzita v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV504
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:55470 - The conversion of cost and benefit criteria in the TOPSIS method (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:51070 - The effect of human agent in project management (2012)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/12:54734 - THE E-SUPPORT IN THE REGULAR FORM OF STUDY IN THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54536 - EVALUATION AND DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54478 - EVALUATION OF RESULTS IN CHOSEN SUBJECTS AND ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF ADULT STUDENTS (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54413 - GIS as Knowledge Maps in Group Decision Making (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54541 - Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54748 - The influence of new management disciplines on the innovation in organizations (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54614 - INTERNAL FACTORS INFLUENCING THE KNOWLEDGE CONTINUITY ENSURING (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54975 - Methodology for the identification of managerial competencies in knowledge-based organizations (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:57532 - Monitoring of infection pressure of American Foulbrood disease by means of Google Maps (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54562 - Multi-objective planning of vegetable production (2012)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/12:55520 - Multiple criteria evaluation of project goals (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:55313 - Reply to the paper 'Multi-criteria analysis of economic activity for European union member states and candidate countries: TOPSIS and WSA applications' by S. E. Dincer (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/12:54537 - Use of knowledge employees in talent management (2012)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:54031 - Adaptive organization design based on system integration (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50995 - The affection of the employees during the turnover and its impact on the knowledge continuity (2011)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/11:54019 - Agile Modelling for Business Intelligence (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51221 - Analysis of Decision-Making Problems with Key State of Nature (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:50762 - THE ATTITUDE OF ADULT STUDENTS TOWARDS PARTICULAR SUBJECTS, THEIR MOTIVATION AND RESULTS (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:#0000079 - Bayes Classifier and Loss Functions (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50922 - Combining the Crisp Outputs of Multiple Fuzzy Expert Systems using MPDI along with AHP (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:53479 - COMMUNITIES OF PRACTICE AND THEIR INTEGRATION IN THE ORGANISATIONAL PROCESS (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:53477 - COMMUNITIES OF PRACTICE IN UNIVERSITY: A PRELIMINARY STUDY (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50419 - COMPARISON OF FULL TIME AND COMBINED STUDIES WITH GENDER ASPECT (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:50997 - The comparison of the causes of employees' turnover and knowledge continuity ensuring in small and large organisations (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51085 - Data, Information and Knowledge in Agricultural Decision-Making (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50483 - Economic classification and regression problems and neural networks (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51034 - Exploring intellectual capital through social network analysis a conceptual framework (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51231 - GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN EDUCATION (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50779 - GIS and Image Processing (2011)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/11:51245 - Global Human Resource Management Casebook (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51086 - The Impact of Contact Lessons on Learning Outcomes in Mathematics (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51084 - The Impacts of Multimedia Lectures on Students’ Performance in Two Specific Subjects (2011)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/11:51253 - Informační management (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:54018 - Instance-Level Modeling and Simulation Using Lambda-Calculus and Object-Oriented Environments (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51241 - INTERPLAY OF TEACHING AND SCIENTIFIC ACTIVITIES (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51098 - Is Your Learning Process Smart Enough? (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51095 - Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945 (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51096 - Mathematical models for decision-making about ISO 9001 and/or ISO 14001 under risk and fuzziness (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51393 - Modeling Heterogeneous Experts’ Preference Ratings for Environmental Impact Assessment Through a Fuzzy Decision Making System (2011)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/11:52730 - Modelování znalostí (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51073 - Modification of the Three-point PERT Estimate for Practical Use (2011)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/11:53788 - Modul UDIP pro e-learningový systém (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50466 - NEW MANAGEMENT DISCIPLINES IN THE AREA OF BUSINESS CONTINUITY (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51207 - Quantification of Framing effect in education Process using ANP (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50727 - The role of development centres in managers´ education (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51232 - Spatial-temporal data evaluation (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51107 - STAFF TURNOVER AS A POSSIBLE THREAT (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51204 - Strategická rozhodnutí v průmyslové firmě (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:48527 - Subjektivní determinanty profesní orientace a kariérového nasměrování u vysokoškolských studentů (2011)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/11:51242 - Surface design response for packaging processes (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:50467 - THE SURVEY OF TACIT KNOWLEDGE SHARING IN ORGANISATION (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:51061 - The theory of preferential choice and its utilization in managerial decision-making (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/11:48528 - Význam vnějších podmínek pro profesní orientaci a kariérové nasměrování u vysokoškolských studentů (2011)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:48526 - A Reflection on University Studies and Further Career Development of Chosen CULS Faculties’ Graduates (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19469 - Approaches to assess group consensus in Yes-or-No type experts’ group decision making (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19252 - Assessing candidate industrial technologies utilising hierarchical fuzzy decision making systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:26208 - BENEFITS ARISING FROM THE APPLICATION OF KNOWLEDGE CONTINUITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS (2010)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/10:49751 - BORM Tester (2010)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/10:49938 - CC Reporter (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:47383 - Computer Supported Knowledge in Distance Learning (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:47382 - Cost and Benefit Criteria in MCDM Models (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:#0000081 - Decision making models with fuzzy values (2010)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/10:49962 - Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19473 - Evaluation criteria for management of large communication networks (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19532 - Forecast of demand through the differential description of their effects (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:48022 - Fuzzy klasifikátor optimalizace drsnosti povrchu při CNC soustružení (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:48651 - Interoperability of Knowledge Units in Plant Protection: Case Studies (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:47426 - Interoperability on the level of knowledge units (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:22530 - Knowledge and Group Decision-Making Using Knowledge Maps in GIS (2010)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/10:47651 - Knowledge Management and Modern Information Technologies (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:47790 - Knowledge maps in decision making using GIS support (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19474 - Management of large communication networks: A case study (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:47349 - Managerial decision making: Importance of intuition in rational process (2010)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/10:47635 - Mastering Knowledge (2010)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/10:47905 - MaxAgr (2010)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/10:22201 - Methods for Software Complexity and Development Effort Estimation and its Importance in the Area of ICT Governance (2010)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/10:22034 - Methods of Group Decisions and Aggregation of Experts’ opinions (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19475 - The Multiplicative Proportional Deviative Influence combining criterion (2010)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/10:47922 - ON SOCIAL CHOICE PROCEDURES IN MULTICRITERIA EVALUATION (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19403 - Organizational capabilities as a source of competitive advantage: conceptual framework (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:49637 - Osadní výbory a jejich samosprávný potenciál (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:47381 - Pedagogical Efficiency of Multimedia Lectures on Mathematical Methods in Economics (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:22471 - ROLE OF ICT IN AREA OF KNOWLEDGE MANAGEMENT (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19485 - ROLE OF KNOWLEDGE CONTINUITY AND COMPETENCIES IN THE PROCESS OF DELEGATION (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19442 - Study on Context Understanding, Knowledge Transformation and Decision Support Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:47319 - Towards the Definition of Knowledge Interoperability (2010)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/10:19477 - Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách (2010)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/10:47800 - Unary Operations with Knowledge Units (2010)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/10:47589 - VYTVÁŘENÍ SPOTŘEBITELSKÉ HODNOTY Prostřednictvím řízení kvality výrobku a unikátnosti návrhu produktu (2010)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/09:31327 - ConEx - Autorizovaný SW na vyhodnocení konsensu expertních posouzení (2009)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/09:31450 - Control of Food Products´ Quality (2009)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/09:28943 - Core competencies of an organisation (2009)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/09:27937 - Data, Information and Knowledge Transformation (2009)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/09:31249 - Engrafes - generátor, editor a analyzátor dotazníků (2009)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/09:24372 - Fuzzy Aggregation and Averaging for Group Decision Making (2009)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/09:29805 - Krizové řízení podniku (2009)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/09:50485 - Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR (2009)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/09:31714 - The system approach to knowledge creation, sharing and utilisation in managerial competency models (2009)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/09:29314 - Viable strategies in turbulent times (2009)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:23900 - Agriculture knowledge modelling by means of fuzzy decision tables (2008)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/08:22271 - Automated Model Transformations Using the C.C Language (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:24493 - Competence, knowledge and power (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:27416 - Competency Mapping and Modelling in System Design (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:27184 - Descriptive and Normative Maps from the Mathematical Modelling point of View (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:25909 - Determination of management capacity (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:25010 - Evaluating the knowledge, relevance and experience (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:24814 - Females and males from the perspective of management competences (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:24573 - Formalization of 2007 EHS/ESC hypertension guidelines (HGL) (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:26396 - INDIVIDUAL COMPETENCIES IN AN ORGANISATION (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:23873 - Knowledge acquisition from agricultural database (2008)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/08:27045 - Knowledge Mapping in Decision-making Process: Theoretical Analysis and Application (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:27182 - Knowledge Maps and Mathematical Modelling (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:27185 - Knowledge maps in agriculture and rural development (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:26372 - Management competences in crisis communication (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:26373 - Management competences in the process of strategic management (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:26371 - Managerial competencies in tackling an acute company crisis (2008)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/08:25366 - Mathematical Foundations of Computer Science (2008)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/08:24833 - MerlinPortScanner (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:26672 - Metrics in Knowledge Maps (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:26669 - No Competences Without Competencies (2008)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/08:23689 - Obce a regiony jako politický prostor (2008)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/08:21528 - Object normalization as the contribution to the area of formal methods of object-oriented database design. (2008)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/08:26472 - Objektové modelování (2008)
Výsledek druhu GRIV/60460709:41110/08:24832 - PETRA -Perceptronvý nástroj umělé inteligence určený pro odhad složitosti softwaru (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:27275 - Political mediation and participation in the Czech rural areas (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:24903 - SEMANTIC NETWORK AS A FORM OF KNOWLEDGE REPRESENTATION AND KNOWLEDGE MAP (2008)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/08:23982 - Simple and Composed Classifiers Used for Classification of Experimental Data (2008)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/08:21228 - Study on Knowledge and Decision Making (2008)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/08:21392 - Systems Approach to Knowledge Modelling (2008)
Výsledek druhu GRIV/60460709:41110/08:27479 - TAXIS (2008)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:22038 - Towards to Software Implementation of Knowledge Maps (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/08:24886 - User-oriented methodology of communication with expert systems (2008)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/08:26374 - Z podnikových krizí k vítězství (2008)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20739 - ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ METOD KVANTITATIVNÍ PODPORY ROZHODOVÁNÍ (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20598 - Analýza kauzálních atribucí v interkulturní komunikaci: zkušenosti se studenty (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21137 - ANALÝZA VÝVOJE POČETNÍCH STAVŮ DRŮBEŽE V ČR (2007)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/07:23327 - Atribuční teorie a interkulturní psychologie (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:19634 - Attitudes to work and organization as a part of a competency model (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20748 - Awareness of Complexity in Czech Background (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21932 - BENEFITS OF ELEMENTARY KNOWLEDGE CONCEPT FOR INDIVIDUAL LEARNING: A PILOT SURVEY (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19643 - BLIS - The Multimedia Centre for Language Education (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20004 - BORM Points –New Concept Proposal of Complexity Estimation Method (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:18863 - Citizens’ local political participation in the Czech Republic: rural-urban comparison (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19393 - Composed Classifiers in Decision Processes (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20742 - Containers of Knowledge as a Basis for Knowledge Maps (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:23021 - CRM JAKO SOUČÁST STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ (2007)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/07:23288 - Cross-cultural research and reliability (2007)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/07:23755 - Daskalos - data modelling tool (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20102 - Data v komparativních komunitních studiích (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21947 - Educational Projects in Czech Republic: Experiences and Regional Specifics (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:19976 - The effective agricultural knowledge presentation (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20143 - Ekonomické aspekty outsourcingu (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19977 - E-Learning - příležitost pro rozvojové země (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21637 - Evaluating engineering projects emplying fuzzy logic (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20093 - Evaluation of development of every country in the world using strategic management tool framework (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20502 - Faktory vedoucí ke změně řízení v kontextu se současnými evropskými trendy v rozvoji zemědělství a venkova (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21217 - FORECASTING MODELS IN MANAGEMENT (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22053 - Formal syntax for OOP (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19994 - Geographical Modelling (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:23012 - Grafická reprezentace znalostních map (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:23017 - Hodnocení úrovně prodeje distribuční sítě společnosti Dektrade a.s. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21154 - IMPLEMENTING OF MULTIMEDIA MEANS INTO COURSES OF PSYCHOLOGY AT FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT AT CULS, PRAGUE (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21948 - Individual Learning Based on Elementary Knowledge Concept: (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21933 - INDIVIDUAL LEARNING BASED ON ELEMENTARY KNOWLEDGE CONCEPT (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21270 - Informační koncetce a bezpečnost systémů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19966 - Informační obsah znalostí (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21887 - Informační využití statistické analýzy dotazníkového šetření (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19967 - Information content of predicate logic formulas (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21821 - Inovace v podnikové praxi (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20142 - INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ JAKO NÁSTROJ ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI DROBNÝCH A STŘEDNÍCH MALOOBCHODŮ (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:23355 - Interaktivní přístupy k řešení vícekriteriálních problémů v projektovém řízení (2007)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/07:21893 - Interculturalismus - nová dimenze v české společnosti (2007)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/07:23290 - Interkulturní aspekty vnímání emocí a výrazů tváře v portrétech (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21272 - IT: Bezpečnost a identifkace dat (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21271 - IT: Rozhoduje bezpečnostní rozměr (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20349 - Je motivace učit se podmíněna národní kulturou? (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19631 - K-maps oof HR selection procedures and their potential use in the identification of talented students (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:23020 - Knowledge Maps and Mathematical Modelling (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21960 - KNOWLEDGE POINTS IN COMMUNICATION INTERFACE (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21127 - Knowledge transfer (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:19633 - Kolik významů má psychologie (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21598 - Kompetence krizových manažerů (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21268 - Komplexní řízení kvality IT se vyplatí (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21126 - Krizová komunikace podniku jako součást marketingové komunikace (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20980 - Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace (aktuální informace) (2007)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/07:23758 - LambdaTalk - algorithm simulator (2007)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/07:23286 - Looking upon knowledge from the depths of time (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:22068 - Management decision-making in the context of national culture (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22595 - Manager competences in the context of gender studies (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:19363 - Managing Universities in the Global Society (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20168 - Manažerské kompetence jako nástroj efektivního řízení (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:23147 - Marketingová komunikace a její trendy (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22668 - Marketingové strategie založené na analýze konzistence způsobilosti produktu a přitažlivosti trhu (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19626 - Metrics and Their Utilization in Multidimensional Data Clustering (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22760 - Metrika ve znalostních mapách (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21956 - MODEL VÍCEKRITERIÁLNÍHO CÍLOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ JAKO OBECNÝ MODEL PO ČÁSTECH LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20144 - Monopsonní síla v oblasti maloobchodu (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:22220 - Možnosti reprezentace znalostí ve strojírenství (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22814 - Nastavení parametrů výkonové odměny (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22057 - Nástroje pro datové modelování (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21744 - New perspectives on work motivation (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21185 - Object-Level Modeling and Testing Education - Daskalos Experience (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22035 - Object-oriented database normalization as the formal method of object-oriented database design (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22588 - OCCUPATIONAL CHARAKTERISTICS PROFILE OF MANAGER’S PERSONALITY (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21793 - On applications of the factor analysis in the agricultural research (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19964 - On the information content of knowledge (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19975 - Ordinal theory of resolution threshold (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14539 - Organisation equilibrium (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19968 - Popis chování dynamického systému znalostní mapou (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21348 - Použití znalostní mapy pro přípravu a statistickou analýzu výsledků dotazníkového šetření (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20732 - Předmět Matematická statistika I. očima studentů (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21319 - Příčiny selhání strategických analýz a jejich důsledky (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22913 - Problematika stanovení potřebného rozsahu souboru (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21949 - PROBLÉMY REPREZENTACE ZNALOSTÍ SÉMANTICKÝMI SÍTĚMI (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19250 - Prognostické metody v manažerských souvislostech (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21098 - Program SPSS jako součást výuky statistiky na oboru PaA (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19308 - Projevy monopsonní síly v oblasti maloobchodních řetězců (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21929 - Psychické aspekty komunikace uživatele s expertním systémem (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20733 - Quantitative methods as innovation of managerial decision making (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21951 - REPREZENTACE ZNALOSTÍ POMOCÍ SÉMANTICKÝCH SÍTÍ Z HLEDISKA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:22915 - Revitalisation in control of business (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22907 - ROC křivky jako nástroj posouzení klasifikačního testu. Aplikace v diabetologickém výzkumu. (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20104 - Rural development as an issue in the 2006 parliamentary election campaign (2007)
Výsledek druhu RRIV/60460709:41110/07:23757 - Selides - ontology based mind mapping tool (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21954 - SÉMANTICKÁ SÍŤ JAKO FORMA ZNALOSTNÍ MAPY (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21963 - Specific Type of Knowledge Map: Mathematical Model (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20325 - Specifika českých a britských studentů ve využívání pamětních pomůcek (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21856 - Statistická analýza výsledků průzkumu názorů obyvatel (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21119 - Statistické hodnocení vývoje agrárního zahraničního obchodu ČR (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20337 - Stress-Coping strategies – full time students versus the 3rd age students (2007)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/07:19974 - Teoretické základy informatiky (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:21128 - Transfer znalostí: přístup založený na případových studiích (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20514 - Tvorba strategických aliancí na eliminování podnikatelských rizik (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22812 - Účelnost isomorfismu podle ekonomických kritérií (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19477 - Udržitelnost venkova v éře informačních technologií: o čem vypovídají webové stránky venkovských obcí v ČR? (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19980 - Uplatnění fuzzy rozhodovacích tabulek v zemědělství (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20503 - Určení řídící kapacity podle zákona nutné variety (2007)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/07:23328 - Úvod, předpoklady interkulturního výzkumu a současný stav rozvoje oboru u nás (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:18678 - Valitace měr pro jakost softwaru v České republice (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:20072 - Vyhledávání znalostí v interních a externích dokumentech (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22554 - Využití softwaru Statistica při výuce statistických kurzů na oboru Provoz a ekonomika (2007)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/07:18930 - Work motivation and the municipality size (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:20759 - Zemědělci a venkovská společnost v českých stranických programech (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:19982 - Získávání znalostí ze zemědělských databází (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:21820 - Změna - nástroj úspěšného inovačního řízení (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:23022 - Znalostní mapy a matematické modelování (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/07:22673 - ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTU PODLE EKONOMICKÝCH A TECHNICKÝCH KRITÉRIÍ (2007)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14351 - Agilní metodiky a webové aplikace (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14676 - Ako použiť informačné technológie pre riadenie univerzity (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17093 - Analyses in the Process of Strategic Management (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14270 - Analýza vlivu informačních technologií na organizační a řídící strukturu firmy (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16020 - APLIKACE KONCEPTU ELEMENTÁRNÍ ZNALOSTI PŘI TVORBĚ VZDĚLÁVACÍCH TEXTŮ (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15187 - The attempt for the ISO/IEC software quality measures validation (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17090 - Company Crisis as Opportunity (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14342 - Control GIS and Geo-information Modelling (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:15155 - The Czech University of Agriculture Prague - A Continuing Process of Transformation (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17036 - Daskalos (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16594 - Data mining a Clementine (2006)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/06:17034 - Datové modelování (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17133 - E-learning jako výuková podpora (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15178 - E-learningová podpora k předmětu "Hodnocení jakosti informačních systémů" (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15385 - Elementary knowledge representation by linear programming model (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17346 - Expert systems utilization in knowledge management (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15472 - FENOMÉN KULTURNÍHO ŠOKU, FÁZE ADAPTACE NA CIZÍ KULTURNÍ PROSTŘEDÍ (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14591 - Fuzzy Clustering of the Earth Screen Data (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14490 - GIS and the dynamic phenomena modeling (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17819 - Hodnocení peněžního toku v podniku s využitím analýzy sezónního kolísání příjmů a výdajů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17519 - IMPLEMENTACE STRATEGIE A INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ PODPORA (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15370 - IMPLEMENTAČNÍ HEURISTIKY V ŘEŠENÍ KOMBINATORICKÝCH ÚLOH TYPU OKRUŽNÍ DOPRAVNÍ PROBLÉM (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15421 - Informační a znalostní podpora strategického řízení (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14678 - Integrating multiple fuzzy expert systems under restricting requirements (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14931 - Interface Effectivity Measurement: Logical Concept (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14592 - Jak postupovat při hodnocení jakosti softwarových produktů? (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17237 - Je motivace učit se ovlivněna rozdíly mezi kulturami? (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14398 - Knowledge and strategic management (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:16595 - Knowledge based case studies (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14400 - Knowledge based higher education (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15207 - KNOWLEDGE COMMUNICATION (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17555 - Knowledge Creation and Sharing in Project Based Organizations (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17552 - Knowledge Creation in OR/MS Modelling Process (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14401 - Knowledge in the business strategy context (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:16656 - Knowledge makes our future (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15405 - Knowledge Management and Communication (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17035 - Knowledge modeling using CraftCASE tool (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15392 - Knowledge Points in Communication Interface (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:16949 - Knowledge Search in Internal and External Documents (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15386 - Knowledge Search in Internal and External Documents (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14585 - Komparace klasického a VPL přístupu k řízení kariéry zaměstnanců (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14555 - Kouč a jeho charakteristika (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14255 - KRIZOVÝ SCÉNÁŘ - NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE V PODNIKU (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17246 - Manažerské talenty (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17562 - Mathematical Formalization of Knowledge Lifecycle (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:17408 - Mathematical models for elementary knowledge representation (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14350 - Medializace vysokých škol v prostředí České republiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15579 - Modelování znalostí pomocí rozhodovacích tabulek (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14132 - Modely operačního výzkumu v podpoře rozhodování (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15597 - Modely vztahů veřejných vysokých škol s veřejností (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14946 - Motivace pracovní činnosti a kvalita života při práci na českém venkově. (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14500 - Multiple-criteria approach for strategy adaptation on SME´s (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:18964 - The negotiation position amid member states of the EU (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15528 - Novinky z oblasti Geografických informačních systémů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16892 - OBČANÉ V LOKÁLNÍM POLITICKÉM PROCESU (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15889 - Objektová normalizace jako příspěvek v oblasti formálních metod objektově orientovaného databázového designu (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15419 - Obsahové a proporcionální zaměření ekonomického vzdělávání (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17101 - Occupational charakteristics profile of manager's personality in knowledge organization (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15581 - Optimalizace bází znalostí pomocí rozhodovacích tabulek (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17095 - Osobnost vedoucího pracovníka, tým (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15916 - Personal Portfolio of Knowledge: Knowledge Level Verification (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14685 - PODNIKOVÁ VERSUS NÁRODNÍ KULTURA (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:18570 - Podpůrné procesy v organizaci (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16603 - Použití logitového modelu pro analýzu tabulky 2x2 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15203 - Předpoklady outsourcingu v řízení - teoretický model (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:16597 - Preludes to knowledge (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16672 - Principy homeostáze organizačních systémů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17079 - PROBLÉM ŘÍZENÍ RIZIKA V PROCESU ŘÍZENÍ PODNIKU (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14588 - Problémy malých a středně velkých firem (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15329 - Product and Process Approach to Knowledge (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14675 - Prognózy vývoje a využití digitálních knihoven (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:18222 - Prosperita organizace (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14857 - Prostor pro komunikaci znalostí (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14348 - Prvé zkušenosti s výukou teoretických základů informatiky v návazném magisterském studiu oborů Informatika a Systémové inženýrství na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14349 - Prvky pro měření jakosti softwaru a dat (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41410/06:15847 - PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ZVLÁDÁNÍ E-LEARNINGOVÉ FORMY STUDIA. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15044 - Representace fuzzy systémů neuronovými sítěmi (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15305 - REPREZENTACE ELEMENTÁRNÍ ZNALOSTI POMOCÍ OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ METODOLOGIE (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:15423 - Reprezentace expertní procedurální znalosti (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15241 - Reprezentace Mamdaniho systémů fuzzy neuronovými sítěmi (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:18316 - Řízení znalostí: techniky a nástroje (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:16472 - Role of Higher Education in the Pursuit of Knowledge Economy (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17814 - ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16937 - SDÍLENÝ MENTÁLNÍ MODEL V PODPOŘE ROZHODOVÁNÍ (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14934 - Self-evaluation in SMEs in Knowledge Based Economy (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:16599 - Soft evaluation of alternatives by language operators (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14347 - Software and data quality (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14359 - Software quality requirements (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15360 - Softwarová podpora výuky statistických kurzů na PEF ČZU (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15359 - Statistická analýza spotřebitelských preferencí u méně známých druhů zeleniny (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17833 - Statistická analýza vývoje průměrných mezd v zemědělství ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16745 - STATISTICKÁ ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI V ZEMĚDĚLSTVÍ ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15361 - Statistické trendy rozvoje terciárního systému vzdělávání v ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16144 - Statistické trendy rozvoje terciárního systému vzdělávání v ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17518 - Strategické a marketingové řízení podniku (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15167 - STRATEGIE ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ (2006)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/06:16677 - Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14341 - Study on Geo-information Modelling (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14582 - Systém oceňování dosažených znalostí (VPL) a spolehlivost lidského prvku v organizačním systému (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:18809 - Systémový pohled na modelování kompetencí (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14679 - Toward Efficient Modeling of Fuzzy Expert Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17038 - Transformation of Relationships and Hierarchies during Object Oriented Analysis and Design of Information Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14677 - Trends in information infrastructure of enterprises (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15180 - Tři cíle učení. metody prostředky a nástroje pro jejich dosažení (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15765 - Třídy a množiny v matematice a informatice (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15420 - Učící se organizace (2006)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/06:14694 - Účinná intervence (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15631 - Uplatnění znalostního eLearningu v podnikovém vzdělávání (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17851 - Use of Factor Analysis within Information System about Crrrrrop Production Results (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17539 - Úvodní slovo rektora ČZU v Praze (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15206 - VPL vs. knowledge management (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16040 - Vymezení malého a středního podnikání (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14260 - Vysoké školy ČR v tištěných médiích v období 2002-2005 (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17037 - Výuka objektového modelování pomocí Smalltalku (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17825 - Využití analýzy sezónního kolísání ukazatelů výroby pro rozhodování zemědělských prvovýrobců (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14589 - Využití generických strategií v neziskovém sektoru (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14258 - Využití ICT v dopravních firmách v ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17200 - Využití kompetencí v procesu řízení lidských zdrojů (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15388 - Využití metody ANP pro stanovení kompetenčního profilu manažera (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14257 - Využití neformálního vzdělávání v učící se organizaci (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14320 - Využití systému Balanced Scorecard při měření intelektuálního kapitálu (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17281 - Využití VTS a BFB k diagnostice manažerských kompetencí (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14528 - Výzkum participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15489 - Výzkum participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14377 - Význam elektronické komunikace pro distanční výkon práce (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14590 - VÝZNAM POZICE „VEDOUCÍ PRO ZNALOSTI“ VE ZNALOSTNÍM MANAGEMENTU (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15172 - VÝZNAM ŘÍZENÍ RIZIK PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17307 - Vztahy uvnitř Evropské Unie - pozice ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14548 - Vztahy veřejných vysokých škol v České republice s tištěnými médii (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:16774 - ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ INTERNETOVÉ PODPORY DO VÝUKY PŘEDMĚTU DUŠEVNÍ HYGIENA A JEJÍ PŘIJETÍ STUDENTY (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:15262 - ZNALOSTI A POLITICKÁ PARTICIPACE (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14376 - Znalostní management (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:14554 - Znalostní pracovník a specifika jeho řízení (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/06:17201 - 5.4 Manažer a řízení lidských zdrojů. 5.5 Vyhledávání a výběr pracovníků. 5.6 Hodnocení a vzdělávání pracovníků. 5.7 Motivace pracovního jednání. (2006)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:13262 - Adaptabilita v konkurenčním prostředí – učící se organizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12986 - ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH ZVYKLOSTÍ KONZUMENTŮ MINERÁLNÍCH VOD (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11030 - ANALÝZA VYUŽÍTÍ KRIZOVÝCH SCÉNÁŘŮ V MANAŽERSKÉ PRAXI (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11028 - Analýza zájmových skupin jako nástroj public relations (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:10399 - Approach to comparing complex software implementation methods (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11034 - Audiovizuální medializace vysokých škol v prostředí České republiky (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:14227 - Bayes Classifier In Multidimensional Data Classification (2005)
Výsledek druhu CRIV/60460709:41110/05:10410 - The BORM Method: A Third Generation Object-Oriented Methodology (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10461 - BORM z pohledu transformací pojmů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11296 - Co může nabídnout data mining manažerům? (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12061 - DATA, INFORMACE A ZNALOSTI V MATEMATICKÝCH MODELECH (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11342 - Data miningové metodologie a jejich využití (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12897 - Desatero rad pro úspěšné podnikání malých a středně velkých firem (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10161 - Diagnostika učící se organizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11021 - E-learning jako podpora strategického řízení (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12964 - Greenmarketing (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10400 - Integrating Multiple Fuzzy Expert Systems Under Restricting Requirements (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11210 - Intelektuální kapitál - mikroekonomická past a jak z ní ven (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11145 - Intuitive Interface for Knowledge Exchange (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10160 - IT Balanced Scorecard (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10732 - Jak vybrat nástroje pro řízení university (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10849 - Jsou pracovníci podniku připraveni na krizi? (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10405 - K výuce objektově orientované analýzy a návrhu informačních systémů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10252 - KEY SPECIFICS OF THE DIAGNOSTICS OF THE LEARNING ORGANIZATION (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12861 - Klasifikace pracovníků a stavba řídících struktur při strategickém řízení značky (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10869 - Knowledge Based Communication Interface (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10035 - KNOWLEDGE BASED EDUCATION (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10857 - Kompetence – prvek strategického řízení organizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:13224 - Koncepty regionálních rozvojů (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:10842 - Krizová výbava manažera (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10844 - KRIZOVÉ SCÉNÁŘE JAKO SOUČÁST PROCESU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10468 - Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:9965 - LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10180 - LIMITY PŘÍSTUPŮ KE KONCEPTU UČÍCÍ SE ORGANIZACE PRO BENCHMARKING ORGANIZACÍ (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10855 - Management znalostí a podniková kultura (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12805 - Marketingová etika v současnosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:13159 - Matematický model jako nástroj pro získávání znalostí (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11033 - Medializace vysokých škol v České republice v období říjen 2002 - říjen 2004 (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12081 - Metodika tvorby částí aplikací zpřístupňujících kvantitativní souhrny dat ve veřejné správě (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10403 - Metody hodnocení životního cyklu technologií a systémů (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:11084 - Metody ukládání stromových dat v relačních databázích (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10193 - Modelování dynamických jevů v GIS (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10407 - Modelování podle metody BORM pomocí nástroje Craft.CASE (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10414 - Moderní metody projektování internetových aplikací (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11007 - Modular knowledge tests of the operations research (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:10157 - Multiphasic growth models for cattle (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10873 - Multiple-Criteria Approach for Strategy Adaptation in SME´s (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11008 - Multiple-Criteria Evaluation of Software Tools (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11118 - Nástroje procesního modelování (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12313 - Několik poznámek k formálním technikám návrhu báze dat ve znalostních I.S. (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10470 - Novinky v normalizaci jakosti softwaru (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11532 - O použití multifázického růstového modelu (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12340 - O strategickém řízení universit a jak k tomu využít ICT (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11160 - Občan versus stát v informační gramotnosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11724 - Objective´s evaluation as knowledge development (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:12315 - Object-oriented approach in requirement engineering for the analysis of information systems (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:10409 - Objektově orientovaná analýza informačních systémů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10636 - Omezující podmínky predikce výrobních ukazatelů zemědělství ČR (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:10261 - On the Amount of Information Resulting from Empirical and Theoretical Knowledge (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11614 - Organizační rovnováha (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12252 - Osobní a elektronický networking v malých a středních venkovských firmách v Kanadě (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10992 - Political Participation in Czech Rural Municipalities (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12333 - Poskytování aplikačních služeb IS/ICT (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11336 - Posuzování spolehlivosti výsledků analýzy časových řad ukazatelů zemědělské výroby (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10617 - Použití interaktivních metod ve vícekriteriálním problému rozvrhování zdrojů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11060 - Použití SPSS při výuce kurzu Statistical Seminar na oboru AEM na PEF v Praze (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11441 - Použití transformací v metodě BORM v nástroji Craft.CASE 2.x (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10206 - PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:13225 - Právní rámec krizového řízení v ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10415 - Příčiny neúspěchu metodologií tvorby webových aplikací (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12846 - Principy tvorby strategie rozvoje univerzity (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12987 - PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PRODEJCŮ A MANAŽERŮ PRODEJNÍCH SÍTÍ (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10404 - Prvé zkušenosti KII s navazujícím magisterským oborem informatika v angličtině (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10406 - První zkušenosti s modelovacím nástrojem Craft.CASE (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12980 - Reklama jako komunikační prostředek (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10683 - Reprezentace expertní procedurální znalosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11564 - Řízení lidských zdrojů ve vztahu k řízení jakosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12819 - Řížení vztahů s klíčovými zákazníky (Řízení vztahů s klíčovými zákazníky z pozice dodavatelů rychloobrátkového zboží v ČR s ohledem na vývojové trendy na trhu) (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:13221 - ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ V ORGANIZACI POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12082 - The Role of KM in Effective Usage of CRM (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:10858 - Role of talents in the development of agribusiness organisations (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11031 - Role vysokého školství v rozvoji regionů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12893 - Rozvoj a vzdělání zaměstnanců s využitím outdoor tréninku (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:13307 - Sociální marketing (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10467 - Software and data quality (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:9902 - Spatial modelling and maximum entropy theory (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10192 - Spatial - temporal Modelling (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10882 - Specific Type of Knowledge Map: Mathematical Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:9915 - Spojení business a informačního inženýrství pomocí metody BORM (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:14098 - STUDIUM REGIONÁLNÍCH INOVAČNÍCH SYSTÉMŮ VE VENKOVSKÉM PROSTORU (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10833 - Systémový přístup k fenoménu tvorby (2005)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/05:10859 - Talenty v podnikové praxi (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:14485 - Talenty v podniku (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10856 - Talenty v zemědělských podnicích (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10460 - Temporální datový sklad jako integrační prvek znalostního systému organizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10735 - Trendy E-learningu z perspektivy analýzy Gartner (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10402 - Trendy v informační infrastruktuře institucí (2005)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/05:11208 - Učící se organizace (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:11083 - Ukládání historie změn v relačních databázích (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10945 - Uplatněná expertních systémů a eLearningu v knowledge managementu (2005)
Výsledek druhu JRIV/60460709:41110/05:11082 - Vícejazyčné webové aplikace a relační databáze (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12900 - VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ANALÝZA VYUŽÍTÍ KRIZOVÝCH SCÉNÁŘŮ V MANAŽERSKÉ PRAXI (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12323 - Vyhodnocení výsledků předvýzkumu zaměřeného na využití PDA manažery (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12826 - Vyhodnocení výsledků předvýzkumu zaměřeného na využití PDA manažery (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12299 - Využití intelektuálního kapitálu v globalizovaném konkurenčním prostředí (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12294 - Využití managementu znalostí v organizaci působící ve zdravotnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10976 - Využití metodologie systémové dynamiky při řízení znalostí (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12984 - VYUŽITÍ METODY „MYSTERY SHOPPING“ PRO HODNOCENÍ PRODEJNÍ SÍTĚ (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11333 - Využití statistických metod při výzkumu trhu (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10633 - VÝVOJ BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR SE STÁTY EU (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12763 - Význam etiky v marketingové komunikaci (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12878 - Význam interkulturálního tréniku pro interkulturální management (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12880 - Význam interkulturálního tréninku pro interkulturální management (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11360 - Význam neformálního vzdělávání pro znalostní organizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11032 - ZÁKLADY MODELOVÁNÍ DYNAMIKY TRANSFORMACE DAT A INFORMACÍ (2005)
Výsledek druhu BRIV/60460709:41110/05:8073 - Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10469 - Znalosti a neurčitost (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:12812 - Znalosti jako zdroj konkurenční výhody pro organizaci (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:10896 - ZNALOSTI – ZÁKLAD VZTAHOVÉHO MARKETINGU (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11616 - ZNALOSTNÍ A STRATEGICKÝ MANAGEMENT (2005)
Výsledek druhu DRIV/60460709:41110/05:11597 - ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (2005)