• česky
  • english

MSM0021630503 - Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021630503
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyNové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborJA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Vedlejší oborBM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Další vedlejší oborJB - Senzory, čidla, měření a regulace
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu19 790 tis. Kč19 790 tis. Kč22 090 tis. Kč24 018 tis. Kč23 482 tis. Kč14 967 tis. Kč6 775 tis. Kč130 912 tis. Kč
Celkové uznané náklady22 450 tis. Kč22 450 tis. Kč22 450 tis. Kč24 018 tis. Kč23 482 tis. Kč22 450 tis. Kč20 324 tis. Kč157 624 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr klade důraz na problematiku vyspělých mikroelektronických obvodů, mikrosystémů a struktur na čipu. Všechny problémové okruhy výzkumného záměru jsou orientovány na nové a perspektivně připravované mikro- a nanosystémy a technologies horizontem do konce r. 2010. Záměr základního a aplikovaného výzkumu směřuje do pěti výzkumných oblastí: 1. Teorie, návrh a diagnostika nízkonapěťových a nízkopříkonových integrovaných obvodů v submikronových technologiích, 2. Modelování a simulaceintegrovanýchobvodů, 3. Mikrosystémy a nanosystémy, 4. Pokročilé technologie pro mikroelektroniku a nanoelektroniku, 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek. Cíle výzkumného záměru v jednotlivých jeho oblastech spočívají v získání původníchvýsledků ve výzkumu nových mikroelektronických systémů, progresivních metod jejich řešení a optimalizace, v aplikovaném výzkumu nových mikro- a nanotechnologií pro přípravu nových elektronických struktur a polovodičových součástek nových generací.
Klíčová slova v anglickém jazyceMicroelectronic Systems; Nanotechnologies; MIKROSYN
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyPři řešení výzkumného záměru byl získán rozsáhlý soubor výsledků mezinárodně srovnatelné úrovně a současně došlo k vyšší vzájemné provázanosti řešitelského týmu a jeho dalšímu odbornému růstu. Tento tým tvoří základ nově se tvořících center CEITEC a SIX, ve kterých budou dosažené výsledky dále využity. Komise hodnotí dosažené výsledky jako vynikající.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Řešitelprof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4135660)
Účastník - subjektVysoké učení technické v Brně
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV2090
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/13:PU103986 - Asymptotic properties of one differential equation with unbounded delay (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/13:PU102365 - Some generalizations in theory of rapid variation on time scales and its applications in dynamic equations (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/12:PU98173 - Design of Authentication and Key Distribution Protocols with Routing Functionality (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/12:PU95138 - Design of the 12bits Delta-Sigma Modulator using SC Technique (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/12:PU93289 - Hybrid modelling and emulation of mem-systems (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/12:PU98552 - Interval stability of linear systems of neural type (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26220/12:PU99613 - Modified Nodal Analysis (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/12:PU98586 - PLANCK AND ROSSELAND MEANS OF ABSORPTION COEFFICIENTS IN SF6 (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/12:PU99419 - SOME GENERALIZATIONS IN THEORY OF RAPID VARIATION ON TIME SCALES AND ITS APPLICATION IN DYNAMIC EQUATIONS (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU95966 - A Cyber-Physical System Design Approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93666 - A final result on the oscillation of solutions of the linear discrete delayed equation \Delta x(n)=-p(n)x(n-k) with a positive coefficient (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93440 - A New Approach in a Multifactor Authentication and Location-based Authorization (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91528 - A note on a representation of solutions of impulsive linear discrete systems with constant coefficients and a single delay (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92234 - A System for Safe Overtaking (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25288 - ABoD Driver (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU94923 - Acoustic Emission Sources and their Classification Using Dimensionality Reduction Methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU90163 - Activation Energy of RTS Noise (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU89948 - Advanced Local Quality Assessment of Monocrystalline Silicon Solar Cell Efficiency (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92673 - Advanced Mobile Environment Monitor with Ability of Pollution Assessment (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95584 - Advanced Templates-base Technique for Preparation of Nanomechanized Sensors Surface (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95796 - AKADEMICKÝ ČASOPIS (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU95983 - An Approach for Security Protocol Design Based on Zero-knowledge Primitives Composition (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25687 - Analogový emulátor memristoru (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU95984 - Analysis of Authentication Protocols with Scyter: Case Study (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95464 - Analysis of photon emision from silicon solar cells and correlation with microplasma noise (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93333 - Analyzer for Fluorescent Biosensing Application (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/11:PU95081 - Applications of iron oxide nanoparticles (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94034 - Aproximate Description of Radiation Transfer in Electric Arc Plasma (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93295 - Artificial defects of solar cells (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92577 - Asymptotic estimates of solutions of certain initial singular value problem. (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95528 - Asymptotic Properties of a System of Linear Differential Equations of Second Order with Constant Coefficients and Constant Delay (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95389 - Asymptotic Properties of Delayed Sine and Cosine (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95457 - Asymptotic properties of system of the delayed linear differential equations of special type (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU97856 - Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91921 - Back-scattered polarized light and its application in tissue aging investigation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91861 - Basic Block of Pipelined ADC Design Requirements (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93291 - Behavioral Modeling of Memcapacitor (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93241 - Boundary-value problems for weakly nonlinear delay differential systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92316 - Bounds of solutions of integrodifferential equations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91097 - Bulk-Driven Current Differencing Transconductance Amplifier (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93024 - Carbon nanotubes modified working microelectrodes for electrochemical sensors (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94984 - CHARACTERIZATION AND FIELD EMISSION PROPERTIES OF FIELDS OF NANOTUBES (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92009 - Charge transport properties and low frequency noise of Cadmium-Telluride based radiation detectors (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25647 - Citlivý proudový detektor - CurrDet v. 1.0 (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU96005 - Computational molecular evolution - from mathematical models to novel distance metric based on intra-group analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92031 - Computer Simulation of Nonuniform MTLs via Implicit Wendroff and State-Variable Methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94725 - Computer-Aided AC analysis of linear systems with external switching (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94307 - CONDUCTION MECHANISIM IN THIN ISULATOR FILM IN METAL-INSULATOR-SEMICONDUCTOR CAPACITOR (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU95981 - Constructing Phylogenetic Trees Based on Intra-Group Analysis of Human Mitochondrial DNA (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92098 - Continual measurement of electromagnetic and acoustic emission signals for various loading conditions (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93595 - Contribution to characterization of interdigital capacitors (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95530 - Control Unit for Concrete Panel with Carbon Fibres (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU90198 - Cracks detection in Mg alloy by electro-ultrasonic spectroscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93292 - Current-Mode CCII+ Based Oscillator Circuits using a Conventional and a Modified Wien-Bridge with All Capacitors Grounded (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92667 - Current-Mode Quadrature Oscillator Employing ZC-CDU-Based All-Pass Filter (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92587 - De Groot dualization in directly complete topological structures II (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92590 - De Groot-like Dual of Pretopological Systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91320 - Decomposition method for fractional integro-differential equations (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95473 - Delayed exponential functions and their application to representations of solutions of linear equations with constant coefficients and with single delay (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95472 - Delayed exponential functions and their application to representations of solutions of linear equations with constant coefficients and with single delay (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93554 - Design, modeling and fabrication of novel MEMS structure utilizing carbon nanotubes (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92967 - Design of the 14bit delta-sigma modulator for signal processing (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91914 - Development in Electronic Packaging - Moving to 3D System Configuration (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92771 - Dielectric properties of epoxy resins with TiO2 nanofillers (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92215 - Dimensionality Reduction Methods for Classification of Acoustic Emission Sources (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93243 - Discrete systems of linear equations with weak delay (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95436 - Dispensing process with additional ultrasonic energy (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25704 - Držák pro měření terahertzových vln (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95597 - Dual-Output All-Pass Filter Employing Fully-Differential Operational Amplifier and Current-Controlled Current Conveyor (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92241 - Ectectrical Properties Time Stability of Cadmium Telluride Based Radiation Detectors (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94534 - Electrochemical properties of CNTs modified microelectrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU90191 - Electromagnetic and acoustic emission signals real-time measurement, processing and data evaluation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU94813 - Electronics Hardware Interdisciplinary Subject for the Engineering Study Programs (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96233 - Elektromagnetická imunita bezdrátových komunikačních systémů provozovaných v průmyslovém prostředí (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95869 - Elektronický kompas s bezdrátovým přenosem informací (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95626 - The Elementary Proof of the Existence of Undominated Strategies in Compact Normal Form Games (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92786 - EPOXY RESIN WITH TITANIUM DIOXIDE NANOFILLER AND ITS DIELECTRIC PROPERTIES (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91424 - Error Analysis at Numerical Inversion of Multidimensional Laplace Transforms based on Complex Fourier Series Approximation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93244 - Estimates of exponential stability for solutions of stochastic control systems with delay (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91525 - Estimates of perturbation of nonlinear indirect interval regulator system of neutral type (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94420 - Existence and Asymptotic Estimates of Solutions of Singular Cauchy Problems for Certain Classes of Integrodifferential Equations (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95481 - Fabrication of copper microparticles based working electrodes for electrochemical detection of adenine (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25660 - Fluidizační zařízení (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94731 - Fourier Analysis of Memristor Excited by Sinusoidal Signal (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93290 - Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93978 - FPGA Implementation of Residue-to-Binary Converters: A Comparison between New CRT-I and MRC Converters for the Moduli Set (2n-1, 2n, 2n+1) (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92585 - Fractional differential equations, Riemann-Liouville and Jumarie derivative (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93905 - Fractional Differential Equations, Riemann-Liouville and Jumarie Derivative (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94755 - Frequency-Domain Steady-State Analysis of Circuits with Mem-Elements (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93208 - Fully Time-Domain Simulation of Multiconductor Transmission Line Systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94743 - Generalized Multi-Domain Symbolic Simplification (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25707 - Generátor HW struktur digitálních filtrů pro obvody ASIC (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94763 - Hardware-in-the-Loop Simulation Model of Microturbine Unit (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94159 - Home Automation with IQRF Wireless Communication Platform: A Case Study (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25673 - Hrotové zařízení pro lokální depozice a měření na čipu (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92589 - Illustrating Topological Problems With Mathematica: A Regular Non-T3.5 Space Comapctificable by N (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU96271 - Immobilization of metallothionein to carbon paste electrode surface via anti-MT antibodies and its use for biosensing of silver (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95460 - Impact of Local Defects on Photon Emission, Electric Current Fluctuation and Reliability of Silicon Solar Cells Studied by Electro-Optical Methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96226 - Implementace autentizačního terminálu systému pro správu přístupu (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93886 - Implementation of Fuzzy Filters in EIT Image Reconstructions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95787 - Implementation of Magnetic Field Data to Impedance Tomography (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92674 - Implementation of Waterring Measurement to Environment Monitor System (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92688 - Improvement of sensing properies of the thick-film electrochemical sensors by specification measurement with the rotating vessel cell (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94950 - The Increase of Electrode Surface of Thick-film Electrochemical Sensors by Unconventional Method (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92851 - The Influence of Logarithmic Amplifiers on Information Loss in Acoustic Emission Signals (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU94808 - Innovation and Creativity in Electric Engineering Education - In the Past and Today (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91522 - Instable trivial solution of autonomous differential systems with quadratic right-hand sides in a cone (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93436 - Instrument for fluorescent biosensor (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25686 - Integrovaný systém pro diagnostiku signálů z moderních senzorů vibrací (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93833 - Intrusion Detection System for wide Automation Network Based on the Ethernet Compatible Communication Protocols (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95459 - Investigation of the photon emission from the p-n junction of silicon solar cells studied by electro-optical methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95271 - Ion Diffusion and Field Crystallization in Niobium Oxide Capacitors (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25695 - Kalorimetrický průtokoměr malých průtoků (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25693 - Krystalický solární článek s pasivací zadní strany napařovanou vrstou Al2O3 (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25717 - Laboratorní přípravek pro výuku analogových obvodů (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25641 - Laserový diagnostický systém pro identifikaci defektu na povrchu materiálu (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25615 - Laserový měřič vzdálenosti (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/11:PU95080 - Lignite – a low quality solid fuel with attractive sorption abilities (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92579 - Linear system of discrete equations with a weak delay. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95007 - Local measurement of solar cell emission characteristics (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93442 - The Location-based Authentication with The Active Infrastructure (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92464 - Lokální měření charakteristik elektrických součástek (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95379 - Low Frequency Noise and Ions Diffusion in the CdTe Bulk Single Crystals (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93296 - Low-Voltage-Low-Power Current Conveyor for Battery Supplied Memristor Emulator (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91205 - Mean absorption coefficients of air plasmas (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92272 - Measurement induced solar cell defect characterization (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91922 - Measurement of dynamic variations of polarized light in processed meat due to aging (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25629 - Měřící systém pro diagnostiku vibrací krystalizátoru (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95618 - Metal Nanostructures Surface Modifications (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92224 - Methodology for EIT Image Reconstruction of Brain Tissue (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95248 - Microscale comparison of solar cell recombination centers (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25671 - Mikromanipulátor pro fotolitografii (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94767 - Modeling Double-Inductor DC-DC Converters with DYNAST (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU93346 - Modeling of Microelectronic Structures and Packages using ANSYS Software (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU94732 - Modelování stejnosměrných měničů se dvěma induktory (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95522 - Modernizace výuky laboratorních cvičení předmětu digitální obvody a mikroprocesory (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93982 - Modernization of the Digital circuits and microprocessors course (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU105167 - Modification of the model of operational amplifier for SPICE (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95559 - Modifications of Adomian Decomposition Method for Certain Classes of Singular Differential Equations of the Second Order II (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25313 - Modul řídící jednotky invertoru (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95786 - Monitoring of Brain Tumor Evolution Using Impedance Tomography (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93811 - Multifactor Authentication Device (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95582 - Multifaktorové autentizační zařízení (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92217 - MULTIGROUP METHOD OF THE SOLUTION OF RADIATION TRANSFER (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93405 - Mutators for Transforming Nonlinear Resistor Into Memristor (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU107757 - Nanoelectrodes for biophysical measurements (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25672 - Nanomechanizovaná elektroda pro elektrochemická měření (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95785 - Nanotechnology for chemical analysis and medical diagnosis (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95548 - Nanotechnology for sensors and diagnosis (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95901 - Návrh 14bitového Delta-Sigma Modulátoru v technice spínaných kapacit (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95923 - Návrh 3D struktur realizovaných na LTCC substrátech pomocí programu HYDE (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92666 - Near-field Detection and Localization of Defects in Monocrystalline Silicon Solar Cell (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94352 - Negatively Charged Al2O3 Layers Deposited by Magnetron Sputtering and Vacuum Evaporation for Crystalline Silicon Solar Cell BSF (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91596 - New Bulk-Driven Class AB CCII (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92928 - NEW BULK-DRIVEN DVCC BASED ON FOLDED CASCODE STRUCTURE (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95395 - New Structures of 2n +/-1 Modular Adders for FPGAs (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93447 - NOISE AND ELECTRON TRANSPORT MECHANISMS IN Nb2O5 THIN FILMS IN WIDE TEMPERATURE RANGE (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95273 - Noise and Electro-Ultrasonic Spectroscopy of Conducting Polymer Thick Films (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93736 - Noise and Optical Activities of Local Defects in Solar Cells pn Junctions (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93738 - Noise diagnostics of advanced composite materials for structural applications (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93358 - Noise diagnostics of solar cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91892 - Noise in Piezoelectric Ceramics at the low temperatures (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95302 - Noise in quartz crystal microbalance (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95272 - Noise in Thick-Film Pressure Sensors (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96228 - Noise measurement setup for quartz crystal microbalance (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96227 - Noise of Ta2O5 and Nb2O5 thin insulating films in the temperature range 10 K to 400 K (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95270 - Noise of Thick-Film Resistors Used as Pressure Sensors (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU89956 - Non-destructive Characterization of Micro-sized Defects in the Solar Cell Structure (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU90455 - Nové aspekty v pouzdření moderních mikroelektronických systémů (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92930 - NOVEL ARCHITECTURES OF MODULO 2n +/- 1 ADDERS FOR FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92544 - Novel Low-Voltage Ultra-Low-Power DVCC Based on Floating-Gate Folded Cascode OTA (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91661 - Novel Modulo 2n+1 Subtractor and Multiplier (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93274 - Novel On-Chip Sine Wave Generator (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26220/11:PU94151 - Numerical Inverse Laplace Transforms for Electrical Engineering Simulation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95266 - On a dynamical model with delay for the economy. (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91169 - On some applications of fractional calculus (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92360 - On Stability of Linear Delay Differential Equations under Perrons Condition (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93314 - On Steady-State Analysis of Circuits with Memristors (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93661 - On the Application of 3D LTCC and Flexible Structures Based on Galvanized Layers (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25658 - Optický systém pro měření a vizualizaci (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95520 - Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95260 - Optimalizace výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93030 - Optimization of planar three-electrodes systems for electrochemical applications (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92578 - Oscilation and nonoscilation of solution of differential equation with delay. (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94318 - Oscillation of solution of a linear third-order discrete delayed equation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91141 - Oscillation of solution of a linear third-order discrete delayed equation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU91007 - Photonic Crystal Fibers (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95493 - Pinched hysteretic loops of ideal memristors, memcapacitors and meminductors must be "self-crossing" (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU90188 - PN junction defects detection in solar cells using noise diagnostics (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92929 - Positive decreasing solutions of half-linear dynamic equations (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93801 - Possible Applications of Freestanding Carbon Nanotubes in MEMS Technology (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96232 - Přehled technologií používaných pro elektrické měření nízkých tlaků (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU94017 - Přenos záření v obloukovém plazmatu (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92439 - Preparation of freestanding carbon nanotubes using plasma enhanced chemical vapor deposition (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26620/11:PU95483 - Preparation of water soluble glutathione-coated CdTe quantum dots (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93803 - Příprava samostatně stojících nanotrubic metodou plasmochemické depozice z plynné fáze (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25649 - Přípravek pro depozici elektrod stříkáním (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25659 - Přípravek pro uchycení DIL pouzder během procesu kontaktování čipů (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25737 - Přípravek pro uchycení TO12 pouzder během procesu kontaktování (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26620/11:PR25737 - Přípravek pro uchycení TO-8 pouzder během procesu kontaktování (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU90278 - Příspěvek k problematice termomechanického namáhání v mikroelektronických strukturách (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU87472 - PSPICE modeling of meminductor (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91909 - q-Karamata functions and second order q-difference equations (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92588 - The Quest For de Groot-like Dual of Pretopological Systems With Mathematica as of a Tool of Visualization (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95645 - REALIZACE MODERNÍCH ANALOGOVÝCH OBVODŮ NA PRINCIPU PROUDOVÝCH KONVEJORŮ (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU94729 - Realization of electronically tunable voltage-mode/current-mode quadrature sinusoidal oscillator using ZC-CG-CDBA (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94527 - Recent advance in solder ball interconnections reliability examination (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU90508 - Reliability and Simulation of Lead-Free Solder Joint Behavior in 3D Packaging Structure (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96942 - Reliability Model for Assessment of Lifetime of Lead-Free Solder Joints (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95392 - Remark about the application of the delayed exponential of matrix (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95669 - Remark about the Application of the Delayed exponential of Matrix (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93247 - Representation of solution of the first boundary value problem for delay systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93242 - Representation of solutions of impulsive linear discrete systems with constant coefficients and a single delay (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25331 - Řídicí elektronika pro temperované kompozitní materiály (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/11:PU95985 - Routing Functionality in the Logic Approach for Authentication Protocol Design (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU101496 - SAMD - a program for mechatronic drive symbolic analyses (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25694 - Senzorové pole pro paralelní měření (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94985 - SENZORY TLAKU TYPU MEMS A NEMS (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25680 - Si elektroda s přímo rostlými uhlíkovými nanotrubicemi (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94723 - Signal Processing Labs Based on USB Measuring Devices (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93248 - The Simple Heating Regulation of Small Heating Systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93315 - Simulation Model of Microturbine Unit (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92030 - Simulation of MTLs via Wendroff Method Combined with Modified Nodal Analysis (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25332 - Směs modifikovaných uhlíkových částic vhodná pro stínění elektromagnetického vlnění (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95137 - SoftBUS – alternative bus for home automation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92880 - Solar cell shunt characterization via microscale light induced current (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU92580 - Solution of linear discrete systems with constant coefficients, a single delay and with impulses. (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93756 - Solution of the Dirichlet Boundary Value problem for One System of Linear Partial Differential Equations with Delay (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95390 - Special type of the system of delayed equations (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93293 - SPICE modeling of meminductor based on its constitutive relation (2011)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/11:EV19147 - SPIE Europe Symposium on Optics and Optoelectronics (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95865 - Spínaná mřížková struktura pro modulaci terahertzových vln (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93028 - Spray-coated working electrodes for electrochemical sensors (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94758 - Statistical Model of Blind-Oversampling Data Recovery with Probabilistic Domain Selection (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25642 - SunControl v.1.3 (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25644 - SunSimulate v. 1.5 (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25643 - SunTest v.1.8 (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94751 - Symbolic Simplification by means of Graph Transformations II (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94715 - TechOptimizer - the Bridge between Theory and Practice (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93448 - TEMPERATURE DEPENDENCE OF LOW FREQUENCY NOISE IN TA2O5 FILMS (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93800 - Testing of Novel Device for Anodic Bonding process in MEMS Application (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94946 - Thick Film Planar Inductor Characterization (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU93207 - Time and Laplace-domain methods for MTL transient and sensitivity analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU94572 - Time-Domain Pre-Distortion Technique Using Raised Cosine Shaping for High-Speed Serial Signaling (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92029 - Time-domain simulation of nonuniform multiconductor transmission lines in Matlab (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94744 - Tolerance-based Control Mechanism for Approximate Symbolic Analysis (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94744 - Tolerance-based Control Mechanism for Approximate Symbolic Analysis (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95547 - Trends in chemical sensors (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94481 - Třetí část hybridních integrovaných obvodů - Výukový proces v mikroelektronických technologiích (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU96361 - TWO MODULO 2n +/- 1 ADDERS BASED ON PREFIX COMPUTATION (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25648 - Umělá zátěž 2.7 kW (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU97274 - The Usage of Logarithmic Preamplifiers for Acoustic Emission Recording (2011)
Výsledek druhu FRIV/00216305:26220/11:PA20765 - Uspořádání nanášecího ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26110/11:PU90187 - Utilization of electromagnetic and acoustic emission in monitoring of fracture of cementitious composites (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU92731 - Utilizing the Bulk-driven Technique in Low-voltage Low-power Integrated Circuits Design (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95668 - Úvod do výuky modelování elektronických systémů simulačním programem ANSYS (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91532 - VDTA-C current-mode universal 2nd-order filter (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25646 - Vícekanálový optický detektor - Photon v. 1.0 (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25633 - Vláknový spektrofotometr (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25650 - Vláknový spektrofotometr využívající dutá optická vlákna (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU90237 - Využití počítačových simulací pro pouzdření v mikroelektronice (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95136 - W-development model extension for embedded system design (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94765 - Worst-Case Control Mechanism for Approximate Symbolic Analysis (2011)
Výsledek druhu FRIV/00216305:26220/11:PA20771 - Zařízení pro anodické pájení (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25640 - Zařízení pro měření zbytkového magnetického pole sochoru (2011)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/11:PR25698 - Zařízení pro pájení v ochranné inertní atmosféře (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95689 - Zařízení pro zkoumání vlivu dusíkové atmosféry u bezolovnatého pájenís minimální spotřebou dusíku (2011)
Výsledek druhu PRIV/00216305:26220/11:PA20806 - Způsob detekce přítomnosti biologických a/nebo chemických látek v plynném prostředí (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU89234 - 1/f noise models and low-frequency noise characteristics of InAlAs/ InGaAs devices (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93660 - 3D LTCC and Flexible Structure Interconnections Based on Galvanized Layers (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95615 - 3D PROPOJOVACÍ STRUKTURY REALIZOVANÉ POMOCÍ GALVANICKÝCH VRSTEV NA KERAMICKÝCH SUBSTRÁTECH (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU95789 - 3D-LTCC struktura pro pouzdření modulátoru terahertzových vln (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU95023 - 7th International conference Photonics Prague 2011 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90245 - A comparison of test methods for the measurement of hydrogen sensor response and recovery times (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU90533 - A Knowledge-Belief Approach to the Security Protocol Analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90235 - A New Measuring Method Suitable for Measuring Shielding Efficiency of Composite Materials with Carbon Fibers (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89920 - A NEW SYSTEM FOR ELECTROANALYTICAL MASS SCREENING (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87960 - A Novel Current-Mode Full-Wave Rectifier Based on One CDTA and Two Diodes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89746 - A Novel Laboratory Anodic Bonding Device for MEMS Applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86998 - A survey of global investigations of linear differential equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88289 - Accumulation Mode MOS Structure Usage in the Analog Design (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88138 - Activation energy of RTS noise (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU85370 - Adomian decomposition method for certain singular initial value problems I. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85373 - Adomian decomposition method for certain singular initial value problems II. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88140 - Adomian decomposition method for singular differential equations of the second order (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU89137 - Advanced Local Quality Assessment of Monocrystalline Silicon Solar Cell Efficiency (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87060 - Advantages of DOF's Continuous Matching in EIT Inverse Problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87572 - All-pass filters employing differential OpAmps (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87797 - An analogue model of the memristor (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89516 - An Embedded Application Regarded as Cyber-Physical System (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU105163 - Analogue building blocks based on digital CMOS gates (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88526 - Analysis and Modeling of Signal Integrity Problems in the Serial Communication Devices (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87705 - Analysis of fluctuation processes in forward-biased solar cells using noise spectroscopy (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87884 - Analysis of I-V characteristics of cadmium - telluride radiation detectors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88748 - Analysis of Non-ideal Effects of Pipelined ADC by Using MATLAB - Simulink (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89580 - Analysis of Selected Payment Protocols (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88109 - Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87896 - Anodic bonding process in MEMS applications (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24884 - Anodizační cela (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89762 - Application of Digital Potentiometers in Multifunctional Active Filters at Frequencies above 1 MHz (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86714 - Application of Wazewski' s Topological Method. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89574 - ASIP Design in the Lissom Project (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89826 - Asymptotic properties of delayed exponential of matrix (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89825 - Asymptotic properties of delayed exponential of matrix (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87907 - Automated diagnostics of solar cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90974 - Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89670 - Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87349 - Boundary Value Problems for Delay Differential Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89579 - Camera and Sensor Monitoring System (2010)
Výsledek druhu ZRIV/00216305:26220/10:PR24593 - CANet - Universal CAN-bus Sensor Network (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86379 - ČASOPROSTOROVÁ INFORMACE V SYSTÉMECH PRO SPRÁVU PŘÍSTUPU (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86607 - Characteristics of the improved set-up for electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89139 - Characterization of Si Solar Cells Imperfections in the Near-Field (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90286 - Charge Carrier Transport in Ta2O5 Oxide Nanolayers (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90208 - CMOS Auto-Tunable Low-Pass Filter for Harmonic Signal Generator (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86583 - Cold Emission Cathodes Noise Characteristics (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88146 - COLD EMISSION MEASURING (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87112 - Comparison of Adomian decomposition method and Picard method (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87864 - Comparison of relaxation properties of n-type and p-type CdTe single crystals (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87238 - CONTRIBUTION TO LEAD-FREE SOLDERED 3D STRUCTURES (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88085 - Contribution to modeling of stressing in microelectronic structures (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU88156 - Contribution to modeling of stressing in microelectronic structures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88083 - Contribution to realization of 3D structures (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU87237 - Contribution to realization of 3D structures (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86373 - Control of oscillating systems with a single delay. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86818 - Current-Input Current-Output 2nd-Order All-Pass Filter Employing Two ZC-CITAs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90319 - Current-Mode CCII+ Based Oscillator Circuits Using a Conventional and Modified Wien-Bridge With All Capacitors Grounded (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90902 - De Groot dualization in directly complete topological structures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU105165 - Design of an instrumentation amplifier based on current-conveyors in standard CMOS technology (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89369 - Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU83905 - Detection and localization of defects in monocrystalline silicon solar cell (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91008 - DETEKCE NÁBOJE VÁZANÉHO V PASIVAČNÍCH VRSTVÁCH Detekce náboje vázaného v pasivačních vrstvách pro fotovoltaické křemíkové články (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88547 - Development of a New Technique for the Study of a Single Trap in Insulators for Electronic Components (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86626 - DEVELOPMENT OF LEAD-FREE SOLDERED 3D STRUCTURES (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88482 - Diagnostika mechanicky namáhaných materiálů založená na kontinuálním záznamu elektromagnetické a akustické emise (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88719 - Diagnostika žulového vzorku pomocí elektro-ultrazvukové spektroskopie (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU94305 - DIELECTRIC AND ELECTRIC PROPERTIES OF NIOUBIUM OXIDE ELECTROLYTIC CAPACITOR (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87768 - Dielectric Improvement in NbO Capacitors. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89173 - Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU86843 - Dielektrická spektroskopie karboxymetylcelulózy v časové oblasti (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24968 - DIGIPOT (Software pro kontrolu digitálně řízených analogových obvodů) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88437 - Dragonfly M-C Graphs For Symbolic Analysis of Current-Conveyor Circuits. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88147 - Efficient FPGA Implementation of Linear Interpolation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89311 - Electrochemical transducer utilizing nanowires surface (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89317 - Electromagnetic and Acoustic Emission in PEEK/Carbon Nanotube Composites (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89727 - Electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement and real time processing (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88732 - Electromagnetic and acoustic emission signals real time processing (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86944 - Electron Density, RTS Noise and Temperature Measurement of Submicron MOSFETs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86946 - Electron Transport in Ta Nanolayers: Application to Tantalum Capacitors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86945 - ELECTRON TRANSPORT IN TA NANOLAYERS: APPLICATION TO TANTALUM CAPACITORS (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87894 - ELECTRON TRANSPORT IN TA2O5 NANOLAYERS WITH CONDUCTING POLYMER CATHODE (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88344 - Electron Transport in Tantalum Nanolayers: Low Temperature Characteristics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88475 - Estimates of perturbed nonlinear systems of indirect control of neutral type (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86376 - Estimates of perturbed solutions of neutral type equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90024 - Evaluation of the delta-sigma modulator coefficients by genetic algorithm (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26220/10:PU88416 - Evaluation of the Delta-Sigma modulator coefficients by MATLAB parallel processing (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87703 - Excess Reverse Current Modeling of Single Junction Si Solar Cells and Transistor n+pn+ Structure Effect (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87261 - Existence of positive solutions of discrete linear equations with a single delay (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88237 - Exponential stability and estimation of solutions of linear differential systems of neutral type with constant coefficients (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89930 - Exponential stability and estimation of solutions of linear differential systems of neutral type with constant coefificients. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88616 - Fabrication of copper nanoparticles based screen-printed electrodes for electrochemical analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89649 - Fast Cycle-Accurate Compiled Simulator (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89650 - Fast Translated Simulation of ASIPs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU84477 - First-order voltage-mode all-pass filter employing one active element and one grounded capacitor (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89955 - FLUORESCENCE PHOTOMETER FOR DETECTION OF HALOGENATED COMPOUNDS IN THE ENVIRONMENT (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87710 - FPGA Implementation of Function Approximation Module for Artificial Neural Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87114 - Fractional-order dynamical systems in control theory (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU89586 - Generated Cycle-Accurate Profiler for C Language (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87912 - Graphical User Interface for Noise Reduction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88731 - Grounded capacitor current mode single resistance-controlled oscillator using single modified current differencing transconductance amplifier (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88639 - Heavy metals detection using nanostructured screen-printed electrodes (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88135 - He's Homotopy perturbation method for Lane-Emden Type Initial Value problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87329 - High-output-impedance current-mode multiphase sinusoidal oscillator employing current differencing transconductance amplifier-based allpass filters (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86496 - High-Speed Serial Differential Signaling Links with Commercial Equalizer (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90197 - "Hrot" nový open-software k dokumentaci a analýze archeologického materiálu. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90244 - Identifying performance gaps in hydrogen safety sensor technology for automotive and stationary applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89309 - Impact of Nanomachined Surfaces Application in the Electrochemical Measurement (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86355 - Impedance analyzer measurement of ceramic capacitor and high value resistor (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86817 - Implementace aktivních prvků analogových obvodů pomocí diamantových tranzistorů a sledovačů (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88656 - Implementation of an Advanced Authentication Method Within Microsoft Active Directory Network Services (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91830 - Implementation of Fuzzy Filters in EIT Image Reconstructions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87910 - IMPROVED DESIGN FOR MODULO 2n+1 ADDER (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87427 - Increasing Importance of Electronic Hardware Education for Electrical Engineers (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU87243 - Inductive flow sensor in the LTCC (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88161 - Inernet Tool for Electronic Circuit Analysis (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26220/10:PU90770 - The Influence of English on the Czech Texts on Electrical Engineering (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU92775 - Influence of Rapid Thermal Annealing on Silicon Wafers with Swirls (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89386 - Inovace metody výškového kvantování signálů (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24917 - Integrovaný generátor harmonického signálu v rozsahu 1Hz až 100kHz (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87189 - Investigation of excess 1/f noise in CdTe single crystals (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88614 - Invetigation of wire bonding power interconnection (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24922 - IP core pro generování laditelných budicích syntetizovatelných signálů (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24706 - Jednotka DC-DC měniče v. 2.0 (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR25055 - Krystalický solární článek s alternativní povrchovou pasivací (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90231 - Laboratorní zařízení pro anodické pájení (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87428 - Lead-free Soldering and EU Legislation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89314 - Leakage Current and Noise reliability indicators for Ta and NbO Low Voltage Capacitors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89316 - Leakage Current and Quantum Effects in Tantalum Capacitors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89315 - LEAKAGE CURRENT, NOISE AND RELIABILITY OF HIGH VOLTAGE MLCCs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87451 - Level Set Method in EIT Image Reconstructions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89127 - Light emission from silicon solar cells as characterization technique (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU84917 - Local optical and electric characteristics of solar cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86091 - Lokalizační metoda akustické emise založena na Akaikeho informačním kritériu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85300 - Lokální vyzařování ze závěrně polarizovaných solárních článků (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86585 - Low radiant flux detection system for solar cell electroluminescence characterization (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87928 - MATLAB SIMULINK MODEL OF PIPELINED ADC INCLUDE ERRORS ARISING IN SC TECHNIQUE (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86659 - Mean Values of Absorption Coefficients of Air Thermal Plasma (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86716 - MEASURE UNIT FOR NOISE STUDY IN ORGANIC FET (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88615 - Measurement of cooler efficiency (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90320 - Memcapacitor Modeling in Micro-Cap (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90063 - Memristor modeling based on its constitutive relation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90220 - Měření termomechanické spolehlivosti pájených spojů (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91831 - Methodology for EIT Image Reconstruction of Brain Tissue (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90246 - Methods for Response and Recovery Time Measurement of Hydrogen Sensors (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU90241 - Metodika návrhu integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87652 - Microscale localization of low light emitting spots in reversed-biased silicon solar cells (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90266 - Model for rts noise in submicron mosfets (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90284 - Model for RTS noise in submicron mosfets (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86673 - Modeling Adaptive Techniques in High-Speed Communication Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87235 - Modeling and Signal Integrity Testing of Digital Potentiometers (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86925 - Modeling of Current Density in Thick Film Resistors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88479 - Modeling of Nonuniform Multiconductor Transmission Lines via Wendroff Method (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90321 - Modelování a interaktivní analýza HP memristoru v Micro-Capu v. 10 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90082 - Modelování memristoru z jeho konstituční relace (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89123 - Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24705 - Modul DC-AC měniče ver. 1.0 (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24707 - Modul DC-AC měniče ver. 2.5 (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24703 - Modul DC-DC měniče v. 1.0 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90297 - Multiwalled CNTs based screen-printed electrodes sensing properties improvement with acidic treatment (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88350 - Mutator for transforming memristor into memcapacitor (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88846 - Mutators simulating memcapacitors and meminductors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88846 - Mutators simulating memcapacitors and meminductors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89295 - Narrow-band noise as a tool for diagnostics of solar cells pn junctions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90226 - Návrh elektronických přístrojů s navigačními systémy (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91038 - Návrh mřížkové struktury s modulací vodivosti pro terahertzové vlny (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91087 - Necessity for Teaching of Eco-Design in Electric Engineering Education (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88460 - Net Emission Coefficients of Radiation in Thermal Plasmas of Air with Carbon Admixture (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88636 - New approach to polymer screen-printed electrodes enhancement (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85455 - New CMOS potentiostat as ASIC for several electrochemical microsensors construction (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89922 - New Facts from Lead-free Solders Reliability Investigation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89436 - New Location-based Authentication Techniques in the Access Management (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87449 - New Mixing Rules for Composite Polymer Materials (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90158 - New residue multiplier and its CPLD realization (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89296 - Noise and local diagnostics of solar cells with laser-prepared structures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86964 - Noise characteristics of Cold Emission Cathodes (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88504 - Noise Characterization Setup for Organic Field Effect Transistors (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89318 - Noise in piezoelectric ceramics at the low temperatures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87031 - Noise spectroscopy of high resistance CdTe detectors (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU89113 - Non-destructive Characterization of Micro-sized Defects in the Solar Cell Structure (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88227 - NONDESTRUCTIVE MEASUREMENT OF TANTALUM NANOLAYERS (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU89313 - NON-DESTRUCTIVE TESTING OF PASSIVE ELECTRONIC COMPONENTS (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90928 - Nové aspekty v pouzdření moderních elektronických systémů (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90157 - Novel binary to residue-representation converter (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87408 - NOVEL EDUCATION TOOL FOR REAL-TIME SOUND PROCESSING (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87011 - Novel full-wave rectifier with one Bulk-driven CCII and two diodes (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86522 - Numerical Inversion of 3D Laplace Transforms for Weakly Nonlinear Systems Solution (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86997 - On a representation of linear differential equations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90364 - On a topologization of the Gaussian complex plane with respect to centralizers of Douady-Hubbard polynomials. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86371 - On connection between second-order delay differential equations and integro-differential equations with delay (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88231 - On the Application of Solder Balls for 3D Packaging (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88363 - On the Critical Case in Oscillation for Differential Equations with a Single Delay and with Several Delays (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU90531 - On the Design of Communication in Business Information Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89111 - On the determination of silicon solar cell properties based on capacitance characteristics measurement (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU83903 - Optical sensing of polarization states changes in meat due to the ageing (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87271 - Optimization methods of investigation of stability of neutral type systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87273 - Optimization Methods of Investigation of Stability of Systems of Neutral Type (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88200 - Oscillation of solutions of a linear second-order discrete delayed equation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86374 - Oscillation of solutions of a linear second-order discrete delayed equation. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86675 - OUTPUT AND TRANSFER CHARACTERISTICS AND NOISE ANALYSIS OF CMOS TECHNOLOGY (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU90980 - Parameters of Professional Discourse (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26220/10:PU88490 - Parameters of Professional Discourse (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90249 - Performance Testing of a MOSFET Sensor (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89910 - PERSPECTIVE OF NANOELECTRONICS IN MEDICINE (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90263 - Perspektivní technologie pro fotovoltaiku druhé dekády 21.století (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86661 - PLANCK AND ROSSELAND MEANS OF ABSORPTION COEFFICIENTS IN AIR (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87274 - Positive Solutions of a Second-Order Delay Differential Equations with a Damping Term (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89908 - POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF ELIMINATION VOLTAMMETRY IN ELECTROCHEMICAL ANALYZERS (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89871 - Pouzdření polovodičových čipů - základ moderního hardware (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90221 - Použití pájecích kuliček v 3D pouzdření (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88022 - Power efficiency of tapered probe and its influence on resolution in Scanning near-field optical microscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85776 - Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24579 - Programové vybavení pro vyhodnocování parametrů převodníků AD a DA (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90083 - PSIM pro simulaci složitých systémů s využitím OrCAD PSpice (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88654 - Public Internet Portal for Primary and High Schools (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88723 - Radiative emission from air thermal plasmas with vapour of Cu or W (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26110/10:PU89927 - Recent advances in oscilation theory (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26110/10:PU89928 - Recent trends in differential and difference equations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/10:PU90532 - Regression Based Logic for Authentication Protocol Design (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88396 - Regular variation on measure chains (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91393 - Regularly varying decreasing solutions of half-linear dynamic equations (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU89870 - Reliability and Simulation of Lead-free Solder Joint Behavior in 3D Packaging Structures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89312 - RELIABILITY OF PASSIVE ELECTRONIC DEVICES: FAILURE MECHANISMS AND TESTING (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89828 - Remark on retract primciple for netral functional differential equations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86372 - Representation of solutions of linear discrete systems with constant coefficients, a single delay and with impulses (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86046 - Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87272 - Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87267 - Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88228 - Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86047 - Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses II (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89131 - Reverse-biased solar cell light emission thermal dependency (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91042 - ŘÍDICÍ JEDNOTKA ITHERMST (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24827 - Rozdělovač kapalin pro depoziční zařízení (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86594 - Rozptyl polarizovaného světla v zobrazení aniztropních biologických vzorků (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87415 - RTS noise amplitude and electron concentration in MOSFETs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86525 - Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88638 - Screen-printed electrodes sensing properties enhancement by CNTs based nanocompositions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87702 - Semi-numerical simulation of silicon solar cells junction geometry using C-U profiling techniques (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90225 - Senzor průtoku v technologii LTCC (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89052 - Signal Integrity Analysis and Optimization of Transmission Line in GHz Frequency Band (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87659 - Signal Integrity Problems in the Design of High-Speed Serial Comunication Device (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87043 - Significant Parameters of Image Reconstruction Convergence (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88023 - Silicon-silicon dioxide nanostructure in electrostatic field (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU89976 - The Simple Thermodynamic Sensors for Process Monitoring in Milk Production (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89977 - The Simple Thermodynamic Sensors for Process Monitoring in Milk Production (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89859 - Singular Cauchy initial value problem for certain classes of integro-differential equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86354 - Singular Cauchy Initial Value Problem for Certain Classes of Integro-Differential Equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86124 - Singular Cauchy problem for implicit Volterra integro-differential equations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU85441 - Singular Cauchy problem for integrodifferential equations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86595 - Skenovací optická mikroskopie v blízkém poli jako nástroj lokální charakterizace elektronických součástek (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU90258 - Sledování fermentačních procesů v mléčných výrobcích pomocí termodynamických senzorů (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87111 - Some applications of fractional derivatives and integrals (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU85369 - Some generalizations of Banach fixed point theorem I. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85374 - Some generalizations of Banach fixed point theorem II. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86278 - SPICE modelling of memcapacitor (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90186 - Srovnávací analýza bifaciálních artefaktů (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88441 - Stability and estimation of solutions of linear differential systems of neutral type with constant coefficients. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85282 - Stability and estimation of solutions of linear differential systems with constant coefficients of neutral type (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU85307 - Stability and estimation of solutions of linear differential systems with constant coefficients of neutral type II. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86844 - Stability of linear differential system. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87290 - Stability of Nonlinear Autonomous Quadratic Discrete Systems in the Critical Case (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86121 - State-Space Averaging (SSA) Revisited: On the Accuracy of SSA-Based Line-To-Output Frequency Responses of Switched DC-DC Converters (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86649 - Stochastic Timed Automata Simulator (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89291 - Study of defect regions local heating in solar cells pn junctions by means of microplasma noise (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU89120 - Study of the Development of Cracks Accompanying Mechanical Loading of Solids (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88903 - Symbolic Analysis of Mechatronic Systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90084 - Symbolická analýza mechatronických systémů (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU90211 - SYSTÉM DETEKCE NEOPRÁVNĚNÉHO VNIKNUTÍ PRO VIRTUÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89830 - System of linear differential equations of second order with constant coefficients and constant delay (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89794 - The system of linnear differential equations with constsnt coefficients and constant delay (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88717 - Ta2O5 nanocrystals created by anodization (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90363 - Tantalum and Niobium Oxide Capacitors: Field Crystallization, Leakage Current Kinetics and Reliability (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87769 - Tantalum and Niobium Oxide Capacitors: Leakage curent, Anodic Oxidation and Reliability (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88459 - Technique of 3D NILT based on Complex Fourier Series and Quotient-Difference Algorithm (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86995 - Technologie výroby Schottkyho emisních katod zdokonalenou metodou elektrolytického leptání (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89921 - Testing and Simulation of Wire Bonding Attach for higher Current (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24575 - Testovací a měřicí deska pro AD a DA převodníky (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90420 - Theory of rapid variation on time scales with applications to dynamic equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88637 - The thermal processes in milk production monitoring by the simple thermodynamic sensor (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87878 - Thermodynamic flow sensor (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU89923 - Thermodynamic Sensors New Opportunities for Measuring and Control in Industrial Applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87860 - Time-Domain Analysis of Multiconductor Transmission Lines per Implicit Wendroff Method (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU91096 - UNIVERSAL PORTABLE GUI SOLUTIONS FOR EMBEDDED SYSTEMS (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24974 - Univerzální interface pro kontrolu digitálně řízených analogových obvodů (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24921 - Univerzální rozšiřující moduly pro Spartan-3 Starter Kit (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86356 - Use of scattering matrix in body tissue investigation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU84937 - Utilization of NILTs in Simulation of Nonlinear Systems Described by Volterra Series (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88290 - Utilizing MFCC for Voice Intensity Determination (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86084 - Utilizing the Bulk-driven Technique in Analog Circuit Design. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90218 - Verifikace simulačních výsledků s reálnými měřeními prostřednictvím internetu (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90214 - Vliv vázaného náboje na velikost povrchového napětí v pasivačních vrstvách křemíkových solárních článků (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88847 - Voltage-Mode Balanced-Outputs Quadrature Oscillator Using FB-VDBAs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88847 - Voltage-Mode Balanced-Outputs Quadrature Oscillator Using FB-VDBAs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88848 - Voltage-Mode Electronically Tunable All-Pass Filter Employing CCCII+, One Capacitor and Differential-Input Voltage Buffer (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU85371 - Volterra matrix integro-differential equations I. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU85372 - Volterra matrix integro-differential equations II. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90223 - Výuková sada pro seznámení s principem činnosti systému pro určení polohy. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90085 - Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU81174 - Z Copy - Controlled Gain - Current Differencing Buffered Amplifier and its applications (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24615 - Zařízení pro anodické pájení (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU92776 - Žíhání metodou RTP křemíkových substrátů s vysokou a nízkou dobou života minoritních nosičů náboje (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU88878 - Změny dielektrického spektra polymeru při dlouhodobé expozici při nízkých teplotách (2010)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/10:PR24918 - 14-bitový převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU88230 - 1/f noise models and low-frequency noise characteristics of InAlAs/InGaAs devices (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82650 - A Component-Based model for Embedded Software (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26220/09:PU83497 - A criterion for existence of positive solutions of the equation y'(t)=-p(t)y^{alpha}(t-r) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82399 - A MATLAB Model of the Second Generation Switched Current Memory Cell (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82572 - A Model for Measurement and Analysis of the Workflow Processes (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85133 - A New Algorithm for Electrical Impedance Tomography Inverse Problem (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80264 - A new building block for analog signal processing: current follower/inverter buffered transconductance amplifier (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85058 - A NEW LABORATORY KIT FOR ADC AND DAC TESTING AND EDUCATION (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU84190 - A new tool for the post-process modification of chips by nanostructures for chemical sensing (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83621 - A novel hybrid integrated system for capacitive pressure MEMS sensors (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU88400 - A telescoping principle for oscillation of the second order half-linear dynamic equations on time scales (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80247 - Advanced method of Scanning probe microscopy image restoration (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81173 - Allpass filter employing one grounded capacitor and one active element (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82403 - Amplitude Analysis in Partial Discharge Measurement (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82156 - Amplitude of RTS Noise in MOSFETs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82563 - An Approach for the Design of Secure Communication in Embedded Systems (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU83806 - Analysis of Electromagnetic and Acoustic Emission in Solid Dielectric Materials (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80265 - Application for Data Collection from PLC (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU79166 - Application of integral inequalities in the theory of integral and integrodifferential equations I. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU79167 - Application of integral inequalities in the theory of integral and integrodifferential equations II. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84473 - Application of Level Set Method in Electrical Impedance Tomography Inverse Problem (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84474 - APPLICATION OF NEW ALGORITHMS OF ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY IN BIOMEDICINE (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83829 - Application of the First Lyapunov Method for Delayed Differential Equation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81849 - Arrival time detection in thin multilayer plates on the basis of Akaike information criterion (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85249 - Artificially made structures in electromagnetic field (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24282 - ASIC pro impedanční analýzu, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82641 - ASIP Design using Architecture Description Language ISAC (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83790 - Asymptotic behavior of one auxiliary system (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80716 - Asymptotic Behavior of Solutions of Integrodifferential Equations of the nth Order (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80748 - Asymptotic equivalence of systems of integrodifferential equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80653 - Asymptotic Expansions of Solutions of Certain Classes of Nonlinear Singular Integrodifferential Equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83836 - Asymptotic integration of delayed differential equation (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26220/09:PU81766 - Asymptotic properties of solutions of the discrete analogue of the Emden-Fowler equation (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83522 - AUTENTIZACE S VYUŽITÍM INFORMACE O POLOZE (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81516 - Automatized Schottky Cathode Fabrication and Noise Analysis (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24251 - Automatizovaný leptací systém (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82555 - AVISPA: Towards Practical Verification of Communication Properties (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84692 - Bandpass Sigma-Delta Modulator for Sensor Signal Processing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84759 - Behaviour of silicon nanostructure in electric field (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80583 - Bipolar ESD Power Clamp in High Voltage CMOS Based on TCAD Device Simulation (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80714 - Boundedness and Asymptotic Behavior of Solutions of Integrodifferential Equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83083 - Calculation of Photoabsorption Cross Sections of Diatomic Molecules (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83508 - CAPACITIVE PRESSURE SENSOR MODELLING (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80512 - The Capacitive sensor (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU80492 - The Capacitive senzor (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81961 - Carbon nanostructures used in capacitive sensors as the surface increase element (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85263 - ČÁSTEČNÉ VÝBOJE V ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80347 - Cauchy Singular Problem for Implicit Volterra Integrodifferential Equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU89952 - Characterization of PTC resistor pastes applied in LTCC technology (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85286 - Charakterizace a optimalizace termomechanického namáháhí pájených spojů (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85284 - Charakterizace a statistická deskripce technologických procedur (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82381 - Charakterizace solárních článků s využitím vyzařování ze závěrně polarizovaných pn přechodů (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/09:PU83402 - The Cleaning Effectiveness in Electronics Assembly Process (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81781 - COLD EMISSION MODELLING (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83358 - Combination of Liapunov and retract methods in the investigation of the asymptotic behavior of solutions of systems of discrete equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80494 - COMPARISION OF NUMERICAL METHODS USED IN THE LIGHT SYSTEMS (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80934 - Comparison of some mathematical models for MTL transient and sensitivity analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80934 - Comparison of some mathematical models for MTL transient and sensitivity analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83490 - Comparison of the WLANs security functions time consumption (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83151 - Composition of Electric Arc Plasma with Copper Vapours (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80912 - Construction of the general solution of planar linear discrete systems with constant coefficients and weak delay (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80387 - Continual multi-channel measurement of electromagnetic and acoustic emission signals in solid dielectric materials. (2009)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/09:EV17426 - Correlation Optics-9 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81939 - Current Conveyor CCII as the Most Versatile Analog Circuit Building Block (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81031 - Current-mode biquad employing single CDTA (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU86224 - Cycle Accurate Profiler for ASIPs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80713 - Decomposition Method of Solving of Integrodifferential Equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82087 - Deposition of Sputtered SiNx:H Passivation Layers Using Hydrogen Plasma Etching for Silicon Surface Preparation (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/09:PU83405 - Deposition of Thick Film Fine Line Patterns by Direct Writing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82557 - Design of Networked Embedded Systems: An Approach for Safety and Security (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR24507 - Detektor poruch výslovnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82313 - Diagnostics of Forward Biased Silicon Solar Cells Using Noise Spectroscopy (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82313 - Diagnostics of Forward Biased Silicon Solar Cells Using Noise Spectroscopy (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82140 - Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81089 - Dielectric relaxation spectroscopy as a tool for investigation of dielectric thin films and fabrication method thereof for microcapacitor integration (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82502 - Dielectric Relaxation Spectroscopy as a Tool for The Investigation of Thin Oxide Layers (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU78912 - DIGITAL PHASE-LOCKED LOOP FOR DATA CLOCK RECOVERY SYSTEM (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84461 - Digitally controlled quadrature oscillator employing two ZC-CG-CDBAs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85265 - EDUCATION PROCESS AND SCIENTIST CAREER IN TECHNICAL BRANCHES (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81550 - Electro Ultrasonic Spectroscopy of Cermet Thick Films (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81223 - Electrodes Modified by Carbon Nanotubes for Pressure Measuring (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81222 - Electrodes Modified by Carbon Nanotubes for Pressure Measuring (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU81222 - Electrodes Modified by Carbon Nanotubes for Pressure Measuring (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81549 - ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY FOR TESTING QUALITY OF RESISTIVES MATERIALS (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81551 - ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY OF MOSFETS (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85173 - EMBEDDED WIRELESS SYSTEM WITH SPEECH RECOGNITION FOR ACTUATOR CONTROL MARK II (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85023 - EMISSION OF QD IN ELECTROSTATIC FIELDS (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU80581 - Environment-friendly LF Solder SAC 305 and Its Reliability (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80582 - Environment-friendly LF Solder SAC 305 and Its Reliability (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81365 - Evaluation of Cleaning in Electronic Production (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU81365 - Evaluation of Cleaning in Electronic Production (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80672 - Existence and uniqueness of solutions of fractional delay differential Equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81787 - Experimental study of MEMS capacitive sensor (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83701 - Experimentální studium tvorby trhlin při mechanickém zatěžování betonových vzorků (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81716 - Exponential stability and estimation of solutions of linear differential systems with constant delay of neutral type (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80768 - Extended electrical and thermal properties of single junction silicon solar cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80250 - Fabrication and Noise Diagnostics of Schottky Cathodes (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU83803 - Fabrication and Noise Diagnostics of Schottky Nanotip Cathodes (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU86259 - Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85136 - FDTD Analysis of a Nonlinear Transmission Line (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85135 - FEM Analysis of HF Magnetic Field Deformation near Conductive Samples (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83786 - Fully Balanced Voltage Differencing Buffered Amplifier and its Applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81942 - Fully integrated OTA-C filter tunable by controlled transconductance parameter (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU79159 - Generalization of Certain Integral Inequalities I. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU79162 - Generalization of Certain Integral Inequalities II. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80999 - Grafické internetové rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82371 - GRT Model of RTS Noise in MOSFETs (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR24265 - Hrot (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU85067 - Human Sleep EEG Stochastic Artefact Analysis (2009)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/09:EV17427 - ICO Topical Meeting on Emerging Trends and Novel Materials in Photonics (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84658 - IDENTIFICATION OF LIQUID BOILING BY ACOUSTIC EMISSION (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR23904 - IDS D-log (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/09:PU82567 - ILERT - International Learning Environment for Real-Time Software-Intensive Control Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84547 - Impedance spectroscopy of electrochemical microsensors (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84462 - Implementation of active elements for analog signal processing by diamond transistors (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83815 - Implementation of device for gas sensing experiments in education of sensor subjects (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85154 - Implementation of Intrusion Detection System for Automation Devices within Virtual Automation Network (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84785 - Implementation of Intrusion Detection System for Automation Devices within Virtual Automation Network (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83492 - Implementation of position information into multi-factor authentication process (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82317 - Improved electrical characterization of silicon solar cells based on noise spectroscopy in forward direction (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81999 - IMPROVED MODEL FOR MOSFET VA CHARACTERISTICS (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81528 - Inductance sensor for measuremetn of the metal materials (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85080 - Innovation in Microelectronics Technology Education (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82319 - Innovative electric model of n+p silicon solar cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81190 - The integrated unit for MEMS based pressure measurement (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81190 - The integrated unit for MEMS based pressure measurement (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24179 - Integrovaný CMOS u-konduktometr pro měření moderních elektrochemických senzorů (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84016 - Interactive multimedia application - effective support of technical physics teaching. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81252 - Interaktivní analýza spínaných DC-DC převodníků v Micro-Capu (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81660 - Interface Resistance between Polymer Based Conducting and Resistive Layers (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84475 - IQRF Smart Wireless Platform for Home Automation: A Case Study (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83404 - Korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81256 - LDI matrix for discrete-time filter design (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU85272 - Liquid chromatography with electrochemical detection as a tool for study of oxidative stress in organisms (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81661 - Long Term Stability of Polymer Based Resistors Tested by Noise, Non-Linearity and Electro-Ultrasonic Spectroscopy (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82387 - Loss in the near-field optical microscopy due to the tapered probe (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81197 - Low-Frequency Noise Characteristics of InGaAs/InAlAs Heterostructures (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81197 - Low-Frequency Noise Characteristics of InGaAs/InAlAs Heterostructures (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81398 - MATLAB SIMULINK MODEL OF THE 1ST GENERATION SWITCHED-CURRENT MEMORY CELL (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80407 - Measurement of biological samples aging by light polarization state changes (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU89271 - Measurement of diffused light polarization due to multiple backscattering in body cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83100 - Measurement of Electromagnetic Shielding Efficiency of Composite Materials with carbon fibers (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83429 - Measurements and Theoretical Approximations of VA Characteristics MOSFETs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80996 - Measuring of the time consumption of the WLAN's security functions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81254 - Memristor a jeho místo v teorii obvodů (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82514 - Měření velmi nízkých proudů v elektroizolačních materiálech a metodika potlačování šumu (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR23169 - Měřicí a vyhodnocovací software "Dielectric 2006" (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81253 - Měřicí funkce pro vyhodnocování PSpice analýzy spínaných obvodů v PROBE (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/09:PU82629 - Meta-Design with Safe and Secure Embedded System Networking (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81086 - Micro-flow Systems created in the LTCC (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81774 - MODELOVÁNÍ KAPACITNÍHO SENZORU TLAKU (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82497 - The Modern System for Analyzing and Detecting Lead in Solders (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80248 - Modified Buffered Transconductance Amplifier for analog signal processing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80248 - Modified Buffered Transconductance Amplifier for analog signal processing (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU90204 - MOŽNOSTI VYUŽITÍ OBVODŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V APLIKACÍCH SE SENZORY TLAKU (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84545 - Multichannel instrument for electrochemical measurement by sensor array (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81136 - Multi-Core Computing Unit for Artificial Neural Networks in FPGA Chip (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85187 - MULTIFUNKČNÍ KOMPOZITY NA BÁZI ANORGANICKÝCH NANOSLOŽEK (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83444 - Multipoint singular boundary-value problem for systems of nonlinear differential equations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82836 - NÁVRH 1,5 A 2,5 BITOVÉ STRUKTURY DÍLČÍHO BLOKU ŘETĚZOVÉHO PŘEVODNÍKU DA (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85190 - NÁVRH ZÁKLADNÍCH BLOKŮ ANALOGOVÝCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ S VYUŽITÍM MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83434 - NDT OF SINGLE CRYSTAL CDTE AND SI BY ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82379 - Near-field photoelectric measurement of Si solar cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82005 - Nedestruktivní diagnostika solárních článků pomocí měření efektivní hodnoty úzkopásmového šumového proudu (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU84888 - Netrworked control systems, theoretical problems and physical reality (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84182 - New Approach in Rapid Viruses Detection and its Implementation on a Chip (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU76435 - New automatic localization technique of acoustic emission signals in thin metal plates (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85003 - New Connection of Electronic Modules (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83364 - New Facts from lead-free Solders Reliability Investigation (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82813 - New Wireless Communication Platform for Home Automation - Case Study (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80520 - Noise Analysis of Pyroelectric IR Detectors (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82378 - Noise of Reverse Biased Solar Cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81211 - Nondestrucitve noise diagnostics of solar cells (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81510 - Nové trendy v přípravě uhlíkových nanotrubic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83510 - Numerical ILTs Applied to Weakly Nonlinear Systems Described by Second-Order Volterra Series (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80931 - Numerical matrix exponential function derivative via Laplace transform approach (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82850 - Nyquist relation and its validity for piezoelectric ceramics considering temperature (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU85200 - Obvody s proudovou zpětnou vazbou pro zpracování analogových signálů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU84065 - Ocenki vazmuščenij rešenij uravnenij nejtralnovo tipa (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80760 - On Certain Initial Problem for Fractional Differential Equation (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80782 - On oscillation of solutions of linear second order discrete delayed equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82556 - On the Implementation of Metrics in Industrial Embedded Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84610 - On the Validity of SSA-based Models of DC-DC Converters (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82806 - Open Internet Portal for Elementary and High Schools (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU82199 - Optical sensing of polarization states changes in biological tissues (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80348 - Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81712 - Oscilation of solutions of a linear second order discrete delayed equation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU79075 - Oscillation of solutions of a linear second order discrete delayed equation. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU79074 - Oscillation of solutions of a linear second order discrete delayed equation. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80671 - Oscillation of Solutions of a Linear Second Order Discrete Delayed Equation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83493 - Otevřený vzdělávací portál pro základní a střední školy (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR24015 - Parameter Rendering Engine (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU82206 - Parametric study of hybrid argon-water stabilized arc under subsonic and supersonic regimes (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82618 - Payment Protocols Verification: A Case Study (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83526 - Performance of symmetric block ciphers on embedded microcontrollers (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81718 - Perspective Structure of Solar Cells (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR24273 - Photon counting měřící software - PCS (2009)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/09:EV17503 - Physics of materials 09 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83846 - Planar electrode topography optimization for electrochemical sensor (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85057 - POPULARIZATION OF THE SCIENTISTS WORK IN ELECTROTECHNICS (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83693 - POSITION INFORMATION AS A PART OF USER'S AUTHENTICATION (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81481 - Possibility to apply a position information as part of user's authentication (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83838 - Pracovní elektrody elektrochemických senzorů založené na uhlíkových nanotrubicích (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24280 - Přenosný impedanční analyzátor, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81588 - Přesný rail-to rail proudový konvejor CCII v systému pro měření proudu elektro-chemického senzoru (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24297 - Programovatelné analogové pole (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/09:PU80235 - Qualitative analysis of solutions of linear discrete equations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81440 - Reaktor pro analýzu a míchání kapalin (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82633 - Real-Time Software-Intensive Systems Engineering: An International Perspective (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU78897 - Reliability of commercially available hydrogen sensors for detection of hydrogen at critical concentrations: Part II selected sensor test results (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81969 - Reliability of Electronic Devices: Failure Mechanisms and Testing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80796 - Representation of solutions of linear discrete systems with constant coefficients, a single delay and with impulses (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83501 - Retract principle for neutral functional differential equations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81971 - RTS in Submicron MOSFETs: Lateral Field Effect and Active Trap Position (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81971 - RTS in Submicron MOSFETs: Lateral Field Effect and Active Trap Position (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81663 - RTS noise and location of traps in MOSFETs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82866 - RTS šum v tranzistorech MOSFET (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82639 - Safe and Secure Networked Embedded Applications (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80258 - Sensor of back-scattered light polarization in body cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83236 - Sensor Signal Digitization Utilizing a Band-Pass Sigma-Delta Modulator (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU84958 - The Sensor Technic Workplace for Internet Learning (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81442 - Senzory pro meření vibrací (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80938 - Simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních metodou stavových proměnných (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85250 - Simulation and measurement of bipolar differential amplifier (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83384 - Simulation of Microplasma Noise in PN Junctions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU78273 - Single-CDTA (Current Differencing Transconductance Amplifier) Current-Mode Biquad Revisited (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81400 - Single-Input Multi-Output Resistorless Current-Mode Biquad (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81400 - Single-Input Multi-Output Resistorless Current-Mode Biquad (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU79163 - Singular initial problem for Fredholm-Volterra integrodifferential equations I. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU79164 - Singular initial problem for Fredholm-Volterra integrodifferential equations II. (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/09:PR24090 - Software pro měření spektrálních výkonových hustot (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81977 - Solution of Weakly Nonlinear Systems via Volterra Series Expansion and Numerical ILTs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82566 - Specifications of Secure and Safe Embedded System Networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80973 - Spectral analysis of electromagnetic and acoustic emission stochastic signals (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80684 - SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81399 - SPICE modeling of memristive, memcapacitative and meminductive systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81399 - SPICE modeling of memristive, memcapacitative and meminductive systems (2009)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/09:EV17191 - SPIE Europe Symposium on Optics and Optoelectronics (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83528 - Srovnání kryptografických algoritmů na embedded platformách (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26220/09:PU84732 - Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80730 - STANOVENÍ RADIÁLNÍHO PRŮBĚHU TEPLOTY V ELEKTRICKÉM OBLOUKU (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83841 - Student workplace for gas sensing demonstration (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU85270 - Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84762 - Study of the Development of Cracks Accompanying Mechanical Loading of Solids (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80968 - Symbolic Analysis of Linear Circuits with Modern Active Elements (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU112440 - The System for Detecting Lead in Solders (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR23341 - Systému pro měření tekutých dielektrik (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81972 - Ta and NbO High Voltage Capacitors: Leakage Current Kinetics for MnO2 and Conducting Polymer Cathode (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80370 - TEMPERATURE DETERMINATION IN ELECTRIC ARC (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU83436 - THICK FILM RESISTORS NDT BY ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82564 - Towards Security Issues in ZigBee Architecture (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80937 - Transient and sensitivity analysis of uniform multiconductor transmission lines via FDTD methods (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80783 - Třetí symposium SPIE Europe Optics and optoelectronics (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/09:PU82562 - Universal Access to the Internet Web Pages for Users with Special Needs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82308 - Určení koncentračních profilů v solárních článcích (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU80981 - Using Adaptive LQ Controller to Position Control (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU85251 - Using MOS Gate Capacitance for Sigma-delta A/D Converter Realization (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82921 - Ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81699 - VA CHARACTERISTICS OF N-CHANNEL CMOS TECHNOLOGY (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24253 - Vakuový systém pro měření studenoemisních aktod (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80700 - Variable Lateral Silicon Controlled Rectifier for IC s ESD Protection Design (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU82169 - Voltammetric sensor topography optimization (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU82867 - Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81539 - Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU83500 - Wazewskis method for systems of dynamic equations on time scales (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80715 - Weighted Initial Problem for Fractional Differential Equations (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24213 - Writing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81713 - Yttrium Oxide Layers for Antireflection Coating of Silicon Solar Cells (2009)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/09:PR24093 - Zařízení pro detekci vyzařování z velkoplošných pn přechodů PMT Detektor v. 1.0 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75383 - A Low Power Dissipation Technique for CCII (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77757 - A Microconductometer Utilizing Bipolar Pulse Method for Electro-Chemical Sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/08:PU76684 - A Proxy-Based System for Translation of Internet Content into Specific Form (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76276 - A Simple Current-Mode Quadrature Oscillator Using Single CDTA (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78584 - A Study of Field Crystallization in Tantalum Capacitors and its effect on DCL and Reliability (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75018 - AC analysis of real circuits with external switching in PSpice (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74500 - AC analýza filtrů se spínanými kapacitory v Spice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76434 - Acoustic and electromagnetic emission as a tool for crack localization (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76275 - Active Elements for Analog Signal Processing: Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77996 - Advanced electrodes with nanostructured surfaces for electrochemical microsensors (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74150 - Advanced non-destructive diagnostics of monocrystalline silicon solar cells (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74425 - Ageing of Semiconductor Single Crystals and Metal-Semiconductor Junctions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78204 - The Aging and Storage Influences of Thick-Film Pastes on Electrochemical Sensor Response (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75723 - Air Flow Control by Adaptive LQ Controller with Identification Based on Neural Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75488 - Algorithmic utilization of LDI transform for discrete-time filter design (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU74279 - Alternating current thin film electroluminescent device characterization (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU81085 - Amplitude Analysis for Detection Partial Discharge (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU74276 - ANALÝZA DIELEKTRICKÝCH SPEKTER GLYCEROLU (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75497 - Analýza kmitočtových charakteristik filtrů se spínanými kapacitory v PSpice (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU76316 - Analýza spánkového EEG (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU73996 - Application of Laplace Transform to Fractional Calculus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76330 - Application of Microplasma Noise Statistical Characteristics to Studying the PN Junction Heating in the Neighbourhood of Local Defects (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75886 - Applications of integral inequalities (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77298 - Approximate Calculations of Continuous Spectra of Diatomic Molecules (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75888 - Asymptotic behaviour of nonlinear integral equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77742 - Averaged modeling of switched DC-DC converters based on Spice models of semiconductor switches (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76446 - Behavior of Temperature Inside PN Junction During Microplasma Switching (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78838 - BODY EFFECT SIMULATION BODY EFFECT SIMULATION (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74424 - Bonding in 3D structure (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU74594 - Bonding in 3D structure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74484 - Bounded solutions of systems of dynamic equations on time scales. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77688 - Building Materials Applicable for Electromagnetic Shielding (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77799 - Carbon Nanostructures in MEMS Applications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77498 - Carbon nanotubes grown directly on printed electrode of electrochemical sensor (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74272 - Characterization of Laser Drilled Via Interconnections in LTCC Substrates (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78311 - Charakteristiky RTS šumu v tranzistorech MOSFET (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77505 - Charakterizace lokálních defektů solárních článků (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU78719 - Charakterizace nanostruktur deponovaných vysokofrekvenčním magnetronovým naprašováním (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75279 - The classes of mutual comaptificability (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74185 - The Combined Dielectric Spectroscopy Investigation in a Wider Frequency Range (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74761 - The Combined Dielectric Spectroscopy Metering in a Wider Frequency Range (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78620 - Constitutive relations and conditions for reciprocity in bianisotropic media. (Macroscopic approach). (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76057 - Continuous and Discrete Models in MTL Simulation: Basic Concepts Description (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74784 - Control of Oscillating Systems of Second Order (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76964 - Controllability of linear discrete systems with constant coefficients and pure delay, IF=1,288. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76091 - Controllability of oscillating systems of second order (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78253 - Crack Localization Using Wavelet Transformation of Dispersive Waves in Steel Plates (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74384 - Current characteristic of a Simple Electric Circuit Described by differential and Integrodifferential equation (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77788 - Current Conveyor CCII for High-Accuracy gm-stage in Sensor Current Measurement System (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75487 - Current-Mode Video Filters Employing Commercial Active Elements (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75425 - Current-triggered bipolar ESD power clamp (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77811 - DEMONSTRATION OF TWO EMBEDDED WIRELESS APPLICATIONS UTILIZING IEEE 802.15.4 RADIO CHIP (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77657 - Deposition of Carbon Nanotubes in Microwave Torch at Atmospheric Pressure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77138 - Design of Harmonic Signal Generator for Capacitive Pressure Sensor Measurement (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU71521 - Design of Phase Locked-Loop for Very Slow Sine-Wave Signals (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78648 - DESIGN OF THE 1.5 AND 2.5 BIT MDAC - APPLICATION OPPORTUNITIES (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74149 - Diagnostics of solar cells in spectral domain (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU76521 - Dielectric and Impedance Spectroscopy of Hyaluronic Acid and its Salts (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74281 - Dielectric characteristics of composite systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74283 - Dielectric relaxation in Glycerol at long-time exposure to low temperatures (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76419 - Dielectric Spectroscopy of Hyaluronic Acid and its Salts (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU72740 - Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77756 - Digital Synchronization Utilizing Harmonic Signal Generator for Capacitive Pressure Sensor Measurement (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/08:PU80177 - Distributed Simulation and Profiling of Multiprocessor Systems on a Chip (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75494 - Efektivní SPICE analýza ustálených stavů DC-DC měničů typu nábojová pumpa (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78191 - The electrochemical sensor with integrated chip of potentiostat (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78562 - Electrostatic field of microcathodes formed by etching (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74828 - Electro-ultrasonic spectroscopy of polymer-based thick film layers (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77837 - Elektronická detekce přítomnosti olova v pájkách (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78018 - Embedded micropotetiostat on screen-printed sensor for heavy metals analysis (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78216 - Empirical modeling in the area of technological process optimization and optimization of the burn-in process of electronic devices (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78221 - Empirical modeling in the area of technological process optimization and optimization of the burn-in process of electronic devices (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76052 - Environmental Management - New Area of Industry Activities (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78578 - EVALUATION OF AlGaN/GaN AND AlGaAs/GaAs HETERO-STRUCTURE DEEP LEVELS BY LOW FREQUENCY NOISE MEASUREMENTS (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76216 - Evropská optická společnost (EOS) - hybná síla optiky v Evropě (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU72535 - Existence and uniqueness of solutions of Volterra integrodifferential equations with an unbounded delay I. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72538 - Existence and uniqueness of solutions of Volterra integrodifferential equations with unbounded delay II. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU73974 - Existence of bounded solutions for linear discrete systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75637 - Existence of bounded solutions for systems of linear discrete equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74386 - Existence of Positive Solutions for Systems of Linear Discrete Equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74779 - Existence of Positive Solutions of One Class of Linear Discrete Delayed Equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75887 - Existence of solutions of fractional order functional differential equations with infinity delay. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76409 - Experimental study of mechanically stressed composite materials (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76409 - Experimental study of mechanically stressed composite materials (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74451 - Explicit Criteria for Existence of Positive Solutions for a Scalar Differential Equations with Variable Delay in Critical Case.IF=0,72. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74377 - Floating GIC and its implementation (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU74378 - Fluktuační jevy v elektronických součástkách: tantalové kondenzátory, tlustovrstvové odpory a heterostruktury FET (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78113 - Formation of Nanowire and Nanotube Arrays Using Nanoporous Anodic Alumina Films as Templates (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/08:PU75911 - Fyzikální elektronika a nanotechnologie - nový obor na VUT v Brně (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76215 - Fyzikální elektronika a nanotechnologie: Nový studijní obor na FEKT VUT v Brně (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78948 - Gate oxide failure model of MOS transistors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74381 - Grounded impedance current sensing (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74262 - Holding voltage adjustable Silicon Controlled Rectifier (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/08:EV16143 - IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU86947 - Impact of solder pad shape on lead-free solder joint reliability (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74295 - Implicit Singular Integrodifferential Equations of Fredholm Type (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78576 - Improved Signal to Noise Ratio of Electro-ultrasonic Spectroscopy (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77399 - Improvement of sensing properties of the thick-film sensor using the rotating vessel cell (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72181 - Inequalities for a class of positive solutions of discrete equations of discrete equation Delta u(n+k)=-p(n)u(n) in the critical case (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78817 - Influence of Selected Sources of Uncertainty on AE Sensor Primary Calibration (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23447 - Integrovaný obvod ASIC - dilčí bloky modulátoru sigma-delta (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23427 - Integrovaný obvod ASIC pro měření elektrických vlastností kapalin (u-konduktometr) (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23428 - Integrovaný obvod ASIC pro vícekanálové měření elektrochemických senzorů metodou potenciostatu (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75402 - Interactive analysis of switched DC-DC converters in Micro-Cap (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76274 - Interactive Command Language for OrCAD PSpice via Simulation Manager and its Utilization for Special Simulations in Electrical Engineering (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75489 - Interaktivní analýza obvodů pro potřeby výuky (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75400 - Interconection In 3D Structure (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77830 - INTERNAL FRICTION IN MAGNESIUM COMPOSITES BY RESONANCE SPECTROSCOPY (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77731 - Internet graphical simulation tool for computer analysis of electrical circuits (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74423 - Jitter, noise and signal integrity at high-speed (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23470 - Komůrka pro testování senzorů plynů (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23407 - Kovertor HART - Bluetooth (SPP) pro sensory tlaku (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23408 - Kovertor HART- Ethernet s protokolem Modbus/TCP (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR24506 - Labelovaná databáze nahrávek (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU73839 - Laplace Transform and FDTD Approach Applied to MTL Simulation (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77839 - The Lead Detection in Solders (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78579 - Leakage Current and Noise of High Voltage NbO and Ta Capacitors (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26230/08:PR27616 - Lissom tools for simulation of Application Specific Instruction-set Processors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74268 - Local light to electric energy conversion measurement of silicon solar cells (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76949 - Localization in Wireless Personal Area Networks (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU74277 - Lokální optické pole vidů mělce vnořených kanálkových vlnovodů (Teorie a experiment) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78951 - Low voltage DTMOS (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78946 - Mass and energy equations in modelling of electromechanical systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77333 - Materials for construction of planar reference electrodes of thick-film electrochemical sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76311 - Matlab Programs for Matrix Exponential Function Derivative Evaluation (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75265 - Measurement of diffused light polarization due to multiple scattering in body cells (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75621 - Measurement of pyroelectric sensor signal using low-noise wideband measurement preamplifier (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74878 - The Measurement of Temperature Characteristics of Cu Bulk Resistivity (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77648 - MEMS sensor based on nanotechnology (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU71587 - Měření termomechanické spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje v povrchové montáži (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23395 - Měření úzkopásmových šumových signálů solárních článků - UniNoise (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23390 - Měřič časových intervalů stochastických impulsních signálů - TIM (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23570 - Měřicí testovací zařízení Band-Pass Sigma-Delta modulátoru (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/08:PU76670 - Meta-Design Support for Safe and Secure Networked Embedded Systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78234 - Metody pro charakterizaci technologických procesů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75718 - Micro-channel in LTCC (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77770 - MICROCONDUCTOMETER SYSTEM BASED ON BIPOLAR PULSE METHOD (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76406 - Microplasma noise as a tool for PN junctions diagnostics (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76540 - Microsensors for Partial Discharge (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75380 - Model design of the switched current first generation memory cell (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72699 - Modeling the Quantization Effects in Digital Filters via Spice-Family Programs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75490 - Modernizace počítačových cvičení předmětu Impulsová a číslicová technika (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU71686 - Modification of Wazewki's theorem for integrodiffrential equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/08:PU76680 - Modification of Web Content According to the User Requirements (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74385 - Modifications of the Gronwall Inequality and Their Applications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78945 - Modified Jiles- Athertons model of magnetic nonlinear core fpr PSpice (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78952 - Modified scattering model of a controlled gyrator realized by current amplifiers (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23474 - Moduly přístupového systému s čtečkou Mifare (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77687 - The Multifunction Conducting Materials Base on Cement Concrete with Carbon Fibers (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU78917 - Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77760 - Multimediální učebnice předmětu aplikovaná počítačová technika (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75278 - Mutually compactificable topological spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU73978 - Nanomachined surface for electrochemical sensor applications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76509 - Nanooptics of locally induced photocurrent in monocrystalline Si solar cells (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75266 - Nanooptics of locally induced photocurrent in Si solar cells (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75057 - Nanopatterned working electrode with carbon nanotubes improving electrochemical sensors (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72510 - Near-field measurement of ZnS:Mn nanocrystal and bulk thin-film electroluminescent devices (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/08:EV16389 - Near-field Optics, Nanophotonics and Related Techniques (NFO-10) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU73140 - Near-field study of hot spot photoluminescence decay in ZnS:Mn nanoparticles (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78112 - NEW MICROCHIP PERFORMING BIPOLAR PULSE TECHNIQUE FOR CONDUCTOMETRIC PESTICIDES DETECTION (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74282 - New Mixed Rules (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75591 - NEW MIXED RULES ON COMPOSITE MATERIALS (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU74069 - New mixing rule of polymer composite systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78582 - Niobium Oxide and Tantalum Capacitors: Leakage Current, Restoring Voltage and Reliability (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77893 - Noise diagnostics of local defects in solar cells pn junctions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78585 - Noise, Non-Linearity and Electro-Ultrasonic Spectroscopy for Testing of Resistors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74379 - Noise Reliability Indicators In SMT Chip Resistors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74426 - Noise Sources of p-type CdTe Single Crystal (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU73782 - Noise Spectroscopy of GaN/AlGaN HFETs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75521 - Noise Spectroscopy of Traps in MOSFETs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74410 - NON-DESTRUCTIVE TESTING BY ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY WITH DC ELECTRIC SIGNAL (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78566 - normE field in electrospinning setup (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75491 - Nové měřicí funkce v PROBE pro PSpice simulaci spínaných DC-DC měničů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77813 - Nové možné způsoby montáže solárních článků (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU71444 - Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek, Mikrosyn 2007 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78949 - Novel generalized relations for linear network transformation (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76427 - O řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74395 - On a Discrete System of Bernoulli's type (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76002 - On a discrete system of Verhulst's type (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74463 - On efficiency of the criterion for equivalence of linear differential equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU72471 - On initial data generating bounded solutions of linear discrete equations I. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72472 - On initial data generating bounded solutions of linear discrete equations II. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74383 - On Some Applications of Laplace Transform (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75846 - On some integrodifferential inequalities (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76085 - On stability of difference equations with delay (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76329 - On the determination of silicon solar cell properties via capacitance characteristics (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23420 - Optical Spectral Analyzer Data-logger (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23418 - Optický senzor tlaku s MEMS snímací membránou (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23419 - Optický snímač tlaku s Braggovou mřížkou (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75879 - Optics of nanoobjects (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75883 - Optimalizace účinnosti čistících zařízení pro elektroniku (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77789 - Optimalizované stavební bloky pro návrh moderních integrovaných obvodů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77354 - Optimization of electrochemical analytical device for measurements with thick-film electrochemical sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74375 - Optimization of ladder filters with GmC simulation of floating inductors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77638 - OPTIMIZING GEOMETRICS PROPORTIONS OF NANOSTRUCTURES BY GENETICS ALGORITHM (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23421 - Opto D-Log (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74380 - OTA-based Current Differencing Unit (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77784 - Palubní počítač pro sledování letových parametrů motorového kluzáku (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74452 - Partial Discharge Investigation (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26230/08:PU76816 - Pattern-driven Reuse of Behavioral Specifications in Embedded Control System Design (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78899 - PC CONTROLED EQUIPMENT FOR FAST TRANSIENTS TESTING OF DIFFERENT TYPE SILICON SOLAR CELLS (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75403 - PD MEASUREMENT WITH MICROSENSORS (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74460 - Performance of Laser Machined and Metallized Via Holes in LTCC Tape Materials (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU73997 - Periodic Solutions of Volterr integrodifferential Equations with Difference K ernel. (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/08:EV16141 - Photonics Prague 2008 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75901 - Positive and oscillating solutions of linear discrete equations. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72158 - Positive solutions of delayed discrete equations (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23591 - Potenciostat pro detekci olova v pájkách pro elektrotechniku (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75652 - Použití Programu CADENCE ve Výuce Předmětu "Design of Analogue Integrated Circuits" (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74422 - Power integrity modeling for semiconductor systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75743 - Pragmatic aspects of English for Engineering (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75047 - Precise measurement of wireless network roaming functionality and network component parameters applied for automation systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77786 - The Precise Rail-to-Rail Current Conveyor CCII for Measurement Applications (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23406 - Převodník HART - IEEE 802.15.4 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77891 - Problematika určování primárních parametrů trhliny na základě měřených signálů elektromagnetické emise (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78232 - Process Characterization and Description in Order to Reliability Assessment (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75482 - Proudová diferenční jednotka s transkonduktančním operačním zesilovačem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74421 - PSpice simulations of switch mode power supplies (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU88398 - q-regular variation and q-difference equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74382 - Quality evaluation software of the soldered connection (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU76146 - RADIATION DETECTORS NOISE SPECTROSCOPY (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76453 - Realizace CDU pomoci OTA (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76453 - Realizace CDU pomoci OTA (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78627 - Reciprocity principle in bianisotropic composite media. (Microscopic approach) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75280 - Reconstruction of Topology from Causality Structure of Minkowski Space (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77709 - Reference Electrodes for Thick-Film Sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74427 - Relaxation Time in CdTe Single Crystals (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78896 - Reliability of commercially available hydrogen sensors for detection of hydrogen at critical concentrations: Part I Testing facility and methodologies (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77507 - Remark about the applicability of the first Lyapunov method for retarded differential equations with unbounded delay (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU72690 - Remark on asymptotic properties of one differential equation with unbounded delay (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78240 - Reproducibility and Repeatability Study for Measurement System Evaluation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU73784 - RTS Noise in Si MOSFETs and GaN/AlGaN HFETs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78898 - Rychlé testování solárních článků pomocí tranzientních vodivostních metod (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78437 - Sandwich semigroups of solutions of certain functional equations of one variable (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75520 - Scaling of RTS Noise in MOSFETs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77527 - Sensitivity Analysis at MTL Continuous and Semi-Discrete Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75311 - Sensitivity in Multiconductor Transmission Line Lumped-Parameter Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78274 - Sensoric system for automated monitoring environment during plant growing (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74499 - Simulační manažer pro OrCAD PSpice (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/08:PU76740 - Simulation of ASIP on SoC (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74448 - Singular Initial Value Problem for Volterra Integrodifferential Equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75885 - Singullar initial problem for nonlinear integro-differential equations of Fredholm-Volterra type (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75399 - Sintering Low Temperature Co-fired Ceramics (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77796 - SMART DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR WITH BLUETOOTH COMMUNICATION INTERFACE (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75420 - Smart platform for wireless communication - case study (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23469 - Směšovací zařízení pro nastavení požadované koncentrace plynů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU73709 - Snap-back characteristics tuning of SCR-based semiconductor structures (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74126 - Solar cell surface local reflaction and pn junction area measurement (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74479 - Solution of Voltage/Current Waves and Their Sensitivities in MTL Structures by using State-Variable Method. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU73998 - Some properties of Fractional Integrals and Derivatives (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75954 - Some remarks to the effectiveness of cleaning in electronics (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75620 - Spatial Localization of Infrared Radiation Sources using Pyroelectric Sensor (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75622 - Spatial localization of infrared radiation sources using pyroelectric sensor systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78610 - Spektrální analýza naměřených signálů elektromagnetické a akustické emise (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78619 - Spektroskopia elektro-ultradzwiekowa warystorów wysokonapieciowych (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75419 - Spojení tenkých vrstev s keramikou nízkých teplot (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76086 - Stability investigation of nonlinear quadratic discrete dynamics systems in the critical case. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75904 - Stability of a dynamical model of economy with delay. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU69295 - Structure of solution spaces via transformation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU76145 - Study of local properties of silicon solar cells (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74267 - Study of solar cells defects via noise measurement (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75859 - Study of solar cells I-V chracteristics behaviour in wide range of temperature (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78433 - Subspaces of the Space of Solutions of One Differential Equation with Constant Delay (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75776 - Switched Current 12-bit Capacity to Digital Delta-Sigma Modulator (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74051 - Switched Current Flash Analog to Digital Converter (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75495 - Symbolická analýza DC-DC měničů s impulsovou šířkovou modulací (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26230/08:PU80211 - Systém pro souběžný návrh technického a programového vybavení počítačů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77761 - SYSTÉM PRO STUDENTSKÝ NÁVRH ZÁKLADNÍCH BLOKŮ IO (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78583 - Tantalum and Niobium Oxide High Voltage Capacitors:Field Crystallization and Leakage Current Kinetics (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78235 - Technological Process Optimisation and Process Characterisation in Relation to the Quality Assessment (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77550 - Temperature calibrated design of the optical pressure sensor capsule (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23417 - Teplotně kompenzovaný optický senzor tlaku (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23434 - Test-modul TomCrypt pro Atmel ATmega1281 (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23436 - Testovací prostředí TomCrypt pro HCS08 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU78275 - Thermostated chamber conrolled by peltier's cooler for electronics testing (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74906 - Thick Film Resistor Testing by Electro - Ultrasonic Spectroscopy with DC Electric Signal (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77641 - THREE DIMENSIONAL MODEL OF ELECTRIC FIELD (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78185 - The Topology Design of Thick-Film Electrochemical Sensor Array (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77782 - Transient and Sensitivity Analysis at Semi-Discrete Multiconductor Transmission Line Models. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75417 - Transient Phenomena on Multiconductor Transmission Lines Modeled by Lumped-Parameter Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74542 - Transport nosičů náboje v polovodičích (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78172 - The Two and Three Electrodes Systems Topology Optimisation of Electrochemical Sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75017 - Unconventional simulation taskas in OrCAC PSpice via Simulation Manager (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU74251 - Universal Current-Mode Gm-C Biquad (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU72735 - Universal Current-Mode OTA-C KHN Biquad (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/08:PU76714 - Using AVISPA in the Education of Network Security (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/08:PU76753 - Using MSC and SDL Languages for Description of Network Communication (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77488 - The Utilization of Novel Bandpass Sigma-delta Modulator for Capacitance Pressure Sensor Signal Processing (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75719 - Vapour deposition on LTCC for 3D structure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU78861 - Variable Lateral Silicon Controlled Rectifier as an ESD Protection (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75484 - Videofiltry s komerčními transkonduktory (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75687 - Vliv měřicího systému a zpracování dat na parametry dielektrické relaxační spektroskopie v časové oblasti (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU80139 - Volterra integrodifferential equations with difference kernel and their applications in the theory of electrical circuits. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77809 - VYUŽITÍ DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ PŘI VÝUCE PŘEDMĚTU MIKROPOČÍTAČE A MIKROKONTROLÉRY (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77276 - Využití úzkopásmových šumových proudů pro diagnostiku solárních článků (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75618 - Wide-band low noise preamplifier design for the purposes of testing of pyroelectric infrared sensors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU75916 - Wire Bonding Power Interconnection (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77681 - WIRELESS COMMUNICATION PLATFORM IQRF - CASE STUDY (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23196 - Zařízení na výrobu ostrých hrotových sond pro optický rastrovací mikroskop s lokální sondou (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23551 - Zařízení pro fluorescenční analýzu rostlin (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26220/08:PR23552 - Zařízení pro monitorování klimatu během růstu rostlin (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77728 - 3D Localization of the Partial Discharges Origin (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU67616 - A singular initial value problem for implicit integrodifferential equations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU69294 - A survey of algebraic methods in linear differential equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67990 - AC Analysis of Idealized Switched-Capacitor Circuits in Spice-Compatible Programs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70760 - Addressing and Routing in Sensor Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67480 - ADVANCED SECURE MEMORY PROGRAMMER FOR INTEGRATED POTENTIOSTAT ANALYZER (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70334 - AE sources characterization by electromagnetic and acoustic emission (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71976 - Analog Values Data Logger with Wireless and Wired Communication Interface and RFID features (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67498 - Analysis of Fermi Level Position the CdTe Single Crystal (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68076 - Analysis of Switching Effects in DC-DC Converters via Bias Point Computation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67897 - Analysis of the CdTe Hole Concentration and the Hole Mobility (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70790 - Analysis of the Network Communication With OPNET (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71327 - Analýza číslicových filtrů v PSpice (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU65494 - Another Applications of Wazewski's Topological Method to Integrodifferential Equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71914 - Antisymmetric kinetic cross-coefficients in reciprocity relations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71545 - Application of Zigbee-Based Distance Measuring Sensor System in Automotive Field (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU71111 - ASIC for electro-chemical sensor conductivity measurement using bipolar pulse method (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69404 - Asymptotic behavior of solutions of systems of difference equations with an application to delayed discrete equation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU68971 - Asymptotic behaviour of solutions and positive solutions of differential delayd equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71295 - Asymptotic estimate of unbounded solutions of one retarded functional differential equation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71293 - Asymptotic properties of one differential equation with unbounded delay (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU67565 - Asymptotic stability of solutions of nonlinear Volterra integrodifferential equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71114 - Bipolar Pulse Conductivity Measurement Interface Chip (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66638 - Bounded and positive solutions of delayed discrete equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69499 - Capacity to Digital Converter processing interface and logger (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68054 - Carbon Nanotubes Applicated in Pressure Measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70457 - Carbon nanotubes in pressure sensors (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71611 - Cascode amplifiers with bipolar and field-effect transistors (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67745 - Central Station of Intelligent House (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69482 - Characterization of solar cells contacts deposited by direct writing approach (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67640 - Chip Power Interconnection (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69909 - Comparative Analysis of Discrete Derivative Implementations in PID Controllers (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70482 - Composite Materials for Electromagnetic Interference Shielding (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69040 - Compulsory asymptotic behaviour of solutions of system of three discrete equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71606 - Constructing a Foreign Language Standard for Technically-Oriented Universities (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69492 - Control software for AD/DA demonstration board for education (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66640 - Convolution Equations of Volterra type (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69494 - Creation of Arrayed Nanostructured Electrodes by Template-Based Electrodeposition Method (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69296 - Creation of Nanostructured Metal Surface by Temlate-Based Electrodeposition Method and its Employment in Sensor Technology (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70491 - Current conveyors in non-linear circuits (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72070 - Current mode devices for real current mode circuits (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67450 - DA and DA Converters Evaluation Board for Education (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68622 - Demonstration Board for Laboratory Task (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68490 - DESCRIPTION OF A MATERIAL STRUCTURE BY NON-LINEAR ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71518 - Design of Integer Phase Locked Loop (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68322 - Design of wide area wireless monitoring system (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70182 - Determination of temperature in microplasma region (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70789 - Determining Location of Target Within the Indoor Location System (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70073 - Device for statistical characteristics of microplasma noise measurment (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70247 - DIELECTRIC AND IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF HYALURONIC ACID AND ITS SALTS (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71998 - The Dielectric Metering of Polyethylene-tereftalate Film Based on Discharge Characteristics Study (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68482 - DIELECTRIC RELAXATION IN GLYCEROL AT LONG-TIME EXPOSURE TO LOW TEMPERATURE (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70049 - DIELECTRIC RELAXATION SPECTRA OF A POLYMER-NICKEL COMPOSITE (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70086 - DIELECTRIC RELAXATION SPECTROSCOPY AS A TOOL FOR MATERIAL ANALYSIS (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67540 - Dielectric Relaxation Spectroscopy with Keithley 617 in Wider Frequency Range (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68696 - Dielektrické vlastnosti částicových kompozitů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70245 - Dielestric relaxation spectroscopy of glycerol to low temperatures (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71612 - Differential amplifiers in bipolar technology (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71776 - Direct tunneling through thin gate oxides (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70604 - Eco-design as the Tool for Decreasing the Impact of Electronic Technology on Environment (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70258 - Eco-design workflow process (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68059 - Education of Analogue Electronic Circuits Subject in ECT Bachelor Field of Study (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67998 - Education program for fiber Bragg gratings simulation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68642 - The Effect of Contacts Metal - Semiconductor on Low Frequency Noise (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70322 - Effect of local heating on statistical characteristics of microplasma noise (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69476 - Effective Spice Analysis of Switched Capacitor DC-DC Converters (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67561 - Electroluminescence brightness and luminous efficiency of ZnS:Mn doped with KCl (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70477 - Electromagnetic interference shielding by carbon fibred (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67594 - Electronic texts for distance education of "Modeling and Simulation" (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72016 - Electro-Ultrasonic Spectroscopy - New Method for Ppolymer Based Conducting Layers Characterisation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67903 - ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY OF CONDUCTIVES MATERIALS (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22834 - Elektrochemický analyzátor s integrovaným mikropotenciostatem (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22868 - Elektrochemický senzor s integrovaným potenciostatem (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70346 - Elektromagnetická a akustická emise při tvorbě trhlin v betonových vzorcích (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70221 - Elektro-ultrazvuková spektroskopie na bleskojistkách (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68343 - Embedded Solution for Low-Energy Heating System (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU66078 - EOS Annual Meeting 2006 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67669 - Estimates of solutions of Volterra Integral equations with singular kernels. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69313 - Estimations of hybrid systems given by difference systems with delay (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68150 - Evaluation of Indoor Wireless Communication for Sensor Networks (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU69862 - Examination of the thick-film electrochemical sensor electrodes properties (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69297 - Existence of Positive Solutions of Discrete Equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66706 - Existence of positive solutions of one linear differential equations with delay. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68768 - Existence of solutions of Volterra integrodifferential equations using Tychonoff's fixed point theorem (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67812 - Existence principles for integral equations on compact intervals. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68144 - Explicit Criteria for the Existence of Positive Solutions for one Scalar Differential Equation with Variable Delay in the Critical Case. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72085 - Exploratorní studie pro určování informací potřebných pro studium responsních ploch (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU69495 - Fabrication of Nickel Nanowires and Nanotubes by Template-Based Electrodeposition Method (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67882 - Fermi Level Position in the Cadmium Telluride Detrector (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71594 - Field Programmable Mixed-Signal Arrays based on conveyor structures (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69722 - Fine structure of electron traps (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72183 - Fluktuace střední hodnoty teploty plazmatu elektrického oblouku (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71632 - From microscopic to macroscopic electromagnetic field (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66639 - Generalized solutions of integral equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70256 - Grading Scale Experiment (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72069 - Graphic user interface based program for amperometric biosensor simulation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69152 - Hard electronics materials, device fabrications and their noise properties (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU67415 - High-performance current differencing transconductance amplifier and its application in precision current-mode rectification (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU68353 - Immune network control for stigmergy based foraging behaviour of autonomous mobile robot (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72010 - Impact ionization in GaAsP PN junctions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70638 - Implementation of Eco-design in the Electronics Industry and Education Process (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70611 - Increasing Importance of Microelectronics Technology Education (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67685 - Inequalities for a Class of Positive Solutions of Linear Scalar Delayed Discrete Equation Delta u(n+k)=-p(n)u(n) in the Crical Case. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/07:PU71019 - Inequalities for the positive solutions of the equation $\dot y(t)=-\sum_{i=1}^n(a_i+b_i/t)y(t-\tau_i)$ (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69867 - Influence of the Thick-Film Electrochemical Sensor Electrodes Properties to Sensor Response (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU65668 - Initial data generating bounded solutions of linear discrete equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71974 - Inovace laboratorních cvičení předmětu Návrh elektronických přístrojů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72105 - Inovace laboratorních úloh v předmětu Digitální integrované obvody (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26230/07:PR23004 - Instruction Set Tools Lissom (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67681 - Integral equations with difference kernels on finite intervals. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70573 - Integrodifferential equations in the theory of electrical circuits and their properties (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/07:EV15456 - International Symposium on Optomechatronic Technologies - ISOT 2007 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67632 - Introductory interactive course of Nanotechnology for Electrical Engineering curriculum (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67898 - Investigation of 1/f Noise of p-type CdTe Detectors (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70066 - Investigation of 1/f Noise Sources in CdTe Radiation Detectiors (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU67817 - Kongres SPIE Europe "Optics and Optoelectronics" (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69719 - The LambertW function and semiconductor diode I-U curve (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70463 - Laser driving and measuring system for precise stabilizing of optical power (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU66099 - Lead-Free Solder Joint Quality Investigation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68769 - Linear variation of parameters for integrodifferential equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67631 - Local investigation on alternating current ZnS:Mn thin-film electroluminescent devices (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67649 - Local opto-electronic characteristics of alternating current ZnS:Mn thin-film electroluminescent devices (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70069 - Low Frequency Noise Measuring in Semiconductor Devices (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68456 - MAIN UNIT AND CONTROL SOFTWARE FOR CHIP CHARACTERISTICS MESUREMENT (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68772 - Mathematical Model for Electrical Noise of Piezoelectric Sensor (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU72180 - Mathematical model for Electronic noise of piezoceramic sensor (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/07:PU69306 - Mathematical structures generated by differential equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72150 - Measurement Environment for Reliability Study of High Current First Level Measurement Environment for Reliability Study of High Current First Level Measurement Environment for Reliability Study of High Current First Level Interconnections (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70572 - Měřicí systéme v dielektrické spektroskopii (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70277 - Methods of Chip Interconnection (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70070 - Metodika měření šumu solárních článků (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22806 - Micro-Cap 9 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68519 - Microplasma Noise - Coefficients of Generation and Recombination (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69533 - Microsensors for PD diagnostics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71778 - Modeling of quantization effects in NMOSFET channel (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69140 - Modeling the quantization effects in digital filters via OrCad PSpice v. 15.7 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68918 - Modeling time-varying storage components in PSpice (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71329 - Modelování obvodů s časově proměnnými kapacitory a induktory v PSpice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU68064 - Modified Technique of FFT-Based Numerical Inversion of Laplace Transforms with Applications (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68062 - Modified Technique of FFT-Based Numerical Inversion of Laplace Transforms with Applications. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67680 - Modified variational principle for electromagnetics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69317 - Monotone Iterative technique for Integrodifferential Equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68856 - Možnosti využití elektrometru Keithley 617 v dielektrické relaxační spektroskopii (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70664 - Multidisciplinary Aspects in Micro(Nano)electronics Technology Education (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72176 - Multimedia Learning System - Virtual Lab (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU65060 - Multipoint singular boundary-value problem for system of semilinear differential equations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU65127 - Nanotechnology interactive course for Electrical Engineering undergraduate students (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU65134 - Near-field investigation of ZnS:Mn nanocrystal phosphors in thin-film electroluminescent device (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU70492 - Near-field study of hot spot photoluminescence decay in ZnS:Mn nanoparticles (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69362 - NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÁ SPEKTROSKOPIE NA ŽULOVÉM VZORKU (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU64012 - New algorithm of numerical inversion of D-transform (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70438 - New interface for differentioal pressure sensor eith HART protocol (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69959 - NEW MIXING RULE AND DIELECTRIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITES SYSTEM (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU72072 - New modular current devices for true current mode signal processing (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/07:EV15620 - New Trends in Physics 2007 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69518 - New type of micro sensor with active nanoparticle surface (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72008 - Niobium Oxide and Tantalum Capacitors: Leakage Current and M-I-S Model Parameters (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72006 - Noise and Electro-Ultrasonic Spectroscopy of Polymer Based Conducting Layers (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70341 - Noise diagnostics of local defects in solar cells (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70339 - Noise diagnostics of solar cells (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70419 - Noise in Piezoceramics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70273 - NOISE IN ULTRASONIC TRANSDUCER (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69097 - Noise Sources in the CdTe radiation tetectors (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70340 - Noise spectroscopy of mechanically stressed insulating materials (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70100 - NON-DESTRUCTIVE TESTING OF A ROCK SAMPLE BY NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67905 - The Non-Linear Electro-Ultrasonic Spectroscopy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70103 - NONLINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY OF MAGNESIUM COMPOSITES (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69153 - Non-Markov Characteristics of RTS Noise (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69172 - Non-Poisson Process in RTS-like noise (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68058 - Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms Based on Partial Inversions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/07:PU68132 - On representation of solutions of discrete delayed systems and controlled systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70832 - On the Design of Protocols in Electronic Commerce (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71595 - On-line návrh základních bloků analogových integrovaných obvodů - možnosti a implementace (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU68314 - Optical fiber Bragg grating used in the sensing of surface plasmon resonance (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67653 - Optimization of Properties of Planar Spiral Inductors (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU65994 - Optoelectronic noise and photocurrent measurement on GaAs/AlGaAs laser diode with single quantum well (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71085 - Oxygen sensor based on Nb loaded TiO2 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70803 - Pattern-Driven Reuse of Embedded Control Design (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72130 - PC controled equipment for FAST TRANSIENTS TESTING OF SILICON SOLAR CELLS (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68474 - PC Partial Discharge Processing (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67478 - PD Processing (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68537 - Photodissociation Process in Diatomic Molecules (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70255 - Photoionization of Diatomic Molecules (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71779 - Počítačová simulace přímého tunelování hradlovými oxidy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66619 - Počítačové simulace v elektrotechnice: OrCadPSpice versus programy typu "SPICE-LIKE" a "SPICE-COMPATIBLE" (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70343 - Porovnání kapacitních a indukčních snímačů pro detekci signálů elektromagnetické emise (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71135 - Portable and Precise Measurements with Interdigital Electrodes at Wide Range of Conductivity (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67805 - Positive Solutions of Discrete Equation Delta u(n+k)= -p(n)u(n) in the Critical Case. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68628 - The Possibilities of Keithley 617 Electrometer in Time Domain Dielectric Relaxation Spectroscopy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68457 - POTENTIOSTAT WITH WIDTH CURRENT RANGE (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72136 - Pracoviště pro dynamické testování fotovoltaických solárních článků (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72114 - Precise Evaluation of Fast Transients in Testing of Silicon Solar Cells (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70274 - Principle of Fiber Bragg Gratings Measurement (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22833 - Přístroj s integrovaným konduktometrem (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU68061 - Procedures for Matrix Exponential Function Derivative in Matlab (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72179 - Process Flow Implementation in Ecological Design (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22861 - Prototyp differenčního tlakoměru využivající novou metodu měření (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72110 - Quantum 1/f Noise in Bio-Chemical Resonant ZnO Sensors (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68538 - Radiative Heat Transfer in Thermal Plasmas (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70801 - Reasoning About Security Protocols in the ZigBee Standard (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66641 - Regular perturbation theory for initial value problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26110/07:PU71018 - Representation of solutions of linear discrete systems with constant coefficients and pure delay (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU68147 - Řešení sériového obvodu RLC. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70464 - Roaming in Wireless Automation Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70462 - Roaming of Wireless Automation Devices (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22871 - Rotující nádobka (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67880 - Rozpoznávání a třídění objektů podle tvaru (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69176 - RTS and 1/f Noise in Submicron MOSFETs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70493 - RTS Noise and quantum transitions in submicron MOSFETs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70494 - RTS noise in submicron devices (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72126 - Safety sensors for future Hydrogen Technologies (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70090 - Scanning near-field optical microscopy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69520 - Sensors Application of Porous Alumina in Thin Film Technology (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70198 - Si Diode - Determination of Generation and Recombination Coefficients (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71780 - Simulace kvantizačních jevů s využitím van Dortova modelu (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71781 - Simulace kvantizačních jevů v kanále NMOS tranzistoru (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72129 - Simulace šumu mikroplazmatu v PN přechodech (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70480 - Single Chip Potentiostat Measurement System (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70338 - Skenování materiálů lokální optickou sondou v blízkém poli (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67633 - Smart Differential Pressure Sensor (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69763 - SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU71147 - SOME ASPECTS IN THICK-FILM CAPILLARY PRODUCTION (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70640 - Some new Aspects in Microelectronics Technology Education (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71261 - Some properties of space of solutions of one delayed differential equation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68424 - SPECIFICATION-DRIVEN DESIGN OF EMBEDDED SYSTEMS Design Support for Networked Embedded Software Applications (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/07:00019452 - Spectrometric and voltammetric analysis of urease. Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67409 - SPICE modeling of switched DC-DC converters via generalized model of PWM switch (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/07:EV15259 - SPIE Europe Congress on Optics and Optoelectronics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71949 - Sputtered nylon as passivation layers of silicon solar cells (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69038 - Sputtered SiNx, AlN and SiC as passivation and ARC layers (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69318 - Stability of Linear Convolution Systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70342 - Statistické charakteristiky šumu mikroplazmy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70483 - Student Praktice - Microcontroller Development Board (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70379 - Studium záření vznikajícího při lokálních lavinových průrazech PN přechodu solárních článků (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70323 - Study of crack behaviour during mechanical stressing of composite materials (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70347 - Study of crack behaviour during mechanical stressing of composite materials (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70252 - Study of Noise Current in Large Area PN Junctions Measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72015 - Study of radiation from local regions in PN junction (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68520 - Study of Sputtered Passivation Layers Properties by means of MW-PCD Measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69095 - The Sub-Band Decomposition of Fluctuated Signal for the Estimation of Power Spectra (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71152 - Šum mikrolplazmy - určení teploty při lavinovém průrazu v oblasti mikroplazmy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70307 - Šum mikroplazmatu solárních článků (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70276 - System for Fiber Bragg Grating Measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68687 - S-Z AC analysis of switched circuits in PSpice (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71777 - TCAD simulation using van Dort quantum correction model (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72134 - Testing of photovoltaic solar cells using LBIC with variable wavelength (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67661 - Thermomechanical Reliability of Lead-Free Solder Joint in SMT Assembly (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71622 - Thermomechanical Reliability of LF Solder SAC305 in SMT Chip Assembly (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72007 - Thick Film Resistors Testing by Electro-Ultrasonic Spectroscopy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69634 - Thick Film Sensor for Temperature Balanced Process Monitoring (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71150 - Thick-Film Amperometric Sensors and New 3-D Structure Electrode (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71149 - The Thick-Film Capillary Production by Connection Two Substrates (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU69847 - Thick-film electrochemical sensor with deposited carbon nanotubes (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71086 - Thick-film gas sensor array for selektivity improvement to volatile gases (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69344 - TIPS WORKPLACE FOR CHIP CHARACTERISTICS MEASUREMENT (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71962 - Tištěné elektrody a jejich využitelnost v elektrochemické analýze (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70833 - Tools for Analysis and Simulation of Protocol Communication (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67808 - The Topology Optimisation of Thick-Film Electrochemical Sensor (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68423 - Towards a Unified Security/Safety Framework - A Design Approach to Embedded System Applications (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU67736 - Transformations of Differential Equations - Their Algebraic and Geometric Aspects (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/07:PR22877 - Tříosé nanoposuvné měřicí zařízení pro měření optických rezonátorů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71330 - Univerzální FMV filtr typu KHN v proudovém módu (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72013 - Usage of capacity sensors for measurement of electromagnetic emission signals (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69929 - The use of fiber Bragg gratings in sensing (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68630 - The Use of Keithley 617 Electrometer for Dielectric Measurement in Time Domain (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69904 - Using of Neural Network Based Identification for Short Sampling Period in Adaptive Control (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU66642 - Variational Principles for Electromagnetics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68660 - Virtual laboratory of microelectronic technologies (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72187 - Vliv tvaru pájecích plošek na jakost pájeného spoje (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70344 - Vliv způsobu mechanického zatěžování betonových vzorků na signály elektromagnetické a akustické emise (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69729 - Využití měření vybíjecích charakteristik dielektrik pro účely dielektrické relaxační spektroskopie (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/07:PU70759 - Wardriving: Detecting, Attacking, Securing (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68184 - Wire Bonding Power Interconnection (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69024 - Wireless and Wired Temperature Data System (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71978 - Wireless communication platform IQRF - case study (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU68980 - The Workplace for Depositing of Thick Film Paste by Direct Writing Technique (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70125 - Zabezpečení testovacího systému s webovým rozhraním (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71547 - Zigbee-Based Wireless Distance Measuring Sensor System (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU70242 - Změny dielektrického spektra glycerolu při dlouhodobé expozici při nízkých teplotách (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU72107 - 2k factorial experiments for quality improvement and statistical process analysis purposes (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72095 - 2k factorial experiments for quality improvement and statistical process analysis purposes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/07:PU71148 - 3-D ELECTRODES DESIGN FOR THICK-FILM SENSORS (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU72048 - 3D - perspektivní způsob pouzdření (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/07:EV15455 - 8th International Conference on Correlation Optics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64014 - A 16-bit Switched-Capacitor Sigma-Delta Modulator Matlab Model Exploiting Two-Step Quantization Process (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26110/06:PU55437 - A nonuniqueness criterion for a singular system of two ordinary differential equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63949 - A note on paracompactness and full normality without weak separation axioms (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57577 - A Novel 10-bit, 40 MHz, 54 mW Pipelined ADC (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64070 - A Suggestion of Electrochemical Sensor for Analysis of Naphthoquinones and their Properties (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63950 - A topologization of pointless causality structures (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58524 - Accelerated sensitivity calculation by efficient matrix exponential function derivative (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63746 - Adaptive Controllers by Using Neural Network Based Identification for Short Sampling Period (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57970 - ADC LINEARITY TESTING USING LOW LINEARITY SIGNALS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62079 - Advantages of Neural Networks in Adaptive Control (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22523 - Akční člen s komunikačním rozhraním ZigBee (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58488 - Algebraic Propositions for Analysis of Linear-Phase FIR Filters (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58489 - An Accurate Sparse-Matrix Semisymbolic Algorithm for Analyzing Distributed Microwave Circuits (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66888 - An Approach to Automated Design of Security Protocols (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU62526 - An Efficient Steady-State Analysis of Microwave Circuits (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57360 - ANALYSIS OF CONTACT QUALITY IN CDTE DETECTORS (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU58777 - Analysis of digital filters via SPICE-family programs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64782 - Analysis of non-linear efects as a diagnostic tool (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62982 - Application of Electro-Ultrasonic Spectroscopy for NDT of Electronic Components (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62105 - Assesment of Computer-Based Learning in Physics (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66960 - Automatic Design of Security Protocols (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/06:PU66998 - Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU67001 - Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64144 - Ballistic Electron Transport in Nanostructures and its Analogies in Light propagation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63754 - Bandpass Sigma-Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22485 - Band-pass sigma-delta modulátor pro zpracování signálů z kapacitních senzorů tlaku (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57393 - Behaviour of tantalum vs ceramic capacitors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64131 - Bipolar junction transistor model for student computer training (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58990 - BIT ERROR RATE TESTER BASED ON FPGA STRUCTURE (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU62213 - Bounded solutions of nonlinear discrete equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65121 - Building Blocks for Modern Active Components Design (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65124 - Bulk Driven Offset Compensation for Continuous Time Opamp Operation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65181 - Carbon nanotubes field effect transistors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63145 - Carbon nanotubes grown up on working electrode improving electrochemical analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63407 - Carbon Nanotubes Paste Versus Graphite Working Electrodes in Electrochemical Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65174 - Carbon nanotubes: Possibility of their usage as modern conducting wires (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65145 - Carbon nanotubes: Preparation and measurement of their electrical properties for pressure sensor application (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU65172 - Carbon nanotubes synthesized by plasma enhanced CVD: Preparation for measurements of their electrical properties (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63394 - Carbon nanotubes synthesized by plasma enhanced CVD: Preparation for measurements of their electrical properties for application in pressure sensor (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58473 - Charge carrier transport and noise in polymer based thick films (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63880 - Charge Carrier Transport in NbO and Ta Capacitors in Temperature Range 100 to 300 K (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63882 - Charge Carriers Transport and Noise in Niobium Oxide and Tantalum Capacitors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65049 - Citlivostní analýza tranzistoru NMOS (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU63953 - The compactificability classes: The behavior at infinity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64010 - The compactificability of certain spaces (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63149 - Comparison of carbon nanotubes and graphite screen printed pastes in electrochemical analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58133 - Comparison of methods for fiber Bragg gratings simulation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62387 - Computation of inverse D-transform via NLI algorithm (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57356 - Computer-Controlled measurement of VA Characteristics of Two-Port Devices (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62231 - Conditions for existence of positive solutions of discrete equations. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU59154 - Coordinate description of analytic relations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU58786 - Current mode quadrature oscillator using current differencing transconductance amplifiers (CDTA) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62339 - Current mode quadrature oscillator using two CDTAs and two grounded capacitors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU59485 - Current Operational Amplifier (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61285 - Current-Mode CDTA-Based Comparators (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU57788 - Current-mode KHN filter employing current differencing transconductance amplifiers (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57534 - The dependence of brightness and threshold voltage of memory ZnS:Mn thin film electroluminescent device upon its thickness (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66980 - Design IEEE 802.15.4 ZigBee sítě (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU72497 - Design of Current Conveyor based on Operational Amplifier (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63772 - DESIGN OF DECIMATION FILTER FOR MULTIBIT SIGMA-DELTA MODULATOR WITH TWO-STEP QUANTIZATION (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66864 - Designing Algorithm-oriented Generic Library on .NET Framework (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62574 - DETECTION AND CONTROL SYSTEM FOR ISOTACHOPHORESIS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU55169 - Detection of initial data generating bounded solutions of linear discrete equations. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62990 - Detekce signálů elektromagnetické emise generovaných při tvorbě trhlin v pevných látkách (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63526 - Diagnostics of silicon solar cell of type G3 with bifacial alkali texture (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/06:PU63525 - Diagnostics of silicon solar cell of type G5 with bifacial acidic texture (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65175 - Diagnostika částečných výbojů v elektronických zařízeních pomocí amplitudové analýzy (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62217 - Dielectric characteristics of the composites system and system Ethylene-Vinylacetate copolymer whith Ni powder (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57375 - Dielectric properties of polymer whit Ni powder (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU60305 - DIELECTRIC RELAXATION IN GLYCEROL AT LONG-TIME EXPOSURE TO LOW TEMPERATURES (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61995 - Dielectric Relaxation Spectroscopy in Time Domain with Keithley 617 Electrometer (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58017 - Dielectric Relaxation Spectroscopy with Keithley 617 Electrometer (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62944 - Dielektrická relaxační spektroskopie fólie v časové oblasti (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61994 - Dielektrická relaxační spektroskopie v časové oblasti s využitím elektrometru Keithley 617 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62894 - Dielektrická spektra glycerolu při nízkých teplotách (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64821 - Dielektrická spektroskopie její vlastnosti a měřicí systémy (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62601 - Dielektrické vlastnosti soustavy levapren - nikl (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57334 - Dieletric relaxation spectroscopy of Glycerol (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58163 - The digital signal filter implemented to the FPGA (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26220/06:PU65184 - Digitálně řízené analogové funkční bloky. Brno 2006, Z. Novotný. (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65125 - Digitální obvody a mikroprocesory (KDOM) - příklady. Elektronická výuková prezentace v programu PowerPoint, 4 tématické výukové bloky, 84 snímků animované prezentace (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63791 - Diode I-U Curve Fitting with Lambert W Function (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58783 - Discrete systems with weak delay. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58135 - Discretization of the Grunwald-Letnikov fractional Derivative and Integral (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58992 - DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR ROBOTIC MANIPULATORS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64937 - Eco-design a jeho implementace do výuku (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58332 - Eco-Design - New activity in the electronics sector (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58742 - Eco-design - new part of technological integration (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58937 - Edge Isolation of the Silicon Solar Cells - an etching Paste Approach (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58734 - Edge isolation of the silicon solar cells provides by an etching paste (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58778 - Edge isolation of the silicon solar cells provides by an etching paste (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63406 - Electrochemical measurement System Based on Thick-Film Sensors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64074 - Electrochemical Sensor for Determination of Metallothionein as Biomarker (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63045 - Electromagnetic and Acoustic Emission Fine Spectra (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU63552 - Electromagnetic and Acoustic Emission Fine Spectra (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57433 - Electronic interface for differential pressure sensor (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64452 - Electro-Ultrasonic Spectroscopy of Conducting Solids (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/06:EV14316 - EOS Topical Meeting on Nanophotonics, Metamaterials and Optical Microcavities - TOM 3 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU62127 - Existence and Uniqueness of Solutions of Nonlinear Integrodifferential Equations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU55188 - Existence of global solutions of delayed differential equations via retract approach (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57058 - Existence of Positive Solutions for Retarded Functional Differential Equations with Unbounded Delay and Finite Memory. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61825 - Existence of Positive Solutions of Discrete Delaed Equations. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58130 - Existence Theory for Operator Equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62993 - Experimental Study Of Electromagnetic Emission Signals Generated By Crack Generation In A Composite Material Extren (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU73534 - Experimental Study of electromagnetic Emission Signals Generated by Crack Generation in the Composote material "Extren" (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64059 - Fabrication of Nickel Nanostructures by Template-Based Electrodeposition Method and Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63228 - Fast LBIC scanning of solar cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58572 - Fast LBIC scanning of solar cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65166 - Fast LBIC Scanning of Solar Cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65083 - Fast Transients in Testing of Silicon Solar Cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66917 - Fault Maintenance in Embedded Systems Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58231 - Finite element model of noise in piezoceramic sensor (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62927 - THE FIRING PROCESS INFLUENCE ON TFT SENSORS' RESPONSE (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64751 - Firing temperature influence of ESL thick film pastes to calibration curve of electrochemical sensors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63986 - Flux method applied to heterostructure devices (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22487 - Funkční vzorek integrovaného obvodu CDTA a CCTA pro proudový mód (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63741 - Fyzikální popis luminiscenčních GaAsP diod (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU54884 - Generalized Polifacial Set for Integrodifferential Equations. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61512 - Graphic User Interface for Simulation of Fiber Bragg Gratings (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63984 - How to Take Decisions for Environmental Design (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58739 - Hybrid Constant Temperature Regulator (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64880 - Immune network control for stigmergy based foraging behaviour of autonomous mobile robots (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58259 - Impacts of High and Low Field Effects in MOSFETs Scaling (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62275 - Importance of Eco-design Implementation in Engineering Education (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63983 - Importance of Packaging in Electronics System Design (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64790 - Improvement of the measuring of the OLX800 instrument by usig the Bayesian Estimation Theory (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU52401 - Influence of charged centers on transport characteristics of alternating current thin film electroluminescent devices (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57307 - INFLUENCE OF ELECTRICAL AND THERMAL AGEING ON THE COURSE OF COMPLEX PERMITIVITTY OF THERMIKANIT (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64153 - Innovation of subject Computer technology and it's application with two new exercises (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/06:PU64943 - Inovace předmětu Mikrolelektronické praktikum (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22456 - Integrovaný měřící systém pro měření elektrických vlastností kapalin (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58326 - Interconnection of the back side contact solar cell and the ceramic substrate (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/06:EV14103 - International Conference Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64748 - Internet Learning in Sensor Technic Area (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66950 - INTERNET-BASED EMBEDDED SYSTEM ARCHITECTURES -- End-User Development Support for Embedded System Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57549 - Investigation of solder joints strength (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU60167 - Kaizenový workshop - koncepce a metodologie (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22503 - Kapacitní detektor kapalin v hadici (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65144 - Kompenzace ofsetu operačního zesilovače pomocí řízení bulk napětí tranzistoru MOS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57653 - Kvantové tečky, jejich specifika a použití (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64795 - Laboratory of Allen-Bradley control systems for purposes of education, research and development (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66863 - Language and Development Environment For Microprocessor Design Of Embedded Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58741 - Lead-free Solder Joint Quality Investigation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58225 - Life time simulation of interconnection of sollar cells (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU52403 - Local photoluminescence in InAs/GaAs heterostructures with quantum dots and artificial molecules (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66889 - Local Time Specifications of Networked Embedded Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63480 - Low frequency noise in submicron MOSFETs (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65199 - Magisterský předmět Digitální integrované obvody (MDIS) - přednášky. Elektronická prezentace, 10 tématických celků, 258 snímků. (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65084 - Magisterský předmět Návrh analogových integrovaných obvodů (MAIO) - přednášky. Elektronická prezentace, 9 tématických celků, 259 snímků (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65085 - Magisterský předmět Návrh elektronických přístrojů (MNEN) - přednášky. Elektronická prezentace, 12 tématických celků, 218 snímků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57967 - MATLAB Model of 16-bit Switched-capacitor Sigma-delta Modulator with Two-step Quantization Process (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64531 - Measurement of Irregularity of Particle Size Distribution (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61546 - Measuring electronics for apex chip measuring unit (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65246 - Measuring Thermomechanical Reliability of Solder Joint in Electronic (2006)
Výsledek druhu ZRIV/00216305:26220/06:PR22478 - Měřič dielektrických spekter (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22509 - Měřicí pracoviště pro testování elektrických vlastností kompozitních materiálů (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22507 - Měřicí systém pro testování dosažených parametrů integrovaného systému realizované metody bipolárního pulzu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57366 - Metal-Semiconductor Contact Modeling and Transport Characteristics Detectors of Radiation Based on the CdTe (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63863 - Method of partial characteristics in calculation of radiation transfer in arc plasmas (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57305 - Methods from SPM family (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65128 - Metody návrhu digitálních integrovaných obvodů (MNDO) - příklady. Elektronická výuková prezentace v programu PowerPoint, 9 tématických výukových bloků, 173 snímků animované prezentace (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66872 - Metrics in Workflow Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66869 - Modal Logics Used for Authentication Protocols Analysis: Survey and Comparison (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62059 - Model Predictive Controller Based on Neural Network Used for Multi-Dimensional Control (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57572 - Modeling and design of novel architecture of multibit switched-capacitor sigma-delta converter with two-step quantization process (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57508 - Modeling of 10-bits, 40 MHz, low power pipelined ADC utilizing novel background calibration (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58382 - Modeling of switched DC-DC converters by mixed s-z description (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65053 - Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU62577 - Možnosti jediného kabelu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65004 - Multichannel PD Measurement (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62406 - Multiconductor transmission lines sensitivity via two-dimensional Laplace transform (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65234 - Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek Elektronická prezentace v programu Power-Point, 3 tématické, 52 snímků animované prezentace. FEKT, UMEL (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65180 - Multifunkční systémy pro řízení elektronických přístrojů a testování elektronických obvodů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57355 - Nanomanipulator in STM method (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63408 - Nanopatterned Working Electrode with Carbon Nanotubes Improving Electrochemical Sensors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62151 - Nanotechnology and Nanophotonics interactive course for Electrical Engineering undergraduate students (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65207 - Návrh analogových integrovaných obvodů - multimediální podpora výuky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65204 - Návrh analogových intehrovaných obvodů, multimediální výuka (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65131 - Návrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDL (BNDI) - příklady,Elektronická výuková prezentace v programu PowerPoint, 9 tématických výukových bloků, 179 snímků animované prezentace (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65126 - Návrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDL (KNDI) - výukové příklady, Elektronická výuková prezentace v programu PowerPoint, 9 tématických výukových bloků, 89 snímků animované prezentace (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65120 - Návrh digitálních obvodů CMOS (SDSP) - příklady. Elektronická výuková prezentace v programu PowerPoint, 9 tématických výukových bloků, 168 snímků animované prezentace (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26220/06:PU63761 - Návrh plošných spojů pro povrchovou montáž (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62150 - Near-field optical measurement and sensing in Nanophotonics (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216305:26220/06:EV13803 - Near-field optics, photonics and related techniques (NFO-9) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU77898 - Nelineneární ultrazvuková spektroskopie horninových vzorků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63939 - Neural Network System for Waste-Water Recognition (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63978 - Neural Network-Based Semi-Inverse Controller (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU59726 - New Approach to Electrochemical Sensor Electrodes Construction (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65150 - New Embedded ASIC Integrated Measurement System for Control Responses from TFT Sensors (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU63409 - New Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick-Film Chemical Sensor Electrodes (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64746 - New Inteligent Instrumentation for Precise Measurements with Electrode Mirosystem at Wide Range of Conductivity (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU55619 - The New Low Power 10-bit Pipelined ADC Using Novel Background Calibration Technique (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64032 - New Microelectrodes for Electrochemical Application with Nanomachined Surface (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63403 - New Micropotenciostat for Thick-Film Sensors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63947 - New precise intrumentation for electrochemical analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63879 - Niobium Oxide and Tantalum Capacitors: Quantum Effects in Charge Carrier Transport (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62978 - Noise Spectral Density Computation Based on Finite Element Model of Piezoceramic Sensor (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62986 - Noise Spectroscopy of Mechanically Stressed Insulators (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57215 - Nonlinear Spectroscopy of Metallic and Rock Samples (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57358 - NONLINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY OF ROCK SAMPLES (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52057 - Nonlinearity analysis of nitinol stents and wires (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216305:26220/06:EV11935 - Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích: Moderní diagnostika materiálů a součástek (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63129 - Novel device for thick-film electrochemical sensors and biosensors measurement (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63771 - Novel usage of the bandpass sigma-delta modulator for pressure measurement (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57426 - Numerical Approach to Transient Analysis of Piezoceramic Sensor (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57216 - Numerical Simulations of Electrical Characteristics of Piezoceramic Sensor (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU59348 - On Security of PAN Wireless Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU63607 - On singular initial value problem for nonlinear Fredholm integrodifferential equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62227 - On some applications of Lyapunov functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU55172 - On Some Properties of Fractional Calculus (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU67002 - On the Implementation of Metrics in the Workflow System (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26230/06:PU67003 - On the Implementation of Metrics in the Workflow System (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62989 - On the Properties Of GaAsP Diodes Under PN Junction Local Avalanche Breakdown Conditions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU55170 - On the Stability of Linear Integrodifferential Equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU59352 - Pasivační vrstvy solárních článků vytvářené reaktivním magnetronovým naprašováním (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65101 - PC Supported Amplitude Analysis for the Partial Discharge Measurement (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61934 - Periodic solutions of operator equations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU59318 - Photoabsorption of diatomic molecules (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62981 - PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS: ELECTRICAL AND NOISE CHARACTERISTICS MODELLING (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57363 - PN Junction Local Avelanche Brakedown Influence on Course of VA Characteristic (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63784 - Polymer Based Thick Films - Material Quality and Interface Resistance Evaluation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU54865 - Positive Solutions of Delayed Discrete Equations. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU55436 - Positive solutions of p-type retarded functional differential equations (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22508 - Pracoviště pro měření měrné vodivosti s využitím systému LabVIEW (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65178 - Pracoviště pro testování solárních článků metodou LBIC s proměnnou vlnovou délkou (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65088 - Předmět kombinovaného bakalářského studia Analogové elektronické obvody (KAEY) - přednášky. Elektronická prezentace, 5 tématických celků, 147 snímků (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/06:PU65090 - Předmět kombinovaného bakalářského studia Modelování a počítačová simulace (KMPS) - přednášky. Elektronická prezentace, 5 tématických celků, 132 snímků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU55149 - Přehled kompozitních soustav (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57506 - Pressure sensor for explosive industrial environment based on optical measurement principle (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22457 - Přístroj pro měření vodivosti adaptivní metodou (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57320 - PROCESSING OF OUTPUT SIGNAL OF CCD SENSOR EXPOSED BY IONIZING RADIATION (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63948 - Programming device for measuring ASIC (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64800 - Proměny průmyslové komunikace (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22501 - Prototyp integrovaného obvodu pro měření fyzikálních vlastností kontaktů IO (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22492 - Prototyp měřicího systému potenciálu chemických látek (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22491 - Prototyp měřicího systému pro diferenční kapacitní snímač tlaku (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU58521 - PSPICE modelling of Buck Converter by means of GTFs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64011 - Quadrature oscillator using CDTA-based integrators (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64075 - Radiation Transfer in Arc Plasmas (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57193 - RANGE TEST WITH ZIGBEE IN INDOOR ENVIRONMENTS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64073 - Rapid Detection of Adenine and Cytosine Nucleotides in Short Hetero-Oligodeoxynucletides (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65139 - Reactive Magnetron Sputtering for Passivation of Solar Cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63195 - Reactive magnetron sputtering nitride layer for passivation of crystalline silicon solar cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU59180 - Reactive magnetron sputtering silicon nitride layer for passivation of solar cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65130 - Reaktivní magnetronové naprašování vrstev SiNx pro povrchovou pasivaci krystalických solárních článků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU56263 - Realization and Simulation of Interconnection of Solar Cell (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57940 - Reliability of solar cell´s solder joints (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57063 - Remark on monotone solutions of one differential equation with constant delay. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26110/06:PU56370 - Representation of solutions of discrete delayed system x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m)+f(k) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62277 - Research and Postgraduate Study in Microelectronics Technology (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66861 - REUSE OF FORMAL SPECIFICATIONS IN EMBEDDED SYSTEMS DESIGN (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22355 - Řídicí jednotka krokového motoru peristaltického čerpadla (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61969 - Rychlé LBIC rastrování solárních článků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66871 - Security Protocols: Analysis and Design (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU59865 - Selfordered Hexagonal Pore Structure of Anodized Alumina Depposited on Si Substrate (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57654 - Semiconductor Quantum Dots (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66964 - Sensor Networking through Intranet and ZigBee (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22522 - Senzorický modul s komunikačním rozhraním ZigBee (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64124 - Silicon-germanium heterojunction bipolar transistor: Simulation in Mathematica (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65132 - Simple switched opamp offset compensation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65048 - Simulace iontové implantace programem DIOS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65047 - Simulace jevů krátkého kanálu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64906 - Simulation of different substrates connection (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57478 - Simultaneous diffusion of screen printed boron paste (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57522 - Single Chip Measurement System for Control Responses from TFT Sensors (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64119 - Single electron transistor: principles and Spice simulations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64146 - Single Potential Barrier in High-Frequency Electromagnetic Field (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64152 - Single Potential Barrier Modulated by Scalar Electric and Vector Electromagnetic High-Frequency Field (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62226 - Singular periodic solutions of perturbed integrodiffential equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58137 - Singular Perturbed Integrodifferential Equations (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22479 - Širokopásmový piezokeramický senzor akustické emise (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66951 - Smart Sensor Networking with ZigBee and Internet (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU55167 - Solution of Structural Interbranch System of a Dynamic Model. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62984 - Spectral Analysis of EME Signal (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58232 - Spectral Analysis of EME Signal (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65182 - Statistical analysis and optimization of integrated ciruits (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65142 - Stavební bloky pro návrh proudových aktivních prvků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63140 - Study of Rotating Vessel Electrochemical Cell Properties for Thick Film Sensors Measurement (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU57704 - Sufficient conditions for the existence of global solutions of delayed differential equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63750 - ŠUM MIKROPLAZMY - NALEZENÍ SOUČINITELŮ GENERACE A REKOMBINACE (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62992 - Šum mikroplazmy v PN přechodu a její vliv na tvar VA charakteristiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57210 - Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57131 - šumové fluktuace v MOSFET strukturách (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64944 - Systém odevzdávání a hodnocení protokolů laboratorních cvičení (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61976 - The System of p-Type Retarded Functional Differential Equation and Existence of Positive Solutions. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64155 - Teaching kit for microprocessor's based subjects (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62407 - Techniques of matrix exponential function derivative for electrical engineering simulations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64747 - Template based technique for thin-film high surface formation by nanopillars (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22480 - Tester nelinearity (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65081 - Testing of solar cells using fast transients (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65176 - Testování fotovoltaických článků pomocí přechodových dějů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57535 - Thermomechanical stressing of solar cells (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61165 - Tips chip measuring unit (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64805 - Tools for signal analysis of gas sensor (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66915 - Tracing Authentication Protocols Behavior: A Case Study (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57135 - True Current Operational Amplifier (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64134 - Two-dimensional electron gas as the THz detector (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64071 - Ultrasensitive Sensor for Determination of Metallothionein as Biomarker (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22481 - Ultrazvukový aktuátor s pracovní frekvencí 100kHz (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66891 - UML as Architecture Description Language (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66977 - UML IN DESIGN OF ASIP (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64072 - Urease as Biorecognition Part of Biosensor for Selective Determination of Nickel (2006)
Výsledek druhu DRIV/62157124:16370/06:00000772 - Use of electrochemical techniques for lactoferrin determination. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66880 - The Use of Modal Logics in the Security Protocols Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64762 - Using the Wazewski's Topological Method for Functional Differential Equations with Unbounded Delay. (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22520 - Vestavný řídicí systém s komunikačním rozhraním IEEE 802.3 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU56730 - VIRTUAL AUTOMATION NETWORK - CHALLENGE IN INDUSTRIAL AUTOMATION (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61626 - VLIV DLOUHODOBÉ EXPOZICE GLYCEROLU NA NÍZKÝCH TEPLOTÁCH NA JEHO DIELEKTRICKÉ RELAXAČNÍ SPEKTRUM (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU62392 - Vliv elektrického a tepelného stárnutí na dielektrická spektra Thermikanitu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63747 - VLIV LOKÁLNÍCH LAVINOVÝCH PRŮRAZŮ PN PŘECHODU NA TVAR VA CHARAKTERISTIKY (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58525 - Voltage/current waves sensitivity in hybrid circuits with nonuniform MTLs (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22482 - Výkonový zesilovač pro buzení ultrazvukových aktuátorů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63740 - Využití elektromagnetické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných nevodivých látek (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57065 - Využití Newtonovy metody tečen pro lokalizaci kořenů polynomu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU63743 - Využití šumu mikroplazmy pro diagnostiku solárních článků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU65198 - Využití systémů pro řízení elektronických přístrojů ve výuce (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22511 - Vývojová deska pro výuku v předmětu MNEN (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/06:PU65140 - Vzájemný převod analogových a digitálních signálů - MEL608 (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26220/06:PU63860 - Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58938 - Zanořené kontakty na zadní straně solárních článků - použití nestandardních technologií (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22476 - Zařízení pro měření rozložení potenciálu na povrchu pevných látek (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57197 - The ZigBee Experience (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/06:PU66881 - Zigbee Gateways (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/06:PR22517 - ZigBee komunikační modul PAN4451 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57672 - ZigBee Technology and Device Design (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU58991 - 10G BIT ETHERNET PHY IMPLEMENTATION IN FPGA BASED SYSTEMS (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU57212 - 1/f noise in submicron MOSFETs (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50786 - A 12-BIT LOW POWER SC PIPELINED ADC USING NOVEL BACKGROUND CALIBRATION APPROACH (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51327 - A Compact Model of the Nanoscale Double-Gate MOSFET. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51455 - A New Laboratory Workplace for Testing of ADCs (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48495 - A Nonlinear Control Problem (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52049 - A note on $G_\delta$-sets and associated low separation axioms (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52685 - A Novel Background Calibration in 10-bit, 40 MHz, 54 mW Pipelined ADC Using Switched-capacitor Approach (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50810 - Adaptive Control: The Issue of Short Sampling Period (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50366 - Adaptive Controller with Identification Based on Neural Network for Systems with Rapid Sampling Rates (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50365 - Adaptive Controller with Identification Based on Neural Network for Systems with Rapid Sampling Rates (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52477 - Advanced Physical Models in Microelectronics and Photonics with FEMLAB Simulation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52481 - Advanced physical models in microelectronics and photonics with FEMLAB simulations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48564 - Aging characteristics of green-emitting Zn2GeO4:Mn alternating-current thin-film electroluminescent devices (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50347 - Aging characteristics of green-emitting Zn2GeO4:Mn alternating-current thin-film electroluminescent displays (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48566 - Aging studies of atomic layer epitaxy ZnS:Mn alternating-current thin-film electroluminescent devices (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48565 - Aging study of evaporated ZnS:Mn Alternating-Current Thin-Film Electroluminescent devices (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU48640 - Akustická holografie - prostředek pro bezkontaktní analýzu vibrací (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/05:PU56425 - An Approach to the Design of Networked Embedded Systems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54259 - An Efficient Steady-State Analysis of Microwave Circuits (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54336 - Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU56574 - Aplikace impact-echo metody při měření okolí trhliny na čele betonového mostku (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU49944 - Application of Screen Printing by Photovoltaic Cell Realization (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51688 - Application of the Leray-Schauder Nonlinear Alternative (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU49861 - Applications of Maxwell Equations to Solving of Certain Boundary Value Problem. (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/05:PU52067 - Applicatons of Maxwell equation to solving of certain boundary value problem. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51988 - Artificial Neural Network for Sensors Data Recognition (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51456 - ASIC Measurement System for TFT Sensors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54223 - Automated test system for testing analog and digital ICs (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50928 - Benchmark of Tantalum versus Ceramic Capacitors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU48647 - Bezdrátový komunikační standard ZigBee (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54410 - Bipolar transistor structure electrical characterization (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22516 - Bluetooth komunikační modul ROC104001 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51691 - Boundary value problems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54599 - Calculation of transmission errors of MOSFET Switches. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52104 - Carbon nanotubes based sensor for heavy metal detection. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54542 - Carbon nanotubes - manufacturing by plasma enhanced CVD. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52102 - Carbon nanotubes utilization in electrochemical sensor area. (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/05:PU57317 - CCD image sensor degradation by X-ray radiation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51673 - CCTA - a new modern circuit block and its internal realization. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54484 - CDTA-C aktivní filtr KHN v proudovém módu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51596 - CDTA-C current-mode universal 2nd order filter. (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22519 - Centrální stanice inteligentního domu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52143 - CF toolbox in solar cell diagnostics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54613 - Chaotic behaviour of cellular neural networks. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54611 - Chaotic behaviour of sigma-delta modulators. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54096 - Charakteristika Kvantových Teček, zásady, aplikace a nové koncepce (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50809 - Charakterizace nanostruktur deponovaných vysokofrekvenčním magnetronovým naprašováním. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52121 - Charge Carrier Transport in Polymer-Based Thick Resistive Films (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54595 - CMOS Current Wideband Amplifier in class AB. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51630 - Comparative Study of Methods for Sensitivity Determination in MTL Systems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47305 - Comparing of 2D and 3D Modeling of MSM (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51991 - Comparison of biosensoric and chromatographic methods for the detection of pesticides (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU53397 - Compulsory assymptotic behavior of solutions of two-dimensional systems of difference equations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/05:PU56490 - Computer Networks with Smart Sensors: the IEEE 1451 Approach (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52290 - Computer-Assisted Testing of Students' Knowledge in Physics Laboratories (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52292 - Computer-Assisted Testing of Students' Knowledge in Physics Laboratories (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51743 - Constructing and solving equations - inverse operations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50784 - CONTACT AND SHEET RESISTANCE MEASUREMENTS ON SOLAR CELLS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48731 - Control of Dynamics of SPM Probes for Non-destructive defectoscopy (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50235 - Control of electro-mechanical Xylophone (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54585 - Convenient applications of the new current conveyor transimpedance amplifier. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52100 - CRACKS LOCALIZATION BY ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC EMISSION (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51495 - The Dependence of Output Current Response on Working Electrode Firing Temperature of Chemical Sensors. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54017 - Depozice pasivačních vrstev SiNx a SiO2. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48689 - Design of a High Precision Metrological Amplifier (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53780 - Design of decimation filter for novel Sigma-Delta modulator (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53656 - Design of Experiments for Quality Parameters Assessment (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47665 - Design of ZigBee Device (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50045 - Design of ZigBee Device (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54406 - DESSIS-HSPICE based model parameter extraction methodology (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51503 - Detection System for Electro-separation Analytical Methods (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50777 - Detection system for electro-separation analytical methods (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54483 - Determination of the solar cells series resistance and CFTOOL of Matlab (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51631 - Determination of Voltage/Current Wave Sensitivities on Multiconductor Transmission Lines (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47324 - Development of a Nb-doped TiO2 oxygen sensor. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51475 - Diagnostics of PN Junction Electronic Devices by Means of Microplasma Noise Evaluation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48703 - Dielectric characteristics polymer with metal powder (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48704 - Dielectric Properties of Butadiene Oligomers (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48727 - DIELECTRIC PROPERTIES OF POLYMERS KRASOL AFTER TEMPERATURE AGING (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51925 - Dielektrická relaxační spektroskopie oligomeru KRASOL (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50792 - Direct Measurement of Index of Refraction of Air by Means of High-Resolution Laser Interferometry (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51346 - Discrete and difference delayed equations - asymptotic behavior of solutions and construction of solutions (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50236 - Distributed DC motor control for mobile platform (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54519 - Dynamické testování solárních článků. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54687 - Eco-Design Management. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51259 - Eco-Design Management vs. Quality Management (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51331 - Eco-design - nová strategie návrhu II (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51332 - Eco-design-nová strategie návrhu I (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50071 - Eigenvalue problem for Linear Compact Symmetric Operators. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51607 - Elaboration of FFT-based 2D-NILT Methods in Terms of Accuracy and Numerical Stability (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52479 - Electric current across heterojunction with different effective mass (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54411 - Electrical model parameter correlations assesment using DESSIS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51476 - Electromagnetic and Acoustic Emission in Materials Research (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54002 - Electronic interface for differential pressure sensor (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51494 - Elektrické stárnutí a dielektrické spektrum termikanitu (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26230/05:PU56563 - Embedded Systems with IEEE 1451.1 on Internet (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53680 - Empirical approach burn-in process optimisation of tantalum capacitors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51611 - Evaluation of Sensitivities with Respect to Physical Parameters of MTL Structures (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/05:PU56544 - Evolutionary Approach in the Security Protocols Design (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50936 - Exact Seting of Parameters Fuzzy PI/PD/PID Controller Based on Classical PID Controller Approach (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52144 - Examples of Physics Quantities visualization (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54587 - Extended Jiles-Atherton´s model of magnetic nonlinear core for PSpice. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54544 - Fast transients in testing of solar cells PN-junction. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54386 - Fatique performance of nanostructured hard coatings. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53149 - F-G Transformation of CDTA-Based Filters. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU49943 - Finite Element Modeling of Surface Mount Devices (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51595 - Flow Graph Analysis of PWM DC-to-DC Converters. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51593 - Flow Graphs Suitable for Teaching Circuit Analysis. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU62023 - Flux method and heterojunction transistors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/05:PU56560 - Formalism for the Systems With Roles (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51885 - Fotovoltaické články jako součást elektronického systému (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54603 - FPGA Education Development Board (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51113 - Fractional calculus and convolution equations. (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/05:PU57318 - Gamma Ray Damage of Unbiased CCD Image Sensors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51682 - Gas sensing properties of nanoparticle indium-doped WO3 thick films (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47654 - Generalized Predictive Control with a Non-linear Autoregressive Model (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50363 - Generalized Predictive Control with a Non-linear Autoregressive Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50468 - Generalized Predictive Control with Adaptive Model Based on Neural Networks (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50469 - Generalized Predictive Control with Adaptive Model Based on Neural Networks (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52055 - Hofmann-Mislove Posets (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52165 - Hooge noise parameter of epitaxial n-GaN on sapphire (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52162 - Hooge Noise Parameter of GaN HFETs on SiC (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU65389 - Human Development in Libya (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54412 - Identifikace parametrů HSPICE modelů s využitím strukturního simulátoru DESSIS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51256 - Impedance Spectrum Simulation of Piezoelectric Element (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51260 - Implementation of Eco-design in the Electronic Sector (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50418 - Influence of charged centers on transport properties of thin film electroluminescent devices (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50773 - INFLUENCE OF ELECTRICAL AGEING AND TEMPERATURE ON THE COURSE OF COMPLEX PERMITTIVITY OF THERMIKANIT (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52040 - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE SENZOROVÉ TECHNIKY. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51496 - Information Technologies in Sensor Technic Education. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU52249 - Initial data generating solutions with prescribed asymptotic behaviour of difference equations with monotonic right-hand side (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52103 - INL and DNL Estimation of ADC Based on Noise. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51612 - Innovative Approach for Sensitivities Computation in Hybrid Circuits (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50475 - Inteligentní snímač tlaku s rozhraním Ethernet (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216305:26230/05:PU49211 - Introduction to Industrial Sensor Networking (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52147 - ISE TCAD Simulator: From Structure to Compact Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54675 - Izolace hrany Si solárního článku leptací pastou. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53155 - Jak učit počítačovou simulaci a SPICE? (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51829 - Konstrukce obecného řešení systému dvou diskrétních rovnic metodou vlastních vektorů. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51916 - Kriteria kvality STM a SNOM (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51335 - Laboratory Power Supply (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51336 - Laboratory Switched Power Supply (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50169 - Lead Free Solder Material Compatibility and Technological Factors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51402 - Learning and Tutorial Supports for Bachelor Physics at Brno University of Technology (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51203 - Life Time of Surface Mount Devices (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51463 - Local Instabilities In GaAsP Diode PN Junctions (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47444 - Local near-field scanning optical microscopy and spectroscopy of nanostructures (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50746 - Local optical phenomena in InAs/GaAs heterostructures with quantum dots and artificial molecules (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54481 - Low current region of solar cell i-u curves (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48659 - Low frequecy in submicron MOSFET (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48701 - Low Frequency in submicron MOSFET (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52172 - Low frequency noise and trap spectroscopy of InGaAs/InAlAs heterostructures (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52498 - Low Frequency Noise of the CdTe Crystals (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU46120 - MAPLE in General Physics E-learning (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51689 - Maxwell's equations in the case of the semi-infinite cylinder (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51990 - Measuring and Monitoring System for Buses with Electric Power (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50516 - Measuring and Monitoring System for Electric Buses. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54241 - Měření částečných výbojů v elektronických zařízeních (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54005 - Měřicí elektronika pro diferenční senzor tlaku (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54539 - Metoda LBIC s proměnnou vlnovou délkou budícího záření. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51938 - Metody pasivace povrchů fotovoltaických solárních článků. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54597 - The microcontroller-controlled active-resistor multifunction circuit. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54529 - Miniaturní elektrodový systém pro generování ozónu. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54557 - Modeling and Design of a Novel Architecture of Sigma-Delta Converter for Sensor Measurement (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51427 - Modeling and Design of a Novel Architecture of Sigma-Delta Converter for Sensor Measurement (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU30026 - Modeling and design of novel 16-bit switched-capacitor sigma-delta converter with two-step quantization process (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53151 - Modeling of switched DC-DC converters by mixed s-z description. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54588 - Modelling of electromechanical systems with Lagrange equations. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54486 - Modelování spínaných DC-DC měničů pomocí smíšeného popisu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51882 - Models of human operator reliability (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52792 - Modern TFT sensor measurement method (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/05:PU50361 - Moderní bezdrátové komunikace pro embedded systémy (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53323 - Modular approach to design of modern circuit blocks for current signal processing and new device CCTA. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51435 - Multi-Dimensional Predictive Control of Hot-Air Tunnel Using a Neural Network Modell (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50753 - Multi-objective Synthesis of Dual-band Circularly Polarized Antennas by Particle Swarm Optimization Method (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54553 - The Nanoscale Double-Gate MOSFET. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50710 - Nanoscience and nanotechnology in engineering education (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53343 - Nanowires and Nanotubes Formation using Anodic Alumina Films as Templates (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52567 - Nanowires Electroforming of Nanoporous Electrodes (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53571 - Návrh apodizovaných vláknových mřížek metodou vázaných vidů (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54123 - Near-field local detection of energy transport in metal thin film plasmon waveguides (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48732 - NEAR-FIELD SCANNING OPTICAL MICROSCOPY AND SCANNING TUNNELLING MICROSCOPY IN DEFECTOSCOPY (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU47100 - Near-field study of carrier dynamics in InAs/GaAs quantum dots grown on InGaAs layers (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51453 - The New Background Calibration Technique for Pipelined ADC Using Switched-capacitor Approach (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54592 - New generalized realizations for linear network transformations. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53611 - New modern circuit block CCTA and some its applications. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50449 - New Switched-Capacitor Pipelined ADC (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52405 - NEW TRENDS IN DESIGN AND CALIBRATION OF ACCELEROMETERS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51205 - New trends in packaging (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51356 - New type of pressure sensor for explosive industrial environment (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51394 - New type of pressure sensor for industrial environment (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51430 - New VHDL Design of Decimation Filter for Sigma-Delta Modulator (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51866 - Nickel and copper nanostructures prepared by electrodeposition (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52188 - Niobium Oxide and Tantalum Capacitors: M-I-S Model Parameters Comparison (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54409 - NMOS electrical characterization (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52183 - Noise and Carge Storage in Nb2O5 Thin Films (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51066 - Noise in CdTe crystals (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53485 - Noise utilization in ADC linearity testing (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51429 - The Novel Integrated Microsensor Measurement System (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51628 - Novel Method of Sensitivity Evaluation in Hybrid Circuits with Nonuniform Distributed Parts (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51609 - Novel Techniques for Sensitivity Evaluation in Multiconductor Transmission Line Systems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU49917 - On a special type of two-dimensional system of difference equations. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU47143 - On iterated dualizations of topological spaces (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52714 - On representation of a smooth system by discrete one (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51373 - On the Possibilities of Non-Linear Physical Phenomena Teaching at the Technical Universities (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU50004 - One class of bounded positive solutions of a discrete equation. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51493 - Ontology based approach to interoperability issues in automation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51355 - Optical measuring principle for application in pressure sensors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51398 - Optical near-field investigations on GaAs/AlxGa1-XAs quantum dots (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54609 - Partial Discharge in Planar Transformer. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54239 - Partial Discharge Measuring (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51473 - Partial Discharges and Acoustic Emission In Insulating Materials (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50766 - Path planning based on self-organization of artificial fish schools (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52060 - Periodic solutions of systems of integro-differential equations with a small parameter (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51276 - Photonics Prague a success (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48642 - Piezoceramic Sensor: Basic Notes for Finite Element Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50912 - PIEZOCERAMIC SENSORS: FINITE ELEMENT MODELLING OF NOISE (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50466 - Platform Independent Neural Semi-Inverse Controller (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50467 - Platform Independent Neural Semi-Inverse Controller (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU53470 - Positive solution of retarded functional differential equations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53995 - Potenciostat pro měření biosenzorů (2005)
Výsledek druhu TRIV/00216305:26220/05:PR21771 - Pracoviště pro testování solárních článků metodou LBIC. Využívá Solartec, s.r.o. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51354 - Precise evaluation system for monolithic tungsten wire manufacture (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54673 - Precise process monitoring system for anisotropic etching (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51458 - Precision system for measurement and control chemical environment (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU51824 - Predstavlenie rešenij linejnich diskretnich sistem s zapazdyvaniem. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54389 - Přehled zařízení pro měření dielektrických materiálů (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52385 - Přesné měření maleho střídavého napětí (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53996 - Programátor paměti integrovaného potenciostatu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54221 - Programmable measurement system in laboratory practice (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54591 - Programming system for electrochemical measurement smart sensors. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51244 - Properties of Screen Printing Contacts of Solar Cells (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22490 - Prototyp biochemického analyzátoru pro detekci pesticidů v potravinách (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22488 - Prototyp inteligentního systému pro měření odezvy z biosenzorů (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22521 - Průmyslová grafická zobrazovací jednotka (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53147 - PSPICE modelling of Buck Converter by means of GFTs. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54614 - Pulse power supply for magnetron sputtering. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54598 - Působení technologických procesů na tlustovrstvé elektrochemické senzory. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51261 - Quality Implementation in Microelectronics Technology Education (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51258 - Quality Implementation in Microelectronics Technology Education (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54513 - QUALITY OF CONTACT TECHNOLOGY AND NOISE MEASURING IN THE CdTe DETECTORS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51434 - Rapid Development and Implementation of Intelligent Control Algorithms (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48649 - RELAXATION EFFECTS IN DIELECTRIC SPECTRA OF OLIGOMER BUTADIENE MATERIALS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48654 - RELAXATION EFFECTS IN DIELECTRIC SPECTRA OF OLIGOMER BUTADIENE MATERIALS AT CONSTANT TEMPERATURE AND TIME DEPENDENCE (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU51349 - Remark on positive solutions of retarded functional differential equations. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51788 - Remark on Solution of One Retarded Functional Differential Equation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50007 - Results on asymptotic behavior of solution of discrete equations. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52153 - RTS in Submicron MOSFETs: High Field Effects (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51329 - RTS noise in submicron MOSFETs (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52191 - RTS Noise in Submicron MOSFETs: Low and High Field Effects (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54482 - Saturation current components in solar cell diagnostics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54594 - Scattering model of a controlled gyrator realized by current amplifiers. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU49863 - The Schauder Fixed Point Theorem and Applications to Integral Equations. (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/05:PU52066 - The Schuder fixed point theorem and applications to Integral Equations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51326 - SECONDARY VARIABLE VOLTAGE REGULATION IN SWITCHED POWER SUPPLIES (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51432 - The Semi-Inversion Controller (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51610 - Sensitivity Analysis in Multiconductor Transmission Line Networks (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/05:PU56532 - Sensor Networks with IEEE 1451.1 Embedded Systems on Internet (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47788 - Sensors with a direct connection to the Internet (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU47789 - Sensors with a direct connection to the Internet (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51065 - Simple Electrochemical Analysis of Enzyme Kinetics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51486 - Simple ZigBee device development and design (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50234 - Simulation of Apodized Fiber Bragg Gratings (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54040 - SiNx and SiO2 as passivation layers for high grade solar cells. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50557 - Smart Pressure Sensors with Next Generation Communication Interfaces (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52092 - Smart Sensors in Wireless Network System (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52048 - SOME ASPECTS OF THICK FILM ELEKTROCHEMICAL SENSOR FABRICATION. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50997 - Some properties of Theta-open Sets (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51428 - Spartan-3 Development Board for Education (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51348 - Special matrices for solutions of initial problems for differential and discrete systems with constant coefficients and pure delay. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50770 - SPM methods for nanotechnology (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54684 - Spojování solárních řezů (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU56319 - Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51881 - Stochastic processes in MOSFET transistors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51461 - Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52745 - Strukturní analýza solárních článků (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51462 - Studium chemické stability materiálu thermikanit pomocí infračervené spektroskopie (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54313 - Study of mechanical properties of nanocomposite multilayer coatings under dynamical load. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51594 - Symbolic Analysis of Switched-Mode DC-to-DC Converters. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54485 - Symbolická analýza stejnosměrných měničů s impulsovou šířkovou modulací (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26230/05:PU56403 - System for design and simulation of microprocessors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54227 - Systém pro testovaní analogových a digitálních integrovaných obvodů (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216305:26220/05:PU50362 - Systémy reálného času v embedded aplikacích (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51403 - TEACHING PHYSICS AS A SUPPORT SUBJECT FOR STUDENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53657 - Technological process screening for quality planning purposes (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51333 - Technologické trendy na počátku XXI. století (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54561 - Technologie bezolovnatého pájení přetavením (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50771 - Temperature aging and its influence on dielectric properties of KRASOL oligobutadiens (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54531 - Teplotní namáhání multisubstrátové struktury (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51487 - Test framework of ZigBee (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54345 - Testing of the impact load of thin hard nanocomposite, multilayer and monolayer coatings. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54582 - Testing of the impact resistance of hard nanocomposite coatings. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54602 - Testování životnosti kontaktů solárních článků (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54987 - Thermal Stress in Multisubstrate Structure (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51592 - Three-CDTA current-mode biquad (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26110/05:PU51826 - Three-dimensional systems of difference equations - the asymptotic behavior of their solutions. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51625 - Time-Domain Sensitivity Calculation in Multiconductor Transmission Line Circuits (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47337 - Topological method for integro-differential equations. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54581 - Topologie nového analogového prvku CCTA. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51683 - Towards a micro-system for monitoring ethylene in warehouses (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54520 - Transport and Noise Characteristics of CdTe Sensors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52124 - Transport and Noise Characteristics of Niobium Oxide and Tantalum Capacitors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU52480 - Tunneling and thermionic emission across an abrupt Np heterojunction: The effects of different effective masses (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52224 - Two-Way Deterministic Translation and Its Usage in Practice (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54532 - Uhlíkové nanotrubice - měření elektrických vlastností. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50291 - Unconventional application of heterogenous networks in automation (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50811 - The Use of Short Sampling Period in Adaptive Control (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52287 - Virtual Laboratory as a Tool for Measuring Simulation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51450 - Virtual Laboratory as a Tool for Measuring Simulation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54537 - Vlastnosti propojení 3D elektronických systémů (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54680 - Vytváření nanodrátků a nanotrubiček za použití anodizované keramiky jako masky. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53154 - Výuka analýzy obvodů s operačními zesilovači v bakalářských studijních programech. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53153 - Výuka analýzy základních elektrických obvodů v bakalářských studijních programech. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU53156 - Využití EET k rychlé analýze lineárních obvodů. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52095 - VYUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE PŘI LOKALIZACI TRHLIN (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54593 - Využití Internetu ve výuce senzorové techniky. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54555 - Využití uhlíkových nanotrubic v oblasti tlustovrstvých senzorů. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52785 - Vývoj metody pro analýzu vlasností solárních článků při nízkých a velmi nízkých intenzitách osvětlení. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51305 - Wide Current Range Potentiostat (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU50046 - Wireless standards for Mobile Platform (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51989 - Wireless Temperature Data Logger (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51183 - Written examination in Physics: benefits and drawbacks (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU51867 - X-ray investigations of nanopowder WO3 thick films (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54534 - Zdroj pro Pulsní Magnetronové Naprašování. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52149 - Zero cross analysis of RTS noise (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52105 - ZigBee Introduction and its Software Device Design. (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22515 - ZigBee komunikační modul PAN4450 (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216305:26220/05:PR22518 - ZigBee radio interface IEEE 802.15.4. 2.4GHz (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/05:PU53715 - ZigBee v praxi: první zkušenosti s novou bezdrátovou technologií (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU51909 - Změny elektrických vlastností kompozitů v závislosti ne velikosti částic (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54476 - Zrychlené rastrování solárních článků v režimu LBIC. (2005)
Výsledek druhu TRIV/00216305:26220/04:PR21296 - Cyklovací pracoviště pro měření spolehlivosti pájeného spoje (2004)
Výsledek druhu VRIV/00216305:26220/04:PU46383 - Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů (2004)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/04:PU46096 - NEW MEASUREMENT METHODS IN VIRTUAL LABORATORY (2004)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/03:PU40079 - Analysis of Enzyme Kinetics (2003)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/03:PU38299 - Calibration and Testing in Voltametric and Amperometric (2003)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/03:PU39343 - Životnost pájeného spoje při termomechanickém namáhání (2003)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/01:PU55146 - Executable specifications for embedded distributed systems (2001)