• česky
  • english

MSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021622413
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyProteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborCE - Biochemie
Vedlejší oborBO - Biofyzika
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu34 712 tis. Kč37 245 tis. Kč37 212 tis. Kč36 108 tis. Kč37 180 tis. Kč20 514 tis. Kč9 034 tis. Kč212 005 tis. Kč
Celkové uznané náklady34 712 tis. Kč37 245 tis. Kč37 212 tis. Kč36 108 tis. Kč37 180 tis. Kč30 771 tis. Kč27 102 tis. Kč240 330 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNávrh bezprostředně navazuje na předchozí výzkumný záměr "Strukturně funkční vztahy biomolekul a jejich role v metabolismu", řešený v letech 1998-2004, a zčásti i na projekt "Laboratoř struktury a dynamiky biomolekul" v rámci programu "250" (1996-2000).záměru byla identifikace a charakterizace vybraných bakteriálních proteinů a nízkomolekulárních látek účastnících se metabolismu bakterií a hub. Nově navrhovaný záměr by měl jednak zahrnout i další proteiny z jiných typů organismů, např. živočišné protepřínosem bude rozšíření předmětu zájmu na interakce proteinů s okolím. Řečeno jinak, hlavní inovací bude to, že předmětem zájmu budou komplexy proteinů. Při studiu funkce a regulace enzymů se zaměříme i na rozvoj metod monitorování jejich aktivity za pometabolitů. Zapojení odborníků z oblasti instrumentální analytické chemie a experimentální organické chemie a fotochemie umožní neomezovat se na, z pohledu řady metod, „uživatelský přístup“, ale vyvíjet vlastní aktivity k dalšímu rozvoji a implementaci t
Klíčová slova v anglickém jazyceProteins; metabolism
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyKomplexní přístup ke studiu proteinů zahrnuje jejich identifikaci v genomu, izolaci z přírodních zdrojů či přípravu proteinů rekombinantních, zjišťování vztahů mezi strukturou, mechanismem působení a biologickou funkcí a rozpracování případných aplikačních možností. A právě takový komplexní mezioborový výzkum byl předmětem tohoto výzkumného záměru.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMasarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta
Řešitelprof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4347374)
Příjemce / Další organizační jednotkaMasarykova univerzita / Středoevropský technologický institut
Další osoba podílející se na řešeníprof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4347374)
Účastník - subjektMasarykova univerzita
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV618
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/13:00066082 - CH-pi Interaction between Carbohydrates and Aromatic Moieties: Electron Density Issue (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/13:00067940 - Toward Reproducing Sequence Trends in Phosphorus Chemical Shifts for Nucleic Acids by MD/DFT Calculations (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/12:00059178 - Biotinylation of quantum dots for application in fluoroimmunoassays with biotin-avidin amplification (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/12:00057621 - Dual roles of the SUMO-interacting motif in the regulation of Srs2 sumoylation. (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/12:00059725 - Electrochemical Immunosensor Coupled to Cyclone Air Sampler for Detection of Escherichia coli DH5 alpha in Bioaerosols (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/12:00058656 - Exploring the Nature of Carbohydrate-Aromatic Dispersion Interactions via Sophisticated Computational Chemistry Tools (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14740/12:00057223 - In Silico Engineering of Proteins that Recognize Small Molecules (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00060043 - Influence of stereochemistry on proton transfer in protonated tripeptide models (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/12:00057288 - Kinetics of anaerobic elemental sulfur oxidation by ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans and protein identification by comparative 2-DE-MS/MS (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/12:00058035 - Photoremovable Chiral Auxiliary (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/12:00057274 - Physiological and proteomic approaches to evaluate the role of sterol binding in elicitin-induced resistance (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00057220 - Plant aminoaldehyde dehydrogenases oxidize a wide range of nitrogenous heterocyclic aldehydes (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/12:00060507 - Problematic glycosyltransferase Rv3782 from Mycobacterium tuberculosis and its production in new expression system (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00059039 - Radioiodine tracers as useful tools in studies of thyrotoxic effects of exogenous bromide and perchlorate ions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00061938 - Rational Design and Synthesis of Optimized Glycoclusters for Multivalent Lectin-Carbohydrate Interactions: Influence of the Linker Arm (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/12:00057398 - Stoichiometry of bacterial anaerobic oxidation of elemental sulfur by ferric iron (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/12:00058657 - Theoretical Description of Carbohydrate-Aromatic CH-pi Interactions Additive Properties via DFT and Ab Initio Calculations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00059037 - Type I iodothyronine 5’-deiodinase mRNA and activity is increased in adipose tissue of obese subjects (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00057217 - Understanding the Sequence Preference of Recurrent RNA Building Blocks using Quantum Chemistry: The Intrastrand RNA Dinucleotide Platform (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/12:00059038 - Use of 82Br and 131I radionuclides in studies of goitrogenic effects of exogenous bromide (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/12:00059127 - 2D-PAGE Database for Studies on Energetic Metabolism of the Denitrifying Bacterium Paracoccus denitrificans (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052844 - A new isoflavanone from Iresine herbstii (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00053952 - Achromobacter marplatensis sp. nov. isolated from a pentachlorophenol-contaminated soil (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049731 - Aleuria aurantia lectin family - structural insight into differences of carbohydrate binding among related proteins (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00073370 - Anaerobic ferric iron reduction by acidophilic biomining bacteria (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00073374 - Anaerobic oxidation of elemental sulfur in the chemolithoautotrophic bacterium Acidithiobacillus ferrooxidans (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00050107 - ANALYTICAL ULTRACENTRIFUGATION AS AN EFFECTIVE TOOL FOR IDENTIFICATION OF PROTEIN OLIGOMERIC STATE (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050014 - Anion Binding by Bambus[6]uril Probed in the Gas Phase and in Solution (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049823 - Anion-Free Bambus[6]uril and Its Supramolecular Properties (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00073371 - Application of a bioluminescent ATP assay for monitoring growth of acidophilic bacteria (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00050064 - Aspergillus fumigatus lectin – a new procedure for studying highly complex interactions of multivalent lectins with their ligands (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049920 - Bambus[n]urils: a New Family of Macrocyclic Anion Receptors (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00073372 - Biodegradation of iron sulfides by acidophilic bacteria and effects of released iron on the environment (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049442 - Biology and Bioinformatics (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00073375 - Bioluminescent assay as a tool for monitoring metabolic activity of acidophilic bacteria (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00050198 - Burkholderia cenocepacia BC2L-C Is a Super Lectin with Dual Specificity and Proinflammatory Activity (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049928 - Burkholderia cenocepacia lectins – similar, however different potential virulence factors (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049938 - Calorimetric investigation of the mutant lectins from Chromobacterium violaceum (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049969 - Carbohydrate CH/pi interactions – Theoretical investigation of the favourable regions in the carbohydrate surroundings (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049919 - Characterization of lectins from opportunistic pathogens by surface plasmon resonance (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00051482 - Chemical Shift Tensors in Isomers of Adenine: Relation to Aromaticity of Purine Rings? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00057189 - Complementation of 3D structure of delta subunit of RNA polymerase from Bacillus subtilis with description of internal motions in terms of reduced spectral density mapping (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050025 - Computational study of the dimethylphosphate hydrolysis as the reference system for the understanding of the restriction endonucleases mechanism (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049440 - Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analysis of the Wild-Type Haloalkane Dehalogenase DhaA and its Variant DhaA13 Complexed with Different Ligands (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049774 - Crystallization and structure determination of delta-subunit of RNApolymerase (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049884 - CV-IIL lectin: another piece of the Chromobacterium violaceum puzzle (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049438 - Development of a Crystallization Protocol for the DbeA1 Variant of Novel Haloalkane Dehalogenase from Bradyrhizobium elkani USDA94 (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050138 - Directed evolution of lectins from pathogenic bacteria (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00049968 - Dispersion interactions of carbohydrates with condensate aromatic moieties: Theoretical study on the CH–pi interaction additive properties (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052011 - Elicitine-membrane interaction is driven by a positive charge on the protein surface: Role of Lys13 residue in lipids loading and resistance induction (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049443 - Engineering Robust and Efficient Protein Catalysts (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00053914 - Expression of glycosyltransferase in fussion with MBP and following TEV protease cleavage (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00053541 - Expression of problematic glycosyltransferase Rv3782 from Mycobacterium tuberculosis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049905 - Fe/Mn superoxide dismutase in Paracoccus denitrificans is induced by azide and expressed independently on FNR-type regulators (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14740/11:00049916 - The Five Bacterial Lectins: PA-IL, PA-IIL, RSL, RS-IIL and CV-IIL Interactions with Diverse Animal Cells and Glycoproteins. (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050298 - Fucose-binding lectin from human pathogen Aspergillus fumigatus (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00050067 - Function and structure studies of lectin from bioluminescent bacterium Photorhabdus luminescens (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00053813 - Glycosyltransferase Rv3782 from Mycobacterium tuberculosis and its expression in new vector pMTW (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049850 - Host cell recognition by carbohydrate-binding proteins from human pathogens (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049445 - In vitro protein and metabolic engineering of a biodegradation pathway (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052798 - Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00052846 - Interpretation of substituent effects on 13C and 15N NMR chemical shifts in 6-substituted purines (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049441 - Keyhole-Lock-Key Model of Enzymatic Catalysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050344 - Kryogenická postseparační úprava polyakrylamidových gelů prometaloproteomické analýzy kombinací gelové elektroforézy, laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s ionizací indukčně vázaným plazmatem (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050154 - Kvantifikace proteinových biomarkerů pomocí hmotnostní spektrometrie pracující v režimu monitorování vybraných reakcí (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00053898 - Kvantové tečky: příprava, konjugace a využití v bioanalytické chemii a biologii (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049754 - Metabolomika – základní pojmy, strategie a metodologie (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00052843 - Molecular bases of enantioselectivity of haloalkane dehalogenase DbjA. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00052845 - Natural Compound Cudraflavone B Shows Promising Anti-inflammatory Properties in Vitro (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049930 - New pH dependent lectin from bioluminescent bacterium Photorhabdus luminescens (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050153 - The new platinum-based anticancer agent LA-12 induces retinol binding protein 4 in vivo (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052814 - Nitrate reductase whole-cell assay: side effects associated with the use of benzyl viologen (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00053750 - NMR cross-­correlated relaxation rates reveal ion coordination sites in DNA (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052847 - Novel Adamantane-Bearing Anilines and Properties of Their Supramolecular Complexes with beta-Cyclodextrin (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049931 - Nový lektin ze světélkující bakterie Photorhabdus luminescens (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050098 - Photochemistry of S-Phenacyl Xanthates (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052197 - p-Hydroxyphenacyl photoremovable protecting groups - Robust photochemistry despite substituent diversity (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050024 - PMFLib – A TOOLKIT FOR FREE ENERGY CALCULATIONS (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050026 - PMFLib – A TOOLKIT FOR FREE ENERGY CALCULATIONS II (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049770 - Polymerisation and Surface Modification of Methacrylate Monoliths in Polyimide Channels and Polyimide Coated Capillaries using 660 nm Light Emitting Diodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00052645 - The Power of Solvent in Altering the Course of Photorearrangements (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049975 - Predicting pK(a) values of substituted phenols from atomic charges: Comparison of different quantum mechanical methods and charge distribution schemes (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050110 - Protein engineering of glycosidases (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050180 - Protein engineering of lectins - in silico and in vitro approaches (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049899 - Random mutagenesis of lectins and high-throughput screening of mutant libraries (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00050263 - Reaction Mechanism of MutH Enzyme - Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Study 2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00049398 - Recognition of transcription termination signal by the nuclear polyadenylated RNA-binding (Nab)3 protein (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050071 - Redistribution of electron density in pyridinium and pyrazinium guests induced by complexation with cucurbit[6]uril (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00052848 - Selectivity among Two Lectins: Probing the Effect of Topology, Multivalency and Flexibility of “Clicked” Multivalent Glycoclusters (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00052404 - Simulations of 129 Xe NMR chemical shift of atomic xenon dissolved in liquid benzene (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049856 - Structural analysis of delta-subnit of RNA-polymerase by X-ray (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00050106 - Structure and binding specificity of the receiver domain of sensor histidine kinase CKI1 from Arabidopsis thaliana. (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00050130 - Structure and function of lectins from Burkholderia cenocepacia - similar, yet different (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049874 - Structure and specificity of a blood group oligosaccharide specific lectin from Aspergillus fumigatus (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00050628 - Study of ergosterol signal pathway (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049970 - STUDY OF THE CARBOHYDRATE CH/pi INTERACTIONS FAVOURABLE REGIONS IN THE CARBOHYDRATE SURROUNDINGS (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00049439 - Substrate Specificity of Haloalkane Dehalogenases (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/11:00050102 - Supramolecular Shuttle Based on Inclusion Complex between Cucurbit[6]uril and Bispyridinium Ethylene (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050284 - Systematic Study of Carbohydrate-Aromatic CH-pi Dispersion Interaction by DFT and Highly Correlated Ab Initio Methods (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049971 - THEORETICAL INVESTIGATION OF THE CARBOHYDRATE CH/pi INTERACTIONS FAVOURABLE REGIONS IN THE CARBOHYDRATE SURROUNDINGS (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00053084 - THEORETICAL STUDY OF THE CARBOHYDRATES DISPERSION INTERACTIONS WITH CONDENSED AROMATIC MOIETIES (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00049763 - Thermodynamical analysis of the mutant CV-IIL lectins from Chromobacterium violaceum (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049907 - Thermodynamics behind CV-IIL binding of saccharides (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00049962 - Three-Dimensional Potential Energy Surface of Selected Carbohydrates' CH/p Dispersion Interactions Calculated by High-Level Quantum Mechanical Methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00049913 - Unprecedented pi...pi interaction between an aromatic ring and a pseudo-aromatic ring formed through intramolecular H-bonding in a bidentate Schiff base ligand: crystal structure and DFT calculations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00053848 - Validation of relativistic DFT approaches to the calculation of NMR chemical shifts in square-planar Pt2+ and Au3+ complexes (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050027 - Virtual screening and in silico design of novel inhibitors of bacterial lectins (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14740/11:00050113 - The X-ray structure versus NMR structure of delta-subunit of RNA-polymerase (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/11:00049914 - 13C and 15N NMR chemical shift tensors by experiment and theory (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00049411 - 1H, 13C, and 15N resonance assignments for the CTD-Interacting Domain of Nrd1 bound to Ser5-phosphorylated CTD of RNA Polymerase II (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14740/11:00049942 - 5D 13C-detected experiments for backbone assignment of unstructured proteins with a very low signal dispersion (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00057175 - A TNF-like Trimeric Lectin Domain from Burkholderia cenocepacia with Specificity for Fucosylated Human Histo-Blood Group Antigens (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040725 - A118G polymorphism of OPRM1 gene is associated with schizophrenia (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045076 - Acidophilic bacteria in oxidation of elemental sulfur and iron sulfides, environmental impacts (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/10:00040812 - AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043541 - An RNA Molecular Switch: Intrinsic Flexibility of 23S rRNA Helices 40 and 68 5 '-UAA/5 '-GAN Internal Loops Studied by Molecular Dynamics Methods (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044811 - Aspergillus fumigatus as a pathogen - role of surface interacting molecules (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044026 - Aspergillus fumigatus lectins - how to stay in touch (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045039 - Atomic resolution studies of haloalkane dehalogenases DhaA04, DhaA14 and DhaA15 with engineered access tunnels. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/10:00043106 - Cdk1 targets Srs2 to complete synthesis-dependent strand annealing and to promote (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045143 - Chromate reductase activity of the Paracoccus denitrificans ferric reductase B (FerB) protein and its physiological relevance (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00043777 - Computational study of lectin-carbohydrate interactions (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00049618 - Computational Study of the MutH Enzyme Reactivity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00046151 - Conformational Energies of DNA Sugar Phosphate Backbone: Reference QM Calculations and a Comparison with Density Functional Theory and Molecular Mechanics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044022 - Cooperativity between subunits is essential for high affinity binding of N-acetylhexosamines to dimeric soluble and dimeric cellular forms of human CD69 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044021 - Crystallization and initial X-ray diffraction studies of the flavoenzyme NAD(P)H:(acceptor) oxidoreductase (FerB) from the soil bacterium Paracoccus denitrificans (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044297 - Current technological background assigned for the crystallography of proteins in National Centre for Biomolecular Research (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044185 - CV-IIL as a tool to understanding binding properties in PA-IIL lectin family (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044352 - Cytotoxic Activities of Several Geranyl-Substituted Flavanones (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00042276 - Determination of capsidiol in tobacco cells culture by HPLC (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14110/10:00058891 - Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045651 - The differences between small molecule crystallography and crystallography of proteins (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00046884 - Dispersion-Driven Hydrogen Bonding: Predicted Hydrogen Bond between Water and Platinum(II) Identified by Neutron Diffraction (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044203 - "Double" lectin from Burkholderia cenocepacia - protein with dual binding specificity? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044908 - Dynamics of the base of ribosomal A-site finger revealed by molecular dynamics simulations and Cryo-EM. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040597 - Early Warning Biosensors for Detection of Chemical Warfare Agents. (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00043537 - Employment of free energy calculations to estimation of carbohydrates affinities towards PA-IIL superfamily lectins (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045068 - Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenases and its Modulation by Surface Loop Engineering (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00040606 - Engineering of Biocatalysts by Modification of Access Tunnels (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045058 - Engineering of Enzymes by Modification of Access Tunnels (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044397 - Excited state dynamics of 4-hydroxyacetophenone - a model for 4-hydroxyphenacyl protecting groups (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/10:00044574 - Extractions of isoquinoline alkaloids with butanol and octanol (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14330/10:00045786 - FastGrid -- The Accelerated AutoGrid Potential Maps Generation for Molecular Docking (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045077 - Geomicrobiology: Molecular and Environmental Perspective (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00051414 - grid-CICADA: Efficient Explorer of Conformational Space of Biomolecular Systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043297 - 1H, 13C, and 15N NMR chemical shifts for selected glucosides and ribosides of aromatic cytokinins (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044028 - High-affinity lectins from pathogens: the potential targets for antiadhesive drug design (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00043733 - In silico mutagenesis and docking study of RSL lectin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040921 - Influence of the Acetylcholinesterase Active Site Protonation on Omega Loop and Active Site Dynamics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044350 - Interpretation of Indirect Nuclear Spin_Spin Couplings in Isomers of Adenine: Novel Approach to Analyze Coupling Electron Deformation Density Using Localized Molecular Orbitals (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044124 - Lectin from Chromobacterium violaceum - role of water molecule in the carbohydrate binding site (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044968 - Lectins from Burkholderia cenocepacia - potential virulence factors (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045079 - Lectins from pathogens: mystery of life (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/10:00042885 - Magnetic Resonance: 15N NMR Applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/10:00044254 - MEASUREMENT OF Zn, Cd AND Cu IN STREPTOMYCES CELLS USING DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRY (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044241 - Methods of directed evolution of PA-IIL lectin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045304 - Molecular dynamics simulations suggest that RNA three-way junctions can act as flexible RNA structural elements in the ribosome (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044025 - Novel lectins from Aspergillus fumigatus (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044910 - On the Role of the cis Hoogsteen:Sugar-Edge Family of Base Pairs in Platforms and Triplets: Quantum Chemical Insights into RNA Structural Biology (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044833 - On-line drug metabolites generation and their subsequent target analysis by capillary zone electrophoresis with UV-absorption detection (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044581 - Orthogonal Photocleavage of a Monochromophoric Linker (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040633 - Phosphorus Chemical Shifts in a Nucleic Acid Backbone from Combined Molecular Dynamics and Density Functional Calculations (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044541 - Photoenolization: Application to Synthesis of Indanone-Derived Biologically Interesting Compounds via o-Methylphenacyl Epoxides (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044920 - Photoenolization-Induced Oxirane Ring Opening in 2,5-Dimethylbenzoyl Oxiranes To Form Pharmaceutically Promising Indanone Derivatives (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040714 - Polymorfizmus genu pro OPRM1 má vztah ke schizofrenii: nový kandidátní gen (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045101 - Protein Engineering of Biocatalysts (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044009 - Proteiny Aspergillus fumigatus zapojené do interakce s hostitelem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043447 - Rad52 SUMOylation affects the efficiency of the DNA repair (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00051560 - Radiometric enzyme assays: development of methods for extremely sensitive determination of types 1, 2 and 3 iodothyronine deiodinase enzyme activities (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00057485 - Random mutagenesis as a tool for improving properties of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00043539 - Reaction Mechanism of MutH Enzyme: Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Study (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045078 - Recognition of selected monosaccharides by Pseudomonas aeruginosa Lectin II analyzed by molecular dynamics and free energy calculations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044907 - Reference MP2/CBS and CCSD(T) quantum-chemical calculations on stacked adenine dimers. Comparison with DFT-D, MP2.5, SCS(MI)-MP2, M06-2X, CBS(SCS-D) and force field descriptions. (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044964 - The role of nitric oxide in triggering of defence response by ergosterol (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043623 - S3EPY: a Sparky extension for determination of small scalar couplings from spin-state-selective excitation NMR experiments (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00045070 - SENSING HYDRATION AND MOBILITY AT THE VICINITY OF THE ACTIVE SITE OF ENZYMES BY MEANS OF FLUORESCENCE SPECTROSCOPY (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040623 - The Solution Structure of the ADAR2 dsRBM-RNA Complex Reveals a Sequence-Specific Readout of the Minor Groove (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043931 - Solution structure of the N-terminal domain of Bacillus subtilis delta subunit of RNA polymerase and its classification based on structural homologs (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00044398 - Solvent-switchable photoreaction of alpha-substituted 2-methyl-4-hydroxyphenacyl compounds (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043104 - Srs2: the Odd-Job Man in DNA repair (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045112 - Strategy for complete NMR assignment of disordered proteins with highly repetitive sequences based on resolution-enhanced 5D experiments (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00073364 - Structural basis of the affinity for oligomannosides and analogs displayed by BC2L-A, a Burkholderia cenocepacia soluble lectin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044909 - Structural Dynamics of the Box C/D RNA Kink-Turn and Its Complex with Proteins: The Role of the A-Minor 0 Interaction, Long-Residency Water Bridges, and Structural Ion-Binding Sites Revealed by Molecular Simulations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045062 - Structural studies of homoisoflavonoids: NMR spectroscopy, X-ray diffraction, and theoretical calculations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00045049 - Structural study of 8-azole derivatives of protoberberine alkaloids: experimental and quantum chemical approach (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00040607 - Structure and activity of haloalkane dehalogenases in organic co-solvents (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00046435 - Structure and functional approaches revealing the mysteries of Aspergillus fumigatus host-interacting proteins (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044832 - Study of Atypical Kinetic Behaviour of Cytochrome P450 2C9 Isoform with Diclofenac at Low Substrate Concentrations by Sweeping-MEKC Combination (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00051450 - Study of HincII endonuclease by molecular dynamics methods (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044042 - Synthetic N-acetylglucosamine based fully branched tetrasaccharide, a mimetic of the endogenous ligand for CD69, activates CD69+ NK cells and killer lymphocytes upon dimerization via a hydrophilic flexible linker (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040600 - Systems biology at work (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043549 - Theoretical Studies on the Intermolecular Interactions of Potentially Primordial Base-Pair Analogues (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044991 - The Tubulin-Bound Structure of the Antimitotic Drug Tubulysin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00044318 - Understanding the NMR chemical shifts for 6-halopurines : role of structure, solvent and relativistic effects (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00043613 - Unraveling an FNR based regulatory circuit in Paracoccus denitrificans using a proteomics-based approach (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00051577 - Use of 125I-labeled iodothyronines as tools for studies of Fluoxetine interaction with the metabolism of triiodothyronine (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00051574 - Use of 82Br and 131I radionuclides in studies of thyrotoxic effects of exogenous bromide (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/10:00051220 - Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1, 2 a 3 v mozku potkana (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00042665 - Why acetylcholinesterase reactivators do not work in butyrylcholinesterase (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00051563 - 125I-labelled iodothyronines: useful tools for studies of effects of an antidepressant drug fluoxetine in the rat (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00042954 - 13C Chemical Shift Tensors in Hypoxanthine and 6-Mercaptopurine : Effects of Substitution, Tautomerism, and Intermolecular Interactions (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/10:00049635 - 18O-based protein quantitation: influence of separation on quantitation outcome in analysis of Staphylococcus a. enterotoxins (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040504 - (1)H, (13)C, and (15)N chemical shift assignments for the RNA recognition motif of Nab3. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/10:00040608 - 1H, 13C, and 15N chemical shift assignments of ZCCHC9 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036491 - A global benchmark study using affinity-based biosensors (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00028540 - Ascertainment of variations in the biological half-lives of bromide and sodium ions in the rat by in vivo gamma-ray measurement of 82Br and 24Na radionuclides (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00034666 - Asociační studie vztahu čtrnácti polymorfizmů kandidátních genů k dispozicím k závislosti na alkoholu (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00029410 - Aspergillus fumigatus host-interacting proteins - potential therapeutic targets (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029410 - Aspergillus fumigatus host-interacting proteins - potential therapeutic targets (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00042514 - ATP measurements in iron-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00037169 - Backbone 1H, 13C, and 15N NMR assignment for the inactive form of the retroviral protease of the murine intracisternal A-type particle, inMIA-14 PR (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/09:00035066 - Biomarker discovery - Detection of minor protein concentration changes using ICPL protein labeling and 2D GE (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029221 - Biomarker discovery in low-grade breast cancer using isobaric stable isotope tags and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry (iTRAQ-2DLC-MS/MS) based quantitative proteomic analysis (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/09:00028503 - Bromide interference with iodine metabolism: Goitrogenic and whole-body effects of excessive inorganic bromide in the rat (Chapter 61 in the book: Comprehensive Handbook of Iodine). (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00036622 - Burkholderia cenocepacia and its novel two domain superlectin (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00042509 - Burkholderia cenocepacia lectin D - protein of two faces? (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00042672 - Burkholderia cenocepacia lectin with dual binding specificity (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00035508 - Capillary zone electrophoresis with field enhanced sample stacking as a tool for targeted metabolome analysis of adenine nucleotides and coenzymes in Paracoccus denitrificans (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00032482 - Characterization of Haloalkane Dehalogenases DrbA and DmbC: Representatives of Novel Subfamily. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029290 - Characterization of the quinone reductase activity of the ferric reductase B protein from Paracoccus denitrificans (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00042714 - Charge Localization on Imidazolium Ring upon Complexation with Cucurbit[6]uril (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036466 - Combination of several bioinformatics approaches for the identification of new putative glycosyltransferases in Arabidopsis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036419 - Competing Pathways in the Photo-Favorskii Rearrangement and Release of Esters: Studies on Fluorinated p-Hydroxyphenacyl-Caged GABA and Glutamate Phototriggers (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029428 - Computational Tools for Designing and Engineering Biocatalysts. (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/09:00028569 - Computer-Assisted Engineering of Biomolecules (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00042640 - Construction of mutant lectins from Chromobacterium violaceum and study of changes in their binding properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029170 - Co-operativity of Mus81-Mms4 with Rad54 in the resolution of recombination and replication intermediates. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029449 - CV-IIL lectin : an ideal helper for understanding mutation-caused binding preference changes in the PA-IIL lectin family (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00037460 - Dependence of A-RNA simulations on the choice of the force field and salt strength (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029983 - Differences in conformational behavior of amyloid beta in solvent with different ionic strength (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036231 - Distinct roles of non-canonical poly(A) polymerases in RNA metabolism (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/09:00032256 - The ecology of Mycobacteria: Impact on Animal´s and Human Health (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00042664 - Editorial: Protein Design and Engineering for Biocatalysis. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029441 - Electron Density Shift in Imidazolium Derivatives upon Complexation with Cucurbit[6]uril (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00028567 - Engineering of tunnels in proteins with buried active sites (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00035127 - Erektilní dysfunkce a paraoxonáza: výsledky analýzy z DNA čipu (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00035037 - Experimental and quantum-chemical studies of 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in Au(III), Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with picolines (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00037320 - FastGrid -- The Accelerated AutoGrid Potential Maps Generation for Molecular Docking (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14310/09:00037314 - FastGrid -- The Accelerated Computation of Potential Maps for Molecular Docking (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029289 - Ferric reductase A is essential for effective iron acquisition in Paracoccus denitrificans. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029649 - Fotochemie 2-nitrobenzyliden acetalů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029683 - Functional significance of the Rad51-Srs2 complex in Rad51 presynaptic filament disruption. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029452 - Heterologous expression and molecular characterization of the NAD(P)H:acceptor oxidoreductase (FerB) of Paracoccus denitrificans (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00051200 - Implementation of Parallel Analyzes of Molecular Dynamics Simulation Trajectories (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00034730 - Importance of oligomerisation on Pseudomonas aeruginosa Lectin-II binding affinity. In silico and in vitro mutagenesis. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00042534 - Influenza haemagglutinin - nothing but lectin (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029144 - Integration of on-line protein digestion by trypsin in capillary electrophoresis by means of electrophoretically mediated microanalysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029172 - Interaction of cryptogein with its binding sites in tobacco plasma (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00042535 - Investigation of mutation-induced binding preference changes of CV-IIL lectin (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036779 - Investigation of Thermal Denaturation of Barley Nonspecific Lipid Transfer Protein 1 (ns-LTP1b) by Nuclear Magnetic Resonance and Differential Scanning Calorimetry (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/09:00028502 - Iodine transfer through mother's milk: The influence of bromide (Chapter 20 in the book: Comprehensive Handbook of Iodine). (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029545 - Kvantitativní analýza v MS a HPLC/MS (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029285 - Localization of recombination proteins and Srs2 reveals anti-recombinase function in vivo (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00033990 - Nanosecond Time-Dependent Stokes Shift at the Tunnel Mouth of Haloalkane Dehalogenases (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00039607 - NMR analyses of the receiver domain of CKI1 histidine kinase and its interaction with AHP proteins (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036368 - NMR determination of pKa values of indoloquinoline alkaloids (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00034755 - NMR Quantification of Tautomeric Populations in Biogenic Purine Bases (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036514 - NMR Structure of the N-Terminal Domain of Capsid Protein from the Mason-Pfizer Monkey Virus (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00042723 - Pa-IIl-Like Lectins In Human Pathogen Burkholderia Cenocepacia (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00028564 - Pathways and Mechanisms for Product Release in the Engineered Haloalkane Dehalogenases Explored using Classical and Random Acceleration Molecular Dynamics Simulations. (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00036409 - Photoactivatable Phenacyl Derivatives: Photoenolization and Other Processes (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029556 - Photochemistry of 2-Nitrobenzylidene Acetals (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14310/09:00034457 - Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00039573 - Počítačová chemie:výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00035151 - Polymorfizmus genu pro OPRM1 a schizofrenie: nové výsledky asociační studie (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/09:00028568 - Quantitative Analyses of Substrate Specifity of Haloalkane Dehalogenase (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00043043 - Random mutagenesis as a tool for fine-tuning of affinity and specificity of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00043042 - Random mutagenesis of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00028837 - Recognition of phosphorylated CTD of RNA Pol II by Nrd1 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036460 - Reference Quantum Chemical Calculations on RNA Base Pairs Directly Involving the 2OH Group of Ribose (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029421 - Regulation of Rad51 recombinase presynaptic filament assembly via interactions with the Rad52 mediator and the Srs2 anti-recombinase. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029451 - Role of LecA and LecB Lectins in Pseudomonas aeruginosa-Induced Lung Injury and Effect of Carbohydrate Ligands (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029979 - The role of sterol-binding in elicitn interaction with tobacco (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00037083 - Single Stranded Loops of Quadruplex DNA As Key Benchmark for Testing Nucleic Acids Force Fields (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00028470 - Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specifity and kinetics (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/09:00035557 - Specificity and affinity studies in lectin/ carbohydrate interactions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029284 - Srs2 Disassembles Rad51 Filaments by a Protein-Protein Interaction Triggering ATP Turnover and Dissociation of Rad51 from DNA (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00029417 - Structure and binding properties of Burkholderia cenocepacia lectin with dual specificity (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/09:00029417 - Structure and binding properties of Burkholderia cenocepacia lectin with dual specificity (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00028838 - Structure and RNA binding of Nab3 (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/09:00028570 - Studium dynamiky molekul vody v ústí tunelu haloalkándehalogenáz (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/09:00028566 - Study of water molecule dynamics at the tunnel openings of haloalkane dehalogenase (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00042510 - Surface plasmon resonance and carbohydrate-lectin interactions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036461 - Trans Hoogsteen/Sugar Edge Base Pairing in RNA. Structures, Energies, and Stabilities from Quantum Chemical Calculations (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00028836 - Transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14310/09:00029247 - TRITON 4 : software for ligand-binding protein engineering (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/09:00029725 - Unraveling a FNR-based regulatory circuit in bacterium Paracoccus denitrificans using proteomics, transcriptomic and bioinformatic approaches (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00029171 - Yeast Mph1 helicase dissociates Rad51-made D-loops: implications for crossover control in mitotic recombination. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/09:00036441 - 1H, 13C and 15N nuclear magnetic resonance coordination shifts in Au(III), Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with phenylpyridines (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026654 - A label free piezoelectric immunosensor for rapid assay of Escherichia coli (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026637 - Analysis of Substrate Specificities of Wild-type Haloalkane Dehalogenases and their Mutants by Multivariate Statistics (2008)
Výsledek druhu JRIV/62157124:16370/08:00001998 - Antibacterial C-Geranylflavonoids from Paulownia tomentosa Fruits. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024585 - Application of Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography for Evaluation of Inhibitory Effects on Cytochrome P450 Reaction (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/08:00042113 - Biosensor Detection of Organophosphorous Gases (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024334 - Bromide interference with iodine metabolism in the rat (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024966 - Burkholderia cenocepacia lectin D (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026605 - Choosy enzyme lego: two independent enantioselective elements confined to a single active site of haloalkane dehalogenase DbjA (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025645 - Comparative Binding Energy (COMBINE) Analysis of the Substrate Specificity of Haloalkane Dehalogenase from Bradyrhizobium japonicum USDA110. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025703 - Composite Porous Silicon-Crystalline Silicon Cantilevers for Enhanced Biosensing (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026548 - Conformational Transitions of Flanking Purines in HIV-1 RNA Dimerization Initiation Site Kissing Complexes Studied by Charmm Explicit Solvent Molecular Dynamics (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/08:00024854 - Covalent bonding of azoles to quaternary protoberberine alkaloids (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026618 - The crystal and molecular structure of potassium aquapentachloroiridate(III) and the 1H, 13C, 15N NMR coordination shifts in iridium(III) chloride complexes with 2,2'-bipyridine or 1,10-phenantroline (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026141 - Crystallization and preliminary diffraction analysis of Rhodococcus rhodocrous NCIMB 13064 DhaA mutants (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00025002 - DECIPHERING THE SUGAR PREFERENCE RULES - COMPUTER-ASSISTED PROTEIN ENGINEERING OF BACTERIAL LECTIN PA-IIL (2008)
Výsledek druhu ZRIV/00216224:14310/08:00028118 - Decontamination of chemical warfare agent sulphur mustard (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024247 - Determination of the biological half-lives of electrolytes in the rat by gamma-ray spectrometry (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/08:00042112 - Development and Testing of the Portable Electrochemical Immunosensor System for Detection of Bioagents (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00034008 - Development of electrophoretically mediated microanalysis method for the kinetics study of flavin-containing monooxygenase in a partially filled capillary (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025288 - Disruption of retinoid transport, metabolism and signaling by environmental pollutants (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026636 - Dynamics of Water Molecules at the Tunnel Mouths of Haloalkane Dehalogenases Studied by Time Resolved Fluorescence Spectroscopy and Molecular Dynamic Simulations (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00024330 - Effects of antidepressant fluoxetine (Prozac-TM) on the metabolism of thyroid hormones (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024330 - Effects of antidepressant fluoxetine (Prozac-TM) on the metabolism of thyroid hormones (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026656 - Electrochemical biosensors - principles and applications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00025896 - Engineering of high-affinity fucose- and mannose- binding lectin CV-IIL from Chromobacterium violaceum (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025879 - Evaluation of the possible proteomic application of trypsin from Streptomyces griseus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025940 - Fluorinated photoremovable protecting groups: the influence of fluoro substituents on the photo-Favorskii rearrangement (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025683 - Functional Flexibility of Human Cyclin-Dependent Kinase-2 and Its Evolutionarily Conservation (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00029111 - Gel electrophoresis of metalloproteins and laser ablation with inductively coupled plasma mass spectrometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026551 - General Base Catalysis for Cleavage by the Active-Site Cytosine of the Hepatitis Delta Virus Ribozyme: QM/MM Calculations Establish Chemical Feasibility (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026550 - Geometrical and Electronic Structure Variability of the Sugar-phosphate Backbone in Nucleic Acids (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024335 - Halogen speciation in the rat thyroid: Simultaneous determination of bromine and iodine by short-term INAA (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026635 - HotSpot Wizard: Web Server for Identification of Hot Spots for Mutagenesis Experiments (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024974 - Impacts of growth kinetics of sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans on kinetic models (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024333 - Impairment of iodine and thyroid hormone metabolism in very premature infants (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00025133 - In Silico and In Vitro Mutagenesis of PA-IIL Lectin - Correlation with Structure-Function Analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024957 - In silico mutagenesis and docking studies of Pseudomonas aeruginosa lectin PA-IIL - predicting binding modes and energies (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026655 - In vitro neutralization of Equid herpesvirus 1 mediated by recombinant antibodies (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026744 - Interaction with RPA Is Necessary for Rad52 Repair Center Formation and for Its Mediator Activity. (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00024331 - Interference of exogenous bromide with the metabolism of thyroid hormones in the rat (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024331 - Interference of exogenous bromide with the metabolism of thyroid hormones in the rat (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00026604 - Inženýrství stereoselektivity enzymů pro aplikace biokatalýzy (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026604 - Inženýrství stereoselektivity enzymů pro aplikace biokatalýzy (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00026562 - Kvantitativní analýza v hmotnostní spektrometrii (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024969 - Laser ablation process as the key point of GLIM (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024135 - Mechanism of Hydrogen Bond Array Isomerization in Tetrahydroxycalix[4]arene and Tetrahydroxythiacalix[4]arene (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026606 - Modulation of Enantioselectivity in Haloalkane Dehalogenase DbjA by Engineering of a Surface Loop (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14310/08:00042446 - MOLE 1.n (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026743 - Molecular anatomy of the recombination mediator function of Saccharomyces cerevisiae Rad52 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025688 - Molecular dynamics study of Pseudomonas eruginosa lectin-II complexed with monosaccharides (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14310/08:00042447 - MOLEOnline 1.n (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025874 - NMR study of 5-substituted pyrazolo[3,4-c]pyridine derivatives (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026760 - Role of SRS2 and Mus81/MMS4 in processing recombination/replication intermediates . (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00026440 - Optimalizace exprese a purifikace rekombinantního lektinu CV-IIL z patogenního mikroorganismu Chromobacterium violaceum (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026638 - Pathways and Mechanisms for Product Exit and Water Exchange in Engineered Haloalkane Dehalogenase DhaA Exploredusing Classical and Random Acceleration Molecular Dynamics Simulations (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026021 - Photochemical Synthesis of Substituted Indan-1-ones Related to Donepezil (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026021 - Photochemical Synthesis of Substituted Indan-1-ones Related to Donepezil (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026078 - The Photo-Favorskii Reaction of p-Hydroxyphenacyl Compounds Is Initiated by Water-Assisted, Adiabatic Extrusion of a Triplet Biradical (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00027216 - Photoinitiated polymerisation of monolithic stationary phases in polyimide coated capillaries using visible region LEDs (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:3383 - Porucha barvocitu u alkoholiků a její souvislost s polymorfismem genu pro BDNF (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025838 - Porucha barvocitu u alkoholiků a její souvislost s polymorfizmem genu pro BDNF (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00026439 - Proteinové inženýrství lektinu CV-IIL z patogenní bakterie Chromobacterium violaceum (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00026218 - Pseudomonas putida - vliv kadmia na růst a produkci metalothioneinu podobného proteinu (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00024332 - Radiometric determination of the iodothyronine deiodinases enzyme activities (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024332 - Radiometric determination of the iodothyronine deiodinases enzyme activities (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00024327 - Radiometric enzyme assays: Implements for studies of thyroid hormone metabolism in the rat (2008)
Výsledek druhu GRIV/00216224:14310/08:00036158 - Recombinant enzyme haloalkane dehalogenase LinB (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00026375 - Re-examination of the rationale for the use of bipyridylium cation radicals as site-specific electron donors for respiratory nitrate reduction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00026375 - Re-examination of the rationale for the use of bipyridylium cation radicals as site-specific electron donors for respiratory nitrate reduction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026603 - Regulatory Phosphorylations of Cyclin-Dependent Kinase 2: An Insight from the Molecular Dynamics Simulations (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026762 - Role of interaction od Rad54 with Mus81/MMS4 during DNA repair (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025615 - Second Step of Hydrolytic Dehalogenation in Haloalkane Dehalogenase Investigated by QM/MM Methods (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00024339 - Significance of AMP-activated protein kinase for the effect of leptin (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024339 - Significance of AMP-activated protein kinase for the effect of leptin (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024336 - Simultaneous use of 82Br and 24Na radionuclides in the whole-body counting of animals by high-resolution gamma-ray spectrometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026653 - Size, shape and surface morphology of starch granules from Norway spruce needles revealed by transmission electron microscopy and atomic force microscopy: effects of elevated CO2 concentration (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026923 - Software news and updates: Electronegativity equalization method: Parameterization and validation for organic molecules using the Merz-Kollman-Singh charge distribution scheme (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026574 - Soluble recombinant CD69 receptors optimized to have an exceptional physical and chemicsl stability display prolonged circulation and remain intact in the blood of mice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025717 - Structural and solvent effects on the 13C and 15N NMR chemical shifts of indoloquinoline alkaloids: experimental and DFT study (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024682 - Structural basis for mannose recognition by a lectin from opportunistic bacteria Burkholderia cenocepacia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026609 - Structural Basis of the Preferential Binding for Globo-Series Glycosphingolipids Displayed by Pseudomonas aeruginosa Lectin I (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00025769 - Structure and specificity of lectin from bacterium Burkholderia cenocepacia: Role of sugar-binding proteins in bacterial infection (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00025023 - The study on the FnrP, NNR and NarR transcription regulator function in bacterium Paracoccus denitrificans at global proteome level (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024972 - Studying the binding properties of BclA lectin - experiment and modeling (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00025914 - <SUP>13</SUP>C CHEMICAL SHIFT TENSORS IN REGIOISOMERS OF <I>N</I>-SUBSTITUTED ADENINES (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00025914 - <SUP>13</SUP>C CHEMICAL SHIFT TENSORS IN REGIOISOMERS OF <I>N</I>-SUBSTITUTED ADENINES (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026369 - Synthesis and structure_activity relationship studies of theophylline analogs (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026549 - Tautomeric Equilibrium, Stability, and Hydrogen Bonding in 2-Deoxyguanosine Monophosphate Complexed with Mg2+ (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00028052 - Theoretical study of the lectin-carbohydrate interactions (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00026634 - Thermodynamic Analysis of Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenase DbjA and its Variants DbjA and DbjA+H139A towards Brominated Esters and substituted Bromoalkanes (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/08:00026634 - Thermodynamic Analysis of Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenase DbjA and its Variants DbjA and DbjA+H139A towards Brominated Esters and substituted Bromoalkanes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024246 - Thyrotoxic effects of exogenous bromide in the rat (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024908 - TRITON: a graphical tool for ligand-binding protein engineering (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00025820 - THE USE OF MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY WHOLE CELL PROTEIN/PEPTIDE PROFILES FOR IDENTIFICATION OF AEROMONAS SPECIES (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00025820 - THE USE OF MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY WHOLE CELL PROTEIN/PEPTIDE PROFILES FOR IDENTIFICATION OF AEROMONAS SPECIES (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/08:00024328 - Use of radiometric enzyme assays to follow changes in cells' iodothyronine deiodinases activities (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/08:00024971 - USING DIFFERENT APPROACHES IN PREPARATION OF PUTATIVE MYCOBACTERIAL GLYCOSYLTRANSFERASES RV3782 AND RV0225 FOR CRYSTALLOGRAPHIC STUDIES (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026072 - 1H, 13C, and 15N Resonance Assignment of the N-terminal Domain of Mason-Pfizer Monkey Virus Capsid Protein, CA1-140. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00024599 - 1-Oxoindan-2-yl and 1,3-dioxoindan-2-yl esters as photoremovable protecting groups (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00026071 - 31P Chemical Shift Tensors for Canonical and Non-Canonical Nucleic Acid Conformations: DFT Calculations and NMR Implications. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020104 - Acetylcholinesterases - the similarities and differences (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00021741 - Adhesion of eukaryotic cell lines on the gold surface modified with extracellular matrix proteins monitored by the piezoelectric sensor (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00020234 - Alternative entrances into the acetylcholinesterase active site (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00020483 - Analýza metaloproteinů pomocí MS - paralelně kombinované techniky GLIM (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00023900 - The application of MALDI MS whole-cell profiles of the genus Pseudomonas (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00023900 - The application of MALDI MS whole-cell profiles of the genus Pseudomonas (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022171 - Backbone Motions of Free and Pheromone-Bound Major Urinary Protein I Studied by Molecular Dynamics Simulation (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00022179 - Bacteria profiling by MALDI-MS: The influence of sample preparation on distinguishing closely related Pseudomonas species (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022179 - Bacteria profiling by MALDI-MS: The influence of sample preparation on distinguishing closely related Pseudomonas species (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00020208 - Bacterial lectin RS20L from Ralstonia solanacearum: corelation between structure and function (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022395 - Bacterial oxidation of elemental sulfur: Changes in oxidation kinetics (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14330/07:00022211 - Biosensors for biological warfare agent detection (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022177 - C-Geranyl Compounds from <i>Paulownia tomentosa</i> Fruits (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022088 - Charakteristika vazebných vlastností lektinu BCA-L (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022840 - Conformations of flanking bases in HIV-1 RNA DIS kissing complexes studied by Molecular Dynamics (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00021740 - Diagnosis of tularemia using piezoelectric biosensor technology (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022789 - Dispersive interactions govern strong thermal stability of a protein (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00036232 - Draft genome sequence of the sexually transmitted pathogen Trichomonas vaginalis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022189 - Elastic properties of ribosomal RNA building blocks: molecular dynamics of the GTPase-associated center rRNA (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022795 - Electronegativity Equalization Method: Parameterization and Validation for Large Sets of Organic, Organohalogene and Organometal Molecule (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00022831 - Enzymatic Detoxification of Sulfur Mustard by Haloalkane Dehalogenases (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00020253 - Cesta od genomu k proteinu - Rhodanasy a bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022206 - The exosome and RNA quality control in the nucleus (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00022865 - Genetic Recombination & Genome Rearrangements (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022918 - Human telomeric G-DNA - a test example for force field adjustment (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00039677 - Identification of Armillaria species from soil by nested-PCR reaction (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022384 - Identification of Tunnels in Proteins, Nucleic Acids, Inorganic Materials and Molecular Ensembles (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020172 - Integration of short-end injection procedure into EMMA methodology. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020272 - Kinetic constant variability in bacterial oxidation of elemental sulfur (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00023225 - Limits of Accuracy of RNA Dynamics Studied by Model Free Analysis of C-13 Relaxation (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00020361 - METALO + PROTEIN = GE + LA + ICP + MS (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020257 - The mink as an animal model for Pseudomonas aeruginosa adhesion: binding of the bacterial lectins (PA-IL and PA-IIL) to neoglycoproteins and to sections of pancreas and lung tissues from healthy mink (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022790 - MOLE: A Voronoi Diagram-based Explorer of Molecular Channels, Pores and Tunnels (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00022863 - Molecular dissection of Rad52 mediator activity (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022867 - Molecular modeling in hands of protein engineers - the lectin-saccharide interaction study (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00022864 - Molecular understanding of DSB repair-Mediator proteins (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022878 - Multichannel SPR biosensor for detection of endocrine-disrupting compounds (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00019002 - Neurobiologie hyperkinetické poruchy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020277 - Engineering of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa - Unravelling the role of the specificity loop for sugar preference (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00019544 - Partially O-Alkylated thiacalix[4]arenes: Synthesis, molecular and crystal structures, conformational behavior (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022693 - Photochromism of phenoxynaphthacenequinones: diabatic or adiabatic phenyl group transfer? (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00020844 - The Photoenolization Reaction: Synthetic and Mechanistic Variations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00026284 - Prediction of tryptic peptide retention times by means of soft modelling as a tool for liquid chromatography-mass spectrometry driven proteomics (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020040 - Purification and some properties of thiosulfate dehydrogenase from Acidithiobacillus ferrooxidans (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00020230 - Purine derivatives: Substituent effects as monitored by NMR (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020041 - Quaternary protoberberine alkaloids (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022210 - Rapid Characterization of Monoclonal Antibodies using the Piezoelectric Immunosensor (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00021992 - Relationships between 31P Chemical Shift Tensors and Conformation of Nucleic Acid Backbobe: A DFT Study (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020296 - Review: Application of capillary electrophoresis in drug metabolism studies (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020498 - Rhodanese-type enzymes of bacterium Acidithiobacillus ferrooxidans (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022919 - Ribosomal RNA motifs and segments have salient flexibilities (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022879 - Serological Diagnosis of Tularemia in Mice Using the Amperometric Immunosensor (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00020360 - Speciace metaloproteinů - využití paralelně kombinovaných spektrometrických technik (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022844 - Spectroscopic and Theoretical Insights into Sequence Effects of Aminofluorene-Induced Conformational Heterogeneity and Nucleotide Excision Repair (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022385 - Stepwise Dissection and Visualization of the Catalytic Mechanism of Haloalkane Dehalogenase LinB using Molecular Dynamics Simulations and Computer Graphics (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00022827 - Stereoselektivita a konformační stabilita halogenalkan dehalogenázy DbjA z Bradyrhizobium japonicum USDA110, (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020544 - Structure of Bombyx mori chemosensory protein 1 in solution (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00020559 - Structure-functional study of PA-IIL mutants: employing computational chemistry as a biomolecular chemist's tool (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022860 - Strukturně funkční studie afinitních změn v lektin sacharidových systémech: počítačová chemie ve službách proteinového inženýrství (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00020462 - Study of cryptogein recognition in plant defense reaction. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/07:00022920 - Study of structure, dynamics and local elasticity of 16S rRNA Helix 44 using molecular dynamics methods. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020038 - Study of substrate inhibition by electrophoretically mediated microanalysis in partially filled capillary. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022182 - <sup>15</sup>N NMR Spectroscopy in Structural Analysis: An Update (2001-2005) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022207 - The testis-specific human protein RBMY recognizes RNA through a novel mode of interaction (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022845 - Theoretical study on structure, stability, and electronic properties of the guanine-Zn-cytosine base pair in M-DNA (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00020680 - Tryptophane as a Rotating Flap: Omega Loop Dynamics in Acetylcholinesterase (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020039 - Study of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00021975 - UPS AND DOWNS OF HOMOLOGOUS RECOMBINATION (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/07:00022828 - Využití enzymů ve farmaceutických výrobách (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/07:00022166 - Využití MALDI-MS celobuněčných profilů při charakterizaci bakterií rodu Aeromonas (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022568 - 13C detected NMR experiments for measuring chemical shifts and coupling constants in nucleic acid bases (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022045 - 1H, 13C and 15N NMR coordination shifts in gold(III), cobalt(III), rhodium(III) chloride complexes with pyridine, 2,2'-bipyridine and 1,10-phenantroline (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216224:14310/07:00023555 - 22nd NMR Valtice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00020037 - 2,5-Dimethylphenacyl carbamate: A photoremovable protecting group for amines and amino acids (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017436 - A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017334 - A search for the molecular basis of mental disorders (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016584 - The association between high-activity COMT allele and alcoholism (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016778 - The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016740 - Binding of different monosaccharides by lectin PA-IIL from Pseudomonas aeruginosa: Thermodynamics data correlated with X-ray structures (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00044776 - Biochemical characterization of the RECQ4 protein, mutated in Rothmund-Thomson syndrome. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016599 - Budoucí možnosti genové terapie bolesti (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016974 - Cations and Hydration in Catalytic RNA: Molecular Dynamics of the Hepatitis Delta Virus Ribozyme (2006)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14310/06:00042448 - CAVER 1.n (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017454 - CAVER: A New Tool to Explore Routes from Protein Clefts, Pockets and Cavities (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015580 - Chain Mechanism in the Photocleavage of Phenacyl and Pyridacyl Esters in the Presence of Hydrogen Donors (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14310/06:00017402 - Challenges and advances in computational chemistry and physics. Computational studies of RNA and DNA (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00017393 - Chemotaxonomic Characterisation of Pseudomonads by MALDI-TOF MS (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017480 - Computer-assisted Directed Evolution of Haloalkane Dehalogenase DhaA Towards Degradation of 1,2,3-Trichloropropane (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015670 - Determination of cyanide in microliter samples by CE using on-capillary enzymatic reaction with rhodanese (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015700 - Determination of enzymatic activity by capillary electrophoresis (review). (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016801 - Development of a combined setup for simultaneous detection of total and glycated haemoglobin content in blood samples (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016572 - Development of a microtiter plate-based method for determination of degradation profile of nitrophenolic compounds (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015728 - DIFFERENT MECHANISMS OF CDK5 AND CDK2 ACTIVATION AS REVEALED BY CDK5/P25 AND CDK2/CYCLIN A DYNAMICS (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14210/06:00015945 - Dithiokarbonát jako linker pro fotolabilní chránicí skupiny (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/06:00015945 - Dithiokarbonát jako linker pro fotolabilní chránicí skupiny (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00018241 - Dynamics of Protein-Ligand Interactions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00017541 - The effect of chemical shift tensor asymmetry on relaxation behavior of base carbons in nucleic acid (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015290 - Effect of Solvation on Pinched Cone-Pinched Cone Interconversion of Tetraethoxycalix[4]arene and Tetraethoxythiacalix[4]arene (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017460 - Engineering of enantioselective enzyme by cumulative mutagenesis. (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017467 - Engineering of Enantioselective Haloalkane Dehalogenase by Cumulative Mutagenesis (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00017478 - Engineering of Haloalkane Dehalogenase DhaA from Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 Towards Higher Enantioselectivity (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017478 - Engineering of Haloalkane Dehalogenase DhaA from Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 Towards Higher Enantioselectivity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015653 - Ergosterol treatment leads to the expression of a specific set of defence-related genes in tobacco (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00025552 - Experimental and quantum-chemical studies of N-15 NMR coordination shifts in palladium and platinum chloride complexes with pyridine, 2,2 '-bipyridine and 1,10-phenanthroline (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017435 - The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness? (2006)
Výsledek druhu GRIV/00216224:14310/06:00018560 - Haptický model interakce molekul (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016681 - Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022383 - The Identification of Catalytic Pentad in the Haloalkane Dehalogenase DhmA from Mycobacterium avium N85: Reaction Mechanism and Molecular Evolution (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00016818 - <I>N</I>-Alkylpurine derivatives as model systems of purine tautomers: Study of substitution effects on solution-state NMR parameters (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017489 - Interference of chlorate and chlorite with nitrate reduction in resting cells of Paracoccus denitrificans (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00018577 - "Lock and key" recognition in the world of protein-RNA interactions: How ADAR2 binds RNA (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016826 - Measurement of Long Range 1H-19F Scalar Coupling Constants and their Glycosidic Torsion Dependence in 5-Fluoropyrimidine Substituted RNA. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017400 - Mechanism of action of anticancer titanocene derivatives: an insight from quantum chemical calculations (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/06:00017095 - Microwaves in Photochemistry (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00017201 - Modification of Trypsin for Improvement of Its Stability in Protein Digestion Process (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/07:00022843 - Molecular dynamics simulations of RNA: An in silico single molecule approach (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017608 - Molecular dynamics study of major urinary protein-pheromone interactions: A structural model for ligand-induced flexibility increase (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/06:00017388 - Molecular modelling of glycosyltransferases (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015930 - Mutageneze lektinu PA-IIL a souvisejici změny v afinitním chováni vůči sacharidům - experimentálni a vypočetní studie (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017464 - Mycobacteria as a Source of Haloalkane Dehalogenases: Identification of the Catalytic Pentad within the Structure of DhmA from Mycobacterium avium N85. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00016818 - N-Alkylpurine derivatives as model systems of purine tautomers: Study of substitution effects on solution-state NMR parameters (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00015928 - New lectin from human opportunistic pathogen Chromobacterium violaceum (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016573 - Non-catalytic remediation of aqueous solutions by microwave-assisted photolysis in the presence of H2O2 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015735 - Optimized and parallelized implementation of the electronegativity equalization method and the atom-bond electronegativity equalization method (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00020996 - Photochemistry of 2-Alkoxymethyl-5-methylphenacyl Chloride and Benzoate (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017459 - Phytogenetic Analyses of Haloalkane Dehalogenases. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016802 - Piezoelectric immunosensors for polychlorinated biphenyls operating in aqueous and organic phases (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016583 - Polymorfizmum genu pro DRD2 a ADHD (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016583 - Polymorphism of DRD2 gene and ADHD (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00017200 - Protein Modification Degree - An Indirect MS Quantitation Approach. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015727 - Proteomic and bioinformatic analysis of iron- and sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans using immobilized pH gradients and mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017345 - Pseudomonas moraviensis sp. nov. and Pseudomonas vranovensis sp. nov., soil bacteria isolated on nitroaromatic compounds, and emended description of Pseudomonas asplenii (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017481 - Rational Engineering of Haloalkane Dehalogenases (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017411 - Recombination Mediator and Rad51 Targeting Activities of a Human BRCA2 Polypeptide (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016909 - Revision of the Structure of Escholidine (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015722 - RNA kink-turns as molecular elbows: Hydration, cation binding, and large-scale dynamics (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00017485 - Role of p53 Gene Mutation Type in B-CLL Prognosis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00016379 - THE ROLE OF PHOSPHORYLATION IN CYCLIN DEPENDENT KINASE 2 AND 5 ACTIVATION AND INHIBITION. A COMPUTER SIMULATION STUDY. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015701 - Separation of microcystins by capillary electrochromatography in monolithic columns (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00018474 - Shape-specific recognition in the structure of the Vts1p SAM domain with RNA (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00017403 - Structure and dynamics of RNA and DNA. Advanced computational studies. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00018473 - Structure and Specific RNA Binding of ADAR2 Double-Stranded RNA Binding Motifs (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/06:00018575 - Structure and specific RNA-binding of ADAR2 double-stranded RNA-binding motifs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015776 - Structure, Dynamics, and Elasticity of Free 16S rRNA Helix 44 Studied by Molecular Dynamics Simulations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015567 - Structures and mechanisms of glycosyltransferases (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/06:00016882 - Structures and Roles of Pseudomonas aeruginosa Lectins (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00025547 - The studies of tautomerism in 6-mercaptopurine derivatives by 1H-13C, 1H-15N NMR and 13C, 15N CP/MAS-experimental and quantum chemical approach (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00016069 - Substituted purines: Experimental and theoretical study of NMR parameters (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017425 - Synthesis and tautomerism study of 7-substituted pyrazolo[3,4-c]pyridines (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00018240 - Theoretical Study of the Effects of DNA Stacking Interactions on the NMR Chemical Shifts (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00017389 - Thermodynamics of interaction between bacterial lectins and host carbohydrates (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016826 - Three-Bond Sugar-Base Couplings in Purine versus Pyrimidine Nucleosides: A DFT Study of Karplus Relationships for 3JC2/4-H1' and 3JC6/8-H1' in DNA (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00017097 - Trapped water molecules are essential to structural dynamics and function of a ribozyme (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00015708 - Unusual Entropy Driven Affinity of Chromobacterium violaceum Lectin CV-IIL towards Fucose and Mannose (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00018258 - Variable temperature NMR studies on tautomerism of purine derivatives (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/06:00017426 - Využití MALDI-MS pro identifikaci Pseudomonas spp. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/06:00017540 - 13C-detected spin-state selective experiments for measuring scalar and dipolar coupling in nucleic acid bases (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014346 - Amperometric flow-injection determination of phenolic compounds using a biosensor with immobilised laccase, peroxidase and tyrosinase (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013673 - Amperometric screen-printed biosensor arrays with co-immobilised oxidoreductases and cholinesterases (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012577 - Bacterial oxidation of elemental sulfur: changes in metabolic parameters (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00025407 - Bakteriální produkce síranů ve vztahu k biokorozi betonu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00031151 - Ca2+-dependent lipid binding and membrane integration of PopA, a hairpin-like elicitor of the hypersenzitive response in tobacco (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014737 - Catalytic Pentad and Reaction Mechanism of Mycobacterial Haloalkane Dehalogenase DhmA (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014104 - Characterization of Rhodococcus wratislaviensis strain J3 that degrades 4-nitrocatechol and other nitroaromatic compounds (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014128 - Chemometric exploration of an amperometric biosensor array for fast determination of wastewater quality (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00021718 - Comparative density-functional study of the electron paramagnetic resonance parameters of amavadin (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012448 - Construction of Cryptogein Mutants, a Proteinaceous Elicitor from Phytophthora, with Altered Abilities To Induce a Defense Reaction in Tobacco Cells (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013841 - Crystal structure of CV-IIL lectin from human opportunistic pathogen (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014124 - Cv-IIL: new lectin from human oportunistic pathogen Chromobacterium violaceum (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013916 - Determination of N-H...H hydrogen bond strength by analyzing 15N chemical shift tensor and electron density (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013752 - Distribuované výpočty složitých stavových prostorů (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14310/05:00015144 - Electrochemical immunosensor for detection of Francisella tularensis (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012594 - The Electrodeless Discharge Lamp: A Prospective Tool for Photochemistry Part 5: Fill Material-Dependent Emission Characteristics (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012595 - The Electrodeless Discharge Lamp: A Prospective Tool for Photochemistry Part 6: Photochemistry of Valerophenone and 4-Nitroanisole in High-Temperature Water (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014113 - Elicitation od Defense reaction in Suspension Tobacco Cells by Elicitors from Armillaria (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014744 - Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenases (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014026 - Energy coupling to nitrate uptake into the denitrifying cells of Paracoccus denitrificans (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014720 - Engineering of Enzymes for Biotechnological Applications: Bioremediation, Chemical Synthesis and Biosensing (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013768 - The fucose-binding lectin from Ralstonia solanacearum: a new type of beta-propeller architecture formed by oligomerisation and interacting with fucoside, fucosyllactose and plant xyloglucan (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00013168 - Functional Analysis of the Active Site of the Maize Beta-Glucosidase Zm-p60.1 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013562 - Haptically Driven Travelling Through Conformational Space (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013567 - High affinity fucose binding of Pseudomonas aeruginosa lectin PA-IIL: 1.0 A resolution crystal structure of the complex combined with thermodynamics and computational chemistry approaches (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013730 - Hinge-Like Motions in RNA Kink-Turns: The Role of the Second A-minor Motif and Nominally Unpaired Bases (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14310/05:00014091 - Indirect quantification of protein modification degree (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014091 - Indirect quantification of protein modification degree (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014122 - Insight into structure - function relationships of Ralstonia solanacearum lectins (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013670 - Investigation of osteoprotegerin interactions with ligands and antibodies using piezoelectric biosensors (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216224:14310/05:00013613 - IX. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014160 - Long-range Electrostatic Interactions in Molecular Dynamics: An Endothelin-1 Case Study (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013624 - The Mechanism of Inhibition of the Cyclin-Dependent Kinase-2 as Revealed by the Molecular Dynamics Study on the Complex CDK2 with the Peptide Substrate HHASPRK (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012380 - Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013838 - Molecular Dynamics Study of Protein-Ligand Interactions (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14110/05:00020163 - Molecular modeling and site-directed mutagenesis of plant chloroplast monogalactosyldiacylglycerol synthase reveal critical residues for activity (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012356 - Multienzyme electrochemical array sensor for determination of phenols and pesticides (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013580 - Piezoelectric affinity sensors for cocaine and cholinesterase inhibitors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013671 - Piezoelectric immunosensor for Francisella tularensis detection using immunoglobulin M in a limiting dilution (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14330/05:00013260 - Počítačové modelování a simulace - nové technologie při vývoji prostředkůproti chemickým bojovým látkám (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00014352 - Poly-(m-phenylenediamine, resorcinol) and Prussian Blue chemically modified transducer for improving long-term stability and selectivity of the oxidase-based biosensors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013623 - Polyphasic taxonomic study of strain CCM2783 resulting in description of Arthrobacter stackebrandtii sp. nov. (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014743 - Použití informačních technologií v biochemickém výzkumu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00014092 - Praktické aspekty absolutní kvantifikace proteinů a peptidů pomocí MS (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014092 - Praktické aspekty absolutní kvantifikace proteinů a peptidů pomocí MS (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012561 - Preliminary study on the monitoring of glutathione S-tranferase activity toward styrene oxide by electromigration methods (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012638 - Proteomic analysis of iron and sulfur oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans using immobilized pH gradients and mass spectrometry (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00014090 - Purification and some new kinetic parameters of FerB enzyme from Paracoccus denitrificans (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012598 - The pyridacyl photoremovable protecting group (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013672 - Quartz crystal biosensor for detection of sugars and glycated hemoglobin (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013592 - Reclassification of strain CCM132, previously classified as Kocuria varians, as Kocuria carniphila sp. nov. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014127 - Sensitive detection of organophosphates in river water by means of a piezoelectric biosensor (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012392 - Separace mikrocystinů kapilární elektrochromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012392 - Separation of microcystines by CEC-MS (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013840 - Sructure-function characterisation of a new lectin from Chromobacterium violaceum (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013769 - Structural basis for the interaction between human milk oligosaccharides and a bacterial protein, Pseudomonas aeruginosa lectin PA-IIL, (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013915 - Structural basis of high-affinity glycan recognition by bacterial and fungal lectins (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014742 - Studium AdN reakčního kroku enzymů halogenalkandehalogenáz metodami teoretické chemie (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00012391 - Study of Enzymes by means of capillary electrophoresis (Lecture) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013617 - The study of protein-saccharide interactions via molecular modelling methods (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00031136 - Synthesis, spectral study and cytotoxicity of platinum(II) complexes with 2,9-disubstituted-6-benzylaminopurines (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00013684 - Tautomeric Equilibria of Purine Derivatives Studied by Low-Temperature NMR Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013828 - Theoretical and experimental NMR study of protopine hydrochloride isomers (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00021389 - Thermodynamic and structures of Pseudomonas aeruginosa lectins and their interaction with complex human glycoconjugates (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00014133 - TRITON: graphic software for modelling protein mutants and calculation reaction pathways (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00014120 - Two Rhizobial Strains, Mesorhizobium loti MAFF303099 and Bradyrhizobium japonicum USDA110, Encode Haloalkane Dehalogenases with Novel Structures and Substrate Specificities (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012444 - Use of immobilized cytochrome c as a ligand for affinity chromatography of thiosulfate dehydrogenase from Acidithiobacillus ferrooxidans (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014739 - Vliv teploty na strukturu a funkci halogenalkandehalogenasy DbjA (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00014093 - Využití izotopového značení v hmotnostní spektrometrii (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14310/05:00014093 - Využití izotopového značení v hmotnostní spektrometrii (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14310/05:00014100 - 13C-Detected Experiments for Nucleic Acids (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00012346 - 2,5-Dimethylphenacyl carbonates: A photoremovable protecting group for alcohols and phenols (2005)