• česky
  • english

MSM0021622407 - Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021622407
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyPolitické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAD - Politologie a politické vědy
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu6 185 tis. Kč6 118 tis. Kč7 045 tis. Kč7 384 tis. Kč8 587 tis. Kč5 450 tis. Kč2 545 tis. Kč43 314 tis. Kč
Celkové uznané náklady7 189 tis. Kč7 034 tis. Kč8 028 tis. Kč7 479 tis. Kč8 587 tis. Kč8 269 tis. Kč8 587 tis. Kč55 173 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyAnalýza role politických stran a dalších politických aktérů v procesu reprezentace zájmů v soudobých evropských demokratických systémech, zejména se zřetelem k situaci v České republice a v nových středo- a východoevropských demokraciích v kontextu víceúgovernance). Srovnávacímu výzkumu bude podrobeno působení a vývoj funkcí politických stran jak na regionální a celostátní-národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována procesu europeizace politických stran a jeho důsledkůmstranicko-politických soustav a interakcí stranicko-politických aktérů na jednotlivých úrovních vlády.
Klíčová slova v anglickém jazyceEuropean Democracies; democratic systems
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyPracovní kapacita a kvalifikace týmu odpovídala potřebám realizace výzkumu. Realizace záměru významně přispěla ke zvyšování kvalifikace členů týmu. Splnění cílů výzkumného záměru a jeho přínos v oblasti výzkumných stran a stranických systémů je doloženo konkrétními výsledky, které mají výbornou úroveň a obsahují jak hodnotné teoretické poznatky, tak i kvalitní výsledky uplatnitelné v aplikační sfé
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMasarykova univerzita / Fakulta sociálních studií
Řešitelprof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2736160)
Účastník - subjektMasarykova univerzita
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV456
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/12:00059986 - Extreme-right paramilitary units in Eastern Europe (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/12:00059273 - Geografie volební podpory KDU-ČSL 1920 až 2010 (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/12:00062080 - Krajské volby 2008 - případová studie Jihomoravského kraje (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/12:00059772 - Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008 (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/12:00059182 - Paramilitary structures in Eastern Europe (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/12:00062956 - The Political System in the Czech Republic (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/12:00059264 - POLITICKÁ EKONOMIE ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKY – INSTITUCE, REGULACE, SOCIÁLNÍ A POLITICKÝ KONTEXT (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/12:00062798 - Sociálně tržní ekonomika jako relevantní koncepce hospodářské politiky ve 21. století (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/12:00057224 - Vigilantism against the Roma in East Central Europe (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052272 - A breaking-up of a pro-European consensus: Attitudes of Czech political parties towards the European integration (1998–2010) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00053500 - A Geographical analysis of elections in the V4 in 2010 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00054162 - Alandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/11:00053442 - The Constitutional Court of the Czech Republic and European Integration in the Context of Judicial Dialogs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00055351 - Electoral options in three-level settings of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia: a contribution to their typology (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/11:00052911 - Eurosceptics: enemies or necessary part of European integration? (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/11:00051618 - Extremismus in Slowenien (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00055341 - Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb? (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/11:00052725 - Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00055447 - Komunikácia strany Sloboda a Solidarita na sociálnych sieťach (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052583 - Konsolidace levice ve stranickém systému České republiky (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00053506 - Možnosti a limity aplikácie teórií konfliktných linií v mimoeurópskom kontexte: prípad Japonska (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/11:00053749 - Political Parties, their Performance, and Quality of Czech Democracy: Old Trends and New Challenges (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/11:00052326 - Politická ekonomie mezinárodních vztahů (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/11:00055481 - Politický prostor a témata v České republice v letech 2006-2008 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00053174 - Příčiny islandské žádosti o vstup do EU: Postupná proměna, nebo náhlý skok? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052083 - Rozšíření EU z pohledu CDU/CSU: CDU/CSU v Evropském parlamentu jako jeden celek? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00055180 - Sebejisté a troufalé, ale ne vzrušující. Osobnost značek českých politických stran v perspektivě prvovoličů (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00053410 - Senátní volby 2010 a voličské přesuny mezi prvním a druhým kolem (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/11:00054214 - Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00055179 - Srovnání osobností politických značek ČSSD, ODS a lídrů těchto stran (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052101 - Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00054390 - Statická, či dynamická Unie Euroskepticismus a vnitřní legitimita evropské integrace (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00055349 - Studying sets of electoral levels: toward a conceptual framework (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052062 - Terrorism-Free Zone in East Central Europe? Strategic Environment, Risk Tendencies, and Causes of Limited Terrorist Activities in the Visegrad Group Countries (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052061 - Transnacionální dimenze soudobého českého neonacismu (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052774 - Vítězství s příchutí hořkosti - parlamentní volby ve Švédsku v roce 2010 (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/11:00053004 - Why does Euroscepticism cause so many problems? (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/11:00054074 - Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: Prosazování organizovaných zájmů (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/11:00052232 - Život a smrt pravicově-populistických stran v severní Evropě (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00046339 - Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045675 - Bezpečnostní politika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00043416 - Candidates in Parliamentary Elections: Analysis of the Preferential Voting in the Elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2006 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045660 - České veřejné politiky (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045661 - Církevní politika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00045250 - The Concept of Totalitarianism - Czech Reflections and Inspirations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044103 - Dealing with the communist past: its role in the disintegration of the Czech Civic Forum and in the emergence of the Civic Democratic Party (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045703 - Dopravní politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045177 - Efekt kandidáta (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042812 - Electoral systems and the link to the party systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044080 - The Europeanization of social movements in the Czech Republic: The EU and local womens groups (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044796 - Externally Sponsored Contention: The Channelling of Environmental Movement Organisations in the Czech Republic after the Fall of Communism (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00047574 - Filip Černoch: Energetická politika, s. 141-167 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045686 - Finanční politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045688 - Hospodářská politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045664 - Informační politika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00045689 - Integrace ČR a střední Evropy do Společného trhu EU (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044483 - Jens versus Jensenová. Norské parlamentní volby 2009 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045684 - Kulturní politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042700 - Legacy of communist and socialist parties in the Western Balkans (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045274 - Média a volební kampaň (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045185 - Možnosti volebního inženýrství v ČR v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2010 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00044326 - Náboženství a pravicový extremismus ve středovýchodní Evropě (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042701 - Nationalist parties and the party systems of the Western Balkans (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045174 - Neuskutečněné předčasné volby 2009 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00045645 - O krok zpět? Evropeizace volební programatiky slovenských politických stran (1994 - 2010) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045702 - Obranná politika (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/10:00040525 - Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044070 - Party Based Euroscepticism: Opposing the Commission or the European Integration (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042703 - The party system of Albania (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042815 - The party system of Bosnia and Herzegovina (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042813 - Party system of Croatia (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042702 - The party system of Kosovo (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00042816 - The party system of Macedonia (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045175 - Politické strany a jejich systém v letech 2006-2010 (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/10:00040622 - Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045693 - Politika životního prostředí (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/10:00047269 - Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045700 - Regionální politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00044400 - Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044346 - Školní výuka a politický extremismus (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045662 - Školská politika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14210/10:00047794 - Sobre algunas particularidades morfofonológicas de los elementos prefijales en espańol (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045666 - Sociální politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045691 - Sportovní politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045147 - Terorismus (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00047105 - Transnacionální vztahy české nacionalistické krajní pravice (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/10:00045655 - Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045148 - Úvod do pojetí bezpečnostní hrozeb (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00045597 - Volby do Evropského parlamentu v roce 2009 optikou konceptu voleb druhého řádu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044875 - Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2000 a jejich alternativní výstupy (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045179 - Volební geografie (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045180 - Volební kampaně (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045178 - Volební programy (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045176 - Volební průzkumy (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045701 - Vysokoškolská a výzkumná politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045358 - Využívání preferenčních hlasů (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00044630 - Výzkum volební soutěže a stranických soustav ve víceúrovňových uspořádáních: Poznámka k výběru pojmového rámce (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045667 - Zahraniční politika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/10:00045768 - Zápas o uvozovky: interpretační rámce v periodicích romského hnutí po roce 1989 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045674 - Zdravotní politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/10:00045678 - Zemědělská politika (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00034814 - Ahzáb-e sijásí (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/09:00037091 - Algunas consideraciones sobre el estatuto y el inventario de los prefijos cuantificadores en espańol (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/09:00037099 - Algunas particularidades del lenguaje publicitario en los anuncios de vinos (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14210/09:00037088 - Algunos aspectos problemáticos de la clasificación y el inventario de los prefijos apreciativos cultos en espańol (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00035167 - Axis Mentality - Ideology in Post-Communist Non-Democratic Regimes (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/09:00037567 - České politické strany a evropská integrace. Evropeizace, evropanství, euroskepticismus? (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/09:00036416 - Concept of Critical Events: Rokkanian View on Central European Democratization (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/09:00028556 - Creating a New Democratic System and the Problem of Overcoming the Communist Past: The Czech Case (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00036852 - The Czech case: a marketing-oriented party on the rise? (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00028457 - Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00036255 - The Czech welfare system (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/09:00037350 - The Definition of Totalitarianism in Accordance to the Czechoslovak/Czech Situation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036277 - The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989 (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00038840 - Estonsko (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00038844 - Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036588 - The Extreme Right in Eastern Europe and Territorial Issues (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/09:00044407 - Formen der linksextremistischen Gewalt in Europa (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00037564 - Hnutí za globální spravedlnost: "hnutí v pohybu" (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036794 - Hybridní aktér: nový fenomén na poli nestátních aktérů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036611 - Kandidáti v poslaneckých volbách. Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2006 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14220/09:00051179 - Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/09:00037102 - Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/09:00036545 - Krajské volby 2008 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036132 - Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000-2008 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14210/09:00039946 - La dimensión temporal y la categoría verbal de tiempo en los textos publicitarios espańoles (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036151 - Labor der Säkularisierung. Kirche und Religion in Tschechien. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00035413 - Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036426 - Liberalismus a ekonomický nacionalismus v liberálním obchodním režimu a v problematice hospodářského rozvoje (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00038841 - Litva (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00037047 - Mluviti stříbro, mlčeti zlato? aneb Několik poznámek k evropeizaci volební programatiky Komunistické strany Čech a Moravy (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/09:00035310 - Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00039158 - Násilí jako strategie zájmových skupin (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036303 - Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036296 - Návrhy volební reformy a posun ve volebním inženýrství v České republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036305 - Parlamentní volby v Litevské republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00051189 - Personalizace volby v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Případ voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2008 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00038503 - Pluralismus a korporativismus: využitelnost klasických modelů zájmové politiky jako rámce pro empirický výzkum (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00037299 - Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00038845 - Polsko - stabilizace stranického systému, ale minimální Evropeizace (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00034260 - Rechtsextremistische Parteien in Ostdeutschland, Tschechien, Polen und Russland (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00038925 - Reforma volebního systému v ČR - 20 let diskusí (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00034813 - Sistem-e sijásí (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00035365 - The Slovak Greens: A complex story of a small party (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/09:00037625 - Typologie politických stran ve víceúrovňových uspořádáních (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00051206 - Vladimír Čermák jako filozof a soudce. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00035236 - Vlády, koalice a předsednictví Rady EU (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00038846 - Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve střední Evropě (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/09:00037325 - Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00037156 - Voličská základna a krajní pravice v současném Rakousku (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00036201 - Voličská základna sociálnědemokratických stran v bývalém Československu a její prostorové proměny (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/09:00038397 - Voličská základna španělských politických stran v parlamentních a regionálních volbách (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00035504 - Weak Opposition Takes Power: Czechoslovakia 1989-1990 (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/09:00037313 - Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/09:00039626 - 7.2 Czech Republic: Social Democrats strike back (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027138 - Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994 až 2006 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026255 - Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00026826 - Communist and Post-Communist Parties in the Czech Republic and in Slovakia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00025428 - Czech Social Democracy and its cohabitation with the Communist Party: The story of a neglected affair (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00025757 - Environmental Radicalism and Extremism in Postcommunist Europe (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00026967 - Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00026711 - Holding the Ground: Communism and Political Parties in the Post-Communist Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027281 - Introducing CODER: an on-line database of electoral results (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026982 - Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/08:00025723 - Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027137 - Krajní pravice v krajských volbách 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026592 - Krize vládnutí v České republice. Analýza působení volebního a stranického systému a návrhy možných řešení (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00026127 - Kulturní boj v českých zemích a politický katolicismus (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/08:00035536 - La categoría verbal de persona y el lenguaje de la publicidad: análisis pragmático de la frecuencia de uso de las distintas personas verbales en los textos publicitarios (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/08:00035543 - La modalidad interrogativa en los textos publicitarios espańoles (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00025884 - Länderporträt: Slowakei (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14220/08:00027860 - Limitation of choice of law - mandatory and internationally mandaroty rules (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00033358 - Local Elections and Extreme Right-Wing Political Parties in the Czech Republic in 2006 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027501 - Manifestations of Corporatism in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026983 - Na imigrantské vlně - volby do Folketingu v roce 2007 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00025756 - Nach der Reform ist vor der Reform: Das tschechische Wohlfahrtssystem. (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00025443 - Partis agrariens et paysans en République tcheque (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027045 - Politická participace - teorie a koncepty (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/08:00025019 - Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00035131 - Polsko: Negativní reklama na vzestupu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026338 - Populism in the Balkans. Case of Serbia. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00025926 - Postoje SPR-RSČ k rozpadu Československa: kritický rok 1992 (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/08:00027170 - Předsednictví Rady EU: příběh půlstoletí (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00025961 - Předsednictví Rady Evropské unie: Billboard pro evropskou integraci? (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00025716 - Prezident v politickém systému Slovenska (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00026128 - Problem bosniacki a szerzej rozumiane bezpieczenstwo. Strony i reprezentacja interesow w Bosni i Hercegowinie. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027193 - Rekonstrukce konceptu konfliktních linií ve vztahové perspektivě (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00025297 - Republika Srpska Krajina - obstacle for the Croatian integration in to Euro-Atlantic structures? (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00025963 - Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy? (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/08:00033788 - Sobre la existencia de los interfijos en espańol (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/08:00026469 - Sviť, sviť má hvězdo aneb metafory revoluce (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00025991 - Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026033 - Two dimensions of the Europeanization of election programs: The case of the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/08:00027940 - Volby do Evropského parlamentu v České republice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027379 - Volby do parlamentu Alandských ostrovů 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027167 - Volební arény ve víceúrovňových uspořádáních. Poznámka k pojetí volebního prostoru (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00027048 - Volební systémy a koaliční kandidatura: Případ postkomunistických zemí (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/08:00026938 - Zájmové skupiny a jejich systémy v procesu demokratizace a konsolidace demokracie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022640 - Aspekty politologického výzkumu v městských aglomeracích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022953 - Between the National and Supranational? Transnational Political Activism, Conflict, and Cooperation in the Integrated Europe (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022591 - České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022473 - Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost. Příspěvek ke zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru. (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022147 - Conclusion (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022147 - Conclusion (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00021100 - ČSSD a KSČM: na cestě ke spojenectví? Nástin souvztažností vývoje a vzájemných vlivů (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022154 - The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022489 - Der dritte Extremismus. Islamistische Bewegung aus der Sicht der Politikforschung (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00023233 - Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/07:00023503 - Durch Bildung/Ausbildung Respekt und Vertrauen schaffen (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022952 - Dvě dimenze evropeizace volebních programů: Případ České republiky (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14210/07:00033787 - El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022641 - Electoral support for the Communist Party of Bohemia and Moravia in parliamentary elections in the Czech Republic after 1990 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14220/07:00021890 - Emanzipation oder Folklore? Die europäischen Roma Organisationen (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14220/07:00023342 - The European Extreme Right and Religious Extremism (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022205 - Euroskepticismus a krajně pravicové strany v České republice (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022549 - Euroskeptické pokusy a frakce (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022544 - "Eurostrany" a východní rozšíření. Nové impulsy pro výzkum stranictví na úrovni Evropské unie (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/07:00021781 - Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00023204 - Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022950 - Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022545 - Evropská lidová strana (Evropští demokraté) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022951 - Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/07:00022766 - Evropský parlament (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00023293 - Extreme Left Terrorism in Contemporary Europe: from "Communist Combatant Parties" to Militant Campaigns? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00023286 - The far right in Europe. A summary of attempts to define the concept, analyze its identity, and compare the Western European and Central European far right (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/07:00032422 - Federalism and Multi-Level Polity: The Canadian Case (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022044 - FPTP v britských volbách 2005 a kanadských volbách 2006. Dvě strany téže mince? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022471 - Francouzské prezidentské volby 2007 z pohledu volební geografie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00021939 - How the Tailor of Marrakesh Suit Has Been Altered: Advantage Ratio as a Tool in Post-Communist Electoral Reforms Research (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022474 - Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022959 - Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022001 - Komunální volby a krajně pravicové politické strany v České republice v roce 2006 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022159 - Komunistická strana Čech a Moravy a krajské volby 2004 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022954 - Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022276 - Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022475 - Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022420 - Les expériences du divorce Tchécoslovaque: un exemle pour la Belgique? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14220/07:00023341 - Meaning and Forms of Political Extremism (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022735 - Militantní skupina (Militante Gruppe - MG) v kontextu vývoje německé militantní levice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14210/07:00033027 - Observancia y violación de los principios de cortesía en los textos publicitarios (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216224:14230/07:00022465 - Organized crime in the Western Balkans (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/07:00023289 - Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022132 - Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022957 - Party Funding in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022148 - Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022885 - Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/07:00021988 - Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022958 - Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022958 - Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022956 - Poznámka k dynamice konceptu cleavages v 21. století - příklad fenoménu digital divide (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/07:00026659 - Radikalizace politiky v evropském prostoru (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022520 - Slovenská politika a volby 2006 (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00022564 - Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00023223 - Uchopení neuchopitelného? Stranický euroskepticismus v kontextu pozitivních postojů politických stran k EU (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022621 - Vliv volebních systémů na politickou reprezentaci žen v postkomunistických zemích (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00036088 - Volby do Severoirského shromáždění v roce 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00022741 - Volební arény, obvody a regionální oblasti. Poznámka k výběru a pojetí teritoriálních jednotek analýzy volebního chování ve víceúrovňových uspořádáních (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/07:00023334 - Volebni mapa Brna (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/07:00022616 - Volební násilí z hlediska sociálně-vědního výzkum (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/07:00023344 - Volební systémy postkomunistických zemí (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/07:00023504 - Vzdělání/vzdělávání jako nástroj vzájemného respektu a sebedůvěry (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/07:00023107 - Vztah národní a nadnárodní úrovně práva. Pohled Ústavního soudu ČR a vybraných ústavních soudů zemí EU (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/07:00033076 - WTO a liberální režim mezinárodního obchodu: liberální pohled (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14220/07:00022690 - Zelení (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00031607 - Agenda lidské bezpečnosti a koncept střední mocnosti na pozadí kanadské zahraniční politiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017842 - Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00018087 - Analýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017717 - Analýza voleb a posuzování stranického systému: poznámka k defektní konceptualizaci stranického systému (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017115 - Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: 80-210-3875-6. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00018616 - Česká tripartita v evropském kontextu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016709 - Český a slovenský stranický systém mezi let 1989 až 1992: rozvolnění vazeb (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00025632 - Český anarchofeminismus (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017843 - Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017843 - Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy (2006)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14230/06:00018530 - Comparative database of electoral results: Central and Eastern Europe module (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017262 - Ekonomika jako aspekt výzkumu v mezinárodních vztazích – Mezinárodní politická ekonomie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017721 - Election Geography in the Department of Landes 1958–2002 (France) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016865 - Etnické a regionální strany v současné Evropě (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/06:00017008 - Euroskepticismus a země střední a východní Evropy (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018797 - Euroskeptické strany v České republice: případ ODS a KSČM (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018795 - "Evropská" dimenze české politiky. Srovnání voleb v letech 2002 a 2006 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018253 - Evropská unie a západní Balkán (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017261 - Funkce politických stran v politickém a sociálním systému (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016985 - Hnědí a zelení: analýza vzájemných vztahů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00031641 - Inovační politické činnosti a institucionalizace agendy lidské bezpečnosti: Případová studie vztahu nevládních aktérů s vládami vybraných členských zemí Human Security Network (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017725 - Institucionální stránka krajské politiky v ČR – problematické prvky (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016618 - Jihomoravský kraj (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016618 - Jihomoravský kraj (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016648 - Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016648 - Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00018025 - Komunistická strana Slovenska - případ komunistických ultradogmatiků (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016624 - Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929-1935 a 1996-2002 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018799 - Královéhradecký kraj (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14210/06:00017701 - La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018798 - Liberecký kraj (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00021692 - The limited role of electoral game rules: The Austrian party system in "post-rokkanian" settings (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00031621 - Linie sporu v rámci Světové obchodní organizace - analýza vybraných problémů (2006)
Výsledek druhu WRIV/00216224:14230/06:00017851 - Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017858 - Mandáty vyhrazené menšinám v parlamentech balkánských států (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018796 - Menšinová stabilita: vlády a vládnutí v Norsku v letech 1945-2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016697 - Národní strana: resuscitace krajně-pravicové stranické rodiny? (případová studie marginální strany před volbami 2006) (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017845 - Občanská demokratická strana a tradice české politiky (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017886 - Občanská společnost v Brně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016924 - Od teroristů k extremistickým politickým stranám (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016717 - ODS a její opoziční role v systému v letech 1998 - 2005 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016690 - ODS a její vnitřní fungování (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016687 - ODS a její voliči (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016688 - ODS a komunální politika (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016689 - ODS a krajská politika (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00025593 - ODS a opoziční smlouva. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017844 - Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců) (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017863 - Parlamentní volby 2006 a volební geografie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016615 - Parlamentní volby v Lichtenštejnsku (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017847 - Platí ještě v české politice tranzitologické paradigma? (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016968 - Pojetí menšin v evropském právu (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018793 - Politické strany a jejich systém v letech 2002-2006 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017881 - Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14210/06:00031837 - Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018514 - Politika EU proti terorismu: od reakci k prevenci? (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00021811 - Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00021811 - Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017722 - Pozice PDS v německém stranickém systému (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/06:00017658 - Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017893 - Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů politické soutěže (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016714 - Programatika ODS (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00018792 - Proměny norské politiky (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017861 - Proporcionalita zastoupení a navrstvující smíšené volební (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017840 - Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016965 - Reprezentace menšin v evropském systému politických stran (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00018568 - The Republic of Macedonia, identity and the Taiwan link (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00018623 - Romská reprezentace v rámci politiky proti pravicovému extremismu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017618 - Romští poslanci Evropského parlamentu: souvislosti mezi vazbou k menšině a ke straně (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018768 - Sestavování vlády v České republice po volbách 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016715 - Současné přístupy k volební geografii (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016715 - Současné přístupy k volební geografii (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016617 - Srovnání výsledků krajských voleb 2004 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016617 - Srovnání výsledků krajských voleb 2004 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018423 - Stabilita zastoupení v České republice (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00018423 - Stabilita zastoupení v České republice (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017860 - Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016623 - Techniky výzkumu výstup volební soutže. Druhá generace (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018794 - Teorie a praxe sestavování vlády v České republice (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00021927 - Teorie konsociační demokracie a moravská praxe (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00058756 - Teorie spravedlnosti na transnacionální úrovni (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00018021 - Transnacionální spolupráce krajní levice v Evropě (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017253 - Trestněprávní relevance symboliky extremistických politických stran (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00025597 - Tschechien. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017872 - Typologie exekutivních koalic v českém prostředí (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00016964 - Úvod: Vztah menšin a soudobé politiky Evropské unie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00016716 - Vichy - podoba francouzského autoritativního režimu v letech 1940 - 1944 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017251 - Vliv korupce na evropské systémy politických stran (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017901 - Volby a volební chování ve městě Brně v letech 1919 až 1946. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00025601 - Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00018791 - Volby do Stortingu 2005 - výzva norské politice? (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00017887 - Volby v Brně po roce 1989 (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00018755 - Volební chování v České republice a podpora Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentních volbách 1990 - 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017902 - Volební geografie České republiky (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00025600 - Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky (2006)
Výsledek druhu RRIV/00216224:14230/06:00018437 - Volební software Electmach v 2.0. (2006)
Výsledek druhu GRIV/00216224:14230/06:00018437 - Volební software Electmach verze 2.0. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00021721 - Výhoda zaostalosti? Poznámky k výzkumu stranických systémů v "post-rokkanovské" politice (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/06:00016700 - Vývoj ODS a jejího postavení ve stranickém systému ČR (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/06:00017254 - Výzkumná sonda do politické existence slovenských exkomunistů. Strana demokratické levice 1991 - 2004. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00018621 - Zájmové skupiny v politickém systému Norska (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/06:00017619 - Zelené linky Praha - Brusel. Vývoj vztahů českých a evropských zelených. (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00021644 - Austrian Social Democracy - Tradition and Adaptation to Changed Role on the Threshold of the Third Millenium (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00013845 - Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integračnímu procesu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014236 - České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015134 - Change and Continuity of the French Communist Party (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015134 - Change and Continuity of the French Communist Party (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00021657 - Communism Dualism: The Greek Communist Parties after the Collapse of Communism (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015157 - Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015157 - Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015129 - Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015129 - Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015133 - Danish Social Democrats - "traditionalists" versus "modernizers" (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015133 - Danish Social Democrats - "traditionalists" versus "modernizers" (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00022262 - Dánsko i nadále ve znamení pravice - parlamentní volby 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021778 - Dopad "evropské ústavy" na urodní politické a právní systémy (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014789 - Economic policy of Czech republic (1991-2003) (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00014821 - Ekonomika a hospodářská politika České republiky v roce 2004 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014313 - Eurofederalismus v politice evropských politických stran (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014311 - Eurofederalist Organizations And Their Interest Assertion From Policy Analysis Point of View (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216224:14230/05:00014756 - The European Left at the Beginning of the 21st Century (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021775 - Europeanizace práva (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014445 - Europeizace a obhajoba zájmů: základy analytického rámce (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021415 - Euroskepticismus a Evropský parlament (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00022263 - Euroskeptické politické strany v Dánsku (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00022263 - Euroskeptické politické strany v Dánsku (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014444 - Filosofické základy studia politického pluralismu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00013862 - Francouzské politické strany a evropská integrace (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014471 - Francouzské referendum v květnu 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014569 - The Green and Environmental Politics after 1989 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014561 - Green Relationships. The Czech Greens between Prague and Brussels (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014569 - Grün- und Umweltpolitik nach 1989 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014561 - Grüne Bande. Die tschechischen Grünen zwischen Prag und Brüssel (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021460 - "Habsburská" tradice, demokratizace střední Evropy a její kritické body (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021778 - The Impact of the "European Constitution" on the National Political and Legal Systems (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00014717 - Institucionální stránka krajské politiky (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00031448 - Jihočeský kraj (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014691 - K problematice výzkumu evropského federalismu a evropských politických stran (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015113 - Karlovarský kraj (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014792 - Konstituování národních zájmů (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00033408 - Kraj Vysočina (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014440 - Krajské volby 2004 mikroanalýza okresu Šumperk (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015132 - The Left in the Beginning of the 21st Century (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015132 - The Left in the Beginning of the 21st Century (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14210/05:00031389 - Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021346 - Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož? (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021769 - Metodologie výzkumu komunální politiky (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00021769 - Metodologie výzkumu komunální politiky (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014465 - Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021346 - Mkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož? (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014439 - Modely exekutivních koalic na komunální úrovni (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00014439 - Modely exekutivních koalic na komunální úrovni (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021776 - Možnosti a limity výzkumu organizovaných zájmů v Ruské federaci (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014546 - Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00014546 - Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014454 - Národnostní otázka a evropská integrace: úvodní poznámky k výzkumu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014834 - Některé otázky výzkumu politických stran České republiky (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014562 - Odstíny české zelené politiky po roce 1989 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021450 - Opozice k evropské ústav: past pro euroskepticismus (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00033407 - Pardubický kraj (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00021658 - The People, the Programme and the Governments of the Democratic Left Alliance (SLD) (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015112 - Plzeňský kraj (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/05:00021647 - Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216224:14230/05:00014872 - Politický a zájmový pluralismus v mnohaúrovových systémech - teorie a přístupy (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00014789 - Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003) (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015130 - Preface: Political Left in Contemporary Europe (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015130 - Preface: Political Left in Contemporary Europe (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014584 - Přenos kvantitativních metod výzkumu výstup volební soutěže do odlišných regionálních podmínek - případ stability a stabilizace systémů politických stran v postkomunistických zemích Evropy (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015139 - Reformists versus dogmatists. The analysis of the internal party conflict inside the KSČM (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216224:14230/05:00014826 - Reprezentace zájmů menšin v EU (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00013807 - Slovakia (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015161 - Slovenian United List of Social Democrats: Post-Communist or/and Post-modern Political Party? (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00015161 - Slovenian United List of Social Democrats: Post-Communist or/and Post-modern Political Party? (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00021659 - Smer - From Pragamtism to Social Democracy? Seeking Identity (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014446 - Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014262 - Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021431 - Stále ve znamení kontinuity? Stranický systém Švýcarska (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014473 - Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014469 - Stranické systémy a víceúrovňové teritoriálně-politické pluralismy - několik poznámek k jejich pojetí a rozboru (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/05:00014833 - Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998 (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00031447 - Středočeský kraj (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00015114 - Ústecký kraj (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216224:14230/05:00014453 - Utváření politického systému v Estonsku. Příklad napětí mezi institucionálním rámcem a dynamikou tranzice. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021639 - Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00021333 - Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014566 - Volební mikroanalýza v českém prostředí (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216224:14230/05:00014566 - Volební mikroanalýza v českém prostředí (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021777 - Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00021410 - Vznik Červnové kandidátky jako důsledek tendencí švédské evropské debaty. (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216224:14230/05:00014827 - Webové stránky Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216224:14230/05:00014568 - Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/05:00014567 - Zelenání proevropské liberální pravice (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14230/04:00010986 - Regionální volby ve Francii (2004)