• česky
  • english

MSM0021620839 - Metody moderní matematiky a jejich aplikace (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021620839
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyMetody moderní matematiky a jejich aplikace
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborBA - Obecná matematika
Vedlejší oborBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu32 033 tis. Kč32 653 tis. Kč34 344 tis. Kč34 910 tis. Kč39 697 tis. Kč23 958 tis. Kč11 808 tis. Kč209 403 tis. Kč
Celkové uznané náklady36 843 tis. Kč37 464 tis. Kč39 405 tis. Kč39 971 tis. Kč40 583 tis. Kč41 147 tis. Kč35 422 tis. Kč270 835 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyPředkládaný výzkumný záměr je věnován rozvoji základních matematických disciplín a jejich aplikací, numerické matematice, matematickému modelování, a rozsáhlé oblasti matematické stochastiky. Navrhovaný výzkumný záměr navazuje na práci vykonanou v rámcizáměrů - MSM 113200007 (Kvalitativní a kvantitativní metody moderní matematiky a jejich použití) a MSM 13200008 (Matematické metody ve stochastice). Oblasti navrhované k řešení lze rozdělit na několik základních částí,kterou jsou navzájem propojeny: matdiferenciálních rovnic, reálná a funkcionální analýza, topologie, matematické modelování ve fyzice a technice); matematické struktury (algebra, geometrie, logika, včetně moderních oborů jdoucích napříč těmito oblastmi); matematické metody ve stochasticestatistických experimentů, teorie pravděpodobnosti a stochastických procesů, ekonometrie, finanční a pojistná matematika, mezi aplikace patří predikce přírodních, ekonomických a společenských jevů); numerická matematika (typický mezioborový výzkum, zahrn
Klíčová slova v anglickém jazycemathematic Methods
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr řešil významnou problematiku čtyř oblastí matematiky. Řešení probíhalo podle plánu a výsledkem jsou zcela původní poznatky, které byly publikovány v mezinárodních vědeckých impaktovaných časopisech. Publikační činnost týkající se studovaných oblastí má výbornou úroveň, výsledky řešení jsou významným přínosem pro rozvoj matematiky v celosvětovém měřítku..
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Řešitelprof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4789377)
Účastník - subjektUniverzita Karlova v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1385
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10287268 - Constraint Satisfaction Problems Solvable by Local Consistency Methods (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10289732 - Marcinkiewicz interpolation theorems for Orlicz and Lorentz gamma spaces (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10285431 - MOD-RETRACTABLE RINGS (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10289556 - Moser-type inequalities for generalized Lorentz-Sobolev spaces (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10190483 - A local projection stabilization finite element method with nonlinear crosswind diffusion for convection-diffusion-reaction equations (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/13:10132931 - A nonlinear local projection stabilization for convection-diffusion-reaction equations (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10172807 - A quasistatic mixed-mode delamination model (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10189370 - A traffic flow model with overtaking as a Filippov system (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/13:10132920 - Adaptive computation of parameters in stabilized methods for convection-diffusion problems (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10172806 - Adhesive contact delaminating at mixed mode, its thermodynamics and analysis (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10103539 - Asymptotic Palm likelihood theory for stationary point processes (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133448 - Basic results for functional differential and dynamic equations involving impulses (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10188757 - COMPLETELY CORETRACTABLE RINGS (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10159508 - Concentration-compactness principle for Moser-Trudinger inequalities: new results and proofs (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10174135 - CSP DICHOTOMY FOR SPECIAL POLYADS (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10191561 - Curves in Banach spaces which allow a C^1,BV parametrization or a parametrization with finite convexity (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10174152 - Deconstructibility and the Hill Lemma in Grothendieck categories (2013)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/13:10172800 - Delamination and adhesive contact models and their mathematical analysis and numerical treatment (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10174102 - Finitely Related Algebras in Congruence Distributive Varieties Have Near Unanimity Terms (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10189508 - Generalized n-Laplacian: semilinear Neumann problem with the critical growth (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192108 - Global existence for a system of nonlocal PDEs with applications to chemically reacting incompressible fluids (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192116 - Global existence for an Oldroyd-type model for viscoelastic fluids (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10132879 - Improved stability and error analysis for a class of local projection stabilizations applied to the Oseen problem (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10173714 - Improvement of some anisotropic regularity criteria for the incompressible Navier--Stokes equations (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192670 - Long Time Behavior and Stabilization to Equilibria of Solutions to the Navier-Stokes-Fourier System Driven by Highly Oscillating Unbounded External Forces (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10104346 - Normal compliance contact models with finite interpenetration (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10173718 - On a Generalization of Curvature Homogeneous Spaces (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10172782 - On discrete field theory properties of the dimer and Ising models and their conformal field theory limits (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10139894 - ON EXISTENCE OF A CLASSICAL SOLUTION TO A GENERALIZED KELVIN-VOIGT MODEL (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10189988 - On Primitives and Conjugate Harmonic Pairs in Hermitian Clifford Analysis (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10189509 - ON SINGULAR MOSER-TRUDINGER INEQUALITY FOR EMBEDDING INTO EXPONENTIAL AND MULTIPLE EXPONENTIAL SPACES (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10189510 - ON THE DIRICHLET PROBLEM FOR THE GENERALIZED n-LAPLACIAN: SINGULAR NONLINEARITY WITH THE EXPONENTIAL AND MULTIPLE EXPONENTIAL CRITICAL GROWTH RANGE (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10174033 - On the existence of Evans potentials (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10174089 - Pure projective torsion free modules over Bass domains (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10133988 - Simulation of compressible viscous flow in time-dependent domains (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10189657 - Smallness of Singular Sets of Semiconvex Functions in Separable Banach Spaces (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10191636 - Smooth structures on pseudomanifolds with isolated conical singularities (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10172810 - Thermodynamically consistent mesoscopic model of the ferro/paramagnetic transition (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103605 - A lambda-dendroid with two shore points whose union is not a shore set (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128578 - A note on computation of pseudospectra (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126432 - A note on SAT algorithms and proof complexity (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126871 - A posteriori error estimates of the discontinuous Galerkin method for the heat conduction equation (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127317 - A QUANTITATIVE VERSION OF JAMES'S COMPACTNESS THEOREM (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104851 - A simple proof of the approximation by real analytic Lipschitz functions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104832 - A simpler arcwise connected continuum without non-boundary proper arcwise connected subcontinua (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127443 - ABSORBING SUBALGEBRAS, CYCLIC TERMS, AND THE CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEM (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104781 - Adaptive Finite Volume Approximation of the Shallow Water Equations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128135 - Almost free modules and Mittag-Leffler conditions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126163 - Almost sure asymptotic behaviour of the r-neighbourhood surface area of Brownian paths (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10103838 - Application of the rank revealing algorithm for the calculation of the GCD (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103318 - Approximation and contamination bounds for probabilistic programs (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125253 - Arcwise connected continuum with a free arc and with the fixed set property for monotone onto maps (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103532 - Averaging dynamic equations on time scales (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104802 - BMO estimates for the p-Laplacian (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130574 - Brown representability often fails for homotopy categories of complexes (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128131 - Brown Representability Test Problems in Locally Grothendieck Categories (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127533 - BRUCK LOOPS WITH ABELIAN INNER MAPPING GROUPS (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103486 - Characterization of a rearrangement-invariant hull of a Besov space via interpolation (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10105708 - Closed form of the rotational Crofton formula (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127318 - Complementation in spaces of continuous functions on compact lines (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104504 - Complete Orthogonal Appell Systems for Spherical Monogenics (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127333 - CONCENTRATION-COMPACTNESS PRINCIPLE FOR EMBEDDING INTO MULTIPLE EXPONENTIAL SPACES (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128501 - Continuation of oscillatory patterns in a road traffic model of three cars (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10132747 - Continuation of the static contact problem with Coulomb friction (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/12:10104890 - Continuous and compact embeddings of Bessel-potential-type spaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126164 - CRITICAL VALUES AND LEVEL SETS OF DISTANCE FUNCTIONS IN RIEMANNIAN, ALEXANDROV AND MINKOWSKI SPACE (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129045 - DUNKL OPERATORS AND A FAMILY OF REALIZATIONS OF osp(1 vertical bar 2) (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103490 - Dynamic equations on time scales and generalized ordinary differential equations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130604 - The Ehrenfeucht-Silberger problem (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104702 - Every ordinary differential equation with a strict Lyapunov function is a gradient system (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104822 - Factorization of Laplace Operators on Higher Spin Representations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104517 - The Fischer decomposition for Hodge-de Rham systems in Euclidean spaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104523 - The Gelfand-Tsetlin bases for Hodge-de Rham systems in Euclidean spaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104514 - The Gelfand-Tsetlin bases for spherical monogenics in dimension 3 (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127335 - Generalized Moser-Trudinger inequality for unbounded domains and its application (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130578 - Generating the bounded derived category and perfect ghosts (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127167 - Generic Frechet Differentiability on Asplund Spaces via A.E. Strict Differentiability on Many Lines (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128842 - Graded mesh refinement and error estimates of higher order for DGFE solutions of elliptic boundary value problems in polygons (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129037 - Homomorphisms of generalized Verma modules, BGG parabolic category ${\fam2 O}^\gop$ and Juhl's conjecture (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104525 - Invariant prolongation of overdetermined PDEs in projective, conformal, and Grassmannian geometry (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104218 - Jensen Measures in Potential Theory (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128138 - Kaplansky classes, finite character and aleph(1)-projectivity (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127465 - LARGE SIMPLE BINARY EQUALITY WORDS (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126334 - Latin directed triple systems (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103374 - Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104384 - Measure functional differential equations and functional dynamic equations on time scales (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127325 - Mechanical oscillators described by a system of differential-algebraic equations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128137 - Model category structures arising from Drinfeld vector bundles (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10127463 - Near Unanimity Constraints Have Bounded Pathwidth Duality (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130448 - Nonmonotone nonconvolution functions of positive type and applications (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104509 - Nonparametric multivariate rank tests and their unbiasedness (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127331 - Note on the Concentration-Compactness Principle for generalized Moser-Trudinger inequalities (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104212 - On a class of distributions stable under random summation (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127320 - ON A DIFFERENCE BETWEEN QUANTITATIVE WEAK SEQUENTIAL COMPLETENESS AND THE QUANTITATIVE SCHUR PROPERTY (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129033 - On a new normalization for tractor covariant derivatives (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/12:10104721 - On flows of fluids described by an implicit constitutive equation characterized by a maximal monotone graph (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127334 - On generalized Moser-Trudinger inequalities without boundary condition (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129933 - On numerical solution of compressible flow in time-dependent domains (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127319 - On the approximate fixed point property in abstract spaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129398 - On the existence of weak solutions to the equations of steady flow of heat-conducting fluids with dissipative heating (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104214 - On the Picard principle for Delta plus mu (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10124069 - On Unsteady Flows of Implicitly Constituted Incompressible Fluids (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103485 - The one-sided A_p conditions and local maximal operator (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125921 - Optimal designs for nonparametric estimation of zeros of regression functions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104502 - Orthogonal basis for spherical monogenics by step two branching (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103498 - Periodic averaging theorems for various types of equations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127156 - (Pre)order preserving additive homomorphisms of (Pre)ordered commutative semigroups intro real numbers I (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127327 - Regularity results for solutions of a class of parabolic systems with measure data (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129403 - Remarks on regularity criteria for axially symmetric weak solutions to the Navier-Stokes equations (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10125929 - Robustness in SSD portfolio efficiency testing (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10103351 - Robustness in stochastic programs with risk constraints (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127324 - Sharp Hardy inequalities of fractional order involving slowly varying functions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127428 - Singular points of order k of Clarke regular and arbitrary functions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10127157 - SMALL MODULES OVER ABELIAN REGULAR RINGS (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128249 - Socle chains of abelian regular semiartinian rings (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126340 - SUBDIRECTLY IRREDUCIBLE DIFFERENTIAL MODES (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129406 - Time-Periodic Solutions to the Full Navier-Stokes-Fourier System (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128924 - Waraszkiewicz spirals revisited (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101100 - A large deviation principle for Minkowski sums of heavy-tailed random compact convex sets with finite expectation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099050 - A note on intersections of simplices (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105293 - A note on propositional proof complexity of some Ramsey-type statements, Archive for Mathematical Logic (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107093 - A posteriori estimates and stopping criteria for iterative linearizations and linear solvers (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104793 - A posteriori optimization of parameters in stabilized methods for convection-diffusion problems - Part I (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103712 - A priori error estimates of an extrapolated space-time discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104173 - A smooth embedding domain method based on the penalty approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100468 - Actinobacterial community dominated by a distinct clade in acidic soil of a waterlogged deciduous forest (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104771 - Additive families of low Borel classes and Borel measurable selectors (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105821 - Affine Baire functions on Choquet simplices (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103836 - Algebra of Symmetries of the CR Sublaplacian (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103545 - An elementary way to introduce a Perron-like integral (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105401 - An infinite combinatorial statement with a poset parameter (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099154 - An L2-maximal regularity result for the evolutionary Stokes-Fourier system (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103854 - Analysis of space-time discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103720 - Approximation in multiscale modelling of microstructure evolution in shape-memory alloys (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103721 - BEM implementation of energetic solutions for quasistatic delamination problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105136 - Binary morphisms with stable suffix complexity (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104657 - Boundary Regularity of Shear Thickening Flows (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099410 - Capabilities of R package mixAK for clustering based on multivariate continuous and discrete longitudinal data (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104470 - The Cauchy-Kovalevskaya extension theorem in Hermitian Clifford analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103607 - Chain of dendrites without monotone supremum (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104181 - The Change-of-Variables Theorem for the Lebesgue Integral (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105382 - Commutative semigroups that are simple over their endomorphism semirings (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105388 - Commutative semigroups with almost transitive endomorphism semirings (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105381 - Commutative zeropotent semigroups with few prime ideals (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104798 - COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL ADVANTAGES OF CIRCULAR BOUNDARY REPRESENTATION (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104023 - Concentrated monotone measures with non-unique tangential behavior in R^3 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099073 - Concentration compactness principle for generalized Trudinger inequalities (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104492 - Conjugate harmonic pairs in Hermitean Clifford analysis (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103373 - Control of some linear equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103453 - Control of some linear stochastic systems in a Hilbert space with fractional Brownian motions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104788 - Crossed module bundle gerbes; classification, string group and differential geometry (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103398 - Curves in Banach spaces which allow a C2-parametrization (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104345 - C(X) as a lattice:A generalized problem of Birkhoff and Kaplansky (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104342 - C(X)-objects in the category of semi-affine lattices (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101425 - Data driven modelling of vertical atmospheric radiation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10105131 - The dichotomy for conservative constraint satisfaction problems revisited (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100830 - Distribution of interspike intervals estimated from multiple spike trains observed in a short time window (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105273 - Dually steady rings (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103484 - Duals of optimal spaces for the Hardy averaging operator (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103733 - Efficient solution strategy for the semi-implicit discontinuous Galerkin discretization of the Navier-Stokes equations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103722 - Ellipticity of the symplectic twistor complex (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104690 - Embeddings and the growth envelope of Besov spaces involving only slowly varying smoothness (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105290 - Endomorphism rings with finitely many maximal right ideals. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100435 - Estimation of a Conditional Copula and Association Measures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101102 - Estimation of summary characteristics from replicated spatial point processes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099287 - Estimators of the asymptotic variance of stationary point processes - a comparison (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099409 - Experimental Evidence for Mobility/Immobility of Metals in Peat (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103483 - Explicit formulas for optimal rearrangement-invariant norms in Sobolev imbedding inequalities (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104775 - Explicit Penrose Transform for Massless Field Equations of General Spin in Dimension Four (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099258 - Exponential Smoothing for Time Series with Outliers (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103718 - Ferromagnets with eddy currents and pinning effects: their thermodynamics and analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101127 - Finite-sample density and its small sample asymptotic approximation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104487 - The Fischer Decomposition for the H-action and Its Applications (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10105303 - Forcing with random variables and Proof Complexity (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10051479 - Further remarks on simple flows of fluids with pressure-dependent viscosities (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104497 - Gelfand-Tsetlin Bases of Orthogonal Polynomials in Hermitean Clifford Analysis (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104028 - Gene H. Golub and Gérard Meurant: matrices, moments and quadrature with applications (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104477 - Generalized Appell Property for the Riesz System in Dimension 3 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103898 - Generalized n-Laplacian: quasilinear nonhomogenous problem with the critical growth (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104744 - Higher-order reconstruction: from finite volumes to discontinuous Galerkin (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103897 - Homeomorphism with zero Jacobian: Sharp integrability of the derivative (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099173 - Homogeneous Geodesics in 3-dimensional Homogeneous Affine Manifolds (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10106448 - hp-discontinuous Galerkin method for compressible flows (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104555 - Hyperplane section OP^2_0 of the complex Cayley plane as the homogeneous space F_4/P_4 (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10110429 - Infinite Natural Numbers: an Unwanted Phenomenon, or a Useful Concept? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104336 - Initial algebras and terminal coalgebras in many-sorted sets (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10070333 - Invariant Operators of First Order Generalizing the Dirac Operator in 2 Variables (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105822 - Isomorphisms of spaces of continuous affine functions on compact convex sets with Lindelöf boundaries (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104746 - Killing an end point with an open mapping (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105288 - The Krull-Schmidt in the case Two (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10109065 - Kuželosečky v Maple (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101101 - Large deviations for Minkowski sums of heavy-tailed generally non-convex random compact sets (2011)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/11:10101103 - Local stereology of extremes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104787 - Longtime behavior of a diffuse interface model for binary fluid mixtures with shear dependent viscosity (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103366 - Microbial Communities Show Parallels at Sites with Distinct Litter and Soil Characteristics (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104014 - Monotone measures with bad tangential behavior in the plane (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10051959 - Morrey regularity for weak solutions of Stokes system with VMO coefficients (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099265 - Mortality-Linked Securities (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10099207 - Non-Negative Time Series and Their Applications (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103861 - Numerical analysis of flow-induced nonlinear vibrations of an airfoil with three degrees of freedom (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103893 - Numerical simulations of nonlinear post-critical vibrations of an airfoil after flutter instability (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103435 - On a characteristic property of finite-dimensional Banach spaces (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103442 - On a class of estimators in a multivariate RCA(1) model (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104777 - On a numerical flux for the shallow water equations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103719 - On certain convex compatifications for relaxation in evolution problems (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10099473 - On curvature-homogeneous spaces of type (1, 3) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104026 - On efficient numerical approximation of the bilinear form c*A(-1)b (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099229 - On evolutionary Navier-Stokes-Fourier type systems in three spatial dimensions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104875 - On exact categories and applications to triangulated adjoints and model structures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103482 - On geometric properties of the spaces L^(p(x)) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10103555 - ON HAUSDORFF DIMENSION OF BLOW-UP TIMES RELEVANT TO WEAK SOLUTION OF GENERALIZED NAVIER-STOKES FLUIDS (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10110348 - On Monotone Modalities and Adjointness (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099172 - On natural Riemann extensions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10057746 - On Optimality Conditions in Control of Elliptic Variational Inequalities (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105133 - On partitions separating words (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104471 - On Polynomial Solutions of Generalized Moisil-Theodoresco Systems and Hodge-de Rham Systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099052 - On quantification of weak sequential completeness (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099155 - ON SCALAR HYPERBOLIC CONSERVATION LAWS WITH A DISCONTINUOUS FLUX (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105284 - On separating sets of words V (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10054456 - On solvability of a non-linear heat equation with a non-integrable convective term and data involving measures (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103357 - On stochastic ergodic control in infinite dimensions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099072 - On the Dirichlet problem for the $n, \alpha$-Laplacian with the nonlinearity in the critical growth range (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103885 - On the interaction of compressible flow and human vocal folds (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105294 - On the proof complexity of the Nisan-Wigderson generator (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104795 - On the stability of finite-element discretizations of convection-diffusion-reaction equations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100947 - On the steady solutions to a model of compressible heat conducting fluid in two space dimensions (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104737 - On the use of reconstruction in higher order DG schemes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105386 - One-element extensions of commutative semigroups (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103828 - Optimal error estimates for semi-implicit DG time discretization of convection-diffusion problems (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103343 - Optimal Portfolios on (In)Efficient Markets (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104696 - Path-following techniques for solving the static contact problem with Coulomb friction (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10102957 - Pirmin Stekeler-Weithofer: Formen der Anschauung (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104185 - Pojem kompaktnosti: původ, vývoj, význam (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105117 - Polymorphisms of small digraphs (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099209 - Probability and statistics in teacher education -experience, proposals, software possibilities (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103364 - Probability Limit Identification Functions Revisited (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099355 - Properties of distance functions on convex surfaces and applications (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104140 - Qualitative analysis of 3D elastostatic contact problems with orthotropic Coulomb friction and solution-dependent coefficients of friction (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103549 - Quasistatic delamination models for Kirchhoff-Love plates (2011)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/11:10100868 - Random marked sets in Rd with integer dimension {d (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104794 - Rational Pythagorean-hodograph space curves (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105140 - Reduction tree of the binary generalized post correspondence problem (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104257 - Regularity up to the boundary for the gradient of solutions of linear elliptic systems with VMO coefficients and L^1,\lambda data (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105376 - Selfdistributive groupoids. Part A2: Non-idempotent left distributive (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10101431 - Sequential stability procedures for functional data setup (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104143 - Shape optimization for Navier-Stokes equations with algebraic turbulence model: numerical analysis and computation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103881 - Simulation of interaction of compressible flow with elastic structures with applications to vibrations of human vocal folds (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104779 - Slope limitation in the higher-order FVM for hyperbolic problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104958 - Small loops of nilpotency class 3 with commutative inner mapping groups (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105390 - Socle finiteness of the local cohomology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099051 - Spaces not containing l_1 have weak approximate fixed point property (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103863 - Space-time discontinuous Galerkin finite element method for convection-diffusion problems and compressible flow (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105229 - Spectrum of a viscoelastic boundary damping model (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103349 - Stability of Mean-Risk Models with Log-Normal Distribution of Returns (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10100870 - Statistical tests based on the geometry of second phase particles (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104527 - Steadiness of polynomial rings (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100954 - Steady compressible Navier-Stokes-Fourier system for monoatomic gas and its generalizations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107682 - Strong submodules of almost projective modules (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100897 - Tests for independence in non-parametric heteroscedastic regression models (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103550 - Thermodynamics and analysis of rate-independent adhesive contact at small strain (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103551 - Thermo-visco-elasticity with rate-independent plasticity in isotropic materials undergoing thermal expansion (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105391 - Tilting for regular rings of Krull dimension two (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104873 - Tilting via torsion pairs and almost hereditary noetherian rings (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103996 - The total least squares problem in AX~B: A new classification with the relationship to the classical works (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102916 - Uncertainties in minimax stochastic programs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105819 - Uniqueness of Cartesian products of compact convex sets (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102985 - Universality of Categories of Coalgebras (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107072 - Use of Genetic Algorithms When Computing Variance of Interval Data (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100955 - Weak and variational solutions to steady equations for compressible heat conducting fluids (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100949 - Weak solutions for steady compressible Navier-Stokes-Fourier system in two space dimensions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050564 - A characterization of long exact sequences coming from the snake lemma (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10051760 - A class of multivariate distributions related to distributions with a Gaussian component (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050014 - A form of feasible interpolation for constant depth frege systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050638 - A generalization of the local projection stabilization for convection-diffusion-reaction equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050532 - A note on propagation of singularities of semiconcave functions of two variables (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050012 - A note on uniserial loops (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048603 - A note on variability of interval data (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050552 - A note studentized confidence intervals for the change-point (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10081172 - A posteriori error estimates of the discontinuous Galerkin method for parabolic problems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051835 - A priori error estimates for DGFEM applied to nonstationary nonlinear convection-diffusion equation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10056990 - A sharp form of an embedding into multiple exponential spaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050676 - A thermodynamically-consistent theory of the ferro/paramagnetic transition (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050566 - Abelian groups with a minimal generating set (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051859 - The ALE discontinuous Galerkin method for the simulation of air flow through pulsating human vocal folds (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051477 - Almost optimal investment strategies for small transaction costs and independent assets (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050665 - Almost Optimal Trading Strategies For Small Transaction Costs And HARA Utility Function (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051904 - An algorithm for free algebras (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057426 - An Enhanced Model of the Two-Player Singled Out Game (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051745 - An enumeration of equilateral triangle dissections (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050009 - An enumeration of spherical latin bitrades (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10080852 - An improvement of Euclid's algorithm (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057582 - An optimal endpoint trace embedding (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057443 - Analysis of semi-implicit Runge-Kutta-DGFEM for a semilinear convection-diffusion equation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051711 - The analytic SVD: On the non-generic points on the path (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051887 - Approximation and numerical realization of 3D contact problems with Coulomb friction and a solution-dependent coefficient of friction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050479 - Approximative solutions of stochastic optimization problem (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051623 - Automated Proof Compression by Invention of New Definitions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050432 - Automated Theorem Proving in Quasigroup and Loop Theory (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048593 - Baer and Mittag-Leffler modules over tame hereditary algebras (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051930 - Baire classes of Banach spaces and strongly affine functions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072539 - BDF-FEM for parabolic singularly perturbed problems with exponential layers on layer-adapted meshes in space (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10050572 - Behaviour of the augmented GMRES method (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049926 - Bernoulli Processes with Non-Positive Correlations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10105291 - Big projective modules over noetherian semilocal rings. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057561 - Borel classes of uniformizations of sets with large sections (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051938 - Borel sets and functions in topological space (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051539 - Buchsteiner Loops and Conjugacy Closedness (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051963 - C-2 Hermite interpolation by Minkowski Pythagorean hodograph curves and medial axis transform approximation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10022151 - Canonical bases for sl(2,C)-modules of spherical monogenics in dimension 3 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10053218 - Change point detection (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050661 - Characterization of creep behaviour and microstructure changes in pure copper processed by equal-channel angular pressing Part I. Creep behaviour (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050662 - Characterization of creep behaviour and microstructure changes in pure copper processed by equal-channel angular pressing. Part II. The microstructural characteristics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051914 - Classifying generalized lattices: some examples as an introduction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050658 - Coarse-convex-compactification approach to numerical solution of nonconvex variational problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050419 - Commutative Parasemifields Finitely Generated as Semirings (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050480 - Compactness in Banach space theory - selected problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048627 - Comparison of length-intensity estimators for segment processes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050653 - Complete damage in elastic and viscoelastic media and its energetics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052043 - Complex of symplectic twistor operators in symplectic spin geometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072535 - Conformally invariant operators via Curved casimirs: Examples. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072512 - Conformally invariant powers of the Dirac operator in Clifford analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10056984 - Continuum, Name, and Paradox (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050568 - Critical points between varieties generated by subspace lattices of vector spaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057036 - C(X) as a real l-group (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051839 - Cyclic terms for SDv varieties revisited (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051861 - DEA-risk efficiency of stock indices (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10077461 - Decision Problems of some Intermediate Logics and Their Fragments (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051911 - Definability in Substructure Orderings, II: Finite Ordered Sets (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057039 - Delayed quasilinear evolution equations with application to heat flow (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057035 - Delayed quasilinear evolution equations with BV-coefficients (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051855 - DGFEM for the numerical solution of compressible flow in time dependent domains and applications to fluid-structure interaction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051756 - Diffusion with an reflecting and Absorbing Level Set Boundary - A Simulation Study (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051849 - The discontinuous Galerkin method for convection-diffusion problems in time-dependent domains (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050560 - Discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems with mixed Dirichlet-Neumann boundary conditions (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10051628 - Discontinuous Galerkin methods (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051834 - Discontinuous Galerkin solution of compressible flow in time-dependent domains (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051720 - Discrete Coulomb friction problem: solutions stability (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048588 - Discriminant analysis using a multivariate linear mixed model with a normal mixture in the random effects distribution (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051936 - Distances to spaces of affine Baire one functions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048571 - The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048599 - Electricity consumption prediction with functional linear regression using spline estimation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050433 - Embedding general algebras into modules (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049937 - Envelopes of open sets and extending holomorphic functions on dual Banach spaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051824 - Estimation of interarrival time distribution from short time windows (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050485 - Estimator of the Pareto Index Based on Nonparametric Test (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051470 - Evaluation of Interval Strategies for Futures and Stock Trading with Proportional Transaction Costs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10104350 - Extension of mappings and pseudometrics (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057003 - Faithful Representations of Graphs by Islands in the Extended Grid (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10050514 - Financial and Insurance Formulas (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050424 - Finitely Generated Commutative Division Semirings (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050490 - Finite-sample distribution of regression quantiles (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048626 - First-Spike Latency in the Presence of Spontaneous Activity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072530 - Fischer decomposition in Euclidean and Hermitean Clifford analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051626 - Fischer Decompositions of Kernels of Hermitean Dirac Operators (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051922 - Fourier methods for sequential changepoint analysis in autoregressive models (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050428 - F-quasigroups isotopic to groups (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10050648 - From Feasible Proofs to Feasible Computations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051629 - Gel'fand-Tsetlin procedure for the construction of orthogonal bases in Hermitean Cli fford analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051478 - Generalizations of the Navier-Stokes fluid from a new perspective (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051980 - The generalized FGM distribution and its application to stereology of extremes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049915 - Generating spherical Eulerian triangulations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049860 - Goodness-of-Fit Tests for Bivariate and Multivariate Skew-Normal Distributions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051731 - Harmonic measures for a point may form a square (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057460 - Hilbert, Dirichlet and Fejer families of operators arising from C_0-groups, cosine functions and holomorphic semigroups (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050007 - Homeomorphisms in the Sobolev space $W^{1,n-1}$ (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050642 - Homogeneous toroidal Latin bitrades (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072521 - The Howe dual pair in Hermitean Clifford analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10031836 - The HS=SH problem for coalgebras (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051836 - Implicit-explicit backward difference formulae discontinuous Galerkin finite element methods for convection-diffusion problems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051872 - Incidence of stochastic dominance relations in financial data (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052034 - Inhomogeneity in spatial Cox point processes - location dependent thinning is not the only option (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10053430 - Integral representation theory : Applications to convexity, Banach spaces and potential theory (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10081018 - Interaction of compressibe flow with an airfoil (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050006 - Jacobians of Sobolev homeomorphisms (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10051975 - Jarník's notes of the lecture course "Punktmengen und reelle Funktionen" by P.S. Aleksandrov (Göttingen 1928) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10099074 - Jeden ze sedmi problémů tisíciletí se přibližuje k úplnému vyřešení (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10022127 - The L2-optimality of the IIPG method for odd degrees of polynomial approximation in 1D (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051983 - Large Data Existence Result for Unsteady Flows of Inhomogeneous Shear-Thickening Heat-Conducting Incompressible Fluids (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050434 - Large tilting modules and representation type (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048572 - Lékař statistikem, nebo spíše statistika pro lékaře? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10056988 - Local monotonicity of Hausdorff measures restricted to real analytic curves (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057252 - Local projection method for convection-diffusion-reaction problems with projection spaces defined on overlapping sets (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052006 - Low Degree Euclidean and Minkowski Pythagorean Hodograph Curves (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050649 - Metody vysokého řádu přesnosti pro numerické simulace proudění stlačitelných tekutin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051988 - Modelling distortions in seroprevalence data using change-point fractional polynomials (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051851 - Modelling of the airflow through vocal folds (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049905 - Modules determined by their annihilator classes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051705 - Multidisciplinary free material optimization (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049883 - Naturality of homogeneous metrics on Stiefel manifolds SO(m+1)/SO(m-1) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051826 - New Conditions for Taylor Varieties and CSP (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10048600 - Nonparametric equivalence of ROC curves: testing equivalence (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10053220 - Nonparametrics and Robustness in Modern Statistical Inference and Time Series Analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050417 - Norm on Semirings I. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10056989 - Note on the Lower semicontinuity with respect to the Weak Topology on W^{1,p}(Omega) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050623 - Nový pohled na numerický výpočet největšího společného dělitele dvou polynomů (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10082107 - Numerical simulation of airflow through the model of oscillating vocal folds (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051857 - Numerical simulation of airfoil vibrations induced by compressible flow (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051841 - Numerical simulation of interaction of compressible flow and a moving airfoil (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051724 - Numerical solution of convection-diffusion equations using a nonlinear method of upwind type (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10070039 - On a moving mesh method applied to the shallow water equations (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10051761 - On a paradoxical property of the Kolmogorov-Smirnov two-sample test (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057574 - On a question by Alexey Ostrovsky concerning preservation of completeness (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10053651 - On approximate differentiability of the maximal function (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10031837 - On clones of infinitary algebras and their initial segments (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049877 - On Einstein Riemannian g-natural metrics on unit tangent sphere bundles (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050543 - On extensions of D.C. functions and convex functions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10082497 - On generalised Dolbeault sequence for four Dirac operators in dimension 6 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10056991 - On generalization of Moser's theorem in the critical case (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050554 - On Kantorovich's result on the symmetry of Dini derivatives (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051538 - On loop identities that can be obtained by a nuclear identification (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050687 - On nonparametric estimators of location of maximum (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057436 - On Peano's Theorem in Banach Spaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050420 - On Separating Sets of Words III. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050422 - On separating Sets of Words IV. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051954 - On the local strong solutions for the FENE dumbbell model (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052004 - On the Modeling of the Synovial Fluid (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033329 - On the Motion of incompressible inhomogeneous Euler-Korteweg fluids (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051956 - On the regularity to the solutions of the Navier--Stokes equations via one velocity component (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050474 - On the relation between periodicity and unbordered factors of finite words (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10022131 - On the solution of linear algebraic systems arising from the semi-implicit DGFE discretization of the compressible Navier-Stokes equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050010 - On the weak differentiability of $u\circ f^{-1}$ (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033330 - On uniqueness and time regularity of flows of power-law like non-Newtonian fluids (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10031834 - On universal categories of coalgebras (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050540 - On vector-valued curves that allow a C(1,alfa) parametrization (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10099145 - On Volume and Surface Area of Parallel Sets (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050657 - Optimal control of planar flow of incompressible non-Newtonian fluids (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057584 - Optimal estimates for the Hardy averaging operator (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057175 - Optimal Loo(L2)-error estimates for the DG method applied to nonlinear convection-diffusion problems with nonlinear diffusion (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051632 - Orthogonal Bases of Hermitean Monogenic Polynomials: An Explicit Construction in Complex Dimension 2 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10069963 - Polynomial Invariants for General Higher Spin Dirac Operators: A Toy Model (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050517 - Positive quadrant dependence tests for copulas (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051734 - Presentation of Set Functors: A Coalgebraic Perspective (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057576 - Preservation of completeness by some continuous maps (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057470 - Product integration on time scales (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057060 - Q-Points in Fans (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051536 - Quarter-regular biembeddings of Latin squares (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10080497 - Quo vadis, výpočetní statistiko? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051949 - Random attractors for stochastic equations driven by fractional Brownian motion (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050519 - Rank tests and regression rank score tests in measurement error models (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057038 - Regularity results for gradient of solutions of linear elliptic systems with VMO coefficients and L1,lambda data (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057210 - Regularity theorems, up to the boundary, for shear thickening flows (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051684 - Regularization parameter estimation for large-scale Tikhonov regularization using a priori information (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10050673 - Říká logicismus něco, co se říkat nemá? (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10051862 - Risk measures in finance revisited (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10050518 - Second-order asymptotic representation of M-estimators in a linear model (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10099256 - Securitization of Longevity and Mortality Risk (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051926 - Self-Motions of 6-3 Stewart-Gough Type Parallel Manipulators (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051833 - Semi-implicit DGFE discretization of the compressible Navier-Stokes equations: efficient solution strategy (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057217 - Semi-implicit discontinuous Galerkin finite element method for the steady state compressible flows (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10056992 - Sharp generalized Trudinger inequalities via truncation for embedding into multiple exponential spaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050521 - Sharpness of the assumptions for the regularity of a homeomorphism (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10051919 - Simple sequential procedures for change in distribution (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057431 - Smooth Approximations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10035408 - Some applications of time series models to financial data (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051847 - Space-time DG method for nonstationary convection-diffusion problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050663 - Spatio-temporal point process filtering methods with an application (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051752 - Stability of non unique solutions of the Coulomb friction problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057457 - Stabilization through viscoelastic boundary damping: a semigroup approach (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049920 - Star-quasilinear equational theories of groupoids (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051960 - Steady compressible Navier--Stokes--Fourier system in two space dimensions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050492 - Stochastic geometric programming with an application (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051998 - Stress concentration due to an elliptic hole in a degrading linearized elastic solid (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052041 - Structure of the symplectic curvature oon symplectic spinors (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049936 - The structure of Valdivia compact lines (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052010 - Support Function of Pythagorean Hodograph Cubics and G(1) Hermite Interpolation. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050558 - The telescope conjecture for hereditary rings via Ext-orthogonal pairs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050501 - Telescope conjecture, idempotent ideals, and the transfinite radical (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051566 - Testing the stability of the functional autoregressive process (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051709 - Tests for the error distribution in nonparametric possibly heteroscedastic regression models (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050671 - Thermodynamics of rate independent processes in viscous solids at small strains (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050674 - Thermodynamics of shape-memory alloys under electric current (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057041 - Two notes on eventually differentiable families of operators (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033324 - Unsteady flows of fluids with pressure dependent viscosity in unbounded domains (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050011 - Weak estimates cannot be obtained by extrapolation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051958 - WEAK SOLUTIONS TO EQUATIONS OF STEADY COMPRESSIBLE HEAT CONDUCTING FLUIDS (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049929 - Weakly stationary processes with non-positive autocorrelations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051860 - WEIGHTED HALFSPACE DEPTH (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057587 - Weighted inequalities for integral and supremum operators (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051933 - Weights of boundaries of compact convex sets (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206864 - A complete-damage problem at small strains (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207048 - A Navier-Stokes-Fourier system for incompressible fluids with temperature dependent material coefficients (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206686 - A new fictitious domain approach inspired by the extended finite element method (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206601 - A new R package for Bayesian estimation of multivariate normal mixtures allowing for selection of the number of components and interval-censored data (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207187 - A note on the dimension of the global attractor for an abstract semilinear hyperbolic problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206901 - A Portfolio Optimality Test Based on the First-Order Stochastic Dominance Criterion (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206588 - A Precision Measurement of the Inclusive ep Scattering Cross Section at HERA. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10050646 - A proof complexity generator (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10082500 - A resolution for the Dirac operator in four variables in dimension 6 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206412 - A stabilizing effect of a high-frequency driving force on the motion of a viscous,compressible, and heat conducting fluid (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207212 - Absorption in stochastic epidemics (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206845 - Abstract elementary classes induced by tilting and cotilting modules have finite character (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10050429 - Addendum to "The existence of Buchsteiner and conjugaci-closed quasigroups" (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207365 - Affine images of compact convex sets and maximal measures (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206761 - Algebra of Invariants for the Rarita-Schwinger Operators (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207181 - All clones are centralizer clones (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206784 - An experiment with the name Pexider (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10057469 - An introduction to product integration on time scales (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207354 - Analysis of the flows of incompressible fluids with pressure dependent viscosity fulfilling $\nu(p,.)\to \infty$ as $p\to \infty$ (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206352 - Application of computer simulation in the stereology of materials (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207005 - Application of Discontinuous Galerkin method for the simulation of 3D inviscid compressible flows (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207129 - Approximation and numerical realization of 3D contact problems with given friction and a coefficient of friction depending on the solution (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207161 - Approximations of the Wiener sausage and its curvature measures (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206211 - Asset-liability management for Czech Pension Funds Using Stochastic Programming (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207316 - Asymptotics in finite population sampling (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206614 - Automatic boundedness of affine functions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207107 - Automatic Differentiation and Its Program Realization (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206276 - Avoidable structures, I: Finite ordered sets, semilattices and lattices (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206767 - Avoidable structures, II: Finite distributive lattices and nicely structured ordered sets (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206384 - The Bayesian Approach (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206656 - Bi-Sobolev mappings and elliptic equations in the plane (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207298 - Boundaries of compact convex sets and fragmentability (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10049898 - Buchsteiner loops (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206278 - Calderon-type theorems for operators of non-standard endpoint behaviour (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206403 - Congruence distributivity implies bounded width (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207060 - Congruence modularity implies cyclic terms for finite algebras (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206743 - Constraint Satisfaction Problems of Bounded Width (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206863 - The convergence space of minimal usco mappings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207021 - CSP dichotomy for special triads (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207006 - The CSP dichotomy holds for digraphs with no sources and no sinks ( A positive answer to a conjecture of Bang-Jensen and Hell) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206217 - Data driven rank statistics in change point analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207154 - Definability in substructure orderings, I: finite semilattices (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206428 - Definability in substructure orderings, III: finite distributive lattices (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207310 - Definability in substructure orderings, IV: finite lattices (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207087 - Density of extremal measures in parabolic potential theory (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206632 - Description of a Complex of Operators Acting Between Higher Spinor Modules (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207193 - Detecting intergene correlation changes in microarray analysis: a (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206951 - The dimension of the attractor for the 3D flow of a non-Newtonian fluid (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206959 - The Dirichlet problem for Baire-two functions on simplices (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206525 - Discontinuous Galerkin method for nonstationary nonlinear convection-diffusion problems: A priori error estimates (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206615 - Dynamics of state price densities (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206320 - The Ehrenfeucht-Silberger Problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206434 - Empirical distributions in marked point processes (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206609 - The endomorphism semiring of a semilattice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207391 - Estimation of variance components of local stereological volume estimators: a pilot study (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206885 - Estimation variances in local stereology (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/09:00200962 - Evropa 2045 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206642 - Extreme value theory for stochastic integrals of Legendre polynomials (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207042 - Factor categories and infinite direct sums (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206437 - Fiber orders and compact spaces of uncountable weight (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206424 - Fine behavior of functions whose gradients are in an Orlicz space (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206534 - Fluid-structure interaction (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207321 - Funkcionální podmíněné kvantily rizikově neutrálních hustot (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207322 - Futures trading with transaction costs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206647 - Generalized Hill lemma, Kaplansky theorem for cotorsion pairs and some applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206741 - Geometrical structure and construction of Latin trades (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207180 - The Gilbert equation with dry-friction-type damping (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206600 - Goodness-of-Fit Tests for Parametric Regression Models Based on Empirical Characteristics Functions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206266 - Grain and subgrain boundaries in ultrafine-grained materials. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206764 - Group isotopes and a holomorphic action (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206223 - Hermite Interpolation with Euclidean Pythagorean Hodograph Curves (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206804 - Homogeneous Geodesics in Homogeneous Affine Manifolds (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206426 - The Howe duality for the Dunkl version of the Dirac operator (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200356 - Idea, číslo, pravidlo (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206899 - Idempotent Subreducts of Semimodules over Commutative Semirings (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206681 - Illustrations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206750 - Improved Horvitz-Thompson estimation of model parameters from two-phase stratified samples: Applications in epidemiology. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207324 - Inclusive Photoproduction of rho0, K*0 and phi Mesons at HERA. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207370 - Inhomogeneity in spatial point processes - geometry versus tractable estimation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206869 - Integral functionals that are continuous with respect to the weak topology on $W^{1,p}_{0}(\Omega)$ (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10074797 - Interpretation of profile and Intercept Counts in Microstructure Characterizatin (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206277 - Interpretation of profile and intercept counts in microstructure characterization (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206220 - Investment strategies in the long run with proportional transaction costs and a HARA utility function (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206456 - Jan Vilém Pexider (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206304 - Klasifikácia úžitkových funkcií podµa zmien preferencií investora (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206958 - Large small modules over Neumann regular rings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10049901 - Latin Bitrades, Dissections of Equilateral Triangles, and Abelian Groups (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206930 - Linfinity(L2)-error estimates for the DGFEM applied to convection-diffusion problems on nonconforming meshes (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207249 - The link between microstructure and creep in aluminum processed by equal-channel angular pressing (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206393 - Local monotonicity of Hausdorff measures restricted to curves in R^n (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206926 - Local projection stabilization for advection-diffusion-reaction problems: One-level vs. two-level approach (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206921 - Locally Flat Banach Spaces (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207139 - Logistická regrese v subkohortních studiích (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207016 - Mathematical analysis of unsteady flows of fluids with pressure, shear-rate, and temperature dependent material moduli that slip at solid boundaries (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207305 - Mathematical models for epidemics (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207388 - Mathematical results concerning unsteady flows of chemically reacting incompressible fluids (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206649 - Maximálně věrohodné odhady a lineární regrese ve výběrových šetřeních (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206566 - Minimal varietes and quasivarieties of semilattices with one automorphism (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206287 - Minimum risk equivariant estimator in linear regression model (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207376 - Model přenosu genů v populaci jako základ pro hospodárné nakládání s genovými zdroji (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206219 - Modelování kapitálu neživotní pojišťovny (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206451 - Moment estimates for inhomogeneous planar cluster processes (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207126 - M-procedures for detection of changes for dependent observations (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206260 - N-distances and tomography (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206728 - Non-finitely generated projective modules over generalized Weyl algebras (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207143 - Notes on commutative parasemifields (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207258 - Numerical approaches to rate-independent processes and application in inelasticity (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206831 - Numerical simulation of airflow through the model of oscillating vocal folds (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10051823 - Numerical simulation of interaction between turbulent flow and a vibrating airfoil (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10084020 - On a numerical flux for the shallow water equations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10051953 - On a regularity criterion for the Navier-Stokes equations involving gradient of one velocity component (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206889 - On a variant of the local projection method stable in the SUPG norm (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10033328 - On boundary regularity for the stress in problems of linearized elasto-plasticity (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207195 - On complex algebras of subalgebras (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207210 - On compositions of D.C. functions and mappings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207026 - On distinguishing between random walk and changes in the mean alternatives (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206669 - On elementary moves that generate all spherical latin trades (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206711 - On estimation of boundary length and curvature densities for planar stationary random sets (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10051947 - On estimation of intrinsic volume densities of stationary random closed sets via parallel sets in the plane (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207036 - On highly palindromic words (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207109 - On loops rich in automorphisms that are abelian modulo the nucleus (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207342 - On monotone presentations of Borel sets (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206387 - On non-Newtonian fluids with energy transfer (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206440 - On Separating Sets of Words II. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207098 - On steady flows of incompressible fluids with implicit power-law-like rheology (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10057186 - On the application of local projection methods to convection-diffusion-reaction problems (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207151 - On the choice of the SUPG parameter at outflow boundary layers (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10051945 - On the Dirichlet problem of extreme points for non-continuous functions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206846 - On the expected surface area of the Wiener sausage (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207124 - On the Hölder continuity of gradient of solutions to a class of elliptic systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206465 - On the local strong solutions for a system describing the flow of a viscoelastic fluid (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207358 - On the Ricci operator of locally homogeneous Lorentzian 3-manifolds (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206377 - On the shape derivative for problems of Bernoulli type (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206973 - On the sign of Colombeau functions and applications to conservation laws (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206662 - On the Steady Compressible Navier-Stokes-Fourier System (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207113 - On the Structure of Monogenic Multi-Vector Valued Polynomials (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207063 - On the topology of pointwise convergence on the boundaries of L1-preduals (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207153 - One very particular example of a congruence-simple semiring (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206376 - Optimal error estimates in the DG method for nonlinear convection-diffusion problems (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207045 - Optimal Gaussian Sobolev embeddings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207375 - Optimal Sobolev imbedding spaces (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206858 - Optimality of function spaces in Sobolev embeddings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206905 - Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchand crops (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206871 - Origins of geometric probability and stereology (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200726 - Orthocomplemented lattices with a symmetric difference (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200728 - Orthocomplemented Posets with a Symmetric Difference (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10104241 - Outlier detection by means of robust regression estimators for use in engineering science (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207329 - Paralelní manipulátory a Borel-Bricardův problém. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207178 - Parametrové riziko v multiplikativním modelu vývoje škod (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206460 - Particle sizes from sectional data (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206530 - Pexider's functional equation (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206923 - Polynomial Invariants for the Rarita-Schwinger Operator (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206942 - Polynomial-time algorithm for fixed points of nontrivial morphisms (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:00207268 - Portfolio Optimization and Risk Management via Stochastic Programming (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206736 - Použití genetických algoritmů pro analýzu intervalových dat (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200875 - Preface (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206989 - Quasistatic delamination problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206555 - Quasitrivial semimodules III. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207117 - R balíček pro odhad jedno i vícerozměrných rozdělení pomocí normálních směsí, případně s intervalově cenzorovanými daty (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207171 - Rate-independent processes in viscous solids at small strains (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206939 - The regression analysis of correlated interval-censored data: illustration using accelerated failure time models with flexible distributional assumptions (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206582 - The Regularizing Effect of the Golub-Kahan Iterative Bidiagonalization and Revealing the Noise Level in the Data (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206392 - Remarks on C^{1,\gamma} regularity of weak solutions to elliptic systems with BMO gradients (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:00207394 - Robust and Non-Robust Models in Statistics (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206549 - Robust filtering and portfolio management (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206283 - Roots of Ext, their abstract elementary classes, deconstruction, and applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207035 - Semiconvex functions: representations as suprema of smooth functions and extensions (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206330 - Semi-Implicit Solution of the Convection-Diffusion Problems with Applications in Fluid Dynamics (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206418 - The semiring of 1-preserving endomorphisms of a semilattice (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206894 - Sequential Monitoring Changes in Regression and Time Series Models (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206929 - Shape optimization for Navier-Stokes Equations with Algebraic Turbulence Model: Existence Analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206639 - Shape optimization in three-dimensional contact problems with Coulomb friction (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206565 - Sigma-cotorsion modules over valuation domains (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207304 - Slices of Essentially Algebraic Categories (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10084021 - Solving a discrete contact problem via a path-following technique (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206875 - Some Properties of Precovers and Covers (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206617 - Spatio-temporal modelling of a Cox process sampled by a curve, filtering and inference (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206730 - Statistical comparison of the geometry of second phase particles (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207372 - Statistics and biomedical informatics in forensic sciences (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10050493 - Stochastic geometric programming: approaches and applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200723 - Symmetric difference on orthomodular lattices and $Z_2$-valued states (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206651 - Symmetric multilinear forms and polarization of polynomials (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206415 - Symmetries of PDE's in Clifford analysis and their applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206504 - Testing the structure of multistage stochastic programs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207149 - Tests for symmetric error distribution in regression models (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206672 - Thermo-visco-elasticity at small strains with L1-data (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:10050008 - Tilting and Cotilting Classes Over Gorenstein Rings (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207196 - Tilting and Cotilting Classes Over Gorenstein Rings (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206811 - Toward Integration of Biological Noise: Aggregation Effect in Microarray Data Analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206519 - The traffic problem: Modelling of the overtaking (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206502 - Two-sample tests for germ-grain models (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206553 - Uniformly Gâteaux Smooth Approximations on c0(Gamma) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207083 - Variance of local stereological volume estimators for dependent particles (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207301 - Varieties of differential modules embeddable into semimodules (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206960 - Various Examples of Parasemifields (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207209 - Various Subsemirings of the Field Q of Rational Numbers (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207160 - Výpravy do hlubin dat (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200355 - What do Gödel theorems tell us about Hilbert`s solvability thesis? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10057451 - Willmore blowups are never compact (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101121 - A class of commutative loops with metacyclic inner mapping groups (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100011 - A comparison of adaptation techniques for the solution of non-stationary flow (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101015 - A generalization of monogenic functions to fine domains (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207081 - A generation theorem for hyperbolic equations with coefficients of bounded variation in time (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101014 - A model of prudent claims reserving and of the required risk capital (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100644 - A new technique for the numerical solution of the compressible Euler equations with arbitrary Mach numbers (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207404 - A New Type of 2-Block Collisions in MD5 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100721 - A nitty-gritty aspect of correlation and network inference from gene expression data (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100469 - A note on finitely generated ideal-simple commutative semirings (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100430 - A Note on Steady Flows of an Incompressible Fluid with Pressure- and Shear Rate-dependent Viscosity (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100233 - A Nuclear Construction of Loops with Small Inner Mapping Groups (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100747 - A remark to the DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems applied on nonconforming meshes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100812 - A road traffic model with overtaking: Continuation of the oscillatory patterns. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100828 - A rotational formula for intrinsic volumes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100729 - A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100654 - A thermodynamic framework for a mixture of two liquids (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:10049866 - A version of the Baer splitting problem for noetherian rings (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206618 - A version of the Baer splitting problem for noetherian rings (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101028 - Adaptive backward difference formula - discontinuous Galerkin finite element method for the solution of conservation laws (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100494 - ALE discontinuous Galerkin simulation of compressible flow in time dependent domains (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100766 - All tilting modules are of countable type (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206095 - An adaptive finite volume method for non-stationary problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206099 - An algorithm for computing the Analytic Singular Value Decomposition (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101051 - An exponential lower bound for a constraint propagation proof system based on ordered binary diagrams (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100321 - An optimal Linfinity(L2)-error estimate of the discontinuous Galerkin method for a nonlinear nonstationary convection-diffusion problem (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100619 - Analysis and application of IIPG method to quasilinear nonstationary convection-diffusion problems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100328 - Analysis of a BDF-DGFE scheme for nonlinear convection-diffusion problems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100956 - Analysis of the DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10118821 - Analysis of the discontinuous Galerkin finite element method applied to a scalar nonlinear convection-diffusion equation (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100437 - Analysis of the discontinuous Galerkin finite element method to a scalar nonlinear convection-diffusion equation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100652 - Analytic solutions of Volterra equations via semigroups (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101214 - Anelastic approximation as a singular limit of the compressible Navier-Stokes system (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100399 - Anxiety and depression in the first six months after stroke. A longitudinal multicentre study (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00100049 - Application of Extended Kalman Filter to SPD Estimation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100820 - Application of MCMC to change point detection (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206069 - The approximate and the Clarke subdifferentials can be different everywhere (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100091 - Approximation and numerical realization of 3D contact problems with given friction and a coefficient of friction depending on the solution (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100442 - Architecturally singular non-planar parallel manipulators (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206526 - Automated Theorem Proving in Loop Theory (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100883 - Bacterial communities of two contrasting soils reacted differently to lincomycin treatment (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100056 - Bayesian accelerated failure time model with multivariate doubly-interval-censored data and flexible distributional assumptions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100562 - BDF-DGFE method for the compressible Navier-Stokes equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100256 - Bifurcation in contact problems with local Coulomb friction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100807 - Bilipschitz mappings with derivatives of bounded variation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100583 - Bivariate distributions with uniform tail behaviour: Copula approach (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100613 - Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100402 - Borel sets with sigma-compact sections for nonseparable spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100257 - Boundary trace inequalities and rearrangements (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206087 - Classification and computer simulations of 2D tessellations (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100280 - Classification of 1st order symplectic spinor operators over contact projective geometries (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100047 - Classification of 4-dimensional homogeneous D´Atri spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100024 - Classification of locally homogeneous affine connections with arbitrary torsion on 2-dimensional manifolds, (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101020 - Closed embeddings into complements of Sigma-products (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100886 - Commutative Radical Rings II. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101163 - Commutative Semigroups that are nil of index 2 and have no irreducible elements (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100657 - Commutative Zeropotent Semigroups with few Invariant Cogruences (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100948 - Compact set of continuity for Borel functions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100945 - Compactness of Sobolev imbeddings involving rearrangement-invariant norms (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100784 - Comparison of two types of confidence intervals based on Wilcoxon-type R-estimators (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100441 - Complementability of spaces of affine continuous functions on simplices (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100928 - Complementability of spaces of harmonic functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100881 - Computation of pseudospectra via a continuation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100833 - Cone monotone mappings: Continuity and differentiability (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101142 - Congruence-simple semirings (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100192 - Constructing tilting modules (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100840 - Continuity Properties of Concave Functions in Potential Theory (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100177 - Convergence of total variation of curvature measures (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100555 - Convexity Properties of Harmonic Measures (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101086 - The countable Telescope Conjecture for module categories (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206055 - Coupled model of hygro-thermal behavior of concrete during fire (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100787 - Cox point processes driven by Ornstein-Uhlenbeck type processes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100603 - Curves and surfaces represented by polynomial support fuctions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100006 - Darboux property of G\^ateaux derivatives of functions on $\Bbb R^n$ (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100660 - Data driven rank test for the change point problem. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101034 - Decompositions of Borel bimeasurable mappings between complete metric spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100811 - Deformation properties of one remarkable hypersurface by H. Takagi in R^4 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100031 - The Denjoy-Clarkson property with respect to Hausdorff measures for the gradient mapping of functions of several variables (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:10062158 - Der Zahlbegriff und seine Logik. Die Entwicklung einer Begründung der Arithmetik bei Frege, Gödel und Lorenzen (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100010 - Development of a 16S rRNA gene-based prototype microarray for the detection of selected actinomycetes genera (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100732 - DG for compressible inviscid and viscous flows with a large range of Mach numbers (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100681 - Diferential modes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100544 - Differentiability of approximately convex, semiconcave and strongly paraconvex functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100279 - Differential forms in Hermitean Clifford analysis (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101108 - The discontinuous Galerkin method for compressible flows in moving domains (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100665 - Discontinuous Galerkin method for the numerical solution of inviscid and viscous compressible flow (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100742 - Discontinuous Galerkin method for the simulation of 3D viscous compressible flows (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101099 - Distances defined by zonoids and statistical tests (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100229 - Distributive groupoids are symmetric-by-medial: An elementary proof (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100172 - DNA conformations and their sequence preferences (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100756 - Environment for statistical computing (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101058 - Essential operations in centralizer clones (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100160 - Examples of finely monogenic functions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206065 - Explicit constructions of loops with commuting inner mappings (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101098 - Explicit form for the Hermitean monogenic projection operator (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100694 - Explicit forms for monogenic projections (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101210 - Exponential smoothing for irregular time series (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102873 - Filosofie čísla. Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101044 - Financial Data Prediction via Wavelet Transform - Exchange Rate Study (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00100293 - Finanční ekonometrie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101139 - Finely continuously differentiable functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100128 - Flow induced vibration of an airfoil with three degrees of freedom (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100900 - Flows of incompressible fluids subject to Navier's slip on the boundary (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100464 - F-quasigroups and generalized modules (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084026 - Functional linear regression with functional response: Application to prediction of electricity consumption (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100641 - Gamma-limits and relaxations for rate-independent evolutionary problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101445 - The Generalised Dolbeault Complex for Four Dirac Operators in the Stable Rank (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206083 - Generalized Dolbeault Sequences in Parabolic Geometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101115 - Generalized linear mixed model with a penalized Gaussian mixture as a random-effects distribution (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206086 - Grain Size Estimation in Anisotropic Materials (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207284 - Graphs, Polymorphisms and the Complexity of Homomorphism Problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101073 - Heavy tailed durations of regional rainfall (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206078 - Henstock-Kurzweil and McShane product integration; Descriptive definitions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100577 - Higher order numerical schemes for hyperbolic systems with an application in fluid dynamics (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207000 - How residual bounds for restarted GMRES describe the real behaviour (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103001 - Hypotéza kontinua jako filosofický problém (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100708 - Identification of Preisach-type hysteresis operators (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101027 - The impact of local and systemic factors on the incidence of failures up to abutment connection with modified surface oral implants (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100276 - The impact of local and systemic factors on the incidence of late oral implant loss (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100216 - Implicit-explicit Runge-Kutta discontinuous Galerkin finite element method for convection-diffusion problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100765 - Incomplete interior penalty Galerkin method for a nonlinear convection-diffusion equation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100640 - Incompressible fluids with shear rate and pressure dependent viscosity: regularity of steady planar flows (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101113 - Influence of flow models in an aeroelastic problem: comparison of a turbulence model with a laminar solution of the Navier-Stokes equations (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10084019 - Interaction of a flexibly supported airfoil and a channel flow (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207192 - Interaction of incompressible fluid and a moving airfoil (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100959 - Intervals in subgroup lattices of countable locally finite groups (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100885 - Invariance of g-natural metrics on linear frame bundles, (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100035 - Invariance of g-natural metrics on tangent bundles (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102874 - Is continuum denumerable? (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100139 - Isomorphism and local isomorphism of clones of spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102842 - Kontinuum v zrcadle analytické filosofie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100263 - Kontrola rozsáhlých dotazníků z hlediska logických vazeb (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100895 - Large Simple Binary Equality Words (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100012 - Latin bitrades derived from groups (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206102 - The lattice of torsionfree precover classes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206920 - The lattices of torsionfree precover classes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100937 - Lévy-based Cox point processes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100196 - Limit preserving full embeddings (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100318 - Lyapunov exponents and the dimension of the attractor for 2d shear-thinning incompressible flow (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100771 - Mathematical properties of flows of incompressible power-law-like fluids (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207400 - Modelling and simulation of a neurophysiological experiment by spatio-temporal point processes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100151 - Modelování rezervního fondu neživotního pojištění (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101191 - Náklady na kapitál a riziková marže: logaritmicko-lineární model (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100942 - Natural examples of Valdivia compact spaces (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100474 - Natural lifts in Riemannian geometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100326 - Navier's slip and incompressible limits in domains with variable bottoms (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100343 - New Self-Motions of Parallel Manipulators (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100417 - Non-singular over monoid rings (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00201183 - Normal forms, Distributive laws, and Uniform interpolants (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100248 - Numerical simulation of airfoil vibrations induced by turbulent flow (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101038 - Numerical simulation of compressible flow in a channel with a moving wall (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100495 - Numerical simulation of compressible flow in time dependent domains by the DG method (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100323 - Numerical simulation of compressible flow in time dependent domains by the DG method (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100692 - Numerical simulation of interaction between turbulent flow and a vibrating airfoil (DOI 10.1007/s00791-008-0091-3) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100397 - The numerical solution of compressible flows in time dependent domains (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100412 - Numerical solution of convection-diffusion equations using a nonlinear method of upwind type (DOI 10.1007/s10915-008-9260-2) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207002 - O kompleksnych algebrach podalgeber (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100215 - On a fictitious domain method for unilateral problems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100876 - On a numerical solution of particular nonconservative hyperbolic problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100601 - On a traffic model with overtaking: Continuation of the flow patterns (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100817 - On clones determined by their initial segments (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100016 - On convexity of SD efficiency sets - no short sales case (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100478 - On detection of changes in autoregressive time series II: Resampling procedures (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100853 - On estimation of intrinsic volume densities of stationary random closed sets (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102983 - On Interpretability in the Theory of Concatenation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100387 - On Lipschitz and d.c. surfaces of finite codimension in a Banach space (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100762 - On Lipschitz truncations of Sobolev functions (with variable exponent) and their selected applications (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10132194 - On Luzinʼs (N)-Property of the Sum of Two Functions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100966 - On pattern formation in a class of traffic models (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100584 - On periodic patterns in the traffic flow (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100009 - On products with the unit interval (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100052 - On Riemannian geometry of tangent sphere bundles with arbitrary radius (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100987 - On R-sectorial derivatives on Bergman spaces (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00100639 - On Selected Software for Stochastic Programming (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101215 - On Separating Sets of Words I. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206317 - On Solution of Total Least Squares Problems with Multiple Right-hand Sides (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100394 - On spurious oscillations at layers diminishing (SOLD) methods for convection-diffusion equations: Part II - Analysis for P1 and Q1 finite elements (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100037 - On the choice of parameters in stabilization methods for convection-diffusion equations (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100142 - On the choice of the SUPG parameter at outflow boundary layers (DOI 10.1007/s10444-008-9075-6) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206327 - On the definition of the SUPG parameter (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100507 - On the exact values of coefficients of coiflets (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100355 - On the geometry of orthonormal frame bundles (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100993 - On the geometry of orthonormal frame bundles II (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100429 - On the relation between Periodicity and Unbordered Factors of Finite Words (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100511 - On the telescope conjecture for module categories (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100422 - On torsionfree classes which are not precover classes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100448 - On vector functions of bounded convexity (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206091 - Optimality of error estimates in the combined finite volume-finite element and discontinuous Galerkin methods for nonlinear convection-diffusion problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100145 - Overdispersion in the Place Cell Discharge - Stochastic Modelling and Inference (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100456 - Parallel Manipulators with simple geometrical structure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101079 - Parameters of Spike Trains Observed in a Short Time Window (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100964 - Parikh test for commutative languages (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100671 - Permutation Representation of 3 and 4- Homogenous Latin Bitrades (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100517 - Polyhedrality in Orlicz Spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100591 - Polynomial decay for solutions of hyperbolic integrodifferential equations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100716 - Pravděpodobnost a naše životy (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100730 - Pravděpodobnost před Pascalem a Fermatem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100352 - Přibližá parametrizace křivek pro robotiku (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100808 - Přijímací zkoušky na MFF UK z matematiky v roce 2007 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100887 - Quasitrivial Semimodules I. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100048 - Quasitrivial Semimodules II. (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00100385 - Ratio tests for change point detection (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206071 - Reflexivity and sets of Fréchet subdifferentiability (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101127 - Regression rank scores in nonlinear models (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100656 - Regularity of Flow of Anisotropic Fluid (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101211 - Regularity results for the gradients of solutions of a class of linear elliptic systems with L1\lambda data (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206940 - Representations of the category of serial modules of finite Goldie dimension (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206096 - Representations of the category of serial modules of finite Goldie dimesion (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101146 - Risk objectives in two-stage stochastic programming models (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101570 - ROBUST 2008 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100296 - Robust methods for template matching (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100725 - Self-motions of Stewart-Gough platforms (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100105 - Semi-implicit interior penalty discontinuous galerkin methods for viscous compressible flows (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206100 - Semilattice-valued measures (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206067 - Sequential Monitoring for Change in Scale (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101016 - Shape optimization of systems governed by Bernoulli free boundary problems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100542 - Smooth solutions of Volterra equations via semigroups (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101120 - Smoothing of Bump Functions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100390 - Solventnost: teorie a praxe (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206606 - Some remarks on the restarted and augmented GMRES method (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100220 - Stability of stochastic optimization problem - nonmeasurable case (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101070 - Statistical testing of microstructure differences (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100516 - Statistika v živém těle (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101580 - Stochastika (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00100093 - Stress testing for VaR and CVaR (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101169 - Structural interactions of conjugacy closed loops (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206088 - Structural Non-homogeneity and Thermal Instability of ECAP Aluminium (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100070 - Symplectic Dirac operator and its higher spin analogues (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100459 - Symplectic Dirac operators and its generalization (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100439 - Synergistic response to oncogenic mutations defines gene class critical to cancer phenotype (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100102 - Testing Differential Expression in Nonoverlapping Gene Pairs: A New Perspective of the Empirical Bayes Method (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101069 - Testing for changes in polynomial regression (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100537 - Testing procedures based on empiciral characteristic functions I: Goodness-of-fit, testing for symmestry and independence (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100103 - Testing procedures based on empirical characteristic functions II: k-sample problem, change point problem (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100913 - Tests for multivariate two-sample and K-sample problem based on empirical characteristic function (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101193 - Thermoviscoplasticity at small strains (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100521 - Transitive Closures of Binary Relations III. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100436 - Urysohn universal space, its development and Hausdorff's approach (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101182 - Varieties of idempotent slim groupoids (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100341 - Volba regresního modelu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100880 - Weak and strong convergence of empirical distribution functions from germ-grain processes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102984 - Weak Theories and Essential Undecidability (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100415 - Weakly differentiable mappings between manifolds (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100270 - Weighted inequalities involving two Hardy operators with applications to embeddings of function spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100947 - Weighting in the template matching (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100506 - When products of self-small modules are self-small (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101136 - Whitney arcs and 1-critical arcs (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100897 - Yang-Mills detour complexes and conformal geometry (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101165 - 3D steady compressible Navier-Stokes equations (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101567 - 46th Summer School on Algebra and Ordered Sets (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101566 - 4th Workshop Dresden-Prague on Numerical Analysis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004579 - A C1 function which is nowhere strongly paraconvex and nowhere semiconcave (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004648 - A comparison of numerical techniques for the solution of flow past an airfoil (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101460 - A mesh adaptation for non-stationary problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004225 - A mesoscopical model of shape-memory alloys. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004444 - A Multivariate Extension of the Gene Set Enrichment Analysis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004296 - A new approach to testing of sufficient follow-up in cure-rate analysis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004861 - A note on compact operators on normed linear spaces (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004347 - A note on the Darboux property of Fréchet derivatives (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004785 - A reduction theorem for supremum operators (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004590 - A regularity criterion for the angular velocity component in axisymmetric Navier-Stokes equations. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004064 - A remark on fine differentiability (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004308 - A smooth variant of the fictitious domain approach (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004564 - A Vertex Quality Parameter Moving Mesh Method (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005381 - All tilting modules are of finite type (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000723 - An Interpretation of Robinson Arithmetic in its Grzegorczyk's Weaker Variant (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005033 - An invariant set generated by the domain topology for parabolic semiflows with small diffusion (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00004224 - Analogues of the Dolbeault complex and the separation of variables (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004104 - Analysis of semi-implicit DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems on nonconforming meshes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10104353 - Asymptotic Durbin-Watson test for robust regression (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004862 - Baire-one mappings contained in a usco map (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004849 - Banach space valued mappings of the first Baire class contained in usco mappings (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005649 - Baseline and treatment effect heterogeneity for survival times between centers using a random effects accelerated failure time model with flexible error distribution (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005386 - Bayesian accelerated failure time model for correlated censored data with a normal mixture as an error distribution (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005642 - C2 Hermite interpolation by Pythagorean hodograph space curves (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005064 - Categorical aspects are useful for topology - after 30 years (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004459 - The category of varieties and interpretations is alg-universal (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004668 - Changes in atmospheric radiation from the statistical point of view (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004101 - Characters of ultrafilters and tightness of products of fans (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004639 - Classification of locally projectively homogeneous torsion-less affine connections in the plane domains (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101474 - Co je to takaful? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004808 - Combined triangular FV - triangular FE method for nonlinear convection-diffusion problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004155 - Commutative Idempotent residuated lattices (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004485 - Commutative Radical Rings I. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004992 - Comparison of alfentanil and remifentanil based balanced fast-track cardiac anaesthesia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004493 - Completeness of cotorsion pairs (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005650 - Completion of Semi-uniform Spaces (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004027 - Computing Convolutions and Minkowski sums via Support Functions (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004310 - Consequences of the Provability of NP c P/poly (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004843 - Contact problems with nonmonotone friction:Discretization and numerical realization (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004804 - Curved Casimir operators and the BGG machinery (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004250 - Curves in Banach spaces-differentiability via homeomorphisms (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00004480 - Deformations of quadratic algebras, the Joseph ideal for classical Lie algebras, and special tensors (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004174 - Descriptive set theory of families of small sets (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004939 - Differentiability of the solution operator and the dimension of the attractor for certain power-law fluids (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00005091 - Dirac operator in several variables and combinatorial identities (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005391 - Discussion of Modern Statistics for Spatial Point Processes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004551 - Distributive congruence lattices of congruence-permutable algebras (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004246 - Diverse Correlation Structures in Gene Expression Data and Their Utility in Improving (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004297 - Dynamics of trajectories and the finite-dimensional reduction of dissipative evolution equations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005638 - Evolution-based Least-Squares fitting using Pythagorean Hodograph Spline curves (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004257 - Examples of pseudo-Riemannian g.o. manifolds (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004521 - Exponential attractor for a planar shear-thinning flow (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004900 - Exponential attractors for abstract parabolic systems with bounded delay (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206171 - Extended Hidden Number Problem and Its Cryptanalytic Applications (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00207556 - The farthest point distance function (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00004820 - The FETI-DP domain decomposition method for quasistatic contact problems with Coulomb friction (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004423 - Filtrations for the Roots of Ext (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004565 - Finitary set endofunctors are alg-universal (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004057 - Fourier series and the Colombeau algebra on the unit circle (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00004904 - Function Spaces Inequalities and Interpolation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004979 - Fundaments of Hermitean Clifford analysis - part I: complex structure (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004617 - Fundaments of Hermitean Clifford analysis, part II: splitting of h-monogenic equations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004161 - G-delta additive families in absolute Souslin spaces and Borel measurable selectors (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004431 - The generalized Dolbeault complex in two Clifford variables (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001381 - Gödel-Dummett Predicate Logics and Axioms of Prenexability (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004786 - Higher order method for the numerical solution of the compressible Euler equations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005648 - Homeomorphisms of bounded variation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004154 - Homomorphic images of finite subdirectly irreducible unary algebras (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004791 - How high is the level of technical noise in microarray data? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004255 - (I)-envelopes of closed convex sets in Banach spaces (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004440 - (I)-envelopes of unit balls and James' characterization of reflexivity (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005384 - Impact of local and systemic factors on the incidence of oral implant failures, up to abutment connection (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004815 - Improving the convergence of restarted GMRES method (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004917 - Incompressible ionized non-Newtonean fluid mixtures (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00004995 - Infinite dimensional tilting modules and cotorsion pairs (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005622 - The influence of temperature gradient on the Strouhal Reynolds number relationship for water and air. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004384 - Interior regularity for weak solutions of nonlinear second order elliptic systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004570 - Intricacies of Simple Word Equations: An Example (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004768 - Invitation to Mathematical Control Theory (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004594 - Jedno fourierovské výročí (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004968 - Kermack-McKendrick Epidemic Model Revisited (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004271 - Liftings of distributive lattices by locally matricial algebras with respect to the Idc functor (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004473 - Light-like homogeneous geodesics and the geodesic lemma for any signature (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000771 - Logicism and the Recursion Theorem (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005639 - Lymphohematopoietic malignancies in uranium miners (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005627 - Mappings of finite distortion: Reverse inequalities for the Jacobian (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004577 - Methods for calculating stationary distribution in linear models of time series (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00004168 - Methods of Nonlinear Analysis- Applications to Differential Equations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101453 - Metrizability and coconnectedness (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004906 - Minimal and minimum size latin bitrades of each genus (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005625 - Modelling of the CSF flow in the spinal canal in cervical stenosis. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004068 - Modelling of thermodynamics of martensitic transformation in shape-memory alloys. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004880 - Models for credit migration in the context of Basel II and Solvency II (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00207564 - Models of martensitic transformation in shape-memory alloys. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005388 - Motor and functional recovery after stroke. A comparison of four European rehabilitation centers (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004144 - N as abstract elementary class (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004658 - Nash equilibria in noncooperative predator-prey games (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004429 - Navier's Slip and Evolutionary Navier-Stokes-like Systems with Pressure and Shear-rate Dependent Viscosity (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005636 - No independent role of the -1123G g.t. C and +2740A g.t. G variants in the association of PTPN22 with type 1 diabetes and juvenile idiopathic arthritis in two Caucasian populations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101476 - Non-reflecting boundary conditions for the compressible Euler and Navier-Stokes equations in the finite volume method (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004186 - Normality of Gene Expression revisited. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004781 - NP search problems in low fragments of bounded arithmetic (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004883 - Numerical integration in the DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004805 - Numerical integration in the discontinuous Galerkin method for elliptic problems. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005088 - Numerical simulation of flow induced airfoil vibrations with large amplitudes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004222 - Omnibus tests for the error distribution in the linear regression model (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005202 - On a decomposition of Banach spaces (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004873 - On a robust discontinuous Galerkin technique for the solution of compressible flow (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004130 - On Bayesian Estimation in an Exponential Distribution under Random Censorship (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004287 - On detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004024 - On existence and Schauder regularity of solutions to a class of generalized stationary Stokes problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004207 - On extracting information implied in options (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004388 - On flows of an incompressible fluid with a discontinuous power-law like rheology (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004378 - On Left Conjugacy Closed Loops in which the Left Multiplication Group is Normal (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004831 - On Nash equilibria for noncooperative games governed by Burgers equation. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004620 - On sets of non-differentiability of Lipschitz and convex functions (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004380 - On six-dimensional pseudo-Riemannian almost g.o. spaces (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004784 - On spurious oscillations at layers diminishing (SOLD) methods for convection-diffusion equations: Part I - A review (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005007 - On systems of word equations with simple loop sets (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084018 - On the Chain Rule for the Divergence of $BV$-like Vector Fields: Applications, Partial Results, Open Problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005062 - On the directions of segments and r-dimensional balls on a convex surface (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004882 - On the discontinuous Galerkin method for the simulation of compressible flow with wide range of Mach numbers (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004061 - On the effect of numerical integration in the DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004638 - On the performance of SOLD methods for convection-diffusion problems with interior layers (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005372 - On two notions of relative normality (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004793 - On Uniformly Gateaux Smooth norms and Normal Structure (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004838 - Optimal control of Navier-Stokes equations by Oseen approximation. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004128 - Optimality and Interpolation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004774 - The ordering commutative terms (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004261 - The overtaking in a class of traffic models: A Filippov System formulation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004888 - Perpendicular categories of infinite dimensional partial tilting modules and transfers of tilting torsion classes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004097 - Pojištění a islám: co je to takaful? (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004278 - Possibilitiesfor Quantum Information Processing (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004014 - Potential theory of the farthest point distance function (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004176 - Pricing nondiversifiable credit risk in the corporate Eurobond market (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00004537 - Product integration, its history and applications (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004688 - Productive coreflective classes in TOP (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005378 - Projective modules are determined by their radical factors (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004621 - Quasiequational theories of flat algebras (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004395 - Quotients of continuous convex functions on nonreflexive Banach spaces (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004371 - Relation of the spectra of the symplectic Rarita-Schwinger and Dirac operators on flat symplectic manifolds (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004471 - Relative purity over Noetherian rings (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004941 - Relaxation of an area-like functional for the function x/|x| (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005075 - Reliability in the Rasch model (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004379 - Remark on extreme regression quantile (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004562 - Reversible maps in the group of quaternionic Möbius transformations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004039 - Revisiting adverse effects of cross-hybridization in Affymetrix gene expression data: do they matter for correlation analysis? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004699 - Rounding Spatial G-Code Tool Paths using Pythagorean Hodograph curves (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004228 - Selfdistributive Groupoids Part D1:Left Distributive Semigroups (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004312 - Shape optimization of systems governed by generalized Navier-Stokes equations. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004484 - Shapiro-Wilk type test of normality under nuisance regression (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005640 - Simulation of cerebrospinal fluid transport. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004301 - Singular values of parameter dependent matrices (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004162 - Some questions associated with the calculation of the GCD of two univariate polynomials (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005021 - Space-time discontinuous Galerkin method for solving nonstationary linear convection-diffusion-reaction problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004595 - Special tensors in the deformation theory of quadratic algebras for the classical Lie algebras (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005410 - Spring School on Analysis: Function Spaces, Inequalities and Interpolation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004264 - Stabilization to equilibria of compressible Navier-Stokes equations with infinite mass (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004517 - Star-linear equational theories of groupoids (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004042 - Statistical Methods and Microarray Data. (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00005023 - Stochastic optimization sensitivity without measurability (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004927 - Stress testing for VaR and CVaR (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004789 - Structural conditions guaranteeing C(1,gamma) regularity of weak solutions to nonlinear second order elliptic systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004947 - The structure of F-quasigroups (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004294 - Subgrain boundaries in ECAP aluminium. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004205 - Substitutions into propositional tautologies (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004967 - Surfaces with piecewise linear support functions over spherical triangulations (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004830 - Teaching probability at secondary schools using computers (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005082 - Testing a homogeneity of stochastic processes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004667 - Tests for continuity of regression functions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004392 - Thresholding in financial data prediction (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005383 - Tilting modules over an algebra by Igusa,Smalo and Todorov (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004284 - Transitive Closures of Binary Relations I. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004110 - Transitive Closures of Binary Relations II. (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004912 - Trees in Commutative Nil-Semigroups of Index Two (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004152 - Very weak notions of differentiability (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004165 - Výpočet kapitálového požadavku pro technické riziko v neživotním pojištění pomocí multiplikativního modelu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004337 - When every self-small module is finitely generated (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004954 - Zero singular values of parameter dependent matrices (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004458 - 3D Visualization of Thermally Sprayed Microstructure (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002553 - A comparison of a posteriori error estimators for the Stokes problem (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002569 - A converse to Amir-Lindenstrauss theorem in complex Banach spaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002861 - A flow through a cascade of profiles with natural boundary conditions involving Bernoulli's pressure on the outflow (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002608 - A generalization of Fueter's monogenic functions to fine domains (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003256 - A mathematical introduction to chemical networks. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002310 - A new type of Stochastic Dependence Revealed in Gene Expression Data (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003124 - A nonsymmetric fictitious domain solver (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002961 - A note on Buczolich's solution of the Weil gradient problem: a construction based on an infinite game (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002858 - A Note on Finitely Generated Commutative Rings (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206039 - A note on local and global convergence analysis of iterative aggregation-disaggregation methods (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002645 - A note on parameter estimation in regression models for case-cohort data (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003258 - A permutation test motivated by microarray data analysis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002441 - A solution of the abstract Dirichlet problem for Baire-one functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002677 - A stochastic version of Kermack-McKendrick model of epidemics (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206021 - A version of the weak Krull-Schmidt theorem for finite direct sums of uniserial modules (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002335 - An Adaptive Mesh Method for Hyperbolic Conservation Laws (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002474 - An approach to assess the operational reliability of embedded equipments (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00005337 - An efficient implementation of the semi-implicit discontinuous Galerkin method for compressible flow simulation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002717 - An engine breaking the Omega-EP-property (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002288 - The analytic singular value decomposition (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002512 - Aplikace ALE metody pro interakci proudící tekutiny a obtékaného profily (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002708 - Applying the stratified case-cohort design (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206027 - Approximating curves and their offsets using biarcs and Pythagorean hodograph quintics (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002287 - Approximation and numerical realization of 2D contact problems with Coulomb friction and a solution dependent coefficient of friction (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00002565 - Approximations and Endomorphism Algebras of modules (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:10084025 - Bond portfolio management via stochastic programming (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002208 - Change in mean versus random walk: a simulation study (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005558 - Change point analysis based on empirical characteristic functions (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002272 - Change point analysis based on empirical characteristic functions of ranks (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002696 - Change-point monitoring in linear models (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002944 - C(K) spaces which cannot be uniformly embedded into c_0(Gamma) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002848 - Classes of dually slender modules (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005611 - The Clone of a Topological Space: an inspiring book by Walter Taylor (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003026 - Clone properties of topological spaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002294 - Cluster randomized trials for HIV prevention (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002416 - Commutative Semigroup with Few Fully Invariant Congruences II. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002665 - Commutative Semigroups with Few Fully Invariant Congruences I. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002466 - Commutative Zeropotent Semigroups (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003155 - Complexes of invariant differential operators in several quaternionic variables (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002995 - Computing Analytic Singular Value Decomposition via a pathfollowing (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003085 - Congruence lifting of diagrams of finite boolean semilattices requires large congruence varieties (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002860 - Contact problems with nonmonotone friction (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002522 - Cotilting classes of torsion-free modules (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005375 - Countable chains of distributive lattices as maximal semilattice quotients of positive cones of dimension groups (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003034 - Creep fracture of ECAP Aluminium (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206053 - Cystic fibrosis disease-specific centiles in 2000 and 2005 - Reply (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003082 - Discontinuous Galerkin method for compressible flows (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002983 - Discontinuous Galerkin method for problems with nonlinear Newton boundary conditions (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002749 - Discontinuous Galerkin method for the numerical simulation of unsteady compressible flow (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002554 - Embeddings and duality theorems for weak classical Lorentz spaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002737 - Entropy-driven phase transition in a polydisperse hard-rods lattice system (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002932 - Estimation of intrinsic volumes from parallel neighbourhoods (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002330 - Estimation of the distribution function in germ-grain models (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002694 - Estimation of the variance in marked point processes (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002629 - Every quasigroup is isomorphic to a subdirectly irreducible quasigroup modulo its monolith (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002280 - Exponential smoothing for irregular data (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002855 - Exposed sets in potential theory (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002613 - Extremes of spheroid shape factor based on two dimensional profiles (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002428 - Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002676 - Feedback of incompressible fluid and moving bodies (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000817 - Filosofie matematiky po Gödelovi (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005335 - Finely differentiable monogenic functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002886 - Funkcionální hlavní komponenty pro odhady RNH (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002327 - Further results on variances of local stereological estimators (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00003150 - Generalized Capable Abelian Groups (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005297 - Geodesic graphs on special 7-dimensional g.o. manifolds. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000816 - Gödel's Theorems and the Synthetic-Analytic Distinction (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002567 - Higher order semi-implicit discontinuous Galerkin finite element schemes for compressible flow simulation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002736 - Higher order semi-implicit discontinuous Galerkin finite element schemes for nonlinear convection-diffusion problems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002907 - Horizon and stages in applications of stochastic programming in finance (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:10084023 - Ill-Posed Problems in Probability and Stability of Random Sums (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002346 - Improvements of the Mizukami-Hughes method for convection-diffusion equations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206040 - Incidence of leukemia, lymphoma and myeloma in Czech uranium miners: a case-cohort study (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002519 - Incompressible ionized fluid mixtures. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002552 - Inhomogeneity and anisotropy of ECAP Aluminium (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002859 - Inhomogeneity of microstructure and creep of ECAP Aluminium (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002623 - Interakce proudící tekutiny a leteckého profilu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002293 - Interior C one gamma-Regularity for Weak Solution of Nonlinear Second Order Parabolic Systems (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/06:00003297 - International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry (S4G) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000815 - Introduction (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002948 - Invariant resolutions for several Fueter operators (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003078 - Letter to editor, Nature Biotechnology (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206033 - Low mortality of children undergoing hematopoietic stem cell transplantation from 7 to 8/10 human leukocyte antigen allele-matched unrelated donors with the use of antithymocyte globulin (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003062 - Martensitic transformation in NiMnGa single crystals: numerical simulations and experiments (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002851 - Measure convex and measure extremal sets (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002827 - Measurement of length and Euler characteristic in 3D images (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002805 - Measures with Given Marginals (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003230 - Mesoscopic model of microstructure evolution in shape memory alloys, its numerical analysis and computer implementation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002397 - Morse-Sard theorem for d.c. functions and mappings on R2 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002312 - Moufang loops that share associator and three quarters of their multiplication tables (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002699 - Nelineární filtrování Coxových bodových procesů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00010669:_____/06:#0000161 - Nespojitá Galerkinova metoda pro úlohy s nelineární okrajovou podmínkou Newtonova typu. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206035 - The new features of the ExaMe evaluation system and reliability of its fixed tests (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002434 - Nonlinear filtering in spatio-temporal doubly stochastic point processes driven by OU processes (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002497 - Non-singular covers over ordered monoid rings (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00003242 - Nonsmooth Mechanics of Solids (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000193 - Note on Inter-Expressibility of Logical Connectives in Finitely-Valued Godel-Dummett Logics (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002636 - Numerical Simulation of Compressible Fluid Flow by Implicit Time Discretization (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002614 - Numerical Simulation of Compressible Fluid Flow by Implicit Time Discretization (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003271 - Numerical simulation of free boundary problems (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00005288 - Numerical simulation of interaction of fluids and solid bodies (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002467 - Numerical simulation of inviscid compressible flow by higher order numerical schemes (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003166 - Numerical simulation of the free fall of a rigid body in a viscous fluid (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002510 - Numerical solution of convection-diffusion equations using upwinding techniques satisfying the discrete maximum principle (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003044 - Numerical solution of the compressible Navier-Stokes equations by the semi-implicit numerical scheme (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003035 - Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations by Semi-Implicit Schemes (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002673 - Numerical techniques in relaxed optimization problems. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002815 - O simulaci řídkých jevů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002254 - On a class of Cox point processes (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002681 - On a semi-implicit discontinuous Galerkin FEM for the nonstationary compressible Euler equations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00005311 - On a traffic problem (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002671 - On an adaptive method for heat conduction problems with boundary layers (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002221 - On Axioms of Biquandles (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003145 - On discontinuity-capturing methods for convection-diffusion equations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002950 - On discontinuous Galerkin method and semiregular family of triangulations. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002690 - On existence and regularity of solutions to a class od generalized Stokes problems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002967 - On extraspecial left conjugacy groups (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002543 - On infinitesimal increase of volumes of morphological transforms (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000195 - On Interplay of Quantifiers in Godel-Dummett Fuzzy Logics (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002776 - On intersection of OUCP and SNCP point processes (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000727 - On Modal Systems with Rosser Modalities (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003192 - On multiperiodic words (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002813 - On new approach to the issue of existence and regularity for the steady compressible Navier--Stokes equations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002432 - On non-stationary viscous incompressible flow through a cascade of profiles (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002404 - On Portfolio FSD Efficiency Tests: Admissibility versus Optimality (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206034 - On positively differentiable curves with values in normed linear spaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005373 - On products of discretely generated spaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000192 - On Sequent Calculi for Intuitionistic Propositional Logic (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002498 - On simulation of rare events (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002309 - On some aspects of the DGFEM for compressible flow (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002957 - On some aspects of the discontinuous Galerkin method (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002949 - On stability of the Pnmod/Pn element for incompressible flow problems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003040 - On the appropriateness of inappropriate VaR models (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003191 - On the existence and regularity of solutions for degenerate power-law fluids (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002958 - On the inf-sup condition for the P3mod/P2disc element (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002458 - On the Navier-Stokes equations with temperature-dependent transport coefficients (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002716 - On the non-generic points of the Analytic SVD (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005653 - On uniserial modules that are not quasi-small (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002268 - Optimal Sobolev Imbeddings (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002942 - Optimální využití důchodového pojištění (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002829 - Optimization under exogenous and endogenous uncertainty (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002418 - The ordering of commutative terms (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002971 - Použití metody FETI-DP pro 2D kvasistatické kontaktní úlohy s Coulombovým třením (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/06:00003300 - Prague Stochastics 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002214 - Problems in estimating structure of nanomaterials (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003055 - Quadratic programming with separable convex constraints and solving of 3D contact problems with friction (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002384 - Quantitative analysis of pores of two types in a plasma-sprayed coating (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002652 - Rate-independent damage processes in nonlinear inelasticity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002313 - Reduced finite element discretizations of the Stokes and Navier-Stokes equations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206024 - Regularity of the inverse of a planar Sobolev homeomorphism (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002297 - Regularity of the inverse of a Sobolev homeomorphism in space (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00005333 - Remark on computing the Analytic SVD (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206029 - Risk of Celiac Disease in Children With Type 1 Diabetes Is Modified by Positivity for HLA-DQB1*02-DQA1*05 and TNF-308A (2006)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/06:00003299 - ROBUST 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002869 - Robust multivariate location estimation, admissibility, and shrinkage phenomenon (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002259 - Rozptyl škodních nákladů a solvenční kapitálový požadavek (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002831 - Sensitivity via infimum functional (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002563 - Sequential procedures for detection of changes in autoregressive sequences (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002389 - Shape differentiability of the solution to a fictitious domain formulation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002305 - Shape factor extremes for prolate spheroids (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002394 - Shape factor extremes of spheroids; Normalising constants for extremes based on observed profiles (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206036 - Sharp generalized Trudinger inequalities via truncation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206037 - Shoot growth processes, assessed by bud development types, reflect Norway spruce vitality and sink prioritization (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003189 - Simply connected two-step homogeneous nilmanifolds of dimension 5 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003202 - Size and shape factor extremes of spheroids (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00005307 - Solution of time-dependent convection-diffusion equations with the aid of higher order adaptive methods with respect to space and time (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002680 - Some remarks on variances of local stereological volume estimators (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/06:00003298 - Spring School on Variational Analysis and its Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002223 - Stability of optimal portfolios: non-smooth utility approach (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002966 - Steadiness of regular semiartinian rings with primitive factors artinian (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003270 - Stewart-Gongh Platforms with simple singularity surface (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002440 - Stress testing via contamination (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002985 - Study Quadric (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002398 - Subdirectly irreducible non-idempotent left symmetric left distributive groupoids (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003123 - Towards Higher-Order Schemes for Compressible Flow (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00005323 - The traffic problem: modelling of the overtaking (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002356 - Treating Expression Levels of Different Genes as a Sample in Microarray Data Analysis: Is it Worth a Risk? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003063 - Trichotomies for ideals of compact sets (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002830 - Utility of correlation measures in analysis of gene expression (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002915 - The weak Dirichlet problem for Baire functions (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005286 - Weakly Terminal Objects in Quasicategories of SET Endofunctors (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003057 - Weighted inequalities for Hardy-type operators involving suprema (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002328 - The 2d Navier-Stokes equations in the form of ODEs with bounded delay (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001258 - A case study on point process modelling in disease mapping (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001419 - A description of p-homomorphisms between harmonic modules in projective contact geometry (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00206018 - A note on extremal Mappings of finite distortion (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000829 - A pathfollowing technique for the analytic singular value decomposition (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001099 - A uniqueness result for a model for mixtures in the absence of external forces and interaction momentum (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000693 - Analysis of incompressible through a cascade of profiles (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001005 - Analýza skupinově závislých dat (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000603 - Bi-ideal-simple semirings (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000730 - Birkhoff's variety theorem with and without free algebras (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000877 - Bootstrap in detection of changes in linear regression (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006178 - Číslo a paradox (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00003279 - Complex Banach spaces with Valdivia dual unit ball (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001282 - Correlation Between Gene Expression Levels and Limitations of the Empirical Bayes Methodology for Finding Differentially Expressed Genes (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000910 - Covariance structure of European option prices (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001238 - Descriptive properties of sigma-porous sets (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000669 - Desk-mates (Stable Matching) with Privacy of Preferences, and a new Distributed CSP Framework (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000707 - The discontinuous Galerkin FEM for convection-diffusion equations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001079 - The discontinuous Galerkin method for low-Mach number flows (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001024 - Discontinuous Galerkin method of lines for solving nonstationary singularly perturbed linear problems (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/05:00001529 - Discriminant Analysis and Multidimensional Scaling (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001623 - Disease-specific reference equations for lung function in patients with cystic fibrosis (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001348 - Divisible modules and localization (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001280 - The Effect of Normalization on the Correlation Structure of Microarray Data (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00206016 - Effects of Inhibition of Urokinase-Type Plasminogen Activator (u-Pa) by Amiloride in the Cornea and Tear Fluid of Eyes Irradiated with UVB (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001424 - Error estimates of the discontinuous Galerkin method for nonlinear nonstationary convection-diffusion problems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000520 - Exponential smoothing for data observed at irregular time intervals (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000827 - Finite element method for inviscid flow with low-Mach numbers (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006516 - Freges Pragmatismus im Streit um den Begriff der Wahrheit (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001230 - From Jacobian to Hessian: distributional form and relaxation (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/05:00000820 - Function spaces and applications (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000681 - George B. Dantzig 1914 - 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00206005 - Grain size estimazion in anisotropic materials (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001231 - Hamiltonian selfdistributive quasigroups (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001080 - Herschel-Bulkley fluids: existence and regularity of steady flows (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00005533 - Homomorphisms of direct powers of algebras (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000819 - Incompressible ionized fluid mixtures: a non-Newtonian approach. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000951 - Inhomogenity of microstructure and creep of ECAP aluminium (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000843 - Inscribing compact non-sigma-porous sets into analytic non-sigma-porous sets (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001325 - Interlamellar flat pores analysis in plasma-sprayed coating (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001470 - Kvantifikace obezřetnosti ve škodních rezervách neživotního pojištění (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006501 - Lässt sich der Logizismus retten? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001044 - Left conjugacy closed loops of nilpotency class two (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001029 - Left symmetric left distributive operations on a group (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00206013 - Mappings of finite distortion: Discreteness and openness of quasi-light mappings (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000994 - Mathematical Issues Concerning the Navier-Stokes Equations and Some of Its Generalizations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001132 - Mathematical modelling of radiobiological effect of oxygen (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000798 - Metoda bootstrap a modely typu GARCH (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001596 - Modelling and simulation of extremal events with the applications in reliability (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00005510 - Modelling of microstructure and its evolution in shape-memory-alloy single-crystals, in particular in CuAlNi (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00003275 - Monitoring jump changes in linear models (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11410/05:00010585 - Multiplication Groups of Quasigroups and Loops IV. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001503 - Náhodné tipy ve Sportce (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000728 - Nonparametric Testing of Distribution Functions in Germ-grain Models (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001135 - Numerical simulation of compressible flow with a wide range of the Mach number by the discontinuous Galerkin method (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001289 - Numerical simulation of three-phase flow with a virtual mass effect (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000780 - Numerical solution of compressible flow (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001011 - On a certain class of singular solutions for power-law fluids (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000871 - On a weak form of uniform convergence (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001275 - On curvatures of linear frame bundles with naturally lifted metrics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000998 - On Finite Volume Schemes for Nonconservative Hyperbolic Problems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001459 - On Generalized Coiflets (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001389 - On g-natural metrics with constant scalar curvature on unit tangent sphere bundle (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000876 - On Korn's first inequality for quadrilateral nonconforming finite elements of first order approximation properties (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000610 - Ordinary selfdistributive rings (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/05:00001505 - Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001378 - Přijímací zkouška z matematiky na MFF v roce 2004 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00206020 - Quasihyperbolic boundary conditions and capacity: uniform continuity of quasiconformal mappings (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001395 - Remark on the abstract Dirichlet problem for Baire-one functions (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001242 - Remarks on nonparametric test procedures in change point analysis (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000809 - Ricci-corrected derivatives and invariant differential operators (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00003284 - Risk premiums for multiperiod risks (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/05:00000597 - Robust Statistical Methods with R (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000925 - Rudin-like sets and hereditary families of compact sets (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/05:00001083 - Selected Statistical Methods with Application to Finance (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001082 - Shape Optimization in Problems Governed by Generalized Navier-Stokes Equations: Existence Analysis (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000677 - Srovnání nákladů na léčbu velké depresivní epizody escitalopramem a citalopramem pomocí farmakoekonomického modelu (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001597 - Statistical methods for increasing system quality and reliability (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/05:00000652 - Statistika v České republice (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001604 - Stochastic analysis and its applications (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000902 - Strong convergence of estimators as $\varepsilon _n$-minimizers of optimization problems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000846 - Test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění s použitím stochastického modelu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001321 - Testing for changes using permutations of U-statistics (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001331 - Tilting classes over wild hereditary algebras (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000747 - Time regularity of flows of non-Newtonian fluids (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00206007 - Transfer of genomics information to flow cytometry: expression of CD27 and CD44 discriminates subtypes of acute lymphoblastic leukemia (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001018 - Two-step regression quantiles (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000567 - Úmrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví pro ČR (unisex tabulky) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001263 - Úmrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví pro ČR (unisex tabulky): důsledky pro pojistně-matematické výpočty (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000833 - Visual data mining of large data sets using Vitamin-S (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000556 - Volba příkladů ve výuce matematické statistiky (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001465 - Vybrané statistické metody ve financích (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001159 - 2D contact problems with Coulomb´s law of friction involving solution dependent coefficient of friction:numerical realization (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001595 - 2nd Workshop Dresden-Prague On Numerical Analysis (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001605 - 4. Perspectives in modern statistical inference III (2005)