• česky
  • english

MSM0021620838 - Moderní metody, struktury a systémy informatiky (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021620838
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyModerní metody, struktury a systémy informatiky
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborIN - Informatika
Vedlejší oborBA - Obecná matematika
Další vedlejší oborJC - Počítačový hardware a software
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu31 394 tis. Kč32 297 tis. Kč35 071 tis. Kč36 670 tis. Kč42 494 tis. Kč25 598 tis. Kč12 622 tis. Kč216 146 tis. Kč
Celkové uznané náklady36 461 tis. Kč37 244 tis. Kč40 492 tis. Kč41 985 tis. Kč43 158 tis. Kč43 449 tis. Kč37 864 tis. Kč280 653 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyZákladní výzkum v informatice zahrnující a propojující výzkum v teoretické informatice, aplikaci diskrétních metod a struktur, vývoj a implementaci distribuovaných a informačních systémů a s nimi souvisejícího software a middleware, a výzkum a vývoj systV jednotlivých oborech bude výzkum probíhat především v oblastech, které mají na Matematicko-fyzikální fakultě silné zázemí a ve kterých je možno navázat na již existující výsledky. Mezi ně patří mj. algoritmická teorie grafů, diskrétní a výpočetní geoprogramování, strukturální kombinatorika a teorie grafů, optimalizace a operační výzkum, analýza a návrh objektově orientovaných komponentových systémů, ukládání, indexování a dotazování XML dat, matematická lingvistika a zpracování, vyhledávání a prezenamultilingválním prostředí. Cílem je udržení a posílení špičkového postavení v rámci mezinárodního kontextu v oblastech, ve kterých ho náš výzkum právem zastává a ve kterých má kolektiv zázemí jak ve světově známých osobnostech oboru tak v potenciálu m
Klíčová slova v anglickém jazycecomputer science
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyBylo dosaženo vynikajících výsledků, jež přispěly k udržení špičkového postavení informatiky na MFF UK v mezinárodním měřítku, zejména v oblastech diskrétní matematiky, teoretické informatiky, softwarových a databázových systémů a komputační lingvistiky. Aktivity záměru přispěly k výraznému kvalifikačnímu růstu kolektivu a k zapojení doktorandů a mladých pracovníků do výzkumu.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Řešitelprof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1123580)
Účastník - subjektUniverzita Karlova v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1808
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/14:10286605 - Categorical Geometry and Integration Without Points (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10306929 - Entourages, Covers and Localic Groups (2013)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/13:10194822 - Lexical analysis: Norms and Exploitations (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10100610 - Linear time construction of a compressed Gray code (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10135347 - On multiple pattern avoiding set partitions (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/13:10098875 - On XML Document Transformations as Schema Evolves - A Survey of Current Approaches (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10135345 - The Planar Slope Number of Planar Partial 3-Trees of Bounded Degree (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/13:10099581 - Support of Service Systems by Advanced SOA (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100175 - Adapting Metric Indexes for Searching in Multi-Metric Spaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10124014 - An Incremental Correction Algorithm for XML Documents and Single Type Tree Grammars (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10126478 - Analyses of RDF Triples in Sample Datasets (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100146 - Analyzer - A Complex System for Data Analysis (2012)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/12:10100319 - Approximation Algorithms and Semidefinite Programming (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10105015 - Characterization and examples of graph classes with bounded expansion (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10306930 - Completion and Samuel compactification of nearness and uniform frames (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125736 - Complexity of necessary efficiency in interval linear programming and multiobjective linear programming (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10159293 - Computing all maps into a sphere (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100640 - Counting general and self-dual interval orders (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10045850 - D-cache: Universal Distance Cache for Metric Access Methods (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125746 - Distance three labelings of trees (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10099600 - Evolution and change management of XML-based systems (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10104488 - Finite dualities and map-critical graphs on a fixed surface (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100152 - Fuzzy ILP Classification of web reports after linguistic text mining (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10099485 - Gray codes with bounded weights (2012)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/12:10130924 - HelenOS 0.5.0 (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10132058 - Informační systém na kolejích (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/12:10099320 - Interval linear programming: A survey (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125747 - Interval regression by tolerance analysis approach (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104613 - Introduction (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125595 - Minimum and maximum against k lies (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10194825 - Od kořenů ke stromům : příběh anotovaných korpusů češtiny (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10124016 - On Distributed Querying of Linked Data (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130071 - On Formalization of Word Order Properties (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/12:10099646 - On Parallel Evaluation of SPARQL Queries (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10306928 - On Strong Inclusions and Asymmetric Proximities in Frames (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100613 - On-line suffix tree construction with reduced branching (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100318 - Reachability by paths of bounded curvature in a convex polygon (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/12:10104486 - Special Issue: Algebraic Graph Theory - A Volume Dedicated to Gert Sabidussi on the Occasion of His 80th Birthday Preface (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10099604 - Storing XML Data - the ExDB and CellStore Way in the Context of Current Approaches (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10100611 - Testing connectivity of faulty networks in sublinear time (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10125737 - Two complexity results on c-optimality in experimental design (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10099083 - Verifying Temporal Properties of Use-Cases in Natural Language (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10099599 - When conceptual model meets grammar: A dual approach to XML data modeling (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103301 - A Family of Real-time Java Benchmarks (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099313 - A filtering method for the interval eigenvalue problem (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10098864 - A Framework for XML Schema Integration via Conceptual Model (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107928 - A Grain of Salt for the WMT Manual Evaluation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100586 - A Kuratowski-type theorem for planarity of partially embedded graphs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103327 - A new class of convex games on sigma-algebras and the optimal partitioning of measurable spaces (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103633 - A new sensitivity-based pruning technique for feed-forward neural networks that improves generalization (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103575 - A Novel Constraint Model for Parallel Planning (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10105006 - A periphery of Pogamut: from bots to agents and back again (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104296 - A permanent formula for the Jones polynomial (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10108099 - Absolutní a relativní čas v souvětí a vazbách přechodníkových (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099122 - Advanced Debugging with JPF Inspector (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099310 - An algorithm for addressing the real interval eigenvalue problem (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107810 - An attractive game with the document: (im)possible? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100399 - An efficient implementation of the equilibrium algorithm for housing markets with duplicate houses (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099316 - An Eigenvalue Symmetric Matrix Contractor (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102984 - An equimorphic diversity case (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103932 - Analysing DNA Microarray Data Using Boolean Techniques (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10126049 - Approximability of Economic Equilibrium for Housing Markets with Duplicate Houses (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107945 - Approximating a Deep-Syntactic Metric for MT Evaluation and Tuning (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107807 - Archiv vizuální historie přístupný v Centru Malach (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103400 - Are educational computer micro-games engaging and effective for knowledge acquisition at high-schools? A quasi-experimental study (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104307 - Augmenting the Edge Connectivity of Planar Straight Line Graphs to Three (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103286 - Automated Classification of Bitmap Images Using Decision Trees (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102953 - Automated Generation of Implementation from Textual System Requirements (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100656 - Better Bounds for Incremental Frequency Allocation in Bipartite Graphs (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103285 - Between Path-Consistency and Higher Order Consistencies in Boolean Satisfiability (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10090082 - Bezpečnost v železniční dopravě (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103589 - Boosting Inductive Logic Programming via Decomposition, Merging, and Refinement (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10057279 - Bottleneck of the Development of Public Information Systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103386 - Branch and Recharge: Exact Algorithms for Generalized Domination (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099123 - Can Linear Approximation Improve Performance Prediction ? (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103382 - Can They Cross? And How? (The Hitchhiker''s Guide to the Universe of Geometric Intersection Graphs) (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109517 - Capek (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104228 - Catching a Fast Robber on Interval Graphs (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10107459 - Cesta k vybudování systému evaluace kvality škol a vzdělávacích programů (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100366 - Characterizing and approximating eigenvalue sets of symmetric interval matrices (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099574 - Čím zaplnit prostor mezi manuální a automatickou paralelizací? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104309 - Coding and Counting Arrangements of Pseudolines (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10048596 - Comparing the Service Component Architecture and Fractal Component Model (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10109475 - Complexity of Locally Injective Homomorphism to the Theta Graphs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101028 - Complexity of the cop and robber guarding game (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107808 - Computational Linguistics without Linguistics? View from Prague (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103571 - Constraint satisfaction for planning and scheduling problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104614 - Contractors for flows (2011)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/11:10103564 - COPLAS 2011: Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107950 - Coreference of Deletions - The Case of Control (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10098742 - Correction of Invalid XML Documents with Respect to Single Type Tree Grammars (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100328 - Cover quasi-uniformities in frames (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100170 - Current and Future Issues in BPM Research: A European Perspective from the ERCIS Meeting 2010 (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107933 - Czech-Slovak Parallel Corpora (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10100201 - DaemonX - A tool for evolution of linked schemas (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10100575 - Datové struktury I (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100555 - Demuth randomness and computational complexity (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109523 - Dialogy.Org 1.0 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103934 - Disjoint essential sets of implicates of a CQ Horn function (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104595 - Distinguishing graphs by their left and right homomorphism profiles (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099575 - Edge routing and bundling for graphs with fixed node positions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099483 - Efficient connectivity testing of hypercubic networks with faults (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10089739 - Efficient Querying of Distributed Linked Data (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10105742 - Elementary Generalizations of Elementary Redistribution Systems of Budinský et al (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099138 - Embedding dualities for set partitions and for relational structures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107820 - eppex: Epochal Phrase Table Extraction for Statistical Machine Translation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099318 - Error Bounds on the Spectral Radius of Uncertain Matrices (2011)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/11:10100169 - Eurobot Czech Cup Teams' Workshop (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107930 - Evaluating Quality of Machine Translation from Czech to Slovak (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106669 - Evaluating top-k algorithms with various sources of data and user preferences (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101104 - Exact algorithms for L(2,1)-labelings of graphs (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10100643 - eXolutio - PIM OCL plugin (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103284 - Exploiting Global Properties in Path-Consistency Applied on SAT (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100269 - Exponentially many perfect matchings in cubic graphs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108251 - Extending Partial Representations of Interval Graphs (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10102954 - Extensible Polyglot Programming Support in Existing Component Frameworks (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103283 - Extrakce a zpracování příznaků pro automatickou klasifikaci bitmapových obrázků (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107746 - Fairness of Time Constraints (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108191 - Fast Exact Algorithm for L(2, 1)-Labeling of Graphs (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103569 - FlowOpt: A Set of Tools for Modeling, Optimizing, Analyzing, and Visualizing Production Workflows (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103631 - Fonetické vyhledávání v cizojazyčných textech - jak najít relevantní informace (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100268 - Fractional colorings of cubic graphs with large girth (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100273 - Fractional total colourings of graphs of high girth (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10100335 - Frames and Locales (Topology without points) (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099588 - Fuzzy approach to non-metric similarity indexing (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104783 - Game Theoretic Models of Distribution Systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10035406 - Generating Lowering and Lifting Schema Mappings for Semantic Web Services (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109520 - HamleDT - HArmonized Multi-LanguagE Dependency Treebank (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099166 - Hardness of embedding simplicial complexes in R^d (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10103412 - HelenOS 0.4.3 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100998 - High-Girth Cubic Graphs are Homomorphic to the Clebsch Graph (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10103583 - History of Constraint Programming (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104600 - How many Fs are there in G? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104247 - Human Aspects of Machine-to-Machine Communications and Cooperation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107931 - Improving Translation Model by Monolingual Data (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100183 - Indexing the Signature Quadratic Form Distance for Efficient Content-Based Multimedia Retrieval (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10108098 - Infinitiv ve funkci atributu (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107954 - Influence of Parser Choice on Dependency-Based MT (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107803 - Influence of Treebank Design on Representation of Multiword Expressions (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10098920 - Integration of web service interfaces via decision trees (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104489 - Interleaved adjoints of directed graphs (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100323 - Introducing Support for Embedded and Real-time Devices into Existing Hierarchical Component System: Lessons Learned (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10109108 - Jazyk, mluvení, psaní (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10100188 - jInfer (2011)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/11:10103563 - KEPS 2011: Workshop on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10103638 - Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation Networks (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107942 - The Lexicographic Representation of Czech Diatheses: Rule Based Approach (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100274 - Limit behavior of locally consistent constraint satisfaction problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103311 - Linear extension diameter of subposets of Boolean lattice induced by two levels (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099331 - Linked Data Indexing Methods: A Survey (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102942 - Locally Injective Homomorphism to the Simple Weight Graphs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100316 - Lower bounds for weak epsilon-nets and stair-convexity (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100552 - MaLeCoP: Machine Learning Connection Prover (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100396 - The Möbius function of separable and decomposable permutations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10098863 - Model-Driven Approach to XML Schema Evolution (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103676 - Modeling data mining processes in computational multi-agent systems (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103567 - Modelling and Solving Scheduling Problems using Constraint Programming (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10053440 - Multi-robot Path Planning (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107938 - Named Entities from Wikipedia for Machine Translation (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10105032 - Několik poznámek o teoretické informatice (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103533 - Nevhodné postupy ochrany dat - základní hrozba pro informatiku (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10101030 - New approach to Petersen coloring (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10048617 - Nonmetric Similarity Search Problems in Very Large Collections (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100315 - The number of unit distances is almost linear for most norms (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10098948 - On a Conjecture of Thomassen Concerning Subgraphs of Large Girth (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100845 - On average and highest number of flips in pancake sorting (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103584 - On Complexity of Verifying Nested Workflows with Extra Constraints (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103572 - On Constraint Models for Parallel Planning: The Novel Transition Scheme (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103593 - On Generating Templates for Hypothesis in Inductive Logic Programming (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103736 - On Hierarchies over the Class of SLUR Formulae (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104405 - On k-gons and k-holes in point sets (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099811 - On Metric Approximations of the SProt Measure (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100140 - On Mining XML Integrity Constraints (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104135 - On Multiparametric Analysis in Generalized Transportation Problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10045849 - On Nonmetric Similarity Search Problems in Complex Domains (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10057149 - On (not) indexing quadratic form distance by metric access methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104609 - On nowhere dense graphs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102990 - On relative universality and Q-universality of finetely generated varieties of Heyting algebras (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103380 - On the Complexity of Reconstructing H-Free Graphs from Their Star Systems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100204 - On the Computational Complexity of Degenerate Unit Distance Representations of Graphs (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10105236 - On the Correspondence between Parallel Communicating Grammar Systems and Restarting Automata (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100601 - On the nonexistence of k-reptile tetrahedra (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104298 - On the optimality of the Arf invariant formula for graph polynomials (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103312 - On the queue-number of the hypercube (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10089819 - Open Design Architecture for Round Trip Engineering (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099314 - Optimal value bounds in nonlinear programming with interval data (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100135 - Optimalizace třídicích algoritmů pro systémy proudového zpracování dat (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103577 - Paralelní plánování jako problém splňování podmínek (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104984 - Parallel communicating grammar systems with regular control and skeleton preserving FRR automata (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100632 - Parameterized Complexity of Arc-Weighted Directed Steiner Problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100400 - Parameterized complexity of coloring problems: Treewidth versus vertex cover (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100180 - Parameterized Earth Mover's Distance for Efficient Metric Space Indexing (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100314 - Parameterized Problems Related to Seidel''s Switching (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100403 - Pattern avoidance in partial permutations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100844 - Polynomial-time sortable stacks of burnt pancakes (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109514 - Prague Database of Spoken English (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109511 - Prague Dependency Treebank 2.5 (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109515 - Pražská databáze mluvené češtiny (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100148 - Précis Index Implementation for Efficient Fulltext Data Mining (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10035422 - Preferences of Business Process Models: Interpretative Analysis on Spontaneously Common Symbols (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107811 - Prefix Recognition Experiments (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10089982 - Přehlížené aspekty ochrany osobních dat (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107937 - Problém variantních tvarů slov při automatickém zpracování jazyka (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100163 - Processing the Signature Quadratic Form Distance on Many-Core GPU Architectures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10104720 - Prostorová kognice a schizofrenie (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100177 - Ptolemaic Indexing of the Signature Quadratic Form Distance (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100329 - Quotients and colimits of kappa-quantales (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102945 - Randić index and the diameter of a graph (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10105289 - Redukční automaty a syntaktické chyby (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103287 - Redundancy Elimination in Highly Parallel Solutions of Motion Coordination Problems (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102983 - Relative universality and universality obtained by adding constants (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103303 - Replicating Real-Time Garbage Collector (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10103896 - Reprotool 1.0 (Requirements Processing Tool) (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10100174 - Research and Education in Robotics - Eurobot 2011 (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099812 - Resistance Against Malicious Collectives in BubbleTrust (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107817 - Resolving Noun Phrase Coreference in Czech (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100137 - Revealing Beliefs Influencing Trust between Members of the Czech Informatics Community (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10100155 - Revision of Relational Joins for Multi-Core And Many-Core Architectures (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103690 - Role Model of Search in Agents' Parameter-Space (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107824 - The role of syntax in complex networks: Local and global importance of verbs in a syntactic dependency network (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103684 - Role-Based Induced Social Norms in Computational Multi-Agent Systems (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10109107 - Rozšířená textová koreference a asociační anafora (Koncepce anotace českých dat v Pražském závislostním korpusu) (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10079039 - Schema-less XML in Columns (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100154 - Semantic Annotation Semantically: Using a Shareable Extraction Ontology and a Reasoner (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100636 - Semi-Online Preemptive Scheduling: One Algorithm for All Variants (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103625 - Sensitivity-based SCG-training of BP-networks (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100149 - Servisně Orientované Architektury (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10104790 - The Shapley Value and Related Solution Concepts (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10099813 - Simulation Framework for Trust Management Systems (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10103956 - SOFA 2 release 0.8.1 (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109143 - SOFA 2 UML release 0.8.1 (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10103963 - SOFA IDE release 0.8.1 (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10105042 - Some examples of universal and generic partial orders (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099645 - SPARQL Query Processing Using Bobox Framework (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104606 - Special Issue on HOMOMORPHISMS AND LIMITS: Preface (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10099616 - Special Issue: Selected Papers from the 2nd International Workshop on Similarity Search and Applications (SISAP 2009) Preface (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099650 - SProt: sphere-based protein structure similarity algorithm (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10102931 - Strengthening Component Architectures by Modeling Fine-Grained Entities (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107944 - Studying Properties of Czech Complex Sentences from an Annotated Corpus (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100401 - Switching to Hedgehog-Free Graphs is NP-Complete (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107821 - Tamil dependency parsing: results using rule based and corpus based approaches (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109524 - TamilTB - Tamil Dependency Treebank (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103411 - To Date or Not to Date? A Minimalist Affect-Modulated Control Architecture for Dating Virtual Characters (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10099315 - Tolerance analysis in linear systems and linear programming (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10104281 - Towards an automatic diary: an activity recognition from data collected by a mobile phone (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104265 - Towards Duality of Multiroute Multicommodity Flows and Cuts: Multilevel Ball Growing (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10190341 - Towards finite homomorphism-homogeneous relational structures (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10100153 - Towards Large-Scale Multimedia Exploration (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103406 - Towards modeling false memory using virtual characters: a position paper (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103581 - Towards Routing for Autonomous Robots: Using Constraint Programming in an Anytime Path Planner (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100317 - The t-pebbling number is eventually linear in t (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/11:10107943 - Translating prepositions from Czech into Russian: challenges for the Machine Translation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10107962 - Treex - an open-source framework for natural language processing (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109527 - Treex::Core (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100271 - Triangles in arrangements of points and lines in the plane (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103600 - Two Semantics for Step-Parallel Planning: Which One to Choose? (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103586 - Two Semantics for Step-Parallel Planning: Which One to Choose? (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100641 - Two-bounded-space bin packing revisited (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100999 - Unexpected behaviour of crossing sequences (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102985 - Universality of Categories of Coalgebras (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10048597 - Using Meta-modeling in Design and Implementation of Component-based Systems: The SOFA Case-study (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10109109 - Valence sloves v Pražském závislostním korpusu (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10109110 - Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex) (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103570 - VisPlan: Interactive Visualisation and Verification of Plans (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/11:10108096 - Vybrané problémy ze slovesné valence (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10099577 - Vyhodnocování SPARQL dotazů systémem Bobox (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103580 - Využitie konečných stavových automatov pri modelovaní a riešení plánovacích problémov (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/11:10109106 - Významová reprezentace elipsy (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10109519 - W2C - Web To Corpus (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10049938 - W3P: Building an OPM based provenance model for the Web (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10100150 - Web Quality Assessment Model: Trust in QA Social Networks (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10103407 - When a Couple Goes Together: Walk Along Steering (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10103598 - When Planning Should Be Easy: On Solving Relaxed Planning Problems (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10098861 - When Theory Meets Practice: A Case Report on Conceptual Modeling for XML (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10107812 - Word-Order Issues in English-to-Urdu Statistical Machine Translation (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10103596 - Workflow Optimization with FlowOpt, On Modelling, Optimizing, Visualizing, and Analysing Production Workflows (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/11:10100225 - XCase: Reliable Way to Design and Maintain XML schemas (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10098876 - XML Data Transformations as Schema Evolves (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10089815 - XML Document Correction and XQuery Analysis with Analyzer (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10098873 - XML Document Versioning and Revalidation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10098874 - XML Document Versioning, Revalidation and Constraints (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10088516 - XML Schema Integration with Reusable Schema Parts (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10100173 - XQConverter: A System for XML Query Analysis (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/11:10100184 - XRouter (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10108100 - Zvláštní případy shody: doplněk u infinitivu (2011)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/11:10104786 - 10th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems (MAPSP) (2011)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/11:10103565 - 14th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty (2011)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/11:10100168 - 4th International Conference on Research and Education in Robotics (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10102938 - 5-Coloring Graphs with 4 Crossings (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/11:10104127 - Δ-Clearing Restarting Automata and CFL (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081048 - A combinatorial constraint satisfaction problem dichotomy classification conjecture (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051639 - A contractor for the symmetric solution set (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10079106 - A Few Czech Additions to Nedjalkov's Typology of Reciprocals and Reflexives (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10032049 - A Framework for Efficient Design, Maintaining, and Evolution of a System of XML Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030349 - A note on antisymmetric flows in graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052059 - A Novel Constraint Model for Parallel Planning (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10002270 - A Road to a Formally Verified General-Purpose Operating System (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057308 - A subclass of Horn CNFs optimally compressible in polynomial time (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072537 - A universal approach to vertex algebras (2010)
Výsledek druhu ZRIV/00216208:11320/10:10079371 - Addicter (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10039849 - Adding Time Dimension to XML (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10077995 - Advanced Searching in the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10082323 - Aggregation of Quasiconcave Functions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10022120 - Agilní vývoj SOA zdola (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10052088 - AI Level of Detail for Really Large Worlds (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052057 - AI Planning with Time and Resource Constraints (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10052076 - AI Planning with Time and Resource Constraints (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10031826 - Algorithms for classes of graphs with bounded expansion (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033971 - Alignment-Based Extension to DDPIn Feature Extraction (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10079251 - Almost all H-free graphs have the Erdes-Hajnal property (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10053432 - An Adaptation of Path Consistency for Boolean Satisfiability (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10053424 - An Adaptation of Path Consistency for Boolean Satisfiability: a Theoretical View of the Concept (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10031843 - An Anisotropic BRDF Model for Fitting and Monte Carlo Rendering (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051751 - An Eberhard-Like Theorem for Pentagons and Heptagons (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10048614 - An Extension of Business Process Model for XML Schema Modeling (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028938 - An improved linear bound on the number of perfect matchings in cubic graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10053447 - An Optimization Variant of Multi-Robot Path Planning is Intractable (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10032053 - Analyzer: A Framework for File Analysis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10071190 - Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078026 - Annotation Tool for Discourse in PDT (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078027 - Annotation Tool for Extended Textual Coreference and Bridging Anaphora (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10038301 - Answering Metric Skyline Queries by PM-tree (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048536 - Applicability of the BLAST Model Checker: An Industrial Case Study (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10071374 - Applying Bayesian networks in the game of Minesweeper (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072523 - Approximate maps, filter monad, and a representation of localic maps (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10025355 - Assume-Guarantee Verification of Software Components in SOFA 2 Framework (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078002 - Automatic Source Code Reduction (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10062147 - Behavior Java Checker (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078042 - Bohatá anotace ve frázovém strojovém překladu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028801 - Bounds on real eigenvalues and singular values of interval matrices (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028802 - Brooks' Theorem via Alon-Tarsi Theorem (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10035435 - BubbleTrust: A Reliable Trust Management for Large P2P Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078000 - Building a Bilingual ValLex Using Treebank Token Alignment: First Observations (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052083 - Building Efficient Data Planner for Peta-scale Science (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10078001 - Can Corpus Pattern Analysis Be Used in NLP? (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10005306 - Challenge Benchmarks for Verification of Real-time Programs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030353 - Characterization results for Steiner triple systems and their application to edge-colorings of cubic graphs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030347 - Circular edge-colorings of cubic graphs with girth six (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057372 - Clearing restarting automata (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028940 - Coloring plane graphs with independent crossings (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078011 - Combining MT Systems Effectively (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033392 - Comparing universal covers in polynomial time (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057133 - Comparison of Scoring and Order Approach in Description Logic EL(D) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057173 - Complex Navigation Systems - Some Issues and Solutions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10038263 - Complexity of the packing coloring problem of trees (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079366 - Compost Dutch 2.0 (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079365 - Compost English 2.0 (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079367 - Compost Icelandic 1.0 (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079364 - Compost Swedish 1.0 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10022138 - Computational complexity of long paths and cycles in faulty hypercubes (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078025 - Connective-Based Measuring of the Inter-Annotator Agreement in the Annotation of Discourse in PDT (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052053 - Constraint Models for Reasoning on Unification in Inductive Logic Programming (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052046 - Constraint Satisfaction Techniques in Planning and Scheduling (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051707 - Convex Functions on Sigma-Algebras of Nonatomic Measure Spaces (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10052029 - Convexity of the lower partition range of a concave vector measure (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030346 - Cop-Win Graphs with Maximum Capture-Time (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10022145 - Crucial Barriers of Knowledge Society (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078040 - Czech Information Retrieval with Syntax-based Language Models (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079348 - Czech-English-Russian Corpus for AppTek (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079351 - CzEng 0.9 for AppTek (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10051685 - Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10077999 - Data Issues in English-to-Hindi Machine Translation (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10022121 - Data Security Legislative as Data Shredding Mill (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052081 - Data Transfer Optimization: Going Beyond Heuristics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033577 - Databases in the 3rd Millennium: Trends and Research Directions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051698 - Datová úložiště pro temporální rozvolněné objekty (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052094 - Deciding first-order properties for sparse graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10030355 - Decomposition Width of Matroids (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10021469 - Developing safety critical Java applications with oSCJ/L0 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052030 - Discovering Implied Constraints in Precedence Graphs with Alternatives (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10320217 - Discrete Mathematics in Statistical Physics : Introductory Lectures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10038287 - Distance k-sectors exist (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10038285 - Distance k-sectors exist (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10050425 - DNA-inspired information concealing- a survey (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033276 - Dual (max, prod)-linear optimization problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072528 - Dualities and Dual Pairs in Heyting Algebras (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081043 - Dualities in full homomorphisms (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10035433 - Dynamic Setup for Clusters with Multi-Master Architecture (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10022137 - Effects of Global Illumination Approximations on Material Appearance (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10002273 - Efficient Detection of Errors in Java Components Using Random Environment and Restarts (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10070453 - Efficient Multi-site Data Movement Using Constraint Programming for Data Hungry Science (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051542 - Efficient Top-K Problem Solvings for More Users in Tree-Oriented Data Structures (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/10:10079368 - ElixirFM 2010 (version 1.1.927-1.1.976) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078010 - Elliptical Arguments: a Problem in relating Meaning to Use (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10077638 - Emohawk: Learning Virtual Characters by Doing. (2010)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/10:10081278 - Endre Szemeredi (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10056985 - Enhancements for Reactive Planning - Tricks and Hacks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052005 - Eurobot Junior and Starter - A Comparison of Two Approaches for Robotic Contest Organization (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033290 - Evaluace fuzzy ILP klasifikátoru na datech o dopravních nehodách. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10077998 - Evaluating Utility of Data Sources in a Large Parallel Czech-English Corpus CzEng 0.9 (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10089059 - EvoX - Evolution for XML (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057313 - Exclusive and essential sets of implicates of Boolean functions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10018893 - Exhaustive Testing of Safety Critical Java (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10002274 - Extraction of Component-Environment Interaction Model Using State Space Traversal (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030351 - Facial colorings using Hall's Theorem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10100324 - Finite retracts of Priestley spaces and sectional coproductivity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10105036 - First order properties on nowhere dense structures (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052077 - Formulating Template Consistency in Inductive Logic Programming as a Constraint Satisfaction Problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052044 - From Enterprise Models to Scheduling Models: Bridging the Gap (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10081085 - From sparse graphs to nowhere dense structures: decompositions, independence, dualities and limits (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048595 - From Textual Use-Cases to Component-Based Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028797 - Generalized linear fractional programming under interval uncertainty (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10038265 - Generating XForms from an XML Schema (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10035428 - Geometric Discrepancy : An Illustrated Guide (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10080442 - Grafický Diagnostický Systém (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10050464 - Graph Sharing Games: Complexity and Connectivity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028804 - Graphs with bounded tree-width and large odd-girth are almost bipartite (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078047 - Hard Problems of Tagset Conversion (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10057799 - HelenOS 0.4.2 (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078046 - Hierarchical Phrase-Based MT at the Charles University for the WMT 2010 Shared Task (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035434 - High-Level Web Data Abstraction Using Language Integrated Query (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078009 - How People use Words to Make Meanings (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10057583 - I can (almost) remember what you are doing: from actions to tasks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10059812 - Image Classification with GHNN-Networks (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10051962 - Implementing Digital Game-Based Learning in Schools: Augmented Learning Environment of 'Europe 2045' (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10053443 - Improving Solutions of Problems of Motion on Graphs by Redundancy Elimination (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033415 - Improving the Similarity Search of Tandem Mass Spectra using Metric Access Methods (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048584 - Inapproximability for metric embeddings into R^d (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052028 - Incremental Propagation Rules for a Precedence Graph with Optional Activities and Time Windows (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078032 - (In)Dependencies in Functional Generative Description by Restarting Automata (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052052 - Integrating Time and Resources into Planning (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035402 - Integration and Evolution of XML Data via Common Data Model (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10078036 - Integration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10032051 - Interactive Inference of XML Schemas (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10027397 - Interval valued bimatrix games (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10038261 - iXUPT: Indexing XML Using Path Templates (2010)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/10:10038272 - Joint Mathematical Conference CSASC 2010 (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10061911 - JOLT: Java Object Lifetime Tracer (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10062055 - jPapaBench (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10061899 - JPMF: Java Performance Measurement Framework (release 1.0) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078028 - Kategorie pojmenovávací a usouvztažňovací (Jak František Daneš rozvíjí Viléma Mathesia) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10071193 - Ke vztahu kognitivního obsahu a jazykového významu (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10038266 - The k-in-a-path problem for claw-free graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033420 - Kind Parsing: An Adaptive Parsing Technique (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10059808 - Knowledge Extraction with Neural Networks : Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035436 - Kompilátor Sparql pre Bobox (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051725 - L(2,1,1)-Labeling Is NP-Complete for Trees (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10082386 - Large convexly independent subsets of Minkowski sums (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028803 - The last fraction of a fractional conjecture (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057138 - Learning User Preferences for 2CP-Regression for a Recommender System (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033291 - Learning user preferences for top-k querying - improving learning of the higher ranked objects (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051757 - Length-bounded cuts and flows (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10071189 - Lexical Association Measures and Collocation Extraction (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10079102 - The Lexical Population of Semantic Types in Hanks's PDEV (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078007 - Lexicography, Printing Technology, and the Spread of Renaissance Culture (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052047 - Logic programming for combinatorial problems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078013 - Mapping between Dependency Structures and Compositional Semantic Representations. (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035400 - Mapping of Dynamic Language Constructs into Static Abstract Syntax Trees (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028941 - Markov bases of binary graph models of K4-minor free graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078023 - Maximum Entropy Translation Model in Dependency-Based MT Framework (2010)
Výsledek druhu ZRIV/00216208:11320/10:10079372 - MD-make (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10048133 - Minimum and maximum against k lies (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081051 - Minors of Boolean functions with respect to clique functions and hypergraph homomorphisms (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051744 - The Möbius function of separable permutations (extended abstract) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028799 - Multiparametric linear programming: Support set and optimal partition invariancy (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10032067 - Můžeme těžit informace ze zatopených datových dolů? (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051670 - New approach to interval linear regression (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052031 - New Trends on Constraint Satisfaction, Planning, and Scheduling: A Survey (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030357 - Non-rainbow colorings of 3-, 4- and 5-connected plane graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10038303 - On Applications of Parameterized Hyperplane Partitioning (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033293 - On computationally complex instances of the c-optimal experimental design problem: breaking RSA-based cryptography via c-optimal design (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052019 - On generalized middle-level problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10061959 - On Lexicalized Well-Behaved Restarting Automata That Are Monotone (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033294 - On necessary efficient solutions in interval multiobjective linear programming (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081057 - On Ramsey-type positional games (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10032033 - On the number of graphs with a given endomorphism monoid (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051663 - On the separation of parametric convex polyhedral sets with application in MOLP (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10050547 - On three parameters of invisibility graphs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033235 - One class of separable optimization problems: solution method, application (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10049881 - Online Scheduling of Parallel Jobs on Hypercubes: Maximizing the Throughput (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10109919 - Ontology ngineering relationally (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033275 - Optimization problems with two-sided systems of linear equations over distrbutive lattices (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052054 - Optimizing Alternatives in Precedence Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057124 - Order-Oriented Reasoning in Description Logics (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/10:10079111 - The Other Arabic Treebank: Prague Dependencies and Functions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057006 - Parameterized Complexity of Generalized Domination Problems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033413 - Parametrised Hausdorff Distance as a Non-Metric Similarity Model for Tandem Mass Spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081040 - Partitions of graphs into cographs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10081055 - Path Homomorphisms, Graph Colorings, and Boolean Matrices (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051928 - Pattern avoidance in partial permutations (extended abstract) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028894 - Pattern hypergraphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078043 - PDT-Vallex - trochu jiný valenční slovník (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051719 - The performance of the Haskell Containers package (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079358 - Place the Space (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051697 - The Planar Slope Number of Planar Partial 3-Trees of Bounded Degree (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079360 - PlayCoref (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10052090 - Pogamut 3 - Virtual Characters Made Simple (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10052091 - Pogamut 3.1 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072517 - Pointfree aspects of the TD axiom of classical topology (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10052084 - Preference Handling in Nested Temporal Networks with Alternatives (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052056 - Preference Handling in Nested Temporal Networks with Alternatives (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10057000 - Pursuing a fast robber on a graph (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10062070 - Q-ImPrESS IDE (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10032047 - Quality Assessment Social Networks: A Novel Approach for Assessing the Quality of Information on the Web (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033278 - The regression tolerance quotient in data analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033979 - Rekonstrukce OCL z SQL (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033073 - Remarks on Complex Navigation Systems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10078014 - The Representation of Diatheses in the Valency Lexicon of Czech Verbs (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10078031 - Restarting Automata with Structured Output and Functional Generative Description (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10048557 - Reverse Engineering Component Models for Quality Predictions (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035404 - Reverse-engineering of XML Schemas: A Survey (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10071412 - Rhematizers Revisited (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052009 - Robotic Event Extension Experience (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10103673 - Role-based design of computational intelligence multi-agent system (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10059797 - RPG: Random Program Generator (release 1.0) (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10062079 - Runtime for rapid prototyping of component applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10072478 - Satisfying states of triangulations of a convex n-gon (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10018360 - Semi-automatic Integration of Web Service Interfaces (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079353 - Senior Companion CZ (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079359 - Shannon game (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10028893 - Short cycle covers of cubic graphs and graphs with minimum degree three (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057171 - Similarity Search and Posttranslational Modifications in Tandem Mass Spectra (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10038275 - SMILE - A Framework for Semantic Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10032066 - SOA Worlds (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10062073 - SOFA for JME (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10062064 - SOFA High Integrity (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10051769 - Solution of Peter Winkler's Pizza Problem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051674 - Solution sets of complex linear interval systems of equations (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052035 - Solving Sequential Planning Problems via Constraint Satisfaction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033236 - Solving systems of two-sided (max,min)-linear equations (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10052058 - Solving the Rotation Assignment Problem for Airlines Using Constraint Programming (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057585 - Some general results in combinatorial enumeration (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10022122 - Some Issues and Solutions for Complex Navigation Systems: Experience from JRGPS Project (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035396 - SPARQL Compiler for Bobox (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10081084 - Sparse Combinatorial Structures: Classification and Applications (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10033314 - Stabbing simplices by points and flats (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10032041 - Structural and Semantic Aspects of Similarity of Document Type Definitions and XML Schemas (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10077997 - Tackling Sparse Data Issue in Machine Translation Evaluation (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079370 - Tagzplorer (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10078035 - TectoMT: Modular NLP Framework (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078008 - Terminology, Phraseology, and Lexicography (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057007 - Testing Planarity of Partially Embedded Graphs (2010)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/10:10038269 - Theory and Applications of Models of Computation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10052048 - The Third Competition on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10035429 - Thirty three miniatures : (Mathematical and algorithmic applications of linear algebra) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10049880 - Three results on frequency assignment in linear cellular networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10077719 - Timing in Episodic Memory for Virtual Characters (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10057654 - Timing in Episodic Memory: Virtual Characters in Action (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10030352 - Toughness threshold for the existence of 2-walks in K4-minor free graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078021 - Towards a formal model of natural language description based on restarting automata with parallel DR-structures (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10057691 - Towards Planning the History of a Virtual Agent (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10035417 - Towards semantic annotation supported by dependency linguistics and ILP (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10032044 - Towards Topic-Based Trust in Social Networks (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079369 - Transliteration of Urdu to Latin Script (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10079103 - Treebank Annotation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10194607 - Tři otázky pro Petra Karlíka (a tři oříšky pro Popelku) (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10078049 - Typical Cases of Annotators' Disagreement in Discourse Annotations in Prague Dependency Treebank (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10079361 - UMC005: English-Urdu Parallel Corpus (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10048543 - Untangling Polygons and Graphs (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052055 - Using Constraint Satisfaction for Learning Hypotheses in Inductive Logic Programming (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052060 - Using Finite-State Automata to Model and Solve Planning Problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10078045 - Using TectoMT as a Preprocessing Tool for Phrase-Based Statistical Machine Translation (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/10:10079024 - Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10002264 - Validating Model-Driven Performance Predictions On Random Software Systems (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10057304 - Various notes on SLUR formulae (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10033418 - Visual Similarity of Web Pages (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10053448 - Vizualizace jako prostředek k získání znalostí o kvalitě řešení problémů pohybu po grafu (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/10:10035397 - Výzvy, hrozby a úzká místa informatiky (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057141 - Web Semantization - Design and Principles (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10071191 - What lexical sets tell us about conceptual categories (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10057142 - What Makes Equitable Connected Partition Easy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10018359 - When Conceptual Model Meets Grammar: A Formal Approach to Semistructured Data Modeling (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10059811 - When Is Phonetic Search with FPGAs Efficient? (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10038302 - Where are you heading, metric access methods? A provocative survey (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10072534 - Why some fuzzifications are easier than others (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10038307 - XCase - A Tool for Conceptual XML Data Modeling (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10089060 - XCase Plugin - Mapping (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/10:10089061 - XCase Plugin - Versioning (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10035403 - XML in Enterprise Systems: its Roles and Benefits (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10052008 - Zkušenosti z rozšíření soutěže Eurobot o kategorii pro mladší studenty (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/10:10046708 - Zone diagrams in Euclidean spaces and in other normed spaces (2010)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/10:10032038 - 2nd International Workshop on Benchmarking of Database Management Systems and Data-Oriented Web Technologies (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10051758 - 3-choosability of triangle-free planar graphs with constraints on 4-cycles (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207333 - A combinatorial proof of the Removal Lemma for groups (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10071376 - A comparison of two approaches for solving unconstrained influence diagrams (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207438 - A Comparison of XML-based Temporal Models (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207012 - A Cost-effective Lexical Acquisition Process for Large-scale Thesaurus Translation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10109171 - A description logic with concept instance ordering and top-k restriction (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10030348 - A new lower bound on the number of perfect matchings in cubic graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206347 - A note on edge-colourings avoiding rainbow K4 and monochromatic Km (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10079015 - A Novel Approach to Path Planning for Multiple Robots in Bi-connected Graphs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077989 - A Simple Generative Pipeline Approach to Dependency Parsing and Semantic Role Labeling (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207175 - A step toward the Bermond-Thomassen conjecture about disjoint cycles in digraphs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077980 - A Study on Similarity and Relatedness Using Distributional and WordNet-based Approaches (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206882 - A surprising permanence of old motivations (a not-so-rigid story) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206698 - About a Brooks-type theorem for improper colouring (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207477 - Accurate Garbage Collection in Uncooperative Environments Revisited (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207483 - Adaptive XML-to-Relational Storage Strategies (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206229 - Adjoint functors and tree duality (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207514 - AgentMat - framework for data scraping and semantization (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207431 - AgentMat: Framework for Data Scraping and Semantization (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079333 - AJAX-CAT: Demo of a web editor with machine translation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207317 - Algorithms for testing fault-tolerance of sequenced jobs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207034 - Almost ff-universality implies Q-universality (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206333 - Alternative Representation of Fuzzy Coalitions (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10079028 - An Application of Pebble Motion on Graphs to Abstract Multi-robot Path Planning (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207512 - Analyzer of XML Data (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206712 - Application of DES Theory to Verification of Software Components (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206341 - Augmenting the edge connectivity of planar straight line graphs to three (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207478 - Automated Construction of Reasonable Environment for Java Components (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206852 - Automorphisms of the truth-table degrees are fixed on a cone (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206481 - Backbone Colorings and Generalized Mycielski Graphs (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/09:00206997 - BCY - artificial life simulation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206289 - Blocking visibility for points in general position (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207447 - The Bobox Project - A Parallel Native Repository for Semi-structured Data and the Semantic Web (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206408 - Book review: A Second Course in Formal Languages and Automata Theory (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207441 - The BPM to UML Activity Diagram Transformation Using XSLT (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10107019 - Bridging the Component-Based and Service-Oriented Worlds (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/09:00207494 - BUXT Analyzer and Transformer for Xord Framework (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207465 - Cache Sharing in Q-ImPrESS Performance Models (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206808 - The capture time of a graph (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206380 - Cayley sum graphs and eigenvalues of (3,6)-fullerenes (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207166 - Chromatic number for a generalization of Cartesian product graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207245 - Circular Choosability (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206279 - Circular edge-colorings of cubic graphs with girth six (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00206547 - Clearing Restarting Automata (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206898 - Clearing Restarting Automata (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207482 - Closing the Gap between XML and Relational Database Technologies: State-of-the-Practice, State-of-the-Art and Future Directions (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207285 - Clustered Planarity: Clusters with Few Outgoing Edges (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206693 - Clustered Planarity: Embedded Clustered Graphs with Two-Component Clusters (Extended Abstract) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207260 - Clustered Planarity: Small Clusters in Cycles and Eulerian Graphs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10084100 - Coloring triangle-free graphs on surfaces (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207444 - Combination of TA- and MD-algorithm for Efficient Solving of Top-K Problem according to User's Preferences (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206710 - Combinatorial Alexander Duality - a Short and Elementary Proof (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10031828 - Computability of Width of Submodular Partition Functions (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079327 - CoNLL 2009 Shared Task Czech Development Set (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079326 - CoNLL 2009 Shared Task Czech Training Set (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079325 - CoNLL 2009 Shared Task Czech Trial Set (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077981 - The CoNLL-2009 Shared Task: Syntactic and Semantic Dependencies in Multiple Languages (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206709 - Connectivity of matching graph of hypercube (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207343 - Constraint Models for Sequential Planning (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10107031 - Constructing Domain-Specific Component Frameworks through Architecture Refinement (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207242 - Convex functions on sigma-algebras of nonatomic measure spaces (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206390 - Counting flags in triangle-free digraphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206493 - Counting homomorphisms in sparse graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10100337 - Crucial service-oriented antipatterns (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206233 - Cubic bridgeless graphs have more than a linear number of perfect matchings (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207432 - Current Support of XML by the 'Big Three' (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206855 - Curricula of the course on modelling behaviour of human and animal-like agents (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079320 - Czech-English Manual Word Alignments (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079321 - CzEng 0.9 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207387 - CzEng 0.9, Building a Large Czech-English Automatic Parallel Treebank (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206653 - d-collapsibility is NP-complete for d greater or equal to 4 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206906 - The degree of word-expansion of lexicalized RRWW-automata - A new measure for the degree of nondeterminism of (context-free) languages (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207472 - DeSpec: Modeling the Windows Driver Environment (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207115 - Dimension gaps between representability and collapsibility (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207028 - Distance constrained labelings of K4-minor free graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207029 - Distance constrained labelings of planar graphs with no short cycles (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079341 - DZ Interset 1.1 (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079342 - DZ Parser 2.0 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206576 - Efektivní heuristika pro SAT založená na znalosti komponent souvislosti grafu problému (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207353 - Efficiency and Envy-Freeness in Fair Division Problems with Nonadditive Evaluations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10104799 - e-Government: Challenges and Lost Opportunities (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:00201564 - ElixirFM (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/09:10079340 - ElixirFM 2009 (version 1.1.882-1.1.914) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207420 - Elliptic Indexing of Multidimensional Databases (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10052087 - Emohawk: Searching for a "Good" Emergent Narrative (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10084072 - Encoding of Planning Problems and their Optimizations in Linear Logic (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206890 - Encoding of Planning Problems and Their Optimizations in Linear Logic (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207450 - Enhanced Property Specification and Verification in BLAST (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206398 - Enhancing Constraint Models for Planning Problems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206948 - Enhancing Constraint Models for Planning Problems (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206249 - The enumeration of planar graphs via Wick's theorem (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207254 - Epizodická paměť inteligentních virtuálních agentů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207158 - European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (EURCOMB'09) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206583 - Evaluation of Machine Translation Metrics for Czech as the Target Language (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:00207410 - Exploiting Linguistic Data in Machine Translation (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:10077986 - Extended Coreferential Relations and Bridging Anaphora in the Prague Dependency Treebank (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206646 - External Sources of Axioms in Automated Theorem Proving (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207437 - Extracting Behavior Specification of Components in Legacy Applications (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00206575 - Filuta (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207435 - Five-Level Multi-Application Schema Evolution (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207517 - FlexBench - a Flexible XML Query Benchmark (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207429 - FlexBench: A Flexible XML Query Benchmark (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207208 - Fraternal augmentations, arrangeability and linear Ramsey numbers (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206344 - Fu, Jung-Sheng: Fault-free Hamiltonian cycles in twisted cubes with conditional link faults (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206312 - Fullerene graphs have exponentially many perfect matchings (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207038 - The fundamental significance of information structure (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10084070 - Fuzzy Classification of Web Reports with Linguistic Text Mining (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206535 - Graph homomorphisms, the Tutte polynomial and 'q-state uniqness' (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206625 - Graph labellings with variable weights, a survey (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10022139 - Gray code compression (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206282 - Gray codes avoiding matchings (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206752 - Hamiltonian Alternating Paths on Bicolored Double-Chains (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077993 - Hidden Markov Tree Model in Dependency-based Machine Translation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206591 - Homomorphisms and polynomial invariants of graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10071185 - Honorifika v češtině (České vykání - teorie a korpusová data) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206981 - How Do Place and Objects Combine? What-where memory for Human-Like Agents (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207455 - How to learn fuzzy user preferences with variable objectives (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/09:00207259 - Hříčky pro podporu prostorové představivosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10082101 - Hydraulic Erosion Using Smoothed Particle Hydrodynamics (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207228 - Hypercube 1-factorizations from extended Hamming codes. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077991 - Identification of Topic and Focus in Czech: Comparative Evaluation on Prague Dependency Treebank (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206904 - Identifying and locating-dominating codes in (random) geometric networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207017 - Improper colouring of unit disk graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207366 - Improving English-Czech Tectogrammatical MT (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206496 - Information structure from the point of view of the relation of function and form (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207286 - Injective colorings of planar graphs with few colors (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206803 - Integrating Constraint Models for Sequential and Partial-Order Planning (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00206744 - Interactive Gantt Viewer (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207422 - Investigating Cache Parameters of x86 Family Processors (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207464 - Issues in Performance Modeling of Applications with Garbage Collection (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00206760 - Jak dál v anotacích textových korpusů? (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/09:00207493 - JRGPS (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207454 - Která SOA selhává? A selhává opravdu SOA? (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:00206878 - Lexical Association Measures: Collocation Extraction (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:10031846 - Lighting (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207003 - Long cycles in fullerene graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207056 - Long cycles in hypercubes with distant faulty vertices (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207140 - Long paths and cycles in faulty hypercubes: existence, optimality, complexity (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206366 - Long paths in hypercubes with a quadratic number of faults (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207392 - Low Upper Bounds of Ideals (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206593 - Lower bounds for weak epsilon-nets and stair-convexity (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207424 - Making Components Fit: SPINing (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079317 - Manually Flagged Errors in WMT09 Test Set (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206718 - Matching graphs of hypercubes and complete bipartite graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206737 - Matchings and nonrainbow colorings (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206335 - Mathematical structures of rough sets (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207433 - Matrix Model of Trust Management in P2P Networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206508 - Minimum degree conditions for large subgraphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207475 - Modes in component behavior specification via EBP and their application in product lines (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10050551 - Monochromatic triangles in two-colored plane (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207446 - Monte Carlo Projective Clustering of Texts (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207061 - Montellano-Ballesteros, Juan Jose; Neumann-Lara, Victor; Rivera-Campo, Eduardo: On a heterochromatic number for hypercubes (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079343 - Morseus 1.1 (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207524 - Mosyr (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/09:00206934 - MT-09 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207226 - New equivalences for pattern-avoiding involutions (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207449 - Neznalostní společnost: Druhá tvář současné praxe ochrany dat (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207451 - Obecný editor schémat (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206946 - On 3-choosability of plane graphs having no 3-, 6-, 7- and 8-cycles (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207379 - On constants in the Füredi-Hajnal and the Stanley-Wilf conjecture (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10109181 - On Fuzzy vs. metric similarity search in complex databases (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206643 - On graphs with a given endomorphism monoid (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207419 - On Index-free Similarity Search in Metric Spaces (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207426 - On Inference of XML Schema with the Knowledge of an Obsolete One (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206379 - On Parallel Communicating Grammar Systems and Correctness Preserving Restarting Automata (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207479 - On supporting wide range of attribute types for top-k search (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207460 - On Teaching Formal Methods: Behavior Models and Code Analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206557 - On the Complexity of General Solution DAGs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207425 - On the Complexity of Hierarchical Associative Memories (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207043 - On the Complexity of Paths Avoiding Forbidden Pairs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206745 - On the computation of the hull number of a graph (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207466 - On the Effectiveness of Distances Measuring Protein Structure Similarity (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10005301 - On the Influence of Thread Allocation for Irregular Codes in NUMA Systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206931 - On triconnected and cubic plane graphs on given point sets (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207443 - Ontology Engineering Relationally (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207315 - Optimal and online preemptive scheduling on uniformly related machines (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10031827 - Optimal real number graph labelings of a subfamily of Kneser graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206311 - Optimal value range in interval linear programming (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10033237 - Optimization Problems under (max; min)-Linear Equations - Theory, Methods, Applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206813 - The packing chromatic number of infinite product graphs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206988 - Parallel Communicating Grammar Systems with Regular Control (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10057129 - Parameterized Complexity of Arc-Weighted Directed Steiner Problems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207163 - Parameterized Complexity of Coloring Problems: Treewidth versus Vertex Cover (Extended abstract) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10082390 - Paths with no small angles (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206932 - Perfect matchings extending on subcubes to Hamiltonian cycles of hypercubes (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207130 - Periodic scheduling with obligatory vacations (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207511 - Phalanger Improvements (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207445 - Phalanger IntelliSense: Syntactic and semantic prediction (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207513 - PHP Visual Studio IntelliSense (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206292 - Pivoting in linear complementarity: Two polynomial-time cases (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206727 - Planar graphs without 3-,7-, and 8-cycles are 3-choosable (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077982 - Play the Language: Play Coreference (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00206654 - Pogamut 3 (2009)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/09:00206654 - Pogamut 3 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206365 - Pogamut 3 Can Assist Developers in Building AI (Not Only) for Their Videogame Agents (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207094 - Polynomial-size binary decision diagrams for the Exactly half-d-hyperclique problem reading each input bit twice (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10104776 - Popular SOA Antipatterns (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:10031847 - Practical Global Illumination with Irradiance Caching (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207521 - PrefWork 1.1 (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207456 - PrefWork - a framework for the user preference learning methods testing (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206340 - Projective, affine, and abelian colorings of cubic graphs (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207168 - Quantum deduction rules (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079318 - QuickJudge (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207462 - RDF Visualization - Thinking Big (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207523 - RDF Visualizer (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207434 - Real-Time Java in Space: Potential Benefits and Open Challenges (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206577 - Reconfiguration of the routing in WDM networks with two classes of services (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206423 - Reformulating Planning Problems by Eliminating Unpromising Actions (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10104797 - Relaxed Objects - Object Model for Context-Aware Applications (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206350 - Removing degeneracy in LP-type problems revisited (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207319 - Representation of preference relations on sigma-algebras of nonatomic measure spaces: Convexity and continuity (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206301 - Representing subdirect product monoids by graphs (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206842 - Restartovací automaty se strukturovaným výstupem a Funkční generativní popis. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207428 - Reverse Engineering of XML Schemas to Conceptual Diagrams (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206821 - Revisiting Constraint Models for Planning Problems (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207506 - RIB: Resource Sharing Experiment Framework (release 1.0) (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207507 - RIP: Resource Sharing Experiment Framework (release 1.0) (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207516 - SchemaBuilder - a Tool for Interactive Inference of XML Schemas (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:00206382 - Searching in the Prague Dependency Treebank (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206396 - Segmentation Charts for Czech - Relations among Segments in Complex Sentences (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206853 - Self-organization for the Detection of Local Features (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207430 - Semantic Annotation of Web Pages Using Web Patterns (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10077988 - Semi-Supervised Training for the Averaged Perceptron POS Tagger (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207480 - Service orientation and software-intensive systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10088549 - Small Autonomous Robot Localization System (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10109178 - Sociomapping in text retrieval systems (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10062052 - SOFA 2 release 0.7.0 (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207486 - Software for Small-to-Medium Enterprises (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10050463 - Solution of Peter Winkler's Pizza Problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206634 - Some recollections on early work with Jan Pelant (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206834 - Sort and Search: Exact algorithms for generalized domination (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206523 - SPASS Version 3.5 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10082098 - Spatial Directional Radiance Caching (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207439 - Speeding up shortest path search in public transport networks (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10062059 - Supporting Real-Life Applications in Hierarchical Component Systems (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/09:00207306 - Syntactic Analysis in Machine Translation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10099356 - System of development patterns in service-oriented software (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207234 - Tame parts of free summands in coproducts of Priestley spaces (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207423 - TBP: Code-Oriented Component Behavior Specification (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079344 - TectoMT 1.0: Modular Software Framework for NLP Experiments (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207468 - Tequila - a query language for the Semantic Web (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206816 - Three Results on Frequency Assignment in Linear Cellular Networks (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10005300 - Timing Penalties Associated with Cache Sharing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207469 - Towards Generation of Component Systems – SOFA HI Prototype (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207436 - Towards More Secure Web Services - Exploiting and Analysing XML Signature Security Issues (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207440 - Towards More Secure Web Services: Pitfalls of Various Approaches to XML Signature Verification Process (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207074 - Towards Shorter Solutions for Problems of Path Planning for Multiple Robots in Theta-like Environments (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079319 - Trainable Tokenizer (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207442 - Translation of Ontology Retrieval Problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207133 - Traversing a Set of Points with a Minimum Number of Turns (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079338 - TrEd extension for displaying TectoMT framework files (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079345 - Tred Extension for Tectogrammatical Analysis of Czech Text (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207345 - Two-dimensional hierarchies of proper languages of lexicalized FRR-automata (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:10079330 - UMC003: Czech-English-Russian Tri-parallel Test Set for MT (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207463 - UnitCheck: Unit Testing and Model Checking Combined (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207266 - Untangling a Planar Graph (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207474 - User preference web search - experiments with a system connecting web and user (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10107027 - Using a Product Line for Creating Component Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10084071 - Using Clusters in RDF Visualization (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207452 - Using Connectors to Address Transparent Distribution in Enterprise Systems – Pitfalls and Options (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207232 - Using Constraint Programming to Plan Efficient Data Movement on the Grid (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207421 - Using Input Buffers for Streaming XSLT Processing (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207467 - Using Top Trees For Easy Programming of Tree Algorithms (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00206827 - Using Unsupervised Paradigm Acquisition for Prefixes (revised version) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207457 - Various aspects of user preference learning and recommender systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:10082093 - Virtual Spherical Lights for Many-Light Rendering of Glossy Scenes (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207448 - Visual Representation of Reifications in RDF Visualizer (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207458 - Web Information extraction for e-environment (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207459 - Web Information Extraction Systems for Web Semantization (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:10005296 - When Misses Differ: Investigating Impact of Cache Misses on Observed Performance (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206447 - Wilf equivalence on k-ary words, partitions and parking functions (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207510 - XCase - A Case Tool for XML Data Modeling v1.0 (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/09:00207481 - XML Benchmarking - the State of the Art and Possible Enhancements (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207476 - XML in Enterprise Systems (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/09:00207427 - XML Query Evaluation Using a Lambda-Calculus Based Framework (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/09:00207519 - Xord Framework (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00207096 - Zdeněk Kirschner died (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/09:00206358 - 6-critical graphs on the Klein bottle (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101320 - A clustering-based prefetching scheme on a Web cache environment (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206109 - A Component Model Family for Vehicular Embedded Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101319 - A Component Model for Control-Intensive Distributed Embedded Systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101283 - A Component-Oriented Framework for Spacecraft On-Board Software (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101189 - A dualistic approach to bounding the chromatic number of a graph (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100922 - A finite presentation of the rational Urysohn space (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206147 - A Global Filtration for Satisfying Goals in Mutual Exclusion Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101232 - A Low-Memory Streaming Algorithm for XSLT Processing Implemented in Xord Framework (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10077971 - A Machine Learning Approach to Multiword Expression Extraction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100173 - A Note on Optimization Problems with Additively Separable Objective Function and Max-Separable Constraints (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100867 - A Priestley Sum of Finite Trees is Acyclic (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101242 - A Renewed Matrix Model for XML Data (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206149 - A Two-Dimensional Taxonomy of Proper Languages of Lexicalized FRR-Automata (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100340 - Additive and multiplicative tolerance in multiobjective linear programming (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10088512 - Agent-Based Simulation of Business Processes in a Virtual World (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100748 - AI Planning and Scheduling (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206482 - Algebraic and Topological Aspects of Rough Set Theory (invited paper) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101266 - An Analysis of Approaches to XML Schema Inference (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100642 - Analýza dat z otevřených zdrojů (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10079092 - Anotace víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00101329 - Architecture, Specification, and Design of Service-Oriented Systems (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100205 - Automated Reasoning for Mizar: Artificial Intelligence through Knowledge Exchange (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206121 - Automatic Alignment of Czech and English Deep Syntactic Dependency Trees (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101291 - Balancing On-the-fly Generation and Pre-generation of State Space (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100055 - Block transitivity and degree matrices (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100028 - Book Review: Constraint Processing, Handbook of Constraint Programming (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101307 - Bottleneck of Knowledge Society (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100374 - Bounds for the real number graph labellings and application to labellings of the triangular lattice (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/08:00102534 - Building the Valency Lexicon of Arabic Verbs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206120 - Building the Valency Lexicon of Arabic Verbs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084063 - BUXT Engine in Xord: Fragment Buffers for Streaming XSLT Transformations (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100970 - Caha, Rostislav; Koubek, Václav: Spanning multi-paths in hypercubes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101299 - Carmen : Software Component Model Checker (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100711 - Category Theoretic Aspects Of Chain-Valued Frames: Part I: Categorical Foundations (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100388 - Category Theoretic Aspects Of Chain-Valued Frames: Part II: Applications to Lattice-Valued Topology (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00101325 - Cellstore: Educational And Experimental XML-Native DBMS (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10088947 - Charles University at CLEF 2007 Ad-Hoc Track (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101217 - Checking Session-Oriented Interactions between Web Services (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100152 - The chromatic polynomial of fatgraphs and its categorification (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100371 - Classification of Solutions to Systems of Two-sided Equations with Interval Coefficients (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206138 - Clustered Planarity: Small Clusters in Eulerian Graphs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101249 - Coarse-Grained Commands SOA (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101295 - CoCoME in Fractal (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206198 - CoCoME in SOFA (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100348 - Coloring even-faced graphs in the torus and the Klein bottle (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100940 - Coloring of triangle-free graphs on the double torus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101089 - Coloring squares of planar graphs with girth six (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100273 - Colouring, Constraint Satisfaction, and Complexity (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00101344 - COMBAT: Component Behavior Analysis Toolset (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00101331 - The Common Component Modeling Example: Comparing Software Component Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206131 - Comparing universal covers in polynomial time (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206130 - The Complexity of Sorting with Networks of Stacks and Queues (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206155 - Complexity of the Packing Coloring Problem for Trees (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079310 - Compost Czech (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079313 - Compost English (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206205 - Compression of Concatenated Web Pages Using XBW (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206145 - Computational complexity of the distance constrained labeling problem for trees (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206105 - Computing aggregations from linguistic web resources: a case study in Czech Republic sector/traffic accidents (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100114 - Computing D-convex hulls in the plane (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100990 - Computing the tolerances in multiobjective linear programming (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206203 - Conceptual Model Based Normalization of XML Views (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101301 - Conceptual Model Based Normalization of XML Views (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00207484 - Conceptual Modeling for XML (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101574 - Conference ICADIWT 2008 (spons. by IEEE) is a forum for scientists, engineers, and practitioners (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101577 - Conference on Information (Intelligent) technologies - application and theory 2008 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206106 - Considering data-mining techniques in user preference learning (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00101072 - Constraint Processing (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100647 - Constraint satisfaction techniques in planning and scheduling: An introduction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101385 - Coreferential relations in the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101573 - CP/ICAPS 2008 Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079315 - Czech Academic Corpus 2.0 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101400 - The Czech Academic Corpus 2.0 Guide (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206119 - CzEng 0.7: Parallel Corpus with Community-Supplied Translations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101280 - Daly by se použít robotické metody i v sémantickém webu? (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101290 - Data Processing in SOA (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101575 - DATAKON 2008 (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00101334 - DATESO 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101309 - Decathlon, Conflicting Objectives and User Preference Querying (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100232 - Description of symmetric and skew-symmetric solution set (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101216 - Design and Management of Semantic Web Services using Conceptual Model (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10088508 - Designing an Educational Game: Case Study of Europe 2045? (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101254 - Determining XSLT Streamability Using New Hierarchical XSD Model (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101317 - Discussion on Uncertainty Ontology for Annotation and Reasoning (a position paper) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206597 - Disjointness of fuzzy coalitions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100367 - Diskrétní modely pro přiřazování frekvencí v bezdrátových sítích (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206142 - Distance constrained labelings of trees (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100485 - Domain-Dependent View of Multiple Robots Path Planning (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00207500 - Eclipse plugin for checking behavior of composed web services (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101221 - Edge Routing with Fixed Node Positions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100286 - Efficient Scheduling of Data Transfers and Job Allocations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101248 - Engineering Education - A Great Challenge to Software Engineering (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100789 - Enhancing Constraint Models for Planning Problems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101018 - Epimorphisms of metric frames (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100363 - Episodic Memory for Human-like Agents and Human-like Agents for Episodic Memory (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101177 - Equipartite graphs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101264 - Evaluation of XPath Fragments Using Lambda Calculi (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101231 - Everything You Ever Wanted to Learn from the Semantic Web but Were Unable to Ask (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100484 - Evoluce chování virtuálních postav v 3D hrách. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101271 - Experiments with Czech Linguistic Data and ILP (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101255 - Exploitation of linguistic tools in semantic extraction - a design (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101265 - Extending Datalog to Cover XQuery (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101240 - Extending Full Text Search Engine For Mathematical Content (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00207499 - Extension of SOFA 2 system with OSGi support (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101286 - Extraction of Semantic Information from Web Resources (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101257 - Extrakce informací z textově orientovaných zdrojů webu (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00207520 - Eyes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100030 - Feedforward Neural Networks -- Architecture Optimization and Knowledge Extraction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084062 - Fine Grained Access Rights Definition in a Three Tiered Information System (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100500 - Fink, Jiří: Perfect matchings extend to Hamilton cycles in hypercubes (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101571 - FLAIRS-Special Track on Artificial Intelligence Planning and Scheduling (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100534 - Fon-Der-Flaas, D. G.: Perfect 2-colorings of a hypercube (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100329 - Forbidden lifts (NP and CSP for combinatorists) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101278 - Formal Models of Object-Oriented Databases (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079305 - Frequency Data for Collocation Extraction: Czech Dependency Bigrams from the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079308 - Frequency Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Czech National Corpus (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079307 - Frequency Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206112 - From Sentence to Discourse: Building an Annotation Scheme for Discourse Based on Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101346 - Functional Generative Description, Restarting Automata and Analysis by Reduction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100946 - Generalizations of Khovanskii's theorems on the growth of sumsets in abelian semigroups (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100095 - Generalized domination in degenerate graphs: A complete dichotomy of computational complexity (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100754 - Generalized dualities and maximal finite antichains in the homomorphism order of relational structures (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100406 - Grad and classes with bounded expansion I. Decompositions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100104 - Grad and classes with bounded expansion II. Algorithmic aspects (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101201 - Grad and classes with bounded expansion III. Restricted graph homomorphism dualities (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100594 - Graph colouring with no large monochromatic components (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101171 - Graphs with full rank 3-color matrix and few 3-colorings (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206183 - Guarding art galleries: the extra cost for sculptures is linear (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100187 - Hamiltonian threshold for strong products of graphs (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00207502 - HelenOS research operating system (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100910 - Hierarchical Petri Nets for Story Plots Featuring Virtual Humans. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101245 - H-Index Analysis of Enron Corpus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100917 - Homomorphisms, Dualities and CSP (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101129 - How many points can be reconstructed from k projections? (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207235 - How to guarantee fair share to everybody (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101036 - Hybrid Convolutional Neural Networks (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101572 - ICAPS 2008 - Workshop on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10082113 - iCheat: A Representation for Artistic Control of Indirect Cinematic Lighting (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207473 - Implementation of Business Processes in Service-Oriented Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100701 - Improper colouring of (random) unit disk graphs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101243 - Improved Alignment of Protein Sequences Based on Common Parts (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207589 - Inaccessible Area and Effort Consumption Dynamics (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100795 - Inapproximability for metric embeddings into R^d (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206207 - Incox - A language for XML Integrity Constraints Description (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101312 - Incox - A language for XML Integrity Constraints Description (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100356 - Incremental Filtering Algorithms for Precedence and Dependency Constraints (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100061 - Induced trees in triangle-free graphs (Article No. R41) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:10031845 - Interactive hydraulic erosion on the GPU (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207413 - Interactive Terrain Modeling Using Hydraulic Erosion (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00206231 - Intersection graphs of homothetic polygons (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206122 - Inter-sentential Coreferences in Semantic Networks: An Evaluation of Manual Annotation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207580 - Introduction to the Special Issue on Constraint Satisfaction for Planning and Scheduling of Archives of Control Sciences (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101399 - K významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100923 - Knížky.net (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101219 - Language for reconfiguring runtime infrastructure of component-based systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100873 - Large monochromatic components in two-colored grids (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100921 - LC reductions yield isomorphic simplicial complexes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101308 - Linguistic extraction for semantic annotation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100717 - List colorings with measurable sets (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00206554 - Locales treated mostly in covariant way (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100226 - Locally constrained graph homomorphisms and equitable partitions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100851 - Locally Constrained Graph Homomorphisms - Structure, Complexity, and Applications (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101236 - Logion - A Robot Which Collects Rocks (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100161 - Looking for Planning Problems Solvable in Polynomial Time via Investigation of Structures of Action Dependencies (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100513 - Lower bounding the boundary of a graph in terms of its maximum or minimum degree (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100073 - MaLARea SG1 - Machine learner for automated reasoning with semantic guidance (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101253 - Mám hlad: pomůže mi Sémantický web? (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00100838 - Many facets of dualities (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084059 - Mathematical Extension of Full Text Search Engine Indexer (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101239 - Methods of Protein Structure Alignment (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101268 - Modeling and Meta-modeling of Software Components (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206201 - Modeling of Component Environment in Presence of Callbacks and Autonomous Activities (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101298 - Modeling of Component Environment in Presence of Callbacks and Autonomous Activities (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100019 - Modelling and Solving Complex Scheduling Problems with Alternative Process Routes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00207396 - Monotonicity of restarting automata (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101162 - Moving vertices to make drawings plane (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100434 - MT-báze (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100121 - MT-generátor (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100835 - MT-konstruktor (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101251 - Multi-Criterion Search from the Semantic Point of View (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101238 - Multistream Compression (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206104 - Native Multidimensional Indexing in Relational Databases (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101222 - Navigation in RDF Data (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101269 - Návrh agenta řízeného uživatelskými preferencemi (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100209 - Nested Temporal Networks with Alternatives: Recognition and Tractability (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084061 - The New Statistical Compression Method: Multistream Compression (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206202 - NM-tree: Flexible Approximate Similarity Search in Metric and Non-metric Spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101083 - Non-holonomicity of sequences defined via elementary functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100997 - Object Retrieval From Multimedia Databases (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00101324 - Object-Relational database design: Can your application benefit from SQL:2003? (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101134 - On Empty Hexagons (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100933 - On growth rates of permutations, set partitions, ordered graphs and other objects (Article No. R75) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101285 - On M-tree Variants in Metric and Non-metric Spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100197 - On Pattern-Avoiding Partitions (article no. R39) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101160 - On PCGS and FRR-automata (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084060 - On Reinsertions in M-tree (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101229 - On Reinsertions in M-tree (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206158 - On Switching to H-Free Graphs (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100810 - On synchronized relatively full embeddings and Q-universality (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101057 - On tension-continuous mappings (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100858 - On the chromatic number of real and rational spaces (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101204 - On the Complexity of 2-Monotone Restarting Automata (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100662 - On the complexity of reconstructing H-free graphs from their star systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101003 - On the computational complexity of partial covers of theta graphs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101200 - On tractability of Cops and Robbers game (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101042 - On variants of the Johnson-Lindenstrauss lemma (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100169 - Operantní chování závislé na pozici pohybujícího se objektu - model se zpětnovazebním učením. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100444 - Optimization of prolog programs by fully automated transformation procedure (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206208 - Output-Driven XQuery Evaluation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101313 - Output-Driven XQuery Evaluation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10088957 - Overview of the CLEF-2007 Cross-Language Speech Retrieval Track (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101032 - Partitions of faulty hypercubes into paths with prescribed endvertices (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100219 - Path partitions of hypercubes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10077951 - PDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084067 - Performance of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing and Securing (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101226 - Perspectives in Component-based Software Engineering (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100110 - Phonetic search in foreign texts (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00100361 - Pogamut 2 (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100361 - Pogamut 2 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101267 - The power of MOF-based meta-modeling of components (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102879 - Prague Arabic Dependency Treebank : A Word on the Milion Words (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101579 - Prague Workshop on Conceptual modelling (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00207492 - PrefWork (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/08:00100359 - Přehled.net: zdroje 2007 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206209 - Preserving Intentions in SOA Business Process Development (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101315 - Preserving Intentions in SOA Business Process Development (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100889 - Priestley configurations and Heyting varieties (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00100414 - Principles of Constraint Processing (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101287 - Problems in Reputationbased Methods in P2P Networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101404 - Problémy se slovanským reflexivem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101289 - Processing XML Data Streams: A Survey (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101323 - Půlstoletí programovacích jazyků. Zrání softwarových systémů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101138 - Randomized Strategies for the Plurality Problem (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100533 - Randomly colouring graphs (a combinatorial view) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206162 - The rank-width of the square grid (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101224 - RDF Query Generator (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101288 - RDF vizualizátor (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:10031844 - Real-time dynamic shadows for image-based lighting (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10082111 - Real-time Shading with Filtered Importance Sampling (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101090 - Recognition of interval Boolean functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084066 - Reconstruction of Normalized XML Documents (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101306 - Reducing Temporary Trees in XQuery (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079309 - Reference Data for Collocation Extraction: Czech Dependency Bigrams from the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079304 - Reference Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Czech National Corpus (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079306 - Reference Data for Collocation Extraction: Czech Surface Bigrams from the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10077972 - Reference Data for Czech Collocation Extraction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100445 - Reformulating Constraint Models for Classical Planning (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100666 - Relevancy Zones for Lambda Search in Rigid Board (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100167 - Renamable interval Boolean functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084068 - Reputation Based Methods for Building Secure P2P Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101250 - Reputation Based Methods for Building Secure P2P Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101284 - Resource Sharing in QPN-based Performance Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206113 - Reusable Tagset Conversion Using Tagset Drivers (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101322 - Safe Systems with Software Components in SOFA 2 (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101233 - Schema-Based Analysis of XSLT Streamability (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100327 - Search Strategies for Scheduling Problems with Optional Activities (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10088953 - Semantic Classes in Czech Valency Lexicon: Verbs of Communication and Verbs of Exchange (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101407 - Semantic Network Manual Annotation and its Evaluation: Extract of Ph.D. Thesis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10088961 - Semantic Roles in Valency Lexicon of Czech Verbs: Verbs of Communication and Exchange (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101263 - Sémantický Web (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101300 - Similarity of DTDs Based on Edit Distance and Semantics (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101235 - Similarity of XML Schema Definitions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100298 - Single Source Multiroute Flows and Cuts on Uniform Capacity Networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100646 - Six-critical graphs on the Klein bottle (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100740 - Sliding CDAWG perfection (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:00207509 - Slovník znakové řeči (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00101326 - Software Confederations - An Architecture for Global Systems and Global Management (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207588 - Software-Hardware Mapping in a Robot Design (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206097 - Some Parameterized Problems Related to Seidel's Switching (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101281 - Speeding Up the NRA Algorithm (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101568 - Spring School on Combinatorics (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00207518 - SSXT Analyzer and Transformer (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101252 - Standardization and Agile Business Processes (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101225 - Standing on the Shoulders of Ants: Towards More Efficient XML-to-Relational Mapping Strategies (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100166 - State Space Dimensionality Reduction in Markov Decision Processes (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00100731 - Structural Properties of Sparse Graphs (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100211 - Structural Properties of Sparse Graphs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101220 - Suffix Array for Large Alphabet (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101227 - Teaching Operating Systems: Student Assignments and the Software Engineering Perspective (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/08:00101418 - The Tectogrammatics of English: on Some Problematic Issues from the Viewpoint of the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00207583 - TectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100903 - Temporal Reasoning in Nested Temporal Networks with Alternatives (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206094 - Three NP-Complete Optimization Problems in Seidel's Switching (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101031 - Tolerances in portfolio selection via interval linear programming (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206259 - Topologies of approximation spaces of rough set theory (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100186 - Total colouring of plane graphs with maximum degree nine (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100502 - Towards a Novel Paradigm for Educational Games: The Augmented Learning Environment of (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00103094 - Towards a Novel Paradigm for Educational Games: The Augmented Learning Environment of 'Europe 2045' (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100188 - Towards a platform for the education in emotion modeling based on virtual environments. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101258 - Towards Analyzing Space Complexity of Streaming XML Transformations (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100202 - Towards getting domain knowledge: Plans analysis through investigation of actions dependencies (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100149 - Towards the distribution of the size of a largest planar matching and largest planar subgraph in random bipartite graphs (article no. R135) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101101 - Tractable Class of a Problem of Goal Satisfaction in Mutual Exclusion Network (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079316 - Tree Aligner 0.8, Java implementation (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079314 - Tree Aligner 0.8, Perl implementation (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079298 - TreeDecode 0.8 (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:00207515 - Trisolda (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101402 - Two Languages - One Annotation Scenario? Experience from the Prague Dependency Treebank (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101367 - UMC 0.1: Czech-Russian-English Multilingual Corpus (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101246 - UML, alea,iacta est (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10109920 - Uncertainty issues and algorithms in automating process connecting web and user (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10088960 - Unsupervised Acquiring of Morphological Paradigms from Tokenized Texts (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100872 - Untangling polygons and graphs (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10084064 - Usage of real-world robotics in Semantic Web (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10065517 - Using DSL for Automatic Generation of Software Connectors (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101244 - Using SDD for Topic Identification (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101371 - Valence a její formální popis. Vybrané aspekty budování slovníku VALLEX (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00101417 - Valenční slovník českých sloves (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206114 - Validating the Quality of Full Morphological Annotation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:10088952 - Variants and Homographs: Eternal Problem of Dictionary Makers (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101305 - Vector-Oriented Retrieval in XML Data Collections (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079301 - Victor (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10077973 - Victor: the Web-Page Cleaning Tool (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/08:10079311 - Victoria (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100875 - Violator spaces: structure and algorithms (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101002 - Virtuální učení (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101293 - Visual similarity in sign language (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101262 - Visual similarity in sign language (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00100638 - Výukový nástroj pro simulaci vlčí smečky (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101365 - Vztahy mezi segmenty – segmentační schémata českých vět (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:10079094 - What we are talking about and what we are saying about it (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101261 - XCase - Nástroj pro Modelování XML Schémat Založený na Principu MDA (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101228 - XML Benchmarking (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101277 - XML Schemas: from Design to Exploitation and Back Again (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00101327 - Technologie XML: Principy a aplikace v praxi (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00206204 - Xord: An Implementation Framework for Efficient XSLT Processing (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101302 - Xord: An Implementation Framework for Efficient XSLT Processing (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/08:00101241 - XSLT Implementation in a relational environment (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101578 - Znalosti 2008 (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101576 - 18th International Conference on Inductive Logic Programming (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/08:00101582 - 22nd Vilem Mathesius Lecture Series and Companions Fall School (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100100 - The 3D Dimer and Ising Problems Revisited (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100249 - 3D Immersion in Virtual Agents Education (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00101209 - 3-facial colouring of plane graphs (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005617 - A Čech function in ZFC (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101494 - A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004924 - A Measure for The Degree of nondeterminism of Context-Free Language, (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206172 - A Measure for the Degree of Nondeterminism of Context-Free Languages (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004513 - A note on a paper by E. Khorram and A. Ghodousian (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005045 - A simple proof for open cups and caps (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005163 - A system recommending top-k objects for multiple users preferences (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004727 - About a new class of matroid-inducing packing families (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005174 - Adaptability of Methods for Processing XML Data using Relational Databases - the State of the Art and Open Problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004802 - Akbari, Saieed; Mirrokni, Vahab S.; Sadjad, Bashir S.: A relation between choosability and uniquely list colorability (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004355 - Algorithms for Fault-Tolerant Routing in Circuit Switched Networks (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004065 - Ambiguity by restarting automata (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005159 - An Architecture for High Performance File System I/O (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005156 - An XML-to-Relational User-Driven Mapping Strategy Based on Similarity and Adaptivity (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004519 - Approximating Reversal Distance for Strings with Bounded Number of Duplicates (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206156 - ATP Cross-Verification of the Mizar MPTP Challenge Problems (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:00207503 - BEEN Automated Benchmarking Tool (release 1.0) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10077943 - The Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:10079289 - Biblio (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004499 - Block transitivity and degree matrices: (Extended abstract) (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:00005198 - BPEL Checker (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206152 - Branch and recharge: Exact algorithms for generalized domination (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004532 - Characterization of affine Steiner triple systems and Hall triple systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101510 - Charles University at CLEF 2007 Ad-Hoc Track (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101508 - Charles University at CLEF 2007 CL-SR Track (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004685 - Choosability of Graphs with Infinite Sets of Forbidden Differences (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004426 - Chromatic polynomial, q-binomial counting and colored Jones function (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004533 - The circular chromatic index of graphs of high girth (2007)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11320/07:00101561 - CLEF 2007 Ad-Hoc Test Collection (2007)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11320/07:00101560 - CLEF 2007 CL-SR Test Collection (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004864 - Closure for the property of having a hamiltonian prism (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101467 - Colored graphs without colorful cycles (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004664 - Coloring circle graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206132 - Coloring triangle-free graphs on surfaces (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206140 - Combinatorial Proof that Subprojective Constraint Satisfaction Problems are NP-complete (2007)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/07:00005412 - COMPANIONS workshop (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004013 - Complete Congruences on Topologies and Down-set Lattices (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005175 - Compression of Semistructured Documents (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206159 - Computational complexity of generalized domination: A complete dichotomy for chordal graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206163 - Computing representations of matroids of bounded branch-width (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/07:10079285 - CoNNL 2007 Shared Task Arabic Test Set, Part 1 (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/07:10079286 - CoNNL 2007 Shared Task Arabic Test Set, Part 2 (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/07:10079284 - CoNNL 2007 Shared Task Arabic Training Set (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004975 - Constraint Models for Complex State Transitions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206189 - Construction of Tree-based Indexes for Level-Contiguous Buffering Support (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005409 - Contemporary trends in theoretical computer science (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00101536 - Contextual Boundness and Contrast in the Prague Dependency Treebank (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00101538 - Corpus annotation as a test of a linguistic theory: The case of Prague Dependency Treebank (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005000 - Counting Keith numbers (article 07.2.2) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004330 - Cyclic, diagonal and facial colorings - a missing case (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:10079295 - Czech Academic Corpus 1.0 (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00101535 - Czech Academic Corpus 1.0 Guide (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00005179 - Database Architectures: Current Trends and their Relationships to Requirements of Practice (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00005183 - DATESO 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004672 - Dense sets and embedding binary trees into hypercubes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004468 - Density of universal classes of series-parallel graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10077940 - Dependency-based Sentence Synthesis Component for Czech (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10088959 - Digitisation and Automatic Alignment of the DIALOG Corpus: Prosodically Annotated Corpus of Czech Television Debates (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004951 - Discovering Equivalence Classes in Precedence Graphs (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004251 - The distance trisector curve (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004798 - Dyck paths and pattern-avoiding matchings (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:10079296 - DZ Interset 0.2 (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:00207497 - EBP Checker (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004526 - Edge-colorings of cubic graphs with elements of point-transitive Steiner triple systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004063 - Editorial (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00005180 - EL description logic with aggregation of user preference concepts (2007)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11320/07:00101556 - ElixirFM (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005413 - EMNLP 2007 – Empirical Methods in Natural Language Processing (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101458 - Empty convex polygons in almost convex sets (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206178 - Exact algorithms for L(2,1)-labeling of graphs (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004338 - Extensions of the linear bound in the Füredi-Hajnal conjecture (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206187 - Extracting Zing Models from C Source Code (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10088943 - Feature Engineering in Maximum Spanning Tree Dependency Parser (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004439 - Finding the convex hull of a dense set (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005050 - Finite duality for some minor closed classes (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:00207498 - First version of SOFA 2 framework (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004925 - Fraternal augmentations of graphs, coloration and minors (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004259 - From Enterprise Models to Scheduling Models: Bridging the Gap (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004981 - Funkční generativní popis a formální teorie překladů (zvaná přednáška) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004465 - Gaps and Dualities in Heyting Categories (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004119 - Generalizations of Khovanskii's theorem on growth of sumsets in abelian semigroups: (extended abstract) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206195 - Genetic Algorithms in Syllable-Based Text Compression (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005155 - Genetic Algorithms in Syllable-Based Text Compression (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206174 - Geometric intersection graphs: Do short cycles help? (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:00207522 - GFE (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004333 - Graph coloring with no large monochromatic components (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004028 - Hamilton cycles in prisms (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004744 - Hamiltonian fault-tolerance of hypercubes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004451 - Hamiltonian paths with prescribed edges in hypercubes (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206133 - Hierarchical Relaxations of the Correctness Preserving Property for Restarting Automata (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005005 - Homomorphisms and Polynomial Invariants of Graphs (2007)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/07:00005405 - HOMONOLO'07 - Workshop on graph homomorphisms and related topics (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004921 - Homothetic Triangle Contact Representations of Planar Graphs (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/07:00005199 - HoopIS (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005004 - How many points can be reconstructed from k projections? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101449 - Ideals in Heyting semilattices and open homomorphisms (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101531 - Identification of Topic and Focus in Czech: Evaluation of Manual Parallel Annotations (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/07:00207491 - Image and Vector Processing Framework (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005173 - Implementation of a Linux Log-Structured File System with a Garbage Collector (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005177 - Improved generalization of neural classifiers with enforced internal representation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005168 - Improved Processing of Textual Use Cases: Deriving Behavior Specifications (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206170 - Improving Efficiency of Prolog Programs by Fully Automated Unfold/Fold Transformation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206190 - Improving the Performance of M-tree Family by Nearest-Neighbor Graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206200 - Index-based approach to similarity search in protein and nucleotide databases (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005162 - Index-based approach to similarity search in protein and nucleotide databases (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004011 - Induced trees in triangle-free graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206193 - Inductive Models of User Preferences for Semantic Web (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005153 - Inductive Models of User Preferences for Semantic Web (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10088962 - Information Retrieval Test Collection for Searching Spontaneous Czech Speech (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084055 - Integrating user and group preferences for top-k search (2007)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11320/07:00101558 - Interaktivní ukázka česko-anglického strojového překladu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004350 - Introduction to the Special Issue on Knowledge Engineering Tools and Techniques for Automated Planning and Scheduling Systems (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00101537 - Jazyk a umělá inteligence: kudy a kam? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005165 - Knowledge Processing for Web Search – An Integrated Model (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004262 - Labeling planar graphs with a condition at distance two (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004787 - Labelings of graphs with fixed and variable edge-weights (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004976 - Large monochromatic components in two-colored grids (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10109922 - Learning different user profile annotated rules for fuzzy preference top-k querying (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:10079287 - Lexical Annotation Workbench (LAW), Version 0.7 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101534 - M. Nekula, ed.: Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004593 - Maintaining Arc-consistency over Mutex Relations in Planning Graphs during Search (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004878 - Matching graphs of Hypercubes and Complete bipartite graphs (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:10079089 - Medailon (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005043 - Metric spaces are Ramsey (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004178 - Mixed hypergraphs and other coloring problems (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084051 - Model Checking of Software Components: Combining Java PathFinder and Behavior Protocol Model Checker (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005152 - Modeling Environment for Component Model Checking from Hierarchical Architecture (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004780 - Modelling Alternatives in Temporal Networks (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/07:00005200 - Mono Regression Benchmarking Suite (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101465 - More on Configurations in Priestley Spaces, and Some New Problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10088945 - Named Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004342 - Nested Temporal Networks with Alternatives (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004351 - New Observations of the Binary System upsilon Sagittarii (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004866 - Noncrossing Hamiltonian paths in geometric graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206135 - NP by Means of Lifts and Shadows (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004578 - NP for combinatorialists (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101528 - O názorové pluralitě a hledání konsenzu v lingvistice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00206232 - Ohlédnutí za 32. ročníkem Olympiády v českém jazyce (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/07:00004361 - Omezující podmínky: od Sudoku po vesmírné aplikace (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004202 - On edge-maps whose inverse preserves flows or tensions (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101472 - On embedding triconnected cubic graphs on point sets (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004624 - On Finite Maximal Antichains in the Homomorphism Order (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101530 - On Reciprocity (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004470 - On the Complexity of the Balanced Vertex Ordering Problem (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004868 - On the density of trigraph homomorphisms (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004108 - On the maximal order of numbers in the 'factorisatio numerorum' problem (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004713 - On the Minimum Load Coloring Problem (2007)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/07:00005201 - Online mapový systém (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005029 - Open caps and cups in planar point sets (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101532 - Our lucky moments with Frederick Jelinek (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10088951 - Overview of the CLEF-2006 Cross-Language Speech Retrieval Track (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004035 - Packing cones and their negatives in space (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005085 - Paging with connections: FIFO strikes again (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101521 - Parsing Aided by Intra-Clausal Coordination Detection (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084053 - Partial Verification of Software Components: Heuristics for Environment Construction (2007)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/07:10079294 - PDT Vallex 2.0 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084056 - PHASES: A User Profile Learning Approach for Web Search (2007)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/07:00005406 - Prague Midsummer Combinatorial Workshop XIII (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004728 - Preface (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/07:00004038 - Přehled.net (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/07:00004855 - Přehled.net: zdroje 2004 - 2006 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004349 - Probabilistic strategies for the partition and plurality problems (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004117 - Quadratically many colorful simplices (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004343 - Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - IV. část (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206176 - Recognition of Polygon-circle Graphs and Graphs of Interval Filaments is NP-complete (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004377 - Recognition of Positive 2-Interval Boolean Functions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00005114 - Reducing Component Systems' Behavior Specification (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005020 - Removing degeneracy may require a large dimension increase (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004464 - Removing degeneracy may require unbounded dimension increase (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004141 - Renamable Interval Extensions of Partially Defined Boolean Functions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00207590 - Requirements Specification: What Strategy Under What Conditions (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206197 - Resource Sharing in Performance Models (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004290 - Reversal Distance for Strings with Duplicates: Linear Time Approximation using Hitting Set (Article R50) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103259 - Řízení příběhu v Evropě 2045 pomocí Petriho sítí (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101498 - Rule-based Approach to Pronominal Anaphora Resolution Applied on the Prague Dependency Treebank 2.0 Data (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101498 - Rule-based Approach to Pronominal Anaphora Resolution Applied on the Prague Dependency Treebank 2.0 Data (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005178 - Runtime Concepts of Hierarchical Software Components (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00005145 - Runtime Support for Advanced Component Concepts (2007)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/07:00005404 - Second Workshop on Frequency Assignment Problems in Wireless Networks (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10077928 - Selected Sense Enumerated Lexical Resources for Czech (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/08:00100109 - Semantic Clustering of the World Bank Data (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084054 - Semantic Web Infrastructure (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005169 - Separation of Concerns and Consistent Integration in Requirements Modelling (2007)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11320/07:00101559 - Set of tools for converting valency lexicons into PDF and HTML presentation format (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00101461 - Shadows of coherence (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00005161 - Shape Extraction Framework for Similarity Search in Image Databases (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005161 - Shape Extraction Framework for Similarity Search in Image Databases (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004605 - Simulation Level of Detail for Virtual Humans (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00005160 - Slicing of Component Behavior Specification with Respect to Their Composition (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004394 - Small diameters of duals (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/07:00005181 - SOFSEM 2007: Theory and Practice of Computer Science (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004326 - Solution set characterization of linear interval systems with a specific dependence structure (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101473 - Solving Difficult Problems by Viewing them as Structured Dense Graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206136 - Solving difficult SAT instances using greedy clique decomposition (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084098 - Some Location and synchronization problems with inexact input parameters (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10088942 - Some of Our Best Friends are Statisticians (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004897 - Some Parameterized Problems Related to Seidel's Switching (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004832 - Spanning multi-paths in hypercubes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005151 - Specification and Generation of Environment for Model Checking of Software Components (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005408 - Spring School on Combinatorics 2007 (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10088509 - Story manager in 'Europe 2045' uses Petri Nets (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084052 - Streaming state space: a method of distributed model verification (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004588 - Structural properties of endofunctors of SET (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004616 - The Subchromatic Index of Graphs (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206194 - Syllable-Based Burrows-Wheeler Transform (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005154 - Syllable-Based Burrows-Wheeler Transform (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005407 - Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004510 - Temporal Networks with Alternatives: Complexity and Model (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004000 - Tough spiders (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004173 - Towards a Formal Model for Functional Generative Description: (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101526 - Towards a Formal Model for Functional Generative Description: Analysis by Reduction and Restarting Automata (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00004427 - Traversing the cube (2007)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11320/07:00101564 - TreeDecode 0.5 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004610 - Turing incomparability in Scott sets (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084058 - Uncertainty Issues and Algorithms in Automating Process Connecting Web and User (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005172 - Unified Framework for Fast Exact and Approximate Search in Dissimilarity Spaces (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101503 - Unsupervised Acquiring of Morphological Paradigms from Tokenized Text (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10084057 - Usability Issues in Service-Oriented Architecture (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00206196 - Using XSEM for Modeling XML Interfaces of Services in SOA (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00005157 - Using XSEM for Modeling XML Interfaces of Services in SOA (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:10071168 - Valence vybraných sloves pohybu v češtině (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101527 - Valency Information in VALLEX 2.0: Logical Structure of the Lexicon (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00101479 - Verification of Software Components: Addressing Unbounded Parallelism (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:00101511 - Web Page Cleaning with Conditional Random Fields (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/07:10088510 - What does your actor remember? Towards characters with a full episodic memory (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/08:00207289 - Zadači linejnoj optimizaciji s netočnymi dannymi (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/07:00004729 - Zone Diagrams: Existence, Uniqueness and Algorithmic Challenge (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005401 - 26th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005411 - 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics – ACL 2007 (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/07:00005414 - 6th Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003247 - A general view of approximation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002732 - A natural infinite hierarchy by free-order dependency grammars (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002151 - A New Range Query Algorithm for Universal B-trees (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002526 - A non-commutative formula for the colored Jones Function (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002558 - A probabilistic approach to the dichotomy problem (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003091 - A strongly polynomial algorithm for solving two-sided linear systems in max-algebra (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077912 - A Structural Similarity Measure (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002538 - A Theorem About a Contractible and Light Edge (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00002162 - Advances in Databases and Information Systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005346 - An Application of LSI and M-tree in Image Retrieval (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003222 - Antisymmetric flows in matroids (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002206 - Bagatel: Application for plotting benchmark results (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002205 - Behavior Protocols Checker (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005321 - Berge's theorem, fractional Helly, and art galleries (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002060 - Běžná mluva a lingvisté v Čechách a na Moravě (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002507 - Bounded-degree graphs have arbitrarily large geometric thickness (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00005300 - Bounds and extrema for classes of graphs and finite structures (2006)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/06:00207496 - BP Slicer (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003015 - Brigham, Robert C.; Carrington, Julie R.; Jeong, Dal Y.; Vitray, Richard P.; Yellen, Jay: Domination in Fibonacci trees (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10084048 - Budování infrastruktury sémantického webu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003236 - Busygin, Stanislav; Pasechnik, Dmitrii V.: On NP-hardness of the clique partition -- independence number gap recognition and related problems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002232 - Cantor-Bernstein type theorem for locally constrained graph homomorphisms (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002202 - Carmen - the software component model checker (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002042 - Čeština standardní a běžně mluvená (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002499 - Channel assignment problem with variable weights (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002931 - The circular chromatic index of flower snarks (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00005360 - CLEF 2006 CL-SR Test Collection (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002658 - Coloring Mixed Hypertrees (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003109 - Colorings of Plane Graphs with no Rainbow Faces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005326 - Combinatorics in Logic Programming: Implementations and Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077920 - Combining Association Measures for Collocation Extraction (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00207294 - Combining Czech Dependency Parsers (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002721 - Compressed by the Suffix Tree (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206186 - Compression of a Dictionary (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002137 - Compression of a Dictionary (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002145 - Compression of Semistructured Documents (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206191 - Conceptual Modeling for XML: A Survey (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002147 - Conceptual Modeling for XML: A Survey (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005324 - Constraint satisfaction with countable homogeneous templates (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002654 - Construction of large graphs with no optimal surjective L(2,1)-labelings (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077910 - Corpus annotation as a test of a linguistic theory (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002578 - Countable Almost Rigid Heyting Algebras (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002994 - Czabarka, Éva; Sýkora, Ondrej; Székely, László A.; Vrt'o, Imrich: Outerplanar crossing numbers, the circular arrangement problem and isoperimetric functions (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002077 - Czech Grammar Checker (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002157 - Data Clustering: From Documents to the Web (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002192 - Database access library in C (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002153 - Database architectures: current trends and their relationships to environmental data management (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00207470 - Database Architectures: Current Trends and Their Relationships to Requirements of Practice (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002199 - DataPile - data storage engine (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002274 - Degrees of non-monotonicity for restarting automata, (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002292 - Discrepancy of Sums of Three Arithmetic Progressions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003210 - The distance trisector curve (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002200 - Distributed Behavior Protocol Checker (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002152 - Dynamic Inverted Index Maintenance (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002146 - Dynamic Inverted Index Maintenance (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002204 - EGOTHOR 1.3.004 (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002188 - EGOTHOR 2.0 Kernel (EDU release) (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002187 - EGOTHOR 2.0 WebApp (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002047 - Eighty years of the Prague Linguistic Circle (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002144 - EL description logic modeling querying web and learning imperfect user preferences (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002074 - Encode Arabic (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10084046 - Engineering education promotion and e-government (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002201 - Environment Generator for Java PathFinder (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002539 - Epimorfisms of uniform frames (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002158 - Exporting relational data into a native XML store (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002740 - Extending partial 5-colorings and 6-colorings in planar graphs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:10088944 - Extensive Study on Automatic Verb Sense Disambiguation in Czech (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002550 - The First Competition on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206182 - Fixed Parameter Tractability of Independent Set in Segment Intersection Graphs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002344 - Folding (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002934 - Free Binary Decision Diagrams for Computation of EARn (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002156 - Fuzzy Logic Aggregation for Semantic Web Search for the Best Answer (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206148 - Generalised Dualities and Finite Maximal Antichains (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00207586 - Generating and handling of differential data in Datapile-oriented systems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002616 - Hamiltonian cycles and paths with prescribed set of edges in hypercubes and dense sets (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002190 - High-level database access library in C++ (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002730 - Homomorphism bounded classes of graphs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005298 - Homomorphism-homogeneous relational structures (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002854 - Improved Bounds for the Unsplittable Flow Problem (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002339 - Incremental Filtering Algorithms for Precedence and Dependency Constraints (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002911 - Incremental Maintenance of Double Precedence Graphs: A Constraint-Based Approach (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002303 - Incremental Propagation of Time Windows on Disjunctive Resources (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206161 - Independence and coloring problems on intersection graphs of disks (2006)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/06:00207541 - Intelligent Virtual Environment (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002194 - Intermediate Code Machine (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003130 - Interval Extensions of Partially Defined Boolean Functions (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002606 - Interval linear systems and optimization problems over max-algebras (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002641 - Interval Representations of 2-Monotonic and Threshold Boolean Functions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003137 - Introduction to the Special Issue on the Integration of AI and OR Techniques in CP for Combinatorial Optimization (CPAIOR 2005) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002833 - J. Pelant (18.2.1950-11.4.2005) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002469 - J. Pelant (18.2.1950-11.4.2005) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002756 - Jamming and Geometric Representations of Graphs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11410/06:10071165 - K diskusi o standardní a "spisovné" češtině (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002052 - K některým otázkám závislostní gramatiky (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002055 - K osmdesátinám Petra Sgalla (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00003272 - Knocker (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005355 - Kořeny mé životní dráhy – Můj otec, má matka a má mateřština (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003095 - k-sets in four dimensions (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00002061 - Language in its multifarious aspects (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003054 - The last excluded case of Dirac's Map-Color Theorem for choosability (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002240 - Learning analysis by reduction from positive data (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002141 - Level-of-Detail in Behaviour of Virtual Humans (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077917 - Leveraging Recurrent Phrase Structure in Large-scale Ontology Translation (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077916 - Leveraging Reusability: Cost-Effective Lexical Acquisition for Large-scale Ontology Translation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:10088964 - The lexico-semantic annotation of PDT: Some results, problems and solutions (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002899 - Linear time low tree-width partitions and algorithmic consequences (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002977 - List coloring of Cartesian products of graphs (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206128 - Locally injective graph homomorphism: Lists guarantee dichotomy (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002197 - Log-structured file system for Linux 2.6 (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002076 - Malach IR test collection (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00003101 - Marcus t-contextual grammars and cut hierarchies and monotonicity for restarting automata, (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002419 - Matchings Avoiding Partial Patterns and Lattice Paths (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206044 - Maximizing weighted number of just-in-time jobs on unrelated parallel machines (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003170 - Max-Tolerance graphs as intersection graphs: Cliques, cycles and recognition (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002619 - Minimal universal and dense minor closed classes (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002566 - The Minimum Independence Number of a Hasse Diagram (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005299 - MizarMode - an integrated proof assistance tool for the Mizar way of formalizing mathematics (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002195 - Mlascal Compiler (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002138 - Model Checking of Component Behavior Specification: A Real Life Experience (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002925 - Modelling Alternatives in Temporal Networks (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005336 - Momm - Fast Interreduction and Retrieval in Large Libraries of Formalized Mathematics (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005318 - MPTP 0.2: Design, Implementation, and Initial Experiments (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005331 - The Mysterious 2-Crown (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002063 - Natural Language Comprehension and Translation (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002193 - Networking/connection library (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002803 - The number of unique-sink orientations of the hypercube (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077913 - O segmentaci českých vět (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002051 - Old linguists never die, they only get obligatorily deleted (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005543 - On a new reformulation of Hadwiger's conjecture (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002540 - On completing partial groupoids to semigroups (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206166 - On edges crossing few other edges in simple topological complete graphs (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206188 - On Fast Non-Metric Similarity Search by Metric Access Methods (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002150 - On Fast Non-Metric Similarity Search by Metric Access Methods (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002209 - On finitely generated varieties of distributive double p-algebras and their subquasivarieties (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002302 - On identities concerning the numbers of crossings and nestings of two edges in matchings (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206167 - On the gap-complexity of simple RL-automata (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002821 - On the Gap-Complexity of Simple RL-Automata (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206127 - On the Minimum Load Coloring Problem (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002952 - On the Positive Fraction Erdos--Szekeres Theorem for Convex Sets (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002601 - On universality of semigroup varieties (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005334 - One class of separable synchronization problems (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005353 - One day with Eva Hajičová (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005317 - On-line conflict-free colorings for intervals (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077919 - Overview of the CLEF-2006 Cross-Language Speech Retrieval Track (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002555 - Perfect Matching Preservers (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002053 - Petr Sgall Octogenerian (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00207495 - PGRTree: Plugin for Indexing Multidimensional Data in PostgreSQL Using R-tree (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002863 - Planar graph coloring avoiding monochromatic subgraphs: Trees and paths make it difficult (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002191 - Platform independency and utility library (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00206042 - Power analysis of voting by count and account. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002044 - Poznámka k pojmu hyperkorektnost (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002073 - Prague Dependency Treebank 2.0 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206184 - Precise Regression Benchmarking with Random Effects: Improving Mono Benchmark Results (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002133 - Precise Regression Benchmarking with Random Effects: Improving Mono Benchmark Results (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00005349 - QKDB - Front-end to the kdb library (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005322 - Ramsey classes of topological and metric spaces (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002728 - RANDOM EDGE can be exponential on abstract cubes (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00005536 - Recent developments in the theory of valency in the light of the Prague Dependency Treebank (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002602 - Recognition of Interval Boolean Functions (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002244 - Recursive fault-tolerance of Fibonacci cube in hypercubes (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002651 - Removing degeneracies in LP-type problems may need to increase dimension (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206144 - Reversal Distance for Strings with Duplicates: Linear Time Approximation using Hitting Set (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002664 - Salehi, Ebrahim; Lee, Sin-Min; Khatirinejad, Mahdad: IC-colorings and IC-indices of graphs (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:10088954 - Segmentation of Complex Sentences (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005287 - Segmenting object space by geometric reference structures (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00207587 - Semantic Web Infrastructure using DataPile (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10077906 - Semi-automatic Building of Swedish Collocation Lexicon (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00002739 - Separation of convex polyhedral sets with uncertain data (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00005515 - Short Answers to Exponentially Long Questions: Extremal Aspects of Homomorphism Duality (2006)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/06:00003302 - Sixth Czech-Slovak International Symposium on Combinatorics, Graph Theory, Algorithms and Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10084049 - SOFA 2.0: Balancing Advanced Features in a Hierarchical Component Model (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10084047 - Software Architecture for Evolving Environment (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002436 - Some Categorical Aspects of Information Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10084045 - Some Imperfections of Czech Scholar System and Obstacles in their Avoidance (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00003147 - Some Optimization Problems with Synchronization Constraints. A Survey of Recent Results. (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002203 - SpadFS filesystem (2006)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/06:00003301 - Spring School on Combinatorics 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002056 - Standardní čeština a korpus (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002391 - Sublocale sets and sublocale lattices (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002196 - SXQ-DB (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206192 - Syllable-based Compression for XML Documents (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002148 - Syllable-based Compression for XML Documents (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:10088948 - Synthesis of Czech Sentences from Tectogrammatical Trees (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002186 - Tokaf (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00002163 - Tools for Acquisition, Organisation and presenting of Information and knowledge (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00002687 - Topics in Discrete Mathematics. Dedicated to Jarik Nešetšil on the Occasion of his 60th Birthday (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00005358 - Towards the Underlying Structure Annotation of a Large Corpus of Texts (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206185 - Transforming Data from DataPile Structure into RDF (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002136 - Transforming Data from DataPile Structure into RDF (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002211 - Tree-depth, subgraph coloring and homomorphism bounds (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/06:00002669 - Understanding and using linear programming (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002742 - Universality of separoids (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002812 - Upper Hamiltonian Numbers and Hamiltonian Spectra of Graphs (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:10084050 - UPRE: User preference based search system (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002154 - Using BFA with WordNet Based Model for Web Retrieval (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002043 - Valence jako jádro jazykového systému (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002059 - Valency of Deverbal Nouns in Czech (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002075 - VALLEX 2.0 - Valency Lexicon of Czech Verbs (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00005359 - Verbal Valency in the Prague Dependency Treebank from the Annotator's Viewpoint (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206169 - Violator spaces: structure and algorithms (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/06:00002064 - Využití korpusu pro ověřování lingvistických hypotéz (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000379 - What do the data in Prague Dependency Treebank say about systemic ordering in Czech? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002362 - When is a random graph projective (2006)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/06:00002207 - Xampler: Application for detailed benchmarking of middleware (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/06:00002189 - XML Make Generator (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/06:00206168 - XML-izing Mizar: Making Semantic Processing and Presentation of MML Easy (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002670 - Yang, Li Ming; Wang, Tian Ming: The number of independent sets of windgraphs and the formula convolutions of $N(\overline G,k)$ (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002045 - Zemřel Miroslav Červenka (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/06:00002054 - 80th Birthday of Petr Sgall (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001155 - A Brooks-type Theorem for the Generalized List T-coloring (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000519 - A complete complexity classification of the role assignment problem (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00001076 - A Flexible Constraint Model for Validating Plans with Durative Actions (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001582 - A Machine Translation System into a Minority Language (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000938 - A Matrix model for XML Data (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000779 - A Model-driven Environment for Component Deployment (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206157 - A Non-controversial Definition of Fuzzy Sets (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000605 - A note on group colorings (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001575 - A note on the destruction and the revival of the Prague Linguistic Circle (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000909 - A quadratic time algorithm to maximize the number of just-in-time jobs on identical parallel machines (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001109 - Acyclic edge chromatic number of random d-regular graph is d+1 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001169 - Adaptivní dokumentografický informační systém (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000849 - Aesthetics for computers or how to measure a harmony (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206165 - Algorithms for comparability of matrices in partial orders imposed by graph homomorphisms (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206179 - An asymptotically optimal linear-time algorithm for locally consistent constraint satisfaction problems (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001140 - An Efficient Implementation of XPath Axes for Huge Volume of XML Data. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000527 - An Exact Algorithm for Channel Assignment Problem (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00207533 - An Extensive Empirical Study of Collocation Extraction Methods (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001350 - An Improved Algorithm for Maintaining Arc Consistency in Dynamic Constraint Satisfaction Problems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001554 - An MT System Recycled (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206164 - Approximating Reversal Distance for Strings with Bounded Number of Duplicates (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00001284 - Architecture, Specification, and Design of Service-Oriented Systems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001068 - Automated Detection of Performance Regressions: The Mono Experience (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001563 - Automatic assignment of Frame Semantics using Syntax-Semantics Interface in LFG (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001178 - Behavior Assembly and Composition of Use Cases - UML 2.0 Perspective (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00207528 - Behavior Protocol Verification: Fighting State Explosion (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11320/05:00003295 - Behavior Protocols Checker (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000539 - Behavior Protocols: Efficient Checking For Composition Errors (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001425 - Benchmark Precision and Random Initial State (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001553 - Budování česko-anglického slovníku pro strojový překlad (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000922 - Coloring graphs from lists with bounded size of their union (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000552 - Combinatorial trees in Priestley spaces (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00001589 - Complex Corpus Annotation: The Prague Dependency Treebank (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001483 - Component and Middleware Performance (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000706 - Component Composition Errors and Update Atomicity: Static Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206146 - Computing explanations for the unary resource constraint (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001371 - Computing the branchwidth of interval graphs (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001364 - Configurations in coproducts of Priestley spaces (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001632 - Constraint processing (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000898 - Constraint Satisfaction for Planning and Scheduling (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001559 - Corrective Modeling for Non-Projective Dependency Parsing (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001377 - Counting set systems by weight (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/05:00001592 - CP-AI-OR 2005 International Conference on Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001042 - Cuts and Bounds (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001212 - Cyclic, diagonal and facial coloring (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000668 - Data Integration Using DataPile Structure (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000826 - Database architectures: current trends and their relationships to environmental data management. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001369 - Deterministic Two-Way Restarting Automata and Marcus Contextual Grammars (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000903 - Digitální knihovny v prostředí Sémantického webu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000670 - Dimense a atributy kvality dat (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001633 - Discrepancy after adding a single set (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206177 - Distance constrained labelings of graphs of bounded treewidth (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001469 - Enhancing Behavior Protocols with Exceptions (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001417 - Enhancing Component Specification by Behavior Description - the SOFA Experience (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000731 - The Erdos-Szekeres theorem: upper bounds and related results (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000570 - Evoluce replikačních algoritmů v stohově orientovaných systémech (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000960 - Expected length of the longest common subsequence for large alphabets (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000874 - Extension of O(n log n) filtering algorithms for the unary resource constraint to optional activities (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001552 - Extracting Translations Verb Frames (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206141 - Fairness-Free Periodic Scheduling with Vacations (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001349 - Finite paths are universal (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000992 - Finite presentation of homogeneous graphs, posets and ramsey Classes (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001399 - Finitely generated almost universal varieties of 0-lattices (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/05:00001602 - The First Czech-Catalan Conference in Mathematics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00005542 - Formální specifikace podkladové struktury pro popis přirozeného jazyka (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001565 - Frekvenční slovník češtiny (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00207416 - Fuzzy induction via generalized annotated programs (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000984 - Fuzzy logic as an optimisation task (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000613 - The Gallai-Edmonds Decomposition for the k-Piece Packing Problem (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001298 - Generalized list T-colorings of cycles (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000973 - Generování a zpracování rozdílových dat stohově orientovaného systému (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000978 - Geometric Graphs with No Three Disjoint Edges (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001163 - The grad of a graph and classes with bounded expansion (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000611 - GREN-networks: their principles and implications for intelligent data mining (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000805 - Group coloring is Pi_2^P-complete (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001035 - Hamilton Cycles in Strong Products of Graphs (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001322 - Hamiltonian cycles with prescribed edges in hypercubes (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000803 - Hierarchies of weakly monotone restarting automata (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001600 - HOMONOLO'05 - Workshop on graph homomorphisms and related topics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001343 - Implementation of Business Processes in Service-Oriented Systems (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001279 - Infračervená a Ramanova spektroskopie - co nám mohou vibrace říci o (bio)molekulách (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001577 - K syntaktické anotaci textu Českého národniho korpusu: od analytické k tektogramatické rovině (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001320 - Known and new classes of generalized Horn formulae with polynomial recognition and SAT testing (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001588 - Kontrast v základu výpovědi ve světle Pražského závislostního korpusu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000619 - Kvalita dat (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000501 - Labeling planar graphs with a condition at distance two (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000691 - Limited Assignments: A New Cutoff Strategy for Incomplete Depth First Search (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000924 - Locally consistent constraint satisfaction problems (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206175 - Locally consistent constraint satisfaction problems with binary constraints (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206154 - Low degree connectivity in ad-hoc networks (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001544 - Making the Good Taggers Even Better: Application of Artificial Neural Networks in morphological Tagging of Czech (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001519 - Map Recall based on Hierarchical Associative Memories (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206180 - Matrix and graph orders derived from locally constrained graph homomorphisms (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000882 - Matroids induced by packing subgraphs (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001561 - Meanings of Morphological Categories on the Tectogrammatical Level (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001473 - Microcomponent-Based Component Controllers: A Foundation for Component Aspects (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/05:00003294 - Microsoft Office Add-on: Czech Grammar Checker (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001534 - Middleware benchmarking: approaches, results, experiences (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001407 - Minimum Common String Partition Problem: Hardness and Approximations (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00207415 - Mining rules from monotone classification measuring impact of information systems on business competitiveness (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000754 - Mono Regression Benchmarking (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206181 - Monotone deterministic RL-automata don't need auxiliary symbols (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001583 - Morfologiniu samplaiku atpažinimas ir klasifikavimas (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000638 - MPTP - Motivation, Implementation, First Experiments (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001249 - The neglected but crucial role of mathematical statistics in the education of software experts (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001439 - Neural Motion Controller for Robots Daisy and Ester (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000593 - Neurokontrolér pro řízení pohybu robotů Daisy a Ester (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206137 - Nonexistence of 2-reptile simplices (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00005364 - Nouns as Components of Support Verb Constructions in the Prague Dependency Treebank (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001571 - O korpusu jako o zdroji jazykových dat (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001548 - O roztržitosti a volnosti slovosledu pomocí restartovacích automatů (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001576 - Od školské spisovnosti ke standardní češtině (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001309 - On integrality and periodicity of the Motzkin numbers (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206129 - On the Complexity of the Balanced Vertex Ordering Problem (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206151 - On the complexity of the G-reconstruction problem (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001009 - On the computational complexity of partial covers of Theta graphs (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206139 - On the Computational Complexity of the L(2,1)-Labeling Problem for Regular Graphs (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001043 - On the measure attractor of a cellular automaton (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001526 - On the pair-crossing number (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001634 - On the size of maximum renamable Horn sub-CNF (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00207585 - One class of optimization problems with alternative constraints and its application. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000723 - On-line conflict-free colorings for intervals (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000930 - Opomíjené aspekty profilu absolventů informatických oborů (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000712 - Page Content Rank: an Approach to the Web Content Mining (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000541 - Performance Improvements of Behavior Protocol Checking (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00003293 - The position of information structure in the core of language (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000658 - Použití Hierarchického asociativního modelu neuronové sítě pro zlepšení lokalizace autonomního robota (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001567 - Prague Czech-English Dependency Treebank: Resource for Structure-based MT (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00005365 - The Prague Dependency Treebank: How much of the underlying syntactic structure can be tagged automatically? (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001603 - Prague Midsummer Combinatorial Workshop XII (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001550 - Problémy recyklování systému automatického překladu (2005)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/05:00207417 - Procasor Environment: Interactive Environment for Requirement Specification (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001549 - The Project ENTs: Towards Modelling Human-like Artificial Agents (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001581 - Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001060 - Rainbow Ramsey Theory (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001106 - Ramsey classes and homogeneous structures (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00003276 - Random Walks and the Colored Jones Function (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000996 - The randomized integer convex hull (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001211 - Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programováni - I. část (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001403 - Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - II. část (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000684 - Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - III. část (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001031 - Repeated Results Analysis for Middleware Regression Benchmarking (2005)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11320/05:00207418 - Sampler: Application for quick benchmarking of middleware (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001326 - Schema Management for Data Integration: A Short Survey. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000917 - Service Orientation in Environmental Information Systems (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000615 - Short Length Menger's Theorem and Reliable Optical Routing (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001578 - Sloveso: centrum věty, valence: centrální pojem syntaxe (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001039 - Směrem k Sémantickému Webu (2005)
Výsledek druhu SRIV/00216208:11320/05:00003296 - SOFA (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000584 - SOFAnet: Middleware for Software Distribution over Internet (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001234 - Solution of Some max-separable optimization problems with inequality constraints. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001396 - Spanning paths in hypercubes (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00005595 - Speech Recognition of Czech - Inclusion of Rare Words Helps (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000813 - Statická typová kontrola XSLT programů (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001587 - Strojový překlad (50 let od zrodu) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001493 - Suffix Tree for a Sliding Window: An Overview (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001543 - Swedish-Czech Combinatorial Valency Lexicon of Predicate Nouns: Describing Event Structure in Support Verb Constructions (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001362 - Systems of distant representatives (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000744 - Task Allocation among Agents of Restricted Alliance (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001546 - Testing VALLEX Consistency and Experimenting with Word-Frame Disambiguation (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001495 - Text Compression: Syllables (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00206150 - Three optimal algorithms for balls of three colors (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001590 - Topic-focus articulation and anaphoric relations: A corpus based probe (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11320/05:00000774 - Topics in Combinatorial Number Theory (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000966 - Towards asymptotic optimality in probabilistic packet marking (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00005363 - Towards the underlying structure annotation of a large corpus (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001247 - Two algorithms for general list matrix partitions (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00001363 - Unions of perfect matchings in cubic graphs (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000764 - Universal partial orders represented by means of oriented trees and other simple graphs (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001221 - Using Connectors for Deployment of Heterogeneous Applications in the Context of OMG DandC Specification (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001584 - Valence deverbálních substantiv: Některé specifické posuny v povrchových realizacích participantů (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001562 - Valency and Semantic Features of Verbs (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00005362 - Verbal Valency in the Prague Dependency Treebank from the Annotator's Point of View (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11320/05:00001594 - Vilem Mathesius Lecture Series 20 in Semiotics and Linguistics (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000986 - Využití LSI a M-stromu při indexování a vyhledávání obrázků (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00000950 - Weak alg-universality and Q-universality of semigroup quasivarieties (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/05:00207529 - Weak and strong machine dominance in a nonpreemtive flowshop (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001573 - What Golem was not yet able to do (and what e-Golem should learn) (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000887 - What Literacy for Software Developers (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001431 - WordNet Ontology Based Model for Web Retrieval (2005)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11320/05:00001599 - Workshop on Graph Classes, Width Parameters and Optimization (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001572 - Written and spoken language: The case of ambiguities (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11320/05:00000585 - XML in the World of (Object-)Relational Database Systems. (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001388 - Zásobníkové automaty s orákulem (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00001591 - Závislostní redukční analýza přirozených jazyků (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11320/05:00000599 - Znalosti a dovednosti v přípravě informatiků (nezakusíš - nepochopíš) (2005)