• česky
  • english

MSM0021620824 - ZÁKLADY MODERNÍHO SVĚTA V ZRCADLE LITERATURY A FILOSOFIE (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021620824
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyZÁKLADY MODERNÍHO SVĚTA V ZRCADLE LITERATURY A FILOSOFIE
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAA - Filosofie a náboženství
Vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu17 626 tis. Kč17 488 tis. Kč18 723 tis. Kč18 239 tis. Kč20 771 tis. Kč12 958 tis. Kč6 479 tis. Kč112 284 tis. Kč
Celkové uznané náklady20 753 tis. Kč20 623 tis. Kč21 976 tis. Kč22 447 tis. Kč22 821 tis. Kč22 820 tis. Kč22 820 tis. Kč154 260 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyMezioborový výzkum různorodosti kulturních tradic a odlišných forem vědění (literatura, literární teorie, filosofie, poetika, rétorika a metaforika, teorie komunikace a překladu, konstrukce rodových diferencí). Proměny metodologie humanitních věd a věd oVztah lokálního porozumění a globálního vysvětlení. Alternativní projekty moderního světa.
Klíčová slova v anglickém jazyceLiterature; Philosophy; literary theory; history of literature; poetics and rhetoric
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyŘešení projektu probíhalo v souladu s jeho zadáním. Byla dosažena řada významných výsledků týkajících se literární teorie, filosofie a obecných základů jejich metodologie.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta
Řešiteldoc. Dr. Miroslav PETŘÍČEK (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4184793)
Účastník - subjektUniverzita Karlova v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1425
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/13:10288349 - Zásadní materiálová práce (2013)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/13:10288342 - Závažné civilizační téma a jeho svérázné ztvárnění (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/12:10130351 - Entre Romeu e Raskólnikov : Amor de perdição no contexto da literatura europeia (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/12:10104954 - Esej jako metoda (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11240/12:10144152 - Frontier Cartographies: Bharati Mukherjee's Jasmine from the Perspective of Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10062112 - Introduction (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/12:10290248 - Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze, svazek první (2012)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/12:10132423 - Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926 (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/12:10128707 - Neznámý zápis z Meissnerových přednášek z estetiky a rétoriky : Pokus o dataci a charakteristiku vídeňského rukopisu (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/12:10132359 - O Atlas Praguense de João Teixeira Albernaz I no contexto dos Descobrimentos Portugueses (2012)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11270/12:10128993 - O náboženství (2012)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/12:10127872 - Pojednání o nesmrtelnosti duše : Tractatus de immortalitate animae (2012)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/12:10103509 - Proclus : An Introduction (2012)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/12:10104623 - S''-ma Čchien: Kniha vrchních písařů (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/12:10129272 - Vitaliano Brancati: amare e sognare in Sicilia (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104879 - A Multiplicity of Folds of an Unconscious ''Crystal'' Monad: James, Benjamin, and Blanchot. (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104878 - Adornova-Jamesonova dialektika, Deleuze-Guattari, kulturní modernita USA, utopie "dění" a poté (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104665 - Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104689 - Afroamerické utopie Samuela R. Delanyho a Octavie E. Butlerové (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10103508 - Alexander Nagel, Christopher S. Wood. Anachronic Renaissance (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104551 - Allegories of Absence: Richard Weiner and Karel Čapek. (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10109361 - Almeida Garrett a jeho doba (2011)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/11:10099428 - Andský svět José Maríi Arguedase (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10100508 - Balboa, Imilcy/ José A. Piequras, La excepción americana: Cuba en el ocaso del imeprio continental (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099524 - Bretonský kněz, spisovatel a lingvista v Praze (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099593 - Březina''s "geographical" geology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099567 - Burns, Byron and the Carnivalesque: Politics, Utopia, Performance (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099096 - Buscar a Dios en el fin del mundo: los jesuitas de Provincia de Bohemia (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104892 - Byron and Catastrophism (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099193 - Céline (1894-1961). "Myšlenek jsou plné encyklopedie, ale spisovatele dělá styl ! (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099586 - Cinkání lžíce o zuby (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10109828 - Člověk a (jeho) práce (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105818 - Co s neviditelným? O vztahu okultismu a vědy (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104914 - Court Poetry and Daoist Revelations (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10100507 - Cruz-Taura, Graciela, (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10100133 - Czech Indology and the concept of Orientalism (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10106263 - Dalekohled přiložený k zakrytému oku (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10105963 - Das Sein des Nicht-Seins : Einige Thesen zur strukturellen Ontologie im Dialog Sophistes (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104694 - David Harrower (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10110246 - Dějiny cizí literárnosti jako proměny tvaru a geneze smyslu (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104703 - Deskriptivní definice Stephena C. Peppera a common sense (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/11:10109381 - Die Ästhetik in den Universitätsreformen des Wiener Hofes und an den Universitäten zu Wien, Prag und Freiburg im Breisgau (1763-1805) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10100505 - Dlouhá cesta ke kolapsu. Konec říše, nad níž nezapadalo slunce (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099418 - Do Indií přes nový kontinent. Otazníky a fakta ze života Kryštofa Kolumba (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10110332 - Dramatik proti své vůli (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10099458 - El kitsch (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10100222 - Emile Zola a la tchèque (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104699 - Environmentální estetika (2011)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11210/11:10102987 - The Epistemology of China Studies : Oral History Perspective (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10106429 - Ershiyi shiji chu fanyi Shiji de huigu yu qifa (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099427 - The Experience and Reflection of the Western culture in Ernesto Sabato (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099489 - Falzum a hodnocení uměleckého díla: argument pro estetický dualismus (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10101024 - Fan Zhenova polemika proti buddhismu (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099531 - Fiction in Science and Literature: Language Structures as Interfaces (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104349 - Filozofia, estetika a umenie (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099527 - Flann O''Brien, "Myles na gCopaleen Escort Service" [výbor ze souboru "The WAAMA League", The Best of Myles] (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104893 - From a Terrace in Prague (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104708 - From Heteroglossia to Worldmaking: Fictions of Robert Burns and Iain (M.) Banks (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105805 - From Mařka the Bricklayer to Black and White Sylva: Images of women in Czech visual culture and the Eastern European visual paradox (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104663 - From Pre-Articulation to Pre-Fabulation: Michal Ajvaz''s Thought and Fiction (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099529 - From the Apocalypse to Infinity: Blake's Visions of Imagination (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10127871 - G. Deleuze : obrazy myšlení a literární stroje (2011)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/11:10099429 - Garantía personal en los ensayos de Ernesto Sabato (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099528 - The Golem or the Communist 'What you Will' (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099598 - ''Hare'' - muyal - in Sangam literature, its description and related formulas (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10100509 - Hillman, Richard S./Thomas J. D. Agostino (eds), Understanding the contemporary Caribbean (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099370 - Historické předpoklady kulturní plurality v Latinské Ameice (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104133 - Hranice přítomnosti (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10103506 - Image, Memory and Judgement. On Ambrogio Lorenzetti''s Good Government frescoes and his Allegory of Redemption (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104691 - ''The Immortal Cat:'' Deconstructing Stereotypes in Raja Rao''s *The Cat and Shakespeare* and in Josef and Karel Čapeks'' Works on Cats (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104122 - Index a symbol ve dvojí teorii znaku (2011)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/11:10099614 - Indie mezi tradicí a modernitou (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104508 - Indology in e-Space (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104655 - Inter-view: ''Threshold'' Experiences (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104658 - Introduction: Prahy Prahy / Thresholds of Translocality and Beyond (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10105000 - Jak zmapovat své teritorium (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105959 - Je šťastný život mravný? (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104812 - Jednání a nároky : Odpověď Lence Karfíkové (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10108447 - José de Anchieta a možnosti brazilského míšeneckého myšlení (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105813 - Jsem člověkem interiéru: S Josefem Vojvodíkem o postavantgardě a izolaci (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099397 - Juan, Andrés y Miguel Alemán: Buscadores de la fortuna en el México del siglo XVI (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10105589 - K deskripci revolučního světa pomocí metafory v básních V. V. Majakovského (1917 - 1918) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10100658 - K historicitě a abstrakci žánru (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099196 - Kartografie současného quebeckého románu (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10101439 - King Richard II (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10089716 - Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104991 - Kudy z nudy (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099371 - La dimensión histórica de las relaciones checo-mexicanas (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10100663 - La représentation de l''espace dramaturgique dans la tragédie classique. Les vues théoriques confrontées a la dramaturgie racinienne dans Esther (2011)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/11:10105014 - La traduction et la formation de la littérature profane (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099374 - Las relaciones checo-mexicanas (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10100433 - Laudatio für Jiří Stromšík (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10101124 - Logika symbolů : Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10100451 - Lyrika a literárnost (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099547 - Máchovy krajiny (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10089719 - Mayové : Víc než záhady dávné civilizace (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10110238 - Meditační rohožky z masa - ROUPUTUAN (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099526 - Mercy on the Misfit: Continuity and Transformation in the Plays of Conor McPherson (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105810 - Mezi malbou a šalbou: I/materiální obrazy modernity (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099414 - Miroslav Valeš (ed.), Pasión por el hispanismo (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104688 - Missing Issues (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104554 - Moimeichego, nebo Fraquilim Meimeio? : Úloha překladatele toho, co Rosou zvou (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10106678 - Moldavské ztroskotání. Politický thriller z východních končin Evropy (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10102946 - Montale v zrcadle svých esejů (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10108182 - Možnosti textu (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/11:10100448 - Na hranicích !referenční zem+" (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099520 - Nákaza zlem v zajetí slov (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10100510 - Naranjo Orovio, Consuelo, Las migraciones de Espana a Iberoamerica desde la independencia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10103507 - Negace a náznaky : Parmenidés a Wittgenstein (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104686 - Neither Black Nor White: The "Critical Utopias" of Sutton E. Griggs and George S. Schuyler (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104692 - Neutral Spaces and Transnational Encounters (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10109544 - Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace kolem roku 1910 (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10105970 - Neznámí hrdinové: Svetozar Nevole (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10102966 - Nicholas McDowell and Nigel Smith (eds), The Oxford Handbook of Milton. (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10089720 - Nikaragua (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105144 - Nothing Is in Itself One (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104661 - Novels to Get Lost In: Interview with Michal Ajvaz (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11410/11:10110155 - O nesamozřejmém. Tři otázky pro čtyři literární historiky (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099365 - Obraz stroje ve francouzské literatuře devatenáctého století (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10103371 - Odložená maska krajiny: k Po Ťü-iho pojetí zahrady (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10106679 - Olivia Bălănescu : Mapování paměti aneb odyssea návratu v čase a prostoru (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104341 - Ostrůvek jasu ve Světlech v soumraku (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104498 - Outside English: Irish and Scottish Poets in the East (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10103927 - Perspektiva vnějšku (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104684 - Pierre Joris: Nomad is This (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10107607 - Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny. (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10105573 - Pohrdaný a potřebný, náš a jiný: Nový svět v evropském myšlení moderní doby (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/11:10100445 - Právo a spravedlnost mezi Východem a Západem (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10109384 - Pražské univerzitní přednášky z estetiky Augusta Gottlieba Meissnera (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099377 - Primer encuentro de los Historiadores de la Antigua California (Homenaje al P. Fernando Consag, Ensenada, 9 al 11 de septiembre de 2009) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10112349 - První americké utopie - rovnost a individualita (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10107630 - Pynsent, to je něco jiného... (2011)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/11:10089717 - Quechua lengua nacional del Perú : Perspectivas para su preservación, uso y enseñanza en el siglo XXI (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104704 - Review of Fintan Walsh: Queer Notions (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099412 - Rodrigo Moreno Jeria, Misiones en Chile Austral: Los jesuitas en Chiloé, 1608-1768 (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099195 - Románské Thalie na Moravě (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099104 - Romanticism and Romanticisms (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10100424 - Romány Umberta Eca (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105803 - Rozhovor s Laurou Mulvey (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10106044 - Různost kultur v iberoamerické filosofii a literatuře (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10110667 - S rozumem na vrcholu i v koncích: Gonçalo M. Tavares a pan Valéry (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10106261 - Šachy a motýli, aneb Záchranná hra zrcadel (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099413 - Salvador Bernabéu Albert, Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768) (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104652 - Samuel Beckett a ''postmoderní situace'' (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099601 - Select images of the forest in Old Tamil Sangam literature (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099530 - Shakespeare, Mácha and Czech Romantic Historicism (2011)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/11:10102986 - Shiji and Beyong : third international conference on the Shiji (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105814 - Skutečnost (?) mezi fragmentem a celkem, mezi pozdně moderní myslí a myslí postmoderní (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10107445 - Slastná pokušení. Nickelodeony, zábavní parky a předvádění ženské sexuality (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10105807 - Ślepa plamka w oku postępu: wypieranie przestrzeni prywatnej w filmach realizmu socjalistycznego (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099613 - Slon a drak v Himálaji: Proč neutichá napětí mezi Indií a Čínou? (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10100459 - Slované a slavistika (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099194 - Současný francouzsky psaný román očima cizinky (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10109288 - Španělské lidové popěvky : Coplas populares espaňolas (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10103923 - Sprache und Anerkennung : philosophische Untersuchungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104685 - The Stage as Utopia (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104392 - Staging Changes that Hurt: Contemporary Drama and Theatre of the Inuit in Canada (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10110099 - Staré a nové světy (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104895 - Stones to Steeples (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099375 - Takzvaná Černá legenda a její podoby v českém předbělohorském prostředí (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104035 - Tisaču godina hrvatske poezije (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10106042 - Tragédie jako žánr evropské kultury (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10099525 - The Translator's Playwright: Karel Mušek and J.M. Synge (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10105811 - Tři ženy, tři deníky (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10099338 - Tschechische Literatur 1945-2000 : Tendenzen, Autoren, Materialien : Ein Handbuch (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104391 - Tuláci: doslov (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/11:10099191 - Un effet de miroir. L'Europe centrale et orientale dans les Lignes de faille de Nancy Huston (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104693 - Unfinished Business-Allegories of Otherness in Dunsinane (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104393 - Universalizing Humour: Drew Hayden Taylor''s Indigenous Comedy (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10112351 - Utopie v americké kultuře - odtržení, sdružování, vágnost a naděje (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10107971 - V pasti jménem Paříž: Fin de siècle v životě a díle Enriqua Gómeze Carrilla (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104387 - Ve víru šílenství, aneb znovuzrození Johna Clara v britské literatuře (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/11:10100454 - Věk permanentní komunikace: co čeká umění? (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104680 - Vincent Farnsworth and the Resistance of Medium (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10112350 - Vše, co je reálné, má horizont. John Updike a Utopie (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10099082 - Výuka dobrého vkusu jako státní zájem : Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech : 1763-1805 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10104723 - Vývoj technik vymezování významu : Michel Foucault, Československo a 60. léta (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10099351 - Walter Koschmal : Der Dichternomade (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10103394 - What Should Mīnanāth Do to Save His Life? (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/11:10103425 - What Should Mīnanāth Do to Save His Life? (Notes) (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/11:10110314 - William Shakespeare: Dílo (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104006 - Without criteria (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/11:10104398 - Žabci a filozofové (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10100708 - žáner a jeho referens (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10099587 - Zátiší se sifonovou lahví. Fotogenie ostalgického vzpomínání. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10104714 - Žižek''s Act and the Literary Example (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/11:10100843 - Zuření a humor Iva Vodseďálka (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10039785 - Action et situation : Le sens du possible entre phénoménologie et herméneutique (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10050549 - Adaptace jako "čtení proti srsti". Stokerův Dracula. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10079207 - Against Adaptation: Jean-Luc Godard's King Lear (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10103566 - Alejandro de la Fuente, César García, Bernardo Iglesias, Havana and the Atlantic in the 16th Century (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10103432 - Apu a jeho cesta (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10057755 - Armagedon aneb jak skončil boj s ďáblem (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10088640 - Aurélia ou le R?ve et la vie : Nervalovy iluze a Německo (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057689 - Beyond the Ruins: Anecdotal Histories and Aesthetics of Decay (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10075724 - Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? : O rodu v životě literatury. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10035415 - Carl Heinrich Seibts Prager Vorlesungen aus den Schönen Wissenschaften : Zu den Anfängen der universitären Ästhetik in Böhmen (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10064283 - Chorý duch ve zdravém těle (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10050529 - Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10057695 - Constructed Fantasy Objects of Irish Theatre (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10077319 - 'Corrupt Paris, Virgin Dublin': Joyce's Tale of Two Cities (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10057480 - Cortés Zavala, María Teres, Economía, cultura e institucionalización de la ciencia en Puerto Rico (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10038291 - Daniela Hodrová (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057734 - 'Dear Papa': Father-daughter incest in the eighteenth-century novel (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10070340 - Der Selbstbezug der Vernunft : Zur Logik der Kantischen Ideendeduktion (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10088797 - Descartes, Foucault, Derrida (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10099373 - Devatenácté století v Latinské Americe (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10038293 - Divadlo v terezínském ghettu (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10111296 - Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10038299 - Dominikánská republika (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10088639 - Dramatický ethos - konceptualizace mores v dramatickém básnictví (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10100662 - Dramatický ethos: konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Chapelain, La Mesnardière, Corneille (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057813 - The Dynamics of Desire: Constructs of Identity in Byron's Sardanapalus (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10105568 - Edita Štěříková, Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století, Praha 2009 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057693 - "Emotions alone are unsafe guides": Thomas MacDonagh and Irish Literatures (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10062288 - Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10088641 - Filosofie kultury Eduarda Lourença (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10077317 - Forging 'Hesitency': The Writing of History and Identity in James Joyce's Finnegans Wake (2010)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/10:10062127 - Franz Kafka and the Perspective of Minority (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057679 - From Symptom to Machine (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10048613 - "Frühling in Prag" oder Konflikte - Parallelen - Interaktionen : Anmerkungen zum deutsch-tschechischen Kontext zu Beginn des 20. Jahrhunderts (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10048132 - Funkce rozumu a Proces a realita (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10038306 - Funkce rozumu v estetickém prožitku (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10079192 - "Give us the facts!": Constructing Cultural Identities in David Hare's Via Dolorosa (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10039786 - Gnostická komedie Harryho Mulische (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10088638 - Godot neboli přátelství : statičnost a dynamičnost v Beckettově Čekání na Godota (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10057370 - Guantánamo, USA: The Untold History of America's Cuban Outpost (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10001816 - Guilt and shame: two possibilities of transitional justice (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10077321 - "The Half-Built, Half-Derelict House": Interpretation of the 1798 Rebellion in Stewart Parker's Northern Star (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057750 - Heretical Capital: Walter Benjamin's Cultic Status in Cultural and Theoretical History. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10077322 - History, Fiction and Identity in the Works of Hayden White and Paul Ricoeur (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10050678 - Illud Tempus in Greek Myth and Ritual (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10045846 - Images of wilderness and exile in Guthlac A (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10064246 - Individualita a jazyk (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057683 - Introduction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057688 - Introduction: Constructing Cultural Identities (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10057678 - Introduction: The Return of Král Majáles (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057687 - Introduction to Czech Romanticism (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10070032 - Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10033972 - Jazyková zdrženlivost jako konzervativní ctnost (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057760 - Jeden pohled na jezerní básníky (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057671 - JJ / JLG (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057780 - 'John Kinsella's Poetics of Distraction (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10057183 - José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10075554 - Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10139808 - Kafkovy rané práce : publikace v novinách a časopisech. Recepce. (1896-1912) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10051853 - Kam se poděl les: Liou Cung-jüanovy objevy v jižní Číně (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10057524 - Kants zweifache Überwindung der traditionellen Metaphysik (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10099612 - Kolik schodů vede ke spáse? (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10062271 - Kolik schodů vede ke spáse? (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10139806 - Konference "Franz Kafka and the Perspective of Minority" (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10104612 - Konzeptualisierung der Sprache in der Literatur der mitteleuropäischen Moderne: Poetik zwischen Allegorie des Verfalls und Utopie de Rettung (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10043028 - Krása a peklo (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10088647 - La distancia de Borges en temas argentinos (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10088651 - La diversidad de culturas en la reflexión hispánica (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10103578 - La Haciendas públicas en el Caribe hispano durante del siglo XIX, Inés Roldán de Montaud (ed) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057220 - La isla de la libertad joven de Lumír Čivrný (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057215 - La patria de Francisco Arango y Parreno (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10054661 - La utopía de América y el quijotismo (2010)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/10:10072634 - Las relaciones checo-mexicanas (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10039930 - Le mythe des "Tetes de chien" (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10077730 - Levitace : Sny v českém obrození (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10079204 - The Limits of the Representation of Authenticity: Documentary Drama and Politics Today (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10071563 - Mayo de Mácha en espaňol (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057738 - Medailon (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10057369 - Meissner, Joachim, Ulrich Mücke, Klause Weber : América negra. la historia de la esclavitud (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057686 - Mezioborovost jako inspirace a past. Tropika diskursu v kontextu díla Haydena Whitea (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10104608 - Moda jako alegoria "zrujnowanej" moderny. "Metafizyka mody" według Waltera Benjamina. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057764 - Monumental Presence: More About Czech Reception of Charles Dickens (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10050512 - More than a story: the two-dimensional aesthetics of the forest (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10033974 - Mul'tiperspektivnost' v prepodavanii inostrannogo jazyka i literatury (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10051912 - Multiple and Hybrid Identities: Inspirations for Further Research into Cultural Contact and Cultural Change (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10057577 - Myšlení v nás : Tři platónské studie (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10100456 - Na cestě k moderní slavistice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057005 - Na cestě k moderní slavistice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10069802 - Nad ohlasy Lexikonu české literatury (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10043018 - NANCY ROSENFELD, The Human Satan in Seventeenth-Century English Literature: From Milton to Rochester. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057581 - Nedělňátka : Čistá řeč a umělecké dílo podle Waltera Benjamina (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10043020 - NEIL FORSYTH, John Milton: A Biography. (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057745 - Niklas Luhmann and Forms of the Baroque Modern; or, Structure, System and Contingency. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10078949 - "Níl an Focal Sin Againn": Orality, Literacy, and Accounts of the 1798 Rebellion (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10103559 - Noble David Cook with Alexandra Parma Cook, People of The volcano. Andean conterpoint (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10051648 - O. Březina''s Galium (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10043026 - O nejdůležitějších věcech na světě (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057001 - O skryté ontologii fikčních světů (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10039846 - Obrazy Bretaně (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10038256 - Ohledávání obraznosti (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10043024 - Pastva nejenom pro oči (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10043019 - PHILIP J. DONNELLY, Milton's Scriptural Reasoning: Narrative and Protestant Toleration (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057685 - Philosophy of As-If: Wellek, Vaihinger and Iser (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10038452 - Philostratus Redivivus (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10051910 - Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057002 - Poezie v obklíčení prózy, próza podléhající verši. Puškinova ironie - Nabokovova utopie (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057740 - Předmluva (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10038283 - Příběh látky : Receptivita vnímání mezi empirismem a fenomenologií (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057557 - Primary and Secondary Qualities (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10079012 - Princip monáže v surrealistické poezii (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/10:10033975 - Prjamoj kontakt s pisateljami-frankofonami kak sposob realizatsii mul'tiperspektivnogo obuchenija frantsuzskomu jazyku i literature (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10033310 - Roger Bacon, O znacích (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10069855 - Rozhraní (interface) úpadku čili Lexikografie "nového druhu" (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10035414 - "Rührung, rühren, rührend" : Pražské přednášky Augusta Gottlieba Meissnera v kontextu německé estetiky 18. století (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10070021 - Růžena Grebeníčková: Máchovské studie (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057703 - Sarah Kane, Experiential Theatre and the Revenant Avant-Garde (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10057692 - Shakespeare a jeviště svět (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10103574 - Sigfrido Vázquez, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del Marquez Someruelos (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10100458 - Slavistika v letech přelomu (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10033311 - Směry Hérodotových Hledání (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057743 - Socialist Realism and Abram Tertz's Fantastic Stories (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10001818 - The Soul of Tibet: Representations of Landscape in Chinese-medium Literature about Tibet from the End of the 20th Century (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057702 - Stewart Parker: A Sceptic in a Credulous World (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057684 - Structuralism and History (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10049969 - Substance and intelligibility in Leibniz's metaphysics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10062277 - The Symbolism of Trees in Hindi Proverbs and Sayings (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10103587 - Thomas D. Schoonover, Hitler''s Man in Havana:Heinz Lüning and Nazi Espionage in Latin America (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10062150 - The tiger in Sangam literature - select images and textual properties (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10077429 - Traduire l'argot des jeunes des cités: résultats d'une compétition interuniversitaire pour la traduction de Boumkoeur de Rachid Djaidani (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10057004 - Tři variace faustovského mýtu v literatuře 20. století (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10100443 - Tři varianty faustovského mýtu v literatuře 20. století (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10089727 - Ulbrecht, Siegfried und Helena Ulbrechtová (Hrsg.): Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte, Prag/ Dresden 2009 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10079194 - Unreliable Storytellers on Stage: Faith Healer, Baglady and Not I (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10089730 - Utopías esclavistas de América colonial (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10061972 - Věda a světa (našeho života) (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10078880 - Věštění v antickém Řecku I : Od věštců k losům (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10077520 - Více než příběh: dvojdimenzionální estetika lesa (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10078053 - Visión de Hispanoamérica : Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10069806 - Výchovný aspekt dialogu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10079199 - Ways of Self-Making: Emerson, Melville and Bartleby (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/10:10038294 - Writers under Siege : Czech Writers since 1945 (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10057681 - You do not know my history & will not write it (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/10:10109583 - Zneužitá ženská síla. Poznámky k textům Laury Marholmové a Ellen Keyové v časopise Die Zeit a některým souvislostem v české prostředí (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/10:10043031 - "Zwischen den Gezeiten": Die tschechische Rezeption Joseph Conrads (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/10:10052101 - ? ???? ?????????????? (?????????, ?????-????? ...? ?????) (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00201100 - A Benjamin Monad of Guy Debord and W.D. Howells’s The Rise of Silas Lapham (1885); or, Individual and Collective Life and Status as Spectacle (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10057580 - A exposicao Novos Mundos - Neue Welten : (Berlim, 24 de Outobro de 2007 - 10 de Fevereiro de 2008) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:10088747 - A Nova Africa, a Nova India e o Novo Mundo-o Brasil-nos escritos quinhentistas checos (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200278 - Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří! (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200299 - Angelo Maria Ripellino e il 68 (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079474 - Anglosaská kronika (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200447 - Antognazza, M. R., Leibniz on the Trinity and the Incarnation. Reason and Revelation in the Seventeenth Century (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11260/09:00208042 - Aristotelské pojetí možného (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200101 - Artefacts, Non-Particulars and Model Particulars (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200077 - Autenticita a jedinečnost. Několik poznámek k problému estetické relevance (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200063 - Bonheur de lire ? Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy en tch (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200796 - Böttcher, Nicolaus, 'A ship Laden qith Dollars. Britische Handelsinteressen in Kuba (1762-1825) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200034 - Budapešť : nápad nelaskavého spisovatele (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200443 - Byl Berkeley skutečně empirista (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200959 - Bytí nejsoucna v Sofistovi (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200927 - Czech-Irish Cultural Relations, 1900-1950 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200051 - Cid v zrcadle českých překladů a adaptací (1856-2001) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201426 - Cincuenta anos de la Revolucion cubana (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10057796 - Člověk, duše a sebepoznání (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00201115 - Co je romantismus? (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200078 - Concepción de la novela iberoamericana de Fernando Aínsa (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200128 - Cow (a, a? ) in Sangam literature - select properties and formulas (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200053 - Cuba en el contexto internacional (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079478 - Ďábel a onen svět (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200389 - Das Bild eines Filmstars als Geburt der Vergangenheit eines Mediums (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200716 - Děravý Hamlet (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200071 - Die Frühzeit der Ästhetik an der Wiener Universität. Mensch-Wissenschaft-Magie (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201113 - Disharmonie (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200602 - Do Klatov... (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200791 - Dobro a strukturální ontologie? (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200470 - Dor e resistencia na poesia de Manuel da Fonseca (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079473 - Duše a tělo (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200481 - Duše a zlo v dialogu Faidón, Duše a řeč I (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200234 - Edice Paměť nakladatelství Academia (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10072239 - Ediční poznámka (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200126 - Editor’s Note (2009)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/09:10074810 - El Caribe hispano de los siglos XIX y XX. Viajeros y testimonios (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200052 - El contxto histórico de la búsqueda de la identidad de Cuba en José Abntonio Saco (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200353 - El mundo según Nietzsche (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200070 - Eseje. Sedm přednášek a jedna imprese (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200030 - Espana en “las postales” checoslovacos de entreguerra (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200885 - Existenční predikace (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200471 - Fantasia e riso contra a informaçacao da alteridade: Duas funçoes diferentes do vinho na literatura brasileira (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200449 - Fiktivní stětové teorie: kritická reflexe (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200439 - Filosofie jazyka Waltera Benjamina (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200058 - Formation of ethnic identities in the colonial period: Case study of the missions in northern New Spain (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201097 - Forms of Performativity in Contemporary Anglophone Drama (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200445 - Fyzikální síly v Berkeleyho přírodní filosofii (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10038300 - Gender, colonization of America and European self-fashioning during the Early Modern Era (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201484 - The Gothic Byron (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00201052 - Gothic Components and Gothic Globality of Balzac’s Early-Style Le Centenaire, ou, Les Deux Béringhelds (1822) [The Centenarian: or, The Two Beringhelds (trans. 2005) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079470 - Gúthlák (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200059 - Haiti (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200127 - In Memoriam Kamil Veith Zvelebil (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200529 - Individualized Narrator and Structural Unity in Records from Orchard Town by Shi Tuo (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200048 - The intellectual conquest of, the Negro' in the Modern Period (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200530 - Introduction (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201490 - Irish Literature since 1990: Diverse Voices (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200273 - Já a Ne-Já. K problematice světa ve Fichtově Vědosloví (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200305 - Jak víme, že jsme bytosti trojrozměrné? Svetozar Nevole jako solitér české psychiatrie (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200501 - Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700-1100) (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10057606 - Jan Klíma, Dějiny Portugalska (História de Portugal); Jan Klíma, Dějiny Portugalska v datech (História de Portugal em Datas) (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10057608 - Jan Klíma, Zámořské objevy. Vasco da Gama a jeho svět (Descobrimentos marítimos. Vasco da Gama e o seu mundo) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200117 - Jazyk a gnóze (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200599 - Jen další obvyklá medovina... (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10043015 - Jezuitští misionáři z českých zemí v zámoří - Češi, nebo Němci? : Poddaní španělského krále, uživatelé latiny, španělštiny a domorodých jazyků (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200819 - José Antonio Saco y los Estados Unidos (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200151 - Kalendárium (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200054 - Katalánská poezie dvacátého století. Miniantologie (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200152 - Katedra v proměnách času (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10071213 - Katrin Hansing: Rasta, Race and Revolution. The Emergence and Developement of the Rastafari Movement in Socialist Cub (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200116 - Kdo je a kdo bude pánem tvorstva? (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200154 - Kognitivní interpretace českého verše (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200534 - Komentář - Josef Škvorecký: Zbabělci (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200718 - Král Lear (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200150 - Krása, krajina, příroda II. (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10043014 - Kronika tří Pedrů Krutých (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:10099611 - Krvavý ráj - 60 let sporů o Kašmír (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200197 - Le devoir de l’homme envers lui-meme : Patočka, Kant et la Charte 77 (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201488 - Literary and Cultural Relations: Ireland, Hungary, and Central and Eastern Europe (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200923 - Literatura na hranici jazyků a kultur (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201407 - Longinovo Pojednání O Vznešeném (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200799 - Los ferrocarrilles en Cuba en 1898 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201423 - Louis Scutenaire: Moje zápisy (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200429 - Mánavadharmašástra aneb Manuovo ponaučení o dharmě (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10071215 - Marifeli Pérez-Stable, Cuba en el siglo XXI. Ensayos sobre la transicion (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200012 - Mark Goldie (ed.), John Locke: Selected Correspondence (J.Hill) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200179 - Markéta Lazarová, literární předlohy filmu, jazyk literární a filmový (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200757 - Melancholie andělů: Poetika mezi alegorií pádu a utopií záchrany. Konceptualizace jazyka v literatuře středoevropské moderny (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201486 - Memory and Nostalgia (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00201057 - Metoda jako kulturní praxe (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200180 - Mezi Petěrburgem a Prahou - mezi ruským románem a českou prózou (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200779 - Mezi veršem a prózou (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200243 - Mila Haugová e Jiřina Hauková (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200792 - Miller, Shawn, An Enviromental History of Latin America (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200226 - Místa příběhů (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200098 - Moimeichego, ou Fraquilim Meimeio? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200094 - Monolog, dialog a pozornost k Já (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200922 - My, oni, já. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200262 - Mysl a druhý (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200261 - Mysl a věc (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200220 - Myšlení obrazem (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200597 - Na úvod (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200093 - The Narrative Event as an Occasion of Emergence (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200223 - Násilí a kultura (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200072 - Nástupní přednáška Augusta Gottlieba Meissnera (Srovnání s K.H.Seibtem, F.A.C.Werthesem, J.J.Haanem, F.F.Wallrafem a E.Schneiderem) (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200073 - Několik poznámek k symbolice a naturismu ve fantastických prózách Mircei Eliada (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200297 - Nestoudnost pana D. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200598 - „Nobelovku“ nechtěl. A to měl osm nominací. (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200007 - Nota introductoria (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200181 - Novel at he Crossroad between Myth and Utopia (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200143 - O české poezii dvacátého století (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079475 - O dalekých plavbách Wulfstána a Óhthera (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200056 - O povinnosti člověka vůči sobě samému : Patočka, Kant a Charta 77 (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201117 - Obraz tak krásně strašlivý (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200301 - Odpoutané obrazy. Archeologie virtuálního prostoru v českém mediálním umění (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200734 - The Old New World: Theatre and Drama in Newfoundland (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200596 - Otokar Březina: Dokumenty (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200291 - P. Boyer, Religion Expained: The human instincts that fashion gods, spirits and ancestors - recenze knihy (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201094 - Papyrus Astarte a (egyptská) mytologie - otázka výkladu (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10057588 - Pavel Štěpánek, Valentim Fernandes de Morávia. Poznámky k životu a dílu významného moravského knihtiskaře v Lisabonu na přelomu 15. a 16. století - představitele manuelského umění (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11260/09:00106360 - Philosophie der fruhen Neuzeit in den bohmischen Landern (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200244 - Píšící Minervy (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200187 - Pojmy a kontexty komparativního myšlení (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200049 - Poznámky ke srovnávání (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200065 - Překladatelství jako profese (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200240 - Primary Qualities, Secondary Qualities and Locke's Impulse Principle (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:10099610 - Problém konverze v Indii (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200139 - Proclus’ Theory of Evil: An Ethical Perspective (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200155 - Prokletý básník (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201089 - Prometheus or the Abduction of History (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200295 - Psí matka (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200600 - Půl slova o česneku (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079467 - Řád světa (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:00200102 - Ráj a peklo lásky (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/09:10057611 - Renan Freitas Pinto (Org.), O diário do padre Samuel Fritz (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200189 - Román v souvislostech času (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200926 - Rozbité zrcadlo (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201116 - Rozkošný hrob (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00201522 - Salaí má pochyby (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:10099606 - Šántivanam a Kurisumala - dva křesťanské ášramy v jižní Indii (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200717 - Shakespearovy sonety (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200246 - SHARON ACHINSTEIN and ELIZABETH SAUER (eds), Milton and Toleration. BARBARA K. LEWALSKI (ed.), John Milton: Paradise Lost. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200331 - Shiji: historie textu a jeho autentičnost (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200332 - Sie Ling-yün: Nemocen, opustil jsem úřad, dal volnost své přirozené povaze - k počátkům estetického vztahu k přírodě v raně středověké Číně (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00014325 - Signum temporis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200222 - Smysl smyslu (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200474 - Sobrre a monotonia na obra poetica de Manuel da Fonseca (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200925 - Sonety (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200272 - Staat, Religion und Kirche bei Hegel (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/09:00200225 - Stav světla (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200329 - Sto let zakopaný poklad (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200142 - Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200141 - Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse II (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200224 - Symbolický kapitál a moc (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200140 - Tělo a látka v Berkeleyho Seiridě (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200531 - Textologie dnes? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201099 - Theatre Studies in the Global Era (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200921 - “Thrilled into Paint: Herman Voaden’s Symphonic Theatre and the Staging of the Canadian North” (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:10033973 - Nous-Eux-Moi: La qu?te de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200444 - Úvodní slovo (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200414 - Vančura a historický román (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200416 - Vančurova dětská próza (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200417 - Vančurovy Obrazy z dějin (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:00200134 - Veleúspěch Prvočísel aneb nelehký závazek senzačního debutu (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200924 - Veselé paničky windsorské (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079477 - Vidění svatého Pavla (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200092 - Vsuvka do Putování na západ: román na přidanou (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00201456 - Why Aesthetic Value Judgements Cannot Be Justified (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/09:10079476 - Z Blicklingského homiliáře (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200601 - Z jednoho dopisu... (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/09:00200440 - Zbavitelovo světové dílo o bengálské literatuře (2009)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/09:00200091 - Znaky, obrazy a stíny slov. Úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102287 - A few notes on the updated version of the Pandanus Database of Indian Plants (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103056 - A 'Future First' Silence; or, Welles’s Chimes at Midnight and Shakespeare (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:10062294 - A Mongolian Mythological Text (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102156 - A Prophet of Love, a “Moral Artist” or Revolutionary? Shelley in Czech Culture (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200122 - Albína Dratvová Předmluva (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102304 - Alexandr Sergejevič Puškin: Staniční dozorce (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00103019 - Alice, le plus intelligent des deux fils. Sexuation et sexualité dans La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102202 - Allen Carlson and Sheila Lintott (eds), Nature, Aesthetics and Environmentalism: From Beauty to Duty (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102068 - An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102246 - Apriorní platnost a zkušenostní dynamika: k systémové roli Kritiky soudnosti (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103044 - Architecture as a Stumbling Block in Theories of Modernism (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102928 - Aripi de ceară (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102672 - Arte poética: o caso de José Luís Peixoto (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00103309 - Bábel jako dar (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102200 - 'Beauty, Landscape, Nature': A conference Report (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00200124 - Bengálská literatura : od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102157 - Beyond Cultural Capital And Authenticity: Theorizing the Position of Shakespeare in the Age of Globalization (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/08:00102321 - Bibliografie českých překladů španělské a katalánské literatury za rok 2007 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00201538 - Binomials in an Historical English Literary Perspective: Shakespeare, Chaucer, Beowulf (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102151 - Binomials in an Historical English Literary Perspective: Shakespeare, Chaucer, Beowulf (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200076 - Bohumil Zahradník Brodský (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00103076 - Brány jinam: sny v původní staroanglické literatuře (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102219 - Brazilský souputník Protichůdců (Brazilsko-české zamyšlení nad Vodopádem Paula Afonsa Castra Alvese) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102252 - Bůh do domu: poznámka převážně jazyková (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102222 - Burití (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102065 - The Cambridge Introduction to Modern Irish Poetry, 1800-2000 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102183 - Camera obscura (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00103281 - Černého pojetí klasicismu (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102268 - Cervantes a otázka pravdy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102164 - České hlásky ve versologických metaforách vzestupnosti (jambu) a sestupnosti (trocheje) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102235 - České verze gaučovského eposu Martín Fierro (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102398 - Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102207 - Český překlad Krále Ubu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102908 - Christopher Schmidt-Nowarra, Conquest of History. Spanish Colonialism and National Histories in the Nineteenth Century (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102056 - Coriolanus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00103054 - Cosmic Autopoietic Self-Reference, Participation (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103003 - Daňové soupisy a neteční démoni: Mýtus a geografie ve starověké Číně (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200081 - Dává renesance vzniknout filmovému diváctví? Problémy perspektivního ukotvení teorie filmového pohledu (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102120 - De la sobremesa a los ídolos rotos: apuntes sobre el retrato modernista hispanoamericano In: Actes de la Conférence Internationale 'Le portrait littéraire' (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102242 - Democritus: Science, The Arts, and the Care of the Soul. Proceedings of the International Colloquium on Democritus (Paris, 18-20 September 2003) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102171 - Der Plan des ersten Lehrstuhls fuer schoene Wissenschaften in der Habsburger Monarchie (1) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102188 - Der Plan des ersten Lehrstuhls fuer schoene Wissenschaften in der Habsburger Monarchie (2) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:10075553 - Dialog jako způsob existence v díle Richarda Weinera (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102184 - Diapolyekran (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102910 - Días-Briquets, Sergio, Jorge Pérez-López, Corruption in Cuba. Castro and beyond. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102658 - Die tschechische Vorkriegs- und Nachkriegsavantgarde (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102176 - Dílčí úvaha o myšlení Zdeňka Mathausera (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00201417 - Distant Roaming and Visionary Ascent: Sun Chuo´s 'You Tiantai shan fu' Reconsidered (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:10099400 - Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102054 - Dva páni z Verony (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102058 - Early Christianity in Late Stevens (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102117 - El sue (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00201553 - El sueno del Nuevo Mundo: El esfuerzo reformador de la misión jesuita americana (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00201156 - El tema cidiano en las traducciones y adaptaciones checas (1856-2001) (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102225 - Enigmes, mysteres... et jeux d´Alfred Jarry. Tentatives de déserter la traduction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102312 - Espa (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102267 - Espaňa de 1861 vista por un moravo olvidado y recientemente redescubierto (Josef Chmelíček, 1823-1891) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102042 - Female Bonds in a Male World:’ Catharine Parr Traill’s The Backwoods of Canada as a National Canon-Forming Text (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102341 - Fichte čte Kanta. K Fichtově interpretaci Kantova 'Já myslím' v Druhém úvodu do vědosloví (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102153 - 'The Films We Are Ashamed of': Czech Crazy Comedy of the 1970s and 1980s (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102899 - Filosofové, mystici a čarodějové (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102292 - Flowers in the work of Otokar Březina (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102041 - George Orwell (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102368 - Gil Vicente teve sorte na República Checa (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102823 - Gogolův Plášť. K počátkům teorie a praxe filmové adaptace (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102231 - Gordon Teskey, Delirious Milton: The Fate of the Poet in Modernity (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102059 - Heaney and Eastern Europe (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102766 - Hearth and Horizon: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102574 - Hledání zlatého království: Mýtus a skutečnost v počátcích kolonizace Ameriky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102050 - Horizontální a vertikální transcendence subjektivity v lyrice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102209 - Hranice sémiotiky - R. Barthes a jeho pojmy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102490 - Identité et altérité dans le roman québécois (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102344 - Illud Tempus in Greek Myth and Ritual (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102194 - Implicit Assumptions in Weed´s Reflections on Implicit Assumptions of Neuroaesthetics (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102415 - Indie a české země - (nejen literární) setkávání na cestách staletími (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102060 - Introduction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102045 - Introduction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11410/08:00110890 - Introduction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102073 - Introduction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102371 - Jaký život bez Boha? Nad Bondyho parafrází Dostojevského (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00103315 - Jan Amos Comenius - El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, Milano, Silvio Berlusconi Editori, 2002, XLVI 492 pp. (=Biblioteca dell´Utopia) sine ISBN (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102169 - Jiří Kroupa: Alchymie štěstí (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102342 - Johann Gottlieb Fichte, O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102912 - José Antonio Piqueras, Sociedad Civil y Poder en Cuba. Colonia y poscolonia (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200074 - Josef Šváb-Malostranský (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102057 - Julius Caesar (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102300 - K otázce 'marinismu' v české barokní poezii (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00201424 - K překladu Houellebecqových Elementárních částic (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102791 - K problematice sociokulturních kompetencí ve výuce románských jazyků (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102220 - Karel Poláček: la Grande Guerra nell´imminenza di Auschwitz (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102306 - Kdyby tak už bylo po bouři (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102762 - Ke spolupráci mezi lingvisty a nelingvisty při studiu a výuce cizího jazyka (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102158 - Klatý básník Cruz e Sousa (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00200027 - Komedie omylů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102859 - Komentář (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102251 - Komentář k: Karel Hynek Mácha - Prózy (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102760 - Komentáře (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/08:00201157 - Kontinuita jako křehká výslednice drobných trhlin i radikálních zlomů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102239 - Kterak (ne)vychováváme překladatele beletrie (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102248 - La force du vraisemblable. Philostrate, Callistrate et l’image (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102186 - La imagen de América Latina en los textos de viajeros checos de entreguerras: el caso de Ecuador y del libro “Lo desconocido bajo el rucio condor” (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102759 - La traducción y los documentos administrativos oficiales (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102036 - Language and the Cybernetic Mind (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200109 - Lásky hra osudná bratří Čapků (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102139 - Le roman québécois entre la francophonie et l'américanité (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102178 - Lear, Tolstoj a Blázen (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102756 - Les notices de médicaments et l´enseignement de langues étrangeres (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102742 - Les stéréotypes culturels et le tourisme (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200069 - Letáky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102181 - Li Yu, Modlitební rohož (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102138 - L´Image des Etats-Unis dans le roman québécois contemporain (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11240/08:00000111 - L'image et ses entrailles (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102261 - Literatura a malířství: několik stručných úvah o rivalitě dvou evropských arbitrů elegantiae (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102230 - Literatura Hispánské Ameriky v českých překladech v letech 2005, 2006 a 2007 (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102040 - Literature (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200089 - Logika představ, náhoda rozumu. K místu Čaroděje v díle Vladimira Nabokova (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102733 - Los documentos administrativos en la ensenanza de idiomas extranjeros (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102367 - Love and Friendship in the Lysis and the Symposium: Human and Divine (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102233 - Luisa Calé (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00201527 - Macbeth (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103050 - Making Sense of Woman: The Tragedy of Mariam (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102229 - Mary C. Fenton. Milton’s Places of Hope: Spiritual and Political Connections of Hope with Land (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102187 - Matching uneven pairs: Lotuses, water-lilies and their Sanskrit counterparts (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00103344 - Matematika v devíti kapitolách (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102696 - Melancholie moderny (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102370 - Mezi dvěma polohami vědomí (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00200080 - Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102369 - Mezi modernou a avantgardou - nejen divadelní (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102227 - Mover las fronteras: los jesuitas bohemios en México que participaron en las expediciones a los ríos Gila y Colorado (Adán Gilg, Ignacio Xavier Keller y Wenceslao Linck) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102044 - My Kingdom for a Pun: Myles na gCopaleen, Erwin Schrödinger and The Third Policeman in Improbable Frequency (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102190 - Na ceste od modelujúcích systémov k umeleckým textom (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102264 - Na cestě za rodem a národem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102372 - Na hranicích filosofie a lyriky. Nad pracemi Zdeňka Mathausera (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102048 - Národ a nacionalismus ve věku globalizace (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102161 - Národy na rozcestí (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102418 - Narrative Strategies in Modern Chinese Essay Writing: An Analysis of Essays by Feng Zikai and Lu Li (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00201009 - Nejstarší čínské sny (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102276 - Několik poznámek ke vztahu literatury a filmu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102275 - Nevšední aktualizace klasického díla Bratři Karamazovi (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102907 - Noble David Cook, La conquista biológica las enfermedades del Nuevo Mundo (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00201254 - O dobrém spánku, nespavosti a snění na starověkém Předním východě (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102236 - O překládání a nakládání. Rozhovor s Janem Mattušem. (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00103359 - O sinteză culturală în opera lui Mircea Eliade (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00201160 - Odysseia pozornosti: Meir Sternberg a afektivita vyprávění (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102922 - Odysseus, Chaos a iónská trojčata aneb mýtus a logos v jedné z dutin země (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102182 - Oldřich Král, Mistr Sun o válečném umění. Jiří Kolář, Mistr Sun o básnickém umění (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102278 - “One Glimpse of that Wellhead”: Revelations of the Stair (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200088 - Ostrovy neboli pevnina (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102067 - Osvobozený sen pozdního středověku: případ opeřeného spáče (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102416 - Otokar Březina - život s knihou, život v literatuře... (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102274 - Ozvuky romantismu v Dykově novele Krysař (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102141 - Pavel Jiráček: Lyrický rytmus (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00201298 - Pietro Domenico Bartoloni da Empoli, Bakchus v Čechách (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102288 - Plato’s Justice: An European Virtue? (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102357 - Plato's Necessity Revisited (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102695 - Podivné Figurky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102163 - Pohyby, rytmy a klid (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102172 - Postoj pražských přírodovědců ke krásným vědám a estetice ve druhé polovině 18. století (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102898 - Posvátné místo v literatuře rabínského judaismu (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102047 - Poznámka o autorovi (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200095 - Poznámky (Sonety) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102243 - Prameny mluvy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102298 - Pražská mandala Daniely Hodrové (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102142 - Před sto lety se narodil Egon Hostovský (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00201159 - Předmět vnímání a předmět zájmu: k jednomu motivu u Kanta (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200105 - Předmluva (Sonety) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102238 - Překladatel Antonín Pikhart. Sto let od prvních českých překladů hispanoamerické poezie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102192 - Přirozený svět jako nejlepší z možných fikcí (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102711 - Příspěvek do diskuse o konceptu vernakularizace (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/08:10052102 - The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey (2008)
Výsledek druhu WRIV/00216208:11210/08:00102925 - Proměny rumunské identity / Ipostaze ale identităţii româneşti (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200196 - Průsečík průsečíků (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102694 - Putování nebem i peklem (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00201154 - Pýthagorejská akúsmata (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11410/08:00110889 - The Quest for Identity in Contemporary British-Jewish Fiction (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102175 - R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102237 - Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. století (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200183 - Rány, které stále ožívají (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102308 - The rat in Sangam literature - as a part of the description of nature (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102245 - Řečové dění, výkon reflexe a psyché (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/08:00102810 - Relaciones checo-espanolas. Viajeros y testimonios (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/08:00103324 - Review of New Media Poetics: Contexts, Technotexts and Theories (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102659 - Români la Karlovy Vary (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102356 - Sen ve starém Řecku (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102206 - Siegfried Kracauer, kritik propadlý světu (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11260/08:00208076 - Slánský piaristický rukopis obsahující filozofický kurz P. Ladislava a S. Wenceslao (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102281 - Slovanští bratři a východní obr - místo Rusů a Ruska v programech a cílích chorvatského ilyrského hnutí 30.-40. let 19. století (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102726 - Slovo úvodem (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103091 - Slovo úvodem (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102729 - Sny a vidiny starých Seveřanů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102143 - Šoa/holocaust ve středoevropských literaturách (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00103336 - Solicitations: Essays on Criticism (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102226 - Současná francouzská literatura (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/08:10290100 - Spánek a sen v archaických kulturách (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102185 - Staronové mediální umění. Obrazy a slova (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102086 - Stewart Parker: Dramatis Personae and Other Writings (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102118 - The strength and sinews of this western world...“ (African slavery, American colonies and the effort for reform of European society in the Early Modern Era) (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102722 - Stylistické aspekty odborného jazyka a výuka cizího jazyka (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102909 - Stylizace lyrického subjektu (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102904 - Tajemná translatologie. Cesta k souvislostem textu a kultury (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102401 - Tantrické příběhy o nesmrtelnosti: Literatura bengálských náthů (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102165 - Téma holocaustu v české literatuře (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102247 - Téma šoa očima viníka (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102208 - Těžké časy ve šťastných povídkách Vitaliana Brancatiho (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102150 - Theme Movement in Academic Discourse (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102174 - To já v tvým věku, Ace, Smysly, Co kdo řekl? (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102232 - Toda la luz del mundo - 2 z 24 jazykových mutací sborníku (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102162 - Tolstoj a Unamuno - Vojna a mír ve světle intrahistorie (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102805 - Traducción como actividad metatextual vs. traducción en la ensenanza de idiomas? (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102084 - Transkulturace: možnosti využití a rozšíření konceptu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102302 - Trees and langö in the Old Javanese poems (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102055 - Troilus a Kressida (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102752 - „Tvar kruhu“ Citlivého města Daniely Hodrové (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00201276 - Ubi sunt homines? Poznámky k řízení kvality překladů u Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200020 - Umění zviditelnit neviditelné aneb subverzivní potenciál sbírek prachu (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102189 - Umenie a interpretácie. Eco vs. Eco (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102212 - The Unconscious in Painting (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102923 - Utopie a topos aneb topika utopiky. Pokus o rozbor jednoho konceptu (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11260/08:00106330 - Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200082 - Úvod. Pradox a výzva (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102168 - Území exotiky (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102155 - V objetí země: Dostojevskij a mýtus země (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102137 - Václav Černý, vášnivý a zaujatý čtenář Dostojevského (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102218 - Vášeň a rozum (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102201 - Večer tříkrálový (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102214 - Věda a umění ve věku nových médií (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102177 - Velké učení - Doktrína středu (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200083 - Veřejné osvětlení jako žánr (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102813 - Visconti a Proust (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/08:00102119 - Vladimír Holan y Clara Janés: el secreto de la palabra poética. In: Actas de la Conferencia International 'Herencia cultural hispánica, ayer y hoy, en Bohemia y Alemania' (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102993 - 'Všechny země, o nichž máme zprávy ...' Známé a neznámé v mýtu a geografii starých Seveřanů (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102249 - Vynález věcí. O Platónově hypotéze idejí (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00102075 - Význam a subjektivita v lyrice (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00103051 - Walter Pater Between the Renaissance and Modernism: Dynamic Structures in Marius the Epicurean (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102241 - War, Gods and Mankind in the Timaeus-Critias (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00102322 - XV Jornadas en torno a la Traducción Literaria en Tarazona (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200112 - Ženská revue (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00102324 - Ženské listy (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/08:00200111 - Ženský svět (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/08:00103042 - Zweite Halbzeit für die Tschechische Bibliothek (2008)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/08:00200307 - 2 1/2 D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00103096 - A Chiasmus of Baroque Forms of Existence, Community and Spectrality: Benjamin-Debord (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11410/07:00008003 - A Genius Redivivus: The Czech Reception of D.H. Lawrence (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001192 - A Spectre or an Unacknowledged Visionary: Coleridge in Czech Culture (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11410/07:00222013 - About Suffering They Were Never Wrong, the Old Masters: An Intertextual Reading of Ian McEwan (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001225 - Adalbert Stifter und das Problem der 'Andersartigkeit' in der Literaturgeschichte (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001165 - Adoptovaný Říman Amara Lakhous (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00000579 - Akrobaté a pech (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001781 - Alcibiades' speech in the Symposium and its origins (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000584 - Alegorie moderny: pasáže módy. K několika motivům Benjaminova Baudelaira (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000379 - Alexandre Herculano, liberál s duší rytíře (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00000728 - Anatomie melancholie (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001778 - Ariel y Calibán. El pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset en el contexto hispanoamericano (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000374 - Arturo, Arenas y sus 'elefantes regios' (La persecución y las tentativas de evasión en la novela Arturo, la estrella más brillante de Reinaldo Arenas) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001424 - Barthesovy formy dějin (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000603 - Beckett/Film (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001035 - Bhagavadgíta (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000570 - Bibliografie českých překladů španělské a katalánské literatury za období 2005-2006 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000630 - Boční participace (filmového) diváka (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001237 - Bouře (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00000729 - Brána bez dveří (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001239 - Branami snů (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10062617 - Brian Leiter, The Future for Philosophy (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000774 - Buddhova nauka o ne-Já (an-átman) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00201182 - Bůh jako le lieu d'idées v Malebranchově filosofii (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072419 - Carlos Martínez Shaw,Celia Parcero Torre, Cristobal Colon (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001189 - Čekání na Kojota: současné drama kanadských Indiánů (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000632 - Chapters in the history of American Poetry (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000739 - Charmidova duše a Kritiova nepodobná poznání (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001383 - Chór moravských učitelů v javanské džungli (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10071635 - Christine Ayorinde, Afro-cuban religiosity, revolution, and national identity (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000442 - Deailní pozorovatel Andrea de Carlo (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103116 - Dedicatorias y diálogos de Borges (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001178 - Dějiny brazilské literatury (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001817 - Descartes na téma "cogitare": Odpověď profesoru Sobotkovi (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000730 - Descartovy sny (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001421 - Deset zastavení s čínským obrazem (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00103095 - Dialecticizing Subjectivity with Sartre and with Adorno (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001194 - The Dialectics of Late Capital and Power: James, Balzac and Critical Theory (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001784 - Die Bruchlinien der Erfahrung (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001205 - Diskontiniuta v kontiniutě literárněvědného myšlení (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000593 - Diskontinuitet i kontinuiteta na literaturovedčeskoto mislene (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000587 - Divoké kachny (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10074829 - Dominique Soucy, Masonería y nación (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000370 - Döndub Gjälova bolestná hledání nové tibetské poezie (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001169 - Dospělá rebelka Silvia Ballestra (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001408 - Duch a duše v islámu (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000749 - Duše v judaismu (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000765 - Duše ve staroseverském náboženství? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000622 - Dvě Matky z roku 1938 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000592 - Dvojí podoba krásy a její zrcadlo v literatuře (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001236 - Džátaky v barvě a kameni (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001224 - El ensueňo de tierra caliente: La mansión de Araucaíma (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001448 - El motivo de la lengua universal con relación al Quijote (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103111 - 'El otro' y la formación de las nacionalidades en el Caribe. El caso de Cuba (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00102006 - El tratamiento de lo fantástico en Borges y Cortázar (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000377 - Entre o mito e a história - Algumas reflexoes sobre a obra de Petela (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00000601 - Entropy, Repetition and Recursion in Joyce (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103114 - Éros et l'ame (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00201421 - Event States: Discourse, Time, Mediality (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001787 - "Evropa občanů" tváří v tvář "Evropě národních států" (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000302 - Fenomenologie bez Husserla (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001171 - Figli di un distretto minore (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/07:0001089 - First annual conference of Czech and Slovak sinologists (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001036 - Flowers and Formulas. Nature as Symbolic Code in Old Tamil Love Poetry (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000481 - Flowers and trees in Tagore’s songs relating to summer, autumn and winter. (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000766 - Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001091 - Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001190 - From "Affirmative Culture" to the "Condition of Justice": A Reading of a Czech Post-Communist Hamlet (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001191 - From Romantic Folklorism to Children's Adventure Fiction: Walter Scott in Czech Culture (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000785 - Frontiers of race, frontiers of freedom: Fabrication of „Negro slave" in European discourse of the Early Modern Era (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000320 - Gangster jako tragický hrdina (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001158 - Gender a film (u nás) (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000476 - Gianrico Carofiglio (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000581 - Greenwichský poledník (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001212 - Hamlet (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000724 - Handlung: gelebter statt metaphysischer Dualismus (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000344 - Helena Lorenzová: Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000317 - Hrdina bez vzoru (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00000788 - Ideální město v divočině (Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené jednoty bratrské v koloniální Americe) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001266 - Idee: ke klíčovému pojmu Kantovy Kritiky soudnosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000303 - Illud tempus v řeckém rituálu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000534 - Imaginace v literární recepci (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000314 - The Incongruity of Incongruity Theories of Humor (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001763 - Informaţie despre colocviul "M. Eliade în context european". (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001197 - Inspired with Contradiction: Milton's Language of Liberty (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001446 - Introcucción a la fenomenología (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001181 - Introduction. Samuel Beckett: Textual Genetics (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001235 - Jak se vám líbí (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00000736 - Jazyky umění: Nástin teorie symbolů (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11240/07:00001167 - Jiří Pistorius: "Obraz Německa v La Nouvelle Revue Francaise (1909 - 1943)" (překlad) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000588 - Jiřina Hauková (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000338 - José de Anchieta: apoštol brazilských indiánů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000735 - Josef Georg Meinerts Asthetik-Vorlesungen. Die Prager Asthetik zur Zeit von Karl Postls Universitatsstudien (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001774 - Jsou židle stále židlemi, i když u toho nejsme? (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10071612 - Julio Albi, El día de Trafalgar (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000642 - 'Juž jsem pryč!' (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00103153 - Kapitoly z francouzské, italské a české literatury (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001404 - Karel Čapek a Jaroslav Durych (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001776 - Kategorie substance a kategorická forma soudu (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000733 - Ke vzniku a kontextu Patočkovy Věčnosti a dějinnosti (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103104 - Komentář (Josef Kainar: Básně) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000629 - Komentář k rozhovoru s Torbenem Grodalem (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103103 - Komentáře (Bohumil Doležal: Netrpěná literatura) (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103136 - Konstrukcja normalności. Rodowód postaci męskich we współczesnym kinie czeskim (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000633 - Krajina jako maska přírody. Estetika subverze versus estetika konformity (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000586 - Krása jako součást kulturní identity (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001243 - Krátkozraký intelektuál mezi cholerou a morem (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103101 - Křestanské misie a revitalizační hnutí v Novém světě (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000324 - Kritika pojmu estetické zkušenosti v druhé polovině 20. století (s předchůdnou poznámkou o vztahu estetiky a filmových studií) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103221 - La asimetría del léxico desde el punto de vista del análisis contrastivo (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:10071631 - La Cuba de Fidel Castro (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000337 - La historia de Cuba de Antonio Valdés (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103118 - La imagen de Espaňa en Bohemia de finales del siglo XIX (Los libros de viaje de Jiří Guth, Pavel Durdík y Erazim Vlasák) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00103110 - La imagen de Espana entre los viajeros checoslovacos de entreguerras. No solamente Karel Čapek (Suppl. 20) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00103119 - La imagen de Espana entre los viajeros checoslovacos de entreguerras. No solamente Karel Čapek (Suppl. 21) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103214 - La traducción interiorizada y la traducción pedagógica (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103213 - La traduction des textes de spécialité comme matiere et objet d´études non-philologiques (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103115 - La utopía y el presente en el pensamiento de Octavio Paz (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000734 - La vie apres la mort et l'immortalité chez Jan Patočka (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072619 - Laird W. Bergad, The Compartive Histories of Slavery in Brazil, Cuba and United States (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000322 - L'amour pour autrui et l'amour de Dieu dans le De amore de Marsile Ficin (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00000387 - Language Systems: After Prague Structuralism (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000318 - Las Western Hero (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103212 - Le francais actuel dans le milieu universitaire (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103211 - Le francais de spécialité et .... le latin (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00103210 - Le lexique de spécialité et les connaissances de la spécialité (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000727 - Le probleme de la troisieme mouvement (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000773 - Legendární životopisy Gautamy Buddhy (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072607 - Lilian Guerra, The Myth of José Martí. Concflicting Nationalism in early Twentieth-Century Cuba (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000610 - Literární teorie: Co s ní dnes ve škole (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103156 - L'obsession d'écrire juste. Quelques remarques sur le style camusien (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001775 - Locke. By Edward Feser (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000572 - Lorcovy Cikánské romance v zrcadle českých překladů (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00201526 - Lord Byron's 'The Deformed Transformed': The Ideals of Egalité, Fraternité, Liberté Betrayed? (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072612 - Louis Pérez, Jr.,To Die in Cuba. Suicide and the Society (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103106 - Lovit, vyrábět, užívat. Euthydémos a obecnější poznámka k dialektice (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001431 - Lyrický rytmus (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000725 - Maimonides o proroctvích a věštbách (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072625 - Manuel Hernández González, Francisco de Miranda y su ruptura con Espana (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072629 - Marifeli Pérez-Stable, Cuba en el siglo XXI (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10072616 - Matt D. Childs, The Aponte Rebellion in Cuba (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000569 - Medailony autorů a překladatelů (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00103260 - Medieval English Soul and Body Literature (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000807 - Memoria trecutului comunist în Cehia: între nostalgie şi amnezie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000566 - Města uvnitř města (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11240/07:00001143 - Mickey Mouse, psychopat a jiné světy: poznámka o jednom Benjaminově přirovnání (2007)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/07:10071615 - Miguel A. López-Morell, La Casa Rotschild en Espana (1812-1942) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001420 - Miguel de Unamuno. O člověku, pro člověka (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000482 - Milk, cow and buffalo in the life of the Kotas, a tribe from the Nilgiris, South India (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001485 - Mme La Fayette ve světle galantní literatury (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000598 - Mourning a Deceased Wife (Daowang shi) - Creation and Transformation of a Poetic Genre (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001179 - Možnost ostrova (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000315 - Možnost reálných emocí v možných (fikčních) světěch (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00000580 - Možnosti Michela Houellebecqa (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000577 - Můj literární kánon (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000591 - Na širém poli mezi lyrikou a fenomenologií. Poslední kniha Zdeňka Mathausera (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000583 - Naprosto dokonalá detektivka Tanguyho Viela? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000631 - Narativní událost (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000574 - 'Necks that turn the heads': Czech and Slovak Women in Historical Perspective (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000595 - Několik detailizovaných pohledů do poetické díly Virginie Woolfové (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001229 - Několik poznámek na obranu kánonu a kontinuity v literární historii (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00000578 - Neuspokojené tužby (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001216 - O Eduardu Fikerovi a jeho Hloubce (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001478 - Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! Magické obřady bengálských žen (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00201177 - O pohybu (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000791 - Obavy Elišky Krásnohorské (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00201479 - Obraz Spojených států v textex Josef Václava Sládka (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001226 - Od polemiky k aféře. Tzv. aféra anonymních listů a její paměť (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000801 - Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik mezi českým královstvím a Francií (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000567 - Ohlédnutí za dílem Zdeňka Mathausera (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000326 - Omyly Waltera Onga ve světle indické orality (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000746 - Ortegův styl: filosofie a literatura (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000339 - Otroctví a moderní společnost (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000340 - Otroctví v Novém světě: Břemeno, nebo požehnání modernizující se Evropy? (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001206 - Ozvuky času (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001160 - Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000625 - Parodie, satira a humor v moderní české literatuře (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/07:0000415 - Paths towards Modernity: Conference on the Occasion of the Centenary of Jaroslav Průšek (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/07:0000399 - Pensamiento caribeno. Siglos XIX y XX (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000369 - Peregrinatio ad loca infecta: Configuracao do espaco em Auto dos Danados de António Lobos Antunes (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000536 - Pery Mason z Bari (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000480 - The pig in Sangam literature - images and textual properties (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001166 - Pipernovo hledání ztraceného času (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00103120 - Pirandello e Bergson. Il sentimento pessimistico dell´intuizione ottimistica (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000571 - Píseň o Cidovi poprvé česky (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11410/07:00110891 - Plurality and Diversity in English Studies (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00103105 - Počátky výuky estetiky na hlavních univerzitách rakouské monarchie (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001188 - Pod nebesy, jež nejsou humánní (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00201155 - Poesía hispanoamericana en traducciones checas (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000589 - Pohled na Rusko z jiného úhlu (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000745 - Pojetí duše v džinismu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000573 - Polistopadová trpělivost Dona Quijota (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001167 - Politická nekorektnost Paoly Mastrocoly (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000321 - Portrét hrdiny jako masy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000308 - Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana Patočky (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000767 - Potíže s duší (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001198 - Potřeba utopie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000359 - Preface (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000600 - Překonávání svárů krásným slovem (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001788 - Příroda a eschatologický smysl lidství (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001780 - Proměny mexické revoluce v mexickém románu 20. století (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103108 - Proměny: Předlohy Mathesiových čínských překladů (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000726 - Proroctví - páteř islámu (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001168 - Prosté věci Maurizia Maggianiho (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00200119 - 'Protože jsme živi a celá velikost tak pro nás trvá' (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000599 - První česká čítanka české literatury (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001218 - Ráje a utopie F. X. Šaldy. Poznámky k Šaldově kritice české společnosti v období 1. republiky (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001783 - Recenzní studie - G. Figal, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (2006) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000310 - The Reception of Burke's Enquiry in the German-Language Area in the Second Half of the Eighteenth Century (A Regional Aspect) (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/07:0001021 - Relaciones checo-espanolas (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000434 - Revitalization movements and Christian churches in the New World (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001767 - Richard Rorty (4.10.1931-8.6.2007) (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000446 - Římský povaleč Marco Lodoli (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000319 - The Ritualization of Language in the Hermetica (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001174 - Romancero gitano (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00201299 - Romány Umberta Eca (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001213 - Romeo a Julie / Romeo and Juliet (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001484 - Rozmanitos, rétorika, cit: ke konceptualizaci básnictví ve francouzské středověké lyrice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000597 - Runová hora (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00103112 - Rýchlosti, rytmy a miery (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001430 - Rytmus a smysl v lyrice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000306 - Samuel C. Rickless, Plato’s Forms in Transition: A Reading of the Parmenides (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000304 - The Semantics of Fertility: Levels of Meaning in the Thesmophoria (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001233 - Shitao, Malířské rozpravy Mnicha Okurky (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001240 - "Shromáždím hluboký ze slov svých hvozd...": k možnostem překladu anglické středověké poezie (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001757 - Skryté tváře fantastična (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001170 - Smysluplné povídačky Gesualda Bufalina (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000621 - Socialistický realismus: co s ním? (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001785 - Socrates' "Great Man" - An Interpretation of the Charmides (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001782 - Sofisté, jména a demokracie (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103107 - Sókratův sen a 'konání svých věcí' v dialogu Charmidés (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001380 - Španělský Zlatý věk v Novém světě (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000623 - Strategie smíru (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001422 - Su Š': Popisná báseň o Rudém útesu, Druhá popisná báseň o Rudém útesu (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000329 - Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00103113 - Tartuská škola. Od modelujícíh systémů k uměleckým textům (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001183 - Techné (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000634 - The Theatre of Martin McDonagh: A World of Savage Stories (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001180 - Titus Andronicus (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000475 - Tiziano Scarpa a jeho cítění těla (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001365 - Tragedie ženy. Tělo zraňované mateřstvím a tělo posvěcené mateřstvím (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000908 - „Tragická tvůrčí dramatičnost": Šaldovy "formule patosu" a Diltheyova hermeneutika prožitku (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00200832 - Transversals (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00001786 - Trevor Curnow, Ancient Philosophy and Everyday Life (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00000301 - Tři 'tváře' Maimonida (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000628 - Unity of Evropean Culture (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000477 - Úryvky z Oněginova putování (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00103144 - V objetí Země (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000590 - V objetí Země. O povaze tvorby Fjodora Michajloviče Dostojevského (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001234 - Varga. Portrét z paměti (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00001175 - Věčné návraty (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000742 - Vědění jako kulturní fakt (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/07:00000744 - Védské představy o posmrtném životě a formování konceptu přerozování (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000582 - Vnoření (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000787 - Volání po skutečných „dějinách celého světa" (Možnosti integrace mimoevropského prostoru do konceptu světových dějin) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001375 - Vstupní poznámky (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000612 - Výhled do dálky s jeřábem a vranami: Du Fuova symbolická reprezentace krajiny (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001144 - Vypravěč v Kněžně de Cl (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001217 - Vyprávěj mi něco... (jak si děti osvojují příběhy) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00000786 - „Vyprávění otců a dědů": Obnovení Jednoty bratrské ve světle ochranovských pramenů (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001768 - Významy a vrtochy Wesen, prakticky vzato (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000585 - „Whenever Said Said Said Missaid": Introduction (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000364 - Yves Bonnefoy: Kafka a poezie (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/07:00000602 - "Z jeho pelagiátorského pera": Joyceovské geneze (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001227 - Zapleten do času. Šalda mezi kritikem a historikem (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000624 - Zapomenuté zrcadlo (2007)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/07:00001223 - Zásluhy žen. Kde se jasně ukáže, jak jsou ctihodné a oč jsou dokonalejší než muži (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001145 - 'Zatím...': vrstevnatost času v Kněžně de Cl (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001769 - Zdar a nezdar národní filosofie (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000596 - Zlatý kořenáč (1) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00000576 - Zlatý kořenáč (2) (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/07:00001242 - "Zpívej mi Stvoření!": inspirační zdroje poezie Anglosasů (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/07:00001154 - Zrak, tíže a náhoda: glosa k paní de Lafayette a Robertu Musilovi (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000052 - A 'Home of Ancient Idealism'? W.B. Yeats and the Irish Dramatic Movement (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000076 - A Micronarrative Imperative - Conor McPherson's Monologue Dramas (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000571 - A Reading of Judgement in Kate O'Brien's The Land of Spices (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000068 - A Scop among Scribes (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000058 - A všechno jako na začátku (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000336 - Ad: K modálnímu ontologickému důkazu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000053 - Albert Camus - Usilovat o svobodu každý den (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000049 - Alejo Carpentier a jeho víra (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000453 - Alexandre Herculano a jeho doba (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000451 - Alexandre Herculano: Černý biskup a jiné příběhy (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000124 - Aspekty prostoru v Máchových Cikánech (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001730 - Assouplir nos indentites, reorganiser nos questionnements. Conclusions (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000284 - August Gottlieb Meißner a český ossianismus (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000558 - Avant-Post (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001246 - Báseň jako počátek všech hodnot (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001051 - Básnikem se člověk rodí, ale i stává. Pojetí básnické tvorby v latinské slovesnosti raného evropského středověku a jeho antické prameny (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000369 - 'Because We Are Alive and Thus All the Grandeur for Us Remains' (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00201179 - Benedikt Spinoza.: Renati des Cartes Principia philosophiae more geometrico demonstrata / René Descarta Principy filosofie způsobem užívaným v geometrii vyložené (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000293 - Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění (a psaní) v čase moderny (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001577 - Buddha ve staroindickém sochařství (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103234 - The Cambridge Economic History of Latin America, ed by Victor Bulmer-Thomas,John H. Coastworth, and Robert Cortés Conde (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000309 - Červenkovy březinovské edice (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001078 - České divadelní umělkyně 19. století - vzory národně probudilých žen (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001612 - Český středověk očima literátů (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001215 - Cesta do Šanghaje (a zase zpět) (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000578 - Cesta k matkám v sestrách (a sestrám v matkách) v rané ženské tvorbě (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000044 - Cesta kjótských obchodníků pomíjivým světem (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000579 - Cesta světla? Matriarchát Boženy Vikové-Kunětické (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000045 - Chen Guoqiu: Wenxue shi shuxie xingtai yu wenhua zhengzhi (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000067 - Cinema or the Phantom Consciousness (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000584 - Claude Monet: Bahnhof Saint-Lazare (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000939 - Co Znamená v Descartově druhé meditaci 'myslet' ('cogitare')? (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000937 - Cogitare u Descarta: odpověď Tomáši Marvanovi (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001533 - "Concepts of Irony" (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00201529 - „Concepts of Irony“ (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/06:10071639 - Conniff, Michael L., Panama and the United States (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000868 - Čtyry doby Boženy Němcové a Čtvero dob Terézy Novákové (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103236 - Cuba: de colonia a república, Martin Rodrigo y Alharilla (ed.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001561 - Culture and a New Experience of Democracy (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000073 - Culture and a New Experience of Democracy: Reading Thomas Docherty's 'Aesthetic Democracy' (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000582 - De remediis di Francesco Petrarca e la sua fortuna in Boemia (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00103155 - Dějiny čínského myšlení (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000265 - Denaturalizovaná mimésis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000086 - Derek N. C. Wood, 'Exiled from Light': Divine Law, Morality and Violence in Milton's Samson Agonistes (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000564 - Děti Bohem zapomenutého obvodu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001055 - Děti v brlohu: Boj proti kinematografům - bojem o dítě! (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000977 - Devět lhoucích Múz (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000567 - Dialog mezi Východem a Západem? Používání a zneužívání „šaravadži“ (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000952 - Dionisio Alcalá Galiano y Tadeo Haenke, dos científicos en la expedición de Alejandro Malaspina (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000229 - Diskuse o současných otázkách literární historie a komparatistiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00201178 - Divisibility and Substantial Unity in Leibniz (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000529 - Dobrý konec všechno spraví (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000544 - Dog in Sangam literature - as a part of the description of nature (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000070 - Don Quijote Michela Foucaulta (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000580 - Donquijotismus v Hrabalovi (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001216 - Doslov (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000377 - Důvody srdce jsou při psaní nejdůležitější (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000530 - Dva vznešení příbuzní (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000528 - Dva vznešení příbuzní (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001567 - Editorial (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000078 - El interés checo por el Nuevo Mundo y la Florida del siglo XVI (A propósito de un nuevo hallazgo) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000077 - El interés por el Brasil en la literatura checa y eslovaca entre las dos guerras mundiales (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000717 - Emigración chea a Argentina en los textos de viajeros y novelas en las primeras cuatro décadas del siglo XX: el caso de Vladislav Forejt Alan (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00001583 - Empedoklés II. Zlomky (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00001582 - Empedoklés III. Komentář (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11410/06:00007317 - Encounters with Otherness in D.H. Lawrence's St.Mawr (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00001085 - Eseje (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000936 - Estetika krajiny (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000646 - Eugen Fink: Rezeptionsbericht - Tschechien (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001237 - Filostratos Starší a zrození dějin umění z ducha ekfrasis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000122 - Filozofie romantiky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000543 - Flowers in Hindu ritual literature (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000545 - Flowery images of spring in Rabíndrasangít (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000063 - From Materiality to System (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000492 - From Suffering the Heat to Enjoying the Cool - Remarks on Wang Wei as a Buddhist Poet (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000292 - Gdy w latach dziewięćdziesištych mówimy postmoderniczny (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000573 - Giacomo Joyce: Envoys of the Other (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00201528 - Grotesque Entertainment: The Pillowman as Puppet Theatre (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000514 - Grotesque Entertainment: The Pillowman as Puppet Theatre (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000975 - Havran v olověných dolech světa aneb jak viděti vystupovat obláčky (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000903 - Hledání ženské tradice - Božena Němcová a Marie Majerová? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00200463 - Hölderlinovy figury básně W. Benjamina (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000518 - Humor (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001238 - Ideje živých druhů a jejich model v Platónově dialogu Timaios. (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000638 - Imaginace v estetice Charlese Baudelaira. Dialog teorie a umění (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000586 - Impassibilité bei Michel Foucault (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000481 - Inkové: Nejmocnější indiánský stát (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000071 - Introduction - Towards a New Aesthetics: Technology, Intensity, Heterogeneity (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001101 - Ironie v románu: střet fantazie a myšlení (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000583 - Irony and Identity in Irish Drama (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/06:10071643 - Ismael Sarmiento Ramírez, Cuba entre la opulencia y pobreza (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001516 - Istorija odnogo "filosofskogo meteora" ili kak frantsuzskie ekzistentsialisty (ne) chitali Dostoevskogo (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001086 - Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000066 - Jak jiskry létají (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00201458 - Jak (ne)přednášet dějiny čínské literatury (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000093 - Jaký je 'Lévinasův judaismus'? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000313 - Jazyky umění Nelsona Goodmana (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000057 - Jeden francouzský život (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000520 - John Millington Synge: Hrdina západu. Dramata a próza (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000085 - John T. Shawcross, The Uncertain World of Samson Agonistes (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103238 - Justo G. Cantero, Los ingenios (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000633 - K jednomu kontextu Holanovy básně Cesta mraku (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000050 - Karel Zlín (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001235 - Když se básníkovi "rozběhne štětec": Wang Weiovy básně složené žertem (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001507 - Když se básníkovi 'rozběhne štětec': Wang Weiovy básně složené žertem (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/06:10071658 - Klaus Weber, Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel 1680-1830 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000030 - Klíč ke světu (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000931 - Komentář (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000337 - Křesťanský Evolucionismus (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000920 - Krize mateřství: Pokračování ruského mateřského diskurzu 20. století v ruské próze 70. a 80. let (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000523 - Krutá pohádka o tom, jak otcovrah ke štěstí a smrti přišel (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00201524 - Kupec benátský (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000537 - Kupec benátský (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000769 - La formación de la imagen de la historia de la patria en la poesía e historiografía. Caso de José Fornaris a Pedro Santacilla (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103242 - La industria del cobre en la América Latina, ed. José Alfredo Uribe Salas (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000555 - Language and Interactivity (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000824 - Las Universidades y el mundo de ciencia del joven Tadeo Haenke (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11240/06:00000795 - Le langage de l´abjection: Kristeva et Céline (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103237 - Leida Fernández Prieto, Cuba agrícola: mito y tradición, 1878-1920 (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000526 - Les fureurs d'un physicien quantique : Quelques remarques sur le style de Michel Houellebecq (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000064 - Literate Technologies and the Science of Man (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000561 - Literate Technologies: Language, Cognition, Technicity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000065 - Literatura kulturního regionu (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001569 - Man's Philosophical Quest for the Irrational: Abraham Heschel's Concept of the Phenomenology of Religion (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000072 - Marinka. [I] (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000848 - Matky ikony, matky vražednice. Obraz mateřství ve filmu, s důrazem na italský film 60. a 70. let. (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/06:00001554 - Mechanistics, Grammar (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00103154 - Medzi svetmi - Bai Xianyong a identita v taiwanskej literature (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000933 - 'Metafyzický naturalista' Leonid Adrejev (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000312 - Metaphorical Meaning and Its Interpretation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000046 - Mezi jazykem a jazykem (Básně a překlady) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001247 - Mezi krutostí a kýčem (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000485 - Mezi kulturou a přírodou. K Sokolově kritice přirozenosti lidských práv (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001069 - Mezi mýtem matriarchátu a misogynstvím: Erben, Bachofen, Weininger, Deleuze. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000025 - Mezi střetáváním a setkáváním: Dobytí Ameriky jako proces kulturního obohacování (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000080 - Minulost a budoucnost literární historie (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000943 - Mistr Zhuang. Sebrané spisy (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000576 - Monologues: Theatre, Performance, Subjectivity (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000970 - Morfologie poetického (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000944 - Na hraně: mezi filosofickým a poetickým rozhovorem (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000790 - Nación y cultura nacional en el Caribe hispano (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000551 - Nationalistisch oder nazistisch? H. Watzlik, F. Mauthner, K. H. Strobl, J. Kraus (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000536 - Něco za něco (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000535 - Něco za něco (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000335 - Negativní teologie. Na pomezí filosofie a mystiky (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000917 - Několik historek ze života AG (rozhovor s Petrem Štědroněm a Jiřím Trávníčkem) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001534 - Několik slov na úvod jedné cesty kruhem (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000524 - (Ne)musíme si představit, že Sisyfos je šťasten, aneb Camusovo věčné „pokušení nadějí“ (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000565 - Neodbytná upřímnost Giuseppa Culicchii (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001611 - Nutnost starší české literatury (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001217 - O autorech (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000589 - O autorovi a překladatelích cukrových sonetů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001581 - O palmickém věštění (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001666 - O věštění a prorokování (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001579 - O věštění a prorokování: úvodní studie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000047 - Obá snění /Epická bázeň (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000652 - Obrana mýtů v Macrobiově Komentáři ke Scipionovu snu (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000552 - Obrat ke komunikaci a Comparative Studies (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001660 - Od vůle předků k trestům Nebes: věštby a předpovědi ve starověké Číně (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/06:00000060 - On Materiality, Structure and Synaesthesia (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000069 - Ortega a Amerika (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000560 - Ortega a Amerika (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001071 - Oslavované vlastenky - pragmatické pracovnice (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000285 - Ossianism in the Bohemian Lands (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000310 - Otázky české rusistice posledních patnácti let (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000539 - Othello (brož.) (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000516 - Othello (váz.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000307 - Otokar Březina 1966-2006. Odpovědi před otázkami - dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000452 - Paní Kozonožka (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001527 - Pedro Santacilla y la imagen de historia cubana en su obra (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000083 - Peter C. Herman, Destabilizing Milton: 'Paradise Lost' and the Poetics of Incertitude. Pp. ix 230. Basingstoke, London, New York: Palgrave Macmillan, 2005. (ISBN 1 4039 6761 X) (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000798 - „Plakaly spolu, plakaly radostně a hrdě“: Emblematické redukce mateřství v ideologizovaném prostoru české poúnorové kultury (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000581 - Pohledy z druhé strany Antonia Tabucchiho (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000890 - Pojem Rührung v přednáškách z estetiky a poetiky Augusta Gottlieba Meißnera (Se zřetelem k německé osvícenské estetice) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001248 - Pojmy a kontexty komparativního myšlení (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000641 - Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11240/06:00000785 - Postava a gesto (Barthes, Klossowski, Pasolini) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001536 - Potíže s rodem v literární historii: Elizabeth Barrett Browning (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000123 - Poznámky ke srovnávání (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001515 - Prague: capitale de l'enfer ou une ville porteuse d'espoir? (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001637 - Pravda, racionalita a tradice. K pojetí historie u Snorriho Sturlusona a Saxona Grammatika (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000625 - Preface (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000296 - Přehrada: avantgardní román Marie Majerové (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001537 - Proč se hodí číst starou poezii (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000628 - Proč už Pýthie nevěští ve verších (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000842 - Raný film: mezi výchovou a pokušením (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000334 - Reálné potence (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000026 - Recenze knihy: Damir Barbaric (ed.), Platon über das Gute und Gerechtigkeit - Platon on Goodness and Justice - Platone sul Bene e sulla Giustizia, Königshausen und Neumann, Würzburg, 2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000075 - Re-Framing Modernity; or, A Literary and Philosophical Baroque (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001689 - Římští augurové (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103239 - Rodrigo Lazo, Writing to Cuba. Filibustering and Cuban Exiles in the United States (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000540 - Romeo a Julie (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000642 - Roviny metafor v myšlení (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00201181 - Rozumí externalisté skeptikům? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000166 - Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000054 - Samuel Beckett (1906-1989). „Jak bych mohl zemřít, když jsem nikdy nežil?“ (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00000512 - Sartre: Nástin teorie emocí, Sebevědomí a sebepoznání (překlad) (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001514 - The Search for the Lost Language (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001669 - Sebevědomí básníka: O inspiraci a jejích projevech ve staroseverském básnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000218 - Sedm mudrců a jejich výroky (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000532 - Shakespeare, William. Antonius a Kleopatra (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000534 - Shakespeare, William. Král Richard III. (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000094 - Situation actuelle des études juives et hébraiques en République tcheque et en Slovaquie (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/06:00001563 - Slavic Encounters: The Reception of Henry James in the Czech and Slovak Lands (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001506 - Slivoně ve zlaté váze (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000043 - Slovo o Kalandách (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000681 - Sókratovo podivné dobro (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000637 - Souvislosti umělecké a herní organizace (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000081 - Strom v Erbenově Kytici (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000061 - Student Novels in German und Czech Literature (K. H. Strobl, V. Dyk) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000059 - Studentenromane in der deutsch-böhmischen und tschechischen Literatur (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001553 - The surprise of America and European civilizing process (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00200629 - Suspect Cultures: Narrative, Identity and Citation in 1990s New Drama (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000079 - Svět jako analogon obrazu (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000300 - Světové hypotézy a problematika estetického objektu u Stephena C. Peppera (2006)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/06:00000559 - Technicity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00201525 - Teleny and the Question of Fin-de-Siecle Sexuality (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000521 - Teleny and the Question of Fin-de-Siecle Sexuality (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000062 - Towards a Technological-Poetic Method (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00103121 - Tradice českých překladů Evžena Oněgina (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001491 - Traduire Echenoz : une aventure linguistique (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000074 - Traduzindo a literatura brasileira do tcheco - entrevista com Pavla Lidmilová (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001249 - Tragické hyacinty v růžových lokýnkách (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00000546 - Trees in the poetic works of Otokar Březina (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001495 - Tušová čára a čínský písemný znak: mytopoetická zápletka (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001731 - Un siecle de destation sanglante. Conclusions (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000056 - Úprk na pomalé motorce (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001668 - Úvodem (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001053 - Vědomí básně a vědomí básníka ve staré Číně (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001667 - Věštba a proroctví u starých Germánů (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/06:00001580 - Věštci ve starém Řecku (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000291 - Vladimír Holan a baroko. Česká literatura (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000376 - Vymyslet si svůj osud (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000298 - What Does to Think (cogitare) Mean in Descartes Second Meditation? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000084 - William Poole, Milton and the Idea of the Fall. Pp. xii 240. Cambridge, New York, Oakleigh: Cambridge Univeersity Press, 2005. (ISBN 0 521 84763 X) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000051 - Women and the City: Representing London in Eighteenth-century British literature (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00001250 - Žánr lexikomu - problém avantgard (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000048 - Zmrtvýchvstání heteronymů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/06:00000333 - Znovu o abstraktních pojmech (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006419 - A muž stvořil ženu. Krátké zamyšlení nad moderními verzemi pygmaliónského mýtu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006294 - A note on plants in the Devi Mahatmya (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006620 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 80, Romanica Olomucensia XII. (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006524 - Aesthetics in the Lecture Lists of the Universities of Halle, Leipzig, Würzburg and Prague, 1785-1805 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006136 - Affective Intelligence and the Human Hypothesis (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001564 - Alegorie marnosti. K dílu Richarda Weinera (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001142 - Algunos problemas del estudio de la emigración centroeuroepa a América Latina (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006213 - All that they saw was the message itself: Textual Calamities in Flaubert and DeMille (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006203 - American Errancy: Empire, Sublimity (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006576 - "Ani setkání s jednotlivcem nebudiž předčasné..." (Máme-li už na koho vzpomenout a na něho nezapomenout, tedy znovu, znovu a ještě znovu vzpomeňme na Karla Brušáka (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006536 - Apocalypticism in American Culture 2: Revelations of the Other [I] (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000432 - Argentina como meta de la em igración checa en las primeras décadas del siglo XX (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006267 - Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006309 - Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000409 - Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění v čase moderny (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/05:10071637 - Bodmer,Nolte,Sanmeister, Lateinamerika Jahrbuch 2003 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006307 - Borges a don Quijote (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000412 - Borges y don Quijote (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006577 - Březina opět jinak. (/Po/drobnější zpráva o nevšední události) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006592 - Čechov a tradice 'slzavé komedie' (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006586 - Český strukturalismus mezi formalismem a fenomenologií (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006585 - Chodasevič - aneb nová poloha ruské poezie (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001505 - Čínská báseň v Čechách - na staré téma aktuálně (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006201 - Circulating within Orson Welles´ Mr. Arkadin/Confidential Report for a Newly Armed Eye (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006028 - Cizinec, aneb justiční vražda jedné moderní sfingy (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006632 - Co všechno se o nás, proboha, ví? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006535 - The Colors and the Spinozoist Bodies of Michelangelo Antonioni´s L´avventura (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00001550 - Cracking from the Air-Modern and Postmodern Examples of the Baroque (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006637 - Czech Society in-between the Waves' (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006622 - Dávný příběh Krátkého hada (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000431 - Der Begriff Rührung in den Vorlesungen über Ästhetik und Poetik von August Gottlieb Meißner (Im Hinblick auf die deutsche Ästhetik der Aufklärung) (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00001218 - Der Sinn der Endlichkeit (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000435 - Děsivý stav materie a nevolnost (ze) substance. Barthesova 'četba' Arcimbolda (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006115 - Die Prager Ästhetiker Seibt und Meißner in der Korrespondenz Wielands (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006279 - Dítě sněžných plání (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006589 - Don Quijote a don Juan v románu F. M. Dostojevského Idiot (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/05:00006734 - Don Quijote a través del tiempo y el espacio (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006310 - Don Quijote v proměnách času a prostoru (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006311 - Don Quijote ve službách ideologie (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006607 - Dvě výzvy italské romanistiky (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001223 - Dvojitá spirála žánru western (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001143 - El Estado-nación o la 'cubanidad': los dilemas de los portavoces de los criollos cubanos de la época antes de la Escalera (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000411 - El topos de la naturaleza. Dos fuentes del imaginario hispanoamericano (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006557 - Eudora Welty in Czech Cultural Context (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006556 - Fenomenologie a dualismus. Problém jednání (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001182 - Flowers and leaves in worship of Hindu deities (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000417 - Franciscus de May.ronis, Tractatus de esse essentiae et existentiae (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001221 - Frank Kermode - o smyslu (literární) fikce (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/05:10071648 - Gaston A. Fernandéz, The Mariel Exodus (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001149 - Gender a narativní strategie: Britské spisovatelky indického původu (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006012 - Gil Vicente a jeho doba (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006017 - Gil Vicente, náš nesoučasný současník (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11410/05:00010591 - 'Glad Ghosts': D.H. Lawrence's Subversion of the Gothic (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001167 - Handai zhi Tangdai Ban Jieyu zhuti yanbian liucheng (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001141 - Hra o pekelné lodi (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006269 - Hrst drobných a tvář. Krátký esej o dvou částech (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006204 - Imagined Communities Revisited: Beyond Romantic and Technological Approaches to Cultural Identity and Diversity (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00001201 - Incendiary Devices: Discourses of the Other (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006533 - Interdisciplinarity and Gilles Deleuze´s Leibnizian Monad of Le Pli: Leibniz et le Baroque (The Fold: Leibniz and the Baroque) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006137 - Introduction (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11410/05:00010592 - Introduction (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000410 - Irský rozkvět (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001224 - J. J. et Slovacchia (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006566 - Jan Guimaraes Rosa aneb šifra básnického jazyka. Překlad jako cesta k dílu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006129 - Jazyk médií a překlad (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/05:10071652 - Jean Pierre Tardieu, "Morir o dominar" (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006202 - Jean-Luc Nancy, Being-in-Common and the Absent Semantics of Myth (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/05:10071655 - José Ballón Aguirre, Martí y Blaine en la dialéctica de la Guerra del Pacífico (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006482 - K pronikání Burkova pojednání o kráse a vznešenu do Prahy (Přínos Augusta Gottlieba Meißnera) (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001226 - Každodenný život Eskimákov alebo Flahertyho pravdivá lož (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006354 - Když kolovrátek přede u tygří klece (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006537 - Ken Hiltner: Milton and Ecology (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001227 - Kinofilská úvaha o dvojníkovi (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006455 - 'Kliems, Alfrun: Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moniková, Jiří Gruša und Ota Filip.' (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006608 - Kolár, Petrarca a Dante (2005)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11210/05:00006738 - Kolokvium Český překlad 1945-2004 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006418 - Konstantin Biebl a jeho Nový Ikaros (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006132 - Kouřové signály, Poštovní schránka času, Roční doby, Definitivní tečka - básně (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006193 - La double finalité de l'action (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001148 - La imagen cambiante de América en la sociedad de Bohemia entre 1500 y 1848 (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006170 - Lazos personales - lazos profesionales (Centroeuropa - Espaňa - Hispanoamérica: finales del siglo XVIII y principios del XIX) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001150 - L'écriture mythologique de Sylvie Germain : anachronisme ou innovation poétique ? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00201180 - Leibniz on Abstracts (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00001560 - Lexikon ruských avantgard 20. století (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001565 - Literární experiment jako problém překladu aneb text a čas (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006478 - Literární vývoj z pohledu komparatistiky (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006590 - Literatura v čase, čas v literatuře (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000418 - M. Rhonheimer o Kantovi a katolické teologii (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006278 - Maigret a sobotní návštěvník. Maigret a případ slušných lidí (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006579 - "Marii Bačákové v Třešti pozdravení!" (Zapomenuté dopisy Jakuba Demla) (2005)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/05:10071654 - Mark Falcoff, Cuba. The mornig after (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001140 - Martin Heidegger a nárok filosofické hermeneutiky (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001239 - Melancholie als Geste und Offenbarung: Zum Erzählwerk Zhang Ailings by Huang Weiping (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001511 - Metoda pochybnosti v Descartově První meditaci: komentář k interpretaci Josefa Mourala (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001231 - Metodologický rozhovor o teorii fikčních světů s Vlastimilem Zuskou (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00201530 - Mind Factory (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001549 - Multiculturalism versus Patriotism: Uses and Abuses of "Sharawadgi" (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006571 - Naši černí bratři: Obnovená jednota bratrská a černí otroci v Americe (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00201202 - Nejranější estetika Waltera Benjamina (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006134 - Nejstarší české překlady a adaptace Dona Quijota (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001157 - Několik slov úvodem (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006280 - Niccoló Ammaniti: vezme vás a odvede vás pryč (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001498 - Nietzsche and Boscovich: 'A War to the Knife' against Soul Atomism (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11240/05:00000564 - Obrana klouzavého pohybu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006695 - On the Brink of Demise: Anti-idyllic Facets of the Two Short Stories by Shen Congwen (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006281 - Originální život Ettora Schmitze (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006534 - Para-Baroque Conceptual Intersections and Interventions: Finnegans Wake, Gravity´s Rainbow and The Writing of Disaster (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006302 - "Parrot” in Old Tamil Sangam Literature - formulas and images (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006530 - 'Pastiche Soup,' Bad Taste, Biting Irony and Martin McDonagh (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006208 - The Pleasures of the Eye: Landscapes of Otherness in Ann Radcliffe's The Italian (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006273 - Ples vlčic. Isabelina pomsta (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006029 - Plodné váhání mezi exilem a královstvím (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001144 - Política colonial de Gran Breta (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006542 - Posílám vzkaz Tibetu (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006641 - Pózy nositele Goncourtovy ceny (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006609 - Přátelské listy z nepřátelské doby (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006483 - Pražské přednášky z estetiky a poetiky Augusta Gottlieba Meißnera podle Johanna Joachima Eschenburga (S přihlédnutím k výuce estetiky na univerzitách ve Vídni a Freiburgu) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001525 - Preface (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001131 - Preface (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001510 - Primární kvality, sekundární kvality a princip impulsu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006314 - Primo Levi nellla Repubblica Ceca (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001147 - Propaganda y contrapropaganda en los asuntos migratorios. Informaciones para los emigrantes en los textos de Ferdinand Missler, František Čech-Vyšata y Anna Kodýtková (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006315 - Quijotismus v Hrabalovi (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00000408 - Recenze knihy P. Kontos: L'action morale chez Aristote (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006526 - Recenze knihy P. Winch, Idea sociální vědy a její vztah k filosofii (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006199 - Responsibility and Postmodernity: Mark Ravenhill and 1990s British Drama (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006694 - Role umění v životě člověka: Feng Zikai a jeho příspěvek k čínské estetice první poloviny 20.století (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006587 - Roman Jakobson v Brně a ve světě (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001154 - Romantika, klasičnost a gender v českých překladech Waltera Scotta (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001222 - Rudolf Fila - Dvě postavy s kočkou a trajektorie pohledů (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006638 - Rychlá úvaha o násilí a feminismu (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006270 - The Second 'Third Man Argument': What Difference Does the Likeness Make? (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006226 - Sen o kříži (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00001156 - Shakespeare, William. Bouře / The Tempest (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00001155 - Shakespeare, William. Macbeth/ Macbeth (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006344 - Shakespearovy metafory a jejich přenos do češtiny (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006357 - Slavizm russkich i slavizm slavjan (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006272 - Spartakus. Gladiátor a svoboda (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006538 - Stanley Fish: How Milton Works (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006633 - Starý dobrý Echenoz (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006595 - Strom užitečný, citlivý a uctívaný. (Několik příkladů z indické tradice) (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00201201 - Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Tunera I (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00201200 - Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Tunera II (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006135 - Teleny and the Question of Fin-de-Si (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006292 - The Tigress and the Goddess;The Tibetan Sacred Place Tagtshang Lhamo (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001152 - Tradice českých překladů Evžena Oněgina (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006635 - Třenice (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006139 - Tumbleweed - a lonely traveller in the world of Chinese plants (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006525 - Událost a nepředmětnost. K Hejdánkově filosofii dění (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00001145 - Universidad Carlo-Fernandina en el tiempo de Tadeo Haenke (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006630 - Usoužené léto (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006603 - Utopie Ameriky (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006205 - Úvod ke kolektivní monografii (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001509 - Úvodní slovo (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006165 - Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001228 - Věčný Odysseus na prahu třetího milénia (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001229 - Veda, umenie a možné svety (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00006636 - Vidět gender, spatřit rod (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00001230 - Virtuálny svet filmových monšter a fosilií (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006176 - Visto desde fuera (La presencia europea en Argentina, Paraguay y Chile en la época inmediatamente anterior a la I Guerra Mundial, según el diario de viaje de Hans Hoyos) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11210/05:00006276 - Vitis vinifera L. ssp. sativa (DC.) Hegi in the works of Otokar Březina (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00201199 - Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11210/05:00001508 - Was Locke an Atomist? (2005)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/05:00006212 - ''What happened to the naming in this strange place?'' Remapping the Space of Ontario in the (Con)Text of Native Canadian Theatre (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/05:00006167 - William Shakespeare, Král Lear / King Lear (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006642 - Žiju v myšlenkami zalidněné samotě... (2005)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11210/05:00006623 - Život po francouzsku (2005)