• česky
  • english

MSM0021620813 - Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021620813
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyMolekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborFD - Onkologie a hematologie
Vedlejší oborFG - Pediatrie
Další vedlejší oborEB - Genetika a molekulární biologie
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu13 652 tis. Kč14 879 tis. Kč14 766 tis. Kč14 568 tis. Kč15 449 tis. Kč8 784 tis. Kč4 295 tis. Kč86 393 tis. Kč
Celkové uznané náklady15 838 tis. Kč17 065 tis. Kč17 093 tis. Kč16 895 tis. Kč16 388 tis. Kč15 503 tis. Kč15 210 tis. Kč113 992 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v dětském věku. Cílem tohoto projektu je dosažení pokroku v poznání etiologie a patogenese dětských maligních nádorových onemocnění a přenesení těchto výsledků do diagnostické a léčebné praxe.Projekt funkčně propojí léčebnou a výzkumnou základnu v oboru dětské onkologie na Universitě Karlově. Předmětem komplexního výzkumu budou dětské leukemie a nejčastější typy solidních nádorů dětského věku.Cílem projektu je zavedení nových imunologických a molekulárně genetických vyšetřovacích metod, vyhledávání a zkoumání nových markerů a zkoumání funkce a poruch signálních drah, onkogenů a buněčných enzymatických pochodů u dětských nádorových onemocnění.
Klíčová slova v anglickém jazyceChildhood Malignancies; Tumours; children patients
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr je vynikajícím příkladem cílené podpory špičkových laboratoří. Týmy prof. Starého měly své jasné směrování již v době formulování výzkumného záměru, ale finanční podpora stabilizovala mladé vědce a umožnila rozšířit paletu jedinečných diagnostických metod. Je opravdu jedinečné, že evidentní pokrok v diagnostice se bezprostředně odrazil v podstatném nárůstu úspěšnosti léčby. Zcela mi
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta
Řešitelprof. Jan Starý, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4977939)
Účastník - subjektUniverzita Karlova v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV138
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8073 - The adaptor protein NTAL enhances proximal signaling and potentiates corticosteroid-induced apoptosis in T-ALL (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8071 - An automated analysis of highly complex flow cytometry-based proteomic data (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8006 - Detection and monitoring of normal and leukemic cell populations with hierarchical clustering of flow cytometry data (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8232 - EuroFlow standardization of flow cytometer instrument settings and immunophenotyping protocols (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8290 - Favorable outcome in infants with AML after intensive first- nd second-line treatment: an AML-BFM study group report (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8239 - Low expression of asparagine synthetase in lymphoid blasts precludes its role in sensitivity to L-asparaginase (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10123193 - Mechanisms of ellipticine-mediated resistance in UKF-NB-4 neuroblastoma cells (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8056 - Skin Lesions in a Boy With X-linked Lymphoproliferative Disorder: Comparison of 5 SH2D1A Deletion Cases (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/12:8079 - Valproic acid triggers differentiation and apoptosis in AML1/ETO-positive leukemic cells specifically (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7112 - Alterations of CHEK2 forkhead-associated domain increase the risk of Hodgkin lymphoma (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10107368 - Anticancer agent ellipticine combined with histone deacetylase inhibitors, valproic acid and trichostatin A, is an effective DNA damage strategy in human neuroblastoma (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7240 - Burkitt lymphoma (BL): reclassification of 39 lymphomas diagnosed as BL or Burkitt-like lymphoma in the past based on immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7000 - Characterization of CEBPA mutations and promoter hypermethylation in pediatric acute myeloid leukemia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7052 - Clonal origins of relapse in ETV6-RUNX1 acute lymphoblastic leukemia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7275 - CNS Irradiation in Pediatric Acute Myleoid Leukemia: Equal Results by 12 or 18 Gy in Studies AML-BFM98 and 2004 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:6948 - ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) is a frequent prenatal first hit in childhood leukemia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7071 - Increased sperm aneuploidy in two male carriers of germline TP53 mutations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7053 - Jumping translocations in bone marrow cells of pediatric patients with hematologic malignancies: a rare cytogenetic phenomenon (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7223 - Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7123 - Minimal residual disease in peripheral blood at day 15 identifies a subgroup of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with superior prognosis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7154 - Molecular Cytogenetic Characterization in Four Pediatric Pheochromocytomas and Paragangliomas (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7031 - No association between the TP53 codon 72 polymorphism and risk or prognosis of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:6964 - Revealing the role of TEL/AML1 for leukemic cell survival by RNAi-mediated silencing (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7114 - Rhabdomyosarcoma: Molecular analysis of Igf2, MyoD1 and Myogenin expression (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7274 - Second induction with high-dose cytarabine and mitoxantrone: different impact on pediatric AML patients with t(8;21) and with inv(16) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7027 - Signature profiles of CMV-specific T-cells in patients with CMV reactivation after hematopoietic SCT (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:6967 - TEL/AML1-Positive Patients Lacking TEL Exon 5 Resemble Canonical TEL/AML1 Cases (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/11:7061 - Up-regulation of homeodomain genes, DLX1 and DLX2, by FLT3 signaling (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6281 - A novel recurrent chromosomal aberration involving chromosome 7 in childhood myelodysplastic syndrome (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6295 - Aberrantly expressed CEACAM6 is involved in the signaling leading to apoptosis of acute lymphoblastic leukemia cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6297 - Acute Leukemias with ETV6/ABL1 (TEL/ABL) Fusion: Poor Prognosis and Prenatal Origin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6291 - Childhood near-tetraploid acute lymphoblastic leukemia: an EGIL study on 36 cases (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6344 - Complex karyotype newly defined: the strongest prognostic factor in advanced childhood myelodysplastic syndrome (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6168 - Cytomegalovirus-specifická buněčná imunita: Stanovení profilu imunitní funkce přináší klinicky relevantní odpověd' (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6235 - Detection and clinical significance of bone marrow involvement in patients with rhabdomyosarcoma (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6044 - Detection of Residual B Precursor Lymphoblastic Leukemia by Uniform Gating Flow Cytometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6350 - The Effect of a Histone Deacetylase Inhibitor - Valproic Acid - on Nucleoli in Human Leukaemic Myeloblasts (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6219 - Expulsion of amplified MYCN from homogenously staining chromosomal regions in neuroblastoma cell lines after cultivation with cisplatin, doxorubicin, hydroxyurea, and vincristine (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6182 - Favourable outcome of patients with childhood acute promyelocytic leukaemia after treatment with reduced cumulative anthracycline doses (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6176 - Histiocytóza z Langerhansových buněk: Z pohledu patologa (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6361 - HOX Gene Expression in Phenotypic and Genotypic Subgroups and Low HOXA Gene Expression as an Adverse Prognostic Factor in Pediatric ALL (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6047 - Hsa-mir-125b-2 is highly expressed in childhood ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) leukemias and confers survival advantage to growth inhibitory signals independent of p53 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6230 - In vitro and in vivo effects of reovirus on HPV16-transformed mice cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6460 - Long-term results of treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11310/10:10080192 - Molekulárně cytogenetická charakteristika feochromocytomu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6169 - Odlišné hladiny asparagin syntetázy nejsou zodpovědné za rozdílnou senzitivitu leukemických blastů k L-Asparagináze (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10079239 - Paraganglioma in a 13-year-old girl: a novel SDHB gene mutation in the family? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6263 - Prognosis of children with mixed phenotype acute leukemia treated on the basis of consistent immunophenotypic criteria (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6238 - Prognostic Impact of Specific Chromosomal Aberrations in a Large Group of Pediatric Patients With Acute Myeloid Leukemia Treated Uniformly According to Trial AML-BFM 98 (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6204 - Regulatory T cells and their prognostic value for patients with squamous cell carcinoma of the head and neck (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/10:6055 - Valproic Acid in the Complex Therapy of Malignant Tumors (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5171 - A partial nontandem duplication of the MLL gene in four patients with acute myeloid leukemia. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5455 - Adaptor molecules expression in normal lymphopoiesis and in childhood leukemia (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5542 - Backtracking of ALL to cord blood (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5140 - Changes of blood count, lymphocyte subpopulations and immunoglobulin levels in nephroblastoma long term survivors (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5327 - Comparison of Metallothionein Detection by Using Brdicka Reaction and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Employing Chicken Yolk Antibodies (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5129 - Covert Preleukemia Driven by MLL Gene Fusion (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5381 - Cytomegalovirus encephalitis/retinitis in allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipient treated successfully with combination of cidofovir and foscarnet (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10000542 - Emerging Role of Interleukin-1 in Cardiovascular Diseases (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5358 - HHV-6 DNA throughout the tissues of two stem cell transplant patients with chromosomally integrated HHV-6 and fatal CMV pneumonitis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10001351 - Histone deacetylase inhibitors valproate and trichostatin A are toxic to neuroblastoma cells and modulate cytochrome P450 1A1, 1B1 and 3A4 expression in these cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5215 - Interfant 99 – léčebná studie zohledňující odlišnou biologii akutní lymfoblastické leukemie kojenců a její výsledky v České republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10001392 - IRESite--a tool for the examination of viral and cellular internal ribosome entry sites. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10001346 - The mechanism of cytotoxicity and DNA adduct formation by the anticancer drug ellipticine in human neuroblastoma cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5473 - Metallothionein - a promising tool for cancer diagnostics (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5411 - Metallothioneins and Cancer (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5472 - Molecular and immunohistochemical analyses of BCL2, KI-67, and cyclin D1 expression in synovial sarcoma (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5339 - Novel prognostic subgroups in childhood 11q23/MLL-rearranged acute myeloid leukemia: results of an international retrospective study (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5345 - Outcome of congenital acute lymphoblastic leukemia treated on the Interfant-99 protocol (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5430 - Prevalence of HHV-6 Integrated Chromosomally Among Children Treated for Acute Lymphoblastic or Myeloid Leukemia in the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5331 - Quantification of fusion transcript reveals a subgroup with distinct biological properties and predicts relapse in BCR/ABL-positive ALL: implications for residual disease monitoring (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5223 - Regulační T lymfocyty a jejich význam pro zhoubné novotvary hlavy a krku (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5122 - Somatic TP53 Mutation Mosaicism in a Patient With Li-Fraumeni Syndrome (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5326 - Square-Wave Voltammetry as a Tool for Investigation of Doxorubicin Interactions with DNA Isolated from Neuroblastoma Cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5333 - Standardization of WT1 mRNA quantitation for minimal residual disease monitoring in childhood AML and implications of WT1 gene mutations: a European multicenter study (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5471 - The TP53 gene promoter is not methylated in families suggestive of Li-Fraumeni syndrome with no germline TP53 mutations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4028 - A rare tumor and an ethical dilemma in a family with a germline TP53 mutation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4040 - B-cell reconstitution after allogeneic SCT impairs minimal residual disease monitoring in children with ALL (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4050 - CD44 and CD27 delineate B-precursor stages with different recombination status and with an uneven distribution in nonmalignant and malignant hematopoiesis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/08:13584 - The comparison of cytotoxicity of the anticancer drugs doxorubicin and ellipticine to human neuroblastoma cells (2008)
Výsledek druhu JRIV/00843989:_____/08:00015753 - Druhá celostátní léčebná studie AML-BFM 98 zvýšila úspěšnost v dosažení remise a zlepšila celkové přežití dětí s akutní myeloidní leukemií v České republice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4080 - Employment of electrochemical techniques for metallothionein determination in tumor cell lines and patients with a tumor disease (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/08:13801 - Firefly luciferase gene contains a cryptic promoter (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11310/08:13798 - Genetické změny high-risk neuroblastomové buněčné linie vyvolané kultivací s ellipticinem (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4097 - Getting the numbers straight in pediatric MDS: Distribution of subtypes after exclusion of Down syndrome (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4115 - Incidence of HHV7 in donors and recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4121 - Inv(11)(q21q23) fuses MLL to the Notch co-activator mastermind-like 2 in secondary T-cell acute lymphoblastic leukemia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4138 - Minimal residual disease (MRD) analysis in the non-MRD-based ALL IC-BFM 2002 protocol for childhood ALL: is it possible to avoid MRD testing? (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4799 - Quantitative PCR detection of NPM/ALK fusion gene and CD30 gene expression in patients with anaplastic large cell lymphoma - Residual disease monitoring and a correlation with the disease status (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4170 - Reolysin(R) - Oncolytic virus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00843989:_____/08:00016087 - Třetí celostátní protokol léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie znamenal další zlepšení výsledků. Studie ALL-BFM 95 u dětí v České republice 1995-2002 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4213 - WT1 protein expression in childhood acute leukemia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4574 - WT1 protein expression in slowly proliferating myeloid leukemic cell lines is scarce throughout the cell cycle with a minimum in G(0)/G(1) phase (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11310/07:12267 - A bioinformatical approach to the analysis of viral and cellular internal ribosome entry sites (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1525 - A girl with neurofibromatosis type 1, atypical autism and mosaic ring chromosome 17 (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1606 - A treatment protocol for infants younger than 1 year with acute lymphoblastic leukaemia (Interfant-99): an observational study and a multicentre randomised trial (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1597 - Childhood secondary ALL after ALL treatment (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/07:11225 - Comparison of the cytotoxicity of and DNA adduct formation by the anticancer drug ellipticine in human breast adenocarcinoma, leukemia and neuroblastoma cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1779 - Correlation of DNA ploidy with location and type of melanoma in dogs (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1625 - Detectable minimal residual disease before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation predicts extremely poor prognosis in children with acute lymphoblastic leukemia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1769 - Disappearance of pre-existing high HHV-6 DNA load in blood after allogeneic SCT (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1540 - DNA adduct formation by the anticancer drug ellipticine in human leukemia HL-60 and CCRF-CEM cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1815 - Expression of glutamate carboxypeptidase II in human brain (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1770 - Failure of multiple antivirals to affect high HHV-6 DNAaemia resulting from viral chromosomal integration in case of severe aplastic anaemia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/07:11061 - Hepatitis C virus internal ribosome entry site initiates protein synthesis at the authentic initiation codon in yeast (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1549 - The identification of (ETV6)/RUNX1-regulated genes in lymphopoiesis using histone deacetylase inhibitors in ETV6/RUNX1-positive lymphoid leukemic cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1577 - Mammalian peroxidases activate anticancer drug ellipticine to intermediates forming deoxyguanosine adducts in DNA identical to those found in vivo and generated from 12-hydroxyellipticine and 13-hydroxyellipticine (2007)
Výsledek druhu CRIV/00064203:_____/07:1814 - Metallothioneins and cancer (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1559 - Molecular and immunohistochemical analysis of ER13132 expression in correlation with proliferation rate. in synovial sarcoma (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1470 - Nádory ze skupiny Ewingova sarkomu - molekulární biologie a genetika (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1531 - Prophylactic human granulocyte colony-stimulating factor after induction therapy in pediatric acute myeloid leukemia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1605 - Pulses of vincristine and dexamethasone in addition to intensive chemotherapy for children with intermediate-risk acute lymphoblastic leukaemia: a multicentre randomised trial (2007)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11310/07:12268 - RNA Club (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1560 - Standardisation of operating procedures for the detection of minimal disease by QRT-PCR in children with neuroblastoma: Quality assurance on behalf of SIOPEN-R-NET (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1532 - Submicroscopic bone marrow involvement in isolated extramedullary relapses in childhood acute lymphoblastic leukemia: a more precise definition of "isolated" and its possible clinical implications, a collaborative study of the Resistant Disease Committee (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1539 - Telomere length in peripheral blood cells of germline TP53 mutation carriers is shorter than that of normal individuals of corresponding age (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:337 - Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza způsobená deficiencí perforinu může být úspěšně léčená transplantací kmenových buněk krvetvroby - první případ diagnostikovaný v ČR (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/06:9873 - IRESite: the database of experimentally verified IRES structures (www.iresite.org) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/06:00000615 - Prenatal origin of childhood AML occurs less frequently than in childhood ALL (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:181 - Reovirus - possible therapy of cancer (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/06:556 - Rhabdomyosarcoma: Molecular diagnostics of patients classified by morphology and immunohistochemistry with emphasis on bone marrow and purged peripheral blood progenitor cells involvement (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11310/06:10706 - RNA klub (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/06:227 - Teratoma in an Adolescent with Malignant Transformation into Embryonal Rhabdomyosarcoma (2006)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11310/06:10705 - Translational Control and Non-Coding RNA Meeting (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:111 - Wilms' tumor gene 1 (WT1) expression in childhood acute lymphoblastic leukemia: a wide range of WT1 expression levels, its impact on prognosis and minimal residual disease monitoring (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004207 - Characterization of drug-resistant neuroblastoma cell lines by comparative genomic hybridization (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004114 - Correlation of CD33 with poorer prognosis in childhood ALL implicates a potential of anti-CD33 frontline therapy (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11130/05:00004028 - Cytometrické vyšetření u neuroblastomu - příspěvek pro diagnózu a detekci minimální zbytkové choroby (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004055 - Detekce minimální reziduální nemoci u akutních lymfoblastických leukémií pomocí kvantifikace přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory: jak se vyhnout špatné interpretaci výsledků (2005)
Výsledek druhu JRIV/00843989:_____/05:00012516 - Identification of five new families strengthens the link between childhood choroid plexus carcinoma and germline TP53 mutations (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004077 - Lymphoid differentiation pathways can be traced by TCRdelta rearrangements (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004022 - Metody molekulárně cytogenetického vyšetření v klinické onkologii (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004021 - Ribonukleázy /RNÁZY/ v protinádorové terapii (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004058 - TEL/AML1 and immunoreceptor gene rearrangements - which comes first? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004054 - TEL/AML1 real-time quantitative reverse transcriptase PCR can complement minimal residual disease assesment in childhood ALL (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004079 - Transfer of genomics information to flow cytometry: expression of CD27 and CD44 discriminates subtypes of acute lymphoblastic leukemia (2005)
Výsledek druhu DRIV/00064203:_____/05:00000044 - Účinek ellipticinu na neuroblastom a jeho ovlivnění kyselinou valproovou - studie in vitro (2005)
Výsledek druhu DRIV/00064203:_____/05:00000039 - Využití vyšetření srovnávací genomové hybridizace (CGH) v klinické onkologii (2005)