• česky
  • english

MSM0021620806 - Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM0021620806
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyMolekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborFA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Vedlejší oborEB - Genetika a molekulární biologie
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu144 000 tis. Kč139 822 tis. Kč141 522 tis. Kč123 897 tis. Kč143 834 tis. Kč89 394 tis. Kč41 885 tis. Kč824 354 tis. Kč
Celkové uznané náklady155 094 tis. Kč149 822 tis. Kč151 522 tis. Kč132 418 tis. Kč149 827 tis. Kč142 678 tis. Kč130 889 tis. Kč1 012 250 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVýzkumný záměr reprezentuje dvanáct základních biomedicínských okruhů zaměřených na vybrané problémy normy a patologických stavů. Nadřazeným cílem je vzájemné sbližování biomedicínsky zaměřených pracovišť výzkumem na společné molekulární a buněčné úrovnmetodických center, jako nezbytný předpoklad pro perspektivní biomedicínský výzkum. Takto orientovaný výzkum je významným zdrojem relevantních informací o buněčných procesech operujících za normy a za patologických stavů a jejich poznání umožňuje vývoj nterapeutických postupů. Prioritou budou strukturně biologická studia jaderného kompartmentu, zejména popis jadérkové struktury z hlediska syntézy rRNA a replikace ribosomálních genů, studium dynamiky chromosomálních teritorií v souvislosti s jejich repliaanalýza vzájemné polohy chromosomů v jádře, analýza posice „linker“ histonu v chromatinovém vlákně, studium funkce Cajalova tělíska a jaderných skvrn, modifikace a remodelace chromatinu v regulaci transkripce, identifikace nových proteinů, které se pod
Klíčová slova v anglickém jazyceMolecular embryology; neural crest; circulatory system; developmental biology
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr velkou měrou přispěl k rozvoji nových diagnostických metod závažných lidských onemocnění, především na úrovni molekularní genetiky. Tato přesná a včasná diagnóza se nepochybně již nyní pozitivně promítá do úspěšnosti použité léčby. Finanční podpora umožnila formovat týmy mladých, vysoce erudovaných odborníků.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta
Řešiteldoc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3950131)
Účastník - subjektUniverzita Karlova v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV777
Výsledek druhu PRIV/00216208:11110/15:10317450 - Analogy oxytocinu (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/15:10293987 - Antianxiety effect of Tong Luo Jiu Nao, traditional Chinese medicinal preparation, in rats (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/15:10174164 - Morphometric alterations, steatosis, fibrosis and active caspase-3 detection in carbamate bendiocarb treated rabbit liver (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/15:10315527 - 2-Aminopyridines with a Truncated Side Chain To Improve Human Neuronal Nitric Oxide Synthase Inhibitory Potency and Selectivity (2015)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/14:10282408 - The antimicrobial action of histones in the reproductive tract of cow (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/14:10192039 - Mosaic tissue distribution of the tandem duplication of LAMP2 exons 4 and 5 demonstrates the limits of Danon disease cellular and molecular diagnostics (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/14:10284256 - Nitric Oxide Synthase Inhibitors That Interact with Both Heme Propionate and Tetrahydrobiopterin Show High Isoform Selectivity (2014)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11110/14:10283594 - Peptidové inhibitory imobilizované na magnetické nosiče a Sepharosu aplikované na separaci žaludečních aspartátových proteinas (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/14:10283786 - Potent and Selective Double-Headed Thiophene-2-carboximidamide Inhibitors of Neuronal Nitric Oxide Synthase for the Treatment of Melanoma (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/14:10283796 - Simplified 2-Aminoquinoline-Based Scaffold for Potent and Selective Neuronal Nitric Oxide Synthase Inhibition (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/14:10284281 - Systemic AL amyloidosis with unusual cutaneous presentation unmasked by carotenoderma (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10189436 - All Hematopoietic Stem Cells Engraft in Submyeloablatively Irradiated Mice (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10190690 - Decontamination of human skin by low-temperature plasma produced by cometary discharge (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10191992 - Endothelial quality of pre-cut posterior corneal lamellae for Descemet membrane endothelial keratoplasty with a stromal rim (DMEK-S): two-year outcome of manual preparation in an ocular tissue bank (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10174160 - Functional suppression of Kcnq1 leads to early sodium channel remodelling and cardiac conduction system dysmorphogenesis (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10195037 - GEI-8, a Homologue of Vertebrate Nuclear Receptor Corepressor NCoR/SMRT, Regulates Gonad Development and Neuronal Functions in Caenorhabditis elegans (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10189718 - Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome with the P102L pathogenic mutation presenting as familial Creutzfeldt-Jakob disease: a case report and review of the literature (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/13:10134358 - Heart rate changes mediate the embryotoxic effect of antiarrhythmic drugs in the chick embryo (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10189736 - Immunomodulatory properties of subcellular fractions of a G+ bacterium, Bacillus firmus (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10189411 - Late-onset Tay-Sachs Disease Can Mimic Spinal Muscular Atrophy Type III - Two Case Reports (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10173646 - Long-term outcome of severe alveolar haemorrhage in ANCA-associated vasculitis: a retrospective cohort study (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10189747 - Microbial Inactivation by Electric Discharge with Metallic Grid (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10189444 - The pharmacological activation of adenosine A(1) and A(3) receptors does not modulate the long- or short-term repopulating ability of hematopoietic stem and multipotent progenitor cells in mice (2013)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/13:00011383 - Prenatal adaptations to overload (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11160/13:10146089 - Snížená denzita kostního minerálu u žen s roztroušenou sklerózou (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10188756 - Stress and strain adaptation in load-dependent remodeling of the embryonic left ventricle (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10190165 - Structure-Guided Design of Selective Inhibitors of Neuronal Nitric Oxide Synthase (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:9736 - A Decrease in the Density of HLA-DR-Positive Cells Occurs Faster in Corneas Stored in Organ Culture than under Hypothermic Conditions (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12551 - Adaptation of respiratory chain biogenesis to cytochrome c oxidase deficiency caused by SURF1 gene mutations (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12824 - Aluminofluoride Complexes: Phosphate Analogues and a Hidden Hazard for Living Organisms (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10126774 - Application of heptapeptides containing D-amino acid residues immobilized to magnetic particles and Sepharose for the study of binding properties of gastric aspartic proteases (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11458 - B-lymphopoiesis gains sensitivity to subsequent inhibition by estrogens during final phase of fetal development (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11432 - Combination of two chromophores: Synthesis and PDT application of porphyrin-pentamethinium conjugate (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12889 - Complete OATP1B1 and OATP1B3 deficiency causes human Rotor syndrome by interrupting conjugated bilirubin reuptake into the liver (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12498 - CYSL-1 Interacts with the O-2-Sensing Hydroxylase EGL-9 to Promote H2S-Modulated Hypoxia-Induced Behavioral Plasticity in C. elegans (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12493 - Cystathionine beta-synthase mutants exhibit changes in protein unfolding: conformational analysis of misfolded variants in crude cell extracts (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12698 - Cysteine and obesity: consistency of the evidence across epidemiologic, animal and cellular studies (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11740 - Cytokine expression in the colostral cells of healthy and allergic mothers (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12928 - Danon disease: A focus on processing of the novel LAMP2 mutation and comments on the beneficial use of peripheral white blood cells in the diagnosis of LAMP2 deficiency (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11454 - Decreased concentrations of retinol-binding protein 4 in sera of epithelial ovarian cancer patients: A potential biomarker identified by proteomics (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12751 - Descemet membrane endothelial keratoplasty with a stromal rim in the treatment of posterior polymorphous corneal dystrophy (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12691 - Distinctive histopathological features that support a diagnosis of cholesterol ester storage disease in liver biopsy specimens (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12890 - DNA Damage Response and Inflammatory Signaling Limit the MLL-ENL-Induced Leukemogenesis In Vivo (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11384 - The effect of connexin40 deficiency on ventricular conduction system function during development (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11445 - Effect of Iron Overload and Iron Deficiency on Liver Hemojuvelin Protein (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11450 - The Effect of Neural Noise on Spike Time Precision in a Detailed CA3 Neuron Model (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11140/12:10123161 - Effects of acute stressors on the expression of oxytocin receptor mRNA in hearts of rats with different activity of HPA axis (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11865 - Electronic and vibrational optical activity of several peptides related to neurohypophyseal hormones: Disulfide group conformation (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/12:11446 - The fungal spores survival under the low-temperature plasma (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12690 - Glycosphingolipid profile of the apical pole of human placental capillaries: The relevancy of the observed data to Fabry disease (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:13370 - Homocysteine and Coronary Heart Disease: Meta-analysis of MTHFR Case-Control Studies, Avoiding Publication Bias (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10123282 - How Nuclei of Giardia Pass through Cell Differentiation: Semi-openMitosis Followed by Nuclear Interconnection (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11742 - Impaired function of regulatory T cells in cord blood of children of allergic mothers (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12614 - Influence of the fetal bovine serum proteins on the growth of human osteoblast cells on graphene (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12791 - Interactions of a Hydrophobically Modified Polycation with Zwitterionic Lipid Membranes (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11736 - Kaposi Sarcoma-associated Herpesvirus vIRF-3 Protein Binds to F-box of Skp2 Protein and Acts as a Regulator of c-Myc Protein Function and Stability (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12644 - Keratoconus in 18 pairs of twins (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10126758 - Magnetic Bead Cellulose as a Suitable Support for Immobilization of alpha-Chymotrypsin (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11363 - Mannitol is not involved in protective reactions of Acanthamoeba (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11395 - Microarray Analysis of Normal and Abnormal Chick Ventricular Myocardial Development (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11428 - Microsatellite Polymorphism in Haem Oxygenase 1 Gene Promoter in Multiple Sclerosis (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11361 - Molecular evidence of Pneumocystis jirovecii reinfection in a haemato-oncology patient (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12548 - Mutations of ATIC and ADSL affect purinosome assembly in cultured skin fibroblasts from patients with AICA-ribosiduria and ADSL deficiency (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11359 - Neutrophil to lymphocyte count ratio as a biomarker of bacterial infections (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12747 - Novel mutations in xanthine dehydrogenase/oxidase cause severe hypouricemia: Biochemical and molecular genetic analysis in two Czech families with xanthinuria type I (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12501 - Novel structural arrangement of nematode cystathionine beta-synthases: characterization of Caenorhabditis elegans CBS-1 (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11519 - N-Phosphonocarbonylpyrrolidine Derivatives of Guanine: A New Class of Bi-Substrate Inhibitors of Human Purine Nucleoside Phosphorylase (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12844 - Nucleosomes stacked with aligned dyad axes are found in native compact chromatin in vitro (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/12:11393 - Ontogenesis of Myocardial Function (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11440 - The persistent microbicidal effect in water exposed to the corona discharge (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:13368 - Pitx2 confers left morphological, molecular, and functional identity to the sinus venosus myocardium (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/12:12790 - Refining the Role of Lgl, Dlg and Scrib in Tumor Suppression and Beyond: Learning from the Old Time Classics (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11497 - The retrospective analysis of 343 Czech patients with IgA nephropathy-one centre experience (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11451 - Short-term potentiation effect on pattern recall in sparsely coded neural network (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12960 - Should heparin-binding protein levels be routinely monitored in patients with severe sepsis and septic shock? (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11447 - Stochastic interpolation model of the medial superior olive neural circuit (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11399 - Supramolecular approach for target transport of photodynamic anticancer agents (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/12:12892 - Tandem mass spectrometry of sphingolipids: Application in metabolic studies and diagnosis of inherited disorders of sphingolipid metabolism (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11310/12:10128384 - Trichobilharzia (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:13436 - TRPC6 gene variants in Czech adult patients with focal segmental glomerulosclerosis and minimal change disease (2012)
Výsledek druhu GRIV/00216208:11110/12:12439 - Výbojová komora s regulovatelnou vlhkostí (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12094 - Warburg Effect's Manifestation in Aggressive Pheochromocytomas and Paragangliomas: Insights from a Mouse Cell Model Applied to Human Tumor Tissue (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:13573 - X-Linked Adrenoleukodystrophy: Molecular and Functional Analysis of the ABCD1 Gene in Argentinean Patients (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12486 - YME1L controls the accumulation of respiratory chain subunits and is required for apoptotic resistance, cristae morphogenesis, and cell proliferation (2012)
Výsledek druhu FRIV/00216208:11110/12:11456 - Zařízení pro mikrobiální dekontaminaci nízkoteplotním plazmatem produkovaným kometárním výbojem (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:12702 - ZnO hedgehog-like structures for control cell cultivation (2012)
Výsledek druhu PRIV/00216208:11110/12:11802 - Způsob inaktivace patogenních prionů, fotosenzitizátor pro inaktivaci patogenních prionů a použití fotosenzitizátoru pro inaktivaci patogenních prionů (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/12:11444 - 5-Azacitidine in aggressive myelodysplastic syndromes regulates chromatin structure at PU.1 gene and cell differentiation capacity (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10546 - A change of developmental program induces the remodeling of the interchromatin domain during microspore embryogenesis in Brassica napus L. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10481 - A Fraction of MCM 2 Proteins Remain Associated with Replication Foci During a Major Part of S Phase (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:7193 - Acid-base chemistry of plasma: consolidation of the traditional and modern approaches from a mathematical and clinical perspective (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9032 - Acoustic Assessment of Voice and Speech Disorders in Parkinson's Disease Through Quick Vocal Test (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/11:8941 - Administration of hepcidin in 48-hour intervals does not prevent hepatic iron overload in mice (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8992 - Anatomical study of position of the TVT-O to the obturator nerve influenced by the position of the legs during the procedure: based upon findings at formalin-embalmed and fresh-frozen bodies (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8781 - Antiretroviral treatment of HIV infection does not influence HIV-specific immunity but has an impact on Non-specific immune activation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8927 - Apoptosis and necrosis in vaccinia virus-infected He La G and BSC-40 cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9720 - The Atlas of Physiology and Pathophysiology: Web-based multimedia enabled interactive simulations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10402 - Bilayer structures in dioctadecyldimethylammonium bromide/oleic acid dispersions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:11304 - Cadaveric bone marrow as potential source of hematopoietic stem cells for transplantation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9055 - Carbon Nanotubes Activate Store-Operated Calcium Entry in Human Blood Platelets (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:10658 - Cell Cycle Regulation and Cell Division in Giardia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8963 - Cellular and molecular investigations into the development of the pectoral girdle (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10466 - Chromatin under mechanical stress: from single 30 nm fibers to single nucleosomes (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:8780 - Clinical aspects of sepsis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9770 - Clinical validation of cutoff target ranges in newborn screening of metabolic disorders by tandem mass spectrometry: A worldwide collaborative project (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9784 - CLN2 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9786 - CLN5 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9794 - CLN6 (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9796 - CLN7 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8959 - Comparative Analysis of the Nuclear Presence of Adhesion/Growth-Regulatory Galectins and Reactivity in the Nuclei of Interphasic and Mitotic Cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8704 - Comparison of point-to plane and point-to point corona discharge for the decontamination or sterilization of surfaces and liquids (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/11:9725 - Complex model of integrated physiological systems - A theoretical basis for medical training simulators (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9758 - Controlled oxygen plasma treatment of single-walled carbon nanotube films improves osteoblastic cells attachment and enhances their proliferation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10959 - Cortisol kinetics in cerebrospinal fluid during bacterial meningitis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8773 - Cytokeratin 8 Is Expressed in Human Corneoconjunctival Epithelium, Particularly in Limbal Epithelial Cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10373 - Cytoskeletal proteins regulate chromatin access of BR-C transcription factor and Rpd3-Sin3A histone deacetylase complex in Drosophila salivary glands (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8960 - Determination of cystathionine beta-synthase activity in human plasma by LC-MS/MS: potential use in diagnosis of CBS deficiency (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9526 - DEVELOPMENT OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC FOR GLYCATED PRION PROTEIN (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9900 - Diagnostic tests for primary renal hypouricemia (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9798 - Diamond as functional material for bioelectronics and biotechnology (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10345 - Differences in Toll-like receptor expression and cytokine production after stimulation with heat-killed Gram-positive and Gram-negative bacteria (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:11313 - DNA Analysis of Renal Electrolyte Transporter Genes Among Patients Suffering from Bartter and Gitelman Syndromes - Summary of Mutation Screening (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10469 - The docking domain of histone H2A is required for H1 binding and RSC-mediated nucleosome remodeling (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8895 - Effect of metformin therapy on cardiac function and survival in a volume-overload model of heart failure in rats (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8818 - Effect of PPAR-gamma Agonist Rosiglitazone on Bone Mineral Density and Serum Adipokines in C57BL/6 Male Mice (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10106893 - Elevated CSF-lactate is a reliable marker of mitochondrial disorders in children even after brief seizures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9763 - Endothelial Cell Density Before and After the Preparation of Corneal Lamellae for Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty With a Stromal Rim (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8965 - Epigenetic silencing of the oncogenic miR-17-92 cluster during PU.1-directed macrophage differentiation (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8954 - ER-alpha agonist induces conversion of fibroblasts into myofibroblasts, while ER-beta agonist increases ECM production and wound tensile strength of healing skin wounds in ovariectomised rats (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8838 - Evaluation of potential biomarkers for the discrimination of bacterial and viral infections (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10106502 - Experimental and computational study of morphological and electrical properties of tin/plasma polymer nanocomposites (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9178 - Expression and processing of the TMEM70 protein (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11140/11:10109070 - Expression of heart oxytocin receptor and its mRNA in two rat strains with different activity of HPA axis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8961 - Expression of prion protein in mouse erythroid progenitors and differentiating murine erythroleukemia cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10482 - Fine structure of the "PcG body" in human U-2 OS cells established by correlative light-electron microscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10407 - From crystal and NMR structures, footprints and cryo-electron-micrographs to large and soft structures: nanoscale modeling of the nucleosomal stem (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8829 - Function and form in the developing cardiovascular system (2011)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11110/11:10647 - The Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8703 - Fungicidní vlastnosti korónového výboje (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8732 - Fyziologie a patofyziologie erytropoezy I: metabolizmus železa (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8725 - Fyziologie a patofyziologie erytropoezy II: regulace a erytropoetin (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10448 - Galanin modulating effect on restraint stress-induced short- and long-term behavioral changes in Wistar rats (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8834 - Gangrenous herpes zoster with multidermatomal involvement in a patient after kidney transplantation. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9903 - Glucocerebrosidase gene has an alternative upstream promoter, which has features and expression characteristic of housekeeping genes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10104098 - Graft survival and cytokine production profile after limbal transplantation in the experimental mouse model (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8875 - Hematopoietic Stem Cells Survive Circulation Arrest and Reconstitute Hematopoiesis in Myeloablated Mice (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10131667 - Heme arginate potentiates latent HIV-1 reactivation while inhibiting the acute infection (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8872 - Hepcidin Expression in the Liver of Mice with Implanted Tumour Reacts to Iron Deficiency, Inflammation and Erythropoietin Administration (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10993 - Homocystein jako rizikový faktor v psychiatrii (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9507 - How accurately can the aetiology of cardiac arrest be established in an out-of-hospital setting? Analysis by 'Concordance in Diagnosis Crosscheck Tables' (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8933 - Human Galectins Induce Conversion of Dermal Fibroblasts into Myofibroblasts and Production of Extracellular Matrix: Potential Application in Tissue Engineering and Wound Repair (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/11:9722 - HumMod - Large Scale Physiological Models in Modelica (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9060 - Imaging of Toxocara canis larvae labelled by CFSE in BALB/c mice (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9749 - Improved Synthesis of Chiral Pyrrolidine Inhibitors and Their Binding Properties to Neuronal Nitric Oxide Synthase (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8702 - Inactivation of prions using electrical DC discharges at atmospheric pressure and ambient temperature (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8821 - Infekční komplikace biologické léčby (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8699 - The influence of parameters of stabilized corona discharge on its microbicidal effect (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:11326 - Kultivace mezenchymových kmenových buněk bez xenogenních bílkovin (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9910 - Large Proteoglycan Complexes and Disturbed Collagen Architecture in the Corneal Extracellular Matrix of Mucopolysaccharidosis Type VII (Sly Syndrome) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8888 - Liver and muscle hemojuvelin are differently glycosylated (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8890 - Liver hemojuvelin protein levels in mice deficient in matriptase-2 (Tmprss6) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8894 - Metabolic characterization of volume overload heart failure due to aorto-caval fistula in rats. (2011)
Výsledek druhu PRIV/00216208:11110/11:8994 - Method of isolating epidermal neural crest stem cells (2011)
Výsledek druhu PRIV/00216208:11110/11:5289 - Method of making arranged cell structures (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11150/11:10107266 - Minimální nález u pacienta s Bestovou chorobou podmíněnou mutací c.653G}A v genu BEST1 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10550 - Minimizing detection errors in single molecule localization microscopy (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9890 - Molecular characterization of the AdeI mutant of Chinese hamster ovary cells: A cellular model of adenylosuccinate lyase deficiency (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9765 - Molecular genetic cause of X-linked retinitis pigmentosa in a Czech family (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9788 - Morphological Diagnostic and Pathological Considerations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8940 - Mouse 3T3 fibroblasts under the influence of fibroblasts isolated from stroma of human basal cell carcinoma acquire properties of multipotent stem cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9917 - Mukopolysacharidóza I – klinické projevy u 24 dětí z České republiky a Slovenska (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9874 - Mutations in DNAJC5, Encoding Cysteine-String Protein Alpha, Cause Autosomal-Dominant Adult-Onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10277 - MYB transcriptionally regulates the miR-155 host gene in chronic lymphocytic leukemia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8825 - Myocardial Morphological Characteristics and Proarrhythmic Substrate in the Rat Model of Heart Failure Due to Chronic Volume Overload (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8833 - Myocyte Proliferation in the Developing Heart (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9780 - NCL Diagnosis and Algorithms (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9779 - NCL Nomenclature and Classification (2011)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/11:9778 - The NCLs: Evolution of the Concept and Classification (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9851 - Nesarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie v dospělosti (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9762 - NHR-23 dependent collagen and hedgehog-related genes required for molting (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9959 - NOA1 is an essential GTPase required for mitochondrial protein synthesis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9886 - Novel homozygous insertion in SLC2A9 gene caused renal hypouricemia (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8942 - Open Wound Healing In Vivo: Monitoring Binding and Presence of Adhesion/Growth-Regulatory Galectins in Rat Skin during the Course of Complete Re-Epithelialization. (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9753 - The OV-TL 12/30 Clone of Anti-cytokeratin 7 Antibody as a New Marker of Corneal Conjunctivalization in Patients with Limbal Stem Cell Deficiency (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8873 - Phosphoprotein electrophoresis in the presence of Fe(III) ions (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9748 - Placenta analysis of prenatally diagnosed patients reveals early GAG storage in mucopolysaccharidoses II and VI (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10106 - Post-natal growth of 157 children born as extremely premature neonates (2011)
Výsledek druhu PRIV/00216208:11110/11:9475 - Použití galektinů a způsob přípravy myofibroblastů a nanovláken extracelulární matrix (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8761 - Propylene glycol and contact-lens solutions containing this diol induce pseudocyst formation in acanthamoebae (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/11:10099503 - Proteomic and transcriptomic analysis of heart failure due to volume overload in a rat aorto-caval fistula model provides support for new potential therapeutic targets - monomaine oxidase A and transglutaminase 2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9802 - Recurrence of posterior polymorphous corneal dystrophy is caused by the overgrowth of the original diseased host endothelium (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:11020 - Regulatory peptides desmopressin and glutathione voltammetric determination on nickel oxide modified electrodes (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10480 - Replication timing of pseudo-NORs (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9182 - Restoring assembly and activity of cystathionine beta-synthase mutants by ligands and chemical chaperones (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9964 - Serum levels of interferon alpha do not correlate with disease activity in patients with dermatomyositis/polymyositis (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10983 - SMED-TLX-1 (NR2E1) is critical for tissue and body plan maintenance in Schmidtea mediterranea in fasting/feeding cycles (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9840 - The spectrum of cytokeratins expressed in the adult human cornea, limbus and perilimbal conjunctiva (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8727 - Stochastic Model Explains the Role of Excitation and Inhibition in Binaural Sound Localization in Mammals (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8762 - Stress-Induced Pseudocyst Formation - A Newly Identified Mechanism of Protection against Organic Solvents in Acanthamoebae of the T4 Genotype (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8700 - The survival of micromycetes and yeasts under the low-temperature plasma generated in electrical discharge (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9744 - Symmetric Double-Headed Aminopyridines, a Novel Strategy for Potent and Membrane-Permeable Inhibitors of Neuronal Nitric Oxide Synthase (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10627 - Transcribed DNA is preferentially located in the perichromatin region of mammalian cell nuclei (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:10071 - Transferrin mutations at the glycosylation site complicate diagnosis of congenital disorders of glycosylation type I (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9912 - Treatment of cataplexy in Niemann-Pick disease type C with the use of miglustat (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8989 - TVT-S in the U position-anatomical study (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8869 - Two Patients with Clinically Distinct Manifestation of Pyruvate Dehydrogenase Deficiency Due to Mutations in PDHA1 Gene (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8913 - Tyrosine 87 is vital for the activity of human protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3) (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9058 - Underestimation of the expression of cellular prion protein on human red blood cells (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:7894 - Uromodulin-Associated Kidney Disease (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/11:9764 - Use of web multimedia simulation in biomedical teaching (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:9766 - Vascular presentation of cystathionine beta-synthase deficiency in adulthood (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/11:8822 - Virová hepatitida B u pacientky s folikulárním lymfomem lécené biologickou terapií. (2011)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11110/11:10682 - Vnitřní lékařství (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/11:9752 - WEB Multimedia Simulation for Biomedical Teaching (2011)
Výsledek druhu FRIV/00216208:11110/11:8705 - Zařízení produkující nízkoteplotní plazma pomocí „kometárního“ DC výboje za atmosférického tlaku pro lokální dekontaminaci a sterilizaci (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7708 - A novel transgenic mouse model of CBS-deficient homocystinuria does not incur hepatic steatosis or fibrosis and exhibits a hypercoagulative phenotype that is ameliorated by betaine treatment (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6429 - A sudden increase in partial pressure end-tidal carbon dioxide (PETCO2) at the moment of return of spontaneous circulation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7646 - Abnormal nonstoring capillary endothelium: a novel feature of Gaucher disease. Ultrastructural study of dermal capillaries (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6457 - Adenosine A(1), A(2a), A(2b), and A(3) Receptors in Hematopoiesis. 1. Expression of Receptor mRNA in Four Mouse Hematopoietic Precursor Cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7538 - Adipocyte heme oxygenase-1 induction attenuates metabolic syndrome in both male and female obese mice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6591 - Adjuvant effect of Bacillus firmus on the expression of cytokines and toll-like receptors in mouse nasopharynx-associated lymphoid tissue (NALT) after intranasal immunization with inactivated influenza virus type A (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6495 - Anatomie vazů hlezenního kloubu v prenatálním období a její význam v klinické praxi (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7636 - Ancient origin of the CTH alelle carrying the c. 200C > T (p.T67I) variant in patients with cystathioninuria (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6853 - Assembly factors and ATP- dependent proteases in cytochrome c oxidase biogenesis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7782 - Assembly of osteoblastic cell micro-arrays on diamond guided by protein pre-adsorption (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6384 - The Assessment of Pathogenic Prions in the Brains of Eye Tissue Donors: 2-Years Experience in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6365 - Behavior of 2,6-Bis(decyloxy)naphthalene Inside Lipid Bilayer (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6223 - Bezpečnost TVT-O z anatomického pohledu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6487 - Binding of prion antibodies to white blood cells of nonhuman primates and the existence of washable pool of cellular prion protein associated with lymphocytes in peripheral blood (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7879 - Biochemical and Structural Analysis of 14 Mutant ADSL Enzyme Complexes and Correlation to Phenotypic Heterogeneity of Adenylosuccinate Lyase Deficiency (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:6935 - Biochemistry of Fabry Disease (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6389 - Biocompatibility and sp(3)/sp(2) ratio of laser created DLC films (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7787 - Bioinformatic and biochemical studies point to AAGR-1 as the ortholog of human acid alpha-glucosidase in Caenorhabditis elegans (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7779 - The birth prevalence of lysosomal storage disorders in the Czech Republic: comparison with data in different populations (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:7627 - CHAPTER 10: The Role of Melatonin in Etiopathogenesis and Therapy of Autism Spectrum Disorders (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:7535 - CHAPTER 11: The Search for Plausible Role of Oxytocin in Etiology and Therapy of Autism Spectrum Disorders (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:7628 - CHAPTER 12: Regulation of Cortisol Levels in Autistic Individuals and their Mothers (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:8651 - CHAPTER 3: Dysregulation of Glutamatergic Neurotransmission in ASD (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:8652 - CHAPTER 6. Gastrointestinal Disorders and ASD: A Causal Link or a Secondary Consequence? (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:8653 - CHAPTER 7. Biochemical Changes in ASD (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:8654 - CHAPTER 8. Searching the Role of Mercury in ASD (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:8655 - CHAPTER 9. Fluoride and Aluminum: Possible Risk Factors in Etiopathogenesis of ASD (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7886 - Clinical and molecular characterization of a family with a dominant renin gene mutation and response to treatment with fludrocortisone. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6857 - Clinical presentation and metabolic consequences in 40 breastfed infants with nutritional vitamin B-12 deficiency - What have we learned? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6799 - The 'cometary' discharge, a possible new type of DC electric discharge in air at atmospheric pressure, and its bactericidal properties (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7639 - Cross-Talk between the Catalytic Core and the Regulatory Domain in Cystathionine beta-Synthase: Study by Differential Covalent Labeling and Computational Modeling (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6461 - Current understanding of Merkel cells, touch reception and the skin (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:7928 - Cystathionine Beta-Synthase (CBS) Deficiency: Genetics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7690 - Cystathionine beta-Synthase Mutations: Effect of Mutation Topology on Folding and Activity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7704 - Cystathionine beta-synthase null homocystinuric mice fail to exhibit altered hemostasis or lowering of plasma homocysteine in response to betaine treatment (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6590 - Cytokine expression in cord blood cells of children of healthy and allergic mothers (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7644 - The Deep Intronic c.903+469T > C Mutation in the MTRR Gene Creates an SF2/ASF Binding Exonic Splicing Enhancer, Which Leads to Pseudoexon Activation and Causes the cbIE Type of Homocystinuria (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6395 - Descemet membrane endothelial keratoplasty with a stromal rim (DMEK-S) (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7653 - Detection of single-molecule H2O2 signalling from epidermal growth factor receptor using fluorescent single-walled carbon nanotubes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7634 - Diagnosis of Niemann-Pick type C (NPC) - Decisions at the cell level. Pathologist's report (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7521 - Diamond/graphite content and biocompatibility of DLC films fabricated by PLD (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7700 - Disruption of OTC Promoter-enhancer Interaction in a Patient with Symptoms of Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7794 - Diversification of fasting regulated transcription in a cluster of duplicated nuclear hormone receptors in C. elegans (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:8547 - Effect of erythropoietin on hepcidin expression in hemojuvelin-mutant mice (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6215 - Effects of mechanical loading on early conduction system differentiation in the chick (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:8071 - Effects of protein inter-layers on cell-diamond FET characteristics (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081880 - Efficacy of S-adenosylhomocysteine hydrolase inhibitors, D-eritadenine and (S)-DHPA, against the growth of Cryptosporidium parvum in vitro (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081988 - Elevated lactate is a reliable marker pointing to mitochondrial disorders even in children after brief seizures. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6293 - Epithelial-Stromal Interaction in Squamous Cell Epithelium-derived Tumors: An Important New Player in the Control of Tumor Biological Properties (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6404 - Evidence for Keratoconus Susceptibility Locus on Chromosome 14 A Genome-wide Linkage Screen Using Single-Nucleotide Polymorphism Markers (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7219 - Exploration of the Active Site of Neuronal Nitric Oxide Synthase by the Design and Synthesis of Pyrrolidinomethyl 2-Aminopyridine Derivatives (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11140/10:00300352 - Exprese cholinacetyltransferázy a muskarinových M2 receptorů v srdečních síních potkanů kmene Sprague-Dawley a Lewis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7785 - Expression and lysosomal targeting of CLN7, a major facilitator superfamily transporter associated with variant late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6278 - Expression of CD66 in non-Hodgkin lymphomas and multiple myeloma (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/10:7387 - Fmoc deprotection by tert-butylamine in solution and in the synthesis of cyclic part of oxytocin like peptides. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7793 - FMR1 Gene Expansion, Large Deletion of Xp, and Skewed X-Inactivation in a Girl With Mental Retardation and Autism (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6157 - Genome analysis and comparative genomics of a Giardia intestinalis assemblage E isolate (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6156 - Giardia intestinalis: Aphidicolin influence on the trophozoite cell cycle (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6941 - Graphene substrates promote adherence of human osteoblasts and mesenchymal stromal cells (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6295 - Head and neck squamous cancer stromal fibroblasts produce growth factors influencing phenotype of normal human keratinocytes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7001 - Heme-Coordinating Inhibitors of Neuronal Nitric Oxide Synthase. Iron-Thioether Coordination Is Stabilized by Hydrophobic Contacts without Increased Inhibitor Potency (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6150 - Heparin-binding protein as a biomarker of circulatory failure during severe infections: a report of three cases (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:8656 - Hepcidin Downregulation by Repeated Bleeding Is Not Mediated by Soluble Hemojuvelin (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6282 - Hepcidin Expression in Adipose Tissue Increases during Cardiac Surgery (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7113 - Hereditary Interstitial Kidney Disease (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7922 - Histochemical detection of GM1 ganglioside using cholera toxin-B subunit. Evaluation of critical factors optimal for in situ detection with special emphasis to acetone pre-extraction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6331 - Hox geny a vývoj končetin v klinické medicíně i v experimentu (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6468 - Human MRCK alpha is regulated by cellular iron levels and interferes with transferrin iron uptake (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7664 - Hypervariable intronic region in NCX1 is enriched in short insertion-deletion polymorphisms and showed association with cardiovascular traits (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6252 - Iminodiacetic acid-modified magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate) - based microspheres for phosphopeptide enrichment (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7140 - Impairment of Sox9 Expression in Limb Buds of Rats Homozygous for Hypodactyly Mutation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6367 - Intranuclear sphingomyelin is associated with transcriptionally active chromatin and plays a role in nuclear integrity (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6255 - Isolation and Characterization of Neural Crest Stem Cells from Adult Human Hair Follicles (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6151 - Jaundice complicated by an atypical form of Guillain-Barre syndrome (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6925 - Klinické projevy a výsledky metabolických a molekulárně genetických analýz u 11 dětí s tyrosinémií typu I (2010)
Výsledek druhu PRIV/00216208:11110/10:6259 - Kombinace monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7888 - Kryptosporidióza, střevní kokcidiózy a ostatní střevní protozoární infekce (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7222 - Lichen sclerosus et atrophicus-like skin lesions in a patient carrying a novel hydroxymethylbilane synthase mutation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7919 - Lysosomal compromise and brain dysfunction: examining the role of neuroaxonal dystrophy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6397 - Mesothelial proteins are expressed in the human cornea (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10081432 - Methodical approaches in the identification of areas with a potential risk of infection by bird schistosomes causing cercarial dermatitis (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7013 - Methyl Gallate as the Framework for the Construction of Fluorous Building Blocks (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6797 - The microbicidal effect of low-temperature plasma generated by corona discharge: Comparison of various microorganisms on an agar surface or in aqueous suspension (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6825 - Mitochondrial DNA content and expression of genes involved in mtDNA transcription, regulation and maintenance during human fetal development (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7007 - Mitochondrial encephalocardio-myopathy with early neonatal onset due to TMEM70 mutation (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6392 - Nádorové mikroprostředí ovlivňuje biologické vlastnosti nádorové buňky – nádor jako embryologický problém? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7377 - Neurobiologie paměti (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6485 - Neuronal jitter. can we measure the spike timing dispersion ? (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7078 - No association with the ETM2 locus in Czech patients with familial essential tremor (2010)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11110/10:6313 - Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6854 - Novel insights into the assembly and function of human nuclear-encoded cytochrome c oxidase subunits 4, 5a, 6a, 7a and 7b (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7877 - Oligodendroglia from ADSL-deficient patient produce SAICAribotide and SAMP (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7898 - Ontogenetic profile of the expression of thyroid hormone receptors in rat and human corpora cavernosa of the penis. (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:3602 - Organ culture, but not hypothermic storage, facilitates the repair of the corneal endothelium following mechanical damage (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7346 - Oxytocin and carbetocin ameliorating effects on restraint stress-induced short- and long-term behavioral changes in rats (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7371 - Paměť a její poruchy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7217 - Peripheral but crucial: A hydrophobic pocket (Tyr(706), Leu(337), and Met(336)) for potent and selective inhibition of neuronal nitric oxide synthase (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6800 - Plasma Jetlike Point-to-Point Electrical Discharge in Air and Its Bactericidal Properties (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7010 - Potent and selective neuronal nitric oxide synthase inhibitors with improved cellular permeability (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7216 - Potent, Highly Selective, and Orally Bioavailable Gem-Difluorinated Monocationic Inhibitors of Neuronal Nitric Oxide Synthase (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6589 - Prevention of allergy in infants of allergic mothers by probiotic Escherichia coli (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7915 - Průjmová onemocnění bakteriální etiologie (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7661 - Rapid and accurate denaturating high performance liquid chromatography protocol for the detection of alpha-L-iduronidase mutations causing mucopolysaccharidosis type I (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6355 - Remosomes: RSC generated non-mobilized particles with approximately 180 bp DNA loosely associated with the histone octamer (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7176 - Restoration of Guyton's Diagram for Regulation of the Circulation as a Basis for Quantitative Physiological Model Development (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6279 - The role of apoptosis in cancer development and treatment: focusing on the development and treatment of hematologic malignancies (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6383 - Role of matrix metalloproteinases in recurrent corneal melting (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:8004 - Saccharomyces cerevisiae nuclear and nucleolar antigen preservation for immunoelectron microscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7698 - Semisynthesis of C17:0 isoforms of sulphatide and glucosylceramide using immobilised sphingolipid ceramide N-deacylase for application in analytical mass spectrometry (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6366 - Silicone-stabilized liposomes (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6364 - Single-base resolution mapping of H1-nucleosome interactions and 3D organization of the nucleosome (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6261 - Size exclusion chromatography as a tool for evaluation of fragmentation pattern of gastric mucins under non-degrading conditions (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6203 - Somitic origin of the medial border of the mammalian scapula and its homology to the avian scapula blade (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:8088 - Spatial light modulators in fluorescence microscopy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6363 - Spontaneous Formation of Densely Stacked Multilamellar Vesicles in Dioctadecyldimethylammonium Bromide/Oleosiloxane Mixtures (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7131 - Stochastic model shows how cochlear implants process azimuth in real auditory space (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7079 - Structure-based design, synthesis, and biological evaluation of lipophilic-tailed monocationic inhibitors of neuronal nitric oxide synthase (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10109287 - Study of urinary proteomes in Anderson-Fabry disease (2010)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/10:6934 - Subcellular, Cellular and Organ Pathology of Fabry Disease (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6480 - Tkáňové kultury pro studium prionových chorob (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7923 - Trichinelóza (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11140/10:00300353 - Účinek dvou typů stresu na expresi cholinacetyltransferázy a muskarinových M2 receptorů v srdečních síních potkanů s odlišnou aktivitou HPA osy (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:7918 - Uromodulin biology and pathophysiology - an update (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6403 - Variable ocular phenotypes of posterior polymorphous corneal dystrophy caused by mutations in the ZEB1 gene (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/10:6222 - Výskyt preperitoneálního tuku a hernia obturatoria v canalis obturatorius (2010)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11110/10:7088 - The 2nd international symposium on gene regulation in health and disease (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3639 - A new epigenetic marker: The replication-coupled, cell cycle-dependent, dual modification of the histone H4 tail (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3450 - Acute acalculous cholecystitis with pericholecystitis in a patient with Epstein-Barr Virus infectious mononucleosis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4028 - Acute intermittent porphyria - impact of mutations found in the hydroxymethylbilane synthase gene on biochemical and enzymatic protein properties (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4118 - Adsorption of fetal bovine serum on H/O-terminated diamond studied by atomic force microscopy (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4025 - Analogues of 2-aminopyridine-based selective inhibitors of neuronal nitric oxide synthase with increased bioavailability (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4210 - Analýza základní frekvence, amplitudového a frekvenčního kolísání hlasivek u Parkinsonovy nemoci (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:4837 - Automatic human body segmentation using mean-shift clustering as assistance in the hyperthermia treatment planning (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4122 - Autopsy case of Gaucher disease type I in a patient on enzyme replacement therapy. Comments on the dynamics of persistent storage process (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5464 - Babesióza (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:3405 - The bactericidal effect of the corona discharge low temperature plasma at atmospheric pressure (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3747 - Bendiocarb effect on liver and central nervous system in the chick embryo (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3742 - Bendiocarbamate Toxicity in the Chick Embryo (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4119 - Birth Prevalence of Homocystinuria in Central Europe: Frequency and Pathogenicity of Mutation c.1105C > T (p.R369C) in the Cystathionine Beta-Synthase Gene (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3476 - Carbon nanotubes activate blood platelets by inducing extracellular Ca2+ influx sensitive to calcium entry inhibitors (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11110/09:4768 - CCF: A programme for evaluation of fluorescing signals (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3780 - Cellular prion protein in blood platelets associates with both lipid rafts and the cytoskeleton (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3501 - Changes in the localization of collagens IV and VIII in corneas obtained from patients with posterior polymorphous corneal dystrophy (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5400 - Chikungunya (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3601 - Chromatin position in human HepG2 cells: Although being non-random, significantly changed in daughter cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4003 - Correlation between biochemical findings, structural and enzymatic abnormalities in mutated HMBS identified in six Israeli families with acute intermittent porphyria (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5351 - The cultivation of human multipotent mesenchymal stromal cells in clinical grade medium for bone tissue engineering (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4663 - CVD diamond films with hydrophilic micro-patterns for self-organisation of human osteoblasts (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5502 - Cyklosporóza (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4041 - Cystathionine gamma-lyase: Clinical, metabolic, genetic, and structural studies. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/09:00001715 - Cytokeratins 8 and 18 in adult human corneal endothelium (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3799 - DANON DISEASE: FURTHER CLINICAL AND MOLECULAR HETEROGENEITY (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4920 - Deletion of a Conserved Noncoding Sequence in Plzf Intron Leads to Plzf Down-regulation in Limb Bud and Polydactyly in the Rat (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4096 - Detection of DNA variations in the polymorphic hydroxymethylbilane synthase gene by high-resolution melting analysis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3460 - Detection of galectin-3 in patients with inflammatory bowel diseases: new serum marker of active forms of IBD? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4121 - Determination of S-Adenosylmethionine and S-Adenosylhomocysteine by LC-MS/MS and evaluation of their stability in mice tissues (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4659 - Diamond Seeding and Growth of Hierarchically Structured Films for Tissue Engineering (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5308 - Differential Regulation of Galectin Expression/Reactivity during Wound Healing in Porcine Skin and in Cultures of Epidermal Cells with Functional Impact on Migration (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/09:10000410 - Distinct regulatory roles of transforming growth factor-? and interleukin-4 in the development and maintenance of natural and induced CD4+ CD25+ Foxp3+ regulatory T cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3636 - Dnešní mikroskopie v biomedicíně: Tak trochu jinak (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4026 - Does bilirubin level correspond to interaction of c.-3279T > G and A(TA)7TAA variants in UGT1A1 gene? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3906 - Dominant Renin Gene Mutations Associated with Early-Onset Hyperuricemia, Anemia, and Chronic Kidney Failure (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3489 - Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5496 - Drakunkulóza (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3607 - The dynamics of individual nucleosomes controls the chromatin condensation pathway: direct atomic force microscopy visualization of variant chromatin (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5352 - Effect of Atropa belladonna L. on skin wound healing: Biomechanical and histological study in rats and in vitro study in keratinocytes, 3T3 fibroblasts, and human umbilical vein endothelial cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5442 - The Effect of DYS-14 Copy Number Variations on Extracellular Fetal DNA Quantification in Maternal Circulation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3455 - The effect of nitric oxide on vaccinia virus-encoded ribonucleotide reductase (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3637 - Electron tomography of structures in the wall of hazel pollen grains (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3453 - Ethacrynic and alpha-lipoic acids inhibit vaccinia virus late gene expression (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4688 - Fabrication of nano-structured diamond films for SAOS-2 cell cultivation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3743 - Fibroblast Growth Factor-2 regulates proliferation of cardiac myocytes in normal and hypoplastic left ventricles in the developing chick (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5494 - Filariózy (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5461 - Gender Reassignment Surgery in Male-to-Female Transsexualism: A Retrospective 3-Month Follow-up Study with Anatomical Remarks (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:00004123 - GM1 Gangliosidosis and Morquio B Disease: Expression Analysis of Missense Mutations Affecting the Catalytic Site of Acid beta-Galactosidase (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3966 - Hepcidin, the hormone of iron metabolism, is bound specifically to alpha-2-macroglobulin in blood (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3610 - Hybrid silica-silicone nanocapsules obtained in catanionic vesicles. Cryo-TEM studies (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4167 - Identification of differentially expressed proteins using automated meta-analysis of proteomic articles (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3860 - Identification of molecular targets for selective elimination of TRAIL-resistant leukemia cells. From spots to in vitro assays using TOP15 charts (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3720 - Immobilization of alpha-chymotrypsin to magnetic particles and their use for proteolytic cleavage of porcine pepsin A (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5609 - Immune-Glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism Spectrum Disorders (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5377 - Immunohistochemical Fingerprinting of the Network of Seven Adhesion/Growth-Regulatory Lectins in Human Skin and Detection of Distinct Tumour-Associated Alterations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3608 - The incorporation of the novel histone variant H2AL2 confers unusual structural and functional properties of the nucleosome (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:4312 - Independence of variables in Stewart´s model of the acid-base chemistry of the blood plasma (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5474 - Infekce vyvolané červy (helmintózy) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5469 - Infekce vyvolané dalšími volně žijícími amébami - Acanthamoeba sp., Balamuthia mandrillaris aj. (subakutní granulomatosní encefalitida) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5497 - Infekce vyvolané motolicemi (trematodózy) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5481 - Infekce vyvolané oblými červy (nematodózy) (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5463 - Infekce vyvolané prvoky (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5495 - Infekce vyvolané tasemnicemi (cestodózy) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4023 - Isoform-specific differences in the nitrite reductase activity of nitric oxide synthases under hypoxia (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5501 - Isosporóza (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:4269 - Kreativní propojení objektových technologií pro tvorbu výukových biomedicínských simulátorů (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5500 - Kryptosporidióza (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5490 - Larvální toxokaróza (syndrom larva migrans visceralis) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4671 - Long-term adsorption of fetal bovine serum on H/O-terminated diamond studied in situ by atomic force microscopy (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4045 - Loss of function of Sco1 and its interaction with cytochrome c oxidase (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3994 - Matrix metalloproteinases in recurrent corneal melting associated with primary Sjörgen's syndrome (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4117 - Micro-Pattern Guided Adhesion of Osteoblasts on Diamond Surfaces (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5600 - Modulatory effects of oxytocin and carbetocin on stress-induced changes in rat behavior in the open-field (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4690 - Mucopolysaccharidosis Type I in 21 Czech and Slovak Patients: Mutation Analysis Suggests a Functional Importance of C-Terminus of the IDUA Protein (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4043 - Mutations in CLN7/MFSD8 are a common cause of variant late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4024 - N-Acetyl Cysteine Averted Liver Transplantation in a Patient with Liver Failure Caused by Erythropoietic Protoporphyria (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4661 - Nanoscale topography of nanocrystalline diamonds promotes differentiation of osteoblasts (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5466 - Neglerióza (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4879 - New mutations in the PKD1 gene in Czech population with autosomal dominant polycystic kidney disease (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4029 - NO Formation by Neuronal NO-Synthase can be Controlled by Ultrafast Electron Injection from a Nanotrigger (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5629 - Novel and simple behavioral paradigm for assessing anxiety in rats: effect of diazepam (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3632 - Nuclear localization of ISWI ATPase Smarca5 (Snf2h) in mouse (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11110/09:4772 - Objzobraz: A volume-rendering programme (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3603 - Organization of human replicon: Singles or zipping couples? (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3631 - Organization of the amplified type I interferon gene cluster and associated chromosome regions in the interphase nucleus of human osteosarcoma cells. (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:8188 - Oxytocin a oxytocinový receptor v regulaci periferních a centrálních účinků; využití agonistů a antagonistů oxytocinu jako nástroje pro studium účastnících se mechanismů účinku (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5597 - Oxytocin and carbetocin effects on spontaneous behavior of male rats: modulation by oxytocin receptor antagonists (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3741 - Patterns of Muscular Strain in the Embryonic Heart Wall (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3734 - Peptide inhibitor modified magnetic particles for pepsin separation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5374 - Phenotypic characterization of human keratinocytes in coculture reveals differential effects of fibroblasts from benign fibrous histiocytoma (dermatofibroma) as compared to cells from its malignant form and to normal fibroblasts (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5277 - Phosphorylated Human Lectin Galectin-3: Analysis of Ligand Binding by Histochemical Monitoring of Normal/Malignant Squamous Epithelia and by Isothermal Titration Calorimetry (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5187 - Porucha růstu a vývoje u chlapce s X-vázanou ichtyózou, protrahovaným porodem a nízkou hladinou estriolu u matky v průběhu těhotenství (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:3606 - Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy: A Review of Current Knowledge (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/09:00002003 - Postoperative Epidural Fibrosis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5407 - Preservation of immune function and anti-hepatitis C virus (HCV) immune responses after liver transplantation in HIV-HCV coinfected patients (ANRS-HC08 "THEVIC" trial) (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3968 - Prion protein modulates cellular iron uptake: a novel function with implications for prion disease pathogenesis (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3580 - Případ akutní virové hepatitidy E získané v České republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4664 - Properties of tin/plasma polymer nanocomposites (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3101 - Prosaposin deficiency and saposin B deficiency (activator-deficient metachromatic leukodystrophy): report on two patients detected by analysis of urinary sphingolipids and carrying novel PSAP gene mutations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3585 - PU.1 Activation Relieves GATA-1-Mediated Repression of Cebpa and Cbfb during Leukemia Differentiation (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4911 - Rat hd Mutation Reveals an Essential Role of Centrobin in Spermatid Head Shaping and Assembly of the Head-Tail Coupling Apparatus (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5619 - Role of Oxytocin/Oxytocin Receptor System in Regulation of Cell Growth and Neoplastic Processes (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4698 - Sanfilippo Syndrome Type C: Mutation Spectrum in the Heparan Sulfate Acetyl-CoA: alpha-Glucosaminide N-Acetyltransferase (HGSNAT) Gene (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:4453 - School as a (multimedia simulation) game: the use of object tools for designing multimedia applications for biomedical teaching (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:5664 - School as a ( multimedia simulation) play: use of multimedia applications in teaching of pathological physiology (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4031 - Selective Neuronal Nitric Oxide Synthase Inhibitors and the Prevention of Cerebral Palsy (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5388 - Sequential analysis of biomarkers in cerebrospinal fluid and serum during invasive meningococcal disease (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:5567 - Stimulation of Protective and Cross-Protective Immunity against Influenza B Virus after Adjuvant Mucosal Immunization of Mice (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4681 - Strong influence of hierarchically structured diamond nanotopography on adhesion of human osteoblasts and mesenchymal cells (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4667 - Study on cellular adhesion of human osteoblasts on nano-structured diamond films (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4072 - SURF1 missense mutations promote a mild Leigh phenotype (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3630 - SWI/SNF2 proteins in germinal and early embryonic development (2009)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11110/09:3609 - Symposium "The Functional Organization of the Cell Nucleus" (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5492 - Syndrom larva migrans vyvolaný jinými nematody (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3638 - The synthesis and characterization of biotin-silver-dendrimer nanocomposites as novel bioselective labels (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4093 - Synthesis and enzymatic evaluation of 2-and 4-aminothiazole-based inhibitors of neuronal nitric oxide synthase (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:4095 - Synthesis of unsymmetric cyanine dye via merocyanine and their interaction with DNA (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:1905 - TMEM70 protein - A novel ancillary factor of mammalian ATP synthase (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11110/09:5192 - TomoCCF: A programme for estimation of displacements of projections in tomograms (2009)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11110/09:4771 - TomoProjCCF: A programme for estimation of displacements of projections in tomograms with respect to re-projections from already reconstructed volumes (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5503 - Toxoplasmóza (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3856 - TRAIL-induced apoptosis of HL60 leukemia cells: two distinct phenotypes of acquired TRAIL resistance that are accompanied with resistance to TNF alpha but not to idarubicin and cytarabine (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:5465 - Trypanosomózy (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/09:4849 - Useful Matlab tool for radio frequency designer (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/09:3678 - Utváření cévního řečiště: přehled molekulárních mechanismů a možnosti terapeutického ovlivnění (2009)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/09:4692 - Valproic acid (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:732 - A novel method for the estimation of podocyte injury: podocalyxin - positive elements in urine (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:465 - A rapid separation of two distinct populations of mouse corneal epithelial cells with limbal stem cell characteristics by centrifugation on percoll gradient (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1356 - Abnormal expression and processing of uromodulin in Fabry disease reflects tubular cell storage alteration and is reversible by enzyme replacement therapy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:249 - Abnormal Myocardial and Coronary Vasculature Development in Experimental Hypoxia (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1093 - Activities of respiratory chain complexes and pyruvate dehydrogenase in isolated muscle mitochondria in premature neonates (2008)
Výsledek druhu JRIV/00843989:_____/08:00015800 - Anticytokinová terapie u sepse a příčiny jejího selhání (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:398 - Aplikace autologního séra očních kapek vede ke statisticky významnému zlepšení stavu spojivky pacientů se syndromem suchého oka (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:729 - Asymmetrical distribution of the transcriptionally competent NORs in mitosis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4038 - Atypical CLN2 with later onset and prolonged course: a neuropathologic study showing different sensitivity of neuronal subpopulations to TPP1 deficiency (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:598 - Cardiac expression patterns of endothelin-converting enzyme (ECE): Implications for conduction system development (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2162 - Centrální regulační úloha oxytocinu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1590 - Characterization of two missense variants in the hydroxymethylbilane synthase gene in the Israeli population, which differ in their associations with acute intermittent porphyria (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/08:2915 - Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů ve tkáních. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:698 - Chromatin changes induced by lamin A/C deficiency and the histone deacetylase inhibitor trichostatin A (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1202 - Chromatin remodeling and SWI/SNF2 factors in human disease (2008)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/08:94 - Chromatographic analysis in bacteriological diagnostics of blood cultures, exudates and bronchoalveolar lavages (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2209 - Chronic psychiatric symptoms after acute dermal hydrofluoric acid exposure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1773 - Clinical, biochemical and molecular findings in seven Polish patients with adenylosuccinate lyase deficiency (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4054 - Clinical implications of a close vicinity of nervus dorsalis penis/clitoridis and os pubis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/08:00025777 - Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Subtypes in the Rat Anterior Pituitary after Two Types of Restrain Stress (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4064 - Cultivation of human keratinocytes without feeder cells on polymer carriers containing ethoxyethyl methacrylate: in vitro study (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1566 - Cystathionine beta-synthase p.S466L mutation causes hyperhomocysteinemia in mice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:816 - Deja vu in proteomics. A hit parade of repeatedly identified differentially expressed proteins (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:691 - Development of a human mitochondrial oligonucleotide microarray (h-MitoArray) and gene expression analysis of fibroblast cell lines from 13 patients with isolated FIFo ATP synthase deficiency (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2180 - Dipeptide 'alaptide' prevented impairments in spontaneous behavior produced with trimethyltin in male rats (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:5910 - D-Ribose therapy in four Polish patients with adenylosuccinate lyase deficiency: Absence of positive effect. (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:559 - Early markers of in vitro microspore reprogramming to embryogenesis in olive (Olea europaea L.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:995 - Early onset Alexander disease: a case report with evidence for manifestation of the disorder in neurohypophyseal pituicytes (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2078 - Effects of melanotan II, a melanocortin agonist, on grooming and exploration in rats after repeated restraint/immobilization (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:608 - Embryogenesis of the heart muscle (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2200 - Etiopatogeneze autismu z pohledu buněčné a molekulární biologie (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4092 - Fetal cells of mesenchymal origin in cultures derived from synovial tissue and skin of patients with rheumatoid arthritis (2008)
Výsledek druhu MRIV/00216208:11110/08:696 - Functional Organization of the Cell Nucleus (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:948 - Glycogen phosphorylase in Acanthamoeba spp.: Determining the role of the enzyme during the encystment process using RNA interference (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1788 - HIF and reactive oxygen species regulate oxidative phosphorylation in cancer (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:434 - Human galectin-2: nuclear presence in vitro and its modulation by quiescence/stress factors (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:442 - Human hair follicle and interfollicular keratinocyte reactivity to mouse HPV16-transformed cells: an in vitro study (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1473 - IgE against Food and Respiratory Allergens in Healthy and Allergic Mothers and Their Children (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:231 - Immobilized metal affinity chromatography of phosphorylated proteins using high performance sorbents (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1068 - The impact of mitochondrial tRNA mutations on the amount of ATP synthase differs in the brain compared to other tissues (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:404 - Imunohistochemická charakterizácia kolagénu IV v zdravých rohovkách a rohovkách pacientov so zadnou polymorfnou dystrofiou (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/08:4114 - In vitro fibroblast response to ultra fine grained titanium produced by a severe plastic deformation process (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1439 - Induction of MHC class I molecule cell surface expression and epigenetic activation of antigen-processing machinery components in a murine model for human papilloma virus 16-associated tumours (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:210 - The influence of two megsin polymorphisms on the progression of IgA nephropathy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:555 - Influence of VEGF polymorphism on progression of autosomal dominant polycystic kidney disease (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:724 - Interaction of pepsin with aromatic amino acids and their derivatives immobilized to Sepharose (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/08:00000839 - Intravascular ultrasound assessment of coronary artery involvement in Fabry disease (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:81 - Klinická a epidemiologická problematika západonilské horečky (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:461 - Kolageny v lidské rohovce - jejich typy, lokalizace a role (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:695 - Ladder-like amplification of the type I interferon gene cluster in the human osteosarcoma cell line MG63 (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1563 - The late-stage foetal liver microenvironment is essential for later sensitivity of B-lymphopoiesis to suppression by oestrogens (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:936 - Lytic infection with vaccinia virus activates caspases in a Bcl-2-inhibitable manner (2008)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/08:673 - Mammalian lectin as tool in glycochemistry and histochemistry with relevance for diagnostic procedure (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:836 - Mixed medullary and follicular cell carcinoma of the thyroid in a 71-year-old man with history of malignant melanoma (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1954 - Některé novější poznatky o signalizaci oxytocinovým receptorem (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2158 - Neurobiologie autizmu (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:697 - Nucleolus: The ribosome factory (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:363 - Optimization of affinity chromatography of pepsins on lodinated L-Tyrosine-Sepharose (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:401 - Phenotype Associated with the H626P Mutation and Other Changes in the TGFBI Gene in Czech Families (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1165 - Polymorphisms of the TPMT gene in the Czech healthy population and patients with inflammatory bowel disease (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:727 - Pontin is localized in nucleolar fibrillar centers (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:699 - Positioning of the NOR-bearing chromosomes in relation to nucleoli in daughter cells after mitosis (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:195 - Prevalence and risk of hypertension in renal disease - data from the Czech registry of renal biopsies (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1309 - Případ fulminantní meningokokové sepse s extrémní zánětlivou odpovědí (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/08:4816 - Prolonged Impairment of Polymorphonuclear Cells Functions in One Infant with Transient Zinc Deficiency: a Case Report (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:190 - Protective and cross-protective mucosal immunization of mice by influenza virus type A with bacterial adjuvant (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1496 - Proteomic analysis uncovers a metabolic phenotype in C. elegans after nhr-40 reduction of function (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:28 - Recent progress in the pathogenesis of nephrotic proteinuria (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:686 - Reduced erythroid cell and erythropoietin production in response to acute anemia in prion protein-deficient (Prnp-/-) mice (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:943 - Replacement of alpha-galactosidase A in Fabry disease: effect on fibroblast cultures compared with biopsied tissues of treated patients (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:402 - Sequencing of the CHST6 gene in Czech macular corneal dystrophy patients supports the evidence of a founder mutation (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:541 - Sonic hedgehog is required for the assembly and remodeling of branchial arch blood vessels (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:997 - Structural analysis of tissues affected by cytochrome C oxidase deficiency due to mutations in the SCO2 gene (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:29 - Studies of biochemistry and clinical biochemistry. Studies at sample medical schools in 13 EU countries regarding biochemistry and clinical biochemistry teaching (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:225 - Study of pepsin phosphorylation using immobilized metal affinity chromatography (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1358 - Subpial astrocytosis and focal leptomeningeal angiotropic astrocytosis leading to vascular compression: observations made in a case of mitochondrial encephalopathy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:940 - TiO2 nanotubes: photocatalyst for cancer cell killing (2008)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/08:1098 - TMEM70 mutations cause isolated ATP synthase deficiency and neonatal mitochondrial encephalocardiomyopathy (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:2943 - Unrecognized primary genital herpes infection (Case report) (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/08:1920 - Unusual presentation of Kelley-Seegmiller syndrome (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008512 - A Case of Excessive Autophagocytosis with Multiorgan Involvment and Low Clinical Penetrance (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008413 - A nationwide blood spot screening study for Fabry disease in the Czech Republic haemodialysis patient population (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008820 - A new model of corneal transplantation in the miniature pig: efficacy of immunosuppressive treatment (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008536 - A New Mutation within the Porphobilinogen Deaminase Gene Leading to a Truncated Protein as a Cause of Acute Intermittent Porphyria in an Extended Indian Family (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008974 - Activities of respiratory chain complexes in isolated platelets in female patients with anorexia nervosa (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/07:919 - Adhesion of osteoblasts on chemically patterned nanocrystalline diamonds (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:14 - Buňka - buněčná signalizace (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008563 - Cardiac neural crest ablation inhibits compaction and electrical function of conduction system bundles (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008608 - Cell Division of Giardia intestinalis: Assembly and disassembly of the adhesive disc, and the cytokinesis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008467 - Characterization of S-adenosylhomocysteine hydrolase from Cryptosporidium parvum (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008509 - Chemical chaperone rescue of mutant human cystathionine beta-synthase (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:7 - Cirkulace - Elekrické vlastnosti myokardiální buňky (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:10 - Cirkulace - Šíření vzruchu myokardem a vznik EKG křivky (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:11 - Cirkulace - Základy EKG - Svodové systémy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:11300 - Cortisol levels in cerebrospinal fluid correlate with severity and bacterial origin of meningitis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008607 - Cytogenetic evidence for diversity of two nuclei within a single diplomonad cell of Giardia (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008493 - Decontamination effects of low-temperature plasma generated by corona discharge. Part I: an overview (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008494 - Decontamination effects of low-temperature plasma generated by corona discharge. Part II: new insights (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008565 - Development of cardiac conduction system in mammals with a focus on the anatomical, functional and medical/genetical aspects (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:823 - Development of the Rabbit Pancreas with Particular Regard to the Argyrophilic Cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008858 - Differential immunogold localisation of sulphated and unsulphated keratan sulphate proteoglycans in normal and macular dystrophy cornea using sulphation motif-specific antibodies (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008590 - Divergent expession of cellular prion protein on blood cells of human and nonhuman primates (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008507 - Diversity of Cystathionine beta-Synthase Haplotypes Bearing the Most Common Homacystinutia Mutation c.833>C:A Posssible Role for Gene Conversion (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009004 - Down-regulation of Myc promoter-binding protein 1 (MBP-1) in growth-arrested malignant B cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009047 - Dynamics of immediate early gene and neuropeptide gene response to prolonged immobilization stress: evidence against a critical role of the termination of exposure to the stressor (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:3393 - Effect of miglustat on bone disease in adults with type 1 Gaucher disease: A pooled analysis of three multinational, open-label studies (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008569 - Effect of phlebotomy on hepcidin expression in hemojuvelin-mutant mice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008597 - Effects of breast milk of healthy and allergic mothers on in vitro stimulation of cord blood lymphocytes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009050 - Effects of Two Types of Restraint Stress on Spontaneous Behavior of Sprague-Dawley and Lewis Rats (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008578 - The evolution of amphibian metamorphosis: insights based on the transformation of the aortic arches of Pelobates fuscus (Anura) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009052 - Existuje společný regulační mechanismus pro vznik deprese a schizofrenie? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009057 - Existuje společný regulační mechanismus účastnící se při vzniku deprese, schizofrenie a závislosti na návykových látkách? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009054 - Existuje vztah mezi pamětí a strachem? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009056 - Existuje vztah mezi stresem, pamětí a silnými emocemi, jako jsou obavy a strach? (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008566 - Funkční a vývojový pohled na systém Purkyňových vláken (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008514 - Genetic and clinical features of patients with Gaucher disease in Hungary (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:15 - Hemostáza - Hemostáza primární a sekundární (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008564 - High-frequency ultrasonographic imaging of avian cardiovascular development (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008720 - HIV-1-specific CD8+ T cells do not correlate with viral load in HIV-1-positive patients (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008481 - Imatinib effect on growth and signal transduction in polycythemia vera (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008835 - Immunohistochemical characterization of cytokeratins in the abnormal corneal endothelium of posterior polymorphous corneal dystrophy patiens (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008480 - In vitro expansion of erythroid progenitors from polycythemia vera patients leads to decrease in JAK2 V617F allele (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008562 - Increased ventricular preload is compensated by myocyte proliferation in normal and hypoplastic fetal chick left ventricle (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008425 - The influence of three endothelin-1 polymorhisms on the progression of IgA nephropathy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008506 - Iron-independent specific protein expression pattern in the liver of HFE-deficient mice (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009026 - Juvenilní hyperbilirubinémie a její iniciální projevy v dorostovém věku (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:13 - Ledviny - Anatomicko histologický úvod (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008495 - Lethal Fetal and Early Neonatal Presentation of Adenylosuccinate Lyase Deficiency: Observation of 6 Patients in 4 Families (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008612 - Marker profiling of normal keratinocytes identifies the stroma from squamous cell carcinoma of the oral cavity as a modulatory microenvironment in co-culture (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/07:00008503 - Metabolismus a regulace železa v organismu ve vztahu k patogenezi aterosklerózy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008826 - Molecular analysis of the VSX1 gene in familial keratoconus (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008871 - Mucolipidosis IV: report of a case with ocular restricted phenotype caused by leaky splice mutation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008482 - Native proteomic analysis of protein complexes in murine intestinal brush border membranes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00064203:_____/07:1496 - Neinvazivní SRY, RHD a RHCE genotypizace plodu z periferní krve těhotných žen na 7300 real-time PCR systému (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008600 - Neisseria menigitidis strains from patients with invasive meningococcal disease differ in stimulation of cytoline production (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008492 - Neurolysosomal pathology in human prosaposin deficiency suggests essential neurotrophic function of prosaposin (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008865 - Nitric oxide synthase induction and cytotoxic nitrogen-related oxidant formation in conjunctival epithelium of dry eye (Sjogren´s syndrome) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/07:00000268 - Non-invasive determination of fetal c and E allele of RHCE gene via real-time PCR testing of extracellular DNA extracted from maternal plasma samples using QIAamp DSP Virus Kit (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008513 - Novel human pathological mutations (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008822 - Novel mutations in the ZEB1 gene identified in Czech and British patients with posterior polymorphous corneal dystrophy (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008576 - Nucleostemin expression in squamous cell carcinoma of the head and neck (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00009055 - Participation of melanocortin system on rat behavior tested in the open field (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/07:00008572 - Pepsin separation using magnetic affinity adsorbent (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/07:1570 - Phenotypic characterization of porcine interfollicular keratinocytes separated by elutriation: a technical note (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008483 - Polycystická choroba ledvin (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/07:1650 - Porcine epidermal stem cells as a biomedical model for wound healing and normal/malignant epithelial cell propagation (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008682 - Positioning of NORs and NOR-bearing chromosomes in relation to nucleoli (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008863 - Presence of snake-like chromatin in epithelial cells of keratoconjunctivitis sicca followed by a large number of micronuclei (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008587 - Production, purification and oxidative folding of the mouse recombinant prion protein (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008585 - Proteomic analysis of erythroid differentiation induced by hexamethylene bisacetamide in murine erythroleukemia cells (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008616 - Proteomic analysis of hepatic iron overload in mice suggests dysregulation of urea cycle, impairment of fatty acid oxidation, and changes in the methylation cycle (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:00009103 - První transplantace lidské rohovky (2007)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/07:12 - Respirace - Anatomicko histologický úvod (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008479 - Risedronate has no adverse effects on mouse haematopoiesis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008866 - The role of conjunctival epithelial cell xanthine oxidoreductase/xanthine oxidase in oxidative reactions on the ocular surface of dry eye patiens with Sjogren´s syndrome (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008702 - Rotor-type hyperbilirubinaemia has no defect in the canalicular bilirubin export pump (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/07:00008747 - Snake - Like Chromatin is Not a From of Apoptosis (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008588 - Stimulation of c-Myc transcriptional activity by vIRF-3 of Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/07:1537 - Stromal fibroblasts from basal cell carcinoma affect phenotype of normal keratinocytes (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008847 - Study of p. N247S KERA mutation in British family with cornea plana (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:3387 - Supplementary nuclear receptor NHR-60 is required for normal embryonic and early larval development of Caenorhabditis elegans (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:11298 - Tandem mass spectrometry of globotriaosylceramide: quantification in plasma and urine for diagnosis and therapy monitoring in Fabry disease (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008527 - Three-fold polyfluoroalkylated amines and isocyanates based on tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:00008561 - Transitions in early embryonic atrioventricular valvular function correspond with changes in cushion biomechanics that are predictable by tissue composition (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/07:3386 - Valproic Acid, a Molecular Lead to Multiple Regulatory Pathways (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11220/07:00006162 - Význam etiky při tvorbě veřejné politiky z hlediska korupce a lobbingu (2007)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/07:00009025 - Základní principy molekulárně biologických metod (2) (2007)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005166 - Adjuvant effect of Bacillus firmus in intranasal immunization of guinea pigs with inactivated type B influenza virus (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/06:9837 - Affinity liquid chromatography and capillary electrophoresis of seminal plasma proteins (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004928 - Alterations of uromodulin biology: a common denominator of the genetically heterogeneous FJHN/MCKD syndrome (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000802 - An unusual case of renal amyloidosis secondary to gout-the first description of familial occurrence (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/06:00000118 - An unusual cause of renal amyloidosis secondary to gout - the first description of familial occurrence (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000626 - Analogies and surprising differences between recombinant nitric oxide synthase-like proteins from Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis in their interactions with L-arginine analogs and iron ligands (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000801 - Analysis of excretion fraction of uric acid (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005344 - The association of monoamine oxidace B functional polymorphism with postoperative pain intensity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016778 - The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11110/06:00004890 - Autoantibody Recognition of Macromolecular Structures and Their Subunits (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005467 - Binding of Doa kinase to specific loci in polytene chromosomes of Drosophila megaloster (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005160 - BIR-1, the homologue of human survivin, regulates expression of developmentally active collagen genes in C. elegans (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:1012 - Boj s RH incompatibilitou by mohl být mnohem snažší (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000504 - Bronchoalveolar lavage examined by solid phase microextraction, gas chromatography-mass spectromatry and selected ion flow tube mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/06:00000616 - Bronchoalveolar lavage examined by solid phase microextraction, gas chromatography-mass spectrometry and selected ion flow tube mass spectrometry (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004868 - The Cajal body: a meeting place for spliceosomal snRNPs in the nuclear maze (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000505 - Cell Death Signalling Pathways in the Pathogenesis and Therapy of Haematologic Malignancies: Overview of Therapeutic Approaches (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/06:10403 - Cell division of Giardia intestinalis: Flagellar developmental cycle involves transformation and exchange of flagella between mastigonts of a diplomonad cell (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005466 - The cell nucleus taking centre stage. Workshop on the Functional Organization of the Cell Nucleus (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004984 - Changes in activation sequence of embryonic chick atria correlate with developing myocardial architecture (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004977 - Characterization of epidermal neural crest stem cell (EPI-NCSC) grafts in the lesioned spinal cord (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/06:00000979 - Cisplatin-induced apoptosis in cultures of human Schwann cells (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/06:10573 - Comblike dendrimers containing Tn antigen modulate natural killing and induce the production of Tn specific antibodies (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004864 - Corona discharge: A simple method of its generation and study of bactericidal properties (2) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000627 - Cytokine levels in healthy and allergic mothers and their children during the first year of life (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000809 - De Novo Mutation Found in the Porphobilinogen Deaminase Gene in Slovak Acute Intermittent Porphyria Patient: Molecular Biochemical Study (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000796 - Deficiency of mitochondrial ATP synthase of nuclear genetic origin (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005339 - Differences in the brain expression of c-fos mRNA after restraint stress in Lewis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004894 - Dissection of the unusual structural and functional properties of the variant H2A. Bbd nucleosome (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004935 - DMT1 mutation: response of anemia to darbepoetin administration and implications for iron homeostasis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000622 - Dynamics of NO rebinding to the heme domain of NO synthase-like proteins from bacterial pathogens (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004897 - Early changes in the tensile strenght and morphology of primary sutured skin wounds in rats (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:2930 - Early changes in the tensile strength and morphology of primary sutured skin wounds in rats (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004873 - Effect of Lipopolysaccharide and Bleeding on the Expression of Intestinal Proteins Involved in Iron and Haem Transport (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004936 - Effects of murine endotoxemia on lymphocyte subsets and clearence of staphylococcal pulmonary infection (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000625 - Endothelial cell superoxide anion radical generation is not dependent on endothelial nitric oxide synthase dimer/monomer distribution (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004983 - ETS transcription factor ER81 is required for the Pacinian corpuscle development (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000516 - Evaluation of mitochondrial membrane potential using a computerized device with a tetraphenylphosphonium-selective electrode (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005355 - Exogenous IL-beta induces its own expression, but not that of IL-6 in the hypothalamus and activates HPA axis and prolactin release (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004914 - Experimental hypoxia and embryonic angiogenesis (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/06:00005065 - Expession of Cellular Prion Protein (PrPc) on Human Red Blood Cells (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005068 - Expression of cellular prion protein on platelets from patients with gray platelet or Hermansky-Pudlak syndrome and the protein's association with alpha-granules (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000543 - Fumaric aciduria: Mild phenotype in a 8-year-old girl with novel mutations (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000578 - Genetic analysis of Gitelman syndrome patients from Czech republic and Slovakia - three novel mutations found (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000521 - Genetic Basis of Nephrotic Syndrome (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005162 - Glucosylceramide transfer from lysosomes-the missing link in molecular pathology of glucosylceramide deficiency: A hypothesis based on existing data (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:2932 - Glycophenotype of psoriatic skin (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005000 - Hepcidin mRNA Levels in Mouse Liver Respond to Inhibition of Erythropoiesis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004960 - High levels of circulating CD34 cells, dacrocytes, clonal hematopoiesis, and JAK2 mutation differentiate myelofibrosis with myeloid metaplasia from secondary myelofibrosis associated with pulmonary hypertension (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004950 - Hypoxia- inducible Factor-1 Deficiency Results in Dysregulated Erythropoiesis Signaling and Iron Homeostasis in Mouse Development (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004840 - Immunoaffinity carrier prepared by immobilization of antibody via Co3+-chelate (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004895 - Immunocyto- and histochemical profiling of nucleostemin expression: Marker of epidermal stem cells? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000721 - Immunomodulatory effects of Bacillus firmus on mouse peritoneal cells in vitro (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004809 - Imunitní reakce respiračního traktu a obrana proti chřipkové infekci (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000542 - Influence of Endothelin-1 gene polymorphisms on the progression of autosomal dominant polycystic kidney disease (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000609 - The influence of the endothelin-convrting enzyme-1 gene polymorphism on the progression of autosomal dominant polycystic kidney disease (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004907 - Kmenová buňka epidermis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005476 - Localization of pyruvate:NADP+ oxidoreductase in sporozoites of Cryptosporidium parvum (2) (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/06:9825 - Magnetic IDA-modified hydrophilic methacrylate-based polymer microspheres for IMAC protein separation (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000621 - Mammalian mitochondrial nitric oxide synthase: Characterization of a novel candidate (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000858 - May 2006 Update in Porphobilinogen Deaminase Gene Polymorphisms and Mutations Causing Acute Intermittent Porphyria. Comparison with the Situation in Slavic Population (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00008426 - Mitochondrial diseases and genetic defects of ATP synthase (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000575 - Mutační analýza u pacientů s Gitelmanovým syndromem (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000808 - Mutations and polymorphisms porphobilinogen deaminase gene: Defects which result in acute intermittent porphyria: May 2006 update with the list of mutations in Slavic population (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005019 - New Insights into Nucleolar Architecture and Activity (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005159 - NHR-40, a Caenorhabditis elegans supplementary nuclear receptor, regulates embryonic and early larval development (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000535 - NORs and Their Transcription Competence during the Cell Cycle (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:2933 - Nuclear presence of adhesion-/growth-regulatory galectins in normal/malignant cells of squamous epithelial origin (2006)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11110/06:00005360 - Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids 2006, vol. 25, 9-11 (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005080 - Oxid dusnatý v hypotalamo-hypofyzární regulaci - I.Fyziologie (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:174 - Peripheral blood mononuclear cell responses to heat shock proteins and their derived synthetic peptides in juvenile idiopathic arthritis patients (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11130/06:435 - Poruchy metabolismu vody a elektrolytů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004817 - Potential Roles for Ubiquitin and the Proteasome during Ribosome Biogenesis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000730 - Progestagens androgenic action on the bone of male castratet mice (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004930 - Protein Kinase Inhibitors (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004869 - Protein Kinases, Their Function and Implication in Cancer and Other Diseases (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000800 - Purine and pyrimidine metabolism : a firm basis for a transformed society (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/06:214 - Quantification of fetal and total circulatory DNA in maternal plasma samples before and after size fractionation by agarose gel electrophoresis (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000807 - Quo vadis porphyrin chemistry? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000795 - Retrospective, multicentric study of 180 children with cytochrom C oxidase deficiency (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004920 - Retrospective sequence analysis of the human PRNP gene from the formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues: Report of two cases of Creutzfeldt-Jakob disease (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004898 - Role of the carbohydrate recognition domains of mouse galectin-4 in oligosaccharide binding and epitope recognition and expression of galectin-4 and galectin-6 in mouse cells and tissues (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005052 - Sledování produkce cytokinů v prvních letech života dětí nealergických a alergických matek (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005352 - Spontaneous alternation behaviour in rats: Kynurenic acid attenuated deficits induced by MK-801 (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/06:00005469 - Stanovení proteinů v biologickém materiálu - metodický přístup (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/06:00005468 - Stres a postraumatická stresová porucha - multimediální studijní program vycházející z vlastních pokusů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004867 - Structure and function of the nucleolus in the spotlight (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005340 - Strukturně funkční změny u stresu a poruch chování (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/06:00005464 - The study of bactericidal effects of corona discharge at atmospheric pressure (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004918 - Subclinical course of adult visceral Niemann-Pick type C1 disease. A rare or underdiagnosed disorder? (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00004913 - Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: anatomic structure and clinical significance (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11150/06:00004137 - Tetraphenylphosphonium-selective electrode as a tool for evaluating mitochondrial permeability transition pore function in isolated rat hepatocytes (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:00005341 - Timing of stress and testing influence the long-lasting behavioral performance in rats (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000557 - Ultrastructural changes of mitochondria in the cultivated skin fibroblasts of patients with point mutations in mitochondrial DNA (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/06:3388 - Unusual cause of stroke: CADASIL with novel mutation in Czech patient (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000645 - Uroinfekce u diabetiků (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/06:00005006 - Vliv Sonic hedgehog na vývoj aortálních oblouků (2006)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11130/06:431 - Vyšetřovací metody (2006)
Výsledek druhu ARIV/00216208:11110/06:00005470 - Využití Real-Time systému pro kvantifikaci RNA a jeho použití v molekulární psychiatrii (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/06:00016606 - VYUŽITÍ REALTIME SYSTÉMU PRO KVANTIFIKACI RNA A JEHO POUŽITÍ V MOLEKULÁRNÍ PSYCHIATRII (2006)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/06:00000523 - X-vázaná adrenoleukodystrofie u jednadvaceti českých pacientů (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008403 - A new fluorimetric enzyme assay for the diagnosis of Niemann-Pick A/B, with specificity of natural sphingomyelinase substrate (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008402 - Acid sphingomyelinase deficiency. Phenotype variability with prevalence of intermediate phenotype in a series of twenty-five Czech and Slovak patients. A multi-approach study (2005)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/05:00000042 - Aktivity komplexů dýchacího řetězce v izolovaných trombocytech u 18 pacientů s Huntingtonovou nemocí (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008158 - Apparent presence of Ser133-phosphorylated cyclic AMP response element binding protein (pCREB) in brain mitochondria is due to cross-reactivity of pCREB antibodies with pyruvate dehydrogenase (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00009599 - Behavioral deficits in adult rats treated neonatally with glutamate (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008401 - BioMed Central Cell Biology (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008165 - Carnitine Concentrations in Term and Preterm Newborns at Birth and During the First Days of Life (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216208:11110/05:00008348 - Caspase activation during vaccinia virus-caused lytic infection (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008404 - Characterization of gana-I, a Caenorhabditis elegans gene encoding a single ortholog of vertebrate alpha-galactosidase and alpha-N-acetylgalactosaminidase (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008001 - Chromatographic analysis in bacteriologic diagnostics of blood cultures, exudates, and bronchoalveolar lavges (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008565 - Comparative analysis of pKi67, deltaNp63alpha, gal-3-RE and alpha2,3/2,6-NeuNAc expression pattern for assessment of biological properties and prognostification of head and neck squmous cell cancer (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004214 - Correlation of expression of nuclear proteins pKi67 and p63 with lectin histochemical features in head and neck squamous cell cancer (2005)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/05:00000074 - Detection of new diagnostic markers in pathology by focus on growth-regulatory endogenous lectins. The case study of Galectin-7 in squamous epithelia (2005)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/05:00000322 - Diagnostické aspekty familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie (2005)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/05:00000320 - Diagnostický význam kyseliny močové (2005)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/05:00000319 - Diferenciální diagnostika hyperurikémie u dědičných metabolických onemocnění (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008216 - Does electron microscopy change the view of the diagnosis of IgA nephropathy? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00064165:_____/05:00000126 - Dual hereditary jaundice: Simultaneous occurence of mutations causing Gilbert´s and Dubin-Johnson syndrome (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008612 - Effects of stress and of amphetamine on passive avoidance conditioning in rats (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/05:00000980 - Expression of CD44v6 correlates with cell proliferation and cellular atypia in urothelial carcinoma cell lines 5637 and HT1197 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008131 - Hepcidin: A direct link between iron metabolism and immunity (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00009514 - Lactosylceramide in lysosomal storage disorders. A comparative immunohistochemical and biochemical study (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008029 - Laureáti Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství, a chemii za rok 2004; příležitost k ohlédnutí se za některými objevy v přenosu signálů (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008405 - Missense mutations as a cause of metachromatic leukodystrophy. Degradation of arylsulphatase A in the endoplasmic reticulum (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004060 - Neinvazivní RHc genotypizace plodu z periferní krve těhotných žen (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004049 - Non-invasive fetal RHD and RHCE genotyping from maternal plasma in alloimmunized pregnancies (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004059 - Non-invasive fetal RHD and RHCE genotyping using real-time PCR testing of maternal plasma in RhD-negative pregnancies (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004056 - Non-invasive fetal RHD exon 7 and exon 10 genotyping using real-time PCR testing of fetal DNA in maternal plasma (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:8546 - Oligonucleotide-based microarray: A new improvement in microarray detection of plant viruses (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008658 - Pain Research Update from a Genetic Point of View (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216224:14310/05:00013922 - PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008287 - Patofyziologie a léčba bakteriální meningitidy (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008182 - Preparation of 5-amino-4-imidazole-N-succinocarboxamide ribotide, 5-amino-4-imidazole-N-succinocarboxamide riboside and succinyladenosine, compounds usable in diagnosis and research of adenylosuccinate lyase deficiency (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/05:00004061 - První zkušenosti s neinvazivní RH genotypizací plodu z periferní krve u aloimunizovaných těhotenství (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008468 - Relationship between X-inactivation and clinical involvement in Fabry heterozygotes. Eleven novel mutations in the alpha-galactosidase A gene in the Czech and Slovak population (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008400 - Single-nucleotide polymorphisms in genes relating to homocysteine metabolism: how applicable are public SNP databases to a typical European population? (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008126 - Transcription fator c-Myb is involved in the regulation of the epithelial-mesenchymal transition in the avian neural crest (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008103 - Transient expression of keratin 19 is induced in originally negative interfollicular epidermal cells by adhesion of suspended cells (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11120/05:00009539 - Tuberkulózní meningitida: kazuistika ojedinělého případu v České republice v roce 2003 (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00004808 - Vliv stresu a kmene potkana na chování ve volném poli měřené devíti parametry (2005)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/05:00008609 - Vzpomínka na J. Axelroda, nositele Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1970, a jeho odkaz pro dnešní vědu (2005)