• česky
  • english

MK0F25CEZ0001 - Studium uměleckých předmětů cizí provenience v moravských sbírkách (2000-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0F25CEZ0001
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyStudium uměleckých předmětů cizí provenience v moravských sbírkách
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Další vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/2000
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/2000
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období20002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 100 tis. Kč1 000 tis. Kč2 000 tis. Kč2 400 tis. Kč2 400 tis. Kč8 900 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 100 tis. Kč1 000 tis. Kč2 000 tis. Kč2 400 tis. Kč2 400 tis. Kč8 900 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyKomplexní mezioborový výzkum uměleckých předmětů cizí provenience (Rakousko, Německo, Nizozemí, Itálie) v moravských sbírkách zahrnující široké spektrum uměleckých disciplín - malba, sochařství, kresba, grafika, umělecké řemeslo (sklo, nábytek, kovy).
Klíčová slova v anglickém jazyceWorks of foreign provenance in Moravian collections;medieval art;Renaissance furniture;Dutch painting;Venetian drawing;Viennese silver;Austrian 19th cent.painting;German and Austrian art nouveau.
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyŘešení výzkumného záměru bylo vyhodnoceno jako úspěšné, jedná se o kvalitní zpracování dané problematiky.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektMoravská galerie v Brně
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV46
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/06:#0000005 - Franz Fiedler. Zapomenutý klasik fotografie (2006)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000010 - Franz Fiedler – Fotografie / Photographs / Fotografien (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000008 - Grete Popper. Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from the inter-war period (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000003 - Grete Popper. Fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000001 - Nizozemská krajinomalba 17. století (2005)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/05:#0000006 - Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780–1920 (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000009 - Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780–1920 (2005)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/05:#0000007 - Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých zemích (2005)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/05:#0000012 - Vídeňské stříbro (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000015 - Virtu et Fortuna. Tištěná genealogie italského šlechtice Antonia Rambalda hraběte Collalto e San Salvatore (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000028 - ...z lásky k umění a sobě pro radost...Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843–1894) (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/05:#0000025 - Zdroje nákupů německého a nizozemského malířství ve sbírce Heinricha Gomperze (2005)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/04:#0000017 - Design proutěného nábytku ve střední Evropě v letech 1900–1925 (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/04:#0000013 - Disegno veneto. Benátská kresba 16.–18. století v českých, moravských a slezských sbírkách (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/04:#0000014 - Dvě kresby od Giovanniho Lanfranco v Moravské galerii v Brně (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/04:00012193 - Firma Lotz ve sbírce skla Moravské galerie v Brně (2004)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/04:00012170 - Německý expresionismus (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/04:#0000062 - Restaurátorský průzkum výtvarných děl (2004)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/04:00012182 - Ruiny a duny. Krajina očima holandských mistrů 17. a 18. stol. v grafické tvorbě (2004)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/04:00012178 - Umění grafiky. Evropská grafika 15.-18. století (2004)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/04:00012199 - Utrechtská krajinomalba ve sbírce Moravské galerie v Brně (2004)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/04:00012115 - Vídeňská secse a moderna 1900-1920 (2004)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/04:00012146 - ...z lásky k umění a sobě pro radost. Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894) (2004)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/04:00012131 - ...z lásky k umění a sobě pro radost... Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894) (2004)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/03:00000006 - Benátská kresba 16.-18.století ve sbírkách Moravské galerie. (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/03:00000001 - Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18.století z českých, moravských a slezských sbírek. (2003)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/03:00000007 - Proměny tradice - Nizozemská kresba 18.století ze sbírek Moravské galerie v Brně. (2003)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/03:00000005 - Recepcia diela Nicolause Gerhaerta van Leyden na Slovensku v poslednej tretine 15.storočia. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/03:00000003 - Secesní keramika firmy Zsolnay ze sbírek Moravské galerie. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/03:00000004 - Sklenice V. H. Brunnera (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/03:00000002 - Šperk produkce Wiener Werkstatte ze sbírek Moravské galerie. (2003)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/03:00000009 - Středoevropská kabinetní malba. (2003)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/03:00000008 - Středoevropský barokní portrét. (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/02:00000004 - By 1918: Paths from and to Vienna (2002)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/02:00000003 - Die spätgotische Bildhauerkunst in Mähren im internationalen Kontext (2002)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/02:00000007 - Evrposký secesní plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094871:_____/02:00000006 - Helena Johnová a Keramik Werkgenossenschaft (2002)
Výsledek druhu DRIV/00094871:_____/02:00000005 - Julie Jurečková - The first lady of Art Photography In Bohemia (2002)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/02:00000002 - La Moravie a l´age baroque. Dans le miroir des ombres. 1670 - 1790 (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/02:00000001 - V zrcadle stínů. Morava v baroku. 1670 - 1790 (2002)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/01:00000005 - Disegno colorito a jeho přijímání v zaalpské renesanční a barokní kresbě. (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/01:00000003 - Franz Fiedler - Mezi avantgardou a tradicí (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094871:_____/01:00000001 - Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/01:00000004 - Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094871:_____/01:00000002 - Sbírka starého umění MG - Zpráva o přírůstcích nizozemského malířství 1997-2001 (2001)
Výsledek druhu ERIV/00094871:_____/01:00000006 - Severoitalská kresba mezi Janovem a Milánem (2001)