• česky
  • english

MK0CEZ99F2301 - Antologie poezie šumavských Němců (Böhmerwalddichtung - Lesebuch) (2000-2000, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F2301
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyAntologie poezie šumavských Němců (Böhmerwalddichtung - Lesebuch)
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
Vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Další vedlejší oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Rok a měsíc zahájení řešení2000
Rok a měsíc ukončení řešení2000
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2000celkem
Podpora ze státního rozpočtu200 tis. Kč200 tis. Kč
Celkové uznané náklady205 tis. Kč205 tis. Kč
Typskutečně čerpané
Cíle řešení českyJde o postupně vznikající a doplňovanou antologii překladů a originálů šumavské německé i nářeční poezie (výjimečně i prózy), doprovázenou soubornou kritickou statí a biografickými údaji. Cílem je sběr materiálů a zpracování této antologie a její zpřístupnění v elektronické formě (WWW, počítačová síť SVK Č. Budějovice, případně CD-ROM). Antologie se stane přirozenou součástí již existující regionální databáze Státní vědecké knihovny. Autorský okruh, jenž bude předmětem výzkumu, tvoří především autoři zejím přeshraničním vymezení, plus další autoři zabývající se danoutématikou. Sestava u jednotlivých autorů bude tvořena originálem a překladem básní, biografickými údaji, popř. vysvětlivkami a slovníčkem nářečních výrazů.
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Rok dodání údajů do CEZ2001
Systémové označení dodávky datCEZ/2001/MK0/MK0100/U/N/2:3
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektJihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu ARIV/00073504:_____/01:00000001 - Studie a medailony s ukázkami německé lyriky a lyrických črt ze Šumavy v originálním veršovém znění a překladech (Kohoutí kříž : Šumavské ozvěny) (2001)