• česky
  • english

MK0CEZ99F2101 - Záchrana, dokumentace a prezentace archeologického kulturního dědictví na Střední Moravě (1999-2001, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F2101
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyZáchrana, dokumentace a prezentace archeologického kulturního dědictví na Střední Moravě
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2001
Poslední stav řešeníS - Zastavený (předčasně ukončený) výzkumný záměr, tj. takový, že vzhledem k plánované době řešení výzkumný záměru předčasně skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001celkem
Podpora ze státního rozpočtu154 tis. Kč300 tis. Kč665 tis. Kč1 119 tis. Kč
Celkové uznané náklady154 tis. Kč300 tis. Kč665 tis. Kč1 119 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyZáchrana, ochrana, evidence a dokumentace archeologického kulturního dědictví, postupné zpracování archeologických výzkumů na střední Moravě, zpřístupnění objevů z velkoplošných archeologických výzkumů a z muzejních fondů, region jako křižovatka středoevropských kultur, katalogy, prezentacevýsledků výzkumů, konference a symposia v České republice i v zahraničí, přednášky, výstavy, expozice, mezinárodní spolupráce.
Klíčová slova v anglickém jazyceThe rescue, protection, evidence and documentation of the archaeological cultural inheritance
Hodnocení výsledkůN - Nesplněno zadání, tj. nebyly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr nebyl poskytovatelem hodnocen, neboť jeho řešení mělo pokračovat - organizace byly v r. 2001 převedeny do působnosti krajů. Resort kultury nemá k dispozici další údaje o VZ.
Rok dodání údajů do CEZ2002
Systémové označení dodávky datCEZ/2002/MK0/MK0200/U/N/4:1
Datum dodání záznamu23.9.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektVlastivědné muzeum v Olomouci
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV12
Výsledek druhu CRIV/00100609:_____/00:00000002 - Bohatý hrob germánského krále ze starší doby římské (2000)
Výsledek druhu CRIV/00100609:_____/00:00000001 - Das Königsgrab von Mušov in Südmähren (2000)
Výsledek druhu JRIV/00100609:_____/00:00000003 - K vybraným problémům relativní chronoligie v období mladého a pozdního eneolitu na Moravě (2000)
Výsledek druhu JRIV/00100609:_____/00:00000006 - Nejstarší osídlení Duban, Vrbátek a Štětovic (2000)
Výsledek druhu BRIV/00100609:_____/99:00000001 - Olomouc-Slavonín (I). Sídliště kultury s vypíchanou keramikou (1999)
Výsledek druhu JRIV/00100609:_____/00:00000004 - Pozoruhodné objevy v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku (2000)
Výsledek druhu BRIV/00100609:_____/00:00000007 - Předmostí (2000)
Výsledek druhu DRIV/00100609:_____/00:00000005 - Siedlung des epischnurkeramischen karpatenländischen Kulturkreises in Přáslavice in Mähren (2000)
Výsledek druhu DRIV/00100609:_____/99:00000003 - Alteste fruhbronzezeitliche Siedlungen in Mahren und der Anfang des Epischnurkeramischen Karpaten Kulturkreises (1999)
Výsledek druhu JRIV/00100609:_____/99:00000005 - Archeologické nálezy a lokality na katastrech Přáslavic a Velké Bystřice (1999)
Výsledek druhu JRIV/00100609:_____/99:00000004 - Archeologické nálezy a lokality na katastru obcí Tršice a Tršice-Zákřov (1999)
Výsledek druhu DRIV/00100609:_____/99:00000002 - Ein neuer Fund der Armmanschette vom Boroticer Typus aus Sudmahren (1999)