• česky
  • english

MK0CEZ99F2004 - Rozšiřování možností rozvoje CASLIN - Souborného katalogu ČR (1999-2003, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F2004
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyRozšiřování možností rozvoje CASLIN - Souborného katalogu ČR
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2003
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000200120022003celkem
Podpora ze státního rozpočtu156 tis. Kč141 tis. Kč565 tis. Kč566 tis. Kč634 tis. Kč2 062 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 248 tis. Kč141 tis. Kč565 tis. Kč566 tis. Kč634 tis. Kč3 154 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVývoj vlastních aplikací ke zdokonalení provozu katalogu, zejména jeho administrace a jeho spolupráce s ostatními knihovními informačními systémy.
Klíčová slova v anglickém jazyceUnion Catalogue; shared cataloguing; ILL; CUBUS
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyByl vyřešen příjem záznamů spec. dokumentů, propojení záznamů časopisů s jejich plnými texty přístupnými na internetu, záznamů dokumentů v SK ČR se souborem národních autorit, realizace objednávek meziknihovní výpůjční služby a zavedení protokolu Z39.50.
Rok dodání údajů do CEZ2004
Systémové označení dodávky datCEZ/2004/MK0/MK0400/U/N/4:1
Datum dodání záznamu29.6.2004
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní knihovna České republiky
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV7
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/03:00007721 - Souborný katalog ČR pod systémem Aleph 500 (2003)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/02:20030014 - Funkcionalita CASLIN - Souborného katalogu ČR jako centralizovaného zdroje pro informační profesionály a katalogizátory (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/00:00000014 - CASLIN - Souborný katalog ČR jako zdroj pro sdílenou katalogizaci (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/00:00000015 - CASLIN - The Union Catalogue of the Czech Republic (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/00:00000013 - CASLIN - The Union Catalogue of the Czech Republic: Foreign Periodicals Union Catalogue (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/99:20000022 - CASLIN - Souborný katalog ČR (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/99:20000021 - Služby CASLIN - Souborného katalogu ČR: současnost a perspektivy (1999)