• česky
  • english

MK0CEZ99F2002 - Komplexní informační systém jako nástroj optimalizace správy velkých objemů dat (1999-2000, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F2002
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyKomplexní informační systém jako nástroj optimalizace správy velkých objemů dat
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2000
Poslední stav řešeníS - Zastavený (předčasně ukončený) výzkumný záměr, tj. takový, že vzhledem k plánované době řešení výzkumný záměru předčasně skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000celkem
Podpora ze státního rozpočtu300 tis. Kč285 tis. Kč585 tis. Kč
Celkové uznané náklady8 100 tis. Kč372 tis. Kč8 472 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCílem je správa datových souborů vzniklých retrokonverzí katalogů Národní knihovny ČR. Zároveň je třeba řešit optimální přístup k obrazovým souborům záznamů a jejich vyhledatelnost.
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Rok dodání údajů do CEZ2001
Systémové označení dodávky datCEZ/2001/MK0/MK0100/U/N/2:3
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní knihovna České republiky
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/00:00000007 - Komplexní informační systém (2000)