• česky
  • english

MK0CEZ99F2001 - Digitální knihovna - produkce, ochrana a zpřístupnění digitálních dokumentů (1999-2003, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F2001
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyDigitální knihovna - produkce, ochrana a zpřístupnění digitálních dokumentů
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Vedlejší oborJC - Počítačový hardware a software
Další vedlejší oborJD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2003
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000200120022003celkem
Podpora ze státního rozpočtu360 tis. Kč345 tis. Kč1 814 tis. Kč1 850 tis. Kč2 200 tis. Kč6 569 tis. Kč
Celkové uznané náklady12 771 tis. Kč349 tis. Kč1 814 tis. Kč1 850 tis. Kč2 200 tis. Kč18 984 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyMonitorování vývoje médií, datových a metadatových formátů. Vývoj aplikací pro převod ohrožených dat, příp. jejich migraci či kompatibilitu s dalšími programy. Vývoj nástrojů a technologií pro výrobu a zpřístupnění digitálních dokumentů po Internetu; vývoj technologií digitální knihovny jako hlavního úložiště a zhprostředkovatele ohrožených a vzácných knihovních metariálů.
Klíčová slova v anglickém jazycedigital archives; digital library; SGML; XML; data formats; metadata; digital document; digital preservation and access
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýsledkem je databáze Memoria (http://www.memoria.cz), největší digitální knihovna historických dokumentů na světě (více než 500000 stran hist. fondů), při použití kódovaného schématu strukturovaného dle mezinárodního interdisciplinárního standardu TEI.
Rok dodání údajů do CEZ2004
Systémové označení dodávky datCEZ/2004/MK0/MK0400/U/N/4:1
Datum dodání záznamu29.6.2004
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní knihovna České republiky
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV33
Výsledek druhu CRIV/00023221:_____/04:00010997 - Coordinating Digitisation in Europe: Czech Republic (2004)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/04:00010998 - Czech Libraries Enhance Their Digital Presence (2004)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/04:00010993 - Digital Access to Old Manuscripts (2004)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/03:00006738 - Creation of a Virtual Research Environment: Rare and Endangered Library Materials (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/03:00006736 - Czech National Digitisation Programmes (2003)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/03:00006735 - Definice typu dokumentu (DTD) pro muzejní předměty (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/03:00006834 - Determinace Maříka Rvačky na obranu Řehoře XII. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/03:00006737 - Digital Library for Access to Rare Materials. From pilot projects to national digitisation programmes (2003)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/03:00007724 - Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví (2003)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/03:00006733 - Document Type Definition for Digitized Monographs (2003)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/03:00006732 - Document Type Definition for Digitized Periodicals (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/03:00007723 - Informační technologie, paměťové instituce a kontextualizace kulturního dědictví (2003)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/03:00006835 - Komunikologie a posthistorie (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/03:00008243 - Základní model popisu muzeálního objektu (2003)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/03:00007722 - Značkovací jazyky a digitální historie (2003)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/02:20030001 - Cifrovoj dostup k starinnym rukopisjam po programme "Pamjať mira" serija "Bogemika" (2002)
Výsledek druhu JRIV/00023221:_____/02:20030004 - Digital Access to Old Manuscripts in the Memoriae Mundi Series Bohemica Program (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/02:20030005 - Digitalizační programy v Národní knihovně ČR (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/02:20030015 - Document Delivery from Digital Archives (2002)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/02:20030002 - Quality Levels of Reproduction (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/02:20030003 - Technical Standards Used by the National Digitization Programmes Initiated by the National Library of the Czech Republic in Comparison with DIEPER (2002)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/01:20010005 - Document Delivery from Digital Archives (2001)
Výsledek druhu TRIV/00023221:_____/01:20010008 - DTD pro projekt Memoriae Mindi Series Bohemica (2001)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/01:20010004 - New Image Formats and Approaches for Document Delivery and Their Comparison with Traditional Methods (2001)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/00:00000010 - Compression of Bi-Level Images:compressor performance report (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/00:20000003 - Memoriae Mundi Series Bohemica: Czech programmes of digital access to rare and endangered documents (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/00:00000011 - Memoriae Mundi Series Bohemica: Czech programmes of digital access to rare and endangered documents (2000)
Výsledek druhu BRIV/00023221:_____/00:00000019 - Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky = Persian Manuscripts in the National Library of the Czech Republic (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/99:20000017 - Digitization of Rare Library Materials: seminar (1999)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/99:20000015 - DjVu Presentation of the Catalogue of Arabic Manuscripts (1999)
Výsledek druhu DRIV/00023221:_____/99:20000003 - Electronic Publications: libraries and access mediation problems (1999)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/99:20000016 - Implementing New Technologies for the Digital Library (1999)
Výsledek druhu ARIV/00023221:_____/99:20000026 - Preservation through Digitization II (1999)