• česky
  • english

MK0CEZ99F1901 - Zavádění a využívání informačních technologií při transformaci knihovny v regionální databázové centrum (1999-2000, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F1901
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyZavádění a využívání informačních technologií při transformaci knihovny v regionální databázové centrum
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2000
Poslední stav řešeníS - Zastavený (předčasně ukončený) výzkumný záměr, tj. takový, že vzhledem k plánované době řešení výzkumný záměru předčasně skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000celkem
Podpora ze státního rozpočtu542 tis. Kč500 tis. Kč1 042 tis. Kč
Celkové uznané náklady690 tis. Kč500 tis. Kč1 190 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyPředmětem řešení je tvorba databází záznamů o knižním a seriálovém fondu knihovny, regionální článkové bibliografie, dokumentografických informací o osobnostech regionu, digitalizace meziknihovní výpůjční služby a tvorba bibliografie okresu Karviná.
Hodnocení výsledkůN - Nesplněno zadání, tj. nebyly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Rok dodání údajů do CEZ2001
Systémové označení dodávky datCEZ/2001/MK0/MK0100/U/N/2:3
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV0