• česky
  • english

MK0CEZ99F1801 - CASLIN - výpůjční proces Aleph (1999-2000, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F1801
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyCASLIN - výpůjční proces Aleph
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2000
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000celkem
Podpora ze státního rozpočtu800 tis. Kč672 tis. Kč1 472 tis. Kč
Celkové uznané náklady800 tis. Kč672 tis. Kč1 472 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyZavedení automatizovaného výpůjčního procesu v knihovnickém systému Aleph spojené s ukládáním dokumentů do databáze, zpřístupněné na Internetu. Ověřování moderních přístupů k informačním zdrojům uloženým v knihovnách ve spolupráci s největšími knihovnami konsorcia CASLIN (Czech and Slovak Library Network)
Hodnocení výsledkůN - Nesplněno zadání, tj. nebyly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Rok dodání údajů do CEZ2001
Systémové označení dodávky datCEZ/2001/MK0/MK0100/U/N/2:3
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektMoravská zemská knihovna v Brně
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV2
Výsledek druhu TRIV/00094943:_____/00:00000000 - Výpůjční proces v knihovnickém systému Aleph (2000)
Výsledek druhu TRIV/00094943:F18__/99:00000001 - Výpůjční proces v knihovickém systému Aleph (1999)