• česky
  • english

MK0CEZ99F1701 - Výzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidové kultury a folkloru (1999-2003, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F1701
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVýzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidové kultury a folkloru
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Další vedlejší oborAJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2003
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období19992000200120022003celkem
Podpora ze státního rozpočtu1 532 tis. Kč1 983 tis. Kč3 260 tis. Kč3 280 tis. Kč3 970 tis. Kč14 025 tis. Kč
Celkové uznané náklady2 148 tis. Kč2 751 tis. Kč4 023 tis. Kč3 808 tis. Kč4 556 tis. Kč17 286 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyRůzné formy vědeckého zpracování, ochrany, uchování a prezentace jevů tradiční lidové kultury. Kulturní dědictví, tradiční lidová kultura a folklor, lidové tance, píseň, hudba, lidové obyčeje, lidová řemesla, technologie lidové umělecké výroby, folklorismus, muzeum. Výstupem jsou publikace, videokazety s doprovodnými publikacemi, soubory archivních a dokumentačních materiálů (fotografie, videonahrávky, zvukové nahrávky, písemné materiály).
Klíčová slova v anglickém jazyceCultural heritage; traditional folk culture and folklore; folk dances; song; music; folk costums; folk handicrafts; technology of folk craftmanship; folklorism; museum.
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýsledky VZ znamenají přínos k rozvoji oboru a v rámci spektra badatelských projektů v oboru etnografie jsou v ČR nezastupitelné. Výstupy jsou ceněny i v mezinárodním kontextu. Jsou dobrým základem pro příští výzkum v oboru tradiční lidové kultury.
Rok dodání údajů do CEZ2004
Systémové označení dodávky datCEZ/2004/MK0/MK0400/U/N/4:1
Datum dodání záznamu29.6.2004
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektNárodní ústav lidové kultury
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV79
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/03:00000012 - Elektronická knihovna Ústavu lidové kultury ve Strážnici (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/03:00000007 - Etnologický terénní výzkum - současné Velikonoce. (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/03:00000002 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. II. Řada - Technologie lidového stavitelství. Díl II. Hliněný dům (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/03:00000003 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Kovářství VII. 2 část (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/03:00000001 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Pletiva II. 2 část (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/03:00000004 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Textilní techniky IV. 4. Část (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/03:00000005 - Lidové tance z Čech Moravy a Slezska. Mužské taneční projevy. Díl VI. Verbuňk na Horňácku. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/03:00000008 - Myjava 2003 (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/03:00000013 - Neničte archivy! K historii jednoho vykřičníku a etice audiovizuální prezentace. (2003)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/03:00000010 - Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm. Sborník příspěvků. (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/03:00000011 - Současné metody dokumentace, využití technických prostředků a nakládání s archiváliemi. (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/03:00000006 - Tanec pod zeleným stromem. (2003)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/03:00000009 - V. mjezynarodny folklorny festival "Lužica 2003" (2003)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/03:00000014 - Zvukové archivní materiály Českého rozhlasu Plzeň využitelné pro národopisnou práci a jejich digitalizaci v ÚLK Strážnice. (2003)
Výsledek druhu ARIV/00094927:_____/02:00000008 - Edice tradiční lidové hudby Ústavu lidového umění ve Strážnici II., 1975-1978 (2002)
Výsledek druhu ARIV/00094927:_____/02:00000009 - Edice tradiční lidové hudby Ústavu lidového umění ve Strážnici III., 1979-1981 (2002)
Výsledek druhu ARIV/00094927:_____/02:00000010 - Edice tradiční lidové hudby Ústavu lidového umění ve Strážnici IV., 1982-1986 (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000007 - Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Úvahy o jejím studiu a využívání. (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000003 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. II. řada Technologie lidového stavitelství, díl I. Obnova roubeného domu (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000002 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. IV. Textilní techniky - 3. Část Paličkovaná krajka (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000001 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Práce z kůže VIII. 2. Část Výroba obuvi. (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000005 - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, Mužské taneční projevy. IV. Verbuňk na Strážnicku, Veselsku a Uherskoostrožsku. (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000004 - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, Mužské taneční projevy. V. Verbuňk na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku. (2002)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/02:00000006 - Péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Sborník příspěvků 18. strážnického sympozia, 24. - 25. září 2002 (2002)
Výsledek druhu ARIV/00094927:_____/01:00000007 - Edice tradiční lidové hudby Ústavu lidového umění ve Strážnici I 1969-1973 (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/01:00000001 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Kovářství VII. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/01:00000002 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. VIII. 1. část Práce z kůže (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/01:00000004 - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Mužské taneční projevy. II. Verbunk na Podluží (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/01:00000005 - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Mužské taneční projevy. III. Verbuňk u Hanáckých Slováků (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/01:00000003 - Suchovské ludové pjesničky (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/01:00000006 - Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/00:00000005 - Aquilejské slavnosti v Itálii 2000 (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/00:00000003 - Folklor pro děti a děti pro folklor (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/00:00000002 - Lidová kultura na Moravě (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/00:00000004 - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Mužské taneční projevy. I Verbuňk na Kyjovsku (2000)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/00:00000001 - Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/00:00000010 - Patnáct let obnovené verbířské soutěže ve Strážnici (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/00:00000009 - Principy mravnosti a morálky v projevech lidové kultury (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/00:00000008 - Realizace Doporučení k ochraně lidové kultury v České republice (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/00:00000006 - Šumperský mezinárodní folklorní festival (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/00:00000007 - XXXI. Slezské dny v Dolní Lomné (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000006 - Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 1999 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000009 - Chodská hyjta v Domažlicích (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000007 - Folklorismus a komercializace lidové kultury (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000014 - Hrochoť - vrchárske srdce Podpoĺania (1999)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/99:00000001 - Ke kořenům domova (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000015 - Lidová kultura jako nástroj tolerance (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000010 - Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918-1998) (1999)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/99:00000002 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Sklo VI/1 (1999)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/99:00000003 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Sklo VI/2 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000013 - Několik poznámek k folklorním festivalům současnosti (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000017 - Nufarul Alb (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000012 - Polesské léto s folklorem 1998 (1999)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/99:00000005 - Rukodělná výroba jako součást národního kulturního dědictví (1999)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/99:00000011 - Slovácko 1959-1999. Čtyřicet let regionálního sborníku (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000008 - Tradice a současnost lidové rukodělné práce v České republice (1999)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/99:00000004 - Úloha dětských folklorních souborů při utváření hodnotové orientace dětí (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/99:00000016 - XVIII. mezinárodní festival folkloru, Zielena Góra, Polsko (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000018 - Brněnsko 1998 (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000008 - Etika a tradiční lidová kultura (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000020 - Folklor ve škole (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000017 - Hudba a tanec světa (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000016 - IX. MFF Brno 1998 (1998)
Výsledek druhu CRIV/00094927:_____/98:00000010 - Kultura a tradice (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000006 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Drobné umění V/1 (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000007 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Drobné umění V/2 (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000001 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Pletiva II (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000002 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Práce ze dřeva III/1 (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000003 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Práce ze dřeva III/2 (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000004 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Textilní techniky IV/1 (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000005 - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Textilní techniky IV/2 (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000019 - Lidový tanec na Podluží jako příklad vývoje taneční tradice (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000013 - Nad osmým ročníkem Festivalu hudebních nástrojů v Uherském Hradišti (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000012 - Ohlédnutí za festivalem hudebních nástrojů v Uherském Hradišti (1998)
Výsledek druhu BRIV/00094927:_____/98:00000009 - Podlužácká svatba se sulicí a stromem (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000011 - Rukodělné výrobní tradice a současnost (1998)
Výsledek druhu DRIV/00094927:_____/98:00000021 - Studium proměn mravního vědomí a jednání v lidové kultuře (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000014 - U nás na Náchodsku 1998 (1998)
Výsledek druhu JRIV/00094927:_____/98:00000015 - 2. Mezinárodní folklorní festival "Lužice 97" (1998)