• česky
  • english

MK0CEZ99F1401 - Dokumentace a zpracovani archeologického dědictví středních Čech - hradiště (1999-2001, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F1401
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyDokumentace a zpracovani archeologického dědictví středních Čech - hradiště
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2001
Poslední stav řešeníS - Zastavený (předčasně ukončený) výzkumný záměr, tj. takový, že vzhledem k plánované době řešení výzkumný záměru předčasně skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001celkem
Podpora ze státního rozpočtu226 tis. Kč237 tis. Kč1 480 tis. Kč1 943 tis. Kč
Celkové uznané náklady960 tis. Kč1 158 tis. Kč1 780 tis. Kč3 898 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNemovité památky: hradiště - dokumentace stavu, plány, publikační souhrny. Movité památky: závěry z výzkumů, publikace.
Klíčová slova v anglickém jazyceArcheological Heritage; Hillforts; Conclusion of Researches; Summaries for Publishing
Hodnocení výsledkůN - Nesplněno zadání, tj. nebyly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr nebyl poskytovatelem hodnocen, neboť jeho řešení mělo pokračovat - organizace byly v r. 2001 převedeny do působnosti krajů. Resort kultury nemá k dispozici další údaje o VZ.
Rok dodání údajů do CEZ2002
Systémové označení dodávky datCEZ/2002/MK0/MK0200/U/N/4:1
Datum dodání záznamu23.9.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektÚstav archeologické památkové péče středních Čech
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV0