• česky
  • english

MK0CEZ99F1301 - Ochrana, záchrana a prezentace archeologického dědictví severozápadních Čech - Počátky a rozvoj metalurgie neželezných kovů v severozápadních Čechách (1999-2001, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F1301
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyOchrana, záchrana a prezentace archeologického dědictví severozápadních Čech - Počátky a rozvoj metalurgie neželezných kovů v severozápadních Čechách
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Vedlejší oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Další vedlejší oborAE - Řízení, správa a administrativa
Rok a měsíc zahájení řešení1999
Rok a měsíc ukončení řešení2001
Poslední stav řešeníS - Zastavený (předčasně ukončený) výzkumný záměr, tj. takový, že vzhledem k plánované době řešení výzkumný záměru předčasně skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001celkem
Podpora ze státního rozpočtu154 tis. Kč170 tis. Kč185 tis. Kč509 tis. Kč
Celkové uznané náklady154 tis. Kč170 tis. Kč185 tis. Kč509 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyOchrana, záchrana a prezentace archeologického dědictví regionu, zejména studium metalurgie barevných kovů a jednotlivých kategorií předmětů. Studium zaměřená na celou oblast, s využitím velkého pramenného bohatství analytické studie věnované jednotlivým kategoriím. V neposlední míře výstava věnovaná hromadným nálezům a bronzům obecně v několika severočeských muzeích. Výsledky budou průběžně
Klíčová slova v anglickém jazycearchaeology, preservation, presentation, archaeological heritage, rescue archaeology, archaeometallurgy, Ore mountains, exhibition
Hodnocení výsledkůN - Nesplněno zadání, tj. nebyly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr nebyl poskytovatelem hodnocen, neboť jeho řešení mělo pokračovat - organizace byly v r. 2001 převedeny do působnosti krajů. Resort kultury nemá k dispozici další údaje o VZ.
Rok dodání údajů do CEZ2002
Systémové označení dodávky datCEZ/2002/MK0/MK0200/U/N/4:1
Datum dodání záznamu23.9.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektÚstav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV0