• česky
  • english

MK0CEZ99F1001 - Výzkum a dokumentace památkového fondu v západočeském regionu (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F1001
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVýzkum a dokumentace památkového fondu v západočeském regionu
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení04/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory04/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu648 tis. Kč648 tis. Kč1 320 tis. Kč1 880 tis. Kč1 619 tis. Kč1 750 tis. Kč7 865 tis. Kč
Celkové uznané náklady648 tis. Kč648 tis. Kč1 320 tis. Kč1 880 tis. Kč1 619 tis. Kč1 750 tis. Kč7 865 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyProhloubení a rozšíření archivních, terénních a dalších specializovaných průzkumů a výzkumů památek a jejich vybavení včetně dokumentace mapové, měřičské, výkresové a fotografické. Shrnutí závažných poznatků, zpracování srovnávacích analýz a jejich využití pro potřeby památkové ochrany, prezentaci, badatelské účely a publikační, výstavní a přednáškovou činnost. Dokončení projektů z předchozího období - výzkum vývoje kláštera v Kladrubech, průzkumy areálu hradu Gutštejna, zámeckého areálu ve Valči, záchranný průzkum a dokumentace výzdoby budov kláštera v Kladrubech, lidová stavební kultura Plzeňska, průzkumy areálu zámku v Červeném Poříčí. Nové projekty sledovaly doplnění a prohloubení průzkumů nejvýznamnějších památek nebo jejich částí určených ke zpřístupnění, průzkum, hodnocení a dokumentaci lidové stavební kultury, technických památek, architektury 1. poloviny 20. století, historických zahrad a parků, součástí památek a přeshraniční vztahy v umělecké a architektonické tvorbě.
Klíčová slova v anglickém jazyceartistic and art handicraft decorations, technical monuments, industrial architecture, structures built in the first half of the 20th century, historic gardens and parks, authentic parts of the sites
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr byl zaměřen na průzkumy a další prohloubení poznání movitého i nemovitého památkového fondu a jeho potenciálu na území západních Čech. Týkal se např. lidových staveb, mobiliárních fondů a technických památek.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní památkový ústav v Plzni
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV347
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001513 - Další nálezy k architektuře, sochařství malířství v klášterním areálu v Kladrubech (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/07:#0001514 - Ještě k malířské výzdobě kláštera v Kladrubech (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001574 - K historii relikviáře sv. Maura (2007)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001510 - Nové nálezy středohradištního osídlení na Kralovicku (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/06:#0001516 - Pražský architekt Filip Spannbrucker na zbirožském panství (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001509 - Archeologická zjištění v areálu zámku Kaceřova (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001508 - Archivní průzkum bývalého špitálního kostela sv. Jana Evangelisty ve Švihově (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001512 - Barokní úpravy a zařizování hřbitovního kostela sv. Štěpána v Mýtě (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0001578 - Hamr v Dobřívě a hamry v Holoubkově a okolí (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001515 - Malíř Jan Jiří Major na zámku v Červeném Poříčí (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0001575 - Nové nálezy středohradištního osídlení na Kralovicku (2005)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001517 - Z výzkumů zámků Karlovarského kraje v roce 2004 (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/05:#0001576 - Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013666 - ...abyste netoliko polámané a zbořené zopravili, ale i nový boží muka před i za každou vsí ... zdělati a postaviti dali (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013677 - Archeologické nemovité kulturní památky v okrese Plzeň - jih (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001577 - Barokní pivovar ve Švabíně u Zbiroha (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013671 - Deskové obrazy pozdně gotického oltáře z Mýta (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00013670 - Historie a popis zámku (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013663 - Hrad Klenová - k poznání vývoje hradu a středověkých fortifikací (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013676 - Hrad Přimda - archeologický výzkum, ikonografická analýza a rozbor malt (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013672 - Ještě k neznámému západočeskému architektovi (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013673 - K architektovi romantického zámku Klenová (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013667 - K interpretacím nejstaršího vyobrazení Rokycan z roku 1536 (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013840 - Knihovna zámku Kozel (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013662 - Kostel a hrad v Hazlově v nejstarší době své existence (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001539 - Křečov (Plzeň-sever) (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013658 - Květinové motivy na relikviáři sv. Maura (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001541 - Liblín (Rokycany) (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013678 - Naučná stezka Šibeniční vrch (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013657 - Nejstarší fotoateliéry v Plzni (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013685 - Obnova bývalé plaské železárny a její zpřístupnění veřejnosti (2004)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:00013660 - Plasy (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013684 - Relikviář sv. Maura - prezentace historických poznatků, výsledků výzkumů a dokumentace (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013668 - Roubená zástavba předměstí Rokycan (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013842 - Státní zámek Manětín - předmětový katalog (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013664 - Stavební a historický vývoj hradu Wildstein ve Skalné a jeho srovnání s vybranými hrady chebských ministeriálů (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013665 - Stavební počátky hradu v Hazlově (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001570 - Štěnovice (Plzeň-jih) (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013844 - Tady žili Židé (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013683 - Tvrz a zámek v Životicích u Nepomuku (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013679 - Velhartice - vstupní most a příkop (2004)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:00013661 - Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013843 - Vybavení církevních objektů, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Předmětový katalog (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013680 - Výsledky některých záchranných archeologických výzkumů v roce 2002 (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013674 - Vývoj železných hamrů v Holoubkově a okolí (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013682 - Z archeologie hradů a zámků Plzeňského kraje (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013681 - Z archeologie hradů a zámků Plzeňského kraje - Přimda (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013841 - Zámecká knihovna Manětín (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013659 - Zámek Bečov ve svých zahradách (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001579 - Zámek v Krukanicích (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001571 - Zbůch (Plzeň-sever) (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013669 - Zdeněk Procházka padesátkrát (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013686 - Ze západočeských hradů (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013675 - Ze života české šlechty 2 (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001573 - Žihle (Plzeň-sever) (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001572 - Zliv (České Budějovice) (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000024 - Archeologický výzkum v areálu zámku Horšovský Týn (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000039 - Budovy areálu děkanského kostela v Klatovech (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000021 - Člověk v zahradě (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000040 - Další bavorský sochař v jezuitském kostele v Klatovech? (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000015 - Domy U Zvonu v Plzni (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000030 - Drobné památky v krajině Plzeňska (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:05000004 - Hauenštejn - Horní hrad. Krajina Horního hradu. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000033 - Jak vypadala stará tvrz v Nebílovech (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000027 - Jízdárna ve Světcích (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000007 - Kapličky v Kašperských Horách (okres Klatovy) (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:05000031 - Kasejovická tvrz podruhé (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000041 - Klášter v Chotěšově v kontextu vývoje západočeské krajiny (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:05000002 - Kozel (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:05000020 - Kraj Bohem navštívený (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000019 - Krajina je poklad (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:05000003 - Kynžvart (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000025 - Lhota u Chříče. Příspěvek ke stavebním dějinám vsi. (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:05000022 - Loreta v krajině Hrozňatova. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000036 - Lutzova vila v Karlových Varech (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000034 - Naučná stezka Bečov nad Teplou - "Šibeniční vrch". (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000023 - Obnova zámku Kynžvart 1998 - 2000. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000029 - Památková rehabilitace domu čp. 138 ve Spáleném Poříčí (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000006 - Panská sídla v částech obce Nalžovské Hory Sedlečko a Otěšín. (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001545 - Plasy (Plzeň-sever) : mlýn vodní, pila, pivovar a sladovna (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001548 - Plzeň : cihelny (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001549 - Plzeň : letiště Plzeň-Bory (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000011 - Plzeň - město, areál železniční stanice Plzeň - hlavní nádraží (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000012 - Plzeň - město, Husova třída č. 58, obnova Loosova interiéru v 1. patře (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000016 - Plzeň - město, rekonstrukce Měšťanské besedy (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001550 - Plzeň : městské lázně (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001551 - Plzeň : městské opevnění (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001552 - Plzeň : mlékárenství (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001553 - Plzeň : mlýny (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001546 - Plzeň - mosty (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001554 - Plzeň : papírenství (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001555 - Plzeň : pivovarnictví (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001556 - Plzeň : plynárna (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001558 - Plzeň : různé (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001559 - Plzeň : tiskárny (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001560 - Plzeň : továrna na kovové zboží V. Šíp (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001561 - Plzeň : továrny na keramické zboží (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001562 - Plzeň : vodohospodářství (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001547 - Plzeň - železniční stanice (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001563 - Plzeňsko-březenská dráha (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001564 - Polka (Prachatice) (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001565 - Prášily (Klatovy) (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000042 - Pravděpodobný pokračovatel Jakuba Augustona v Chotěšově. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000013 - Příklady zdařilé obnovy historických mostů v Plzeňském kraji (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000032 - Projekt "Rok 2002 - rok vzpomínek" (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001566 - Rabšejn nad Střelou (Plzeň-sever) (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001567 - Radešov (Klatovy) (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:05000005 - Radošov - dřevěný krytý most přes řeku Ohři (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000008 - Relikviář sv. Maura - restaurování, konzervace a průzkumy jeho obsahu a dalších součástí (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000009 - Relikviář sv. Maura - restaurování zlatnické výzdoby 1991 - 2002 (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001568 - Rohozno (Klatovy) (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001569 - Rokycany : železniční stanice (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000035 - Šibenice u Bečova nad Teplou (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000043 - Šibenice v Bečově nad Teplou, hrdelní soudnictví a archeologie (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000037 - Soubor barokních domů na Lučním vrchu v Karlových Varech (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000017 - Středověké hrady žijí (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:05000001 - Světci, patroni, ochránci (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000010 - Technické památky a průmyslová architektura (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000026 - Venkovská sídla a lidové stavby v krajině českého západu (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:05000014 - Vodní elektrárny na Šumavě (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000018 - Vztyčené prsty krajiny (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000028 - Záchranné archeologické výzkumy SPÚ v Plzni. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:05000038 - Zámek Doubí u Karlových Varů (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000040 - Archeologické nemovité kulturní památky na Plzeňsku (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000035 - Barokní zámek v Týnci u Klatov (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000011 - Bečov nad Teplou (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000012 - Bečov nad Teplou (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000013 - Bečov nad Teplou (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000018 - Fenomén barokní kytice (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001534 - Hamry (Klatovy) (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001535 - Horažďovice (Klatovy) : most silniční (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001536 - Horažďovice (Klatovy) : vodní mlýny (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000026 - Hřbitov u sv. Mikuláše v Plzni (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000004 - In memoriam Jana Gryce (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000016 - "Kausa" svatý Jan Nepomucký (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000005 - Kladrubský klášter (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000033 - Kostel sv. Jakuba Většího v Drahoňově Újezdě (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000029 - Kostel sv. Jiří v Malesicích u Plzně (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000032 - Kostel sv. Markéty ve Vsi Touškově (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001537 - Kožlany (Plzeň-sever) : hrnčířská dílna a pivovar (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001538 - Kraslice (Sokolov) : areál bývalých městských jatek (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000024 - Kronika plzeňských památek (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001540 - Ledce (Plzeň-sever) : most silniční ocelový a vodní mlýny (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000001 - Lidová architektura - okres Plzeň-sever (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001542 - Loket (Sokolov) : mosty (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001543 - Manětín (Plzeň-sever) (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000023 - Městská památková rezervace Plzeň (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000022 - Městské obvody (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000007 - Nebílovy (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000006 - Nebílovy - státní zámek (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:#0001544 - Nebřeziny (Plzeň-sever) (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000038 - Neolitické a pozdně bronzové sídliště ve Stodu, okr. Plzeň-jih (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000017 - Neuskutečněná růžová zahrada v Blatné (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000025 - O nástavbách domů v Plzni (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000014 - Obnova a využití dominantních památek na Plzeňsku (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000027 - Obnova zámku Kynžvart 1998 - 2000 (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000028 - Památky lidového stavitelství v období na přelomu 20. a 21. století (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000036 - Poutní kostel ve Skokách u Žlutic (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000008 - Rabí (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000042 - Radošov, okres Karlovy Vary - obnova krytého mostu (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000019 - Regenerace památek (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000002 - Relikviář sv. Maura (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000034 - Rok 2002 - rok vzpomínek k uctění památky oběti holocaustu (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000030 - Středověká tvrz Vlkošov (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000015 - Svatojánské inspirace. (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000009 - Švihov (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000003 - Tajemství relikviáře sv. Maura (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000021 - Technické památky (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000020 - Technické památky v Plzni a na Plzeňsku (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:05000041 - Valeč v Čechách - dům čp. 55 (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:05000010 - Velhartice (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000031 - Výzkum zámeckého dvora v Manětíně (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000037 - Ze života české šlechty doby baroka (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:05000039 - Zrození piva (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001518 - Annín (Klatovy) (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P147 - Barokní fara v Plánici a Bochově (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P152 - Barokní panské sídlo Terešov (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001519 - Borek (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001520 - Borovy (Klatovy) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001521 - Brdo (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001522 - Březín (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001523 - Buček (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001524 - Bučí (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001525 - Budětice (Klatovy) (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P134 - Bývalý mlýn U Nováků pod hradem Krašovem (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001526 - Čachrov (Klatovy) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001527 - Čbán (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001528 - Čeňkova Pila (Klatovy) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001529 - Česká západní dráha (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001530 - Darová (Rokycany) (2001)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/01:P156 - Dějiny města Ostrova (2001)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/01:P157 - Disneyland místo Lázní? Unikátní lázně Kyselka čekají na demolici. (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001531 - Dolany (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001532 - Dolní Bělá (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P153 - Dům čp. 71 v Děpoltovicích (2001)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/01:#0001533 - Dýšina (Plzeň-sever) (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P138 - Fasády činžovních domů stavitele Karla Bubly (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P139 - Historické zahrady a parky (2001)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/01:P143 - Hrad Klenová. K poznání vývoje hradu a středověkých fortifikací. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P141 - Jarov - památková zóna lidové architektury (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P151 - K barokním umělcům v Kašperských Horách (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P145 - Kostel sv. Matěje v Horšicích - stavebně historické vyhodnocení z průběhu opravy (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P137 - Kronika plzeňských památek 2000 (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P146 - Města z ptačí perspektivy (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P144 - Památky Plzeňska v odborném tisku. Anotovaná bibliografie. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P148 - Present sušických pánů podkomořímu v roce 1637 (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P149 - Radnice v Kašperských Horách (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P136 - Rekonstrukce Benešovy školy v Plzni (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P140 - Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P132 - Stavební dějiny a rekonstrukce domu "Zlaté slunce" v Plzni (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P150 - Stavení v závěru dvorku za budovou Muzea Šumavy v Sušici (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P155 - Středověké osídlení okolí Plzně-Litic. Historická krajina a vývoj osídlení. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P135 - Technické památky (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P154 - Usedlost čp. 3 v Popovicích (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/01:P133 - Z fotoarchivu Západočeského muzea v Plzni. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/01:P142 - Zpráva o pracích na hradě Volfštejně (2001)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P128 - Architektura secese a Art Deco v Jáchymově a Ostrově (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P129 - Barokní domy v Karlových Varech (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P107 - Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P113 - Fara v Hostouni. Příspěvek k tématu barokizace kostelního areálu v Hostouni. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P116 - Hrad Gutštejn - závěrečná 4. etapa archeologického výzkumu v rámci programu "Věda a výzkum" (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P122 - K Augustonově expozici na zámku v Nebílovech (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P123 - K otázce "neznámého západočeského barokního architekta" (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P130 - Kaple Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P119 - Kostel sv. Mikuláše v Merklíně. Stavebně historické vyhodnocení výsledků průzkumu během rekonstrukce objektu. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P124 - Neuskutečněná barokní přestavba kostela ve Volduchách (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P125 - Nové nálezy k sochařské výzdobě klášterního areálu v Kladrubech (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P112 - Obnova Městského divadla v Karlových Varech (2000)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/00:P105 - Perly minulosti. Svazek 1. Okolí Plzně. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P109 - Plzeňský stavitel Edvard Kroh (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P104 - Relikviář sv. Maura - 2. část závěrečné etapy (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P126 - Rokycanský pozdně barokní stavitel Jan Mourek (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P118 - Románská fáze hradu ve Skalné (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P127 - Stará radnice v Karlových Varech (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P114 - Sýpky s dvojitým krovem na Plzeňsku a Plánsku. Příspěvek ke stavebním dějinám venkova na česko-německém pomezí. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P108 - Technické památky (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/00:P120 - Tvrz ve Svinné. Možnosti a výsledky hloubkového stavebně historického průzkumu. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P110 - V ulici této... K opravě průčelí činžovního domu v Hálkově ulici č. 34. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P111 - Zahrady a parky (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P115 - Židovské hřbitovy západních Čech - 2. část (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P131 - Židovské hřbitovy západních Čech - 3. část (2000)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/00:P121 - Židovské stavební památky v západních Čechách (2000)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P085 - Archeologický výzkum hradu Gutštejna (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P080 - Historické zahrady, exkurzní objekty Velhartice, Mokrosuky a Hrádek u Sušice - drobné zámecké zahrady v okolí Klatov (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P091 - Informace PO - klášter Kladruby (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P094 - Jaroslav Fišer - deset let práce na Plzeňsku (1999)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/99:P082 - Jižní Plzeňsko. Díl 1. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P090 - Klášter Kladruby - ohlédnutí zpět (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P096 - Kostel sv. Barbory u Radnic (1999)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/99:P084 - Lidová architektura - okres Plzeň-město (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P083 - Město Úterý - městská památková zóna (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P103 - Nová komunální heraldika na Karlovarsku (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P086 - Nová stavebně historická zjištění na tvrzi Svinná (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P087 - Nové nálezy k sochařské výzdobě areálu kladrubského kláštera (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P092 - Nový Ostrov - soubor architektury tradicionalismu 50. let 20. století stále ohrožen (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P088 - O jedné (ne)příkladné devastaci aneb konec jednoho zámku (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P089 - Ohlédnutí za rokem 1998 - PO klášter Kladruby (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/99:P095 - Potřebuje Plzeň technické muzeum? (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P078 - Projekty a realizace plzeňského architekta Jaroslava Fišera v letech 1929 - 1938 (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P077 - Stavby architekta F. A. Libry v západních Čechách (1999)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/99:P081 - Zámecké zahrady a parky okresu Klatovy (1999)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/99:P106 - Židovské hřbitovy západních Čech - 1. část (1999)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/98:P046 - K barokní přestavbě kostela a zámku ve Štědré u Žlutic. (1998)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/98:P102 - Karlovarská okna aneb na okraj zamýšlené adaptace domu čp. 25 na Nové Louce v Karlových Varech (1998)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/98:P093 - Karlovarský Westend. Vilová architektura v Karlových Varech. (1998)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/98:P022 - Lidová architektura - okres Domažlice. (1998)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/98:P020 - Lidové stavby Českého západu - domy za etnickou hranicí. (1998)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/98:P071 - Nový Ostrov. Soubor tradicionalismu 50. let 20. století. (1998)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/98:P098 - Ostrov 19. století (1998)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/98:P024 - Relikviář sv. Maura. (1998)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/98:P049 - Stavebně historický průzkum Klenová. (1998)
Výsledek druhu DRIV/00078085:F1000/98:P070 - Zahrada zámku v Nebílovech. (1998)
Výsledek druhu DRIV/00078085:F1000/98:P071 - Zámecký park a zahrada v Horšovském Týně. (1998)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P043 - Barokní přestavba kostela sv. Jana Křtitele v Miřkově. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P070 - Hostinec Malé Versailles v Karlových Varech (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P044 - K barokním uměleckým památkám Vodňan. (1997)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/97:P076 - Kamenné kříže Čech a Moravy. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P100 - Lázeňský dům "U krásné královny" čp. 335/48 na Staré Louce v Karlových Varech (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P023 - Lidová stavební architektura severního Plzeňska. (1997)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/97:P016 - Pozdně barokní a klasicistní lidová stavební produkce na Plzeňsku. (1997)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/97:P018 - Pozdně barokní dům čp. 1 v obci Pačín na Bezdružicku. (1997)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/97:P015 - Pozdně barokní dům v Červeném Újezdu. (1997)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/97:P052 - Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v horažďovickém zámku. (1997)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/97:P042 - Původní návrh kaple P. Marie v Kouřimi. (1997)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/97:P045 - Romantický zámek v Klenové. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P053 - Sechutice - zaniklá ves, dvůr a okolí. (1997)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/97:P006 - Severní Plzeňsko 2. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P030 - Silniční most přes Střelu v Rabštejně. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P101 - Současné úpravy zámeckého areálu v Nejdku (1997)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/97:P097 - Stará radnice v Ostrově (1997)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/97:P051 - Stavební vývoj cisterciáckého kláštera v Plasích. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/97:P063 - Unikátní křížový kámen v Kralovicích. (1997)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P040 - Barokní kostel a děkanství v Jesenici u Rakovníka. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P039 - Děkanství v Rokycanech. (1996)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/96:P068 - Fantazie s odvahou = Santini. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P038 - K pobytu Petra Brandla v Chyších. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P010 - Kamenná boží muka na Plzeňsku. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P041 - Ke stavební historii někdejšího farního kostela v Rabštejně. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P009 - Kostel Povýšení sv. Kříže v obci Újezd sv. Kříže ve světle nových objevů. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P037 - Loreta ve Starém Hrozňatově u Chebu. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P019 - Objekty hrázděné konstrukce v Karlových Varech (1996)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/96:P069 - Plzeňské věži na dohled. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P066 - Pozdně gotické domy Města Touškova. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P050 - Poznámky k historii a stavebnímu vývoji hradu a městečka Rabštejna. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P073 - Privilegium zahradníků. (1996)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/96:P005 - Severní Plzeňsko 1. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P064 - Smírčí kříže - problematika drobných památek v památkových zónách. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P065 - Tvrz a vladycká sezení v Chlumčanech. (1996)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/96:P067 - Valeč - tajemství, krása, naděje. (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P099 - Vila Artemis v Karlových Varech (1996)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/96:P072 - Zahradní architektura zámku Lužany u Přeštic. (1996)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/95:P001 - Aeroklub Staňkov 1945 - 1995. (1995)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/95:P034 - Architekt Jakub Auguston mladší. (1995)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/95:P036 - Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru. (1995)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/95:P074 - Historické zahrady a parky. (1995)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/95:P055 - Kamenná sloupková boží muka. (1995)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/95:P035 - Kaple sv. Kateřiny v Nynicích. (1995)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/95:P002 - Křídla nad Plzní. (1995)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/95:P014 - Merklín. (1995)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/95:P011 - Několik poznámek ke stavebnímu vývoji kostela sv. Víta v obci Miřkov. (1995)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/95:P008 - Několik poznámek ke stavebnímu vývoji usedlosti čp. 4 v Plzni-Doudlevcích. (1995)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/95:P012 - Obec Černošín. (1995)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/95:P075 - Památky. (1995)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/95:P007 - Pozdně středověký špýchar v Plzni-Bolevci. (1995)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/95:P048 - Stavební vývoj areálu plaského kláštera ve světle archeologických výzkumů. (1995)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/95:P062 - Vysoká brána aneb opevnění Dobřan. (1995)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/95:P054 - Westböhmische Bauernhäuser. (1995)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/95:P017 - Zámecký park v Ostrově (1995)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P025 - Čekání na záchranu. Plzeňská Nová synagoga konečně prohlášena za kulturní památku. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P027 - Dvě tváře Jižního předměstí. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P059 - Fortifikace v Městě Touškově? (1994)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/94:P032 - Hospodářský dvůr zámku v Manětíně. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P033 - Hrad Andělská Hora. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P003 - Letiště Plzeň-Bory. (1994)
Výsledek druhu BRIV/00078085:_____/94:P013 - Manětínsko: Manětín - Nečtiny - Rabštejn nad Střelou. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P031 - Materiálie k dějinám fary a kostela v Žihli a kostela ve Strážišti. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P061 - Městský hrad v Rokycanech. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P026 - Nové lázně, lyceum nebo tržnice? (1994)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/94:P056 - Nové poznatky k renesanční stavební podobě Rokycan. (1994)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/94:P047 - Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Rábí. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P029 - Paměť elektráren Čech a Moravy (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P028 - Přečerpávací vodní elektrárna pod Černým jezerem na Šumavě. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P060 - Stáří kamenných křížů a křížových kamenů na Havlíčkobrodsku. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P058 - Stáří merklínského zámku. (1994)
Výsledek druhu JRIV/00078085:_____/94:P057 - Tvrz Oselce v roce 1992. (1994)
Výsledek druhu CRIV/00078085:_____/94:P004 - Vrtulníkové letectvo v Plzni. (1994)
Výsledek druhu DRIV/00078085:_____/94:P021 - Zaniklá středověká osada Štěpánovice. (1994)