• česky
  • english

MK0CEZ99F0901 - Terénní a badatelský průzkum, dokumentace a pasportizace památkového fondu východních Čech s přednostním zaměřením na ohrožené památky (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0901
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyTerénní a badatelský průzkum, dokumentace a pasportizace památkového fondu východních Čech s přednostním zaměřením na ohrožené památky
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu546 tis. Kč573 tis. Kč1 100 tis. Kč1 570 tis. Kč989 tis. Kč900 tis. Kč5 678 tis. Kč
Celkové uznané náklady546 tis. Kč573 tis. Kč1 100 tis. Kč1 570 tis. Kč989 tis. Kč900 tis. Kč5 678 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCílem výzkumného záměru je zkvalitnit poznání, zhodnocení a dokumentaci historických, estetických a uměleckých hodnot památkového fondu východních Čech skrze terénní a badatelský výzkum, a to v souběhu s dokumentací fotografickou, měřickou a kresebnou.
Klíčová slova v anglickém jazyceresearch;knowledge;evaluation;documentation;treasures;monuments fund;East Bohemia
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyBylo provedeno mapování památkového fondu a jeho potenciálu na území východních Čech, dále archeologické průzkumy vybraných lokalit i další průzkumy, např. etnografický výzkum Vysočiny, průzkum epigrafických památek a další.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní památkový ústav v Pardubicích
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV38
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013717 - Filmová dokumentace v SLS Vysočina (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013710 - Filmová dokumentace v SLS Vysočina (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013711 - Lidová dřevovýroba na Hlinecku (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013712 - Lidový oděv na Hlinecku (2004)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/04:00013719 - Památková péče a ochrany archeologických památek na východočeském regionu (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013715 - Státní hrad Kunětická Hora, výsledky záchranného archeologického výzkumu v roce 2003 - 2004 (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013716 - Strava všedního dne na Hlinecku (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013713 - Vánoce na Veselém kopci (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013714 - Ve stopách dějin starých Pardubic ve světle nových archeologických nálezů a archivních pramenů (2004)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/04:00013718 - Živá historie, cyklus přednášek o vývoji lidového oděvu na Hlinecku (2004)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/03:07000014 - Cyklus přednášek o životě obyvatel v období 19. a počátku 20. st (2003)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/03:00013734 - Cyklus přednášek o životě obyvatel v období 19. a počátku 20. století v Betlémě - Hlinsko (2003)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/03:00013737 - Masopust držíme (2003)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/03:00013739 - Osídlení Pardubicka od pravěku do počátku středověku (2003)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/03:00013733 - SH Kunětická Hora ve světle záchranných archeologických výzkumů (2003)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/03:07000018 - Vánoce na Veselém Kopci. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00013735 - Vánoční stromeček v lidových obyčejích (2003)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/03:00013736 - Velikonoční čarování (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:00013732 - Nejstarší náhrobníky v Opočně (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:07000010 - Troskovice, SH Trosky, archeologický výzkum předhradí v roce 200 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:00013730 - Troskovice, SH Trosky, archeologický výzkum předhradí v roce 2002 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:07000011 - Zánik přírodního prostředí Braunova Betlému u Kuksu na plánech z (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:00013731 - Zánik přírodního prostředí Braunova Betlému u Kuksu na plánech z 80. let 18. století a důsledky pro další úpravy NKP Betlém (2002)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/01:00013729 - Kunětická Hora v proměnách času (2001)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/00:07000006 - Archeologický výzkum severního předhradí hradu Trosky v roce 200 (2000)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/00:00013726 - Archeologický výzkum severního předhradí hradu Trosky v roce 2000 (2000)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/00:00013728 - Nový zámek u Lanškrouna - stavební vývoj objektu (2000)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/00:07000007 - Zpráva záchranného archeologického výzkumu na SH Kunětická hora, (2000)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/00:00013727 - Zpráva záchranného archeologického výzkumu na SH Kunětická Hora, k. ú. Ráby (okr. Pardubice) v roce 2000 (2000)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/99:07000005 - Záchranný archeologický výzkum na SH Trosky, kú. Troskovice v le (1999)
Výsledek druhu DRIV/00088439:_____/99:00000005 - Záchranný archeologický výzkum na SH Trosky, kú. Troskovice v letech 1997 - 1998. (1999)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/98:07000004 - Archeologický výzkum severního předhradí hradu Trosky. (1998)
Výsledek druhu JRIV/00088439:_____/98:00000004 - Archeologický výzkum severního předhradí hradu Trosky. (1998)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/97:07000001 - Troskovice - hrad Trosky. Archeologický výzkum v prostoru sever (1997)
Výsledek druhu DRIV/00088439:_____/97:00000001 - Troskovice - hrad Trosky. Archeologický výzkum v prostoru severního předhradí. (1997)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/97:07000003 - Záchranný archeologický výzkum na SH Kunětická Hora. (1997)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/97:07000002 - Záchranný archeologický výzkum na SH Lipnice v r. 1996, zjištění (1997)
Výsledek druhu DRIV/00088439:_____/97:00000002 - Záchranný archeologický výzkum na SH Lipnice v r. 1996, zjištění dispozice původního vstupu do jižního paláce. (1997)