• česky
  • english

MK0CEZ99F0801 - Dokumentace a hodnocení kulturního dědictví severní Moravy z hlediska zájmu památkové péče (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0801
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyDokumentace a hodnocení kulturního dědictví severní Moravy z hlediska zájmu památkové péče
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu615 tis. Kč646 tis. Kč1 100 tis. Kč1 570 tis. Kč1 619 tis. Kč2 200 tis. Kč7 750 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 489 tis. Kč2 041 tis. Kč1 100 tis. Kč1 570 tis. Kč1 619 tis. Kč2 201 tis. Kč10 020 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českySeverní Morava má zvláštní skladbu kulturního dědictví, ovlivněnou specifickými okolnostmi historického vývoje - přírodním bohatstvím ostravsko-karvinského revíru, horským charakterem Beskyd a Jeseníků a histor. spolupůsobením č., něm. a polského etnikaUvedené zvláštnosti přírodních a hist. podmínek způsobily, že poznání stavebního, případně tech. fondu z hlediska památkové péče není dostatečné a stávající ústřední seznam kulturních památek nereprezentuje skutečný dochovaný fond kulturního dědictví. Ztohoto důvodu je nutné provádět systematické hodnocení dochovaného hmot. fondu, prostř. terénních výzkumů, výběrových archivních průzkumů (stav. a obr. dok.) a rešerše odb. literatury, jehož konečným výsledkem by mělo být podání návrhu pam. ochrany. V období 1999 až 2004 předpokládáme postupné zavádění digitalizovaných informačních systémů a provádění hodnocení vybraných typologických skupin a lokalit, jejichž priorita bude stanovena památkovou radou ústavu.
Klíčová slova v anglickém jazycecultural heritage;cultural monument;care of monuments;field and archives research;Northern Moravia and Silesia
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyByly provedeny komplexní průzkumy a vyhodnocení zejména průmyslového dědictví, lidové architektury, moderní architektury i urbanistické a architektonické kvality zástavby městských sídel severní Moravy a Slezska.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní památkový ústav v Ostravě
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV38
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013746 - Antonín Hübschmann 28. března 1884 v Praze - 12. listopadu 1914 u řeky San, Halič (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013745 - Avantgarda na periferii a jinak. K moravským výstavám bratří Šlapetů (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013754 - Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013753 - Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013744 - K rekonstrukci hotelu Juliš (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013750 - Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013748 - Nad tématem diskuse odborné i laické. O petřínské komunikaci (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013743 - Nádraží jako architektonický fenomén novověku. Nádraží Ostrava - střed, památková obnova (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013751 - Obnova národních kulturních památek v Ostravě (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013749 - Připomínka ostravského kubistického krematoria (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013747 - Vodárna na Hladnově. Technická památka hodná pozornosti (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:10000002 - Dokumentace průmyslu v okrese Nový Jičín. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:10000004 - Dokumentace stavebního fondu a technického zařízení závodu Tatra, a. s. kopřivn (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:10000001 - Drážní stavitelství z pohledu památkové péče (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:10000012 - Nová Ostrava a její satelity I. (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:10000003 - Ostrava a její nádraží. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:10000013 - Památkové hodnocení VPR Lipina a VPZ Komorní Lhotka (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:10000008 - Památky hornické činnosti. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:10000005 - Problémy ochrany a nového využití obytných objektů v dělnických koloniích Ostra (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:10000010 - Sorela - náš stín. Rudolfinum na téma 1948 - 1958. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:10000007 - Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:10000006 - Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren. (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:10000001 - Architektura v letech 1850 - 2000 (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:10000011 - Das Industrieerbe des Ostrauer Ballungsgebietes (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:10000007 - Dokumentace průmyslu v okrese Opava (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:10000003 - Evidence pozůstatků po těžbě rudných surovin v Jeseníkách (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:10000010 - Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und S (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:10000004 - Kampanologický průzkum v okrese Opava (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:10000002 - Návrh městské památkové zóny Ostrava - Poruba - 1. a 2. obvod, plán památkové ochrany území (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:10000009 - Opomíjená součást kulturního dědictví (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:10000006 - Výzkumný projekt "Inventarizační průzkum a soupis lidové architektury okresu Bruntál"- 2. část (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:10000005 - Zhodnocení grantového projektu "Zjišťovací terénní průzkum autentických forem stavebního projevu v regionu Opavska" (2002)
Výsledek druhu JRIV/00100587:_____/01:00000007 - Ernst (Arnošt) Korner. (12. 8. 1888 - ?). (2001)
Výsledek druhu JRIV/00100587:_____/01:00000011 - Limity industriálního skanzenu (2001)
Výsledek druhu JRIV/00100587:_____/01:00000010 - Osud dolní oblasti Vítkovic jako zkouška vztahu k historii a tradici. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00100587:_____/01:00000012 - Památkový fond Moravské Ostravy (2001)
Výsledek druhu JRIV/00100587:_____/01:00000008 - Problematika mobiliáře moderní architektury a osud sporáku z ostravské Liskovy vily (2001)
Výsledek druhu DRIV/00100587:_____/01:00000009 - Specifický charakter průmyslových a technických památek. (2001)