• česky
  • english

MK0CEZ99F0701 - Výzkum a dokumentace území působnosti Památkového ústavu v Olomouci z hlediska potřeb památkové péče (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0701
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVýzkum a dokumentace území působnosti Památkového ústavu v Olomouci z hlediska potřeb památkové péče
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu820 tis. Kč861 tis. Kč1 100 tis. Kč1 570 tis. Kč1 809 tis. Kč1 800 tis. Kč7 960 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 806 tis. Kč1 607 tis. Kč1 633 tis. Kč1 570 tis. Kč1 809 tis. Kč1 800 tis. Kč10 225 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyVědeckým výzkumem a dokumentací zajistit na úseku specializovaných činností rozšíření informačního potenciálu v oblasti technických památek, památek lidové architektury a historických zahrad a parků, památek židovské kultury, restaurování a plošné ochrany jako východiska cílené a kvalitnější památkové péče. Uplatňovat aplikaci multidisciplinárních přístupů. Na úseku evidence, dokumentace a informatiky rozšířit a zkvalitnit údajové databáze. Na úseku archeologického výzkumu co nejúplnější využití informačních kapacit archeologických nálezů z hlediska potřeb památkové péče, tj. počátků a vývoje olomoucké sídlištní aglomerace obecně a urbanismu města speciálně, vývoje jednotlivých nemovitých objektů a jejich souborů, hmotné kultury místní populace pro potřebu presentačních rekonstrukčních záměrů.
Klíčová slova v anglickém jazycetechnical monuments, folk architekture monuments, restoration of monuments, documentation of monuments, historical gardens and parks, Jewish monuments, archaeology, registration of monuments.
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyByly provedeny průzkumy různých kategorií movitých i nemovitých památek (např. lidové, měšťanské a fortifikační architektury, technických památek, židovských památek, historických parků apod.) na území Olomouckého kraje.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektPamátkový ústav v Olomouci
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV143
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013763 - Fortová pevnost Olomouc (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013766 - K typologii vápenických pecí v Olomouckém kraji (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013755 - Ke genesi komunikační sítě a tržišť v prostoru Olomouce (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013770 - Litovel (okr. Olomouc) centrum města (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013769 - Litovel (okr. Olomouc), náměstí Přemysla Otakara čp. 753 (2004)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/04:00013761 - Obnova jezuitského konviktu a tereziánské zbrojnice v Olomouci (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013759 - Olomouc (k. ú. Olomouc - město, okr. Olomouc) Křivá ulice č. o. 8, čp. 76 (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013758 - Olomouc (k. ú. Olomouc - město, okr. Olomouc) Šemberova č. o. 9, čp. 66 (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013756 - Olomouc (okr. Olomouc). Ulice 8. května č. o. 25, čp. 88 (původně Slovenská ulice č. o. 4, čp. 507, parc. č. 85/2) (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013765 - Renova (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013760 - Šternberk (k. ú. Šternberk, okr. Olomouc). Areál hradu Šternberka, parc. č. 92 (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013773 - Světlo jako stavební materiál (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013767 - Vývoj Svatého Kopečku a lidové obrázky na skle (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013771 - Žulová (okr. Jeseník) budova fary čp. 68 (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013772 - 9. výroční konference Evropské archeologické společnosti v Petrohradě (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000019 - Archaelogy of highlands in central Moravia, Czech republic (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000003 - Barevnost interiéru kostela sv. Marka v Litovli (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000012 - Důležitější záchranné archeologické výzkumy (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000017 - Důležitější záchranné archeologické výzkumy-Wurmova ulice č.o. 1 (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000007 - Hranice, Masarykovo nám. č.p. 12 (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000001 - Javorník - zámek Janský Vrch, fasády dolního nádvoří (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:09000020 - K funkčnímu výkladu železného skobovitého předmětu ze Šternberka okres Olomouc (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000018 - K raně středověké topografii Olomouce se zvláštním zřetelem k oblasti tzv. Předhradí (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000015 - K výzdobě věže olomoucké radnice (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000004 - Klášter Hradisko, letní refektář (dendrochronologie) (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000006 - Lipník n. B., nám. TGM č. 8 (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000009 - Litovel, Masarykova ul. č. 768, průzkum fasády (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000016 - Masné krámy v Olomouci (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000010 - Olomouc č.p. 433, bývalá kavárna Opera (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000005 - Přerov, Sokolovna, fasáda (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000002 - Slavíč, tunel ČD (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:09000014 - Šperky, okrasy, věštby (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000011 - Šternberské klasicistní portály (2003)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/03:09000008 - Uničov, Masarykovo nám. č.p. 10, fasáda (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:09000013 - Všední a sváteční dny elektrického města (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000010 - Dary olomoucké městské rady z první poloviny 16. století (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000006 - Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce. Několik doplňků ke studiu devocionalií a lidové zbožnosti ve středověku (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000013 - Fortifikační stavitelství mezi gotikou a renesancí (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000024 - Jánský Vrch - zámek. Průzkum barevnosti na horním vnitřním nádvoří (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000036 - K historii domu čp. 1 na ulici Pavelčákova 21 v Olomouci (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000004 - K některým pohanským aspektům kultu sv. Michala ve středověku (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:09000002 - K půdorysu města. Několik poznámek ke genezi Olomouce. (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000008 - K raně středověké topografii Olomouce se zvláštním zřetelem k oblasti tzv. Předhradí (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000031 - Klíněnka na našich památkově chráněných stromech (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000026 - Lázeňský dům Bečva v Teplicích nad Bečvou (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000016 - Litovel, Masarykova č.p. 768 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000028 - Městský hrad v Zábřeze (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:09000001 - Několik archeologických poznatků ke stravování olomouckých Slovanů v 10.-12. století (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000007 - Několik archeologických přispěvků k poznaní pohanské i křesťanské religiozity v raně středověké Olomouci (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000003 - Olomouc (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000020 - Olomouc, Dolní náměstí 21 (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000021 - Olomouc, hradby-severní část (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000025 - Olomouc, katedrála sv. Václava, 3 etapa (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000019 - Olomouc, Riegrova č. 31 (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000018 - Olomouc, tř. 1. máje č. 5 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000030 - Park u mausolea v Libině v roce 2001 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000032 - Poutní dům na Svatém Kopečku u Olomouce (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:09000011 - Pranýř na olomouckém Horním náměstí (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000005 - Před výskytem písemných zpráv (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000012 - Restaurování náhrobní desky Aleny Potštátské z Prusinovic (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:09000029 - Stavební rozmach Šternberka v období klasicismu (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000022 - Šternberk, Hlavní náměstí č. 4 (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000015 - Šternberk hrad a předhradí (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000023 - Šternberk, Partyzánská 2 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000027 - Šternberští stavitelé období klasicismu (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000014 - Středověká a barokní fortifikace v areálu Jezuitského konviktu v Olomouci (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000037 - Třetí rok záchranného archeologického výzkumu na Václavském náměstí čo. 3-5 v Olomouci (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:09000017 - Uničov, Masarykovo nám. č. 13 (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000034 - Weissova vila v Jeseníku a její místo v kontextu české moderní architektury (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000033 - Zalesňování svahů nad Horním Údolím (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000009 - Západní portál kostela sv. Mořice v Olomouci a přenášení vzorů v pozdně gotické architektuře (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:09000035 - Zjišťovací výzkum v příkopu hradu Kolštejn v Branné (okr. Šumperk) (2002)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000012 - Drahanovice, Černá věž (2001)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/01:00000002 - Dvojité schodiště kostela sv. Mořice v Olomouci (2001)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/01:00000019 - Fara Kojetín (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000005 - Fara Senice na Hané (2001)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/01:00000018 - K historii Ovčího mostu v Jeseníku (2001)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/01:00000001 - Korunování Panny Marie, sv. Jeroným a sv. Vavřinec z Dubčan? (2001)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/01:00000003 - Kostel sv. Mořice (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000006 - Lázeňský dům Bečva v Teplicích nad Bečvou (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000010 - Olomouc, Dolní náměstí 36, měšťanský dům (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000017 - Olomouc, katedrála sv. Václava (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000008 - Olomouc, Pavelčákova 21, měšťanský dům (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000009 - Olomouc, Wurmova 3, měšťanský dům (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000014 - Ostrava, Obchodní dům Baťa (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000016 - Slatinice, lázně (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000015 - Šternberk hrad (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000007 - Šternberk klášter (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000013 - Šternberk, Radniční 13, měšťanský dům (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000022 - Terénní průzkum čs. opevnění z let 1935-1938. Severní Morava. Okresy Jeseník a Šumperk (2001)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/01:00000011 - Velká Bystřice, zámecké sklepy (2001)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/01:00000004 - Zámecký park Vlčice. Problémy rehabilitace venkovského parku (2001)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/01:00000020 - Zděné štíty v Bělé pod Pradědem (2001)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000188 - Archaeological finds (2000)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/00:00000184 - Archeologické a archeozoologické poznámky ke stravování olomouckých Slovanů v předvelkomoravském období (konec 7.-poč. 9. stol.) (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000166 - Archivní materiál k Merettově přestavbě dómu (2000)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/00:00000167 - Bývalá měšťanská záložna v Litovli (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000159 - Historické silniční mosty okresu Jeseník (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000158 - Inventarizace historických silničních mostů na státních silnicích a místních komunikacích okresu Olomouc (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000164 - K objevu nástěnných maleb v Ostružnické ulici č.p. 324 v Olomouci (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000162 - K přesnějšímu datování uničovského městského opevnění (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000165 - Ke středověkému opevnění města Uničova (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000176 - Kojetín, fara (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000170 - Kostel sv. Marka v Litovli (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000171 - Litovel, gymnázium Jana Opletala (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000174 - Litovel, městské hradby (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000175 - Litovel Mlýnská č.p. 685 (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000186 - Nálezy vitrají a dutého skla z období ranného středověku na lokalitě Olomouc, Biskupské nám. č. 1 (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000179 - Náměšť na Hané, zámek (2000)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/00:00000185 - Několi úvodních poznatků a reflexí k jídelníčku olomouckých Slovanů v období Velké Moravy (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000190 - Několik archeologických a kulturněhistorických poznatků ke středověké a raněnovověké topografii Michalského návrší v Olomouci (2000)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/00:00000168 - Neznámé prameny ke stavebním dějinám židovské čtvrti v Lošticích v archivu města Uničova (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000187 - Olomouc (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000178 - Olomouc, ASO - Legionářská č. 7 (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000182 - Olomouc, katedrála sv. Václava, sakristie (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000181 - Olomouc, ulice 8. května č. 9 (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000189 - Olomouc-Wurmova ulice č.o. 3, třída 1. máje č.o. 36 (2000)
Výsledek druhu BRIV/14450569:_____/00:00000169 - Paměti obce Slatinice (2000)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/00:00000163 - Pozdně gotické průčelí domu č.p. 324 v Ostružnické ulici v Olomouci (2000)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/00:00000161 - Pozdně gotické průčelí domu v Ostružnické ulici č. 4 v Olomouci (2000)
Výsledek druhu BRIV/14450569:_____/00:00000157 - Příkazy. Čtení o hanácké vesnici (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000160 - Průzkum dochovanosti lidové architektury okresu Jeseník (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000183 - Revize historických parků na okrese Jeseník (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000173 - Šternberk, Radniční 10 (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000180 - Šternberk, U horní brány č. 11 (2000)
Výsledek druhu CRIV/14450569:_____/00:00000191 - Topografie a otázka kontinuity raně středověkého ústředí v Olomouci (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000177 - Velký Týnec, kostel Nanebevzetí Panny Marie (2000)
Výsledek druhu VRIV/14450569:_____/00:00000172 - Žulová hradby - 2. etapa (2000)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000143 - Čtyři pozdně středověká městská opevnění na střední Moravě - Hranice na Moravě, Lipník n. B., Přerov, Prostějov (dokončení) (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000142 - Čtyři pozdně středověká městská opevnění na střední Moravě - Hranice na Moravě, Lipník n. B., Přerov, Prostějov (I) (1999)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/99:00000144 - Městské opevnění - dějiny umění - a praxe památkové péče (1999)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/99:00000153 - Nález projektilu bombardy v Olomouci. Historické a technické souvislosti. (1999)
Výsledek druhu CRIV/14450569:_____/99:00000146 - Olomouc (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000145 - Olomoucký krucifix - společné dílo Filipa Sattlera a Jana Kryštofa Handkeho (?) (1999)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/99:00000155 - Portály presbytáře kostela sv. Mořice v Olomouci (1999)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/99:00000154 - Přehled výsledků a soubor drobných plastik ze záchranného archeologického výzkumu v Olomouci v Hrnčířské ulici (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000148 - Stará pošta v Litovli (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000156 - Středověké toaletní zrcátko z Olomouce (1999)
Výsledek druhu BRIV/14450569:_____/99:00000151 - V. Nather: Kronika olomouckách domů. Předhradí. (1999)
Výsledek druhu DRIV/14450569:_____/99:00000152 - Výsledky průzkumu kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000147 - Židovská lázeň ve Šternberku (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000149 - Kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (1999)
Výsledek druhu JRIV/14450569:_____/99:00000150 - Měšťanská střelnice v Litovli (1999)