• česky
  • english

MK0CEZ99F0601 - Památky jižních Čech-stavebně historický vývoj, dokumentace a evidence, metody a principy jejich údržby a obnovy, programy kulturně výchovného využití a propagace (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0601
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyPamátky jižních Čech-stavebně historický vývoj, dokumentace a evidence, metody a principy jejich údržby a obnovy, programy kulturně výchovného využití a propagace
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu820 tis. Kč810 tis. Kč1 320 tis. Kč1 545 tis. Kč1 579 tis. Kč1 579 tis. Kč7 653 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 155 tis. Kč1 362 tis. Kč1 782 tis. Kč2 017 tis. Kč1 579 tis. Kč1 579 tis. Kč9 474 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyPrůzkum nemovitých památek se zaměřením na zpracování zjednodušených stavebně-historických průzkumů vybraných lokalit a objektů, systematický výzkum zahradní architektury, mostů a drobných církevních staveb zahrnující prvotní evidenční soupis, excerpci dostupných archivních pramenů, zmapování současného stavu a podrobnou fotodokumentaci, v případě církevních staveb úplný soupis mobiliáře. Zpracování zjednodušených urbanistických studií některých historických sídel ve vazbě na územní plány s cílem stanovit obecné metody a principy údržby, obnovy a způsobu využití celých lokalit i jednotlivých objektů. Výzkum a optimalizace metod evidence a dokumentace mobiliárních fondů, formulace metodických pokynů k preventivní péči o movité památky a sbírkové fondy.Zpracování historických studí jako podklad pro zpřístupnění dalších prostorů veřejně přístupných objektů a vybudování systému výchovných programů pro základní a střední školy.
Klíčová slova v anglickém jazycehistorical research of construction-garden architecture-bridges-ecclesiastic buildings end mobiliary- maintenance end renewal of heritage-record ot the mobiliary funds-metodical instructions for the care of movable property- educational programmes
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Popis výsledků českyVýzkumný záměr významně přispěl k poznání stavebního a historického vývoje památek v Jihočeském kraji a k doplnění a zpřesnění jejich evidence. Zaměřil se i na prezentaci památek a na zkvalitnění metodiky jejich údržby a ochrany.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní památkový ústav v Českých Budějovicích
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV61
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/07:#0001505 - Historická krajina jižních Čech (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001477 - Historická krajina Libějovicka (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001495 - Krajinářské úpravy v okolí schwarzenberských sídel Český Krumlov, Červený Dvůr a Třeboň (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001468 - Maškarní sál a divadelní garderoba (2007)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/07:#0001506 - Naučná stezka - park Terčino údolí (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001501 - Památková péče o historické zahrady, parky a krajinu (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001480 - Panna Maria Kájovská, chlouba a záštita Zlaté Koruny. K barokním vazbám kláštera a poutního místa (2007)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/07:#0001503 - Posouzení studie "Parková, relaxační a klidová zóna města Mladá Vožice - 1. etapa" (2007)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/07:#0001470 - Poutník (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001496 - Příklady použití alejí v jihočeské krajině (2007)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/07:#0001478 - Příklady použití alejí v jihočeské krajině (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/07:#0001490 - Vývoj krajinářských úprav na Hlubocku (2007)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001488 - The historical parks in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/06:#0001504 - Historie zámeckého parku v Červeném Dvoře - 40 let trvání psychiatrické léčebny (2006)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/06:#0001489 - Oranžerie u zámku Lnáře (2006)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/06:#0001479 - Wunderbücher in der Barockzeit und Wundererhörungen an Marienwallfahrtsorten in Südböhmen (2006)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/05:#0001464 - Nástěnné malby na průčelí Nového purkrabství zámku v Českém Krumlově (2005)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/05:#0001507 - Naučná stezka Červený Dvůr (2005)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/05:#0001493 - Reambulované mapy stabilního katastru, uložené na katastrálních úřadech v Českém Krumlově, Kaplici a Táboře (2005)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00014095 - Aktuální otázky monitoringu Českého Krumlova a Holašovic (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00014096 - "Auxilium Christianorum,ora pro nobis!" Barokní knihy zázraků jako dosud málo využitý pramen (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00014097 - "K lékařce nebeskej" Poutní Podsrp a vnímání nemoci na českém venkově 18. století (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001475 - K urbanistickému a stavebnímu vývoji Netolic (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001474 - Městský kostel sv. Kateřiny ve Freistadtu, klenba presbytáře a křestní kaple (2004)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/04:#0001502 - Posouzení návrhu řešení úprav Dolní zahrady u zámku Hluboká (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001481 - Rekonstrukce kovárny v Nových Hradech čp.36 (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001726 - Rožmberská stavební huť. K problematice studia jihočeské sakrální architektury pozdní gotiky (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:#0001476 - Stavební vývoj domu čp. 84 v Prachaticích (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00014098 - Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě (2004)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:00014094 - Zahrady a parky jižních Čech (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:#0001491 - České Budějovice (ČB). Hroznová ulice čp.6. Stavební dějiny domu (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:#0001472 - Českobudějovické trámové stropy na zámku Hluboká (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:04000001 - Historická předměstí v obrazu města Bechyně.Kriteria hodnocení a možnosti památkové ochrany. (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:#0001465 - K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:#0001462 - K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:#0001463 - K restaurování sgrafit na fasádě hotelu Otava v Písku (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:04000002 - K stavebnímu vývoji západního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:#0001473 - Kaple Panny Marie Bolestné v Pelhřimově. Krátce k historii objektu a restaurování jeho hlavního oltáře (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:#0001492 - Prachatice (PT). Dlouhá ulice čp. 84. Stavební dějiny domu (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:04000003 - Přehled regionální historické literatury za období 2001-2002. (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:#0001487 - Preventivní péče o sbírkové předměty (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:#0001471 - „Srpské outočiště“. Podsrpenský kostel Panny Marie Bolestné a jeho lidé (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/03:#0001469 - Středověké nástěnné malby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:#0001494 - Vimperk (PT). Předměstí čp. 11. Stavební dějiny domu (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:00000007 - Dům Radniční č.p.29 v Českém Krumlově. (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:00000006 - Nové Hrady (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:00000005 - Škola ve Zlaté Koruně (1772-1786). (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:00000003 - Středověké nástěnné malby v interiéru vstupní síně domu čp.29 v Radniční ulici v Českém Krumlově (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:00000001 - Vazby jihočeských městských komunit k mariánským ochranitelkám v 17. a 18. století. (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:00000002 - Votivní úcta k Panně Marii Lomecké. (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:00000004 - Zahrady v cisterciáckém klášteře Zlatá Koruna (2002)
Výsledek druhu DRIV/00073547:_____/00:00000001 - Barokní poutní cesta z Českého Krumlova do Kájova. (2000)
Výsledek druhu DRIV/00073547:_____/00:00000002 - Českokrumlovský farní kostel sv. Víta v době vrcholného baroka (2000)
Výsledek druhu JRIV/00073547:_____/00:00000004 - Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny ve Chvalšinách (2000)
Výsledek druhu JRIV/00073547:_____/00:00000003 - Záchranný sondážní průzkum omítkových vrstev hlavního průčlí domu č.p. 211 v Radniční ulici v Netolicích (2000)
Výsledek druhu DRIV/00073547:_____/99:00000002 - Barokní poutní cesta z Českého Krumlova do Kájova. (1999)
Výsledek druhu DRIV/00073547:_____/99:00000001 - Cultores Deiparae Cajoviensis. Vazby dvora Jana Kristiána z Eggenberku k poutnímu místu. (1999)
Výsledek druhu DRIV/00073547:_____/99:00000005 - Die Wandmalereien an der Fassade der Neuen Burggrafschaft auf dem II. Schlosshof in Český Krumlov (1999)
Výsledek druhu BRIV/00073547:_____/99:00000006 - Kostel sv. Víta v Č.Krumlově, uměleckohistorický průvodce. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00073547:_____/99:00000003 - Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00073547:_____/99:00000004 - Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici na Českobudějovicku. (1999)