• česky
  • english

MK0CEZ99F0501 - Vědecké zhodnocení památkového fondu na jižní Moravě (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0501
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyVědecké zhodnocení památkového fondu na jižní Moravě
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu513 tis. Kč539 tis. Kč935 tis. Kč850 tis. Kč929 tis. Kč1 120 tis. Kč4 886 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 242 tis. Kč1 369 tis. Kč935 tis. Kč850 tis. Kč934 tis. Kč1 120 tis. Kč6 450 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyCílem výzkumného záměru je monografické zhodnocení historie vytypovaných památek v jednotlivých etapách. Záměr plynule navazuje na již dosažené výsledky organizace ve vědeckém zhodnocení památek regionu. Jeho význam spočívá ve vědeckém zpracování dosud systematicky nepostiženého území jižní Moravy.
Klíčová slova v anglickém jazyceMonument;built up heritage;vernacular architecture;civil architecture;ecclesiastical architecture;civil architecture;marginal architecture;analysis of historic built up structures
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyV rámci výzkumného záměru byly prováděny archivní i terénní průzkumy a dokumentace všech složek památkového fondu i jeho potenciálu na území jižní Moravy. Výzkumný záměr se zabýval i teoretickými otázkami oboru.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní památkový ústav v Brně
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV184
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013834 - Čas a autenticita památky (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013832 - Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013795 - Dokumentace gotických kružeb na jižní Moravě (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012484 - Dokumentace sbírky map a plánů v knihovním fondu SZ Rájec nad Svitavou, II. etapa (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013824 - Doplnění bibliografie nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje, II. etapa (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013829 - Dvě stě let od založení znojemských městských alejí (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013793 - Interiéry hradu Pernštejna a jejich proměny ve světle archivních dokladů (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013820 - Jan Šembera Černohorský z Boskovic, stavitel zámku v Bučovicích (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013791 - K otázkám vývoje názorů a k aktuálním trendům prezentace kamene (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00013831 - Kámen a voda (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013812 - Katalog lidové architektury, okr. Hodonín (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013796 - Kroměříž - Květná zahrada - přesné geodetické zaměření a počítačové zpracování (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013811 - Lesoparky Znojmo (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013806 - Liturgický textil na památkových objektech (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013797 - Mistr dolnodunajovických oltářů (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013836 - Nedoceněný pramen poznání jihomoravských památek (Konvolut kreseb od Giovanniho Marii Monsorna ze státního zámku Konopiště) (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013800 - Portréty Liechtensteinů na státním zámku Lednice (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013789 - Proměny hradu Cimburka v posledních padesáti letech (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013801 - Průzkum, dokumentace, popis historické zahradní architektury (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013817 - Průzkum oranžérií, skleníků a fíkoven v zámeckých zahradách, V. etapa (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00013835 - Reformovaný kostel v Šamoríně. Pozoruhodná pozdně gotická architektura (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013814 - Salmovská grafická sbírka v Rájci nad Svitavou (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013823 - Šlechtické hrobky v okrese Vyškov (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013826 - Soupis historických stavebních předpisů (2004)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/04:00013821 - Staré stezky (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013790 - SZ Lednice - vyhodnocení zjišťovacího archeologického výzkumu (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013802 - Toleranční kostely v kraji Vysočina (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013819 - Tradiční usedlost německého etnika na jižní Moravě (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013815 - Veduta na skle a porcelánu v 19. století (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013799 - Výběrový průzkum, dokumentace a katalogizace stavebních plánů bývalých velkostatků (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013803 - Vyhodnocení movitých archeologických nálezů v depozitářích SHZ (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013808 - Výzkum a revize stávajících hranic historických zámeckých zahrad, okr. Havlíčkův Brod (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00013827 - Výzkum středověké architektury na Zlínsku III. (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000015 - Addenda k baroknímu sochařství na Moravě - "Mistr lomnického sloupu" (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:08000005 - Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku (Kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích) (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000029 - Dokumentace sbírky map a plánů v knihovním fondu SZ Rájec nad Svitavou, I.etapa (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000024 - Fragmenty pozdně gotických náhrobníků skryté v průčelí kostela sv. Michala v Brně (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000018 - Historické dveře a kování na Vysočině (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000020 - Historické vytápění a komíny na Znojemsku II. (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:08000033 - Hliněný dům. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000004 - K problematice prezentace kamene památek (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000002 - Kapitulní síň kláštera Porta coeli (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000031 - Kdo a jak vyráběl stavební prvky. (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000009 - Krajinné památkové zóny na jižní Moravě (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000032 - Krátká, vzorový projekt revitalizace lidového stavitelství a doprovodné zeleně (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000025 - Kunstkomora Lichtenštejnů - Kastelkornů v 17. století (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000019 - Lesoparky Znojmo - část Karolíniny sady a Rajská zahrada (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000023 - Liturgický textil a výšivky s námětem světců na památkových objektech, ke kterým vykonává příslušnost k hospodaření NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně - II. etapa (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000016 - Milotická větev rodu Seilern-Aspang. I. etapa: zpracování fotoarchivních materiálů (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000028 - Návrh šablony na digitalizaci výsledků vědeckých a výzkumných prací formou interaktivních webových stránek na CD (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:08000008 - Navržená krajinná památková zóna Hostýnsko (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:08000034 - Osobní hygiena na šlechtických sídlech (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000030 - Pasportizace stavebních prvků a mobiliáře konventní budovy fary včetně mobiliáře (mimo prohlášené kulturní památky) farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000014 - Podmínky ochrany plošně chráněných území - městských památkových zón Brumova - Brumova - kolonie, Doubravník, Fryšták, Valašských Klobouk a Vizovic (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000003 - Příspěvek k poznání manýrismu a baroku na Moravě (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000007 - Průzkum drobné zahradní architektury jako doplněk historických zahrad (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000010 - Průzkum oranžérií, skleníků a fíkoven v zámeckých zahradách a parcích, IV.etapa (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000013 - Restaurování palmového skleníku zámku v Lednici (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000017 - Sběratelská činnost Jana II. z Liechteinsteina (příspěvek k původní podobě obrazové sbírky na zámku v Lednici na Moravě) (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000021 - Šlechtické hrobky okresu Břeclav (2003)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/03:08000027 - Staré stezky 8 (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000022 - Středověká nástěnná malba na jižní Moravě. Vyhodnocení nejnovějších nálezů učiněných při stavebních obnovách sakrálních objektů (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000026 - Teorie památkové péče II - památkové hodnoty (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000035 - Vodárenské stavby a objekty na území Velkého Brna (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000011 - Výzkum městského hřbitova v Kroměříži (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:08000006 - Zámecké aleje použité pro koncepci barokní zahrady a okolní krajiny ve Slavkově u Brna (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000012 - Zimní zahrada zámku v Lednici ve světle nových poznatků (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:08000001 - Znojmo-Louka. Premonstrátský klášterní kostel P. Marie a sv. Václava. Kaple sv. Sebastiána. Restaurování interiéru kaple v letech 2002/2003 a nová zjištění (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000002 - Barokní sochařství na Moravě. Expozice v bývalých oranžeriích státního zámku v Miloticích (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000030 - Čas a autenticita památky (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000036 - Drobné sakrální a lidové i technické stavby ve Velkých Pavlovicích (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000041 - Historická romantická vyhlídka na konci ulice Přemyslovců ve Znojmě (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000022 - Historické dveře na okrese Třebíč (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:08000029 - Klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory v kontextu cisterckého stavitelství (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000010 - Konvolut kreseb (DD6)Giovanni Maria Monsorna ze SZ Konopište (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000011 - Krajinné památkové zóny na jižní Moravě (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000038 - Kulturní památky Kobylí (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000008 - Nové poznatky o gotické architekture jižní Moravy (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:08000039 - O opravě střech a krovů na Pernštejně (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000017 - Obnova roubeného domu (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000016 - Obyčejové právo v lidovém stavitelství (2002)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/02:08000027 - Památková obnova skleníku státního zámku Lednice, památky UNESCO (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000001 - Památková péče na Moravě (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000037 - Památková péče v devadesátých letech 20. století (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:08000006 - Poznámky k restaurování, konzervaci a rekonstrukcím na náměstí Svobody č. 8 (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:08000005 - Příspěvek k historii stavby v 19. a 20. století a k vývoji průčelí domu (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000026 - Průzkum, identifikace a odborné zpracování zámeckého mobiliáře jako podklad pro připravovanou výstavu Hygiena-hmotné doklady tělesné kultury od středověku do l. poloviny 20.století. (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:08000012 - Pruzkum oranžerií, skleníku a fíkoven (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000013 - Průzkum oranžerií, skleníků a fíkoven v zámeckých zahradách a parcích.III. (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:08000003 - Refektář františkánského kláštera v Uherském Hradišti (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000007 - Restaurování portálu z hlediska památkové péče (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000028 - Restaurování zámeckého skleníku v Lednici-odborné problémy a zkušenosti (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000015 - Sídlo, dům a bydlení na Hřebečsku (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000040 - Šlechtické hrobky brněnských hřbitovů (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000023 - Slévárna a strojírna Vaňkovka v Brně (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000025 - Staré stezky (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000021 - Středoveká nástěnná malba na jižní Moravě I.Vyhodnocení nejnovějších nálezů učiněných při stavebních obnovách sakrálních objektů (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000004 - Terénní výzkum movitého fondu na Třebíčsku II. Návrhy na prohlášení předmetu za movité kulturní památky (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:08000009 - Vila Tugendhat (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:08000018 - Zámecké obory-součást kulturní krajiny (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000024 - Zhodnocení archeologických výzkumů státního hradu Veveří z hlediska stavebně historického vývoje (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:08000033 - Zřícenina Nový Hrádek,stavebně historický průzkum (2002)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000121 - Bučovice (o.Vyškov) (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000141 - Dějiny zámku v Lysicích (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000139 - Dějiny zámku v Miroslavských Kninicích (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094919:_____/01:00000142 - Hrad Veveří.Stručné dějiny (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000130 - Ke koncepci restaurování Pilgramova portálu, k otázce autenticity a k metodě obětované vrstvy (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000137 - Klášterní kostel v Sedlci v kontextu cisterciácké architektury (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/01:00000115 - Komory a sýpky na jihovýchodní Moravě (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000140 - Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094919:_____/01:00000104 - Kroměřížský hřbitov (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000122 - Lednice (o.Břeclav) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000107 - Nástavba hotelu Haná v Kroměříži (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000112 - Navržená krajinná památková zóna Vranovsko-Bítovsko a její odraz na našem území (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/01:00000125 - Obora (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/01:00000109 - Osvěta, publikace, propagace (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000133 - Památková péče na jižní Moravě v devadesátých letech 20. století (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094919:_____/01:00000132 - Památky města Břeclavi (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000123 - Pernštejn (o.Žďár nad Sázavou) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000110 - Pernštejnský zelený areál (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000105 - Plán zásad památkové ochrany pro městské památkové zóny Jemnice a Brtnice (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/01:00000108 - Poznámky k problematice výzkumu drobných sakrálních staveb (2001)
Výsledek druhu BRIV/00094919:_____/01:00000119 - Přáslavice-Díly pod dědinou (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000106 - Předchudce jihlavské radnice - nálezy z posledních let (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000136 - Průzkum a dokumentace krovu hradního paláce na Pernštejně (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000114 - Průzkum, identifikace a odborné zpracování zámeckého mobiliáre (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000113 - Průzkum zámeckých oranžerií, skleníku a fíkoven v zahradách a parcích, II. Etapa (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000117 - Sladovna Brno-Královo Pole (2001)
Výsledek druhu MRIV/00094919:_____/01:00000131 - Staré stezky (2001)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/01:00000120 - Stavební kameny zdiva románského kostela v areálu zámku v Bučovicích (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000129 - Středoveká drobná architektura na jižní Moravě, II,etapa (2001)
Výsledek druhu CRIV/00094919:_____/01:00000118 - Technické památky Čech, Moravy a Slezska (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000143 - Usedlosti německého etnika na jižní Moravě.Hnanice č.p.28 (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000124 - Valtice (o. Břeclav) (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000116 - Vodní nádrž Fryšták (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000128 - Výzkum památkově chráněných areálů zahrad a parků, vytyčení hranic, historie a vývoj jednotlivých památek na okrese Vyškov (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000126 - Výzkum památkově chráněných zahrad a parků, vytyčení jejich hranic, historie a vývoj památek okresu Blansko (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/01:00000127 - Výzkum památkově chráněných zahrad a parků, vytyčení jejich hranic, historie a vývoj památek okresu Prostějov (2001)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/01:00000138 - Základní principy památkové péče? (2001)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000082 - Analýza širších vztahů a přírodního prostředí zámeckého arealu v Uherčicích (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000080 - Analýza výpovědní hodnoty dokldy používaných v praxi památkové péče (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000087 - Analýza výpovědní hodnoty dokldy používaných v praxi památkové péče (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000070 - Československá opevnění z let 1936 - 1938 v prostoru Uherčic (okres Znojmo) (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000089 - Charakteristika geologického prostředí zámku a areálu v Uherčicích (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000085 - Gradační věž na Vyškovsku (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094919:_____/00:00000095 - Hesla v publikaci: Rosicko - oslavanský kamenouhelný revír - Důl Kukla, Důl Julius, Důl Simson, Vodní mlýn zv. Jarošův. Okres Žďár nad Sázavou - renesnční zámecký most Velké Meziříčí, Mosty na lokální trati Velké Meziříčí - Křižanov, Silniční železobeton (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000145 - Hrad Pernštejn v poválečné době (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000083 - Kulturní krajina kolem zámku v Náměšti nad Oslavou (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000076 - Nález gotického průčelí hradu v Malenovicích (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/00:00000144 - Nástin dějin hradu Veveří (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000077 - Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000081 - Od analýzy územního celku k detailu stavby (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000091 - Plošně chráněná území na katastru obce Uherčice okres Znojmo (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000079 - Problém regulace nové zástavby v historickém prostředí měst (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094919:_____/00:00000074 - Proměny lidové kultury (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000071 - Rozbor stavu stromového patra v zámeckém parku a lesoparku (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000093 - Šlechtický interiér 18., 19. a počátku 20. století - průzkum a ikonografie v moravských sbírkách (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000092 - Středověké drobná architektura na jižní Moravě, I. etapa (2000)
Výsledek druhu CRIV/00094919:_____/00:00000073 - Taneční folklor (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000094 - Tradiční usedlost německého etnika v obci Šatov (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000088 - Výsledky botanického inventarizačního průzkumu zámecké barokní zahrady a lesoparku u SZ Uherčice (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000084 - Zámecké zahrady a parky ve správě Památkového ústavu v Brně (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000072 - Zámek v Uherčicích okres Znojmo ve vztahu k starým stezkám (2000)
Výsledek druhu DRIV/00094919:_____/00:00000075 - Znamení na cestě nebo symboly víry (2000)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/00:00000090 - Zoologický průzkum zámku a zámeckého parku v Uherčicích (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/00:00000086 - 730 let stavebního práva, regulace nové výstavby v historickém prostředí měst (2000)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000069 - Bylo by ku prospěchu věci (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000067 - Doprovodná hudba k tanci (příspěvek k jejímu vývoji na Podluží) (1999)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/99:00000058 - Identifikace současných hranic a parcelních čísel historických zahrad a parků pro okresy Třebíč, Uherské Hradiště a Zlín. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000068 - K brněnským restaurátorským akcím v současnosti a v době nedávné (1999)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/99:00000059 - K historickému vývoji podoby architektu zámku v Uherčicích od období renesance do současnosti. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000061 - K metodě restaurování Pilgramova portálu Staré radnice v Brně v letech 1996 - 1997 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000062 - K podobě renesanční architektury zámku v Uherčicích (1999)
Výsledek druhu CRIV/00094919:_____/99:00000038 - Městské domy ve Znojmě, Jihlavě a Telči (spolupráce na redakci článku V. Mencla) od str. 32 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000039 - Nebývá zvykem (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000063 - Obelisky v krajině a parcích na Moravě IV. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000064 - Obelisky v krajině a parcích na Moravě V. (1999)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/99:00000056 - Průzkum a dokumentace navržené památkové zóny Vranovsko - Bílovsko. (1999)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/99:00000057 - Průzkum a dokumentace zeleného areálu státního hradu Pernštejn. (1999)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/99:00000049 - Průzkum deseti gotických kostelů na jižní Moravě. Část 1 (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000078 - Restaurování marijánského sloupu ve Znojmě (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000065 - Sekce pro regeneraci kulturní krajiny a památkové zóny krajiného typu (1999)
Výsledek druhu ARIV/00094919:_____/99:00000060 - Smírčí kameny na okresech Žďár nad Sázavou a Blansko. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00094919:_____/99:00000066 - Znaková galerie v domě pánů Říkovských z Dobrčic (1999)