• česky
  • english

MK0CEZ99F0401 - Systematická identifikace, dokumentace a prezentace památkových hodnot ohrožených skupin památek ve středních Čechách (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0401
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českySystematická identifikace, dokumentace a prezentace památkových hodnot ohrožených skupin památek ve středních Čechách
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu805 tis. Kč845 tis. Kč1 540 tis. Kč2 200 tis. Kč1 981 tis. Kč2 100 tis. Kč9 471 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 405 tis. Kč1 545 tis. Kč1 540 tis. Kč2 200 tis. Kč1 981 tis. Kč2 100 tis. Kč10 771 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNěkteré skupiny památek označujeme jako ohrožené ; zde jsme si vědomi vyššího rizika ztrát, a proto považujeme za nutné soustředit na ně v dané době náležitou pozornost. Jedná se zejména o menší panská sídla - konkrétně restituované zámečky a tvrze, torzálni dochované nemovité památky - zříceniny a fragmenty staveb, panské hospodářské dvory, věžní hodiny, hodinové cimbály a zvony, dále o součásti staveb - okna. Cílem výzkumného záměru je komplexní analýza památkových hodnot specifických skupin památek ajejich zhodnocení ve formě strategických přístupů k jejich ochraně i obnově. Zároveň vznikne dokumentace zachycující zaznamenatelné součásti památkových hodnot, která bude využitelná i v příbuzných oborech a oblastech. Výzkumný úkol bude založen na terénnním průzkumu, dokumentování a zkoumání vytipovaných skupin památek, dále využití archivních a dalších dokumentu. Bude užito též fotogrammetrie, dendrochronologie a pod.
Klíčová slova v anglickém jazycemonuments;endangered;smaller aristocratic seats;the historic buildings preserved in fragments;the landlord farmhouses;tower clocks;bells;historic windows;heritage values;preservation;conservation;documentation;identification;cen
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyByla provedena komplexní analýza památkových hodnot ohrožených skupin památek ve Středočeském kraji, např. zvonů a hodinových cimbálů; menších panských sídel, zámečků, tvrzí a dvorů; původních dřevěných oken a dalších.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní památkový ústav středních Čech v Praze
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV32
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012675 - Inventarizace historických mostů - okres Kolín (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012667 - K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00013647 - Ke stavebnímu vývoji hradu Dražice (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012664 - Nad počátky hradů české šlechty (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012670 - O podobě nových hospodářských budov na konci 19. a počátku 20. století (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012668 - Opevnění města Tachova (2004)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:#0000553 - Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012676 - Soupis zvonů a hodinových cimbálů (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:03000001 - Dolní palác hradu Žebráka (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:03000002 - K základním otázkám stavebního vývoje hradu v Kolíně nad Labem (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00012661 - Menší panská sídla, zámečky a tvrze (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:03000005 - O barokních hospodářských dvorech ve středních Čechách (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:03000007 - O historických výplních okenních otvorů (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00012663 - Prostorová identifikace a stručný stavební rozbor dochovaných částí gotického opevnění (In: Stará Boleslav, přemyslovský hrad v raném středověku) (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:03000003 - Středověké opevnění města Berouna (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:03000004 - Znojmo - středověká hraniční pevnost (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:00012662 - Hloubkový stavebně historický průzkum pro potřeby památkové péče (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:03000002 - K otázkám stavebního vývoje a původu hradu Týřova. Poznámky k metodice výzkumu hradů v bývalém královském hvozdu. (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:03000007 - K podobě hospodářských dvorů v 19. století (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:03000003 - K problematice stavební podoby a vývoje středověkého opevnění města Loun (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:03000001 - K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:03000005 - O co mi jde v diskusi o Týřově (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:03000004 - Středověké hradby města Nymburka (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:03000006 - Zvony, jejich příslušenství a údržba (2002)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/01:00000108 - Dvory bývalých císařských soukromých statků (2001)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/01:00000107 - K metodice záchranného SHP (2001)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/01:00000110 - K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb (2001)
Výsledek druhu DRIV/00069825:_____/01:00000111 - Oprava úseku městského opevnění v Nymburce (2001)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/00:00000100 - Dokumentování v památkové péči a kritérium památkové hodnoty (2000)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/00:00000116 - Hellichova dokumentace zvonů z let 1916 - 1918 (k 70. výročí úmrtí Jana Hellicha) (2000)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/00:00000101 - K podobě dvorů na mnichovohradištském a bělském panství (2000)
Výsledek druhu JRIV/00069825:_____/00:00000106 - Ke stavební podobě raně gotického paláce hradu Valdeka (2000)