• česky
  • english

MK0CEZ99F0301 - Naplňování strategických cílů Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 (1999-2004, MK0)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMK0CEZ99F0301
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyNaplňování strategických cílů Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Další vedlejší oborCB - Analytická chemie, separace
Rok a měsíc zahájení řešení01/1999
Rok a měsíc ukončení řešení12/2004
Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory01/1999
Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory12/2004
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období199920002001200220032004celkem
Podpora ze státního rozpočtu4 009 tis. Kč4 210 tis. Kč6 521 tis. Kč10 256 tis. Kč12 306 tis. Kč13 552 tis. Kč50 854 tis. Kč
Celkové uznané náklady15 272 tis. Kč18 457 tis. Kč6 521 tis. Kč10 256 tis. Kč12 306 tis. Kč13 552 tis. Kč76 364 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyNaplňování vybraných strategických cílů Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005, přijaté usnesením vlády ČR ze dne 22. dubna 1998 č. 278. Ve vazbě na související strategické cíle specifikuje záměr osm hlavních směrů výzkumu a vývoje, které byly v uplynulých čtyřech letech již zčásti vykrývány jednak účelovými projekty, jednak dílčími úkoly v oblasti institucionálně podporovaných úkolů.
Klíčová slova v anglickém jazycestrategic goal;programme;monument;care;research;care of monuments
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyVýzkumný záměr přispěl k poznání a dalšímu rozvoji oboru ve všech jeho oblastech. Týkal se všech složek památkového fondu a jeho potenciálu, podařilo se zkvalitnit informační systémy v oboru a též dále rozvinout technologie průzkumů památek.
Rok dodání údajů do CEZ2005
Systémové označení dodávky datCEZ/2005/MK0/MK0500/U/N/3:1
Datum dodání záznamu30.6.2005
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Účastník - subjektStátní ústav památkové péče
Účastník - subjektNárodní památkový ústav
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV188
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/06:#0000537 - Vyprávění o Mladovožických pánech (2006)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:00012324 - Průzkum historických materiálů (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012398 - Aplikace RTG-fluorescenční analýzy pro studium památek (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00014185 - Baroko (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00014191 - Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012572 - Digitalizace plastik (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012399 - Exaktní metody průzkumu historických materiálů (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00014192 - Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově (2004)
Výsledek druhu TRIV/75032333:_____/04:00012301 - GIS památkově chráněných území a nemovitých kulturních památek (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:00014190 - Gotická architektura (2004)
Výsledek druhu TRIV/75032333:_____/04:00012291 - Informační systém Národního památkového ústavu o archeologických datech (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012285 - Informační systém Narodního památkového ústavu o archeologických datech - uživatelská příručka (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012400 - Jak ochránit povrch železných památek před korozí a přitom zachovat co nejvíce z jejich autentičnosti (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012231 - Jezdecké triumfální portréty z Rytířské síně zámku Komorní Hrádek (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012232 - Jost Amman a sgrafita štítů zámku v Litomyšli (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012226 - K identifikaci portrétu člena maltézského řádu v rohanské sbírce (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012242 - K ikonografii výmalby hlavního sálu zámku Buchlovice (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012237 - K ikonologii nástropní výzdoby Trůnního sálu zámku v Telči (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012238 - K nástěnné výzdobě divadelního sálu zámku v Telči (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012234 - K personifikacím čtyř živlů v Modrém sále zámku v Telči (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012240 - K předlohám výmalby tzv. Zeleného pokoje jindřichohradeckého zámku (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012223 - K prezentaci zámeckých sbírek severovýchodní Moravy a Slezska. (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012228 - K výmalbám Modrého sálu zámku Komorní Hrádek (2004)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:00012276 - Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl VII. (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012279 - Kompletace a dokumentace souboru historických kopií středověkého sochařství a malířství (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00011050 - Koordinace výzkumu a vývoje a zkvalitňování odborných činností státní památkové péče (2004)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/04:00010717 - Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012404 - Mobiliární fondy hradů a zámků a zhodnocení jejich významu jako jednoho z hlavních pramenů k výzkumu českých dějin v rámci celoevropského kontextu (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012040 - Nová interierová instalace v Náchodě (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00014187 - Osudy dveří a oken v období baroka (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00010723 - Památky a cestovní ruch (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012573 - Pasportizace národních kulturních památek (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012433 - Péče o historické omítky (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00014189 - Plány přestavby zámku v Ploskovicích (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012245 - Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Hluboká nad Vltavou (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012247 - Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Hrádek u Nechanic (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012251 - Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Loučná (Vízmberk). (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012250 - Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Luka nad Jihlavou (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012249 - Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Sychrov (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012248 - Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Žleby (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012272 - Pravoslavné umění ve veřejných sbírkách ČR (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012321 - Problems of indoor climate in exhibition halls in the Czech republic - survey (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012296 - Prostorová identifikace chráněných území ČR; GIS data (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012571 - Restaurátorské práce v objektu Intiho hrobky v jižním Abusiru (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:#0001457 - Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00014186 - Stavební a umělecké proměny bývalého kláštera augustiniánů v Pšovce u Mělníka (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012562 - Technologie péče o historické omítky (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012426 - Technologie péče o historické omítky (2004)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/04:#0001458 - Tradiční technologie – Konsolidace omítek vápennou vodou (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012569 - Věnec písní kostelních Adalberta Schreyera (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00011932 - Vývoj a tvorba evidenčního a dokumentačního systému digitalizovaných obrazových informací pro účely památkové péče (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00013630 - Web Národního památkového ústavu (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012565 - Základní dokumentace památkových varhan v ČR (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012410 - Základní odborný soupis sepulkrálních objektů na území ČR (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012220 - Zámecké předměty všedního dne. Vybrané fondy reálií všedního dne v prostředí zámeckých, hradních a palácových památkových objektů (2004)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/04:00012053 - Zámek Náchod - interiér (2004)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/04:00012048 - Zámek v Kamenici nad Lipou a sbírka muzea (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012403 - Zámek Vrchotovy Janovice a jeho interiéry v první polovině 20. století (2004)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/04:00012406 - Židovské památky v Čechách a na Moravě - seznam (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/04:00012045 - 30 Jahre Schallaburg (2004)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00012567 - K současným problémům péče o fond historických varhan v České republice (2003)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/03:00012566 - K současným problémům péče o fond historických varhan v České republice (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:#0001456 - Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:00009829 - MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:01000001 - Obnova identifikace nemovitých kulturních památek v okrese Děčín (2003)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/03:01000004 - Předměty osobní hygieny v mobiliárních fondech zámku Frýdlant (2003)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/03:00012430 - Přínos materiálového průzkumu pro zajištění a konzervaci hradu Bauska (2003)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/03:00012560 - Vliv přírodních vláknitých přídavků na vlastnosti vápenných malt (2003)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:01000031 - Archeologická památková péče (2002)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/02:01000032 - The Czech Republic (2002)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/02:01000017 - Expozice na zámku v Letohradě (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:01000040 - Funkcionalistická studia keramiky v historckých technologiích mléčných produktů (2002)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/02:01000015 - Interierové instalace i památkových objektech (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000014 - K výzdobě interierů zámku Lnáře (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:01000025 - Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl V. (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:01000024 - Konzervace a přírodovědný průzkum nálezů v severním a jižním Abusíru (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000012 - Lotyšský zámek Rundale (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000041 - Ničil jsem letohrádek (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000013 - Nová interierová instalace na Grabštejně (2002)
Výsledek druhu VRIV/75032333:_____/02:01000042 - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:01000039 - Obyčejové právo v kanonickém právu (2002)
Výsledek druhu ERIV/75032333:_____/02:01000016 - Otevírání depozitářů (2002)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000096 - Památková dokumentace vesnických sídel v ČR (2001)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000004 - Památkové žertování II. (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000005 - Památkové žertování III. (2002)
Výsledek druhu BRIV/75032333:_____/02:01000028 - Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené (2002)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/02:01000026 - Preventivní péče o sbírkové fondy (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:01000027 - Problems of indoor Climate in Exhibition Halls in the Czech Republic (2002)
Výsledek druhu DRIV/75032333:_____/02:#0001460 - Průzkum stavebních materiálů zříceniny hradu Bauska (2002)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/02:01000006 - (Smutné) Památkové žertování IV. (2002)
Výsledek druhu ARIV/75032333:_____/02:01000037 - Základní odborný soupis sepulkrálních objektů na území Čech (2002)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000072 - ...A ještě k hotelu Juliš (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000081 - Alfréd Fuchs. Obrazy, grafika. (2001)
Výsledek druhu WRIV/00023230:_____/01:00000105 - Analytické metody pro průzkum historických materiálů (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000084 - Chybějí kriteria hodnot a informace (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000082 - Domácí motivy Jaromíra Novotného (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000067 - Dominikánský klášter v Nymburku (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000091 - "Et in Arcadia ego...", aneb pastorále a špekáčky (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000095 - Evidence a dokumentace barokních a rokokových exteriérových mříží v českých zemích (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000108 - Evropská novověká keramika. Vybrané fondy evropské novověké keramiky v památkových objektech. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000074 - Funerální nádoby - smrt a život post mortem v mytické skutečnosti (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000107 - Historická expozice hradu Košumberk (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000073 - Jeden malý nekrolog - Dům čp. 1277/II. ve Vodičkově ulici (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000088 - K restaurování dvou barokních figurálních skulptur z předsálí slavnostního sálu prelatury ... kláštera Hradisko u Olomouce (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000066 - Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. IV. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000069 - Ke vztahu konstrukčních a uměleckých přístupů při posuzování historických objektů (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000075 - Keramika pozdního eneolitu a mytická společnost (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000098 - Koordinace přípravy a spoluúčast na zajištění dokumentace kulturních památek vybraných k nominaci na seznam světového dědictví. (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000086 - Kostel v Práčově - zapomenutý klenot lucemburské gotiky. (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000079 - Křídla slávy. Hynais, čeští Pařížané a Francie. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000062 - Křídla slávy. Hynais, čeští Pařížané a Francie. I. - II. (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000071 - Metody průzkumu kovových památek (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000111 - Morové sloupy v českých zemích (2001)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/01:00012043 - Nález krajinomalby A. Kosárka (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000068 - Několik poznámek k renesanční tvorbě na severu Čech (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000103 - Obnova identifikace nemovitého památkového fondu v České republice (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000087 - Otázka krajinomalby (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000065 - Panna Maria Divotvůrkyně (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000080 - Panna Maria Ochránkyně Moravy (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000118 - Portabilita a rozvoj datových základen v památkové péči, síťové propojení s využitím Internetu, propojení s informačními systémy. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000058 - Praha (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000100 - Předměstská renesanční vila v Litomyšli ? (2001)
Výsledek druhu ARIV/00023230:_____/01:00000055 - Přehled památek České republiky pro nominaci na seznam světového dědictví (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000070 - Přírodovědný průzkum a konzervace umělecké výzdoby Hetepiho hrobky (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000112 - Přírodovědný průzkum soch na Karlově mostě, dlouhodobé monitorování vlivu okolí na jejich stav (2001)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/01:00000093 - Projekt obrazové dokumentace archeologických lokalit v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2001)
Výsledek druhu ARIV/00023230:_____/01:00000054 - Prostorová identifikace památkově chráněných území (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000089 - Restaurování loveckého pomníku císaře Karla VI. v obci Hlavenec (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000076 - Šlechta ve službách diplomacie. I. Španělsko, Anglie, Nizozemí. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000059 - Šlechta ve službách diplomacie. I. Španělsko, Anglie, Nizozemí. (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000077 - Šlechta ve službách diplomacie. II. Italie, Turecko, Rusko, Švédsko. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000060 - Šlechta ve službách diplomacie. II. Itálie, Turecko, Rusko, Švédsko (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000061 - Šlechta ve službách diplomacie. III. Dánsko, Polsko, Německo, Francie, SMOM (2001)
Výsledek druhu ERIV/00023230:_____/01:00000078 - Šlechta ve službách diplomacie. III. Dánsko, Polsko, Německo, Francie, SMOM. (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000113 - Soupis památkových varhan v České republice - revize současného stavu. (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000063 - Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000097 - Státní archeologický seznam České republiky (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000114 - Stavebně historický průzkum - metodika a její ověřování v praxi (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000085 - Stopy gotické střešní konstrukce kostela v Lochách (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/01:00000102 - Středověký kostel Panny Marie v Písku (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000101 - Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997-2000 (2001)
Výsledek druhu WRIV/00023230:_____/01:00000109 - SW aplikace Státního ústavu památkové péče (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000104 - Technologický průzkum nástěnných maleb neinvazivními metodami (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000090 - Václav Levý (1820-1870), Madonna in Trono (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000092 - Výstava Panna Maria Ochránkyně Moravy (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000001 - Výstavba portálu památkové péče v ČR. Postupný převod informačních systémů památkové péče na platformu Internetu, včetně návaznosti na portaci souvisejících systémů jiných oborů. (2001)
Výsledek druhu ARIV/00023230:_____/01:00000056 - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000094 - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů (2001)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/01:00000116 - Výzkum venkovských kostelů v Čechách (2001)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/01:00000106 - Y-RAY Fluorescence in Research on the Cultural Heritage (2001)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/00:00000012 - Barevná fotodokumentace mobiárních fondů hradů a zámků (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023230:_____/00:00000043 - Change in Properties of Stone treated with Historical or Modern Conservation Agents (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023230:_____/00:00000038 - Dějiny budovy do konce roku 1994 (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000030 - Europa nostra - dvacet let oceňování kvalitních počinů v oblasti kulturního dědictví (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023230:_____/00:00000053 - Evidence a dokumentace exteriérových barokních a rokokových mříží v českých zemích (2000)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/00:00000015 - Fürstenberský palác, Velvyslanectví Polské republiky v Praze (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000044 - Impregnace kamene prostředky na bázi silikonů (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/00:00000009 - Karlův most v Praze - problémy restaurování (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023230:_____/00:00000037 - Kutná Hora (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000019 - Letní attinghamské studium 1999 (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/00:00000008 - Parallelen und Diskrepanzen historischer Oberflächenbehandlungen an Stein - und Holzbildwerken (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023230:_____/00:00000035 - Plán zásad ochrany památkových hodnot centrální části Pražské památkové rezervace (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/00:00000016 - Prag 1780 - 1830, Die Kunst des Interieurs (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/00:00000018 - Prague - A hub of European Culture - Umělecké sbírky Prahy (2000)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/00:00000026 - Pražské zahrady a parky (2000)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/00:00000029 - Principy památkového urbanismu (2000)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/00:00000051 - Příprava a metoda obnovy východního křídla hradu Špilberk v letech 1985 - 2000 (2000)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/00:00000014 - Průvodce po hradech a zámcích a dalších vybraných památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000021 - Rixheimské tapety na zámku Loučná nad Desnou (2000)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/00:00000004 - Rozšířená pasportizace zpřístupněných hradů a zámků. (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000052 - Technické památky - úvodní slovo a informace o programovém projektu MK ČR "Výzkum industriáklních a technických areálů a objektů" (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000020 - Vranovská kamenina (2000)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/00:00000023 - Zámecké zahrady v Liběchově (2000)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/00:00000039 - Zámek Trója u Prahy (2000)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/00:00000058 - Zhodnocení a interpretace výstupů V+V prost. identifikace pam. fondu ČR (1970-1990) pro jejich intenzivnější využití v obl. pam. péče a cest. ruchu (2000)
Výsledek druhu ARIV/00023230:_____/00:00000003 - Zhodnocení a interpretace výstupů výzkumu a vývoje prostorové identifikace památkového fondu ČSR (1970-1990) pro jejich intenzivní využití v oblasti památkové péče a cestovního ruchu (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023230:_____/00:00000022 - Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památkové objekty v České republice v roce 2000 (2000)
Výsledek druhu CRIV/00023230:_____/99:00002005 - Analyses des pigments de la peinture murale par la fluorescence en rayons X in situ et sur les prélevements en forme des coupes stratigraphiques (1999)
Výsledek druhu TRIV/75032333:_____/99:01000035 - Aplikace SAS ČR 1.5 (1999)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/99:00000802 - Katalog odcizených a nezvěstsných uměleckých děl II. (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/99:00006003 - Letem českým světem po sto letech (1999)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/99:00001009 - Poznámky k typologii, konstrukci a provozu venkovských kostelů v Čechách (1999)
Výsledek druhu TRIV/75032333:_____/98:01000036 - Aplikace Archeologie 1.1 v prostředí GIS pro interaktivní komplexní práci s archeologickými daty v databázi a grafické části informačního systému Státní archeologický seznam ČR (1998)
Výsledek druhu DRIV/00023230:_____/98:00006011 - Archeologické dědictví z pohledu státních úřadů a archeologických institucí (1998)
Výsledek druhu BRIV/00023230:_____/98:00000801 - Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl I. (1998)
Výsledek druhu JRIV/00023230:_____/98:00000197 - Několik technických poznámek k možnostem dendrochronologické datace stavebních památek (1998)
Výsledek druhu VRIV/00023230:_____/97:00000809 - Přípravný typologický evidenční katalog mariánských devočních obrazů a soch v kultovních objektech severočeského kraje. (1997)
Výsledek druhu TRIV/75032333:_____/96:01000034 - Aplikace SAS ČR 1.1 (1996)